Pojem múza

Slovo:

múza, musa


Význam:

umělcova inspirace, umělecké nadáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

niqáb, isdel, hidžáb, sexuální diformismus lidského mozku, Klein-Levinův syndrom, Pygmalion efekt, cyklická nezaměstnanost, Rotter Julian B. (nar. 1916), virtus (lat.), familie patriarchální, sklerocium, parasympatolytika, eustresová osobnost, satyriasis, donchuanismus, virilní, vir dolorum (lat.), exostóza, steatorea (steatorrhoea), vazospasmus, asymptomatický, sociální kompetice, divertikl, Baiting, alopecia barbae, Fortis cadere, senešal, pseudofilozofování, indefinitistické motivační teorie, hemizygot, multitasking v humanitních vědách, Planckův kvantový princip, raptus melancholicus, perimortální status, resomatizace, bárin, DVD, myasthenia gravis, almast, greenhouse effect, banální stres, sublimitní negativní emoce, kompenzační maskulinita, vir aeternum (lat.), bradyfrenie, zolpidem, flexisexuál, autokognice, Stendhalův syndrom, Hor, Narrationem virorum nominatorum conservabit, konekcionismus, benigni hyperplazie prostaty (zkratka BHP), hypopituitární kóma, junkční rytmus, barvový archetyp neklidu a nejistoty, associating (angl.), generické maskulinum, genderová senzitivita, genderová korektnost, vir illustrissimus (lat.), parciální agonista, genderová segregace, efekt pozorovatele, perikarp, anticholinergní, genetický marker, tuman, empty shell family (angl.), genderové segmentace, psychologické klima, hematoencefalická bariéra, sororátní polygynie, gender budgeting, genderová asymetrie, vir desideriorum, Draw - a - Person - Test, adenoidní výraz, extrapyramidové příznaky, infarktogenní chování, supermuž, individuální zdravotní potenciál, obrtlík, racionální psychoterapie, subjektivní metody psychologie, polykoitie, incidentaloma, třetí gender, Vazektómia, genderová parita, dragová královna, tommies, heterosexismus, bábá (persky), psychowalkman, obcovanie, manželství, břitva Humeova, galantom, Non datur ad musas currere lata via (lat.), generické femininum, home office (angl.), idolatrické já, sikar, agender, body shaming (angl.), homosexuální transsexualita, homosexu?ln? transsexualita, androtropní nemoci, American Menˇs Studies Association (angl.), feminosant, terpsichore, dyskorie, emoční imploze, LBP, silné ego, genius natalis (lat.), stentorský, protektibilita, feminoidní, STDIN, phubbing (angl.), gonády, androtropie, vir honestus (lat.), Quinckeho edém, vizážismus, Josefské manželství, nutriční deprivace, průběh choroby, mikrocefalus, filomancie, Nutraceutika, saferasis, behaviorální mikroakt, husband (angl.), youtuberství, Wertherův efekt, Peter Pan Syndrom ( PPS), The Journal of Men´s Studies, anchoring effect (angl.), efekt ukotvení v psychologii, homoerotismus, Kalliopé, Jób, iron man, step-test, Agares, syndrom excesivního pláče, excesivní pláč, couvade syndrom, vnitřní dítě, sociální akceptace, interview polostrukturovaný, polostrukturovaný interview, ADI zkratka v potravinářství, puberfonie, postnatální debonding, debonding, expresivní psaní, šantala, paprika, budivé aminy, figura a pozadí v psychologii, movitý, bíbr, Beta-Kind, predikativ, neonatální kolika, vývojová dysfázie, broken heart syndrome (angl.), androgen insensitivity syndrome (angl.), minjan, androgynie genderu, hypodocilita, Lupus pilum mutat, papa-san, transvestita, Magnus homo facit magna vestigia, paritní zastoupení, oknofilický, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, expertní interview, aniseikonie, defekt u člověka, Stress Profile (SP), received social support, putna, deficit ticha, psychosomatická akcelerace, štátskripl, angiom, xylitol, Allostatic Load (angl.), david a goliáš, touché, tyroxin, metrosexuál, Kafeterie, gender mainstreaming, gynekofilie, flegmonozní apendicitis, napomenutí, hypospadie, BIAS, křížení, otoman, androfilie, yuppie, sororát, sir, signore, shareware, suicidium, ubikvist, Ymka, yetti, vlizelín, veto, azoospermie, nervinum, genderová role, fenacetin, genderově neutrální, genderová dimenze, genderový audit, asexuální, dysgramatismus, nukleární rodina, introjektovaná regulace chování, hypostres, double bind, frotérismus, tušérství, fykobiont, efeminace, geminace, legalita x legitimita, paulinismus, afluenza, myšlenkový záraz, PTCA, panaritium, transdebitace, seňor, satyriáza, elegán, emaskulace, ecstasy, džentlmen, doxa (řec.), eunuch, extáze, galán, fotr, feminizace, feminista, don Don, distribuce, ášreme, anima, androfobie, andro-, autotransfuze, bátuška, derealizace, defeminizace, boy, bilokace, garson, gynekomastie, múzický, mixdebl, mix, ministrant, muzika, parnasizmus, prostatik, polygynie, pendl, patriarchát, metatropizmus, male, hypotéza, hostilita, hetérizmus, gynofobie, impotence, japík, kuváda, korfbal, konkubinát, koketa, bifazický, emoční inkontinence, erigovaný, vir (lat.), Attis, hypersexuální, mravnost, komplimentka, animus (lat.), psychosociální atmosféra, difiereciální diagnostika (diff. dg.), karyotyp, uranismus, stratovulkán, totální mutismus, chronická bolest, impulzivnost, exhaustivní fáze stresu, translit, Douglasův prostor, descholarizace, centrální obezita, dekurie, turma, ala, falokracie, hypergamie, virilizace, screener, podprahové podněty, konzumerismus, vigilambulantní chování, frotér, genderová studia, vir perfectissimus (lat.), vir illustris (lat.), vir clarissimus (lat.), konnubium, dichotomická proměnná, amastie, monstrum duplex, genderové stereotypy, Living Apart Together (LAT), himation, fyziologický dysgramatismus, Inter Arma Silent Musae, efébos, index maskulinity, sex ratio, machista, egalitární rodina, fobie školní, hyperalgezie, sociální spouštěče, hypererotismus, egodystonická sexuální orientace dívek, egodystonická sexuální orientace, averzivní, animus, hyperforie, Golem efekt, strategické aliance, normální pohlavní identita, voyerství, anaplázie, tumor cerebri, teratofobie, falopletysmografie, hyperlexie, locus of control, transvestitismus dvojí role, brainstorming pingpongový, paranoidní schizofrenie, somatoformní poruchy, similia similibus curantur, Index genderového rozvoje, metalingvistické faktory, patrilokální rodina, neolokální rodina, junkční, pagismus, psychologický echo efekt, MQ v psychologii, geofagie, amiodaron, isoniazid, sociální intruze, hematemeze, attachement, anxiozní edukace, dichotomický, labeling, denotativní význam, konotativní význam, genderové normy, sociální status, lucidní snění, lucid dreaming, abordážKnihy

Múza -- autor: Burtonová Jessie
Juraj Palkovič - Muza ze slovenských hor -- autor: Rišková Lenka
Návod na prežitie pre muža -- autor: Bukovský Igor
Sexuálne poruchy u muža -- autor: Kockott Götz, Fahrner Eva-Maria, Raboch Jiří
Sexuálne poruchy u muža -- autor: Kockott Gotz, Fahrnerová Eva-Mária

Komentáře ke slovu múza, musa


 
» přidat nový komentář

k původu slova múza JosefZ**** 26.06.2012 14:08
» reagovat
Musa [múza], Múza (v řec. mytol.) jedna z devíti bohyň, ochránkyň umění a věd
 
> rakam neregistrovaný 05.11.2013 22:54
» reagovat
  muz bylo 9 a kazda se jmenovala jinak
   Navigace

předchozí slovo: » mutuum
následující slovo: » muzeálie
slovo se nachází na stránce: M:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz