Pojem postoj

Slovo:

postoj


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Postoj (atituda) je stanovisko, které člověk zaujal. Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoj, v němž převládá představa o něčem, se nazývá názor, postoj, v němž převládá racionální složka, je smýšlení, iracionální složka převládá u víry.
Chceme-li člověka a jeho osobnost dobře poznat a pochopit, musíme zjistit, oč vlastně ve svém životě usiluje. Existují již také škály pro hodnocení dominantních zájmů, postojů a hodnot osobnosti. Jednou z nich je Study of Values Gordona Willarda Allporta (1897-1967), Philipa Ewarta Vernona(1905-1987) a Gardnera Edmunda Lindzeye(1920-2008).
Mezi závady a poruchy hodnotového systému člověka řadíme např. přeceňování velmi bohatých lidí, materiálních hodnot, drahých a luxusních předmětů, automobilů, chat, domů, bankovních kont a přeceňování kamarádů a závadových part, osobní obdiv vůči hedonistickému, prospěchářskému, bohémskému, siláckému, agresivnímu i disociálnímu a kriminálnímu chování svých vzorů a nedoceňování či dokonce odmítání adekvátní výchovné stimulace ze strany rodiny a školy.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

projekční psychologické diagnostické metody, formativní vlivy člověka, persona (osobnost) v psychologii, psychoterapie ve zdravotnictví, Disease, sociální skupina, mravní výchova, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, kompatie, semigrafický symbol, dys attitude (angl.), love (angl.), motivy, longevita, atitudy člověka k nemoci, semireálná konfrontace, reálná a efektivní konfrontace, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, poradenská pedagogická psychologie, behaviorismus a reflexologie, motivation (angl.), osobnost v psychologii, pessimism (angl.), expectation and anticipation (angl.), ectasy (angl.), healthy lifestyle, Motives (angl.), personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, posuzovací škály podle Rensise Likerta (1903-1981), předsudky, Döringova typologie učitelů, city v lidském životě, motivační analýza, intraindividuální konflikt, syndrom vyhoření, konstrukt, subsidiace, egofilie, prosociální deficit, Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, atitudy v sociální psychologii, Bateson Gregory, Festinger Leon, negativní postoj některých žen k těhotenství, dysatituda, reaktivní výtvor, sociální atitudy, personální psychický filtr, biofilní orientace edukace, mindset (angl.), persváze, egodefenzivita, persuatio (lat.), ADOR zkratka v psychologii, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), verbalizace v komunikaci, Cooley Charles Horton, positura (lat.), interiorizace, soft data, plédování, hejting, seniorita normální a abnormální, efektivní styly učení a vyučování, únava, komunikace nonverbální, adaptace člověka v náročných situacích, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, volba a výběr povolání a studia, mládí, komunikace sociální, novověká psychologie, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, motivace a stimulace chování a prožívání, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, didaktické testy, sebevýchova, vzdělávací potíže, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, patopsychologie ve školství, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, vyučovací a učební styly, školní prostředí, typy adaptace člověka, prokreativní antikreativní podmínky, prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, interview (rozhovor), psychometrika v praxi, agrese a šikana, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), PROFESIOGRAMY V PRAXI, sociometrie v praxi, handicapované děti, autokognice a self-management, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, postpubescence, dospívání, předškolní dítě, batole (toddler), konfliktové situace, psychologie práce a řízení, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, zdraví, hereditární (genetické) závady a poruchy, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, životní styl, škola podporující zdraví, schopnosti a dovednosti, organizační kultura pracoviště, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, korumpovat, Attitude-Driven Learning, neformální vedoucí, focus groups, sociopatie, politická hodnotová orientace, hypokinetický syndrom, atraktivnost, puritanismus, sociální rezistence, interiorizace norem, self-esteem, sociální dědičnost, attituda, předsudek, paranoidita, expresivní chování, zoomanie, invariantnost, bazální hostilita, oponent ze zásady, sebekoncepce, empatická asertivita, personální autonomie, imunizace postojů a názorů, akceptabilita, interkonexe, simplexní asertivita, afiliativní styl, smajlíky, verbální a neverbální komunikace, reflektivita, sémantický diferenciál, konstruktivní konflikt, stabilometrie, pozitivní aserce, double bind, dificility, heterosugesce, habitus, gesto, introjekce, kamae, konsenzus, kazuistika, garde, gard, asimilace, anglofobie, ambivalentní, astázie, atituda, filozofie, extremizmus, kontrapost, loajalita, intelektuálština, ageismus, sugestibilita, klarifikace, sexista, burnout, kulturní transmise, skinhead, projekce, neutralita, modalita, nihilizmus, objektivizmus, póza, ortodoxní, epercepce, imobilizační syndrom, kognitivně, hostilní postoje, nemateriální prvky organizační kultury, konformně orientovaný personální typ, explicitní postoj, astmatická osobnost, implicitní postoj, Watson John Broadus (1878-1958), klíčové kompetence, conflictus (lat.), Arbeitshaltungen, introjekty, edukační prostor, xenocentrismus, permanent bad (angl.), konzistence osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, attitudes to children nutrition, subjektivní typ vnímání, sociofil, titánství, androcentrický, posturologické echo, akademická kultura, komunikační klima supletivní či suportivní, autocenzura, rodové studie, Seligmanova rovnice štěstí, biofilní orientace, břitva Humeova, aktivista, mocenský typ učitele, aktivismus, kurikulum, kosmopolitní vůdci mínění, měkká data, sociální marketing, ekospiritualita, narativní interview, technostres, megatrend, negative computer attitudes(angl.), imperátorský, efekt svatozáře, autoreferenční metoda, Risk Taking, interkonexe postojů, agitující, loci communes, sociální atmosféra ve škole, sociální klima ve škole, kryptokomunismus, cerebrotonie, Functional Theory of Attitude, utilitární konformita, faktická konformita, attitudes (angl.), Rensis Likert (1903-1981), lokální vůdce mínění, komunikační bariéry, pozitura, psefologie, genderové studie, Likertovy škály, zrcadlové já, homogenní skupina, attitude scale, atrakce ve skupině, ambivalenceKnihy

Postoj a uvažuj -- autor: Novotný Tibor
Odrazy emocí v postojích k imigrantům -- autor: Sobková Petra, Hobzová Milena Öbrink, Trochtová Ludmila S.
Umění přesvědčivé komunikace -- autor: Borg James
Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu -- autor: Jansa Petr, kol.
Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti -- autor: Hurtíková Hana

Komentáře ke slovu postoj


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » postnova
následující slovo: » postoje a vztahy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2194
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz