Pojem poruchy chování v MKN 10

Slovo:

poruchy chování v MKN 10


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Poruchy chování se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci mají v Mezinárodní klasifikaci nemocí (10. revize) poměrně přesnou odbornou charakteristiku. Je přítomen opakující se a trvalý vzorec chování, při němž jsou porušována buď základní práva jiných, nebo závažnější společenské normy nebo pravidla, přiměřená věku. Musí trvat alespoň šest měsíců a po tuto dobu musí být přítomny některé z následujících 23 příznaků, přičemž příznaky 11, 13, 15, 16, 20, 21 a 23 se musí vyskytnout alespoň jednou, aby bylo splněno kriterium.
Jedinec s poruchou chování:
1. má neobvykle časté a těžké výbuchy zlosti, když se bere v úvahu jeho nebo její vývojový stupeň,
2. často se hádá s dospělými,
3. často aktivně odmítá žádosti dospělých nebo porušuje pravidla,
4. často, zřejmě naschvál, dělá věci, které jiné lidi obtěžují,
5. často jiné viní ze svých vlastních chyb nebo špatného chování,
6. často se uráží a nechá se jinými snadno ,,otrávit“,
7. často se zlobí a rozčiluje,
8. je často zlomyslný a pomstychtivý,
9. často lže nebo porušuje sliby, aby získal výhody nebo pozornost nebo aby se vyhnul závazkům,
10. často vyvolává rvačky (toto nezahrnuje rvačky se sourozenci),
11. používá zbraň, která může jiným lidem způsobit vážné tělesné poškození (např. pálku, cihlu, rozbitou láhev, nůž, střelnou zbraň),
12. i přes zákaz rodičů zůstává často venku po setmění (začátek tohoto chování bývá před třináctým rokem),
13. projevuje tělesnou krutost k jiným lidem (např. oběti svazuje, řeže nebo pálí),
14. projevuje tělesnou krutost ke zvířatům,
15. schválně ničí majetek jiných (jinak než založením požáru),
16. schválně zakládá požáry s rizikem, že způsobí vážnou škodu nebo s úmyslem ji způsobit,
17. krade předměty nemalé hodnoty bez konfrontace s obětí, a to buď doma, nebo mimo domov (např. krádeže v obchodě, vloupání, padělání),
18. chodí za školu (začátek bývá před věkem 13 let),
19. alespoň dvakrát utekl z domova rodičů nebo náhradního domova, nebo alespoň jedenkrát utekl na více než jednu noc (sem nepatří opuštění domova, aby se vyhnul tělesnému týrání nebo sexuálnímu zneužívání),
20. spáchá zločin, kde dochází ke konfrontaci s obětí (včetně vytržení kabelky, vydírání, přepadení zezadu a škrcení),
21. nutí jinou osobu k sexuální aktivitě,
22. často tyranizuje jiné (např. schválně způsobuje bolest nebo poranění včetně stálého zastrašování, mučení nebo obtěžování),
23. vnikne do domu, budovy nebo auta někoho jiného.
Poruchy chování se dále třídí např. na poruchu chování ve vztahu k rodině (příznaky a projevy poruchy chování se omezují jen na rodinu), nesocializovanou poruchu chování (poruchy chování jsou provázeny výrazně špatnými vztahy s vrstevníky, což se projevuje izolací, odmítáním nebo neoblibou a chybí trvale blízké vzájemné přátelství), socializovanou poruchu chování (porucha chování se projevuje v prostředí mimo domov nebo mimo rodinu a vztahy s vrstevníky jsou na normální úrovni), poruchu opozičního vzdoru a na smíšené poruchy chování a emocí.
Mezi poruchy sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství a v adolescenci (F 94) patří také elektivní mutismus, reaktivní porucha příchylnosti v dětství a desinhibovaná příchylnost v dětství.
Mezi jiné poruchy chování a emocí, začínající obvykle v dětství patří ještě neorganická enuréza, neorganická enkopréza, porucha příjmu jídla v útlém a dětském věku, pika v útlém a dětském věku, porucha se stereotypními projevy, koktavost a breptavost.

Komentáře ke slovu poruchy chování v MKN 10


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » poruchy chování se začátkem v dětství
následující slovo: » posad
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2457
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz