Pojem orgán

Slovo:

orgán


Význam:

• (biol.) ústroj mnohobuněčných organizmů, část těla specializovaná k vykonávání určité funkce, ústrojí

• hlasové ústrojí, hlasový fond, hlas

• noviny, časopis hospodářské nebo politické organizace

• orgány instituce, sbor, korporace s patřičnou pravomocí, která něco řídí, o něco pečuje apod.

• osoba pověřená výkonnou mocíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

topografický, Cotard, Cotardův syndrom, dextralita, rhexe, divertikl, smegma, spasticita, divertikulóza, coenestezie, viscerální algie, ectomia, ectopia, třetí gender, ektomie, government relations, sklerofyt, oromotorika, sterigma, viscerální tuk, fisiparie, gonadotropin, ospodka, reflexní terapie, perpetuatio fori, laterální asymetrie, reperfuze, konciliátor, vulvitis, pneumatóza, kolumela, Functional Magnetic Resonance (fMR), stomie, nesouhlasná lateralita, souhlasná lateralita, ectomia, gangliosidóza, OSPOD, living donor (angl.), eviscerace, analogie, hilus, askus, senzorický stres, MOF zkr., PET zkr., aspergilóza, extremitas (lat.), muliebria (lat.), pokladniční poukázky, fundus (lat.), termorecepce, organologie, extrakampinní halucinace, status localis, intramurální, ultrasonograf, HVPG-zkr., hypokinéza, interoreceptory, Portální hypertenze, ektopie, sporangie, palpa, hyperémie, karcinoid, heterotaxis, sustentaculum, herniace, gametangiogamie, Language Acquisition Device, věče, functio laesa, lateroflexe, intercise, bulbus oculi (lat.), disrupce, zátěžová funkční diagnostika, sebemonitorování, autologní transplantace, alogenní, nefridium, konsorcium, duševní vývoj člověka, media (angl.), Aristotelés (384-322 př.n.l.), videoendoskopie, vůle a diagnostika jejich závad, novověká filozofie, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, biologické formativní vlivy, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, zdravá škola, práce a její motivace, organopatie, adaptivní chování a prožívání, psychologické aspekty pracovní činnosti, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, dlouhověkost, náladovost člověka, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, Historie psychologických aktivit ve školství, determinanty psychiky a osobnosti, Úvod do patopsychologie, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mobilita, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, myšlení a kreativita, senzomotorická koordinace, VNO zkratka ve zdravotnictví, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, myšlení v pracovním procesu, inženýrská psychologie, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, EAV zkratka, bimanuální testy, antheridium, preparování, MR zkratka ve zdravotnictví, spermarium, determinace psychiky a osobnosti, hormonální regulace, anthos, zemstvo, NGOismus, gummata, preference laterální, statocysta, nekroptická diagnostika, synhedrin, archegonium, nekompetence, laterální preference, skiaskopie, kryptofyty, flos, telegnose, xenotransplantace, exopexa, andominoskopie, intergumentum commune, adnexa kůže, unimanuální testy, OČTŘ zkratka, gonády, polypy, anulátor, organoterapie, fylóm, malrotace, fyloid, herkogamie, lateralita souhlasná, fotismy, fonismy, kastrační anxieta, nociceptor, homotypie, heteronomie, hermafroditizmus, gynekologie, hormon, hydrochorie, hypoplazie, hypertrofie, hyperplazie, geofyt, genitální, feminizace, explantát, exokrinní, flexura, funkcionář, genitálie, gametangium, gamagrafie, hypotrofie, chural, justice, ischemie, ischemický, iritovat, katétr, kolaps, komora, komise, kolegium, irigátor, intimace, imunoinkompatibilita, implantát, implantace, iniciativa, instance, intersticium, interpozice, intendant, exhibicionizmus, excitans, autoremedura, atrofie, atrézie, apoplexie, banka, bifidus, cunniling, ciróza, bulva, aplazie, apex, agnózie, ageneze, afunkce, albinizmus, ambidextrie, aparatura, aparát, analeptikum, cysta, čeka, ekomorfóza, ejakulace, dystopie, ektázie, emergence, eventrace, endoskopie, endoskop, dysrytmie, dysmelie, dekompenzace, dehydratace, decentralizace, dekomprese, devoluce, dysfunkce, diseminace, diatermie, konkrement, konzistoř, asfyxie, kongesce, disseminace, kvorum, akreditovaný kurz, antiminykoza, disaptibilita, MODS, kompatibilní, urologie, transplantát, sukulent, subsidiarita, stroma, synod, telegnoze, transplantace, termoreceptor, telestezie, probatorní, esteziologie, telereceptor, tonzila palatina, falopletysmografie, visceroreceptory, kortikoviscerální porucha, paměť orgánová, inadekvátní halucinace, malfunkce, pletysmografie, pubický, Lorenziho ampule, pterygopody, tropní, madžlis, kinestezie, algie, motilita, sympodie, striktura, strangulace, organoleptika, organogeneze, organo-, notifikace, orchi-, ortotropizmus, penis, pelota, parlament, nekróza, nefridie, laparoskopie, kvorum, kopulace, lateralita, litiáza, municipalizmus, moniliáza, lobektomie, perceptor, pexa, scintigrafie, ruptura, rudiment, seizmonastie, sekretariát, stenóza, sovět, soma, retroverze, retroflexe, prezident, porta, politbyro, prezidium, protéza, resekce, purpura, pulpa, adaptaceKnihy

Diptych Štefana Uhra Organ a Tri dcéry -- autor: Vženteková Eva
Organ v kultúre dvoch tisícročí -- autor: Klinda Ferdinand
Organ v detailoch -- autor: Hamerlik Rudolf
Krev - Tajemství „tekutého“ orgánu -- autor: Strunz Ulrich
Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob -- autor: Krtoušová Lucie Novotná

Komentáře ke slovu orgán


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » orfizmus, orfismus
následující slovo: » organdy
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz