Pojem norma

Slovo:

norma


Význam:

• všeobecně závazné pravidlo, předpis, zvyk, úzus

• (mat.) velikost nebo délka vektoru

• typický model, vzor, obvyklý typ, uspořádání

• zavedený standard nebo očekávání v určité oblasti lidské činnosti

• způsob chování považovaný za přijatelný či vhodný určitou sociální skupinouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Lex posteriori derogat lex priori (lat.), ius scriptum, Stage norma, aberantní percepce, ortoepický, abnormalis (lat.), institucionální, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Kretschmer Ernst (1888-1964), nemateriální prvky organizační kultury, Fromm Erich (1900-1980), morální vědomí, ortografický, socializace osobnosti, sociální akceptace, nonkonformnost, sociální adaptace, akademická kultura, dificilita psychosociální zralosti, antikonformismus, hypokonformismus, sociotropní, antinomismus, hyperaktivní, hyperkonformismus, lex imperfecta, ubi lex, mikroorchidismus, Differential Aptitude test (DAT), stigmata v genetice, Sokrates (469-399př.n.l), vysokofunkční autista, patrilokalita, kontrakultura, asociální chování, adjustované chování, noremní, analogie, patologická socializace, ČSNI, latentní charakter, pozitivní identita, etické vědomí, kompetence občanské, normofilie, negativní identita, hypoaktivní, deviatio, delinkvence, morální charakter, norming (angl.), Lézině Iréne, kanonický, queer, potřeby, will (angl.), charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, Motives (angl.), standardnost poznávací metody, city a jejich závady a poruchy, normality (angl.), mravní výchova, role ve skupině, personalismus a charakterologie, seniorita normální a abnormální, psychometrika v praxi, agrese a šikana, Edukometrické didaktické testy, dotazník (questionnaire), konfliktové situace, edukační psychologie, předškolní dítě, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), sebevzdělávání, perinatální období vývoje, psychologické vědy, problémové děti a mládež, enallaga, typologie učitelů podle Kurta Lewina, sociální atitudy, interiorizace, polyodoncie, Unicode, učení v širším slova smyslu, libertin, libertinismus, screeningové vyšetření, whistleblowing (angl.), DIN (skr.), Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, etické standardy, behaviorální standardy, familiární milieu, normalita statistická, formativní vlivy člověka, normogramy ve zdravotnictví, poruchy chování, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, standardnost v diagnostice, rituály, genderfuck (angl.), disociální chování, kulturní relativismus, socializace, screening, standard, suprema lex, tolerance, relativizmus, rekodifikace, omisivní, ortodoxní, paragraf, patent, vacatio legis, ekvita, abstrakt norem, dificilita, legalita x legitimita, seberegulace, display rules, EMS, SMJ, dispozitivní, právo, mandatorní, chromosom, novela, normovaný, individualizmus, folkways, inkulturace, institut, internalizace, etiketa, etika, amoralizmus, anomie, deviace, dyslalie, kompetence, konformní, normalizace, normalita, normální, normativní, normo-, nonkonformní, nonkonformizmus, legisvakance, licence, morálka, nonkonformita, parvuloismus, kulturní transmise, sociální determinace, kongentní, abnormální PMV, vysokofunkční autismus, quaestio iuris, certifikace, inherentní moralita, antisociální, sociální učení, porucha osobnosti, degradace intelektu, arbiter, normalizovanost, sociální patologie, Klinefelterův syndrom, sociální normalita, osobní nevědomí, antimorální, deviantní subkultura, nomologická skupina, hyperpesimismus, Conduct Disorder, socializovaná psychika, etnicita, subsistentní normy, bizarní chování, abnormální osobnost, normativní normalita, schizoidní porucha osobnosti, anormativita, subnormální, subnorma intelektu, dificility, sociálně patologické chování, deviantní normy, disociální porucha osobnosti, dispozitiv, standardizace psychologických metod, anormativní chování, definice normativní, organizační kultura, hardiness, epikie, derogační klauzule, sociální deviace, socializovaná porucha chování, standardizace testu, WISC, interiorizace norem, porucha chování ve vztahu k rodině, akademizmusKnihy

Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma -- autor: Dombrovská Michaela
Umění Zentangle® -- autor: Raileová Penny, Williamsová Lara, Burnellová Norma J., Bremnerová Margaret
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy OHSAS -- autor: Šenk Zdeněk
Avedon: Something Personal -- autor: Norma Stevens, Steven M. L. Aronson
Normy mank přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného zásob -- autor: Dušek Jiří

Komentáře ke slovu norma


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 03.10.2015 12:17
» reagovat
Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

Dítě je teď na vodítku
díky svému EU chodítku
nemusí se učit chodit
nechá se celý život vodit.

Matka udělala z dítka hlupáka
celý život bude mít v hlavě bubáka
všeho se teď bojí, je to posranec
za čtyřicet let je z něj EUposlanec.
 
  neregistrovaný 25.03.2015 13:26
» reagovat
aby měl limerik smysl, musí obsahovat alespoň zdánlivý náboj. Když z Bruselu, tak nikoli nové, ale v celém verši: z Bruselu EU vodítko.
 
CHODÍTKO neregistrovaný 21.11.2011 02:44
» reagovat

Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

pramen:
Karel Tahal: Limericky
 
> Mame tu vtipalka neregistrovaný 15.01.2013 13:47
» reagovat
  ty si vtipnej jak moje zaparena prdel
   Navigace

předchozí slovo: » Norm - Referenced Tests(NRTs)
následující slovo: » norma reciprocity
slovo se nachází na stránce: N:32
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz