Pojem postoj

Slovo:

postoj


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Postoj (atituda) je stanovisko, které člověk zaujal. Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoj, v němž převládá představa o něčem, se nazývá názor, postoj, v němž převládá racionální složka, je smýšlení, iracionální složka převládá u víry.
Chceme-li člověka a jeho osobnost dobře poznat a pochopit, musíme zjistit, oč vlastně ve svém životě usiluje. Existují již také škály pro hodnocení dominantních zájmů, postojů a hodnot osobnosti. Jednou z nich je Study of Values Gordona Willarda Allporta (1897-1967), Philipa Ewarta Vernona(1905-1987) a Gardnera Edmunda Lindzeye(1920-2008).
Mezi závady a poruchy hodnotového systému člověka řadíme např. přeceňování velmi bohatých lidí, materiálních hodnot, drahých a luxusních předmětů, automobilů, chat, domů, bankovních kont a přeceňování kamarádů a závadových part, osobní obdiv vůči hedonistickému, prospěchářskému, bohémskému, siláckému, agresivnímu i disociálnímu a kriminálnímu chování svých vzorů a nedoceňování či dokonce odmítání adekvátní výchovné stimulace ze strany rodiny a školy.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

semigrafický symbol, dys attitude (angl.), kompatie, mravní výchova, reálná a efektivní konfrontace, semireálná konfrontace, posuzovací škály podle Rensise Likerta (1903-1981), persuatio (lat.), personální psychický filtr, biofilní orientace edukace, persváze, egodefenzivita, ADOR zkratka v psychologii, akademické stresy, drogové závislosti, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Edukace, školní, saturace potřeb v rodině, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, anamnéza dítěte, násilí, Úvod do behaviorismu, mindset (angl.), verbalizace v komunikaci, subjektivní typ vnímání, sociofil, androcentrický, posturologické echo, komunikační klima supletivní či suportivní, titánství, autocenzura, břitva Humeova, Seligmanova rovnice štěstí, aktivista, aktivismus, mocenský typ učitele, akademická kultura, Attitude-Driven Learning, interiorizace, Cooley Charles Horton, soft data, hejting, plédování, positura (lat.), reaktivní výtvor, Osgood Charles Egerton, korumpovat, dysatituda, egofilie, subsidiace, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, osobnost a její poznávání, prevence, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, interakce, zájmy, Deep Self (angl.), Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, sociometrické vztahy a vazby, Glasser William, osobnost dítěte, osobnost učitelů, adolescentní neofilie, rozhovor jako poznávací metoda, práce a její motivace, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, charakter a jeho utváření, osobnost astmatická, nihilismus, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, sebevědomí zvýšené, sebevědomí snížené, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, incentivy a jejich aplikace, biofilní orientace, attitudes to children nutrition, zoomanie, paranoidita, expresivní chování, interiorizace norem, sociopatie, sociální rezistence, předsudek, self-esteem, burnout, kulturní transmise, double bind, attituda, sociální dědičnost, focus groups, neformální vedoucí, sémantický diferenciál, smajlíky, konstruktivní konflikt, pozitivní aserce, stabilometrie, verbální a neverbální komunikace, reflektivita, puritanismus, politická hodnotová orientace, atraktivnost, invariantnost, bazální hostilita, sexista, klarifikace, heterosugesce, habitus, introjekce, kamae, kazuistika, gesto, garde, anglofobie, ambivalentní, astázie, extremizmus, gard, konsenzus, kontrapost, skinhead, projekce, sugestibilita, ageismus, intelektuálština, póza, ortodoxní, modalita, loajalita, neutralita, nihilizmus, objektivizmus, afiliativní styl, simplexní asertivita, Functional Theory of Attitude, utilitární konformita, attitudes (angl.), Rensis Likert (1903-1981), lokální vůdce mínění, komunikační bariéry, faktická konformita, pozitura, homogenní skupina, zrcadlové já, atrakce ve skupině, attitude scale, psefologie, kosmopolitní vůdci mínění, kurikulum, hostilní postoje, klíčové kompetence, explicitní postoj, implicitní postoj, intelektuální modální orientace osobnosti, permanent bad (angl.), konzistence osobnosti, Arbeitshaltungen, introjekty, conflictus (lat.), edukační prostor, xenocentrismus, genderové studie, Likertovy škály, imobilizační syndrom, epercepce, interkonexe postojů, Risk Taking, autoreferenční metoda, akceptabilita, interkonexe, sebekoncepce, empatická asertivita, oponent ze zásady, personální autonomie, imunizace postojů a názorů, agitující, loci communes, negative computer attitudes(angl.), narativní interview, megatrend, kryptokomunismus, cerebrotonie, měkká data, sociální marketing, sociální atmosféra ve škole, sociální klima ve škole, efekt svatozáře, imperátorský, ekospiritualita, ambivalenceKnihy

Poučený estetický postoj -- autor: Řebíková Barbora
Postoj a uvažuj -- autor: Novotný Tibor
Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě -- autor: Cihlář David, Fialová Ludmila
Odrazy emocí v postojích k imigrantům -- autor: Sobková Petra, Hobzová Milena Öbrink, Trochtová Ludmila S.
Umění přesvědčivé komunikace -- autor: Borg James

Komentáře ke slovu postoj


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » postnova
následující slovo: » postoje a vztahy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2278
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz