Pojem pozitivní

Slovo:

pozitivní, positivní


Význam:

• kladný

• založený na skutečnosti, dokázaný

• stavějící se příznivě k něčemuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do behaviorismu, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, mentální černý filtr, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, adaptivní chování a prožívání, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, Positive Aging (angl.), prosociální chování a prožívání, via positiva (lat.), egofilie, sociometrický status, psychosomatická akcelerace, pozitivní evaluace, symptomy normální osobnosti, mikroedukace, pozitivně transitivní skupiny, mezidruhový neutralismus v biologii, Three Blessings Exercise, Three Good Things Exercise, revers ve zdravotnictví, euthymia (řec.), testimonial, developmental assets (angl.), diskvalifikace pozitivního, Glasser William, osobnost dítěte, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, interakce, self-talk (angl.), Famile a persona, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, incentivy a jejich aplikace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, Maňák Josef, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost revmatická či reumatoidní, PANSS zkratka ve zdravotnictví, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, MMSE a léčba kognitivy, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, received social support, prenatální učení, psychogenní algie, sociální klima ve škole, sociální atrakce, mentoring, agitující, prosociální lež, pozitivní myšlení, reinterpretace, psychologický echo efekt, benefit finding, metoda human relation, pozitivní diskriminace, fototaxe, fototropismus, autostereotyp, self - efficacy (angl.), psychosociální klima školy, psychosociální atmosféra, konsekvencionalismus, afiliativní styl, pozitivní sociometrický status, lactobacilus, press relations, postraumatický růst, psychoterapie, polaroid, biofilie, diapozitiv, ferotypie, eustres, kultivace emocí, referenční skupina, buffery v psychologii, Stockholmský syndrom, optimistický, biologizace, artefiletika, evaluační opora, základní životní nálada, hidden curriculum, transfer učení, affirmative action (angl.), flourishing (angl.), PERMA (akronym), mobilizující konflikt, positive affect balance (angl.), internalita, externalita v psychologii, autokognice, Meichenbaum Donald, proenvironmentální chování, publikační bias, chronotropie, batmotropie, Eliášův syndrom, jusnaturalismus, malarioterapie, ius positum, juspozitivismus, psychologická metanoia, emotional contagion, autopsychoterapie, protektivní faktory, suportivní psychoterapie, Teacch, psychowalkman, positive thinking (angl.), recipientní pozitivní komunikace, rheotaxe, behaviorální strategie, prosociálnost, relatedness (angl.), heuristika afektivní, Snyder C.R., kompetence sociální a personální, autorita neformální, Pygmalion efekt, hédonistická morálka, eustáze, atrakceKnihy

Pozitivní myšlení -- autor: Hadfield Sue
Pozitivní psychologií proti depresi -- autor: Akhtar Miriam
Síla pozitivního přístupu -- autor: Gordon Jon
Pozitivní leader -- autor: Mühlfeit Jan
Pozitivní inteligence -- autor: Chamine Shirzad

Komentáře ke slovu pozitivní, positivní


 
» přidat nový komentář

Phorma neregistrovaný 17.03.2011 17:30
» reagovat
ik lieve positiv
 Navigace

předchozí slovo: » pozitivní transfer
následující slovo: » pozitivum, positivum
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz