Pojem norma

Slovo:

norma


Význam:

• všeobecně závazné pravidlo, předpis, zvyk, úzus

• (mat.) velikost nebo délka vektoru

• typický model, vzor, obvyklý typ, uspořádání

• zavedený standard nebo očekávání v určité oblasti lidské činnosti

• způsob chování považovaný za přijatelný či vhodný určitou sociální skupinouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Cooperův test, DIN (skr.), rituály, genderfuck (angl.), normogramy ve zdravotnictví, poruchy chování, polyodoncie, interiorizace, whistleblowing (angl.), screeningové vyšetření, učení v širším slova smyslu, Unicode, enallaga, bilokalita, avunkulokalita, teorie vývoje a utváření osobnosti, sexuální perverze, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, deontologická etika, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, behaviorální standardy, duolokalita, etické standardy, mravní výchova, queer, libertinismus, libertin, ius scriptum, abnormalis (lat.), Lex posteriori derogat lex priori (lat.), Stage norma, ortoepický, aberantní percepce, institucionální, morální vědomí, normofilie, kompetence občanské, ubi lex, lex imperfecta, Kretschmer Ernst (1888-1964), ortografický, socializace osobnosti, sociální adaptace, sociální akceptace, akademická kultura, dificilita psychosociální zralosti, kanonický, Lézině Iréne, nonkonformnost, antikonformismus, antinomismus, sociotropní, hyperaktivní, hyperkonformismus, hypokonformismus, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, vůle a diagnostika jejich závad, charakter a jeho utváření, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, Famile a persona, schopnosti a nadání, kreativní a talentované osoby, edukativní, normalita a psychické zdraví, psychologie biologická, zájmy, interakce, výchova a její prostředky, mravní výchova ve společnosti, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, osobnost patologicky cyklotymická, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, saturace potřeb v rodině, školní, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy emotivity (citů, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, social rule breaking (angl.), pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, vývoj, hlubinná psychologie, osobnost dítěte, etické vědomí, latentní charakter, právo, dispozitivní, mandatorní, chromosom, EMS, SMJ, ekvita, vacatio legis, screening, relativizmus, socializace, suprema lex, tolerance, dificilita, abstrakt norem, mírná subnorma intelektu, dispozitiv, normativní normalita, abnormální osobnost, anormativita, schizoidní porucha osobnosti, deviantní normy, sociálně patologické chování, seberegulace, legalita x legitimita, display rules, parvuloismus, kulturní transmise, rekodifikace, patent, inkulturace, individualizmus, institut, internalizace, legisvakance, konformní, folkways, etiketa, anomie, amoralizmus, deviace, dyslalie, etika, licence, morálka, normovaný, normo-, novela, omisivní, paragraf, ortodoxní, normativní, normální, nonkonformizmus, nonkonformita, nonkonformní, normalita, normalizace, subnormální, standardizace psychologických metod, asociální chování, disociální chování, adjustované chování, noremní, kontrakultura, analogie, kulturní relativismus, antimorální, Klinefelterův syndrom, deviantní subkultura, sociální patologie, sociální normalita, osobní nevědomí, patrilokalita, Differential Aptitude test (DAT), morální charakter, delinkvence, norming (angl.), hypoaktivní, pozitivní identita, negativní identita, deviatio, noncompliance (angl.), stigmata v genetice, mikroorchidismus, vysokofunkční autista, patologická socializace, ČSNI, nomologická skupina, etnicita, definice normativní, organizační kultura, epikie, derogační klauzule, subsistentní normy, bizarní chování, sociální deviace, socializovaná porucha chování, standardizace testu, anormativní chování, WISC, interiorizace norem, porucha chování ve vztahu k rodině, antisociální, porucha osobnosti, arbiter, quaestio iuris, normalizovanost, hyperpesimismus, socializovaná psychika, Conduct Disorder, vysokofunkční autismus, abnormální PMV, inherentní moralita, degradace intelektu, certifikace, kongentní, sociální determinace, akademizmusKnihy

Svět podle Norma 7 - Musí se prát odděleně -- autor: Meres Jonathan
Norma -- autor: Oksanen Sofi
Norma a instituce -- autor: Weinberger Ota
Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma -- autor: Dombrovská Michaela
Estetika -- autor: Ptáčková Brigita, Stibral Karel

Komentáře ke slovu norma


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 03.10.2015 12:17
» reagovat
Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

Dítě je teď na vodítku
díky svému EU chodítku
nemusí se učit chodit
nechá se celý život vodit.

Matka udělala z dítka hlupáka
celý život bude mít v hlavě bubáka
všeho se teď bojí, je to posranec
za čtyřicet let je z něj EUposlanec.
 
  neregistrovaný 25.03.2015 13:26
» reagovat
aby měl limerik smysl, musí obsahovat alespoň zdánlivý náboj. Když z Bruselu, tak nikoli nové, ale v celém verši: z Bruselu EU vodítko.
 
CHODÍTKO neregistrovaný 21.11.2011 02:44
» reagovat

Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

pramen:
Karel Tahal: Limericky
 
> Mame tu vtipalka neregistrovaný 15.01.2013 13:47
» reagovat
  ty si vtipnej jak moje zaparena prdel
   Navigace

předchozí slovo: » Norm - Referenced Tests(NRTs)
následující slovo: » norma reciprocity
slovo se nachází na stránce: N:32
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz