Pojem múza

Slovo:

múza, musa


Význam:

umělcova inspirace, umělecké nadáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abordáž, eustresová osobnost, sklerocium, cyklická nezaměstnanost, Pygmalion efekt, isdel, niqáb, hidžáb, sexuální diformismus lidského mozku, Klein-Levinův syndrom, parasympatolytika, vazospasmus, virtus (lat.), asymptomatický, sociální kompetice, divertikl, steatorea (steatorrhoea), exostóza, satyriasis, donchuanismus, virilní, vir dolorum (lat.), familie patriarchální, Rotter Julian B. (nar. 1916), Hor, myasthenia gravis, bárin, Planckův kvantový princip, multitasking v humanitních vědách, senešal, Fortis cadere, pseudofilozofování, indefinitistické motivační teorie, hemizygot, DVD, bradyfrenie, Baiting, zolpidem, flexisexuál, autokognice, vir aeternum (lat.), kompenzační maskulinita, almast, greenhouse effect, banální stres, sublimitní negativní emoce, alopecia barbae, Stendhalův syndrom, individuální zdravotní potenciál, perimortální status, genderová segregace, vir illustrissimus (lat.), associating (angl.), barvový archetyp neklidu a nejistoty, konekcionismus, Narrationem virorum nominatorum conservabit, benigni hyperplazie prostaty (zkratka BHP), hypopituitární kóma, junkční rytmus, parciální agonista, genderové segmentace, genderová senzitivita, psychologické klima, hematoencefalická bariéra, sororátní polygynie, empty shell family (angl.), tuman, efekt pozorovatele, perikarp, anticholinergní, genetický marker, genderová korektnost, generické maskulinum, obrtlík, incidentaloma, racionální psychoterapie, subjektivní metody psychologie, supermuž, infarktogenní chování, vir desideriorum, Draw - a - Person - Test, adenoidní výraz, extrapyramidové příznaky, polykoitie, bábá (persky), gender budgeting, psychowalkman, obcovanie, manželství, heterosexismus, tommies, třetí gender, Vazektómia, genderová parita, dragová královna, genderová asymetrie, resomatizace, raptus melancholicus, touché, protektibilita, body shaming (angl.), agender, generické femininum, Non datur ad musas currere lata via (lat.), home office (angl.), idolatrické já, sikar, feminosant, terpsichore, feminoidní, androtropní nemoci, STDIN, phubbing (angl.), stentorský, genius natalis (lat.), dyskorie, emoční imploze, LBP, silné ego, step-test, American Menˇs Studies Association (angl.), homosexu?ln? transsexualita, paritní zastoupení, homoerotismus, saferasis, průběh choroby, nutriční deprivace, vir honestus (lat.), Quinckeho edém, vizážismus, Josefské manželství, behaviorální mikroakt, husband (angl.), Kalliopé, homosexuální transsexualita, Jób, iron man, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), youtuberství, Wertherův efekt, Peter Pan Syndrom ( PPS), The Journal of Men´s Studies, androtropie, gonády, Agares, oknofilický, břitva Humeova, predikativ, polostrukturovaný interview, interview polostrukturovaný, excesivní pláč, syndrom excesivního pláče, couvade syndrom, vnitřní dítě, sociální akceptace, expresivní psaní, šantala, neonatální kolika, postnatální debonding, vývojová dysfázie, broken heart syndrome (angl.), Beta-Kind, bíbr, paprika, budivé aminy, figura a pozadí v psychologii, movitý, galantom, debonding, puberfonie, teorie filtru pozornosti, štátskripl, Broadbent Donald Eric, Magnus homo facit magna vestigia, transvestita, androgynie genderu, hypodocilita, Lupus pilum mutat, papa-san, expertní interview, aniseikonie, angiom, ADI zkratka v potravinářství, xylitol, Allostatic Load (angl.), psychosomatická akcelerace, deficit ticha, defekt u člověka, Stress Profile (SP), received social support, putna, minjan, androgen insensitivity syndrome (angl.), david a goliáš, genderová studia, andro-, androfilie, křížení, otoman, napomenutí, flegmonozní apendicitis, metrosexuál, tyroxin, Kafeterie, gender mainstreaming, gynekofilie, yuppie, hypospadie, Ymka, yetti, vlizelín, veto, ubikvist, suicidium, sororát, sir, signore, BIAS, azoospermie, seňor, frotérismus, hypostres, double bind, dysgramatismus, asexuální, fenacetin, genderová role, genderově neutrální, genderová dimenze, genderový audit, tušérství, nervinum, myšlenkový záraz, PTCA, panaritium, transdebitace, afluenza, paulinismus, fykobiont, efeminace, geminace, legalita x legitimita, shareware, satyriáza, nukleární rodina, don Don, feminizace, feminista, extáze, eunuch, emaskulace, elegán, ecstasy, džentlmen, doxa (řec.), distribuce, galán, derealizace, defeminizace, boy, bilokace, bátuška, autotransfuze, ášreme, anima, androfobie, fotr, garson, prostatik, metatropizmus, polygynie, pendl, patriarchát, parnasizmus, muzika, múzický, mixdebl, mix, ministrant, male, gynekomastie, kuváda, korfbal, konkubinát, koketa, japík, impotence, hypotéza, hostilita, hetérizmus, gynofobie, introjektovaná regulace chování, bifazický, vir perfectissimus (lat.), totální mutismus, uranismus, animus (lat.), komplimentka, vir (lat.), erigovaný, Attis, hypersexuální, mravnost, stratovulkán, centrální obezita, difiereciální diagnostika (diff. dg.), dekurie, turma, ala, descholarizace, Douglasův prostor, chronická bolest, impulzivnost, exhaustivní fáze stresu, translit, karyotyp, psychosociální atmosféra, egalitární rodina, dichotomická proměnná, vir illustris (lat.), vir clarissimus (lat.), frotér, vigilambulantní chování, virilizace, screener, podprahové podněty, konzumerismus, konnubium, Inter Arma Silent Musae, falokracie, efébos, index maskulinity, sex ratio, fyziologický dysgramatismus, himation, amastie, monstrum duplex, genderové stereotypy, Living Apart Together (LAT), hypergamie, machista, MQ v psychologii, emoční inkontinence, voyerství, strategické aliance, averzivní, egodystonická sexuální orientace, hyperalgezie, fobie školní, sociální spouštěče, hypererotismus, egodystonická sexuální orientace dívek, normální pohlavní identita, transvestitismus dvojí role, hyperforie, brainstorming pingpongový, paranoidní schizofrenie, somatoformní poruchy, locus of control, hyperlexie, anaplázie, tumor cerebri, teratofobie, falopletysmografie, Golem efekt, animus, geofagie, hematemeze, amiodaron, isoniazid, psychologický echo efekt, pagismus, metalingvistické faktory, patrilokální rodina, neolokální rodina, junkční, sociální intruze, genderové normy, similia similibus curantur, sociální status, lucidní snění, lucid dreaming, konotativní význam, denotativní význam, attachement, anxiozní edukace, dichotomický, labeling, Index genderového rozvoje, NutraceutikaKnihy

Juraj Palkovič - Muza ze slovenských hor -- autor: Rišková Lenka
Múza -- autor: Burtonová Jessie
Sexuálne poruchy u muža -- autor: Kockott Gotz, Fahrnerová Eva-Mária
Návod na prežitie pre muža -- autor: Bukovský Igor
Sexuálne poruchy u muža -- autor: Kockott Götz, Fahrner Eva-Maria, Raboch Jiří

Komentáře ke slovu múza, musa


 
» přidat nový komentář

k původu slova múza JosefZ**** 26.06.2012 14:08
» reagovat
Musa [múza], Múza (v řec. mytol.) jedna z devíti bohyň, ochránkyň umění a věd
 
> rakam neregistrovaný 05.11.2013 22:54
» reagovat
  muz bylo 9 a kazda se jmenovala jinak
   Navigace

předchozí slovo: » mutuum
následující slovo: » muzeálie
slovo se nachází na stránce: M:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz