Pojem norma

Slovo:

norma


Význam:

• všeobecně závazné pravidlo, předpis, zvyk, úzus

• (mat.) velikost nebo délka vektoru

• typický model, vzor, obvyklý typ, uspořádání

• zavedený standard nebo očekávání v určité oblasti lidské činnosti

• způsob chování považovaný za přijatelný či vhodný určitou sociální skupinouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

rituály, standardnost v diagnostice, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, genderfuck (angl.), poruchy chování, behaviorální standardy, normogramy ve zdravotnictví, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, DIN (skr.), typologie učitelů podle Kurta Lewina, Unicode, enallaga, sociální atitudy, polyodoncie, interiorizace, etické standardy, familiární milieu, Motives (angl.), standardnost poznávací metody, potřeby, queer, charakteristika dětí, will (angl.), role ve skupině, mravní výchova, formativní vlivy člověka, normalita statistická, problémové děti a mládež, psychologické vědy, normality (angl.), city a jejich závady a poruchy, učení v širším slova smyslu, whistleblowing (angl.), Stage norma, Lex posteriori derogat lex priori (lat.), aberantní percepce, ortoepický, socializace osobnosti, ortografický, ius scriptum, abnormalis (lat.), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Kretschmer Ernst (1888-1964), nemateriální prvky organizační kultury, Fromm Erich (1900-1980), institucionální, morální vědomí, sociotropní, antinomismus, Lézině Iréne, dificilita psychosociální zralosti, kanonický, libertin, screeningové vyšetření, libertinismus, akademická kultura, sociální adaptace, hyperkonformismus, hyperaktivní, hypokonformismus, antikonformismus, sociální akceptace, nonkonformnost, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, personalismus a charakterologie, školní neúspěšnost, výchova a učení, sebevýchova, poznávání psychiky a osobnosti, školní prostředí, klientelismus a ritualizované chování, prokreativní antikreativní podmínky, didaktické testy, adaptace člověka v náročných situacích, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, bezpečnost práce, starořečtí myslitelé, typy osobnosti učitelů a učitelek, genderové problémy člověka, kojenecké období vývoje, vůle a jednání člověka, stáří jako vývojová etapa, perinatalita, intelektové závady a poruchy, učení sociální, persona a její poznávání, testy inteligence, prehistorie filozofie, psychomotorická instabilita dětí, etika a mravní výchova, patopsychologie ve školství, vyučování, druhy učení, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, Edukometrické didaktické testy, psychometrika, dotazník (questionnaire), konfliktové situace, schopnosti a dovednosti, životní styl, agrese a šikana, edukační psychologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, moralitas (lat.), sebevzdělávání, předškolní dítě, perinatální období vývoje, organizační kultura pracoviště, normální kojenec, DIFICILITY chování a prožívání dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodové (genderové) studie, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, anormativni chovani dětí, zdraví, lex imperfecta, ubi lex, chromosom, mandatorní, právo, SMJ, EMS, abstrakt norem, dificilita, dispozitivní, ekvita, socializace, screening, standard, suprema lex, vacatio legis, tolerance, legalita x legitimita, seberegulace, normativní normalita, subnorma intelektu, abnormální osobnost, schizoidní porucha osobnosti, subnormální, anormativita, dificility, dispozitiv, parvuloismus, display rules, kulturní transmise, sociálně patologické chování, disociální porucha osobnosti, deviantní normy, relativizmus, rekodifikace, institut, inkulturace, internalizace, kompetence, legisvakance, konformní, individualizmus, folkways, anomie, amoralizmus, deviace, dyslalie, etiketa, etika, licence, morálka, novela, normovaný, omisivní, ortodoxní, patent, paragraf, normo-, normativní, nonkonformizmus, nonkonformita, nonkonformní, normalita, normální, normalizace, standardizace psychologických metod, anormativní chování, analogie, noremní, adjustované chování, kontrakultura, patrilokalita, mikroorchidismus, Differential Aptitude test (DAT), asociální chování, disociální chování, sociální patologie, Klinefelterův syndrom, sociální normalita, osobní nevědomí, kulturní relativismus, antimorální, stigmata v genetice, Sokrates (469-399př.n.l), pozitivní identita, negativní identita, latentní charakter, etické vědomí, normofilie, kompetence občanské, hypoaktivní, norming (angl.), patologická socializace, vysokofunkční autista, ČSNI, deviatio, morální charakter, delinkvence, deviantní subkultura, nomologická skupina, epikie, hardiness, derogační klauzule, bizarní chování, antisociální, subsistentní normy, definice normativní, organizační kultura, WISC, standardizace testu, interiorizace norem, porucha chování ve vztahu k rodině, sociální deviace, socializovaná porucha chování, sociální učení, porucha osobnosti, normalizovanost, arbiter, hyperpesimismus, Conduct Disorder, etnicita, socializovaná psychika, quaestio iuris, vysokofunkční autismus, inherentní moralita, degradace intelektu, certifikace, kongentní, abnormální PMV, sociální determinace, akademizmusKnihy

Svět podle Norma 3 - Může vyvolat plynatost -- autor: Meres Jonathan
Svět podle Norma 2 - Může způsobit podráždění -- autor: Meres Jonathan
Svět podle Norma 7 - Musí se prát odděleně -- autor: Meres Jonathan
Norma -- autor: Oksanen Sofi
Svět podle Norma 5 - Může být nakažlivé -- autor: Meres Jonathan

Komentáře ke slovu norma


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 03.10.2015 12:17
» reagovat
Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

Dítě je teď na vodítku
díky svému EU chodítku
nemusí se učit chodit
nechá se celý život vodit.

Matka udělala z dítka hlupáka
celý život bude mít v hlavě bubáka
všeho se teď bojí, je to posranec
za čtyřicet let je z něj EUposlanec.
 
  neregistrovaný 25.03.2015 13:26
» reagovat
aby měl limerik smysl, musí obsahovat alespoň zdánlivý náboj. Když z Bruselu, tak nikoli nové, ale v celém verši: z Bruselu EU vodítko.
 
CHODÍTKO neregistrovaný 21.11.2011 02:44
» reagovat

Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

pramen:
Karel Tahal: Limericky
 
> Mame tu vtipalka neregistrovaný 15.01.2013 13:47
» reagovat
  ty si vtipnej jak moje zaparena prdel
   Navigace

předchozí slovo: » Norm - Referenced Tests(NRTs)
následující slovo: » norma reciprocity
slovo se nachází na stránce: N:32
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz