Pojem norma

Slovo:

norma


Význam:

• všeobecně závazné pravidlo, předpis, zvyk, úzus

• (mat.) velikost nebo délka vektoru

• typický model, vzor, obvyklý typ, uspořádání

• zavedený standard nebo očekávání v určité oblasti lidské činnosti

• způsob chování považovaný za přijatelný či vhodný určitou sociální skupinouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, prenatální vývoj a porod, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, normální kojenec, organizační kultura pracoviště, schopnosti a dovednosti, životní styl, normální prenatální vývoj a porod, duševní zdraví člověka, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, typy osobnosti učitelů a učitelek, klientelismus a ritualizované chování, prokreativní antikreativní podmínky, školní prostředí, genderové problémy člověka, psychomotorická instabilita dětí, patopsychologie ve školství, etika a mravní výchova, prehistorie filozofie, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, starořečtí myslitelé, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, bezpečnost práce, adaptace člověka v náročných situacích, výchova a učení, sebevýchova, didaktické testy, konfliktové situace, dotazník (questionnaire), familiární milieu, etické standardy, behaviorální standardy, psychický infantilismus, normalita statistická, formativní vlivy člověka, city a jejich závady a poruchy, psychologické vědy, problémové děti a mládež, normogramy ve zdravotnictví, poruchy chování, DIN (skr.), polyodoncie, interiorizace, sociální atitudy, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, genderfuck (angl.), rituály, standardnost v diagnostice, normality (angl.), mravní výchova, perinatální období vývoje, sebevzdělávání, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, předškolní dítě, edukační psychologie, Edukometrické didaktické testy, psychometrika, agrese a šikana, seniorita normální a abnormální, personalismus a charakterologie, Motives (angl.), standardnost poznávací metody, role ve skupině, potřeby, queer, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, charakteristika dětí, will (angl.), druhy učení, vyučování, teorie vývoje a utváření osobnosti, sexuální perverze, deontologická etika, úspěšné studium, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, výchova a její zkoumání, Lehká (mírná) subnorma intrelektu, sociální komunikace a interakce, Vlivy mimorodinného a mimoškolního prostředí, vlivy specifiky národní a dobové kultury, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, sociální psychologie rodiny, psychologie kognitivní, psychologie zdraví a nemoci, psychologie humanistická, psychologie duchovědná (rozumějící), Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, normy chování pro sociální komunikaci, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, hlubinná psychologie, vývoj, pozice a role ve skupinách, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, školní, biologické formativní vlivy, sociální determinace v rodině, saturace potřeb v rodině, metody sociální psychologie, autodidakce (sebevzdělávání), ontogenetická stadia lidského jedince, vývojové stadium dlouhověkosti, vývojové stadium předškolní, abnormální chování a prožívání člověka, genialita a tvořivost, dějiny psychologie, učení a výkon, vztahy učitelek a učitelů a žáků, postmoderní sociologizující směr psychologie, normální osobnost člověka, psychologie vyučování a výchovy, kojenecké období vývoje, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, testy inteligence, stáří jako vývojová etapa, perinatalita, zdravý životní styl, intelektové závady a poruchy, učení sociální, sociálně a pedagogicky anormativní děti, normalita osobnosti, podmínky tvořivosti, mírná subnorma intelektu, sociologizující směr v psychologii, humanistická koncepce v psychologii, agresivní a extrapunitivní chování, Foglar Jaroslav, snahy (tendence), vývoj poznávání dětí ve školní edukaci, učební strategie, duchovědný směr v psychologii, sociální determinace psychiky, předmět sociální psychologie, klasifikace sociálních skupin, pozice ve skupinách, socializace osobnosti člověka, pozorování v zátěžových situacích, konfliktní situace, pracovní činnosti, pracovní výkon člověka, enallaga, typologie učitelů podle Kurta Lewina, mírná subnorma intelektu, dificility, dispozitiv, disociální porucha osobnosti, normativní normalita, abnormální osobnost, subnormální, anormativita, schizoidní porucha osobnosti, deviantní normy, sociálně patologické chování, abstrakt norem, dificilita, EMS, SMJ, legalita x legitimita, seberegulace, kulturní transmise, parvuloismus, display rules, standardizace psychologických metod, anormativní chování, antisociální, subsistentní normy, bizarní chování, derogační klauzule, sociální učení, porucha osobnosti, certifikace, inherentní moralita, degradace intelektu, epikie, hardiness, interiorizace norem, WISC, standardizace testu, porucha chování ve vztahu k rodině, socializovaná porucha chování, definice normativní, organizační kultura, sociální deviace, chromosom, mandatorní, licence, legisvakance, konformní, kompetence, morálka, nonkonformita, normalita, nonkonformní, nonkonformizmus, internalizace, institut, dyslalie, deviace, anomie, amoralizmus, etika, etiketa, inkulturace, individualizmus, folkways, normalizace, normální, suprema lex, standard, socializace, screening, tolerance, vacatio legis, právo, dispozitivní, ekvita, relativizmus, rekodifikace, normovaný, normo-, normativní, novela, omisivní, patent, paragraf, ortodoxní, kongentní, sociální determinace, Stage norma, Lex posteriori derogat lex priori (lat.), ius scriptum, abnormalis (lat.), aberantní percepce, ortoepický, sociotropní, socializace osobnosti, ortografický, institucionální, morální vědomí, ubi lex, normofilie, kompetence občanské, etické vědomí, lex imperfecta, Kretschmer Ernst (1888-1964), Fromm Erich (1900-1980), nemateriální prvky organizační kultury, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), antinomismus, hyperaktivní, libertinismus, libertin, kanonický, psychomotorická instabilita, screeningové vyšetření, whistleblowing (angl.), Unicode, perinatální stadium vývoje, učení v širším slova smyslu, Lézině Iréne, dificilita psychosociální zralosti, antikonformismus, hypokonformismus, hyperkonformismus, nonkonformnost, sociální akceptace, learning (angl.), akademická kultura, sociální adaptace, latentní charakter, pozitivní identita, sociální normalita, sociální patologie, Klinefelterův syndrom, deviantní subkultura, osobní nevědomí, antimorální, asociální chování, disociální chování, kulturní relativismus, nomologická skupina, etnicita, quaestio iuris, sociální psychologie, vysokofunkční autismus, abnormální PMV, arbiter, normalizovanost, socializovaná psychika, Conduct Disorder, hyperpesimismus, duševní hygiena, adjustované chování, humanistická psychologie, deviatio, noncompliance (angl.), ČSNI, delinkvence, morální charakter, negativní identita, hypoaktivní, norming (angl.), patologická socializace, vysokofunkční autista, kontrakultura, analogie, noremní, patrilokalita, Differential Aptitude test (DAT), Sokrates (469-399př.n.l), stigmata v genetice, mikroorchidismus, akademizmusKnihy

Svět podle Norma 3 - Může vyvolat plynatost -- autor: Meres Jonathan
Svět podle Norma 2 - Může způsobit podráždění -- autor: Meres Jonathan
Svět podle Norma 7 - Musí se prát odděleně -- autor: Meres Jonathan
Svět podle Norma 5 - Může být nakažlivé -- autor: Meres Jonathan
Svět podle Norma 6 - Může potřebovat restart -- autor: Meres Jonathan

Komentáře ke slovu norma


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 03.10.2015 12:17
» reagovat
Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

Dítě je teď na vodítku
díky svému EU chodítku
nemusí se učit chodit
nechá se celý život vodit.

Matka udělala z dítka hlupáka
celý život bude mít v hlavě bubáka
všeho se teď bojí, je to posranec
za čtyřicet let je z něj EUposlanec.
 
  neregistrovaný 25.03.2015 13:26
» reagovat
aby měl limerik smysl, musí obsahovat alespoň zdánlivý náboj. Když z Bruselu, tak nikoli nové, ale v celém verši: z Bruselu EU vodítko.
 
CHODÍTKO neregistrovaný 21.11.2011 02:44
» reagovat

Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

pramen:
Karel Tahal: Limericky
 
> Mame tu vtipalka neregistrovaný 15.01.2013 13:47
» reagovat
  ty si vtipnej jak moje zaparena prdel
   Navigace

předchozí slovo: » Norm - Referenced Tests(NRTs)
následující slovo: » norma reciprocity
slovo se nachází na stránce: N:32
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz