Pojem návyky

Slovo:

návyky


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Návyky (habity) jsou zautomatizované úkony dovedené do určitého stupně dokonalosti. Jsou to ustálené způsoby jednání, které mají motivační složku. Máme-li utvořený návyk, nutí nás to, abychom určitou věc konali častým opakováním zafixovaným, ustáleným způsobem. Tato tendence je právě důkazem, že i návyky jsou pohnutkami či příčinami našeho chování a prožívání. Návyky se vytvářejí většinou cvikem, ale mohou vznikat i bezděčně, nejen záměrně. Podle společenské hodnoty rozdělujeme návyky na:
kladné např.: pořádnost, adekvátní péče o osobní hygienu, sociabilní chování, zdravý životní režim.
Záporné čili zlozvyky např.: nešetrnost, nepořádnost, návykové pijáctví, nikotinismus, závislost na drogách.
Správný popis zlozvyků, nežádoucích sklonů (tj. tendencí projevování určité aktivity) a příp. defektů člověka předpokládá dobré znalosti psychopatologie.
Konkrétní záznam může vypadat takto:
zlozvyky např.: lhavost, kouření, krádeže, cucání prstu, používání parazitních slov, návyk na drogy, alkohol atp.
nežádoucí sklony např. : k podvodům, absentérství, neurotizaci, trémě, ke komplexu méněcennosti a k nevhodným kompenzacím tohoto pocitu, negativismu, snadné únavnosti, k agresivitě atp.
Možnosti přetvářet nebo měnit silně zafixované návyky s věkem ubývá. Říkáme, že chování člověka se stává rigidnějším - tužším. Mezi jednotlivými lidmi jsou však v tomto ohledu značně individuální rozdíly.Některá související slova

infantilismus osobnostní a školní docházka, Postmoderní směr psychologie, komunikace sociální, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace nonverbální, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodina a vývoj dětí, edukační psychologie, PROFESIOGRAMY V PRAXI, normální kojenec, normální novorozeně, sebevýchova, hodnocení a klasifikace ve škole, vyučování, výsledky učení (vědomosti, persona a její poznávání, kojenecké období vývoje, vývojové období batolete, druhy učení, sebevědomí a jeho poruchy, zkoušení (examinace) ve školách, školní prostředí, prokreativní antikreativní podmínky, novorozenecké období vývoje dítěte, předškolní dítě, batole (toddler), kognitivní motivace učení, profesní kompetence, food (eating) habits (angl.), healthy eating habits (angl.), spending habits (angl.), edukační hodnoty, automatismy, edukační strategie, sebedestruktivní chování, sociální dědičnost, dosažené kurikulum, Watson John Broadus (1878-1958), adekvátní psychické kompetence, personality (angl.), osobnost v psychologii, charakteristika dětí, behaviorismus a reflexologie, didaktika a psychodidaktika, habity, VDN zkratka ve školství, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, evaluace dětí ve škole, familiární milieu, folkwaysKnihy

Atómové návyky -- autor: Clear James
Změňte své návyky -- autor: Ryan M. J.
Nástroje titánů (Návyky a taktiky výjimečných osobností, miliardářů a světových ikon) -- autor: Ferriss Timothy
Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu -- autor: Collins Jim, Porras I. Jerry
10 nejlepších investic na příštích 10 let -- autor: Chalabi Al, Mellon Jim

Komentáře ke slovu návyky


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » návyk
následující slovo: » NAT skr.
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1862
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz