Pojem múza

Slovo:

múza, musa


Význam:

umělcova inspirace, umělecké nadáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hidžáb, niqáb, sexuální diformismus lidského mozku, Klein-Levinův syndrom, parasympatolytika, isdel, Pygmalion efekt, virtus (lat.), familie patriarchální, sklerocium, cyklická nezaměstnanost, eustresová osobnost, vazospasmus, donchuanismus, virilní, vir dolorum (lat.), Stendhalův syndrom, satyriasis, exostóza, asymptomatický, sociální kompetice, divertikl, steatorea (steatorrhoea), Rotter Julian B. (nar. 1916), Baiting, pseudofilozofování, indefinitistické motivační teorie, hemizygot, DVD, Fortis cadere, senešal, resomatizace, bárin, Planckův kvantový princip, multitasking v humanitních vědách, myasthenia gravis, bradyfrenie, greenhouse effect, banální stres, sublimitní negativní emoce, alopecia barbae, almast, kompenzační maskulinita, zolpidem, flexisexuál, autokognice, vir aeternum (lat.), Hor, individuální zdravotní potenciál, benigni hyperplazie prostaty (zkratka BHP), Narrationem virorum nominatorum conservabit, hypopituitární kóma, junkční rytmus, parciální agonista, konekcionismus, barvový archetyp neklidu a nejistoty, genderová senzitivita, genderová korektnost, vir illustrissimus (lat.), associating (angl.), genderová segregace, genderové segmentace, perikarp, anticholinergní, genetický marker, david a goliáš, efekt pozorovatele, tuman, psychologické klima, hematoencefalická bariéra, sororátní polygynie, empty shell family (angl.), generické maskulinum, gender budgeting, Draw - a - Person - Test, adenoidní výraz, extrapyramidové příznaky, polykoitie, vir desideriorum, infarktogenní chování, obrtlík, racionální psychoterapie, subjektivní metody psychologie, supermuž, incidentaloma, bábá (persky), Vazektómia, genderová parita, dragová královna, genderová asymetrie, třetí gender, tommies, psychowalkman, obcovanie, manželství, heterosexismus, perimortální status, raptus melancholicus, idolatrické já, home office (angl.), sikar, feminosant, terpsichore, Non datur ad musas currere lata via (lat.), generické femininum, androtropní nemoci, American Menˇs Studies Association (angl.), body shaming (angl.), agender, protektibilita, feminoidní, LBP, silné ego, step-test, Agares, emoční imploze, dyskorie, STDIN, phubbing (angl.), stentorský, genius natalis (lat.), homosexu?ln? transsexualita, homosexuální transsexualita, vizážismus, Josefské manželství, behaviorální mikroakt, husband (angl.), Quinckeho edém, vir honestus (lat.), Nutraceutika, saferasis, průběh choroby, nutriční deprivace, homoerotismus, Kalliopé, Peter Pan Syndrom ( PPS), The Journal of Men´s Studies, androtropie, gonády, Wertherův efekt, youtuberství, Jób, iron man, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), paritní zastoupení, oknofilický, vnitřní dítě, couvade syndrom, sociální akceptace, expresivní psaní, šantala, syndrom excesivního pláče, excesivní pláč, postnatální debonding, debonding, polostrukturovaný interview, interview polostrukturovaný, predikativ, neonatální kolika, figura a pozadí v psychologii, movitý, galantom, břitva Humeova, budivé aminy, paprika, vývojová dysfázie, broken heart syndrome (angl.), Beta-Kind, bíbr, puberfonie, ADI zkratka v potravinářství, Lupus pilum mutat, papa-san, expertní interview, aniseikonie, hypodocilita, androgynie genderu, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, Magnus homo facit magna vestigia, transvestita, štátskripl, angiom, received social support, putna, minjan, androgen insensitivity syndrome (angl.), Stress Profile (SP), defekt u člověka, xylitol, Allostatic Load (angl.), psychosomatická akcelerace, deficit ticha, touché, genderová studia, tyroxin, metrosexuál, Kafeterie, gender mainstreaming, gynekofilie, flegmonozní apendicitis, napomenutí, hypospadie, BIAS, křížení, otoman, androfilie, yuppie, sororát, sir, signore, shareware, suicidium, ubikvist, Ymka, yetti, vlizelín, veto, azoospermie, nervinum, genderová role, genderově neutrální, genderová dimenze, genderový audit, fenacetin, asexuální, introjektovaná regulace chování, hypostres, double bind, dysgramatismus, frotérismus, tušérství, fykobiont, efeminace, geminace, legalita x legitimita, paulinismus, afluenza, myšlenkový záraz, PTCA, panaritium, transdebitace, seňor, satyriáza, elegán, emaskulace, ecstasy, džentlmen, doxa (řec.), eunuch, extáze, galán, fotr, feminizace, feminista, don Don, distribuce, ášreme, anima, androfobie, andro-, autotransfuze, bátuška, derealizace, defeminizace, boy, bilokace, garson, gynekomastie, múzický, mixdebl, mix, ministrant, muzika, parnasizmus, prostatik, polygynie, pendl, patriarchát, metatropizmus, male, hypotéza, hostilita, hetérizmus, gynofobie, impotence, japík, kuváda, korfbal, konkubinát, koketa, nukleární rodina, bifazický, Attis, erigovaný, hypersexuální, mravnost, stratovulkán, vir (lat.), komplimentka, difiereciální diagnostika (diff. dg.), karyotyp, uranismus, animus (lat.), totální mutismus, centrální obezita, impulzivnost, exhaustivní fáze stresu, translit, machista, chronická bolest, Douglasův prostor, dekurie, turma, ala, descholarizace, psychosociální atmosféra, falokracie, screener, podprahové podněty, konzumerismus, konnubium, virilizace, vigilambulantní chování, vir perfectissimus (lat.), vir illustris (lat.), vir clarissimus (lat.), frotér, dichotomická proměnná, Inter Arma Silent Musae, monstrum duplex, genderové stereotypy, Living Apart Together (LAT), hypergamie, amastie, himation, efébos, index maskulinity, sex ratio, fyziologický dysgramatismus, egalitární rodina, MQ v psychologii, sociální spouštěče, fobie školní, hypererotismus, egodystonická sexuální orientace dívek, normální pohlavní identita, hyperalgezie, egodystonická sexuální orientace, hyperforie, Golem efekt, strategické aliance, averzivní, voyerství, transvestitismus dvojí role, tumor cerebri, teratofobie, falopletysmografie, emoční inkontinence, anaplázie, hyperlexie, brainstorming pingpongový, paranoidní schizofrenie, somatoformní poruchy, locus of control, animus, similia similibus curantur, patrilokální rodina, neolokální rodina, junkční, sociální intruze, metalingvistické faktory, pagismus, geofagie, amiodaron, isoniazid, psychologický echo efekt, hematemeze, genderové normy, anxiozní edukace, dichotomický, labeling, Index genderového rozvoje, attachement, denotativní význam, sociální status, lucidní snění, lucid dreaming, konotativní význam, abordážKnihy

Juraj Palkovič - Muza ze slovenských hor -- autor: Rišková Lenka
Múza -- autor: Burtonová Jessie
Návod na prežitie pre muža -- autor: Bukovský Igor
Sexuálne poruchy u muža -- autor: Kockott Götz, Fahrner Eva-Maria, Raboch Jiří
Návod na prežitie pre muža -- autor: Bukovský Igor

Komentáře ke slovu múza, musa


 
» přidat nový komentář

k původu slova múza JosefZ**** 26.06.2012 14:08
» reagovat
Musa [múza], Múza (v řec. mytol.) jedna z devíti bohyň, ochránkyň umění a věd
 
> rakam neregistrovaný 05.11.2013 22:54
» reagovat
  muz bylo 9 a kazda se jmenovala jinak
   Navigace

předchozí slovo: » mutuum
následující slovo: » muzeálie
slovo se nachází na stránce: M:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz