Pojem pappenheimský

Slovo:

pappenheimský

Výslovnost:
papnhajmský

Význam:

• znát své pappenheimské znát své lidi, vědět, co v nich vězí

• nedělat si iluze

Komentáře ke slovu pappenheimský


 
» přidat nový komentář

pappenheimský neregistrovaný 15.05.2009 20:23
» reagovat
Evropská diplomacie v historických souvislostech
od počátků do vypuknutí 1. světové války

Ing. Tomáš Teplík, CSc.
Ukázka z kapitoly 6.2. Třicetiletá válka, subkapitola 6.2.3. Válka švédská
"..... severovýchodně od Franfurtu nad Odrou). Ztráta obou pevností vyvolala u vídeňského dvora zděšení, protože otvírala cestu do Slezska a dále do nitra habsburského soustátí. Gustav Adolf ale další postup nezamýšlel, neboť - jak již bylo řečeno - chtěl především odlákat Tillyho od Magdeburku. Ligistický maršál sice skutečně Frankfurtu na pomoc vyrazil, ale když se dozvěděl, že pevnost mezitím padla, zanechal Frankfurt svému osudu a opět se vrátil k Magdeburku.

Magdeburk padl v polovině května 1631. Následoval jeden z nejhroznějších masakrů Třicetileté války. To, co se odehrálo v Magdeburku, přesahovalo i meze své doby. Většina obyvatelstva byla povražděna (z třiceti tisíc obyvatel přežilo sotva pět tisíc), město lehlo popelem. Jedno z nejbohatších měst v říši se změnilo v hromadu ohořelých trosek.- Page 1 -
Evropská diplomacie v historických souvislostech

------------------------------------------------ --------------------------------


Od Magdeburku se hnul Tilly do Saska, aby přinutil kurfiřta Jana Jiřího zachovat neutralitu. Dosáhl ale naprostého opaku, neboť saský kurfiřt se nyní připojil ke švédskému králi zcela otevřeně. K bitvě došlo 17.září 1631 u Breitenfeldu, několik kilometrů severně od Lipska.

Ještě dva dny před bitvou Tilly dobyl Lipsko. S ohledem na blízkost švédských a saských sil se nevěnoval plenění a vytáhl protestantům vstříc. Příchodem posil se stav jeho armády zvýšil na 36.000 mužů. Švédové disponovali 26.000 vojáky, Sasové, jejichž schopnostem ale Gustav Adolf příliš nevěřil, měli 16.000 mužů.

Ve vlastní bitvě stáli Sasové pod velením kurfiřta Jana Jiřího na levém křídle protestantské sestavy; švédská a německá evangelická pěchota stály s dělostřelectvem ve středu a Gustavovo jezdectvo na pravém křídle. Vzadu byla ještě připravena švédská záloha.

V katolické armádě, jejíž vrchní velení podržel Tilly, stály na obou křídlech jezdecké sbory. Levému křídlu velel jeden z nejschopnějších Valdštejnových generálů, již zmiňovaný Pappenheim, pravému generál Fürstenberg.- Page 2 -
Evropská diplomacie v historických souvislostech

------------------------------------------------ --------------------------------

Uprostřed sestavy stála pěchota, před ní dělostřelectvo.

Fronta byla dlouhá asi 3 kilometry.

Bitvu zahájilo na obou stranách dělostřelectvo. Poté se Pappenheim se svými sbory pokusil objet protestantské pravé křídlo a napadnout švédskou zálohu. Švédská pěchota, která byla poprvé v dějinách cvičená ke střelbě v salvách a nikoli jednotlivě, ale tento útok odrazila a útočníci v nepořádku ustoupili. Lépe se dařilo Fürstenbergovi na katolickém pravém křídle - Sasové byli vytlačeni z bojiště. Nyní Tilly tyto jednotky stočil doleva proti švédskému středu. Švédové se ale dokázali rychle přeformovat a i tento útok odrazili. V těchto chvílích ale pod osobním velením krále zaútočila hlavní masa švédského jezdectva, dosud stojící na protestantském pravém křídle. Ihned za jezdectvem útočila švédská pěchota.

Celá levá strana katolické sestavy se zhroutila. Švédové rychle obsadili většinu nepřátelských děl, která nyní pootočili a zahájili z nich palbu na zbývající katolické jednotky - mnohdy těmto jednotkám stříleli přímo do týla.- Page 3 -
Evropská diplomacie v historických souvislostech

------------------------------------------------ --------------------------------


Tillyho armáda ve zmatku a rozkladu prchala z bojiště a Švédové je pronásledovali až do setmění. Část prchajících se zastavila až u několika znovuseřazených oddílů Pappenheimova jezdectva, které již ale do boje nezasáhly.

Katolická armáda ztratila 7.000 padlých a 6.000 zajatých, všechna děla a zásoby potravin. Tilly byl třikrát zraněn. Švédské vojsko ztratilo 2.100 a saské 4.000 padlých.

Zdrcující vítězství Gustava II. Adolfa u Breitenfelda okamžitě změnilo politickou situaci v Německu. Protestantské hnutí se sjednotilo, císařsko-ligistická armáda byla zčásti zničena a zčásti rozprášena a přestala na krátký čas existovat. Katolíci byli vytlačeni ze severního Německa, císařská moc v Německu se zhroutila. Švédsko se stalo evropskou velmocí.

Ve Vídni znovu nastalo ohromení, zděšení a bezmocnost, na druhé straně ale vyvolalo breitenfeldské vítězství obrovský optimismus mezi českými exulanty. Mnozí z nich čekali, že se nyní Gustav Adolf vydá do Čech, dobude Prahu a potáhne přímo na Vídeň.- Page 4 - 
pappenheimský neregistrovaný 15.05.2009 20:15
» reagovat
nedělat si iluze - nazváno podle výroku A.Valdštejna o pluku hraběte G.H.Pappenheima.
 
> pappenheimský neregistrovaný 15.05.2009 20:17
» reagovat
  (zpravidla v NEPŘIZNIVEM SMYSLU)
   
Rčení pochází z divadelní hry neregistrovaný 06.12.2008 23:50
» reagovat
od Schillera, kde ovšem Valdštejn výrokem kvituje domnělou věrnost tohoto pluku, který ovšem měl záhy poté prsty v jeho zavraždění. Čili své lidi spíše neznal...
Majitel pluku Pappenheim padl již dříve v bitvě u Lützenu.
 


Knihy
Koloběh života, rytmus srdceKoloběh života, rytmus srdce
autor: Jandová Lucie, Čadová Lenka
Španělština nejen pro samouky+1MP3Španělština nejen pro samouky+1MP3
autor: Prokopová Libuše
Architektura štěstíArchitektura štěstí
autor: Botton Alain de
Deset let s Václavem HavlemDeset let s Václavem Havlem
autor: Špaček Ladislav

Navigace

předchozí slovo: » papovavir
následující slovo: » paprika
slovo se nachází na stránce: P:11
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz