Pojem organizace

Slovo:

organizace, organisace


Význam:

• sdružení osob

• účelné uspořádání, správa, organizování

• způsob uspořádáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afiliace, hagana, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), outsorcování, systemizujícíí inteligence, ingenium, via imperialis, topokracie, SZOZP zkratka, NNO zkratka, HRM zkratka, PŘO MŠMT zkratka, institucionalizace, paliativní medicina, pedagogicko psychologické výzkumy, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, zdravá škola, internacionála, vize organizace, práce a její motivace, corporate social responsibility (angl.), formální autorita, interní veřejnost, externí veřejnost, funkce organizační struktury, labour relations, Sociální inženýrství, capo di tutti capi, kontraproduktivní pracovní chování, Children of Deaf Adults (CODA), UNESCO (zkratka, konformní, mise organizace, krizová komunikace, korporátní identita, mikrofilamentum, aktiv, aktivista, partyzán (partyzánka), Learning Management System (LMS), design výzkumu, organizační učení, NGO, NGOismus, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, karbonáři, poznávání dificilit, inženýrská psychologie, Logistika, Logistics, Zjišťování záporů řídící práce, závady a poruchy pohybu, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Edukativní determinanty psychiky, sociální interakce ve skupině, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, management práce, IGO ZKRATKA, sociální psychologie práce a řízení, myšlení v pracovním procesu, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, osobnost a její poznávání, osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, sekty, media (angl.), kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, prevence, Úvod do mentální retardace, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, edukativní, psychodidaktika ve školství, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, ADTA zkratka v humanitních vědách, maňana, promo akce, anarchizmus, OPEC, scientizmus, struktura, syndikát, tradeunion, unie, unitarizmus, dekartelizace, benchmarking, outsourcing, fundraiser, ergonomický, reorganizace, OECD, ČD, OSN, NATO, W3C, logotyp, opus dei, SWOT, sociální pozice, sociální kontrola, zdraví, restrukturalizace, racionalizace, efektivní podnik, instituce, byrokracie, cech, dezintegrace, diskurz, ergonomie, etnometodologie, fronta, funkcionář, gang, greenpeace, chairman, integrace, prezidium, jamboree, korporativizmus, landsmanšaft, mastodont, merchendising, nadace, neofyt, orgán, pionýr, pluralizmus, prezident, makrosociologie, focus groups, konsorcia, community relations, hitlerjugend, Health for All (HFA), Rensis Likert (1903-1981), civitas, design explorace, stát, public affairs, government relations, industry relations, minority relations, investor relations, féma, MKN, ČSNI, ISO, PEST analýzy, self-promotion, outsorcing (angl.), organogram, manažment, figurehead (angl.), spokesperson, TQM, World Health Organization (WHO), cech, silná organizační kultura, leadership, Club di Roma, WHO, SWOT analýza, event management, monitoring médií, mentální schéma, fair trade, adaptivní manažer, inovativní manažer, Human Relation, interní marketing, aktiva, harcer, syndikalizmus, Development Centrum (DC), facility management, management změny, konventikl, profesní bonita, prepsychose, Human Resource Information System, vertikální ekonomicko sociální mobilita, Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, presbyteriánství, interpol zkratka

Komentáře ke slovu organizace, organisace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » organizace APLA
následující slovo: » organizační kultura pracoviště
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz