Pojem orgán

Slovo:

orgán


Význam:

• (biol.) ústroj mnohobuněčných organizmů, část těla specializovaná k vykonávání určité funkce, ústrojí

• hlasové ústrojí, hlasový fond, hlas

• noviny, časopis hospodářské nebo politické organizace

• orgány instituce, sbor, korporace s patřičnou pravomocí, která něco řídí, o něco pečuje apod.

• osoba pověřená výkonnou mocíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptace, coenestezie, divertikulóza, divertikl, rhexe, topografický, Cotard, Cotardův syndrom, dextralita, viscerální algie, smegma, sklerofyt, oromotorika, sterigma, government relations, ektomie, ectomia, ectopia, spasticita, viscerální tuk, analogie, kolumela, pneumatóza, reperfuze, laterální asymetrie, gonadotropin, ospodka, reflexní terapie, perpetuatio fori, Functional Magnetic Resonance (fMR), fisiparie, OSPOD, living donor (angl.), eviscerace, gangliosidóza, ectomia, stomie, nesouhlasná lateralita, souhlasná lateralita, třetí gender, hilus, konciliátor, termorecepce, fundus (lat.), extremitas (lat.), aspergilóza, askus, senzorický stres, MOF zkr., PET zkr., organologie, muliebria (lat.), hypokinéza, interoreceptory, Portální hypertenze, HVPG-zkr., ultrasonograf, extrakampinní halucinace, status localis, pokladniční poukázky, ektopie, herniace, věče, gametangiogamie, Language Acquisition Device, sustentaculum, heterotaxis, palpa, hyperémie, karcinoid, functio laesa, sporangie, sebemonitorování, autologní transplantace, alogenní, zátěžová funkční diagnostika, disrupce, lateroflexe, intercise, bulbus oculi (lat.), vulvitis, nefridium, kastrační anxieta, předmět psychologie duševního vývoje, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, vůle a diagnostika jejich závad, duševní vývoj člověka, media (angl.), Aristotelés (384-322 př.n.l.), videoendoskopie, hlubinná psychologie, Smyslové vnímání a vědomí člověka, organopatie, adaptivní chování a prožívání, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, zdravá škola, biologické formativní vlivy, Úvod do ontogenetické psychologie, normální a abnormální stáří, afekty člověka a jejich zvládání, EAV zkratka, dlouhověkost, ischemizování, gastrointestinální motilita, lobing, organomegalie, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), determinanty psychiky a osobnosti, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, myšlení a kreativita, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, inženýrská psychologie, myšlení v pracovním procesu, senzomotorická koordinace, VNO zkratka ve zdravotnictví, psychoterapeutická péče obětem násilí, bimanuální testy, konsorcium, gummata, NGOismus, hormonální regulace, determinace psychiky a osobnosti, antheridium, preparování, MR zkratka ve zdravotnictví, spermarium, preference laterální, anthos, laterální preference, skiaskopie, kryptofyty, nekompetence, archegonium, statocysta, nekroptická diagnostika, synhedrin, zemstvo, flos, unimanuální testy, polypy, OČTŘ zkratka, gonády, adnexa kůže, intergumentum commune, xenotransplantace, exopexa, andominoskopie, anulátor, telegnose, lateralita souhlasná, fotismy, fonismy, herkogamie, fyloid, organoterapie, fylóm, malrotace, intramurální, nociceptor, afunkce, geofyt, hyperplazie, hydrochorie, hormon, homotypie, heteronomie, hermafroditizmus, gynekologie, genitální, hypoplazie, genitálie, gametangium, gamagrafie, funkcionář, flexura, feminizace, explantát, hypertrofie, hypotrofie, exhibicionizmus, irigátor, kolegium, kolaps, katétr, justice, ischemie, ischemický, iritovat, intimace, chural, intersticium, interpozice, intendant, instance, iniciativa, imunoinkompatibilita, implantát, implantace, exokrinní, excitans, komora, aplazie, bulva, bifidus, banka, autoremedura, atrofie, atrézie, apoplexie, apex, cunniling, aparatura, aparát, analeptikum, ambidextrie, albinizmus, agnózie, ageneze, ciróza, cysta, eventrace, dysrytmie, endoskopie, endoskop, emergence, ektázie, ekomorfóza, ejakulace, dystopie, dysmelie, čeka, dysfunkce, diseminace, diatermie, devoluce, dekomprese, dekompenzace, dehydratace, decentralizace, komise, konkrement, paměť orgánová, urologie, kompatibilní, antiminykoza, akreditovaný kurz, asfyxie, kongesce, disseminace, kvorum, transplantát, disaptibilita, transplantace, termoreceptor, telestezie, telegnoze, synod, sukulent, subsidiarita, MODS, probatorní, striktura, pletysmografie, inadekvátní halucinace, malfunkce, kortikoviscerální porucha, visceroreceptory, telereceptor, tonzila palatina, falopletysmografie, pubický, esteziologie, algie, motilita, sympodie, kinestezie, madžlis, Lorenziho ampule, pterygopody, tropní, stroma, strangulace, konzistoř, nekróza, parlament, ortotropizmus, orchi-, organoleptika, organogeneze, organo-, notifikace, nefridie, penis, municipalizmus, moniliáza, lobektomie, litiáza, lateralita, laparoskopie, kvorum, kopulace, pelota, perceptor, stenóza, retroverze, sovět, soma, sekretariát, seizmonastie, scintigrafie, ruptura, rudiment, retroflexe, pexa, resekce, purpura, pulpa, protéza, prezidium, prezident, porta, politbyro, normotopie

Komentáře ke slovu orgán


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » orfizmus, orfismus
následující slovo: » organa genitalia (lat.)
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz