Pojem orgán

Slovo:

orgán


Význam:

• (biol.) ústroj mnohobuněčných organizmů, část těla specializovaná k vykonávání určité funkce, ústrojí

• hlasové ústrojí, hlasový fond, hlas

• noviny, časopis hospodářské nebo politické organizace

• orgány instituce, sbor, korporace s patřičnou pravomocí, která něco řídí, o něco pečuje apod.

• osoba pověřená výkonnou mocíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptace, viscerální algie, divertikl, rhexe, topografický, Cotard, Cotardův syndrom, dextralita, coenestezie, sklerofyt, spasticita, oromotorika, sterigma, government relations, ektomie, ectomia, ectopia, třetí gender, divertikulóza, smegma, hilus, Functional Magnetic Resonance (fMR), reperfuze, laterální asymetrie, gonadotropin, ospodka, reflexní terapie, perpetuatio fori, kolumela, OSPOD, viscerální tuk, living donor (angl.), eviscerace, gangliosidóza, ectomia, stomie, nesouhlasná lateralita, souhlasná lateralita, fisiparie, analogie, herniace, vulvitis, organologie, extremitas (lat.), aspergilóza, askus, senzorický stres, MOF zkr., PET zkr., termorecepce, hypokinéza, pokladniční poukázky, interoreceptory, Portální hypertenze, HVPG-zkr., ultrasonograf, extrakampinní halucinace, status localis, intramurální, fundus (lat.), muliebria (lat.), gametangiogamie, functio laesa, Language Acquisition Device, sustentaculum, heterotaxis, palpa, hyperémie, karcinoid, věče, sebemonitorování, ektopie, autologní transplantace, alogenní, zátěžová funkční diagnostika, disrupce, lateroflexe, intercise, bulbus oculi (lat.), sporangie, pneumatóza, konciliátor, nociceptor, organopatie, vůle a diagnostika jejich závad, duševní vývoj člověka, media (angl.), Aristotelés (384-322 př.n.l.), videoendoskopie, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, adaptivní chování a prožívání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, zdravá škola, biologické formativní vlivy, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, EAV zkratka, novověká filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, unimanuální testy, vrozené závady a poruchy, organomegalie, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), determinanty psychiky a osobnosti, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, dlouhověkost, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, myšlení a kreativita, výběr a volba povolání, normální a abnormální stáří, výkonnost lidské paměti, inženýrská psychologie, myšlení v pracovním procesu, senzomotorická koordinace, VNO zkratka ve zdravotnictví, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, bimanuální testy, OČTŘ zkratka, nefridium, laterální preference, determinace psychiky a osobnosti, antheridium, preparování, MR zkratka ve zdravotnictví, spermarium, gummata, preference laterální, skiaskopie, NGOismus, kryptofyty, nekompetence, archegonium, statocysta, nekroptická diagnostika, synhedrin, konsorcium, hormonální regulace, zemstvo, gonády, lateralita souhlasná, adnexa kůže, intergumentum commune, xenotransplantace, exopexa, andominoskopie, polypy, anulátor, fotismy, anthos, fonismy, herkogamie, fyloid, organoterapie, fylóm, malrotace, telegnose, flos, kastrační anxieta, paměť orgánová, afunkce, geofyt, hyperplazie, hydrochorie, hormon, homotypie, heteronomie, hermafroditizmus, gynekologie, genitální, hypoplazie, genitálie, gametangium, gamagrafie, funkcionář, flexura, feminizace, explantát, hypertrofie, hypotrofie, exhibicionizmus, irigátor, kolegium, kolaps, katétr, justice, ischemie, ischemický, iritovat, intimace, chural, intersticium, interpozice, intendant, instance, iniciativa, imunoinkompatibilita, implantát, implantace, exokrinní, excitans, komora, aplazie, bulva, bifidus, banka, autoremedura, atrofie, atrézie, apoplexie, apex, cunniling, aparatura, aparát, analeptikum, ambidextrie, albinizmus, agnózie, ageneze, ciróza, cysta, eventrace, dysrytmie, endoskopie, endoskop, emergence, ektázie, ekomorfóza, ejakulace, dystopie, dysmelie, čeka, dysfunkce, diseminace, diatermie, devoluce, dekomprese, dekompenzace, dehydratace, decentralizace, komise, konkrement, inadekvátní halucinace, transplantát, antiminykoza, akreditovaný kurz, asfyxie, kongesce, disseminace, kvorum, urologie, transplantace, MODS, termoreceptor, telestezie, telegnoze, synod, sukulent, subsidiarita, stroma, kompatibilní, disaptibilita, strangulace, pubický, malfunkce, kortikoviscerální porucha, visceroreceptory, telereceptor, tonzila palatina, falopletysmografie, pletysmografie, algie, probatorní, motilita, sympodie, kinestezie, madžlis, Lorenziho ampule, pterygopody, tropní, esteziologie, striktura, stenóza, konzistoř, nefridie, ortotropizmus, orchi-, organoleptika, organogeneze, organo-, notifikace, nekróza, municipalizmus, pelota, moniliáza, lobektomie, litiáza, lateralita, laparoskopie, kvorum, kopulace, parlament, penis, sovět, retroflexe, soma, sekretariát, seizmonastie, scintigrafie, ruptura, rudiment, retroverze, resekce, perceptor, purpura, pulpa, protéza, prezidium, prezident, porta, politbyro, pexa, lobingKnihy

Organ v detailoch -- autor: Hamerlik Rudolf
Diptych Štefana Uhra Organ a Tri dcéry -- autor: Vženteková Eva
Organ v kultúre dvoch tisícročí -- autor: Klinda Ferdinand
Odběry orgánů k transplantacím -- autor: Baláž Peter, Kolektív autorov
Rozhodování správních orgánů ve spotřebitelských sporech -- autor: Vlachová Barbora

Komentáře ke slovu orgán


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » orfizmus, orfismus
následující slovo: » organa genitalia (lat.)
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz