Pojem návyky

Slovo:

návyky


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Návyky (habity) jsou zautomatizované úkony dovedené do určitého stupně dokonalosti. Jsou to ustálené způsoby jednání, které mají motivační složku. Máme-li utvořený návyk, nutí nás to, abychom určitou věc konali častým opakováním zafixovaným, ustáleným způsobem. Tato tendence je právě důkazem, že i návyky jsou pohnutkami či příčinami našeho chování a prožívání. Návyky se vytvářejí většinou cvikem, ale mohou vznikat i bezděčně, nejen záměrně. Podle společenské hodnoty rozdělujeme návyky na:
kladné např.: pořádnost, adekvátní péče o osobní hygienu, sociabilní chování, zdravý životní režim.
Záporné čili zlozvyky např.: nešetrnost, nepořádnost, návykové pijáctví, nikotinismus, závislost na drogách.
Správný popis zlozvyků, nežádoucích sklonů (tj. tendencí projevování určité aktivity) a příp. defektů člověka předpokládá dobré znalosti psychopatologie.
Konkrétní záznam může vypadat takto:
zlozvyky např.: lhavost, kouření, krádeže, cucání prstu, používání parazitních slov, návyk na drogy, alkohol atp.
nežádoucí sklony např. : k podvodům, absentérství, neurotizaci, trémě, ke komplexu méněcennosti a k nevhodným kompenzacím tohoto pocitu, negativismu, snadné únavnosti, k agresivitě atp.
Možnosti přetvářet nebo měnit silně zafixované návyky s věkem ubývá. Říkáme, že chování člověka se stává rigidnějším - tužším. Mezi jednotlivými lidmi jsou však v tomto ohledu značně individuální rozdíly.Některá související slova

folkways, výchova tvořivosti, Edukace, školní, biologické formativní vlivy, adaptivní chování a prožívání, osobnost dítěte, Rodina a její sociální determinace, osobnost a její poznávání, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, psychodidaktika ve školství, vědomosti, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, osobnost a jeji poznavani, psychologická charakteristika žáků a žákyň, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do behaviorismu, edukační strategie, kognitivní motivace učení, sebedestruktivní chování, sociální dědičnost, dosažené kurikulum, automatismy, edukační hodnoty, profesní kompetence, food (eating) habits (angl.), Úvod do pedagogické psychologie, healthy eating habits (angl.), spending habits (angl.), adekvátní psychické kompetence, VDN zkratka ve školství, evaluace dětí ve škole, ZG zkratka ve zdravotnictví, psychoterapeutická péče obětem násilí, vzdělání

Komentáře ke slovu návyky


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » návyk
následující slovo: » NAT skr.
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2076
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz