Pojem orgán

Slovo:

orgán


Význam:

• (biol.) ústroj mnohobuněčných organizmů, část těla specializovaná k vykonávání určité funkce, ústrojí

• hlasové ústrojí, hlasový fond, hlas

• noviny, časopis hospodářské nebo politické organizace

• orgány instituce, sbor, korporace s patřičnou pravomocí, která něco řídí, o něco pečuje apod.

• osoba pověřená výkonnou mocíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ectomia, ectopia, třetí gender, ektomie, government relations, sklerofyt, oromotorika, sterigma, analogie, hilus, palpa, hyperémie, karcinoid, heterotaxis, sustentaculum, herniace, gametangiogamie, Language Acquisition Device, viscerální algie, coenestezie, nesouhlasná lateralita, souhlasná lateralita, fisiparie, stomie, ectomia, living donor (angl.), eviscerace, gangliosidóza, viscerální tuk, smegma, Cotard, Cotardův syndrom, dextralita, topografický, rhexe, spasticita, divertikulóza, divertikl, věče, functio laesa, HVPG-zkr., ultrasonograf, extrakampinní halucinace, Portální hypertenze, interoreceptory, termorecepce, organologie, hypokinéza, status localis, intramurální, kortikoviscerální porucha, visceroreceptory, telereceptor, malfunkce, inadekvátní halucinace, kastrační anxieta, nociceptor, paměť orgánová, PET zkr., MOF zkr., lateroflexe, intercise, bulbus oculi (lat.), disrupce, zátěžová funkční diagnostika, sebemonitorování, autologní transplantace, alogenní, sporangie, ektopie, aspergilóza, askus, senzorický stres, extremitas (lat.), fundus (lat.), muliebria (lat.), pokladniční poukázky, OSPOD, Functional Magnetic Resonance (fMR), bimanuální testy, unimanuální testy, OČTŘ zkratka, EAV zkratka, psychoterapeutická péče obětem násilí, zdravá škola, biologické formativní vlivy, Úvod do ontogenetické psychologie, gonády, adnexa kůže, anulátor, lateralita souhlasná, fotismy, polypy, andominoskopie, intergumentum commune, xenotransplantace, exopexa, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, novověká filozofie, normální a abnormální stáří, Smyslové vnímání a vědomí člověka, VNO zkratka ve zdravotnictví, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, afekty člověka a jejich zvládání, vůle a diagnostika jejich závad, duševní vývoj člověka, hlubinná psychologie, organopatie, adaptivní chování a prožívání, předmět psychologie duševního vývoje, videoendoskopie, media (angl.), Aristotelés (384-322 př.n.l.), fonismy, herkogamie, synhedrin, konsorcium, nefridium, nekroptická diagnostika, statocysta, kryptofyty, nekompetence, archegonium, konciliátor, vulvitis, reflexní terapie, perpetuatio fori, kolumela, ospodka, gonadotropin, pneumatóza, reperfuze, laterální asymetrie, skiaskopie, laterální preference, flos, anthos, zemstvo, telegnose, malrotace, fyloid, organoterapie, fylóm, NGOismus, hormonální regulace, spermarium, gummata, preference laterální, MR zkratka ve zdravotnictví, preparování, determinace psychiky a osobnosti, antheridium, tonzila palatina, falopletysmografie, gynekologie, geofyt, genitální, hermafroditizmus, heteronomie, hydrochorie, hormon, homotypie, genitálie, gametangium, exokrinní, exhibicionizmus, excitans, explantát, feminizace, gamagrafie, funkcionář, flexura, hyperplazie, hypertrofie, irigátor, intimace, intersticium, iritovat, ischemický, katétr, justice, ischemie, interpozice, intendant, chural, hypotrofie, hypoplazie, implantace, implantát, instance, iniciativa, imunoinkompatibilita, eventrace, endoskopie, atrofie, atrézie, apoplexie, autoremedura, banka, ciróza, bulva, bifidus, aplazie, apex, agnózie, ageneze, afunkce, albinizmus, ambidextrie, aparatura, aparát, analeptikum, cunniling, cysta, dystopie, dysrytmie, dysmelie, ejakulace, ekomorfóza, endoskop, emergence, ektázie, dysfunkce, diseminace, dehydratace, decentralizace, čeka, dekompenzace, dekomprese, diatermie, devoluce, kolaps, kolegium, termoreceptor, telestezie, telegnoze, transplantace, transplantát, disseminace, kvorum, urologie, synod, sukulent, sovět, soma, sekretariát, stenóza, strangulace, subsidiarita, stroma, striktura, kongesce, asfyxie, kinestezie, madžlis, Lorenziho ampule, sympodie, motilita, pletysmografie, pubický, algie, pterygopody, tropní, kompatibilní, antiminykoza, akreditovaný kurz, MODS, disaptibilita, esteziologie, probatorní, seizmonastie, scintigrafie, nefridie, municipalizmus, moniliáza, nekróza, notifikace, organoleptika, organogeneze, organo-, lobektomie, litiáza, konkrement, komora, komise, konzistoř, kopulace, lateralita, laparoskopie, kvorum, orchi-, ortotropizmus, purpura, pulpa, protéza, resekce, retroflexe, ruptura, rudiment, retroverze, prezidium, prezident, penis, pelota, parlament, perceptor, pexa, porta, politbyro, adaptaceKnihy

Diptych Štefana Uhra Organ a Tri dcéry -- autor: Vženteková Eva
Organ v kultúre dvoch tisícročí -- autor: Klinda Ferdinand
Krev - Tajemství „tekutého“ orgánu -- autor: Strunz Ulrich
Cesta energie -- autor: Urgela Robert
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu -- autor: Hefnerová Hana Vičarová

Komentáře ke slovu orgán


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » orfizmus, orfismus
následující slovo: » organdy
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz