Pojem pozitivní

Slovo:

pozitivní, positivní


Význam:

• kladný

• založený na skutečnosti, dokázaný

• stavějící se příznivě k něčemuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptivní chování a prožívání, Glasser William, osobnost dítěte, osobnost učitelů, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, Maňák Josef, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost revmatická či reumatoidní, PANSS zkratka ve zdravotnictví, MMSE a léčba kognitivy, charakter a jeho utváření, incentivy a jejich aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, mezidruhový neutralismus v biologii, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, revers ve zdravotnictví, euthymia (řec.), pozitivně transitivní skupiny, testimonial, developmental assets (angl.), diskvalifikace pozitivního, Three Blessings Exercise, mentální černý filtr, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do behaviorismu, násilí, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, tvořiví a talentovaní lidé, sociální interakce ve skupině, spokoloko, vrozené závady a poruchy, normalita a psychické zdraví, edukativní, interakce, self-talk (angl.), Famile a persona, kreativní a talentované osoby, Etický a morální charakter, zvýšené psychosomatické tenze, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, rozhovor a jeho typy, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, edukativní a sociální zanedbanost, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor na pracovišti, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, Filozofie, prevence, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, mikroedukace, via positiva (lat.), mentoring, benefit finding, metoda human relation, psychosociální klima školy, sociální atrakce, sociální klima ve škole, psychologický echo efekt, prosociální lež, agitující, psychogenní algie, psychosociální atmosféra, konsekvencionalismus, hidden curriculum, transfer učení, positive thinking (angl.), recipientní pozitivní komunikace, fototropismus, fototaxe, self - efficacy (angl.), autostereotyp, pozitivní diskriminace, reinterpretace, pozitivní myšlení, lactobacilus, press relations, postraumatický růst, eustres, psychoterapie, polaroid, biofilie, diapozitiv, ferotypie, kultivace emocí, artefiletika, buffery v psychologii, Stockholmský syndrom, pozitivní sociometrický status, afiliativní styl, referenční skupina, optimistický, evaluační opora, základní životní nálada, biologizace, rheotaxe, psychowalkman, juspozitivismus, jusnaturalismus, Eliášův syndrom, publikační bias, ius positum, malarioterapie, flourishing (angl.), PERMA (akronym), Meichenbaum Donald, proenvironmentální chování, chronotropie, batmotropie, sociometrický status, egofilie, Positive Aging (angl.), prosociální chování a prožívání, symptomy normální osobnosti, pozitivní evaluace, prenatální učení, received social support, psychosomatická akcelerace, affirmative action (angl.), mobilizující konflikt, prosociálnost, Pygmalion efekt, hédonistická morálka, eustáze, behaviorální strategie, suportivní psychoterapie, Teacch, autopsychoterapie, protektivní faktory, autorita neformální, kompetence sociální a personální, internalita, externalita v psychologii, autokognice, positive affect balance (angl.), psychologická metanoia, emotional contagion, relatedness (angl.), heuristika afektivní, Snyder C.R., atrakceKnihy

Pozitivní psychologií proti depresi -- autor: Akhtar Miriam
Pozitivní myšlení -- autor: Hadfield Sue
Síla pozitivního přístupu -- autor: Gordon Jon
Pozitivní inteligence -- autor: Chamine Shirzad
Pozitivní přístup k dosažení úspěchu -- autor: Hill Napoleon, Stone W. Clement

Komentáře ke slovu pozitivní, positivní


 
» přidat nový komentář

Phorma neregistrovaný 17.03.2011 17:30
» reagovat
ik lieve positiv
 Navigace

předchozí slovo: » pozitivní transfer
následující slovo: » pozitivum, positivum
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz