Pojem orgán

Slovo:

orgán


Význam:

• (biol.) ústroj mnohobuněčných organizmů, část těla specializovaná k vykonávání určité funkce, ústrojí

• hlasové ústrojí, hlasový fond, hlas

• noviny, časopis hospodářské nebo politické organizace

• orgány instituce, sbor, korporace s patřičnou pravomocí, která něco řídí, o něco pečuje apod.

• osoba pověřená výkonnou mocíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Cotardův syndrom, dextralita, coenestezie, viscerální algie, Cotard, topografický, divertikulóza, divertikl, rhexe, sklerofyt, oromotorika, třetí gender, analogie, hilus, ectopia, ectomia, sterigma, government relations, ektomie, spasticita, smegma, perpetuatio fori, kolumela, Functional Magnetic Resonance (fMR), reflexní terapie, ospodka, reperfuze, laterální asymetrie, gonadotropin, OSPOD, living donor (angl.), souhlasná lateralita, fisiparie, viscerální tuk, nesouhlasná lateralita, stomie, eviscerace, gangliosidóza, ectomia, herniace, gametangiogamie, MOF zkr., PET zkr., termorecepce, organologie, senzorický stres, askus, fundus (lat.), extremitas (lat.), aspergilóza, hypokinéza, interoreceptory, intramurální, kastrační anxieta, nociceptor, status localis, extrakampinní halucinace, Portální hypertenze, HVPG-zkr., ultrasonograf, pokladniční poukázky, muliebria (lat.), karcinoid, věče, functio laesa, hyperémie, palpa, Language Acquisition Device, sustentaculum, heterotaxis, sebemonitorování, autologní transplantace, bulbus oculi (lat.), sporangie, ektopie, intercise, lateroflexe, alogenní, zátěžová funkční diagnostika, disrupce, pneumatóza, vulvitis, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, organopatie, adaptivní chování a prožívání, videoendoskopie, Aristotelés (384-322 př.n.l.), vůle a diagnostika jejich závad, duševní vývoj člověka, media (angl.), psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, bimanuální testy, unimanuální testy, OČTŘ zkratka, EAV zkratka, psychoterapeutická péče obětem násilí, zdravá škola, biologické formativní vlivy, Úvod do ontogenetické psychologie, novověká filozofie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, myšlení a kreativita, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, dlouhověkost, náladovost člověka, výkonnost lidské paměti, inženýrská psychologie, Smyslové vnímání a vědomí člověka, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, afekty člověka a jejich zvládání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, myšlení v pracovním procesu, senzomotorická koordinace, VNO zkratka ve zdravotnictví, gonády, adnexa kůže, gummata, preference laterální, laterální preference, spermarium, MR zkratka ve zdravotnictví, determinace psychiky a osobnosti, antheridium, preparování, skiaskopie, kryptofyty, konsorcium, nefridium, konciliátor, synhedrin, nekroptická diagnostika, nekompetence, archegonium, statocysta, hormonální regulace, NGOismus, anulátor, lateralita souhlasná, fotismy, polypy, andominoskopie, intergumentum commune, xenotransplantace, exopexa, fonismy, herkogamie, flos, anthos, zemstvo, telegnose, malrotace, fyloid, organoterapie, fylóm, paměť orgánová, inadekvátní halucinace, homotypie, heteronomie, hermafroditizmus, gynekologie, hormon, hydrochorie, hypoplazie, hypertrofie, hyperplazie, geofyt, genitální, feminizace, explantát, exokrinní, flexura, funkcionář, genitálie, gametangium, gamagrafie, hypotrofie, chural, ischemie, ischemický, iritovat, justice, katétr, komise, kolegium, kolaps, irigátor, intimace, imunoinkompatibilita, implantát, implantace, iniciativa, instance, intersticium, interpozice, intendant, exhibicionizmus, excitans, autoremedura, atrofie, atrézie, apoplexie, banka, bifidus, cunniling, ciróza, bulva, aplazie, apex, agnózie, ageneze, afunkce, albinizmus, ambidextrie, aparatura, aparát, analeptikum, cysta, čeka, ekomorfóza, ejakulace, dystopie, ektázie, emergence, eventrace, endoskopie, endoskop, dysrytmie, dysmelie, dekompenzace, dehydratace, decentralizace, dekomprese, devoluce, dysfunkce, diseminace, diatermie, komora, konkrement, disseminace, kvorum, urologie, transplantát, kongesce, asfyxie, kompatibilní, antiminykoza, akreditovaný kurz, transplantace, termoreceptor, stroma, striktura, strangulace, subsidiarita, sukulent, telestezie, telegnoze, synod, MODS, disaptibilita, falopletysmografie, pletysmografie, pubický, tonzila palatina, telereceptor, malfunkce, kortikoviscerální porucha, visceroreceptory, algie, motilita, tropní, esteziologie, probatorní, pterygopody, Lorenziho ampule, sympodie, kinestezie, madžlis, stenóza, sovět, organo-, notifikace, nekróza, organogeneze, organoleptika, parlament, ortotropizmus, orchi-, nefridie, municipalizmus, kvorum, kopulace, konzistoř, laparoskopie, lateralita, moniliáza, lobektomie, litiáza, pelota, penis, rudiment, retroverze, retroflexe, ruptura, scintigrafie, soma, sekretariát, seizmonastie, resekce, purpura, politbyro, pexa, perceptor, porta, prezident, pulpa, protéza, prezidium, adaptaceKnihy

Diptych Štefana Uhra Organ a Tri dcéry -- autor: Vženteková Eva
Organ v kultúre dvoch tisícročí -- autor: Klinda Ferdinand
Varhany Obecního domu v Praze + CD
Transplantace orgánů v klinické praxi -- autor: Wohlfahrtová Mariana, Viklický Ondřej, Lischke Robert, kolektiv
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu -- autor: Hefnerová Hana Vičarová

Komentáře ke slovu orgán


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » orfizmus, orfismus
následující slovo: » organdy
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz