Pojem pozice

Slovo:

pozice, posice


Význam:

• poloha, držení těla

• místo, umístění ve vztahu k okolí nebo s přihlédnutím k významuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

komunikace vertikální, malunion, akademické stresy, pozicionalita, locomotor movement (angl.), topokracie, Real Life Test (angl.), faktitivní porucha, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do sociální psychologie, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, anamnéza dítěte, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, šávásana, alfa jedinec, Seligmanova rovnice štěstí, zazen, poziční pluralismus, subjektivní kvalita života, kantování, power seeker (angl.), presupozice, pedeutocentrismus, korupčník, imagemaker /imidžmejker/, spousifikace, RSW zkratka titulu, Negociační pozice, sourozenecká konstelace, papa-san, Harris T.A., hodnotová orientace, práce a její motivace, pozice a role ve skupinách, normalita a psychické zdraví, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, location (angl.), Famile a persona, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, zájmy, sociální interakce ve skupině, antidisestablishmentarianismus, nezaměstnanost individuální, management práce, pater familias (lat.), Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, psychologická charakteristika žáků a žákyň, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho stadia, Extrapunitivní a agresivní osobnost, rodina a saturace potřeb, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, sebevědomí snížené, power orientation (angl.), osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, Masaryk T.G., sebevědomí zvýšené, burnout- stav osobnostního vyhoření, Normální a zdravá osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, Mládí a jeho vývoj, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, formování chování a prožívání, vůle a diagnostika jejich závad, mecítma, konformní orientace osobnosti, sociální status, dominantní styl řeči, profesionalizace, negativní sociometrický status, pozitivní sociometrický status, horizontální mobilita, homo stator, homo sociologicus, kulturní kapitál, recall, status objektivní, status subjektivní, intergenerační mobilita, evangelikál, opistotonus, konsignační sklad, ex presidio (prézidyjó), mobilografie v psychologii a sociologii práce, okázalá spotřeba, póza, telemark, valence, outsider, nepotizmus, centrizmus, determinovat, Assessment Centre, kulturní inkompatibilita, situs, Peterův princip, horizontální komunikace, polosamohláska, aktivní sociální učení, sociální role, sociální mobilita, situační krize, komplex casanovský, Suitability Report (angl.), sociální prostor, malpozice, organogram, efekt svatého Matouše, knock-outové faktory v humanitní oblasti, komunikace destruktivní, profesní etablování, arcisatan, formální autorita, poziční soustava, realistická orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, dominus litis, ISTP, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní, asymetrická sociální komunikace, sociální struktura, not- knowing approach, profesní kariéra, genderové stereotypy, seniorita, familiární konstelace, leadership, sociální determinanty psychiky, rodinná konstelace, pozice beta, skleněný strop, positioning (angl.), kosmické pojetí člověka, SORAD (zkratka), sociometrický chvost, patrilineární societa, pozitura, ásanaKnihy

2100 ásan -- autor: Lacerda Daniel
Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury -- autor: Pachmanová Martina
Jóga základní pozice -- autor: Lysyciaová Jacqueline May
Jóga flows na židli -- autor: Klimenta Kerstin
Jóga na dobrou noc

Komentáře ke slovu pozice, posice


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » pozice ve skupině
následující slovo: » pozicionalita
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz