Pojem optimální

Slovo:

optimální


Význam:

nejlepší, nejlépe vyhovujícíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, pozornost, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, normalita a psychické zdraví, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, edukativní, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, Famile a persona, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, flow fenomen, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Vaněk Jan, Maňák Josef, rozhovor jako poznávací metoda, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, formování chování a prožívání, duševní vývoj člověka, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, inženýrská psychologie, Zjišťování záporů řídící práce, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, studijní a profesní poradenství, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, Styly a strategie vyučování a učení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, výchova problémových dětí, Úvod do patopsychologie, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, hodnotové orientace (typy), rozhovor a jeho typy, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, rozhovor na pracovišti, pracovní prostředí a psychosomatika, osobnost a jeji poznavani, Výkonnost a kariéra, kariéra a nezaměstnanost, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, prostředí a psychosomatika člověka, edukativní a sociální zanedbanost, vývoj, adaptivní chování a prožívání, flow fenomen, sociální opora, proseniorská edukace, funkční normalita, hyperintence, cash pooling, permarexie, tělesná inteligence, genderová korektnost, metoda one brain, Gordonova metoda, pesimální zátěž, Morningness/Eveningness Questionnaire (MEQ), normativní ekonomie, spaced repetition (angl.), dispoziční optimismus, adlerovská psychoterapie, Adonisův komplex, simplexová metoda, pozitivní seberealizace, technická kreativita, facilitátor, Yerkes-Dodsonův zákon, automanažerství, valence, přechodnice, flow v psychologii, evaluační opora, hypersociabilita, sociální inteligence, sociální zahálení, pesimální, ideální norma v psychologii, sociální kompetence, reciproční altruismus, psychické ekvilibrium, Démosthenés, ideální žák a žákyně, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, násilí, Úvod do pedagogické psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, školní, saturace potřeb v rodině, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, zábavy v mládí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, environmentalistická etika, FH zkratka ve zdravotnictví, pozitivní imaginace, officina humanitatis, aktivní pozitivní imaginace, synchronní sociální chování, bonding a attachment, kontingentní reaktivita, personální kapacita, performing v týmu, habitus normostenický, body shaming (angl.), slow food, duševní pohoda, suchá váha, employability (angl.), suboptimální, sonomní, koordinaceKnihy

Od zápisu do lavice - 1. díl -- autor: Vlková Ivana
Od zápisu do lavice - 4. díl - Předmatematické představy -- autor: Vlková Ivana
Od zápisu do lavice - 6. díl - Sluchové vnímání -- autor: Vlková Ivana
Od zápisu do lavice - 7. díl - Zrakové vnímání -- autor: Vlková Ivana
Vitamin D3 a sluneční záření pro optimální zdraví -- autor: Sorenson Marc

Komentáře ke slovu optimální


 
» přidat nový komentář

optimální neznamená ideální neregistrovaný 19.04.2014 09:53
» reagovat
Řekl bych, že optimální znamená něco nejlepšího za určitých limitujících podmínek. Narozdíl od výrazu ideální, což je stav na okolních podmínkách nezávislý.
 
stupnovani slova optimální neregistrovaný 05.05.2013 16:49
» reagovat
Latináři trpí, když vidí slovo optimální v různých patvarech jako jsou slova: optimálnější, nejoptimálnější !!! Toto slovo se nestupňuje!!!
 
slovo OPTIMÁLNÍ nelze stupňovat J. Knížek** 23.12.2007 08:13
» reagovat
Protože slovo \
 
> Ano, slovo OPTIMÁLNÍ nelze stupňovat JosefZ**** 16.08.2012 12:45
» reagovat
  protože už samo je v třetím stupni, neb znamená nejlepší, nejvhodnější, nejpříhodnější.
To nicméně nebrání jinak znamenitému projektu Ústavu pro jazyk český AV ČR, totiž internetové jazykové příručce (což jsou vlastně online Pravidla českého pravopisu), toto slovo vesele stupňovat!
   
>> Optimální je české slovo, neregistrovaný 26.05.2014 16:05
» reagovat
   s českou sémantikou, původ má latinský, ale od těch dob se jeho sémantika změnila, to byste nemohl stupňovat ani slovo čistý, protože jen trochu poskvrněný už není čistý, tedy čistší by nemělo mít význam, možná v latině tomu tak je, ale ne v češtině :-) Neexistuje nějaké univerzální myšlení, ale myšlení v latině a myšlení v češtině a tyto se jen někde překrývají.
    Navigace

předchozí slovo: » optimalizace, optimalisace
následující slovo: » optimální psychická zátěž
slovo se nachází na stránce: O:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz