Pojem pozice a role ve skupinách

Slovo:

pozice a role ve skupinách


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

ROLE ve skupině je určitý způsob chování a vystupování dané osobnosti očekávaný v určité sociální pozici.
Ve všech společenských vztazích, ve všech skupinách, ať již je rozlišujeme podle jakéhokoliv hlediska,
vystupují vždy lidé v určitých rolích.
Role mohou být např. dlouhodobé nebo krátkodobé, aktivní nebo pasivní, otevřené nebo skryté,
hlavní nebo vedlejší, uvědomované nebo neuvědomované, tradicionální nebo novátorské,
reálné nebo jen představované.
Chování, které je v souladu s očekáváním skupiny, se nazývá rolové chování.
Úroveň tohoto chování odvisí od empatie (tj. schopnosti pochopit druhé), od sociální inteligence a od úrovně schopnosti a dovednosti sebe monitorování. Přitom se stává, že člověk, který hraje v životě celý komplex rolí (studenta, manžela, rodiče, syna, hosta atd.), může z některé své role "vypadnout" (např. vedoucí pracovník se obvykle chová korektně, zdvořile a kultivovaně, ale může také ve zvlášť obtížné situaci začít naříkat a plakat, nebo vybuchnout a být vulgární). Mimoto ovšem lze lidi také z jejich role "vyhazovat", tzn. úmyslně je vyprovokovat k chování, které se s jejich rolí a pozicí (postavením) neslučuje. Realizace všech rolí není lehká. Někdy dochází k tzv. konfliktům rolí (např. role vedoucí pracovnice a matky nemocného dítěte). Role tedy mohou být funkční i dysfunkční.
Každý člověk hraje v podstatě tři druhy rolí:
základní,
profesní
a role ve volném čase.
Základní role jsou dány pohlavím a věkem.
Profesní role jsou spojeny s kvalifikací.
Role ve volném čase jsou rekreační a politické.
Kdykoliv "hrajeme" nějakou roli, nasazujeme si symbolicky jakousi "masku", "roušku" či "personu", která je podle našeho názoru vhodná a očekávaná pro příslušnou roli. Každý člověk více či méně mění své vzorce (standardy) chování podle toho, jak to vyžaduje realizace konkrétní role. Každá role je v jistém slova smyslu sociální (skupinovou) normou, ale ne každá norma je rolovou specifikací.
Aby se společenská role stala součástí strukturálního já, musí proběhnout proces jejího zvnitřňování (interiorizace), a to sociálním učením včetně procesu identifikace s rolí. Někteří lidé se do sociálních rolí stylizují dost násilně.
POZICE ve skupině
Pozice je souhrn práv , prestiže a povinností, které skupina jednotlivci určila. Např. osoba populární se v sociologii a sociální psychologii nazývá star (hvězda), izolovaný jedinec je jakoby mimostojící. Marginální osobnost je okrajová, ale akceptovaná osobnost.
Bývají uváděny i jiné pozice, např. obětní beránek, fackovací panák, šašek (klaun), opozičník, svůdce, strážce demokracie, moralista, závislý souputník, aktivní pomocník, oponent, nezúčastněný.
Epigon je zastáncem neformálního vedoucího.
Konformista se nechává vést formálním vedoucím.
Trvalejší postavení, které má jedinec vzhledem ke svým vlastnostem v sociální skupině nebo v sociálním systému, se nazývá status. Vyjadřuje získanou pozici v hierarchii společenské prestiže. Status se často pojí s určitým symbolem (např. hodnost u vojáků, akademický a pedagogický titul u vysokoškolských učitelů). Symboly jsou oceňovány jako znaky úspěchu. Existuje také vrozený status (muž nebo žena) a věkový status.

Komentáře ke slovu pozice a role ve skupinách


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » pozér
následující slovo: » pozice beta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2474
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz