Pojem persona (osobnost) v psychologii

Slovo:

persona (osobnost) v psychologii


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Osobnost je v psychologii chápána jako každý konkrétní člověk, každá osoba, i když nemá žádné známky dokonalosti. Je to více méně vědomí osobního já jako centrální vlastností osobnosti integrovaný, sjednocený celek biogenních, kulturních, sociogenních, psychogenních a spirituálních faktorů, které významně ovlivňují a regulují jeho prožívání a chování. Veškeré determinanty a projevy lidské psychiky a osobnosti včetně sebevýchovy a autoregulace jsou vázány na úroveň vědomí vlastního osobního já, sebepoznání, sebehodnocení, sebekoncepci a sebevědomí. Sebeúcta a sebedůvěra často rozhoduje o úrovni samostatného a sociálně angažovaného a asertivního jednání člověka, příp. o jeho sklonu k submisivitě či ke kompromisům vhodným i nevhodným. Zdravé sebepojetí má pro spokojený život člověka a jeho vlastní autoregulaci mimořádný význam. Psychologie osobnosti se zabývá strukturou, stavbou osobnosti, její dynamikou (motivovaností) a vývojem. Obecně uznávaná a integrativní teorie vývoje psychiky a osobnosti není doposud vytvořena. Jednotlivé teorie zdůrazňují biologické, další sociální nebo i jiné faktory. Teorie osobnosti (např. S. Freuda, E.H. Eriksona, J. Piageta a L. Kohlberga) poskytují základní pojmový nástroj, který pomáhá pochopit souvislosti a vztahy mezi příčinami, podmínkami a následky v průběhu vývoje psychiky a osobnosti a její dynamiku. Důležité je posouzení úrovně mravního vývoje osobnosti člověka. L. Kohlberg (1927-1987) vypracoval přehled stadií vývoje morální složky osobnosti. První stadium tvoří naivní mravní realismus. Čin je posuzován podle pravidel, motivací je vyhýbání se trestu. Druhé stadium je tvořeno pragmatickou morálkou. Čin je posuzován podle snahy maximalizovat odměnu či výhody a minimalizovat negativní důsledky pro vlastní osobu. Třetí stadium tvoří společensky sdílené názory atd. Nejvyšší je šesté stadium tvořené obecnými etickými zásadami: jedná se o morální postoj, který by měli zaujmout všichni lidé navzájem i člověk sám k sobě. Čin je měřen poctivostí, spravedlností a zájmem o uchování vlastních morálních zásad. Do struktury osobnosti se většinou zařazuje konstituce (např. atletická, astenická, pyknická, dysplastická), výrazové vlastnosti (např. mimika, gestikulace, pantomimika), motorika (talentovaná, normální, dyspraktická), temperament (sangvinický, cholerický, flegmatický, melancholický), charakter (vztahy k ostatním lidem, k sobě samému, k práci, k penězům a věcem, k nadosobním hodnotám a volní vlastnosti), osobní schopnosti obecné i speciální a úroveň tvořivosti a vlastnosti strukturální (např. složitost a diferencovanost stavby osobnosti, její zralost či nezralost, konvenčnost či originalita, normálnost či abnormalita).

Knihy

Persona -- autor: Podracká Dana
Typická Allenova persona a její stěžejní rysy -- autor: Holešová Andrea
Person to Person 1 Student´s Book + CD (3rd) -- autor: Bycina David
Pětifaktorový model v psychologii osobnosti -- autor: Hřebíčková Martina
Co je nového v psychologii -- autor: Vybíral Zbyněk

Komentáře ke slovu persona (osobnost) v psychologii


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » person permanence (angl.)
následující slovo: » persona a její poznávání
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2254
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz