Pojem negativní

Slovo:

negativní


Význam:

• záporný, nepříznivý

• opačný

• nežádoucíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

blind spot bias (angl.), anti-branding, charakter a jeho utváření, nihilismus, PANSS zkratka ve zdravotnictví, osobnost astmatická, Rodina a její sociální determinace, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí snížené, závady a poruchy emotivity (citů, burnout- stav osobnostního vyhoření, sebeřízení, poznávací a intervenční interview, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do mentální retardace, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Teoretická východiska psychologického poradenství, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do behaviorismu, násilí, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, rozhovor jako poznávací metoda, Glasser William, předmět psychologie duševního vývoje, osobnost dítěte, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, gaming disorder (angl.), stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, dlouhověkost, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Edukativní determinanty psychiky, posuzovací stupnice (škály), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, závady a poruchy mobility a pozornosti, očekávání, pejorativa, filofobie, misofonie, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, rozhovor a jeho typy, sebepoznání a sebeřízení, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, zájmy, self-talk (angl.), emoce, Etický a morální charakter, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, Famile a persona, edukativní, psychonervová labilita, skupina schizofrenií, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, neurolingvistické programování, ruminační strategie, automatické myšlenky, outplacement, didaktogenie, Golem efekt, stín u C.G.Junga, referenční skupina, bad trip, porucha sourozenecké rivality, nocebo efekt, etiketizování, destigmatizace, antistigmatizace, mikrotraumatizace, psychosociální klima školy, sociální repulze, sociální klima ve škole, reinterpretace, psychologický echo efekt, difacilitátor učení, chronická bolest, biologizace, hospitalismus, matrice, negativum, nihilizmus, stigma, jin, interference, ekologizace, geopatogenní, hostilita, iatrogenie, ageismus, sexista, sekundární prevence, zvýšená psychická tenze, nadlimitní zátěž, základní životní nálada, HDL, distres, Oidipův komplex, hyperkriticismus, asexuální, amensalismus, psychosociální atmosféra, peergenie (z angl.), sociometrický status, katarktický, diskvalifikace pozitivního, falešná negativita testu, startovací drogy, etnofaulismy, batmotropie, averzní terapie, received social support, somatopsychická závada či porucha, anchoring effect (angl.), efekt ukotvení v psychologii, Three Blessings Exercise, mentální černý filtr, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, revers ve zdravotnictví, mezidruhový neutralismus v biologii, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, Three Blessings Exercise, chronotropie, publikační bias, hidden curriculum, transfer učení, psychowalkman, antihvězdy, fototropismus, fototaxe, konsekvencionalismus, heterostereotyp, retroaktivní interference, proaktivní interference, protektivní faktory, resilience image, autokognice, krizová komunikace, posttraumatická intervenční péče, negaholici, emotional contagion, heuristika afektivní, intruzivní, spiritual distres (angl.), osobnost a chování typu D, eustáze, dysfemizmusKnihy

Voliči, strany a negativní kampaň -- autor: Lebedová Eva
Negativní platonismus -- autor: Patočka Jan
Poražte strach - Jak překonat negativní postoj a zvítězit v životě -- autor: Holgate Mandie
Mentální detoxikace -- autor: Ingerman Sandra
Jak překonat negativní emoce a myšlenky -- autor: Wolf Doris, Merkle Rolf

Komentáře ke slovu negativní


 
» přidat nový komentář

test neregistrovaný 07.12.2008 18:49
» reagovat
test DNA je negativní
 
test neregistrovaný 07.12.2008 18:49
» reagovat
test DNA je negativní
 Navigace

předchozí slovo: » negativně referenční skupina
následující slovo: » negativní aserce
slovo se nachází na stránce: N:12
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz