Pojem negativní

Slovo:

negativní


Význam:

• záporný, nepříznivý

• opačný

• nežádoucíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

normální prenatální vývoj a porod, škola podporující zdraví, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, handicapované děti, autokognice a self-management, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, sociometrie v praxi, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, Představivost a obrazotvornost, pozorování, novověká psychologie, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, závady a poruchy řeči, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, stresy a psychická traumata na školách., edukační psychologie, vývoj jedince, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, Motives (angl.), pessimism (angl.), expectation and anticipation (angl.), projekce jako přizpůsobovací operace, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, persona (osobnost) v psychologii, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, hatefulness (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, potřeby, psychická traumata ve školství, moralitas (lat.), dospělost, postpubescence, batole (toddler), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, behaviorismus a reflexologie, memory (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, vývojové stadium mládí, životopis, vývojové stadium počínající dospělosti, ontogenetická stadia lidského jedince, hodnocení psychiky a osobnosti, kognitivismus v psychologii, citové procesy a stavy člověka, hodnocení dětí v mateřských školách, sebehodnocení, intelektové závady a poruchy, psychologie vyučování a výchovy, poznávací procesy člověka, dějiny psychologie, vztahy učitelů a žáků, sociálně a pedagogicky anormativní děti, psychický infantilismus u dětí, intropunitivní zaměření osobnosti, extrapunitivní zaměření osobnosti, historie výchovného poradenství, psychosomatické tenze u dětí, vývojově psychologické teorie osobnosti, příčiny špatného prospěchu ve škole, problémy výchovy dětí, vlivy rodinného prostředí, aktivní adaptační reakce, sociální kognice a percepce, hry dětí předškolního věku, didaktické testy, mládí, školní neúspěšnost, typy adaptace člověka, senzitivní osoby s intropunitivitou, školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, bezpečnost práce, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace nonverbální, únava, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, nálady člověka, city zaměřené na vnější svět, CHTD zkratka ve zdravotnictví, persona a její poznávání, vývojové období batolete, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na sebe, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, výsledky učení (vědomosti, vyučování, adultopsychologie první dospělosti, autokognice a autoregulace, automatické myšlenky, ruminační strategie, outplacement, nocebo efekt, etiketizování, neurolingvistické programování, didaktogenie, bad trip, referenční skupina, porucha sourozenecké rivality, Golem efekt, hardiness, reinterpretace, psychologický echo efekt, mikrotraumatizace, technostres, psychosociální klima školy, psychosociální atmosféra, peergenie (z angl.), antistigmatizace, destigmatizace, difacilitátor učení, chronická bolest, sociální klima ve škole, sociální repulze, stín u C.G.Junga, benefektance, nihilizmus, negativum, stigma, ageismus, sexista, matrice, jin, geopatogenní, ekologizace, hostilita, iatrogenie, interference, glukokortikoidy, Oidipův komplex, nadlimitní zátěž, zvýšená psychická tenze, základní životní nálada, hospitalismus, biologizace, sekundární prevence, HDL, hyperkriticismus, asexuální, amensalismus, distres, konsekvencionalismus, heterostereotyp, sociometrický status, startovací drogy, transsexualismus, city v lidském životě, vnímání, negativní postoj některých žen k těhotenství, etnofaulismy, zvýšený neuroticismus, averzní terapie, received social support, somatopsychická závada či porucha, Bateson Gregory, intraindividuální konflikt, automediace, anchoring effect (angl.), falešná negativita testu, efekt ukotvení v psychologii, revers ve zdravotnictví, mezidruhový neutralismus v biologii, ASD zkratka ve zdravotnictví, diskvalifikace pozitivního, sociální atitudy, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, katarktický, stereotypy v sociální psychologii, batmotropie, chronotropie, antihvězdy, psychowalkman, protektivní faktory, resilience image, intruzivní, transfer učení, hidden curriculum, retroaktivní interference, proaktivní interference, fototaxe, fototropismus, spiritual distres (angl.), osobnost typu D, krizová komunikace, astmatická osobnost, autisté, negaholici, publikační bias, autokognice, emotional contagion, eustáze, Scheler Max (1874-1928), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), heuristika afektivní, dysfemizmusKnihy

Voliči, strany a negativní kampaň -- autor: Lebedová Eva
Mentální detoxikace -- autor: Ingerman Sandra
Negativní platonismus -- autor: Patočka Jan
Jak překonat negativní emoce a myšlenky -- autor: Wolf Doris, Merkle Rolf
Plicní infekce Pneumocystis carinii u HIV negativních nemocných -- autor: Skřičková Jana

Komentáře ke slovu negativní


 
» přidat nový komentář

test neregistrovaný 07.12.2008 18:49
» reagovat
test DNA je negativní
 
test neregistrovaný 07.12.2008 18:49
» reagovat
test DNA je negativní
 Navigace

předchozí slovo: » negativně referenční skupina
následující slovo: » negativní aserce
slovo se nachází na stránce: N:12
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz