Pojem nezaměstnanost individuální

Slovo:

nezaměstnanost individuální


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Mimořádnou pozornost ekonomů, psychologů, sociologů a pedagogů vyžaduje i problematika individuální nezaměstnanosti.
Vliv nedobrovolné a zejména dlouhodobé nezaměstnanosti jako silně zátěžové a stresující situace mající záporný vliv na prožívání a chování i jednání postižených osob je značný.
Jisté rozdíly jsou přitom u prožívání této náročné situace u mužů a žen a u lidí mladých a starších. Nedobrovolnou individuální nezaměstnanost přitom musíme odlišovat od nezaměstnanosti dobrovolné (kvůli nízké mzdě, práci na směny, nutnosti zdaleka dojíždět, pro špatnou pověst firmy (např. soukromé) a jinak nevyhovující pracovní prostředí).
U dlouhodobě nedobrovolně nezaměstnaných mladých lidí dochází k postupné ztrátě kompetencí, k redukci pracovní motivovanosti a původního smyslu pro pracovní morálku, povinnosti a odpovědnost a kvalitní organizaci času (time management). Navenek jako by nezaměstnanost mladí lidé snášeli lépe než starší nezaměstnaní. Snadněji však propadají nežádoucímu životnímu stylu, nikotinismu, alkoholu a drogám, závadovým partám či rizikovým skupinám a gamblerství a zadlužování. Někdy je v tom i ne zcela uvědoměně podporují jejich příbuzní i vlastní rodiče, pokud jsou ekonomicky a finančně dobře zabezpečeni a mohou své nezaměstnané děti snadno finančně a ekonomicky zajistit.
U lidí nad padesát let a u lidí v předdůchodovém věku dochází u nedobrovolné nezaměstnanosti např. k vážným poruchám sebehodnocení až ke komplexům méněcennosti, když si např. začnou vyčítat, že nedovedou adekvátně uživit svou rodinu.
Typické činnosti v domácnosti mnohé muže příliš neuspokojují. Těžko se smiřují i s faktem, když živitelkou rodiny je jejich partnerka či manželka. Nedovedou často přijatelně snášet ani sociální izolaci a jakékoliv výčitky a i dobře mín+ěnou kritiku svého okolí. Těžko nesou nutnost maximálně šetřit, snížovat spotřební chování sebe a své rodiny, vydávat co nejméně financí, ztrátu dřívějšího postavení, pozice, statusu, role, autority, prestiže. Často se zhoršuje i jejich psychosomatické zdraví. Dochází někdy i k rozvodům a rozpadům rodin. Zvyšuje se i riziko vážných depresí a sklonů k sebevražednosti.
Méně závažné potíže pozorujeme u nezaměstnaných žen, které tradičně mají v domácnosti poměrně hodně důležitých a odpovědných činností ( např. úsilí o pohodu v rodině, vaření, praní, žehlení, pořádek a čistota, chata, chalupa, sad, zahrada). Mohou se navíc více věnovat výchově dětí a vnuků a vnuček. Rovněž společensky je pozice role ženy v domácnosti již častěji hodnocena lépe než v minulosti.
Rozdíly pozorujeme i v prožívání a chování ve městech a na vesnicích. Zdá se, že nezaměstnanost ve městě se častěji snáší o něco lépe než nezaměstnanost na vesnici. pokud ji není možno kompenzovat např. prací ve farmě, na poli, v sadu, zahradě, lese..
Nezaměstnaní by měli být v kontaktu s příslušným pracovním úřadem a s poradenskými instituce zabývající se odbornou psychologickou péčí o nezaměstnané lidi.
Je důležité, aby nezaměstnaní měli náhradní sociální komunikaci, byli nějak užitečně aktivní, zvyšovali si své vzdělání a svou kvalifikaci a dosahovali alespoň částečné seberealizace kompenzačními činnostmi ve shodě se svým vzděláním a osobním zaměřením.

Komentáře ke slovu nezaměstnanost individuální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » nexus
následující slovo: » nezávisle proměnná
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2107
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz