Pojem norma

Slovo:

norma


Význam:

• všeobecně závazné pravidlo, předpis, zvyk, úzus

• (mat.) velikost nebo délka vektoru

• typický model, vzor, obvyklý typ, uspořádání

• zavedený standard nebo očekávání v určité oblasti lidské činnosti

• způsob chování považovaný za přijatelný či vhodný určitou sociální skupinouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

behaviorální standardy, duolokalita, etické standardy, mravní výchova, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, queer, avunkulokalita, bilokalita, Cooperův test, DIN (skr.), rituály, genderfuck (angl.), normogramy ve zdravotnictví, poruchy chování, deontologická etika, sexuální perverze, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, školní, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do sociální psychologie, polyodoncie, interiorizace, sociotropní, socializace osobnosti, antinomismus, hyperaktivní, hypokonformismus, hyperkonformismus, ortografický, ortoepický, abnormalis (lat.), institucionální, ius scriptum, Lex posteriori derogat lex priori (lat.), aberantní percepce, Stage norma, antikonformismus, nonkonformnost, screeningové vyšetření, libertinismus, whistleblowing (angl.), učení v širším slova smyslu, enallaga, Unicode, libertin, kanonický, sociální adaptace, sociální akceptace, akademická kultura, dificilita psychosociální zralosti, Lézině Iréne, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, interakce, zájmy, Famile a persona, schopnosti a nadání, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, afekty člověka a jejich zvládání, expanzivní a extrapunitivní chování, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, kreativní a talentované osoby, edukativní, hyperkinetické závady a poruchy, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoční poruchy, Výkonnost a kariéra, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, normalita a psychické zdraví, psychologie biologická, Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, Etický a morální charakter, specifika národní kultury, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, hlubinná psychologie, vývoj, osobnost dítěte, social rule breaking (angl.), Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, práce a její motivace, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, nadané a tvořivé osobnosti, media (angl.), Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, vůle a diagnostika jejich závad, charakter a jeho utváření, závady a poruchy emotivity (citů, poruchy chování v MKN 10, závady a poruchy vědomí, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost patologicky cyklotymická, morální vědomí, Kretschmer Ernst (1888-1964), chromosom, mandatorní, SMJ, EMS, abstrakt norem, dificilita, právo, dispozitivní, socializace, screening, suprema lex, tolerance, ekvita, vacatio legis, legalita x legitimita, seberegulace, schizoidní porucha osobnosti, abnormální osobnost, anormativita, subnormální, anormativní chování, standardizace psychologických metod, normativní normalita, mírná subnorma intelektu, parvuloismus, display rules, kulturní transmise, sociálně patologické chování, dispozitiv, deviantní normy, relativizmus, rekodifikace, institut, inkulturace, internalizace, konformní, licence, legisvakance, individualizmus, folkways, anomie, amoralizmus, deviace, dyslalie, etiketa, etika, morálka, nonkonformita, novela, normovaný, omisivní, ortodoxní, patent, paragraf, normo-, normativní, nonkonformní, nonkonformizmus, normalita, normalizace, normální, standardizace testu, WISC, patrilokalita, kontrakultura, Differential Aptitude test (DAT), mikroorchidismus, vysokofunkční autista, stigmata v genetice, analogie, noremní, antimorální, osobní nevědomí, kulturní relativismus, disociální chování, adjustované chování, asociální chování, patologická socializace, ČSNI, etické vědomí, latentní charakter, kompetence občanské, normofilie, lex imperfecta, ubi lex, pozitivní identita, negativní identita, deviatio, noncompliance (angl.), delinkvence, morální charakter, hypoaktivní, norming (angl.), sociální normalita, sociální patologie, subsistentní normy, bizarní chování, antisociální, porucha osobnosti, inherentní moralita, degradace intelektu, derogační klauzule, epikie, porucha chování ve vztahu k rodině, interiorizace norem, socializovaná porucha chování, sociální deviace, definice normativní, organizační kultura, certifikace, kongentní, socializovaná psychika, Conduct Disorder, etnicita, nomologická skupina, Klinefelterův syndrom, deviantní subkultura, hyperpesimismus, normalizovanost, abnormální PMV, sociální determinace, vysokofunkční autismus, quaestio iuris, arbiter, akademizmusKnihy

Norma -- autor: Oksanen Sofi
Norma a instituce -- autor: Weinberger Ota
Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma -- autor: Dombrovská Michaela
Estetika -- autor: Ptáčková Brigita, Stibral Karel
Umění Zentangle® -- autor: Raileová Penny, Williamsová Lara, Burnellová Norma J., Bremnerová Margaret

Komentáře ke slovu norma


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 03.10.2015 12:17
» reagovat
Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

Dítě je teď na vodítku
díky svému EU chodítku
nemusí se učit chodit
nechá se celý život vodit.

Matka udělala z dítka hlupáka
celý život bude mít v hlavě bubáka
všeho se teď bojí, je to posranec
za čtyřicet let je z něj EUposlanec.
 
  neregistrovaný 25.03.2015 13:26
» reagovat
aby měl limerik smysl, musí obsahovat alespoň zdánlivý náboj. Když z Bruselu, tak nikoli nové, ale v celém verši: z Bruselu EU vodítko.
 
CHODÍTKO neregistrovaný 21.11.2011 02:44
» reagovat

Přivezla matka pro dítko
z Bruselu nové chodítko.
Je přesně podle norem.
Dovnitř se leze horem
a z boku vede vodítko.

pramen:
Karel Tahal: Limericky
 
> Mame tu vtipalka neregistrovaný 15.01.2013 13:47
» reagovat
  ty si vtipnej jak moje zaparena prdel
   Navigace

předchozí slovo: » Norm - Referenced Tests(NRTs)
následující slovo: » norma reciprocity
slovo se nachází na stránce: N:32
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz