Pojem norma

Slovo:

norma


Význam:

• všeobecně závazné pravidlo, předpis, zvyk, úzus

• (mat.) velikost nebo délka vektoru

• typický model, vzor, obvyklý typ, uspořádání

• zavedený standard nebo očekávání v určité oblasti lidské činnosti

• způsob chování považovaný za přijatelný či vhodný určitou sociální skupinouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Úvod do sociální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, sexuální perverze, etické standardy, behaviorální standardy, mravní výchova, queer, deontologická etika, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, vývoj, pozice a role ve skupinách, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, duolokalita, avunkulokalita, sociální adaptace, sociální akceptace, nonkonformnost, akademická kultura, dificilita psychosociální zralosti, kanonický, Lézině Iréne, antikonformismus, hypokonformismus, socializace osobnosti, ortografický, sociotropní, antinomismus, hyperkonformismus, hyperaktivní, libertin, libertinismus, rituály, Cooperův test, genderfuck (angl.), poruchy chování, bilokalita, normogramy ve zdravotnictví, DIN (skr.), polyodoncie, whistleblowing (angl.), screeningové vyšetření, učení v širším slova smyslu, Unicode, interiorizace, enallaga, hlubinná psychologie, osobnost dítěte, Výkonnost a kariéra, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, Etický a morální charakter, dlouhověkost, hyperkinetické závady a poruchy, poznávání dificilit, psychologická charakteristika žáků a žákyň, specifika národní kultury, skupina schizofrenií, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, edukativní, psychologie biologická, Osobnost s poruchami základní životní nálady, normalita a psychické zdraví, emoční poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Úvod do patopsychologie, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, terciární socializace, akcentovaná osobnost, determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, disociální a asociální chování dětí a mládeže, schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole, mravnost a její výchova a sebvýchova, schopnosti a nadání, zájmy, charakter a jeho utváření, osobnost patologicky cyklotymická, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy emotivity (citů, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, social rule breaking (angl.), Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, výchova a její prostředky, mravní výchova ve společnosti, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, interakce, Zásady a pravidla chování a jednání, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, ortoepický, aberantní percepce, dificilita, EMS, SMJ, abstrakt norem, legalita x legitimita, display rules, seberegulace, chromosom, mandatorní, tolerance, suprema lex, vacatio legis, ekvita, právo, dispozitivní, parvuloismus, kulturní transmise, anormativní chování, standardizace psychologických metod, subnormální, standardizace testu, WISC, porucha chování ve vztahu k rodině, interiorizace norem, anormativita, schizoidní porucha osobnosti, deviantní normy, sociálně patologické chování, dispozitiv, mírná subnorma intelektu, abnormální osobnost, normativní normalita, socializace, screening, internalizace, institut, inkulturace, konformní, legisvakance, morálka, licence, individualizmus, folkways, anomie, amoralizmus, deviace, dyslalie, etiketa, etika, nonkonformita, nonkonformizmus, ortodoxní, omisivní, paragraf, patent, relativizmus, rekodifikace, novela, normovaný, normalita, nonkonformní, normalizace, normální, normo-, normativní, socializovaná porucha chování, sociální deviace, noncompliance (angl.), ČSNI, patologická socializace, deviatio, delinkvence, norming (angl.), morální charakter, vysokofunkční autista, stigmata v genetice, analogie, noremní, kontrakultura, patrilokalita, mikroorchidismus, Differential Aptitude test (DAT), hypoaktivní, negativní identita, institucionální, morální vědomí, abnormalis (lat.), ius scriptum, Stage norma, Lex posteriori derogat lex priori (lat.), Kretschmer Ernst (1888-1964), lex imperfecta, latentní charakter, pozitivní identita, etické vědomí, kompetence občanské, ubi lex, normofilie, adjustované chování, asociální chování, certifikace, inherentní moralita, degradace intelektu, kongentní, sociální determinace, vysokofunkční autismus, abnormální PMV, porucha osobnosti, antisociální, definice normativní, organizační kultura, epikie, derogační klauzule, subsistentní normy, bizarní chování, quaestio iuris, arbiter, sociální normalita, sociální patologie, osobní nevědomí, antimorální, disociální chování, kulturní relativismus, Klinefelterův syndrom, deviantní subkultura, hyperpesimismus, normalizovanost, Conduct Disorder, socializovaná psychika, nomologická skupina, etnicita, akademizmusKnihy

Norma -- autor: Oksanen Sofi
Norma a instituce -- autor: Weinberger Ota
Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma -- autor: Dombrovská Michaela
Estetika -- autor: Ptáčková Brigita, Stibral Karel
Umění Zentangle® -- autor: Raileová Penny, Williamsová Lara, Burnellová Norma J., Bremnerová Margaret

Komentáře ke slovu norma


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 03.10.2015 12:17
» reagovat
Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

Dítě je teď na vodítku
díky svému EU chodítku
nemusí se učit chodit
nechá se celý život vodit.

Matka udělala z dítka hlupáka
celý život bude mít v hlavě bubáka
všeho se teď bojí, je to posranec
za čtyřicet let je z něj EUposlanec.
 
  neregistrovaný 25.03.2015 13:26
» reagovat
aby měl limerik smysl, musí obsahovat alespoň zdánlivý náboj. Když z Bruselu, tak nikoli nové, ale v celém verši: z Bruselu EU vodítko.
 
CHODÍTKO neregistrovaný 21.11.2011 02:44
» reagovat

Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

pramen:
Karel Tahal: Limericky
 
> Mame tu vtipalka neregistrovaný 15.01.2013 13:47
» reagovat
  ty si vtipnej jak moje zaparena prdel
   Navigace

předchozí slovo: » Norm - Referenced Tests(NRTs)
následující slovo: » norma reciprocity
slovo se nachází na stránce: N:32
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz