Pojem porod

Slovo:

porod


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

POROD
Vlastní porod (partus) má tři doby:
1. doba otevírací je charakterizována začátkem porodních bolestí,
2. doba vypuzovací trvá asi jednu hodinu a je charakterizována mohutnými stahy děložní svaloviny,
3. doba k lůžku nastává krátce po vypuzení plodu. Dochází v ní k dalším stahům děložní svaloviny, které vypudí plodové obaly a placentu.
Pracovní výkon při porodu je značný. Rovná se přibližně práci, kterou je třeba vynaložit při vynesení jednoho metrického centu do třetího poschodí (Helena Malá, Josef Klementa, 1985).
Za specifický druh porodu můžeme považovat tzv. hypnoporod (hypnoBirthing, metoda Marie F. Mongan).
Jedná se o soubor autosugestivních, meditačních, vizualizačních, relaxačních a dýchacích technik, metod a postupů, které mají za normálních okolností vést rodičku jen s mírným nepohodlím k přirozenému a spontánnímu porodu. Nejedná se o porod v heterohypnóze.
Další specifický druh porodu je tzv. lotosový porod.
Neodstřihává se pupečník a placenta po porodu zůstává u dítěte, pokud se sama neoddělí (to bývá např. od tří do devíti dnů).
Jsou tvořeny hypotézy o tom, že okamžité či předčasné stažení a přestřižení pupečníku při porodu může být přispívajícím faktorem:
potíží v dýchání, žloutenky, autismu, poškození mozku, dětské mozkové obrny, pozdějších mentálních obtíží a poruch, závad a poruch učení i chování.
Na druhé straně jsou však vážné obavy např. o tom, že lotosový porod může: zapříčinit infekční choroby.
Francouzský porodník Michel Odent (nar.1930) doporučuje porod považovat jako ryze soukromou záležitost, realizovanou jakoby v klidném domácím prostředí bez ostrého světla, bez hluku. Potřebu zakřičet si však žena zadržovat nemá.
V průběhu kontrakcí má žena relaxovat v bazénu s teplou vodou, kde jsou kontrakce
méně bolestivé.
Vůči přítomnosti manželů či partnerů u porodu je M.Odent kritický, zejména vůči některým osobnostním typům mužů (např. pozorovatelům, upovídaným, protektivním a dominantním).
Psychologové zkoumají vhodnost přítomnosti jednotlivých typů otců při porodu výzkumné zprávy uvádějí 5 až 30 % otců pro které účast na celém porodu jejich partnerek přináší kratší i delší psychosomatické obtíže).
Vhodnější jsou duly, tj. speciálně vyškolené doprovodné osoby, která poskytuje především psychickou, morální, ale i fyzickou oporu ženě již během jejího těhotenství, ale hlavně při porodu a v šestinedělí.
Zcela osobitý názor má M. Odent na ultrazvukové vyšetření. Sugestivně popisuje, že několik generací těhotných a jejich dětí bylo během posledních desetiletí "převálcováno" ultrazvukovými vlnami. Ultrazvukové vyšetření má podle něho nepříznivý vliv na vztah matky a plodu.Existují domněnky, že ultrazvukové vlny působí na dosud nevyvinutý mozek dítěte a mohou v případě nadužívání ultrazvuku přispět např.ke vzniku AUTISMU či HYPERAKTIVITY.
Některé gravidní ženy uvádějí, že pozorovali při ultrazvukovém vyšetření symptomy nepohody plodu.
Dítě musí být po porodu okamžitě umístěno na břicho matky tak, aby mohlo být v kontaktu s "živým teplem její kůže". Kůže musí být stimulována kontaktem kůže na kůži. Důležitý je pohled z očí do očí. Ruce mají být volné, aby mohlo dojít ke komunikaci ruce-ústa. Důraz je kladen na okamžité první přisátí. Pokud k němu nedojde, je nutné pokusy opakovat za několik hodin, kdy se uplatní efekt odloučení placenty.
Pupečník má být přestřižen, až když dojde k zástavě jeho pulzace. Po porodu má být dítě stimulováno nejenom něžnými dotyky matky, ale také ostatních příbuzných přítomných při porodu. Je žádoucí, pokud možno minimalizovat aplikaci léků při porodu. F. Leboyer používání léků dokonce zatratil, M. Odent je výrazně omezil.
Rooming-in s kojením podle potřeby (z angličtiny on demand) a kolébkou pro dítě je samozřejmostí.
Podle M. Odenta také CTG,tj. kardiotokografie zaznamenávající souběžně srdeční a děložní činnost je někdy nebezpečná, protože prý vede ke zvýšené četnosti operačních porodů.
Velmi důležitá je také problematika bezbolestného porodu, o který se usiluje psychoprofylakticky, farmakologicky i fyzikálně.
Nebezpečné pro další vývoj může být delší bezvědomí dítěte při narození (asfyxia neonatarum).
Perinatální psychologové se zabývají porodními traumaty ve smyslu postraumatické stresové poruchy (PTDS) nikoliv ve smyslu somatických (tělesných, fyzických) traumat způsobených porodem.
Jako dystokie se označuje protrahovaný, neprogredující, nepostupující porod, porucha porodu zapříčiněná mechanickými nebo funkčními příčinami.
Psychologové specializovaní na perinatální poradenství pomáhají některým nastávajícím maminkám, které prožívají poměrně často (asi v 80%) se projevující poporodní blues (sedmidenní blues, maternity blues, baby blues), což je lehká, krátkodobá a přechodná deprese nebo subdeprese po porodu, která se projevuje např. návaly pláče, zvýšenou přecitlivělostí (hypersenzitivností), emoční a afektivní labilitou nebo skleslostí.
Vážnější, avšak nikoliv příliš často (asi v 10%) se vyskytující je poporodní deprese (též deprese post partum, poporodní neurotická deprese), která někdy postihuje ženy i po ukončení šestinedělí. Projevuje se nápadnou anxiozitou (úzkostností), chorobnými strachy, velmi pesimistickou základní náladou, velkou únavou až vyčerpaností, nespavostí.
Nejvážnější, avšak nikoliv častá (asi v 0.1%) je poporodní psychóza (též tzv. laktační psychóza, psychóza post partum, postnatální psychóza či puerperální psychóza) projevující se psychotickými stavy, které musí však být diagnostikovány, odborně potvrzeny a léčeny psychiatry a klinickými psychology. Poporodní psychóza se projevuje např. ztrátou kontaktu nemocné matky s realitou, bludy, halucinacemi, ztrátou schopnosti adekvátně pečovat o dítě. Občas lze pozorovat specifickou formu Capgrasova syndromu pojmenovaného v roce 1923 podle francouzského psychiatra Jean Marie Josefa Capgrase (1873-1950). Postižená matka je přesvědčena, že vlastní dítě jí bylo vyměněno, že ke kojení ji bylo přineseno cizí dítě jejímu vlastnímu dítěti pouze podobné.
Normy pro normální porodní hmotnost se mění v čase. Ve druhém desetiletí 21 století se uváděly takto:
normální porodní hmotnost = 2500-4500 g
• nízká porodní hmotnost = <2500 g
• velmi nízká porodní hmotnost = <1500 g
extrémně nízká porodní hmotnost = <1000 g
• vysoká porodní hmotnost (vyšší než 4500 g)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

epiziotomie, premature birth (angl.), perinatální vývoj, VEX zkratka ve zdravotnictví, naissance (franc.), partus praematurus incipius (lat.), partus praematurus imminens (lat.), perinatální psychologie, zlatá hodina ve vývoji novorozence, partus retardus (lat.), MBD zkratka, anamnéza v prenatální psychologii, vakuumextrakce, Vaginal Birth After Cesarean (angl.), abdominální porod, eutokie, perinatální bonding (attachment), partus difficilis (lat.), Úvod do ontogenetické psychologie, HypnoBirthing Mongan, BPM zkratka, antepartální, sekundární postpartální hemoragie, primární postpartální hemoragie, mentální retardace, Edukativní determinanty psychiky, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, vrozené závady a poruchy, anamnéza dítěte, psychologie biologická, edukativní, Úvod do mentální retardace, duševní vývoj člověka, biologické determinanty osobnosti, předmět psychologie duševního vývoje, biologické formativní vlivy, Read-Dick Grantly, neonatální kolika, kuváda, uterotonikum, akušérka, poporodní blues, per vias naturales, forceps delivery, antenatální, vývojová dyspraxie, tokografie, partus serotinus, tokofobie, toko-, rooming in, post partum, perinatologie, natální, lochie, partogram, maieusiofobie, mors intra partum, prenatální stadium, amniotomie, benigní těhotenská encefalopatie, doula, natalis (lat.), hypomochlion, partus maturus (lat.), partus praematurus, kuvade, partus extra muros, perinatální mortalita, tokos, elektroanalgezie TENS, audioanalgezie, hydroanalgezie, partus per sectionem caesarea, partus per forcipem, intrapartální

Komentáře ke slovu porod


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » pórobeton
následující slovo: » porogenní
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2454
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz