Pojem organizace

Slovo:

organizace, organisace


Význam:

• sdružení osob

• účelné uspořádání, správa, organizování

• způsob uspořádáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hagana, PŘO MŠMT zkratka, institucionalizace, pedagogicko psychologické výzkumy, drogové závislosti, HRM zkratka, NNO zkratka, ingenium, systemizujícíí inteligence, via imperialis, topokracie, SZOZP zkratka, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, normy chování pro sociální komunikaci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do kognitivní psychologie, anamnéza dítěte, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, outsorcování, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), UNESCO (zkratka, Children of Deaf Adults (CODA), corporate social responsibility (angl.), konformní, krizová komunikace, kontraproduktivní pracovní chování, capo di tutti capi, externí veřejnost, interní veřejnost, funkce organizační struktury, labour relations, Sociální inženýrství, korporátní identita, mikrofilamentum, mise organizace, NGOismus, vize organizace, paliativní medicina, internacionála, NGO, organizační učení, aktivista, aktiv, partyzán (partyzánka), Learning Management System (LMS), design výzkumu, osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost a jeji poznavani, edukativní a sociální zanedbanost, Výkonnost a kariéra, kariéra a nezaměstnanost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, pracovní prostředí a psychosomatika, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, Zjišťování záporů řídící práce, Logistics, závady a poruchy pohybu, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, mentální retardace, Úvod do patopsychologie, prevence syndromu vyhoření, postoje a vztahy k povolání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Edukativní determinanty psychiky, Osobní pracovní motivovanost, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poradenství ve školství, mobilita, Logistika, inženýrská psychologie, Úvod do mentální retardace, prevence, osobnost a její poznávání, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, sekty, media (angl.), kulturní znevýhodnění, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, edukativní, ADTA zkratka v humanitních vědách, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, sociální psychologie práce a řízení, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Zásady a pravidla chování a jednání, formální autorita, maňana, benchmarking, dekartelizace, outsourcing, fundraiser, OPEC, unitarizmus, unie, scientizmus, restrukturalizace, struktura, syndikát, tradeunion, ergonomický, OECD, sociální kontrola, sociální pozice, zdraví, makrosociologie, efektivní podnik, SWOT, opus dei, OSN, ČD, NATO, W3C, logotyp, reorganizace, racionalizace, funkcionář, fronta, gang, greenpeace, chairman, etnometodologie, ergonomie, byrokracie, anarchizmus, cech, dezintegrace, diskurz, instituce, integrace, pionýr, orgán, pluralizmus, prezident, prezidium, neofyt, nadace, korporativizmus, jamboree, landsmanšaft, mastodont, merchendising, focus groups, silná organizační kultura, industry relations, government relations, minority relations, community relations, investor relations, public affairs, stát, Health for All (HFA), hitlerjugend, Rensis Likert (1903-1981), civitas, design explorace, MKN, ČSNI, TQM, spokesperson, konsorcia, promo akce, karbonáři, figurehead (angl.), manažment, PEST analýzy, ISO, self-promotion, outsorcing (angl.), organogram, World Health Organization (WHO), féma, inovativní manažer, adaptivní manažer, Human Relation, interní marketing, leadership, fair trade, mentální schéma, WHO, Club di Roma, SWOT analýza, event management, monitoring médií, aktiva, syndikalizmus, Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, vertikální ekonomicko sociální mobilita, presbyteriánství, harcer, cech, Human Resource Information System, prepsychose, facility management, Development Centrum (DC), management změny, konventikl, profesní bonita, afiliaceKnihy

Mezinárodní organizace -- autor: Karlas Jan
Organizace v podmínkách informační společnosti -- autor: Střížová Vlasta
Adaptivní organizace -- autor: Podskľan Adrián
Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace -- autor: Vrzáček Petr
Pátá disciplína -- autor: Senge Peter M.

Komentáře ke slovu organizace, organisace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » organizace APLA
následující slovo: » organizační kultura pracoviště
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz