Pojem norma

Slovo:

norma


Význam:

• všeobecně závazné pravidlo, předpis, zvyk, úzus

• (mat.) velikost nebo délka vektoru

• typický model, vzor, obvyklý typ, uspořádání

• zavedený standard nebo očekávání v určité oblasti lidské činnosti

• způsob chování považovaný za přijatelný či vhodný určitou sociální skupinouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

interiorizace, sociální atitudy, polyodoncie, DIN (skr.), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, enallaga, typologie učitelů podle Kurta Lewina, libertinismus, libertin, screeningové vyšetření, whistleblowing (angl.), Unicode, učení v širším slova smyslu, standardnost v diagnostice, rituály, psychologické vědy, problémové děti a mládež, city a jejich závady a poruchy, normality (angl.), role ve skupině, mravní výchova, formativní vlivy člověka, normalita statistická, poruchy chování, genderfuck (angl.), normogramy ve zdravotnictví, behaviorální standardy, familiární milieu, etické standardy, kanonický, Lézině Iréne, institucionální, morální vědomí, abnormalis (lat.), ius scriptum, Stage norma, Lex posteriori derogat lex priori (lat.), Fromm Erich (1900-1980), nemateriální prvky organizační kultury, normofilie, kompetence občanské, ubi lex, lex imperfecta, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Kretschmer Ernst (1888-1964), aberantní percepce, ortoepický, nonkonformnost, antikonformismus, sociální akceptace, sociální adaptace, dificilita psychosociální zralosti, akademická kultura, hypokonformismus, hyperkonformismus, socializace osobnosti, ortografický, sociotropní, antinomismus, hyperaktivní, standardnost poznávací metody, Motives (angl.), charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, starořečtí myslitelé, adaptace člověka v náročných situacích, bezpečnost práce, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, postoje a vztahy, prenatální vývoj a porod, didaktické testy, sebevýchova, prehistorie filozofie, psychomotorická instabilita dětí, etika a mravní výchova, patopsychologie ve školství, vyučování, druhy učení, genderové problémy člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, školní neúspěšnost, výchova a učení, poznávání psychiky a osobnosti, školní prostředí, klientelismus a ritualizované chování, prokreativní antikreativní podmínky, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, sebevzdělávání, moralitas (lat.), perinatální období vývoje, předškolní dítě, agrese a šikana, edukační psychologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, queer, potřeby, will (angl.), charakteristika dětí, personalismus a charakterologie, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, psychometrika v praxi, Edukometrické didaktické testy, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, normální prenatální vývoj a porod, normální kojenec, konfliktové situace, dotazník (questionnaire), životní styl, schopnosti a dovednosti, organizační kultura pracoviště, etické vědomí, latentní charakter, právo, dispozitivní, mandatorní, chromosom, EMS, SMJ, ekvita, vacatio legis, screening, relativizmus, socializace, standard, tolerance, suprema lex, dificilita, abstrakt norem, dificility, dispozitiv, subnorma intelektu, normativní normalita, schizoidní porucha osobnosti, abnormální osobnost, disociální porucha osobnosti, deviantní normy, seberegulace, legalita x legitimita, display rules, parvuloismus, sociálně patologické chování, kulturní transmise, rekodifikace, patent, institut, inkulturace, internalizace, kompetence, legisvakance, konformní, individualizmus, folkways, anomie, amoralizmus, deviace, dyslalie, etiketa, etika, licence, morálka, normovaný, normo-, novela, omisivní, paragraf, ortodoxní, normativní, normální, nonkonformizmus, nonkonformita, nonkonformní, normalita, normalizace, anormativita, subnormální, disociální chování, kulturní relativismus, asociální chování, adjustované chování, analogie, noremní, antimorální, osobní nevědomí, nomologická skupina, etnicita, deviantní subkultura, Klinefelterův syndrom, sociální normalita, sociální patologie, kontrakultura, patrilokalita, morální charakter, delinkvence, norming (angl.), hypoaktivní, pozitivní identita, negativní identita, deviatio, ČSNI, mikroorchidismus, Differential Aptitude test (DAT), stigmata v genetice, Sokrates (469-399př.n.l), patologická socializace, vysokofunkční autista, socializovaná psychika, Conduct Disorder, definice normativní, organizační kultura, hardiness, epikie, bizarní chování, derogační klauzule, sociální deviace, socializovaná porucha chování, anormativní chování, standardizace psychologických metod, standardizace testu, WISC, porucha chování ve vztahu k rodině, interiorizace norem, subsistentní normy, antisociální, vysokofunkční autismus, abnormální PMV, quaestio iuris, arbiter, hyperpesimismus, normalizovanost, sociální determinace, kongentní, porucha osobnosti, sociální učení, degradace intelektu, inherentní moralita, certifikace, akademizmusKnihy

Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma -- autor: Dombrovská Michaela
Estetika -- autor: Ptáčková Brigita, Stibral Karel
Vzkazy od vašich víl -- autor: Virtue Doreen, Burnellová Norma J.
Umění Zentangle® -- autor: Raileová Penny, Williamsová Lara, Burnellová Norma J., Bremnerová Margaret
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS -- autor: Šenk Zdeněk

Komentáře ke slovu norma


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 03.10.2015 12:17
» reagovat
Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

Dítě je teď na vodítku
díky svému EU chodítku
nemusí se učit chodit
nechá se celý život vodit.

Matka udělala z dítka hlupáka
celý život bude mít v hlavě bubáka
všeho se teď bojí, je to posranec
za čtyřicet let je z něj EUposlanec.
 
  neregistrovaný 25.03.2015 13:26
» reagovat
aby měl limerik smysl, musí obsahovat alespoň zdánlivý náboj. Když z Bruselu, tak nikoli nové, ale v celém verši: z Bruselu EU vodítko.
 
CHODÍTKO neregistrovaný 21.11.2011 02:44
» reagovat

Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

pramen:
Karel Tahal: Limericky
 
> Mame tu vtipalka neregistrovaný 15.01.2013 13:47
» reagovat
  ty si vtipnej jak moje zaparena prdel
   Navigace

předchozí slovo: » Norm - Referenced Tests(NRTs)
následující slovo: » norma reciprocity
slovo se nachází na stránce: N:32
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz