Pojem organizmus

Slovo:

organizmus, organismus


Význam:

• ústrojí, ústrojenství

• živá bytost, jedinec

• uspořádaný a účelně složený celek

• (v rogersovské psych.) psychofyzický základ veškerého prožívání, uspořádaný celek, který přijímá všechny prožitky jedince v každém okamžikuNěkterá související slova

stresy a psychická traumata na školách., postoje a vztahy, temperament a jeho poznávání, prenatální vývoj a porod, Postmoderní směr psychologie, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, komunikace nonverbální, únava, únava a vyčerpání, adaptace člověka v náročných situacích, bezpečnost práce, starořečtí myslitelé, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, prepubescence, vývoj jedince, autokognice a self-management, dospívání, sebevzdělávání, seniorita normální a abnormální, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, handicapované děti, stresory učitelů a učitelek, osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, zdraví, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, PROFESIOGRAMY V PRAXI, životní styl, způsobilost pro školní docházku, tvořivost (kreativita), typy adaptace člověka, vývojová etapa puberty, vývojová stadia lidského jedince, růst lidského jedince, vývojová etapa puberty, vývojové stadium dlouhověkosti, citové procesy a stavy člověka, volní procesy a stavy člověka, vývojové stadium pozdního stáří, vývojové stadium prepuberty, ontogenetická stadia lidského jedince, vlivy rodinného prostředí, determinace chování a prožívání, pasivní adaptační reakce, vrozené dispozice a poruchy, získané závady a poruchy člověka, genialita a tvořivost, dějiny psychologie, postmoderní sociologizující směr psychologie, poznávací procesy člověka, systém psychologických věd, CHTC zkratka ve zdravotnictví, RHB zkratka ve zdravotnictví, persona a její poznávání, nálady člověka, city zaměřené na vnější svět, patopsychologie ve školství, druhy učení, city zaměřené na sebe, vůle a jednání člověka, úraz (trauma), vývojová nepřetržitost, vývojová retardace organismu, předmět psychologických věd, zdravý životní styl, stáří jako vývojová etapa, mladší školní věk (prepuberta), pubertální stadium vývoje, vlivy přírody na duševno, experimentální psychologie, rejekce, saprobiont, tyrfobiont, reducent, mycetofág, mikrofyt, mikroorganizmus, morfologie, ubikvist, valence, sociální psychologie, redresní, protista, akutní bolest, terestrický, adipozita, substituční terapie, hypokinetický syndrom, mikrob, litofyt, balneologie, biofág, dekompozitor, autotransfuze, asociace, aktinomyceta, alkaloid, asimilace, destruent, ektofág, karoten, kosmopolit, letalita, hydrobiont, heterozygot, endofág, geopatogenní, halobiont, koprofyt, parazitoid, accident, Disease, preadaptace, psychologické vědy, kreativita (tvořivost), represe jako přizpůsobovací operace, formativní vlivy člověka, memoria a její typy, excitement (angl.), healthy lifestyle, will (angl.), behaviorismus a reflexologie, asocianistická psychologie, spánek a snění a jeho závady a poruchy, memory (angl.), personality (angl.), imunosupresivita, osobnost v psychologii, familiární milieu, abiotické faktory, pentaploid, totipotence, homeobox, aerobiont, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), GMO zkratka, explantace, anaerob, negativní termoterapie, pozitivní termoterapie, termoterapie negativní, juvenilní choroby, gerontogeneze, termoterapie pozitivní, inzulínorezistence, endobióza, kinesiotaping, adaptaceKnihy

Detoxikácia organizmu -- autor: Horáková Katarína
Štítná žláza štít našeho organismu -- autor: Svitko Jelena
Diabetes mellitus onemocnění celého organismu -- autor: Perušičová Jindřiška
Duchovní souvislosti v utváření lidského organismu -- autor: Steiner Rudolf
Navigátor: Ne nemocem, stárnutí a umíraní - Normování organizmu při těžkých chorobách podle technolo -- autor: Petrov Arkadij

Komentáře ke slovu organizmus, organismus


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » organizing (angl.)
následující slovo: » organizovat, organisovat
slovo se nachází na stránce: O:28
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz