Pojem postoj

Slovo:

postoj


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Postoj (atituda) je stanovisko, které člověk zaujal. Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoj, v němž převládá představa o něčem, se nazývá názor, postoj, v němž převládá racionální složka, je smýšlení, iracionální složka převládá u víry.
Chceme-li člověka a jeho osobnost dobře poznat a pochopit, musíme zjistit, oč vlastně ve svém životě usiluje. Existují již také škály pro hodnocení dominantních zájmů, postojů a hodnot osobnosti. Jednou z nich je Study of Values Gordona Willarda Allporta (1897-1967), Philipa Ewarta Vernona(1905-1987) a Gardnera Edmunda Lindzeye(1920-2008).
Mezi závady a poruchy hodnotového systému člověka řadíme např. přeceňování velmi bohatých lidí, materiálních hodnot, drahých a luxusních předmětů, automobilů, chat, domů, bankovních kont a přeceňování kamarádů a závadových part, osobní obdiv vůči hedonistickému, prospěchářskému, bohémskému, siláckému, agresivnímu i disociálnímu a kriminálnímu chování svých vzorů a nedoceňování či dokonce odmítání adekvátní výchovné stimulace ze strany rodiny a školy.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

násilí, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, Úvod do humanistické psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, mravní výchova, kompatie, semireálná konfrontace, reálná a efektivní konfrontace, drogové závislosti, akademické stresy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, práce a její motivace, rozhovor jako poznávací metoda, sociometrické vztahy a vazby, Glasser William, zábavy v mládí, normy chování pro sociální komunikaci, saturace potřeb v rodině, školní, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, semigrafický symbol, dys attitude (angl.), Osgood Charles Egerton, korumpovat, dysatituda, egofilie, reaktivní výtvor, subsidiace, Attitude-Driven Learning, akademická kultura, subjektivní typ vnímání, sociofil, androcentrický, posturologické echo, komunikační klima supletivní či suportivní, positura (lat.), Cooley Charles Horton, persváze, personální psychický filtr, egodefenzivita, ADOR zkratka v psychologii, posuzovací škály podle Rensise Likerta (1903-1981), persuatio (lat.), biofilní orientace edukace, mindset (angl.), soft data, interiorizace, hejting, plédování, verbalizace v komunikaci, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, interakce, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, Deep Self (angl.), schopnosti a nadání, pracovní motivace a stimulace, psychologie biologická, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, edukativní, kreativní a talentované osoby, neutral acceptance (angl.), Famile a persona, escape acceptance (angl.), approach acceptance (angl.), death attitudes (angl.), afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, sebevědomí snížené, incentivy a jejich aplikace, sebevědomí zvýšené, osobnost astmatická, nihilismus, charakter a jeho utváření, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Teoretická východiska psychologického poradenství, adolescentní neofilie, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, prevence, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, titánství, autocenzura, sociální rezistence, interiorizace norem, sociopatie, focus groups, politická hodnotová orientace, neformální vedoucí, expresivní chování, zoomanie, attituda, double bind, sociální dědičnost, self-esteem, paranoidita, předsudek, puritanismus, atraktivnost, stabilometrie, pozitivní aserce, afiliativní styl, simplexní asertivita, sebekoncepce, empatická asertivita, konstruktivní konflikt, sémantický diferenciál, bazální hostilita, invariantnost, reflektivita, verbální a neverbální komunikace, smajlíky, burnout, kulturní transmise, heterosugesce, habitus, introjekce, kamae, konsenzus, kazuistika, gesto, garde, anglofobie, ambivalentní, astázie, extremizmus, gard, kontrapost, loajalita, sugestibilita, skinhead, ageismus, intelektuálština, sexista, klarifikace, projekce, póza, neutralita, modalita, nihilizmus, objektivizmus, ortodoxní, oponent ze zásady, personální autonomie, kurikulum, kosmopolitní vůdci mínění, introjekty, Arbeitshaltungen, edukační prostor, conflictus (lat.), lokální vůdce mínění, komunikační bariéry, utilitární konformita, faktická konformita, Functional Theory of Attitude, attitudes (angl.), Rensis Likert (1903-1981), xenocentrismus, konzistence osobnosti, Seligmanova rovnice štěstí, biofilní orientace, břitva Humeova, aktivista, mocenský typ učitele, aktivismus, attitudes to children nutrition, intelektuální modální orientace osobnosti, klíčové kompetence, permanent bad (angl.), hostilní postoje, explicitní postoj, implicitní postoj, pozitura, psefologie, agitující, autoreferenční metoda, loci communes, sociální klima ve škole, efekt svatozáře, sociální atmosféra ve škole, Risk Taking, interkonexe postojů, interkonexe, imunizace postojů a názorů, akceptabilita, epercepce, imobilizační syndrom, imperátorský, ekospiritualita, genderové studie, Likertovy škály, zrcadlové já, homogenní skupina, attitude scale, atrakce ve skupině, cerebrotonie, kryptokomunismus, měkká data, sociální marketing, narativní interview, negative computer attitudes(angl.), megatrend, ambivalenceKnihy

Poučený estetický postoj -- autor: Řebíková Barbora
Postoj a uvažuj -- autor: Novotný Tibor
Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě -- autor: Cihlář David, Fialová Ludmila
Odrazy emocí v postojích k imigrantům -- autor: Sobková Petra, Hobzová Milena Öbrink, Trochtová Ludmila S.
Umění přesvědčivé komunikace -- autor: Borg James

Komentáře ke slovu postoj


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » postnova
následující slovo: » postoje a vztahy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2329
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz