Pojem organizace

Slovo:

organizace, organisace


Význam:

• sdružení osob

• účelné uspořádání, správa, organizování

• způsob uspořádáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

SZOZP zkratka, topokracie, NNO zkratka, HRM zkratka, PŘO MŠMT zkratka, via imperialis, ingenium, internacionála, paliativní medicina, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), outsorcování, systemizujícíí inteligence, hagana, institucionalizace, saturace potřeb v rodině, Edukace, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, zdravá škola, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, drogové závislosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, vize organizace, mise organizace, capo di tutti capi, Sociální inženýrství, kontraproduktivní pracovní chování, Children of Deaf Adults (CODA), UNESCO (zkratka, labour relations, funkce organizační struktury, maňana, karbonáři, formální autorita, interní veřejnost, externí veřejnost, corporate social responsibility (angl.), konformní, design výzkumu, Learning Management System (LMS), organizační učení, NGO, NGOismus, partyzán (partyzánka), aktivista, krizová komunikace, korporátní identita, mikrofilamentum, aktiv, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, myšlení a kreativita, závady a poruchy pohybu, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Zjišťování záporů řídící práce, Logistics, sociální interakce ve skupině, myšlení v pracovním procesu, sociální psychologie práce a řízení, inženýrská psychologie, Logistika, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, management práce, mentální retardace, výchova problémových dětí, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, edukativní, ADTA zkratka v humanitních vědách, kulturní znevýhodnění, media (angl.), burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, prevence, sekty, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, psychologické aspekty pracovní činnosti, osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, promo akce, konsorcia, dekartelizace, unitarizmus, benchmarking, outsourcing, fundraiser, unie, tradeunion, restrukturalizace, reorganizace, scientizmus, struktura, syndikát, OPEC, ergonomický, sociální pozice, SWOT, sociální kontrola, zdraví, makrosociologie, opus dei, logotyp, ČD, OECD, OSN, NATO, W3C, racionalizace, prezidium, funkcionář, fronta, gang, greenpeace, chairman, etnometodologie, ergonomie, byrokracie, anarchizmus, cech, dezintegrace, diskurz, instituce, integrace, orgán, neofyt, pionýr, pluralizmus, prezident, nadace, merchendising, jamboree, korporativizmus, landsmanšaft, mastodont, efektivní podnik, focus groups, public affairs, stát, government relations, industry relations, minority relations, design explorace, civitas, World Health Organization (WHO), féma, hitlerjugend, Health for All (HFA), Rensis Likert (1903-1981), community relations, investor relations, manažment, organogram, figurehead (angl.), spokesperson, TQM, outsorcing (angl.), self-promotion, MKN, ČSNI, ISO, PEST analýzy, cech, harcer, adaptivní manažer, fair trade, inovativní manažer, Human Relation, interní marketing, mentální schéma, monitoring médií, Club di Roma, silná organizační kultura, WHO, SWOT analýza, event management, leadership, aktiva, Human Resource Information System, prepsychose, vertikální ekonomicko sociální mobilita, Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, presbyteriánství, profesní bonita, konventikl, syndikalizmus, Development Centrum (DC), facility management, management změny, afiliaceKnihy

Mezinárodní organizace: systémy spolupráce mezi státy -- autor: Karlas Jan
Organizace v podmínkách informační společnosti -- autor: Střížová Vlasta
Adaptivní organizace -- autor: Podskľan Adrián
Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace -- autor: Vrzáček Petr
Pátá disciplína -- autor: Senge Peter M.

Komentáře ke slovu organizace, organisace


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » organizace APLA
následující slovo: » organizační kultura pracoviště
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz