Pojem norma

Slovo:

norma


Význam:

• všeobecně závazné pravidlo, předpis, zvyk, úzus

• (mat.) velikost nebo délka vektoru

• typický model, vzor, obvyklý typ, uspořádání

• zavedený standard nebo očekávání v určité oblasti lidské činnosti

• způsob chování považovaný za přijatelný či vhodný určitou sociální skupinouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sociální atitudy, enallaga, interiorizace, polyodoncie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, DIN (skr.), typologie učitelů podle Kurta Lewina, Unicode, libertin, kanonický, libertinismus, screeningové vyšetření, učení v širším slova smyslu, whistleblowing (angl.), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, standardnost v diagnostice, problémové děti a mládež, formativní vlivy člověka, psychologické vědy, city a jejich závady a poruchy, mravní výchova, normality (angl.), normalita statistická, familiární milieu, genderfuck (angl.), rituály, poruchy chování, normogramy ve zdravotnictví, etické standardy, behaviorální standardy, Lézině Iréne, dificilita psychosociální zralosti, morální vědomí, Fromm Erich (1900-1980), institucionální, abnormalis (lat.), Lex posteriori derogat lex priori (lat.), ius scriptum, nemateriální prvky organizační kultury, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), kompetence občanské, etické vědomí, normofilie, ubi lex, Kretschmer Ernst (1888-1964), lex imperfecta, Stage norma, aberantní percepce, antikonformismus, hypokonformismus, nonkonformnost, sociální akceptace, akademická kultura, sociální adaptace, hyperkonformismus, hyperaktivní, ortografický, ortoepický, socializace osobnosti, sociotropní, antinomismus, role ve skupině, standardnost poznávací metody, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, bezpečnost práce, starořečtí myslitelé, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, DIFICILITY chování a prožívání dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, adaptace člověka v náročných situacích, didaktické testy, genderové problémy člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, psychomotorická instabilita dětí, prehistorie filozofie, patopsychologie ve školství, etika a mravní výchova, klientelismus a ritualizované chování, prokreativní antikreativní podmínky, výchova a učení, sebevýchova, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, školní prostředí, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodové (genderové) studie, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, sebevzdělávání, perinatální období vývoje, edukační psychologie, předškolní dítě, seniorita normální a abnormální, personalismus a charakterologie, potřeby, Motives (angl.), queer, will (angl.), klasická hlubinná psychologie S. Freuda, charakteristika dětí, agrese a šikana, psychometrika v praxi, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, anormativni chovani dětí, zdraví, normální kojenec, organizační kultura pracoviště, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, konfliktové situace, životní styl, schopnosti a dovednosti, latentní charakter, pozitivní identita, právo, dispozitivní, mandatorní, chromosom, EMS, SMJ, ekvita, vacatio legis, screening, relativizmus, socializace, standard, tolerance, suprema lex, dificilita, abstrakt norem, dificility, dispozitiv, subnorma intelektu, normativní normalita, schizoidní porucha osobnosti, abnormální osobnost, disociální porucha osobnosti, deviantní normy, seberegulace, legalita x legitimita, display rules, parvuloismus, sociálně patologické chování, kulturní transmise, rekodifikace, patent, institut, inkulturace, internalizace, kompetence, legisvakance, konformní, individualizmus, folkways, anomie, amoralizmus, deviace, dyslalie, etiketa, etika, licence, morálka, normovaný, normo-, novela, omisivní, paragraf, ortodoxní, normativní, normální, nonkonformizmus, nonkonformita, nonkonformní, normalita, normalizace, anormativita, subnormální, disociální chování, kulturní relativismus, asociální chování, adjustované chování, analogie, noremní, antimorální, osobní nevědomí, nomologická skupina, etnicita, deviantní subkultura, Klinefelterův syndrom, sociální normalita, sociální patologie, kontrakultura, patrilokalita, delinkvence, deviatio, morální charakter, norming (angl.), negativní identita, hypoaktivní, ČSNI, patologická socializace, mikroorchidismus, Differential Aptitude test (DAT), stigmata v genetice, Sokrates (469-399př.n.l), vysokofunkční autista, socializovaná psychika, Conduct Disorder, definice normativní, organizační kultura, hardiness, epikie, bizarní chování, derogační klauzule, sociální deviace, socializovaná porucha chování, anormativní chování, standardizace psychologických metod, standardizace testu, WISC, porucha chování ve vztahu k rodině, interiorizace norem, subsistentní normy, antisociální, vysokofunkční autismus, abnormální PMV, quaestio iuris, arbiter, hyperpesimismus, normalizovanost, sociální determinace, kongentní, porucha osobnosti, sociální učení, degradace intelektu, inherentní moralita, certifikace, akademizmusKnihy

Svět podle Norma 3 - Může vyvolat plynatost -- autor: Meres Jonathan
Svět podle Norma 2 - Může způsobit podráždění -- autor: Meres Jonathan
Svět podle Norma 7 - Musí se prát odděleně -- autor: Meres Jonathan
Norma -- autor: Oksanen Sofi
Svět podle Norma 5 - Může být nakažlivé -- autor: Meres Jonathan

Komentáře ke slovu norma


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 03.10.2015 12:17
» reagovat
Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

Dítě je teď na vodítku
díky svému EU chodítku
nemusí se učit chodit
nechá se celý život vodit.

Matka udělala z dítka hlupáka
celý život bude mít v hlavě bubáka
všeho se teď bojí, je to posranec
za čtyřicet let je z něj EUposlanec.
 
  neregistrovaný 25.03.2015 13:26
» reagovat
aby měl limerik smysl, musí obsahovat alespoň zdánlivý náboj. Když z Bruselu, tak nikoli nové, ale v celém verši: z Bruselu EU vodítko.
 
CHODÍTKO neregistrovaný 21.11.2011 02:44
» reagovat

Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

pramen:
Karel Tahal: Limericky
 
> Mame tu vtipalka neregistrovaný 15.01.2013 13:47
» reagovat
  ty si vtipnej jak moje zaparena prdel
   Navigace

předchozí slovo: » Norm - Referenced Tests(NRTs)
následující slovo: » norma reciprocity
slovo se nachází na stránce: N:32
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz