Pojem pozitivní

Slovo:

pozitivní, positivní


Význam:

• kladný

• založený na skutečnosti, dokázaný

• stavějící se příznivě k něčemuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

PANSS zkratka ve zdravotnictví, osobnost revmatická či reumatoidní, MMSE a léčba kognitivy, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, incentivy a jejich aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, Filozofie, Maňák Josef, osobnost učitelů, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, mentální černý filtr, akademické stresy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, psychologické aspekty pracovní činnosti, adaptivní chování a prožívání, Glasser William, osobnost dítěte, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Historie psychologických aktivit ve školství, studijní a profesní poradenství, stresy a psychická mikrotraumata na školách, poznávání dificilit, psychologická charakteristika žáků a žákyň, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, edukativní a sociální zanedbanost, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, rozhovor a jeho typy, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Úvod do patopsychologie, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poradenství ve školství, posuzovací stupnice (škály), rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, self-talk (angl.), Famile a persona, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, spokoloko, sociální interakce ve skupině, kreativní a talentované osoby, edukativní, normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, psychosociální atmosféra, psychosociální klima školy, konsekvencionalismus, self - efficacy (angl.), autostereotyp, metoda human relation, benefit finding, psychogenní algie, sociální klima ve škole, sociální atrakce, mentoring, pozitivní diskriminace, fototaxe, psychowalkman, Teacch, autopsychoterapie, protektivní faktory, rheotaxe, recipientní pozitivní komunikace, fototropismus, hidden curriculum, transfer učení, positive thinking (angl.), agitující, prosociální lež, postraumatický růst, press relations, eustres, kultivace emocí, artefiletika, lactobacilus, psychoterapie, biofilie, diapozitiv, ferotypie, polaroid, evaluační opora, základní životní nálada, afiliativní styl, pozitivní myšlení, reinterpretace, psychologický echo efekt, pozitivní sociometrický status, Stockholmský syndrom, biologizace, optimistický, referenční skupina, buffery v psychologii, suportivní psychoterapie, behaviorální strategie, psychosomatická akcelerace, received social support, pozitivní evaluace, symptomy normální osobnosti, sociometrický status, prenatální učení, batmotropie, jusnaturalismus, Eliášův syndrom, publikační bias, chronotropie, egofilie, Positive Aging (angl.), diskvalifikace pozitivního, euthymia (řec.), revers ve zdravotnictví, mezidruhový neutralismus v biologii, developmental assets (angl.), testimonial, prosociální chování a prožívání, via positiva (lat.), mikroedukace, pozitivně transitivní skupiny, juspozitivismus, ius positum, relatedness (angl.), heuristika afektivní, Snyder C.R., emotional contagion, kompetence sociální a personální, autorita neformální, prosociálnost, Pygmalion efekt, hédonistická morálka, eustáze, psychologická metanoia, internalita, PERMA (akronym), Meichenbaum Donald, proenvironmentální chování, malarioterapie, flourishing (angl.), affirmative action (angl.), externalita v psychologii, autokognice, positive affect balance (angl.), mobilizující konflikt, atrakceKnihy

Pozitivní myšlení -- autor: Hadfield Sue
Pozitivní psychologií proti depresi -- autor: Akhtar Miriam
Síla pozitivního přístupu -- autor: Gordon Jon
Pozitivní inteligence -- autor: Chamine Shirzad
365 šťastných dní! - Pozitivní myšlenka na každý den -- autor: Exleyová Helen

Komentáře ke slovu pozitivní, positivní


 
» přidat nový komentář

Phorma neregistrovaný 17.03.2011 17:30
» reagovat
ik lieve positiv
 Navigace

předchozí slovo: » pozitivní transfer
následující slovo: » pozitivum, positivum
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz