Pojem postoj

Slovo:

postoj


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Postoj (atituda) je stanovisko, které člověk zaujal. Projevuje se připraveností plnit určité úkoly a cíle. Postoj, v němž převládá představa o něčem, se nazývá názor, postoj, v němž převládá racionální složka, je smýšlení, iracionální složka převládá u víry.
Chceme-li člověka a jeho osobnost dobře poznat a pochopit, musíme zjistit, oč vlastně ve svém životě usiluje. Existují již také škály pro hodnocení dominantních zájmů, postojů a hodnot osobnosti. Jednou z nich je Study of Values Gordona Willarda Allporta (1897-1967), Philipa Ewarta Vernona(1905-1987) a Gardnera Edmunda Lindzeye(1920-2008).
Mezi závady a poruchy hodnotového systému člověka řadíme např. přeceňování velmi bohatých lidí, materiálních hodnot, drahých a luxusních předmětů, automobilů, chat, domů, bankovních kont a přeceňování kamarádů a závadových part, osobní obdiv vůči hedonistickému, prospěchářskému, bohémskému, siláckému, agresivnímu i disociálnímu a kriminálnímu chování svých vzorů a nedoceňování či dokonce odmítání adekvátní výchovné stimulace ze strany rodiny a školy.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Glasser William, rozhovor jako poznávací metoda, práce a její motivace, sociometrické vztahy a vazby, osobnost dítěte, adolescentní neofilie, osobnost učitelů, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, normy chování pro sociální komunikaci, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, duševní vývoj člověka, nihilismus, charakter a jeho utváření, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, prevence, sebeřízení, osobnost astmatická, sebevědomí zvýšené, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí snížené, incentivy a jejich aplikace, školní, Edukace, persváze, personální psychický filtr, biofilní orientace edukace, egodefenzivita, ADOR zkratka v psychologii, posuzovací škály podle Rensise Likerta (1903-1981), persuatio (lat.), mindset (angl.), verbalizace v komunikaci, Cooley Charles Horton, positura (lat.), interiorizace, soft data, plédování, hejting, dys attitude (angl.), semigrafický symbol, Úvod do behaviorismu, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, mravní výchova, kompatie, semireálná konfrontace, reálná a efektivní konfrontace, drogové závislosti, akademické stresy, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, výběr a volba povolání, sebepojetí, globální konsensus, emoce, Etický a morální charakter, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, sociální psychologie práce a řízení, nozofilní postoje, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, psychonervová labilita, extrapunitivita a agresivní chování, osobní postoj k nemoci (závadě či poruše), intrapunitivita, rozhovor na pracovišti, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, účinná sociální komunikace, adaptační reakce pasivní, hyperkinetické závady a poruchy, Styly a strategie vyučování a učení, rozhovor a jeho stadia, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávání dificilit, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, edukativní a sociální zanedbanost, láska, osobnost a jeji poznavani, náladovost člověka, Výkonnost a kariéra, psychologie biologická, edukativní, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, neutral acceptance (angl.), Famile a persona, escape acceptance (angl.), approach acceptance (angl.), kreativní a talentované osoby, death attitudes (angl.), schopnosti a nadání, Deep Self (angl.), Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, interakce, reaktivní výtvor, subsidiace, politická hodnotová orientace, neformální vedoucí, focus groups, puritanismus, atraktivnost, bazální hostilita, invariantnost, sociopatie, sociální rezistence, předsudek, self-esteem, paranoidita, zoomanie, interiorizace norem, expresivní chování, reflektivita, verbální a neverbální komunikace, personální autonomie, oponent ze zásady, sebekoncepce, imunizace postojů a názorů, interkonexe, epercepce, akceptabilita, empatická asertivita, simplexní asertivita, sémantický diferenciál, smajlíky, konstruktivní konflikt, pozitivní aserce, afiliativní styl, stabilometrie, sociální dědičnost, attituda, kamae, introjekce, heterosugesce, kazuistika, konsenzus, loajalita, kontrapost, habitus, gesto, anglofobie, ambivalentní, astázie, extremizmus, garde, gard, modalita, neutralita, klarifikace, intelektuálština, sexista, kulturní transmise, double bind, burnout, ageismus, sugestibilita, objektivizmus, nihilizmus, ortodoxní, póza, skinhead, projekce, imobilizační syndrom, interkonexe postojů, implicitní postoj, explicitní postoj, hostilní postoje, intelektuální modální orientace osobnosti, attitudes to children nutrition, Seligmanova rovnice štěstí, biofilní orientace, klíčové kompetence, permanent bad (angl.), Arbeitshaltungen, introjekty, conflictus (lat.), edukační prostor, konzistence osobnosti, xenocentrismus, břitva Humeova, aktivista, Attitude-Driven Learning, akademická kultura, komunikační klima supletivní či suportivní, korumpovat, Osgood Charles Egerton, egofilie, dysatituda, posturologické echo, androcentrický, mocenský typ učitele, aktivismus, autocenzura, titánství, subjektivní typ vnímání, sociofil, kurikulum, kosmopolitní vůdci mínění, měkká data, sociální marketing, ekospiritualita, narativní interview, negative computer attitudes(angl.), kryptokomunismus, megatrend, imperátorský, efekt svatozáře, autoreferenční metoda, Risk Taking, agitující, loci communes, sociální atmosféra ve škole, sociální klima ve škole, cerebrotonie, Likertovy škály, Functional Theory of Attitude, utilitární konformita, attitudes (angl.), Rensis Likert (1903-1981), lokální vůdce mínění, komunikační bariéry, faktická konformita, pozitura, zrcadlové já, genderové studie, homogenní skupina, atrakce ve skupině, psefologie, attitude scale, ambivalence

Komentáře ke slovu postoj


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » postnova
následující slovo: » postoje a vztahy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2345
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz