Pojem osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou

Slovo:

osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Schizofrenie je specificky lidské osobnostní onemocnění, projevující se poruchami myšlení, jednání, vnímání, emocí, nálad, afektů a vůle. Protože se patrně jedná o onemocnění heterogenní etiologie, hovoří se o skupině schizofrenií.
Obecná kriteria pro paranoidní, hebefrenní, katatonní a nediferencovanou schizofrenii.
Buď by měl být přítomen alespoň jeden ze syndromů nebo symptomů a znaků uvedených níže pod (1), nebo alespoň dva symptomy nebo znaky pod (2), a to po většinu času během epizody psychotického onemocnění trvající alespoň jeden měsíc (anebo během delší doby po většinu dní).
(1) Musí být přítomen alespoň jeden z těchto znaků: slyšení vlastních myšlenek, vkládání, odnímání nebo vysílání myšlenek, bludy kontrolovanosti, ovlivňování nebo prožitky pasivity, které se jasně vztahují k pohybům těla nebo končetin, nebo specifickým myšlenkám, jednání nebo cítění, bludné vnímání, halucinatorní hlasy, průběžně komentující chování pacienta nebo o něm mezi sebou rozmlouvající, nebo jiné typy halucinatorních hlasů, přicházejících z určité části těla, trvalé bludy jiného druhu, které jsou v dané kultuře nepatřičné a zcela nemožné (např. schopnost ovlivňovat počasí, schopnost spojit se s cizinci z jiného světa).
(2) Nebo alespoň dva z následujících: přetrvávající halucinace v kterékoliv podobě, když se vyskytují denně po dobu alespoň jednoho měsíce, jsou-li doprovázeny bludy (které mohou být prchavé nebo neúplně formulované) bez jasného afektivního obsahu nebo jsou-li doprovázeny přetrvávajícími megalomanickými představami, neologismy, zárazy nebo vkládání myšlenek do toku řeči a z nich vyplývající inkoherence nebo irelevantní řeč, katatonní jednání, jako je např. vzrušenost, nástavy nebo flexibilitas cerea, negativismus, mutismus a stupor, ,,negativní“ symptomy, jako např. výrazná apatie, ochuzení řeči a oploštění nebo nepřítomnost emočních reakcí (musí být jasné, že se nejedná o příznaky vyplývající z deprese nebo z medikace neuroleptiky).
Uvádíme stručně schizofrenii paranoidní, hebefrenní, katatonní a simplexní a osobnost se schizotypní poruchou.
Schizofrenie paranoidní
Častá forma schizofrenního onemocnění s relativně stálými bludy (zejména perzekučními,
tj. nevývratným přesvědčením o pronásledování) nebo bludy o onemocnění (např. rakovinou) a sluchovými halucinacemi (záslechy), může se objevit i agresivita proti domnělým nepřátelům.
Hebefrenní schizofrenie
Forma schizofrenního onemocnění typická pro věk 15-25 let a charakterizovaná např. výraznou změnou emotivity a afektivity, nevhodným a necitlivým chováním k okolí, klackovitými, nevypočitatelnými a neslušnými verbálními projevy, dezorganizovaným a chaotickým myšlením a jednáním, bizarním chováním a oblečením, grimasováním, situaci nepřiměřeným smíchem.
Katatonní schizofrenie
Vzácná forma schizofrenního onemocnění mající buď ráz produktivní (bizarní pohyby, impulzivní činy, exitovanost, motorická hyperaktivita) nebo stuporózní (nápadný negativismus, odmítání jídla, strnulost, tělo a končetiny setrvávají i v krkolomně nastavených polohách).
Simplexní schizofrenie
Méně častá, plíživá a nenápadná forma schizofrenního onemocnění projevující se např. poklesem pracovní výkonnosti, podivínským chováním, uzavíráním se do sebe (autismem), desocializací (ztrátou zájmů o sociální okolí), oploštěním emocí, ztrátou hygienických návyků, přičemž bludy a halucinace se běžně nevyskytují.
U schizofrenie se předpokládá multifaktoriální etiologie tohoto onemocnění a mnohočetné patogenetické vlivy.
Obecný rámec pro teoretické úvahy tvoří např. teorie zátěže a dispozice: genetické vlohy disponují k selhání adaptačních funkcí a technik, což vede ke snížení odolnosti individua
a nakonec vyústí do klinické manifestace závažného onemocnění.
Osobnost se schizotypní poruchou (chorobou)
U postiženého se musí projevovat alespoň čtyři z dále uvedených znaků, a to trvale nebo epizodicky po dobu alespoň dvou let: nepřiměřené nebo omezené emoční reakce (nemocný vyhlíží chladně a povzneseně), chování nebo vzezření je podivné, výstřední nebo zvláštní, chudý vztah k jiným lidem a sklon k sociálnímu stažení, podivná přesvědčení nebo magické myšlení, ovlivňující chování a neodpovídající subkulturním normám, podezíravost nebo paranoidní myšlení, obsedantní ruminace bez vnitřní schopnosti odporu, často s dismorfofobickým, sexuálním nebo agresivním obsahem, neobvyklé percepční zážitky, včetně somatosenzorických (tělesných) nebo jiných iluzí, depersonalizace nebo derealizace, vágní, obřadné, metaforické, komplikované a často stereotypní myšlení, projevující se podivnou řečí nebo jiným způsobem bez závažné inkoherence, občasné přechodné jakoby psychotické epizody s intenzivními iluzemi, sluchovými nebo jinými halucinacemi a bludům podobnými představami bez vnějšího podnětu.

Komentáře ke slovu osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Osobnost s poruchami základní životní nálady
následující slovo: » osobnost submisivní a intropunitivní
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2245
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz