Pojem populismus

Slovo:

populismus, populizmus


Upozornění:
vložil uživatel mapa**** a ověřil editor

Význam:

styl politiky, který usiluje o získání široké základny voličů údajnou ochranou zájmů prostých lidí proti různým ohrožením a prosazováním témat vzbuzujících emocionální reakce veřejnostiGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova

Knihy

Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? -- autor: Kysela Jan, kolektiv
Co je to populismus? -- autor: Müller Jan-Werner
Populismus v časech krize -- autor: Kubát Michal, Mejstřík Martin, Kocián Jiří
Populismus pro začátečníky - Návod k ovládání davů -- autor: Ötsch Walter, Horaczek Nina
Pravda v době populismu -- autor: Milligan Tony

Komentáře ke slovu populismus, populizmus


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 06.06.2016 16:12
» reagovat
Okamura san
 
Snad plná definice i s příklady... ;-) neregistrovaný 09.05.2015 23:39
» reagovat
Velice přehledně představuje charakteristiky populismu Francisco Panizza. Zmiňuje, že pro populismus jsou velice typické tyto tři charakteristiky: 1) lidi a elity vidí jako homogenní entity 2) důraz na přirozený antagonismus mezi elitami a lidem 3) pohled na lidi (lid) jako morálně čisté vládce. (Havlík a Pinková (2012a): 20)

1) Pro první z charakteristik je klíčový pojem lidé. Lid si populisté často představují jako homogenní skupinu, která má nějaký určitý společný zájem (Havlík a Pinková (2012): 21). Tento zájem nám může representovat např. jeden z ústředních sloganů politického hnutí ANO: „chceme se mít lépe“.
Taggart k této charakteristice ještě dodává, že populisté či populistické strany velice často používají v souvislosti s pojem lid také tzv. „heartland“ čili domov. V tomto domově se populisté snaží život lidí (lidu) idealizovat. Domovem může být označen národní stát či region. Opět k demonstraci této teze uvedu příklad politického Hnutí ANO, které na billboardech operují následující hesly: Naši zemědělci si zaslouží víc či „Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemehla.“ (Zdroj: )

2) V druhé charakterice Panizzi hovoří o antagonismu mezi elitami a lidem. Pro populisti je zde klíčový argument, že elity nereprezentují lid. Také z tohoto důvodu můžeme mezi populistický nalézt často anti-vládní či anti-politický témata (Havlík a Pinková (2012a): 22). Pro představu můžeme zmínit např. tvrzení, když ministr financí prohlásí větu: „Já nejsem politik“. Nicméně jakýsi anti-vládní či anti-politický zřetel vidíme samozřejmě i před volbami. V podobě různých hesel např. „Nejsme jako politici makáme“ atd.
Havlík se zde ještě zmiňuje o to, že můžeme také často vidět, jak se populisté místo establishmentu či politikům vymezují vůči elitám z řad kapitalismu, oligarchie či imperialistů. (takto Havlík a Pinková o Schedler 1996)
Nelze zde také nezmínit Sartoriho, který hovoří o tom, že populismus je jen často nástrojem pro ovládnutí a změnu systému jako příklady uvádí komunismus, fašismus či nacizmus. Ovšem Havlík upozorňuje, že populismus není ideologie, která by byla proti demokratickému režimu. Nicméně se spíše jedná o ideologické vakuum, jež je zaplněno pouze anti-vládnoucím apelem (ve smyslu proti současné politické vládě) (Havlík a Pinková (2012a): 23-24).

3) V poslední charakteristice můžeme lze také spatřit jakousi idealizaci. Minimálně v tom, že populisté vidí lid jako morálně čistý. Neméně idealizovaný pohled je také ten, kterým se vidí populisté sami sebe jako ty pravdomluvné, kteří chránící zájem lidu a jsou de facto morálně nezkorumpovatelní atd. Populisté vidí strany establishmentu v opačném gardu tzv. jako zkorumpované elity, které nereflektují zájem lidu. Obrana morálně čistého lidu je de facto často motorem populistických stran, proto se také často setkáme s tím, že populisté jako nástroj pro obranu suverenity lidu používají zavedení přímé demokracie, která pochopitelně mocně resonuje mezi lidmi(Havlík a Pinková (2012a): 24-25).
 
  neregistrovaný 25.11.2014 19:16
» reagovat
ta definice je špatně
 
> Souhlas neregistrovaný 10.09.2018 17:01
» reagovat
  Populismus není jen styl politiky jak definice popisuje. K populismu se více méně uchyluje každý politik. Je to nástroj k připoutání pozornosti potenciálních voličů, nejen těch "prostých" a témata volí podle potřeby. Falešné argumenty, strach a emoce fungují napříč "třídami"
   
havela : budou vás strašit nezaměstnaností... neregistrovaný 09.01.2014 10:46
» reagovat
tak to byl asi první případ , kdy nějaká ropucha skřehotala na bahně populistické kváky . Jak to dopadlo , ví dnes i každý nepopulista i důchodce.
 
Zneuziti vyznamu definice. Martin 12 14.09.2013 09:36
» reagovat
Tato definice, použita na tzv. Populismus, platí na
socialistické strany v Evropě i jinde, které straší občany
negativními následky, pokud budou volit opozici. Tyto
soc.strany
ovšem sledují pouze egoistickou zásadu vlastního
prospěchu.Kalkulují s emotivním procesem v mysli
voličů.
 
>   neregistrovaný 20.09.2013 12:31
» reagovat
  jako například strašení komunistama či Řeckem, případně oranžovou síťovkou
   
Dnes se populismem ohání kdekdo neregistrovaný 26.05.2012 03:07
» reagovat
Styl politiky zaměřený na získání široké přízně voličů na první pohled lichotivou politikou, avšak bez hlubšího ohledu na reálné, případně dlouhodobé nebo vedlejší dopady této politiky.
 
> Demagogie, oportunismus neregistrovaný 19.11.2012 14:28
» reagovat
  Uvedené definice odpovídají spíše demagogii nebo politickému oportunismu. Populismus je ideologie či politický styl akcentující dichotomii mezi lidem a elitami. Obě složky společnosti jsou přitom vnímány jako homogenní. "Lichotivá" politika či využívání zkreslených a zjednodušených argumentů sice může být průvodním jevem populismu, ale rozhodně není jeho definičním znakem.
   Navigace

předchozí slovo: » populární
následující slovo: » populistický
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2716
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz