Pojem negativní

Slovo:

negativní


Význam:

• záporný, nepříznivý

• opačný

• nežádoucíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dysfemizmus, nihilismus, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí snížené, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost astmatická, PANSS zkratka ve zdravotnictví, blind spot bias (angl.), anti-branding, charakter a jeho utváření, burnout- stav osobnostního vyhoření, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, Rodina a její sociální determinace, Teoretická východiska psychologického poradenství, afekty člověka a jejich zvládání, saturace potřeb v rodině, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, osobnost dítěte, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, citové závady a poruchy, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, Glasser William, předmět psychologie duševního vývoje, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, teorie vývoje a utváření osobnosti, posuzovací stupnice (škály), psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, gaming disorder (angl.), stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, výhova problémových dětí, dlouhověkost, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, misofonie, filofobie, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, závady a poruchy mobility a pozornosti, očekávání, pejorativa, rozhovor a jeho stadia, rozhovor a jeho typy, psychosomaticky traumatizované osoby, self-talk (angl.), rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, Famile a persona, sebepoznání a sebeřízení, edukativní, psychonervová labilita, skupina schizofrenií, výkonnost lidské paměti, vrozené závady a poruchy, emoce, Etický a morální charakter, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, psychoterapeutická péče obětem násilí, akademické stresy, ekologizace, outplacement, referenční skupina, bad trip, porucha sourozenecké rivality, Golem efekt, didaktogenie, neurolingvistické programování, ruminační strategie, automatické myšlenky, nocebo efekt, biologizace, etiketizování, reinterpretace, psychologický echo efekt, difacilitátor učení, chronická bolest, sociální klima ve škole, sociální repulze, destigmatizace, antistigmatizace, stín u C.G.Junga, hospitalismus, psychosociální klima školy, ageismus, geopatogenní, hostilita, iatrogenie, interference, jin, matrice, negativum, nihilizmus, stigma, sexista, základní životní nálada, Oidipův komplex, hyperkriticismus, asexuální, amensalismus, distres, HDL, sekundární prevence, zvýšená psychická tenze, nadlimitní zátěž, mikrotraumatizace, psychosociální atmosféra, pedagogicko psychologické výzkumy, falešná negativita testu, batmotropie, averzní terapie, received social support, somatopsychická závada či porucha, etnofaulismy, startovací drogy, sociometrický status, katarktický, diskvalifikace pozitivního, anchoring effect (angl.), publikační bias, efekt ukotvení v psychologii, revers ve zdravotnictví, mezidruhový neutralismus v biologii, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, mentální černý filtr, chronotropie, negaholici, peergenie (z angl.), antihvězdy, konsekvencionalismus, heterostereotyp, retroaktivní interference, proaktivní interference, fototaxe, fototropismus, hidden curriculum, transfer učení, psychowalkman, protektivní faktory, posttraumatická intervenční péče, resilience image, intruzivní, spiritual distres (angl.), osobnost a chování typu D, eustáze, heuristika afektivní, emotional contagion, autokognice, krizová komunikace, wave effect (angl.)

Komentáře ke slovu negativní


 
» přidat nový komentář

test neregistrovaný 07.12.2008 18:49
» reagovat
test DNA je negativní
 
test neregistrovaný 07.12.2008 18:49
» reagovat
test DNA je negativní
 Navigace

předchozí slovo: » negativně referenční skupina
následující slovo: » negativní aserce
slovo se nachází na stránce: N:12
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz