Pojem pozitivní

Slovo:

pozitivní, positivní


Význam:

• kladný

• založený na skutečnosti, dokázaný

• stavějící se příznivě k něčemuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do humanistické psychologie, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Maňák Josef, Glasser William, adaptivní chování a prožívání, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, mikroedukace, pozitivně transitivní skupiny, testimonial, developmental assets (angl.), via positiva (lat.), prosociální chování a prožívání, sociometrický status, egofilie, Positive Aging (angl.), diskvalifikace pozitivního, euthymia (řec.), Three Blessings Exercise, mentální černý filtr, akademické stresy, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, revers ve zdravotnictví, mezidruhový neutralismus v biologii, Three Blessings Exercise, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, sociální interakce ve skupině, edukativní, kreativní a talentované osoby, interakce, self-talk (angl.), Famile a persona, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, PANSS zkratka ve zdravotnictví, MMSE a léčba kognitivy, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, osobnost revmatická či reumatoidní, incentivy a jejich aplikace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, symptomy normální osobnosti, pozitivní evaluace, sociální klima ve škole, sociální atrakce, mentoring, benefit finding, psychogenní algie, agitující, reinterpretace, psychologický echo efekt, prosociální lež, metoda human relation, psychosociální klima školy, fototaxe, fototropismus, hidden curriculum, pozitivní diskriminace, autostereotyp, psychosociální atmosféra, konsekvencionalismus, self - efficacy (angl.), pozitivní myšlení, afiliativní styl, lactobacilus, press relations, postraumatický růst, eustres, psychoterapie, polaroid, biofilie, diapozitiv, ferotypie, kultivace emocí, artefiletika, buffery v psychologii, Stockholmský syndrom, pozitivní sociometrický status, referenční skupina, optimistický, evaluační opora, základní životní nálada, biologizace, transfer učení, positive thinking (angl.), PERMA (akronym), Meichenbaum Donald, proenvironmentální chování, malarioterapie, flourishing (angl.), affirmative action (angl.), autokognice, positive affect balance (angl.), mobilizující konflikt, ius positum, juspozitivismus, prenatální učení, received social support, psychosomatická akcelerace, batmotropie, chronotropie, jusnaturalismus, Eliášův syndrom, publikační bias, externalita v psychologii, internalita, protektivní faktory, suportivní psychoterapie, behaviorální strategie, prosociálnost, autopsychoterapie, Teacch, recipientní pozitivní komunikace, rheotaxe, psychowalkman, Pygmalion efekt, hédonistická morálka, Snyder C.R., emotional contagion, psychologická metanoia, heuristika afektivní, relatedness (angl.), eustáze, autorita neformální, kompetence sociální a personální, atrakceKnihy

Pozitivní myšlení -- autor: Hadfield Sue
Pozitivní psychologií proti depresi -- autor: Akhtar Miriam
Síla pozitivního přístupu -- autor: Gordon Jon
Pozitivní leader -- autor: Mühlfeit Jan
Pozitivní inteligence -- autor: Chamine Shirzad

Komentáře ke slovu pozitivní, positivní


 
» přidat nový komentář

Phorma neregistrovaný 17.03.2011 17:30
» reagovat
ik lieve positiv
 Navigace

předchozí slovo: » pozitivní transfer
následující slovo: » pozitivum, positivum
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz