Pojem organizace

Slovo:

organizace, organisace


Význam:

• sdružení osob

• účelné uspořádání, správa, organizování

• způsob uspořádáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afiliace, hagana, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), outsorcování, systemizujícíí inteligence, ingenium, via imperialis, topokracie, SZOZP zkratka, NNO zkratka, HRM zkratka, PŘO MŠMT zkratka, institucionalizace, paliativní medicina, pedagogicko psychologické výzkumy, drogové závislosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, internacionála, vize organizace, pracovní a osobní hodnocení, corporate social responsibility (angl.), formální autorita, interní veřejnost, externí veřejnost, funkce organizační struktury, labour relations, Sociální inženýrství, capo di tutti capi, kontraproduktivní pracovní chování, Children of Deaf Adults (CODA), UNESCO (zkratka, konformní, mise organizace, krizová komunikace, korporátní identita, mikrofilamentum, aktiv, aktivista, partyzán (partyzánka), Learning Management System (LMS), design výzkumu, organizační učení, NGO, NGOismus, zdravá škola, práce a její motivace, karbonáři, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, sociální psychologie práce a řízení, inženýrská psychologie, Logistika, Logistics, Zjišťování záporů řídící práce, závady a poruchy pohybu, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, myšlení v pracovním procesu, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, management práce, sociální interakce ve skupině, edukativní, psychologické aspekty pracovní činnosti, Úvod do mentální retardace, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, sekty, media (angl.), kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, prevence, osobnost a její poznávání, ADTA zkratka v humanitních vědách, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, maňana, promo akce, anarchizmus, OPEC, scientizmus, struktura, syndikát, tradeunion, unie, unitarizmus, dekartelizace, benchmarking, outsourcing, fundraiser, ergonomický, reorganizace, OECD, ČD, OSN, NATO, W3C, logotyp, opus dei, SWOT, sociální pozice, sociální kontrola, zdraví, restrukturalizace, racionalizace, efektivní podnik, instituce, byrokracie, cech, dezintegrace, diskurz, ergonomie, etnometodologie, fronta, funkcionář, gang, greenpeace, chairman, integrace, prezidium, jamboree, korporativizmus, landsmanšaft, mastodont, merchendising, nadace, neofyt, orgán, pionýr, pluralizmus, prezident, makrosociologie, focus groups, konsorcia, community relations, hitlerjugend, Health for All (HFA), Rensis Likert (1903-1981), civitas, design explorace, stát, public affairs, government relations, industry relations, minority relations, investor relations, féma, MKN, ČSNI, ISO, PEST analýzy, self-promotion, outsorcing (angl.), organogram, manažment, figurehead (angl.), spokesperson, TQM, World Health Organization (WHO), cech, silná organizační kultura, leadership, Club di Roma, WHO, SWOT analýza, event management, monitoring médií, mentální schéma, fair trade, adaptivní manažer, inovativní manažer, Human Relation, interní marketing, aktiva, harcer, syndikalizmus, Development Centrum (DC), facility management, management změny, konventikl, profesní bonita, prepsychose, Human Resource Information System, vertikální ekonomicko sociální mobilita, Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, presbyteriánství, IGO ZKRATKAKnihy

Mezinárodní organizace: systémy spolupráce mezi státy -- autor: Karlas Jan
Organizace v podmínkách informační společnosti -- autor: Střížová Vlasta
Adaptivní organizace -- autor: Podskľan Adrián
Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace -- autor: Vrzáček Petr
Pátá disciplína -- autor: Senge Peter M.

Komentáře ke slovu organizace, organisace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » organizace APLA
následující slovo: » organizační kultura pracoviště
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz