Pojem potenciální

Slovo:

potenciální


Význam:

možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciáluGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aptituda, Extrapunitivní a agresivní osobnost, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí zvýšené, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Normální a zdravá osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, extrapunitivita a agresivní chování, zvýšená psychosomatická tenze, talent v otázkách a odpovědích, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Rodina a její sociální determinace, biologické formativní vlivy, elektronvolt, status naplněné identity, genofond, latentní, shareware, virtuální, potencionální, genotoxicita, event management, narkoza, possible (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, individuální zdravotní potenciál, Hogan Development Survey, latentní mimořádné nadání, Potential Trouble Source (PTS), MBD zkratka, home staging (angl.), homo possibilis, kleptofilie, disociální a asociální chování dětí a mládeže

Komentáře ke slovu potenciální


 
» přidat nový komentář

Nezatracovat! neregistrovaný 29.03.2019 23:08
» reagovat
Vidím, že se nemůžete dohodnout. Já bych slovo „potencionální“ zas tak nezatracoval. Existuje termín „profese“ – kdo ji dokonale zvládá je „profesionál“. Věci s ním spojené jsou zvané jako profesionální. Nepochybně také existuje termín „potence“. Opět se dá odvodit, že kdo ji dokonale zvládá je „potencionál“. Odtud je tedy původ slova „potencionální“.
 
> ne neregistrovaný 29.07.2022 13:58
» reagovat
  Mýlíte se, slovo profesionál je odvozené od slova "professioun".
   
  neregistrovaný 21.04.2016 14:33
» reagovat
Neuvěřitelné bláboly na této diskuzi. Existuje jenom jedna verze a to je potenciální, odvozená z latinského potentialis.
 
> Máte naprostou pravdu. Harabaska 11.09.2016 17:39
» reagovat
  I když se podíváme na jazyky cizí (evropské), vidíme, že ve francouzštině existuje jenom slovo potentiel(le) a v angličtině slovo potential, neboť žádné slovo potention nikde neexistuje.
   
  neregistrovaný 17.10.2014 12:24
» reagovat
připadající v úvahu
 
Ostatní neregistrovaný 23.04.2014 03:57
» reagovat
Podrobněji viz výše.

V novějších pravidlech českého pravopisu slovo POTENCIONÁLNĚ není, neboť jazykovědci neznají jeho konkrétní význam. Výraz je více známý z elektrotechniky.

Potenciál je vyjádřen bodem na křivce, ta se jmenuje POTENCIÁLA.

Body mimo potenciály jsou v množině označované jako POTENCIONÁLA!! Mohou tedy, ale nemusí se stát - tedy náhodně, eventuálně, za určitých náhodných situací i bodem na potenciále, a to aniž by měly jakékoliv cílené schopnosti.
Jejich eventuální změny jsou tedy jen POTENCIONÁLNÍ, náhodné, nejde o požadované schopnosti!!!

Porovnej:

Potenciální vítěz, potenciální kandidát.
(Nutné požadované schopnosti.)

Potencionální oběť, potencionální volič.
(Nepožadované schopnosti či vědomosti.)

Podrobněji viz výše.
 
další synonymum neregistrovaný 30.01.2014 20:13
» reagovat
další význam: případný
 
> Nikoliv neregistrovaný 23.04.2014 01:10
» reagovat
  Nikoliv případný!!

Pletou se tu dva odlišné výrazy:
POTENCIÁLNÍ = mající potenciál (sílu, znalosti, schopnosti, možnosti) a

POTENCIONÁLNÍ = tedy možný, případný, náhodný, eventuální >>ve významu množiny, která je pod hranicí potenciality (pod potenciálou = křivka vyjadřující potenciál, v tomto případě např. lidský schopnostní potenciál).

Nelze tedy použít frázi: Potenciální oběť/oběti.!! To by byla síla a schopnost stát se obětí - což je hloupost!

V takovém případě je nutné použít správně: POTENCIONÁLNÍ oběť/oběti - tedy možná/možné, případná/případné, eventuální oběť/oběti. (Potencionální nehody, havárie, potencionální viník, potencionální partner/ka tak může být kdokoliv.)

Ale vybírám-li si podle požadavků, vyberu si např. z množiny uchazečů právě potenciálního partnera - tedy takového, u něhož cítím či znám schopnosti být mi dobrým partnerem atd.

   
>> Děkuji neregistrovaný 17.09.2014 23:04
» reagovat
   Dobré vysvětlení.
    
>>>   neregistrovaný 31.08.2016 13:12
» reagovat
    Možné dobré vysvětlení. Dalo by se i říci, že má logiku. Má to jedinou pihu na kráse. Je úplně chybný.

Slova potenciální a potencionální mají úplně stejný význam. Akorát slovo potencionální je nějaký patvar, který začali nevzdělaní lidé místo správného potenciální používat tak často, až se dostal i do slovníku.

Zřejmě se ve slovníku pomocí této logiky brzy objeví i výrazy standardní, "by jste", vyjímka, protěžovat a další.
     
>>>> souhlas neregistrovaný 17.06.2021 20:29
» reagovat
     bohužel nezřídka se vyskytující stav
      
>> Hloupost!!! neregistrovaný 24.02.2015 20:23
» reagovat
   Celé tvé vysvětlení je zcela irelevantní a založené na vlastní domněnce. Obě tato slova mají totiž stejný význam. U slova potencionální se jedná o mladší a především počeštělou verzi původního.
    
>>> To, že vy nemáte žádné znalosti z fyziky neregistrovaný 07.12.2015 20:46
» reagovat
    neznamená, že je to hloupost. Jste zaslepený vlastní velikostí? Pak je jasné, co je tu hloupost - vaše názory, které tu prezentujete :)
     
>> Kolega vše naprosto jasně a správně vysvětlil neregistrovaný 07.12.2015 20:44
» reagovat
   ..ovšem stejně se najdou jedinci, kteří si slepě budou trvat na tom, že jsou to slova se stejným významem..jak případné a jak smutné!
    
>>>   neregistrovaný 31.08.2016 13:15
» reagovat
    A co je ještě smutnější, že budou mít pravdu.
     
>> také je "potentní" tosek** 11.11.2019 07:30
» reagovat
   Ještě jinak: mající potenciál, potenci, tedy schopný něčeho je POTENTNÍ resp. neschopný je IMPOTENTNÍ. Potenciální, tedy možný bývá nahrazováno potencionální, stejně jako u mnoha obdobných dvojic. Sice esteticky rozdíl cítím, ale soudím, že takové nafouknutí slova neškodí a klidně mohou být obě verze.
    
>> IMPOTENCIONÁLNÍ neregistrovaný 17.06.2021 20:27
» reagovat
   příspěvek obhajující nesmyslné slovo, nejspíš proto, že si na něj dotyčný přispěvatel už zvykl; patrně jde o impotenciONálního jedince
    
ještě jedna možnost neregistrovaný 07.01.2014 10:56
» reagovat
Potencionální by se snad dalo odvozovat od "potence"...jenže co by to vlastně bylo? Takových hrůz je ale dnes množství a tzv. "jazykozpytci" veškeré smetí jen dodatečně akceptují, protože už to tak holt je.... Už se těším, jak se i v češtině stane běžným zvyk z angličtiny psát třeba: bra3,po2zek, na5í atd.Bude to klrása. Ještě že jsem už dost starý.
 
> Nemáte úplnou pravdu! neregistrovaný 23.04.2014 01:22
» reagovat
  Nepleťme si pojmy POTENTNÍ >od slova POTENCE (schopnost, síla schopnosti - především u sexu, POTENTIONE)

a slova POTENCIÁLNÍ versus POTENCIONÁLNÍ !! (viz výše...)
   
> Díky za pregnantní vyjádření neregistrovaný 17.06.2021 20:32
» reagovat
  i mého pocitu
   
  neregistrovaný 21.08.2013 12:46
» reagovat
POTENCIONALITA se používá zásadně v soutěžním právu
 
  neregistrovaný 21.08.2013 12:46
» reagovat
POTENCIONALITA se používá zásadně v soutěžním právu
 
dilema? fail 22.06.2013 19:27
» reagovat
Nechápu, jak by bylo možné považovat slova potenciální s potencionální za rovnocenná. První je odvozeno od slova potenciál, jehož význam je ve slovníku cizích slov dostatečně vysvětlen, druhé od slova potencionál, což je blbost, takže odvozenina od blbosti je opět blbost. Jestli někomu nevadí, že jej budou mít znalí za blba, nechť používá potencionálu.
 
>   neregistrovaný 23.07.2013 17:13
» reagovat
  :DD
   
>   neregistrovaný 23.08.2013 14:56
» reagovat
  Tak tak... jen jim pěkně nasol tu jejich potencionalizaci :D, kdo je na ní zvědavej... ;D
   
> Ne ne! neregistrovaný 23.04.2014 03:03
» reagovat
  Vy nejste znalá/znalý !!

POTENCIÁLA je líniově graficky (křivka) vyjádření síly, schopnosti, napětí (např. z elektrotechniky).

POTENCIONÁLA je křivka ohraničující množinu bodů !pod! potenciálou (např. z elektrotechniky).

Chceme-li tedy vyjádřit jen náhodnost, eventualitu, možnost, použijeme slovo POTENCIONÁLNĚ !!! >>(Potencionální oběti, potencionální chyby apod.) Nejedná se tu tedy o sílu či schopnosti.

Naopak chceme-li vyjádřit sílu, schopnosti, potřebný charakter a znalosti, silné předpoklady např. k funkci, mající tedy potenciál k získání funkce, pak musíme použít slovo POTENCIÁLNĚ. >>(Potenciální kandidát,předseda, vítěz apod.)

Podrobnosti viz výše.
   
> velmi dobře neregistrovaný 17.06.2021 20:33
» reagovat
  patrně byl dotyčný zvyklý zpívat interkontinentálu
   
ve slovníku cizích slov neregistrovaný 14.12.2010 11:33
» reagovat
se píše - potenciální, řídčeji potencionální... z toho vyplývá ano tyto dvě slova jsou synonyma a obě jsou gramaticky správně
 
potenciál x potencionál neregistrovaný 13.09.2010 14:53
» reagovat
Chápu to teda správně, že mezi potenciálním a potencionálním není vůbec žádný rozdíl???
 
> :-) neregistrovaný 23.09.2010 15:31
» reagovat
  Rozdíl je v tom, že "potenciONální" je nesmysl..............
   
>> Potenciální i potencionální neregistrovaný 26.09.2010 14:55
» reagovat
   Kdepak, Pravidla českého pravopisu (alespoň to tištěné vydání, které mám doma) uznávají variantu "potenciální" i "potencionální", ačkoliv také preferuji "potenciální".
    
>>> Potenciální i potencionální neregistrovaný 17.07.2011 18:15
» reagovat
    Prostě používejte "potenciální" a máte to. Například v mých tištěných PČP "potencionální" není zmíněno vůbec. Nemluvě o tom, že i na základě intuice mi to přijde jako hloupost.
     
>>> tw neregistrovaný 28.04.2012 12:42
» reagovat
    a na twitteru ušetříte 2 písmena :)
     
> Jak to je správně neregistrovaný 30.10.2013 11:45
» reagovat
  Citace z http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=potencion%C3%A1l n%C3%AD&Hledej=Hledej
potenciální
lze i: potencionální
příklady: potenciální řešení; potenciální energie
poznámky k heslu: podoba potencionální je řidší
   
>> Ano, je řídší, neregistrovaný 23.04.2014 03:26
» reagovat
   protože ale taky má jiný význam!!!

POTENCIÁLNÍ = mající sílu, schopnosti, vědomosti na požadované či předpokládané úrovni, mající potenciál...

POTENCIONÁLNÍ = z množiny toho či těch, co nemusí mít potenciál (sílu, schopnosti, požadované znalosti)...

>>Potenciální šéf, potenciální kandidát, potenciální vítěz... Mající požadované schopnosti, snahu a sílu.

>>Potencionální oběti, potencionální havárie, potencionální chybování... Nejde tu o schopnosti ani sílu, jde jen o náhodnost, eventualitu, neurčenou - ale očekávanou možnost.
    
>>> eh... neregistrovaný 17.10.2014 12:33
» reagovat
    Pořád dokola a pořád stejná blbost, příteli.
     Navigace

předchozí slovo: » potenciál
následující slovo: » potenciální manažer
slovo se nachází na stránce: P:100
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz