Pojem orgán

Slovo:

orgán


Význam:

• (biol.) ústroj mnohobuněčných organizmů, část těla specializovaná k vykonávání určité funkce, ústrojí

• hlasové ústrojí, hlasový fond, hlas

• noviny, časopis hospodářské nebo politické organizace

• orgány instituce, sbor, korporace s patřičnou pravomocí, která něco řídí, o něco pečuje apod.

• osoba pověřená výkonnou mocíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptace, dextralita, spasticita, divertikulóza, divertikl, rhexe, topografický, Cotard, Cotardův syndrom, coenestezie, viscerální tuk, viscerální algie, sklerofyt, oromotorika, sterigma, government relations, ektomie, ectomia, smegma, fisiparie, třetí gender, perpetuatio fori, vulvitis, pneumatóza, reperfuze, laterální asymetrie, gonadotropin, ospodka, reflexní terapie, kolumela, souhlasná lateralita, Functional Magnetic Resonance (fMR), OSPOD, living donor (angl.), eviscerace, gangliosidóza, ectomia, stomie, nesouhlasná lateralita, ectopia, analogie, nefridium, PET zkr., pokladniční poukázky, fundus (lat.), extremitas (lat.), aspergilóza, askus, senzorický stres, MOF zkr., termorecepce, ektopie, organologie, hypokinéza, interoreceptory, Portální hypertenze, HVPG-zkr., ultrasonograf, extrakampinní halucinace, muliebria (lat.), sporangie, hilus, karcinoid, herniace, gametangiogamie, Language Acquisition Device, sustentaculum, heterotaxis, palpa, hyperémie, věče, bulbus oculi (lat.), functio laesa, sebemonitorování, autologní transplantace, alogenní, zátěžová funkční diagnostika, disrupce, lateroflexe, intercise, konciliátor, konsorcium, intramurální, videoendoskopie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, novověká filozofie, vůle a diagnostika jejich závad, duševní vývoj člověka, media (angl.), Aristotelés (384-322 př.n.l.), předmět psychologie duševního vývoje, Smyslové vnímání a vědomí člověka, hlubinná psychologie, organopatie, adaptivní chování a prožívání, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, zdravá škola, biologické formativní vlivy, normální a abnormální stáří, afekty člověka a jejich zvládání, psychoterapeutická péče obětem násilí, dlouhověkost, ischemizování, gastrointestinální motilita, lobing, organomegalie, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), determinanty psychiky a osobnosti, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, myšlení a kreativita, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, výkonnost lidské paměti, inženýrská psychologie, myšlení v pracovním procesu, senzomotorická koordinace, VNO zkratka ve zdravotnictví, Úvod do ontogenetické psychologie, EAV zkratka, synhedrin, spermarium, zemstvo, NGOismus, hormonální regulace, determinace psychiky a osobnosti, antheridium, preparování, MR zkratka ve zdravotnictví, gummata, flos, preference laterální, laterální preference, skiaskopie, kryptofyty, nekompetence, archegonium, statocysta, nekroptická diagnostika, anthos, telegnose, bimanuální testy, andominoskopie, unimanuální testy, OČTŘ zkratka, gonády, adnexa kůže, intergumentum commune, xenotransplantace, exopexa, polypy, malrotace, anulátor, lateralita souhlasná, fotismy, fonismy, herkogamie, fyloid, organoterapie, fylóm, status localis, kastrační anxieta, afunkce, gynekologie, hypertrofie, hyperplazie, hydrochorie, hormon, homotypie, heteronomie, hermafroditizmus, geofyt, hypotrofie, genitální, genitálie, gametangium, gamagrafie, funkcionář, flexura, feminizace, hypoplazie, chural, exokrinní, iritovat, komise, kolegium, kolaps, katétr, justice, ischemie, ischemický, irigátor, implantace, intimace, intersticium, interpozice, intendant, instance, iniciativa, imunoinkompatibilita, implantát, explantát, exhibicionizmus, konkrement, apoplexie, ciróza, bulva, bifidus, banka, autoremedura, atrofie, atrézie, aplazie, cysta, apex, aparatura, aparát, analeptikum, ambidextrie, albinizmus, agnózie, ageneze, cunniling, čeka, excitans, dystopie, eventrace, endoskopie, endoskop, emergence, ektázie, ekomorfóza, ejakulace, dysrytmie, decentralizace, dysmelie, dysfunkce, diseminace, diatermie, devoluce, dekomprese, dekompenzace, dehydratace, komora, konzistoř, nociceptor, kvorum, MODS, kompatibilní, antiminykoza, akreditovaný kurz, asfyxie, kongesce, disseminace, urologie, probatorní, transplantát, transplantace, termoreceptor, telestezie, telegnoze, synod, sukulent, disaptibilita, esteziologie, stroma, falopletysmografie, paměť orgánová, inadekvátní halucinace, malfunkce, kortikoviscerální porucha, visceroreceptory, telereceptor, tonzila palatina, pletysmografie, tropní, pubický, algie, motilita, sympodie, kinestezie, madžlis, Lorenziho ampule, pterygopody, subsidiarita, striktura, kopulace, notifikace, pelota, parlament, ortotropizmus, orchi-, organoleptika, organogeneze, organo-, nekróza, perceptor, nefridie, municipalizmus, moniliáza, lobektomie, litiáza, lateralita, laparoskopie, kvorum, penis, pexa, strangulace, rudiment, stenóza, sovět, soma, sekretariát, seizmonastie, scintigrafie, ruptura, retroverze, politbyro, retroflexe, resekce, purpura, pulpa, protéza, prezidium, prezident, porta, normotopie

Komentáře ke slovu orgán


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » orfizmus, orfismus
následující slovo: » organa genitalia (lat.)
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz