Pojem negativní

Slovo:

negativní


Význam:

• záporný, nepříznivý

• opačný

• nežádoucíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

nihilismus, charakter a jeho utváření, burnout- stav osobnostního vyhoření, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, anti-branding, blind spot bias (angl.), sebevědomí snížené, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost astmatická, PANSS zkratka ve zdravotnictví, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, incentivy a jejich aplikace, Rodina a její sociální determinace, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, předmět psychologie duševního vývoje, osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Glasser William, rozhovor jako poznávací metoda, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, citové závady a poruchy, adaptivní chování a prožívání, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, emoční poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, náladovost člověka, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, hyperkinetické závady a poruchy, Historie psychologických aktivit ve školství, gaming disorder (angl.), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, posuzovací stupnice (škály), osobnost submisivní a intropunitivní, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, pracovní prostředí a psychosomatika, interakce, zájmy, self-talk (angl.), Famile a persona, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Zásady a pravidla chování a jednání, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, edukativní, psychonervová labilita, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor na pracovišti, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, skupina schizofrenií, výkonnost lidské paměti, vrozené závady a poruchy, emoce, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, ruminační strategie, neurolingvistické programování, automatické myšlenky, outplacement, nocebo efekt, didaktogenie, Golem efekt, stín u C.G.Junga, referenční skupina, bad trip, porucha sourozenecké rivality, etiketizování, reinterpretace, antistigmatizace, mikrotraumatizace, psychosociální klima školy, psychosociální atmosféra, destigmatizace, sociální repulze, psychologický echo efekt, difacilitátor učení, chronická bolest, sociální klima ve škole, biologizace, hospitalismus, matrice, negativum, nihilizmus, stigma, jin, interference, ekologizace, geopatogenní, hostilita, iatrogenie, ageismus, sexista, sekundární prevence, zvýšená psychická tenze, nadlimitní zátěž, základní životní nálada, HDL, distres, Oidipův komplex, hyperkriticismus, asexuální, amensalismus, peergenie (z angl.), konsekvencionalismus, diskvalifikace pozitivního, katarktický, falešná negativita testu, anchoring effect (angl.), efekt ukotvení v psychologii, sociometrický status, startovací drogy, averzní terapie, received social support, somatopsychická závada či porucha, etnofaulismy, revers ve zdravotnictví, mezidruhový neutralismus v biologii, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, mentální černý filtr, Three Blessings Exercise, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, batmotropie, chronotropie, transfer učení, psychowalkman, antihvězdy, protektivní faktory, hidden curriculum, fototropismus, heterostereotyp, retroaktivní interference, proaktivní interference, fototaxe, resilience image, intruzivní, krizová komunikace, posttraumatická intervenční péče, negaholici, publikační bias, autokognice, emotional contagion, spiritual distres (angl.), osobnost a chování typu D, eustáze, heuristika afektivní, dysfemizmusKnihy

Voliči, strany a negativní kampaň -- autor: Lebedová Eva
Mentální detoxikace -- autor: Ingerman Sandra
Negativní platonismus -- autor: Patočka Jan
Jak překonat negativní emoce a myšlenky -- autor: Wolf Doris, Merkle Rolf
Původ negativní dialektiky -- autor: Buck-Morssová Susan

Komentáře ke slovu negativní


 
» přidat nový komentář

test neregistrovaný 07.12.2008 18:49
» reagovat
test DNA je negativní
 
test neregistrovaný 07.12.2008 18:49
» reagovat
test DNA je negativní
 Navigace

předchozí slovo: » negativně referenční skupina
následující slovo: » negativní aserce
slovo se nachází na stránce: N:12
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz