Pojem organizace

Slovo:

organizace, organisace


Význam:

• sdružení osob

• účelné uspořádání, správa, organizování

• způsob uspořádání



Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova



Některá související slova

aktiv, aktivista, partyzán (partyzánka), Learning Management System (LMS), mikrofilamentum, korporátní identita, UNESCO (zkratka, corporate social responsibility (angl.), konformní, krizová komunikace, design výzkumu, organizační učení, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), outsorcování, systemizujícíí inteligence, ingenium, internacionála, paliativní medicina, NGO, NGOismus, mise organizace, vize organizace, Children of Deaf Adults (CODA), kontraproduktivní pracovní chování, organogram, manažment, figurehead (angl.), spokesperson, outsorcing (angl.), self-promotion, MKN, ČSNI, ISO, PEST analýzy, TQM, konsorcia, funkce organizační struktury, labour relations, Sociální inženýrství, capo di tutti capi, externí veřejnost, interní veřejnost, promo akce, karbonáři, maňana, formální autorita, via imperialis, topokracie, formování chování a prožívání, prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, sekty, media (angl.), Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, ADTA zkratka v humanitních vědách, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost dítěte, pedagogicko psychologické výzkumy, drogové závislosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, institucionalizace, hagana, SZOZP zkratka, NNO zkratka, HRM zkratka, PŘO MŠMT zkratka, anamnéza dítěte, Úvod do kognitivní psychologie, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, zdravá škola, normy chování pro sociální komunikaci, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, investor relations, community relations, struktura, syndikát, tradeunion, unie, scientizmus, restrukturalizace, prezident, prezidium, racionalizace, reorganizace, unitarizmus, dekartelizace, ČD, OSN, NATO, W3C, OECD, ergonomický, benchmarking, outsourcing, fundraiser, OPEC, pluralizmus, pionýr, etnometodologie, fronta, funkcionář, gang, ergonomie, diskurz, anarchizmus, byrokracie, cech, dezintegrace, greenpeace, chairman, merchendising, nadace, neofyt, orgán, mastodont, landsmanšaft, instituce, integrace, jamboree, korporativizmus, logotyp, opus dei, Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, presbyteriánství, harcer, cech, vertikální ekonomicko sociální mobilita, Human Resource Information System, management změny, konventikl, profesní bonita, prepsychose, féma, World Health Organization (WHO), public affairs, government relations, industry relations, minority relations, stát, design explorace, hitlerjugend, Health for All (HFA), Rensis Likert (1903-1981), civitas, facility management, Development Centrum (DC), focus groups, silná organizační kultura, Club di Roma, WHO, efektivní podnik, makrosociologie, SWOT, sociální pozice, sociální kontrola, zdraví, SWOT analýza, event management, interní marketing, leadership, aktiva, syndikalizmus, Human Relation, inovativní manažer, monitoring médií, mentální schéma, fair trade, adaptivní manažer, afiliace



Knihy

Mezinárodní organizace -- autor: Karlas Jan
Organizace v podmínkách informační společnosti -- autor: Střížová Vlasta
Adaptivní organizace -- autor: Podskľan Adrián
Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace -- autor: Vrzáček Petr
Pátá disciplína -- autor: Senge Peter M.

Komentáře ke slovu organizace, organisace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.



Navigace

předchozí slovo: » organizace APLA
následující slovo: » organizační kultura pracoviště
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz