Pojem postoj

Slovo:

postoj


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Postoj (atituda) je stanovisko, které člověk zaujal. Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoj, v němž převládá představa o něčem, se nazývá názor, postoj, v němž převládá racionální složka, je smýšlení, iracionální složka převládá u víry.
Chceme-li člověka a jeho osobnost dobře poznat a pochopit, musíme zjistit, oč vlastně ve svém životě usiluje. Existují již také škály pro hodnocení dominantních zájmů, postojů a hodnot osobnosti. Jednou z nich je Study of Values Gordona Willarda Allporta (1897-1967), Philipa Ewarta Vernona(1905-1987) a Gardnera Edmunda Lindzeye(1920-2008).
Mezi závady a poruchy hodnotového systému člověka řadíme např. přeceňování velmi bohatých lidí, materiálních hodnot, drahých a luxusních předmětů, automobilů, chat, domů, bankovních kont a přeceňování kamarádů a závadových part, osobní obdiv vůči hedonistickému, prospěchářskému, bohémskému, siláckému, agresivnímu i disociálnímu a kriminálnímu chování svých vzorů a nedoceňování či dokonce odmítání adekvátní výchovné stimulace ze strany rodiny a školy.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

reálná a efektivní konfrontace, semireálná konfrontace, sociální skupina, ectasy (angl.), expectation and anticipation (angl.), Motives (angl.), healthy lifestyle, pessimism (angl.), mravní výchova, Disease, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, longevita, persona (osobnost) v psychologii, formativní vlivy člověka, psychoterapie ve zdravotnictví, projekční psychologické diagnostické metody, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, postpubescence, batole (toddler), dospívání, seniorita normální a abnormální, behaviorismus a reflexologie, will (angl.), motivation (angl.), osobnost v psychologii, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, charakteristika dětí, atitudy člověka k nemoci, motivy, reaktivní výtvor, konstrukt, subsidiace, sociální atitudy, positura (lat.), interiorizace, Cooley Charles Horton, syndrom vyhoření, intraindividuální konflikt, prosociální deficit, negativní postoj některých žen k těhotenství, dysatituda, egofilie, motivační analýza, Döringova typologie učitelů, city v lidském životě, soft data, hejting, posuzovací škály podle Rensise Likerta (1903-1981), předsudky, persuatio (lat.), dys attitude (angl.), semigrafický symbol, love (angl.), kompatie, ADOR zkratka v psychologii, egodefenzivita, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), verbalizace v komunikaci, plédování, mindset (angl.), biofilní orientace edukace, persváze, personální psychický filtr, předškolní dítě, autokognice a self-management, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, školní prostředí, prokreativní antikreativní podmínky, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, sebevýchova, didaktické testy, únava, komunikace nonverbální, adaptace člověka v náročných situacích, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, volba a výběr povolání a studia, mládí, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, hodnoty, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, vývojové období batolete, pubertální stadium vývoje, perinatalita, stáří jako vývojová etapa, nálady člověka, city zaměřené na vnější svět, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, patopsychologie ve školství, sebevědomí a jeho poruchy, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na sebe, komunikace sociální, novověká psychologie, životní styl, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, schopnosti a dovednosti, organizační kultura pracoviště, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, psychometrika, agrese a šikana, handicapované děti, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, sociometrie v praxi, dotazník (questionnaire), rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, motivace a stimulace chování a prožívání, strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, zdraví, hereditární (genetické) závady a poruchy, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Festinger Leon, Bateson Gregory, politická hodnotová orientace, neformální vedoucí, focus groups, hypokinetický syndrom, puritanismus, bazální hostilita, invariantnost, atraktivnost, sociopatie, sociální rezistence, předsudek, self-esteem, sociální dědičnost, paranoidita, zoomanie, interiorizace norem, expresivní chování, reflektivita, verbální a neverbální komunikace, imunizace postojů a názorů, personální autonomie, oponent ze zásady, interkonexe, akceptabilita, imobilizační syndrom, epercepce, sebekoncepce, empatická asertivita, konstruktivní konflikt, sémantický diferenciál, smajlíky, pozitivní aserce, stabilometrie, simplexní asertivita, afiliativní styl, attituda, double bind, heterosugesce, habitus, gesto, introjekce, kamae, konsenzus, kazuistika, garde, gard, asimilace, anglofobie, ambivalentní, astázie, atituda, filozofie, extremizmus, kontrapost, loajalita, klarifikace, intelektuálština, ageismus, sexista, kulturní transmise, dificility, burnout, sugestibilita, skinhead, nihilizmus, neutralita, modalita, objektivizmus, ortodoxní, projekce, póza, interkonexe postojů, Risk Taking, implicitní postoj, explicitní postoj, konformně orientovaný personální typ, astmatická osobnost, intelektuální modální orientace osobnosti, Seligmanova rovnice štěstí, biofilní orientace, attitudes to children nutrition, kognitivně, hostilní postoje, konzistence osobnosti, xenocentrismus, edukační prostor, permanent bad (angl.), klíčové kompetence, nemateriální prvky organizační kultury, Watson John Broadus (1878-1958), břitva Humeova, aktivista, Attitude-Driven Learning, akademická kultura, komunikační klima supletivní či suportivní, korumpovat, atitudy v sociální psychologii, Osgood Charles Egerton, Moreno Jakob Levy, posturologické echo, androcentrický, rodové studie, mocenský typ učitele, aktivismus, autocenzura, titánství, subjektivní typ vnímání, sociofil, conflictus (lat.), Arbeitshaltungen, technostres, narativní interview, měkká data, negative computer attitudes(angl.), megatrend, cerebrotonie, kryptokomunismus, sociální marketing, ekospiritualita, loci communes, agitující, autoreferenční metoda, sociální klima ve škole, sociální atmosféra ve škole, imperátorský, efekt svatozáře, Likertovy škály, genderové studie, komunikační bariéry, Rensis Likert (1903-1981), attitudes (angl.), lokální vůdce mínění, kosmopolitní vůdci mínění, introjekty, kurikulum, Functional Theory of Attitude, utilitární konformita, atrakce ve skupině, homogenní skupina, zrcadlové já, attitude scale, psefologie, faktická konformita, pozitura, ambivalenceKnihy

Postoj a uvažuj -- autor: Novotný Tibor
Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti -- autor: Hurtíková Hana
Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu -- autor: Jansa Petr, Kolektív autorov
Odrazy emocí v postojích k imigrantům -- autor: Sobková Petra, Hobzová Milena Öbrink, Trochtová Ludmila S.
Umění přesvědčivé komunikace -- autor: Borg James

Komentáře ke slovu postoj


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » postnova
následující slovo: » postoje a vztahy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2203
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz