Pojem norma

Slovo:

norma


Význam:

• všeobecně závazné pravidlo, předpis, zvyk, úzus

• (mat.) velikost nebo délka vektoru

• typický model, vzor, obvyklý typ, uspořádání

• zavedený standard nebo očekávání v určité oblasti lidské činnosti

• způsob chování považovaný za přijatelný či vhodný určitou sociální skupinouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akademizmus, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, etické standardy, mravní výchova, queer, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, deontologická etika, sexuální perverze, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, duolokalita, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, školní, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, práce a její motivace, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, behaviorální standardy, avunkulokalita, hlubinná psychologie, kanonický, socializace osobnosti, sociotropní, antinomismus, hyperaktivní, hyperkonformismus, hypokonformismus, antikonformismus, nonkonformnost, sociální akceptace, sociální adaptace, akademická kultura, dificilita psychosociální zralosti, Lézině Iréne, libertin, bilokalita, libertinismus, screeningové vyšetření, whistleblowing (angl.), učení v širším slova smyslu, Unicode, enallaga, interiorizace, polyodoncie, DIN (skr.), Cooperův test, rituály, genderfuck (angl.), poruchy chování, normogramy ve zdravotnictví, vývoj, osobnost dítěte, ortoepický, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, normalita a psychické zdraví, Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, schopnosti a nadání, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, akcentovaná osobnost, terciární socializace, závady a poruchy mobility a pozornosti, management práce, abnormalitas congernita (lat.), explicitní normy, Famile a persona, zájmy, social rule breaking (angl.), psychologické příznaky závad a poruch zdraví, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, media (angl.), poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy emotivity (citů, závady a poruchy vědomí, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost patologicky cyklotymická, charakter a jeho utváření, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, interakce, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, ortografický, aberantní percepce, amoralizmus, display rules, tolerance, vacatio legis, ekvita, dispozitivní, právo, mandatorní, chromosom, SMJ, EMS, dificilita, abstrakt norem, legalita x legitimita, seberegulace, parvuloismus, socializace, kulturní transmise, sociálně patologické chování, deviantní normy, dispozitiv, mírná subnorma intelektu, normativní normalita, abnormální osobnost, schizoidní porucha osobnosti, anormativita, subnormální, standardizace psychologických metod, anormativní chování, standardizace testu, WISC, suprema lex, screening, porucha chování ve vztahu k rodině, morálka, anomie, deviace, dyslalie, etika, etiketa, folkways, individualizmus, inkulturace, institut, internalizace, konformní, legisvakance, licence, nonkonformita, relativizmus, nonkonformizmus, nonkonformní, normalita, normalizace, normální, normativní, normo-, normovaný, novela, omisivní, ortodoxní, paragraf, patent, rekodifikace, interiorizace norem, socializovaná porucha chování, Stage norma, norming (angl.), analogie, kontrakultura, patrilokalita, Differential Aptitude test (DAT), mikroorchidismus, stigmata v genetice, vysokofunkční autista, patologická socializace, ČSNI, noncompliance (angl.), deviatio, delinkvence, morální charakter, hypoaktivní, adjustované chování, negativní identita, pozitivní identita, latentní charakter, etické vědomí, kompetence občanské, normofilie, ubi lex, lex imperfecta, Kretschmer Ernst (1888-1964), morální vědomí, institucionální, abnormalis (lat.), ius scriptum, Lex posteriori derogat lex priori (lat.), noremní, asociální chování, sociální deviace, vysokofunkční autismus, organizační kultura, definice normativní, epikie, derogační klauzule, bizarní chování, subsistentní normy, antisociální, porucha osobnosti, degradace intelektu, inherentní moralita, certifikace, kongentní, sociální determinace, abnormální PMV, quaestio iuris, disociální chování, arbiter, normalizovanost, hyperpesimismus, Conduct Disorder, socializovaná psychika, etnicita, nomologická skupina, deviantní subkultura, Klinefelterův syndrom, sociální patologie, sociální normalita, osobní nevědomí, antimorální, kulturní relativismus, explicitní normy

Komentáře ke slovu norma


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 03.10.2015 12:17
» reagovat
Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

Dítě je teď na vodítku
díky svému EU chodítku
nemusí se učit chodit
nechá se celý život vodit.

Matka udělala z dítka hlupáka
celý život bude mít v hlavě bubáka
všeho se teď bojí, je to posranec
za čtyřicet let je z něj EUposlanec.
 
  neregistrovaný 25.03.2015 13:26
» reagovat
aby měl limerik smysl, musí obsahovat alespoň zdánlivý náboj. Když z Bruselu, tak nikoli nové, ale v celém verši: z Bruselu EU vodítko.
 
CHODÍTKO neregistrovaný 21.11.2011 02:44
» reagovat

Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

pramen:
Karel Tahal: Limericky
 
> Mame tu vtipalka neregistrovaný 15.01.2013 13:47
» reagovat
  ty si vtipnej jak moje zaparena prdel
   Navigace

předchozí slovo: » Norm - Referenced Tests(NRTs)
následující slovo: » norma reciprocity
slovo se nachází na stránce: N:32
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz