Pojem pozitivní

Slovo:

pozitivní, positivní


Význam:

• kladný

• založený na skutečnosti, dokázaný

• stavějící se příznivě k něčemuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, healthy lifestyle, Three Blessings Exercise, interakce ve skupinách, problémové děti a mládež, percepce a její závady a poruchy, psychoterapie ve zdravotnictví, normality (angl.), charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, dospělost, perinatální období vývoje, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, behaviorismus a reflexologie, poradenská pedagogická psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, psychosociální zanedbanost dětí, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie první dospělosti, intraindividuální konflikt, prosociální chování a prožívání, via positiva (lat.), mikroedukace, interpersonální konflikt, vnímání, sociometrický status, egofilie, Positive Aging (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, pozitivně transitivní skupiny, Philippsův efekt, mezidruhový neutralismus v biologii, autokognice a autoregulace, normalita statistická, sociální klika, revers ve zdravotnictví, ASD zkratka ve zdravotnictví, testimonial, developmental assets (angl.), diskvalifikace pozitivního, euthymia (řec.), postpubescence, prepubescence, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, Představivost a obrazotvornost, pozorování, strukturální vlastnosti osobnosti, motivace a stimulace chování a prožívání, stresy a psychická traumata na školách., postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, typy osobnosti učitelů a učitelek, První česká školská psychologická poradna a klinika, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, prokreativní antikreativní podmínky, školní neúspěšnost, adaptace člověka v náročných situacích, školy podporující zdraví, mládí, tvořivost (kreativita), prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, konfliktové situace, škola podporující zdraví, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, PROFESIOGRAMY V PRAXI, sociometrie v praxi, autokognice a self-management, handicapované děti, agrese a šikana, interview (rozhovor), organizační kultura pracoviště, normální prenatální vývoj a porod, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, anormativni chovani dětí, duševní zdraví člověka, osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, zdraví, symptomy normální osobnosti, prosociální deficit, sociální atrakce, mentoring, benefit finding, metoda human relation, sociální klima ve škole, psychogenní algie, reinterpretace, psychologický echo efekt, prosociální lež, agitující, psychosociální klima školy, psychosociální atmosféra, hidden curriculum, transfer učení, positive thinking (angl.), recipientní pozitivní komunikace, fototropismus, fototaxe, konsekvencionalismus, self - efficacy (angl.), autostereotyp, pozitivní diskriminace, pozitivní myšlení, afiliativní styl, press relations, HBs, postraumatický růst, eustres, lactobacilus, psychoterapie, biofilie, diapozitiv, ferotypie, polaroid, kultivace emocí, artefiletika, referenční skupina, buffery v psychologii, Stockholmský syndrom, pozitivní sociometrický status, optimistický, benefektance, oxid dusnatý, evaluační opora, základní životní nálada, biologizace, psychowalkman, Teacch, malarioterapie, ius positum, juspozitivismus, jusnaturalismus, proenvironmentální chování, Meichenbaum Donald, mobilizující konflikt, affirmative action (angl.), flourishing (angl.), PERMA (akronym), autisté, Eliášův syndrom, Geréb George, Bateson Gregory, burnout a jeho fáze, pozitivní evaluace, psychosomatická akcelerace, received social support, publikační bias, chronotropie, batmotropie, prenatální učení, positive affect balance (angl.), reumatická osobnost, Pygmalion efekt, hédonistická morálka, eustáze, autorita neformální, prosociálnost, behaviorální strategie, autopsychoterapie, protektivní faktory, Rogers, suportivní psychoterapie, kompetence sociální a personální, Scheler Max (1874-1928), psychologická metanoia, internalita, externalita v psychologii, autokognice, emotional contagion, Snyder C.R., learned pessimism (angl.), relatedness (angl.), heuristika afektivní, atrakceKnihy

Pozitivní myšlení -- autor: Hadfield Sue
Pozitivní psychologií proti depresi -- autor: Akhtar Miriam
Síla pozitivního přístupu -- autor: Gordon Jon
Pozitivní leader -- autor: Mühlfeit Jan
Pozitivní inteligence -- autor: Chamine Shirzad

Komentáře ke slovu pozitivní, positivní


 
» přidat nový komentář

Phorma neregistrovaný 17.03.2011 17:30
» reagovat
ik lieve positiv
 Navigace

předchozí slovo: » pozitivní transfer
následující slovo: » pozitivum, positivum
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz