Pojem pozitivní

Slovo:

pozitivní, positivní


Význam:

• kladný

• založený na skutečnosti, dokázaný

• stavějící se příznivě k něčemuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

healthy lifestyle, Three Blessings Exercise, charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, behaviorismus a reflexologie, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, psychoterapie ve zdravotnictví, normality (angl.), interakce ve skupinách, Three Blessings Exercise, poradenská pedagogická psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, perinatální období vývoje, postpubescence, prepubescence, autokognice a self-management, dospělost, psychická traumata ve školství, psychosociální zanedbanost dětí, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, percepce a její závady a poruchy, problémové děti a mládež, via positiva (lat.), mikroedukace, pozitivně transitivní skupiny, Philippsův efekt, prosociální chování a prožívání, intraindividuální konflikt, Positive Aging (angl.), typologie školní třídy podle G.Gereba, vnímání, interpersonální konflikt, testimonial, developmental assets (angl.), normalita statistická, sociální klika, adultopsychologie první dospělosti, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, autokognice a autoregulace, mezidruhový neutralismus v biologii, diskvalifikace pozitivního, euthymia (řec.), ASD zkratka ve zdravotnictví, revers ve zdravotnictví, handicapované děti, agrese a šikana, novověká psychologie a pedagogika, pozorování, komunikace sociální, adaptace člověka v náročných situacích, školy podporující zdraví, Představivost a obrazotvornost, temperament a jeho poznávání, infantilismus osobnostní a školní docházka, motivace a stimulace chování a prožívání, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, mládí, tvořivost (kreativita), druhy učení, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, CHTC zkratka ve zdravotnictví, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, školní neúspěšnost, prokreativní antikreativní podmínky, typy osobnosti učitelů a učitelek, První česká školská psychologická poradna a klinika, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, normální prenatální vývoj a porod, duševní zdraví člověka, schopnosti a dovednosti, škola podporující zdraví, interview (rozhovor), sociometrie v praxi, PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, stresy a psychická traumata na školách., drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, zdraví, anormativni chovani dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, egofilie, sociometrický status, mentoring, sociální atrakce, benefit finding, metoda human relation, psychosociální klima školy, sociální klima ve škole, psychogenní algie, reinterpretace, psychologický echo efekt, prosociální lež, agitující, psychosociální atmosféra, konsekvencionalismus, transfer učení, positive thinking (angl.), recipientní pozitivní komunikace, psychowalkman, hidden curriculum, fototropismus, self - efficacy (angl.), autostereotyp, pozitivní diskriminace, fototaxe, pozitivní myšlení, afiliativní styl, press relations, HBs, postraumatický růst, eustres, lactobacilus, psychoterapie, biofilie, diapozitiv, ferotypie, polaroid, kultivace emocí, artefiletika, referenční skupina, buffery v psychologii, Stockholmský syndrom, pozitivní sociometrický status, optimistický, benefektance, oxid dusnatý, evaluační opora, základní životní nálada, biologizace, Teacch, autopsychoterapie, juspozitivismus, jusnaturalismus, autisté, Eliášův syndrom, ius positum, malarioterapie, flourishing (angl.), PERMA (akronym), Meichenbaum Donald, proenvironmentální chování, publikační bias, chronotropie, burnout a jeho fáze, pozitivní evaluace, prosociální deficit, symptomy normální osobnosti, Bateson Gregory, Geréb George, batmotropie, prenatální učení, received social support, psychosomatická akcelerace, affirmative action (angl.), mobilizující konflikt, hédonistická morálka, eustáze, autorita neformální, kompetence sociální a personální, Pygmalion efekt, prosociálnost, protektivní faktory, Rogers, suportivní psychoterapie, behaviorální strategie, Scheler Max (1874-1928), learned pessimism (angl.), externalita v psychologii, autokognice, reumatická osobnost, positive affect balance (angl.), internalita, psychologická metanoia, relatedness (angl.), heuristika afektivní, Snyder C.R., emotional contagion, atrakceKnihy

Pozitivní myšlení -- autor: Hadfield Sue
Pozitivní psychologií proti depresi -- autor: Akhtar Miriam
Síla pozitivního přístupu -- autor: Gordon Jon
Pozitivní leader -- autor: Mühlfeit Jan
Pozitivní přístup k dosažení úspěchu -- autor: Stone W. Clement, Hill Napoleon

Komentáře ke slovu pozitivní, positivní


 
» přidat nový komentář

Phorma neregistrovaný 17.03.2011 17:30
» reagovat
ik lieve positiv
 Navigace

předchozí slovo: » pozitivní transfer
následující slovo: » pozitivum, positivum
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz