Pojem orgán

Slovo:

orgán


Význam:

• (biol.) ústroj mnohobuněčných organizmů, část těla specializovaná k vykonávání určité funkce, ústrojí

• hlasové ústrojí, hlasový fond, hlas

• noviny, časopis hospodářské nebo politické organizace

• orgány instituce, sbor, korporace s patřičnou pravomocí, která něco řídí, o něco pečuje apod.

• osoba pověřená výkonnou mocíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ektomie, ectomia, ectopia, government relations, sterigma, viscerální algie, sklerofyt, oromotorika, třetí gender, analogie, heterotaxis, palpa, hyperémie, sustentaculum, Language Acquisition Device, hilus, herniace, gametangiogamie, coenestezie, dextralita, stomie, nesouhlasná lateralita, souhlasná lateralita, ectomia, gangliosidóza, OSPOD, living donor (angl.), eviscerace, fisiparie, viscerální tuk, topografický, Cotard, Cotardův syndrom, rhexe, divertikl, smegma, spasticita, divertikulóza, karcinoid, věče, Portální hypertenze, HVPG-zkr., ultrasonograf, interoreceptory, hypokinéza, PET zkr., termorecepce, organologie, extrakampinní halucinace, status localis, malfunkce, kortikoviscerální porucha, visceroreceptory, inadekvátní halucinace, paměť orgánová, intramurální, kastrační anxieta, nociceptor, MOF zkr., senzorický stres, disrupce, lateroflexe, intercise, zátěžová funkční diagnostika, alogenní, functio laesa, sebemonitorování, autologní transplantace, bulbus oculi (lat.), sporangie, extremitas (lat.), aspergilóza, askus, fundus (lat.), pokladniční poukázky, ektopie, muliebria (lat.), Functional Magnetic Resonance (fMR), kolumela, EAV zkratka, bimanuální testy, unimanuální testy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, práce a její motivace, zdravá škola, biologické formativní vlivy, OČTŘ zkratka, gonády, polypy, anulátor, lateralita souhlasná, andominoskopie, exopexa, adnexa kůže, intergumentum commune, xenotransplantace, psychologické aspekty pracovní činnosti, adaptivní chování a prožívání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, afekty člověka a jejich zvládání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, myšlení v pracovním procesu, senzomotorická koordinace, VNO zkratka ve zdravotnictví, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, novověká filozofie, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, organopatie, videoendoskopie, Aristotelés (384-322 př.n.l.), vůle a diagnostika jejich závad, duševní vývoj člověka, media (angl.), fotismy, fonismy, nekroptická diagnostika, synhedrin, konsorcium, statocysta, archegonium, skiaskopie, kryptofyty, nekompetence, nefridium, konciliátor, ospodka, reflexní terapie, perpetuatio fori, gonadotropin, laterální asymetrie, vulvitis, pneumatóza, reperfuze, laterální preference, preference laterální, telegnose, flos, anthos, malrotace, fylóm, herkogamie, fyloid, organoterapie, zemstvo, NGOismus, MR zkratka ve zdravotnictví, spermarium, gummata, preparování, antheridium, hormonální regulace, determinace psychiky a osobnosti, telereceptor, tonzila palatina, gynekologie, geofyt, genitální, hermafroditizmus, heteronomie, hydrochorie, hormon, homotypie, genitálie, gametangium, exokrinní, exhibicionizmus, excitans, explantát, feminizace, gamagrafie, funkcionář, flexura, hyperplazie, hypertrofie, irigátor, intimace, intersticium, iritovat, ischemický, katétr, justice, ischemie, interpozice, intendant, chural, hypotrofie, hypoplazie, implantace, implantát, instance, iniciativa, imunoinkompatibilita, eventrace, endoskopie, atrofie, atrézie, apoplexie, autoremedura, banka, ciróza, bulva, bifidus, aplazie, apex, agnózie, ageneze, afunkce, albinizmus, ambidextrie, aparatura, aparát, analeptikum, cunniling, cysta, dystopie, dysrytmie, dysmelie, ejakulace, ekomorfóza, endoskop, emergence, ektázie, dysfunkce, diseminace, dehydratace, decentralizace, čeka, dekompenzace, dekomprese, diatermie, devoluce, kolaps, kolegium, termoreceptor, telestezie, telegnoze, transplantace, transplantát, disseminace, kvorum, urologie, synod, sukulent, sovět, soma, sekretariát, stenóza, strangulace, subsidiarita, stroma, striktura, kongesce, asfyxie, sympodie, kinestezie, madžlis, motilita, algie, falopletysmografie, pletysmografie, pubický, Lorenziho ampule, pterygopody, kompatibilní, antiminykoza, akreditovaný kurz, MODS, disaptibilita, tropní, esteziologie, probatorní, seizmonastie, scintigrafie, nefridie, municipalizmus, moniliáza, nekróza, notifikace, organoleptika, organogeneze, organo-, lobektomie, litiáza, konkrement, komora, komise, konzistoř, kopulace, lateralita, laparoskopie, kvorum, orchi-, ortotropizmus, purpura, pulpa, protéza, resekce, retroflexe, ruptura, rudiment, retroverze, prezidium, prezident, penis, pelota, parlament, perceptor, pexa, porta, politbyro, adaptaceKnihy

Diptych Štefana Uhra Organ a Tri dcéry -- autor: Vženteková Eva
Organ v kultúre dvoch tisícročí -- autor: Klinda Ferdinand
Varhany Obecního domu v Praze + CD
Transplantace orgánů v klinické praxi -- autor: Wohlfahrtová Mariana, Viklický Ondřej, Lischke Robert, kolektiv
Odběry orgánů k transplantacím -- autor: Baláž Peter

Komentáře ke slovu orgán


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » orfizmus, orfismus
následující slovo: » organdy
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz