Pojem pozice

Slovo:

pozice, posice


Význam:

• poloha, držení těla

• místo, umístění ve vztahu k okolí nebo s přihlédnutím k významuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

malunion, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, komunikace vertikální, pozicionalita, Real Life Test (angl.), faktitivní porucha, locomotor movement (angl.), Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, práce a její motivace, saturace potřeb v rodině, školní, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, topokracie, šávásana, zazen, poziční pluralismus, korupčník, Seligmanova rovnice štěstí, subjektivní kvalita života, presupozice, pedeutocentrismus, kantování, imagemaker /imidžmejker/, Harris T.A., RSW zkratka titulu, Negociační pozice, alfa jedinec, spousifikace, sourozenecká konstelace, hodnotová orientace, papa-san, pozice a role ve skupinách, rozhovor jako poznávací metoda, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, antidisestablishmentarianismus, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, zájmy, Famile a persona, location (angl.), pracovní prostředí a psychosomatika, Výkonnost a kariéra, psychologická charakteristika žáků a žákyň, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Historie psychologických aktivit ve školství, rozhovor a jeho stadia, účinná sociální komunikace, kariéra a nezaměstnanost, talent v otázkách a odpovědích, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, sebevědomí snížené, sebevědomí zvýšené, burnout- stav osobnostního vyhoření, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Masaryk T.G., osobnost dítěte, power orientation (angl.), formování chování a prožívání, vůle a diagnostika jejich závad, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, Extrapunitivní a agresivní osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, Normální a zdravá osobnost, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, power seeker (angl.), mecítma, dominantní styl řeči, profesionalizace, kulturní kapitál, sociální status, negativní sociometrický status, homo stator, homo sociologicus, pozitivní sociometrický status, recall, konsignační sklad, status subjektivní, intergenerační mobilita, situační krize, status objektivní, evangelikál, ex presidio (prézidyjó), opistotonus, horizontální mobilita, mobilografie v psychologii a sociologii práce, telemark, valence, Assessment Centre, póza, outsider, centrizmus, determinovat, nepotizmus, kulturní inkompatibilita, sociální role, Peterův princip, horizontální komunikace, okázalá spotřeba, situs, polosamohláska, sociální mobilita, aktivní sociální učení, komplex casanovský, leadership, sociální prostor, malpozice, arcisatan, Suitability Report (angl.), organogram, komunikace destruktivní, profesní etablování, efekt svatého Matouše, formální autorita, kompetence sociální a personální, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, konformní orientace osobnosti, poziční soustava, dominus litis, kompetence pracovní, ISTP, knock-outové faktory v humanitní oblasti, asymetrická sociální komunikace, profesní kariéra, genderové stereotypy, rodinná konstelace, not- knowing approach, seniorita, sociální determinanty psychiky, familiární konstelace, pozice beta, patrilineární societa, positioning (angl.), kosmické pojetí člověka, sociální struktura, skleněný strop, SORAD (zkratka), pozitura, sociometrický chvost, ásanaKnihy

2100 ásan -- autor: Lacerda Daniel
Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury -- autor: Pachmanová Martina
JÓGA - Základní pozice -- autor: Lysyciaová Jacqueline May
Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho "smrti" -- autor: Jindra Petr, Vondráček Radim, kolektiv autorů
Pozice Ukrajiny v Euroasijském transportu ropy a zemního plynu -- autor: Andrey Ruban

Komentáře ke slovu pozice, posice


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » pozice ve skupině
následující slovo: » pozicionalita
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz