Pojem pozice

Slovo:

pozice, posice


Význam:

• poloha, držení těla

• místo, umístění ve vztahu k okolí nebo s přihlédnutím k významuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

anamnéza dítěte, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do sociální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, komunikace vertikální, malunion, akademické stresy, školní, saturace potřeb v rodině, Masaryk T.G., osobnost dítěte, power orientation (angl.), rozhovor jako poznávací metoda, pozice a role ve skupinách, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, práce a její motivace, pozicionalita, locomotor movement (angl.), imagemaker /imidžmejker/, Harris T.A., hodnotová orientace, korupčník, poziční pluralismus, subjektivní kvalita života, Seligmanova rovnice štěstí, zazen, papa-san, sourozenecká konstelace, topokracie, Real Life Test (angl.), faktitivní porucha, šávásana, alfa jedinec, spousifikace, RSW zkratka titulu, Negociační pozice, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, kariéra a nezaměstnanost, talent v otázkách a odpovědích, účinná sociální komunikace, Výkonnost a kariéra, pracovní prostředí a psychosomatika, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, antidisestablishmentarianismus, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, psychologické poznávací metody projektivní, Úvod do patopsychologie, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, osobnost submisivní a intropunitivní, psychologické poradenství ve školství, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Historie psychologických aktivit ve školství, Osobní pracovní motivovanost, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, Normální a zdravá osobnost, vůle a diagnostika jejich závad, formování chování a prožívání, sebevědomí snížené, sebevědomí zvýšené, burnout- stav osobnostního vyhoření, expanzivní a extrapunitivní chování, Mládí a jeho vývoj, zájmy, Famile a persona, location (angl.), interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, rodina a saturace potřeb, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kantování, pedeutocentrismus, dominantní styl řeči, profesionalizace, kulturní kapitál, sociální status, negativní sociometrický status, homo stator, homo sociologicus, pozitivní sociometrický status, recall, konsignační sklad, intergenerační mobilita, situační krize, komplex casanovský, status subjektivní, status objektivní, ex presidio (prézidyjó), opistotonus, evangelikál, horizontální mobilita, mobilografie v psychologii a sociologii práce, telemark, valence, Assessment Centre, póza, outsider, centrizmus, determinovat, nepotizmus, kulturní inkompatibilita, sociální role, Peterův princip, horizontální komunikace, okázalá spotřeba, situs, polosamohláska, sociální mobilita, aktivní sociální učení, leadership, sociální determinanty psychiky, arcisatan, formální autorita, kompetence sociální a personální, malpozice, sociální prostor, efekt svatého Matouše, organogram, Suitability Report (angl.), kompetence pracovní, ISTP, mecítma, power seeker (angl.), presupozice, konformní orientace osobnosti, suportivní orientace osobnosti, dominus litis, poziční soustava, realistická orientace osobnosti, profesní etablování, komunikace destruktivní, rodinná konstelace, pozice beta, patrilineární societa, genderové stereotypy, profesní kariéra, familiární konstelace, seniorita, not- knowing approach, pozitura, sociometrický chvost, sociální struktura, asymetrická sociální komunikace, knock-outové faktory v humanitní oblasti, kosmické pojetí člověka, positioning (angl.), SORAD (zkratka), skleněný strop, ásanaKnihy

2100 ásan -- autor: Lacerda Daniel
Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury -- autor: Pachmanová Martina
JÓGA - Základní pozice -- autor: Lysyciaová Jacqueline May
Jóga pro sportovce -- autor: Cunningham Ryanne
Tvůrce jako předmět dějin umění. Pozice autora po jeho "smrti" -- autor: Jindra Petr, Vondráček Radim, kolektiv autorů

Komentáře ke slovu pozice, posice


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » pozice ve skupině
následující slovo: » pozicionalita
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz