Pojem postoj

Slovo:

postoj


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Postoj (atituda) je stanovisko, které člověk zaujal. Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoj, v němž převládá představa o něčem, se nazývá názor, postoj, v němž převládá racionální složka, je smýšlení, iracionální složka převládá u víry.
Chceme-li člověka a jeho osobnost dobře poznat a pochopit, musíme zjistit, oč vlastně ve svém životě usiluje. Existují již také škály pro hodnocení dominantních zájmů, postojů a hodnot osobnosti. Jednou z nich je Study of Values Gordona Willarda Allporta (1897-1967), Philipa Ewarta Vernona(1905-1987) a Gardnera Edmunda Lindzeye(1920-2008).
Mezi závady a poruchy hodnotového systému člověka řadíme např. přeceňování velmi bohatých lidí, materiálních hodnot, drahých a luxusních předmětů, automobilů, chat, domů, bankovních kont a přeceňování kamarádů a závadových part, osobní obdiv vůči hedonistickému, prospěchářskému, bohémskému, siláckému, agresivnímu i disociálnímu a kriminálnímu chování svých vzorů a nedoceňování či dokonce odmítání adekvátní výchovné stimulace ze strany rodiny a školy.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

xenocentrismus, konzistence osobnosti, permanent bad (angl.), edukační prostor, conflictus (lat.), kurikulum, introjekty, Arbeitshaltungen, klíčové kompetence, hostilní postoje, Seligmanova rovnice štěstí, břitva Humeova, aktivista, biofilní orientace, attitudes to children nutrition, explicitní postoj, implicitní postoj, intelektuální modální orientace osobnosti, kosmopolitní vůdci mínění, lokální vůdce mínění, genderové studie, zrcadlové já, homogenní skupina, Likertovy škály, cerebrotonie, negative computer attitudes(angl.), megatrend, kryptokomunismus, atrakce ve skupině, attitude scale, attitudes (angl.), Rensis Likert (1903-1981), komunikační bariéry, Functional Theory of Attitude, utilitární konformita, psefologie, pozitura, faktická konformita, aktivismus, mocenský typ učitele, personální psychický filtr, persváze, egodefenzivita, biofilní orientace edukace, mindset (angl.), hejting, plédování, verbalizace v komunikaci, ADOR zkratka v psychologii, persuatio (lat.), semireálná konfrontace, reálná a efektivní konfrontace, adolescentní neofilie, mravní výchova, kompatie, posuzovací škály podle Rensise Likerta (1903-1981), dys attitude (angl.), semigrafický symbol, soft data, interiorizace, posturologické echo, komunikační klima supletivní či suportivní, akademická kultura, androcentrický, subjektivní typ vnímání, autocenzura, titánství, sociofil, Attitude-Driven Learning, korumpovat, reaktivní výtvor, positura (lat.), Cooley Charles Horton, subsidiace, egofilie, Osgood Charles Egerton, dysatituda, narativní interview, měkká data, intelektuálština, klarifikace, sexista, ageismus, sugestibilita, póza, projekce, skinhead, kulturní transmise, burnout, paranoidita, zoomanie, expresivní chování, předsudek, self-esteem, double bind, attituda, sociální dědičnost, ortodoxní, objektivizmus, garde, gesto, habitus, gard, extremizmus, ambivalentní, anglofobie, astázie, heterosugesce, introjekce, modalita, neutralita, nihilizmus, loajalita, kontrapost, kamae, kazuistika, konsenzus, interiorizace norem, sociální rezistence, epercepce, imobilizační syndrom, interkonexe postojů, akceptabilita, interkonexe, oponent ze zásady, personální autonomie, imunizace postojů a názorů, Risk Taking, autoreferenční metoda, imperátorský, ekospiritualita, sociální marketing, efekt svatozáře, sociální atmosféra ve škole, agitující, loci communes, sociální klima ve škole, sebekoncepce, empatická asertivita, atraktivnost, invariantnost, bazální hostilita, puritanismus, politická hodnotová orientace, sociopatie, focus groups, neformální vedoucí, reflektivita, verbální a neverbální komunikace, stabilometrie, afiliativní styl, simplexní asertivita, pozitivní aserce, konstruktivní konflikt, smajlíky, sémantický diferenciál, ambivalenceKnihy

Poučený estetický postoj -- autor: Řebíková Barbora
Postoj a uvažuj -- autor: Novotný Tibor
Odrazy emocí v postojích k imigrantům -- autor: Sobková Petra, Hobzová Milena Öbrink, Trochtová Ludmila S.
Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu -- autor: Jansa Petr, kol.
Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě -- autor: Cihlář David, Fialová Ludmila

Komentáře ke slovu postoj


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » postnova
následující slovo: » postoje a vztahy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2260
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz