Pojem návyky

Slovo:

návyky


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Návyky (habity) jsou zautomatizované úkony dovedené do určitého stupně dokonalosti. Jsou to ustálené způsoby jednání, které mají motivační složku. Máme-li utvořený návyk, nutí nás to, abychom určitou věc konali častým opakováním zafixovaným, ustáleným způsobem. Tato tendence je právě důkazem, že i návyky jsou pohnutkami či příčinami našeho chování a prožívání. Návyky se vytvářejí většinou cvikem, ale mohou vznikat i bezděčně, nejen záměrně. Podle společenské hodnoty rozdělujeme návyky na:
kladné např.: pořádnost, adekvátní péče o osobní hygienu, sociabilní chování, zdravý životní režim.
Záporné čili zlozvyky např.: nešetrnost, nepořádnost, návykové pijáctví, nikotinismus, závislost na drogách.
Správný popis zlozvyků, nežádoucích sklonů (tj. tendencí projevování určité aktivity) a příp. defektů člověka předpokládá dobré znalosti psychopatologie.
Konkrétní záznam může vypadat takto:
zlozvyky např.: lhavost, kouření, krádeže, cucání prstu, používání parazitních slov, návyk na drogy, alkohol atp.
nežádoucí sklony např. : k podvodům, absentérství, neurotizaci, trémě, ke komplexu méněcennosti a k nevhodným kompenzacím tohoto pocitu, negativismu, snadné únavnosti, k agresivitě atp.
Možnosti přetvářet nebo měnit silně zafixované návyky s věkem ubývá. Říkáme, že chování člověka se stává rigidnějším - tužším. Mezi jednotlivými lidmi jsou však v tomto ohledu značně individuální rozdíly.Některá související slova

osobnost dítěte, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, adaptivní chování a prožívání, biologické formativní vlivy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, školní, osobnost a její poznávání, psychodidaktika ve školství, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Úvod do patopsychologie, vzdělání, osobnost a jeji poznavani, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, vědomosti, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do behaviorismu, edukační hodnoty, profesní kompetence, kognitivní motivace učení, automatismy, dosažené kurikulum, edukační strategie, sebedestruktivní chování, sociální dědičnost, food (eating) habits (angl.), healthy eating habits (angl.), ZG zkratka ve zdravotnictví, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, evaluace dětí ve škole, VDN zkratka ve školství, spending habits (angl.), adekvátní psychické kompetence, folkwaysKnihy

Atomové návyky - Jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných -- autor: Clear James
Atómové návyky -- autor: Clear James
Změňte své návyky -- autor: Ryan M. J.
Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu -- autor: Collins Jim, Porras I. Jerry
Nástroje titánů (Návyky a taktiky výjimečných osobností, miliardářů a světových ikon) -- autor: Ferriss Timothy

Komentáře ke slovu návyky


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » návyk
následující slovo: » NAT skr.
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1979
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz