Pojem osobnosti s vážnými poruchami nálady

Slovo:

osobnosti s vážnými poruchami nálady


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Patří sem manické epizody, např. hypománie, mánie bez psychotických příznaků, mánie s psychotickými příznaky, bipolární afektivní psychóza, depresivní epizoda, trvalé poruchy nálady a nespecifikované poruchy nálady.
Hypománie
Projevuje se náladou euforickou nebo podrážděnou do takové míry, že je pro dotyčného zcela nenormální a trvá nejméně čtyři po sobě jdoucí dny. Musí být přítomny nejméně tři z následujících znaků, které vedou k určitému narušení každodenního života jedince: zvýšená aktivita nebo tělesný neklid, zvýšená hovornost, roztržitost nebo narušená koncentrace, snížená potřeba spánku, zvýšená sexuální energie, mírně nadměrné utrácení nebo jiné formy lehkomyslného nebo nezodpovědného chování, zvýšená sociabilita nebo přílišná familiárnost.
Mánie bez psychotických příznaků
Projevuje se převážně zvýšenou náladou, expanzivní nebo podrážděnou a pro dotyčného jedince zcela nenormální. Změna nálady musí být výrazná a trvající alespoň jeden týden (pokud není tak závažná, že vyžaduje hospitalizaci). Musí být přítomny alespoň tři z následujících znaků (čtyři, pokud je nálada podrážděná) vedoucí k těžkému narušení každodenních aktivit: zvýšená aktivita nebo tělesný neklid, zvýšená hovornost (tlak a puzení k řeči), trysk myšlenek nebo subjektivní pocit zrychleného toku myšlenek, ztráta normálních sociálních zábran a z ní vyplývající chování,
které je nepřiměřené daným okolnostem, snížená potřeba spánku, zvýšené sebehodnocení nebo velikášství, roztržitost nebo stálé změny aktivit a plánů, chování zbytečně riskující nebo lehkomyslné a jednání nerozpoznávající riziko jeho důsledků (např. placení pitek, nezodpovědné obchodní investice, bezohledná jízda), zvýšená sexuální energie nebo sexuální indiskrétnosti.
Manický jedinec může vnímat barvy jako zvlášť živé a prožívat subjektivní hyperacusis.
Mánie s psychotickými příznaky
Příznaky jsou jako u prosté mánie, a navíc jsou přítomny bludy (nejčastěji mají velikášský, vztahovačný, erotický nebo perzekuční obsah) nebo halucinace (ty nejsou ve třetí osobě ani běžně nekomentují, většinou jde o hlasy odpovídající náladě, které např. říkají, že má nadlidskou sílu).
Bipolární afektivní porucha
Bipolární afektivní porucha, současná epizoda hypománická.
Bipolární afektivní porucha, současná epizoda manická bez psychotických příznaků.
Bipolární afektivní porucha, současná epizoda manická s psychotickými příznaky.
Bipolární afektivní porucha, současná epizoda středně těžké nebo mírné deprese.
Bipolární afektivní porucha, současná epizoda těžké deprese bez psychotických příznaků. Bipolární afektivní porucha, současná epizoda těžké deprese s psychotickými příznaky.
Bipolární afektivní porucha, současná epizoda smíšená: hypománické, manické nebo depresivní příznaky smíšené nebo jejich rychlé střídání (tj. během několik hodin).
Bipolární afektivní porucha, současně v remisi: současný stav splňuje kritéria ani pro depresivní, ani pro manickou epizodu jakékoli závažnosti, ani pro jinou poruchu nálady (někdy též v důsledku léčby, která snižuje riziko dalších epizod).
Osobnost s depresivní epizodou
Mírná depresivní epizoda
Jde o poruchu nálady (afektivní poruchu), která musí mít přítomny alespoň dva ze tří následujících příznaků: depresivní nálada je takového stupně, že je pro jedince naprosto nenormální, musí být přítomna po většinu dne a téměř každý den po dobu alespoň dvou týdnů, přičemž není ovlivněna okolnostmi, ztráta zájmu a radosti z aktivit, které obvykle jedince těší, snížená energie nebo zvýšená únavnost.
Měl by být přítomen další příznak nebo příznaky z následujícího seznamu, aby celkem byly přítomny nejméně čtyři příznaky: ztráta sebedůvěry a sebeúcty, neoprávněné sebe výčitky nebo přehnané a bezdůvodné pocity viny, vracející se myšlenky na smrt nebo sebevraždu, nebo jakékoli sebevražedné jednání, snížená schopnost myslet nebo se soustředit, jako je např. nerozhodnost nebo váhavost, změna psychomotorické aktivity s agitovaností nebo retardací (buď subjektivní nebo objektivní), poruchy spánku jakéhokoliv druhu, změna chuti k jídlu (zvýšená nebo snížená) s odpovídající změnou hmotnosti. To vše buď bez somatických příznaků (somatického syndromu) nebo se somatickými příznaky (se somatickým syndromem).
Diagnóza somatického syndromu spojeného s depresivní epizodou je oprávněná, jestliže jsou přítomny alespoň čtyři z následujících příznaků: zřetelná ztráta zájmu a ztráta radosti z aktivit, které normálně přinášejí uspokojení, chybí emoční reaktivita na události nebo aktivity, které normálně vyvolávají emoční odezvu, ranní probuzení o dvě hodiny (nebo i více) dříve než obvykle, deprese je výraznější ráno, objektivní průkaz zřetelného psychomotorického zpomalení nebo agitovanosti (které popisují nebo o něm informují jiné osoby), výrazná ztráta chuti k jídlu, úbytek hmotnosti (5% nebo i více z tělesné hmotnosti v posledním měsíci), výrazná ztráta libida.
Středně těžká depresivní epizoda.
Těžká depresivní epizoda bez psychotických příznaků.
Těžká depresivní epizoda s psychotickými příznaky.
Musí být přítomen vedle obecných kritérií také alespoň jeden blud (nebo halucinace) nebo depresivní stupor.
Pojem endogenní a exogenní deprese se zde již neužívá.
Osobnost s periodickou depresivní poruchou
Periodická (rekurentní) depresivní porucha se diagnostikuje, jestliže se
v minulosti se již vyskytla alespoň jedna mírná, středně těžká nebo těžká depresivní epizoda,
trvající minimálně dva týdny a oddělená od současné epizody obdobím alespoň dva měsíce,
kdy se nevyskytovaly žádné výrazné emoční příznaky.
Periodická (rekurentní) depresivní porucha, současná epizoda mírná.
Periodická (rekurentní) depresivní porucha, současná epizoda středně těžká.
Periodická (rekurentní) depresivní porucha, současná epizoda těžká bez psychotických příznaků.
Periodická (rekurentní) depresivní porucha, současná epizoda těžká s psychotickými příznaky, které
mohou, ale i nemusí odpovídat náladě.
Periodická (rekurentní) depresivní porucha, v současnosti v remisi.
Literatura
Kohoutek, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2007,260 stran.
Svoboda, M./ed.). Češková E. a Kučerová H. psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál, 2006.320 stran.

Komentáře ke slovu osobnosti s vážnými poruchami nálady


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní
následující slovo: » osobnosti typu A, B, C ve zdravotnictví
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2246
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz