Pojem pozitivní

Slovo:

pozitivní, positivní


Význam:

• kladný

• založený na skutečnosti, dokázaný

• stavějící se příznivě k něčemuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

atrakce, PANSS zkratka ve zdravotnictví, osobnost učitelů, Maňák Josef, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, incentivy a jejich aplikace, osobnost revmatická či reumatoidní, MMSE a léčba kognitivy, Glasser William, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, prevence, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osobnost dítěte, adaptivní chování a prožívání, Normální a zdravá osobnost, Úvod do humanistické psychologie, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, mentální černý filtr, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do kognitivní psychologie, psychologické aspekty pracovní činnosti, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, Psychosociální a edukativní zanedbanost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, mezidruhový neutralismus v biologii, mmorodinné a mimoškolní prostředí, rozhovor a jeho typy, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, posuzovací stupnice (škály), agresivita, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, typy inteligence podle H.Gardnera, management práce, mrzutost, wave effect (angl.), sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, škola a její formativní vlivy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, Zásady a pravidla chování a jednání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Etický a morální charakter, interakce, self-talk (angl.), Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, sociální interakce ve skupině, spokoloko, vrozené závady a poruchy, Three Blessings Exercise, revers ve zdravotnictví, biofilie, self - efficacy (angl.), psychogenní algie, sociální klima ve škole, sociální atrakce, mentoring, benefit finding, metoda human relation, psychosociální klima školy, psychosociální atmosféra, konsekvencionalismus, autostereotyp, prosociální lež, pozitivní diskriminace, fototaxe, fototropismus, hidden curriculum, transfer učení, positive thinking (angl.), recipientní pozitivní komunikace, rheotaxe, psychowalkman, agitující, psychologický echo efekt, autopsychoterapie, artefiletika, diapozitiv, ferotypie, polaroid, psychoterapie, lactobacilus, press relations, postraumatický růst, eustres, kultivace emocí, evaluační opora, reinterpretace, základní životní nálada, biologizace, optimistický, referenční skupina, buffery v psychologii, Stockholmský syndrom, pozitivní sociometrický status, afiliativní styl, pozitivní myšlení, Teacch, protektivní faktory, euthymia (řec.), symptomy normální osobnosti, jusnaturalismus, Eliášův syndrom, publikační bias, chronotropie, batmotropie, prenatální učení, received social support, psychosomatická akcelerace, pozitivní evaluace, sociometrický status, ius positum, egofilie, Positive Aging (angl.), prosociální chování a prožívání, via positiva (lat.), mikroedukace, pozitivně transitivní skupiny, testimonial, developmental assets (angl.), diskvalifikace pozitivního, juspozitivismus, malarioterapie, suportivní psychoterapie, Snyder C.R., behaviorální strategie, prosociálnost, Pygmalion efekt, hédonistická morálka, eustáze, autorita neformální, kompetence sociální a personální, relatedness (angl.), heuristika afektivní, emotional contagion, proenvironmentální chování, psychologická metanoia, internalita, externalita v psychologii, autokognice, positive affect balance (angl.), mobilizující konflikt, affirmative action (angl.), flourishing (angl.), PERMA (akronym), Meichenbaum Donald, Hormeze (Hormetický stres)

Komentáře ke slovu pozitivní, positivní


 
» přidat nový komentář

Phorma neregistrovaný 17.03.2011 17:30
» reagovat
ik lieve positiv
 Navigace

předchozí slovo: » pozitivní transfer
následující slovo: » pozitivum, positivum
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz