Pojem pozitivní

Slovo:

pozitivní, positivní


Význam:

• kladný

• založený na skutečnosti, dokázaný

• stavějící se příznivě k něčemuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychologické poradenství na vysokých školách, behaviorismus a reflexologie, psychosociální zanedbanost dětí, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, charakteristika dětí, Three Good Things Exercise, Three Good Things Exercise, Three Blessings Exercise, healthy lifestyle, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, agrese a šikana, interview (rozhovor), sociometrie v praxi, PROFESIOGRAMY V PRAXI, handicapované děti, autokognice a self-management, dospělost, perinatální období vývoje, postpubescence, prepubescence, Three Blessings Exercise, interakce ve skupinách, testimonial, Philippsův efekt, developmental assets (angl.), diskvalifikace pozitivního, euthymia (řec.), pozitivně transitivní skupiny, mikroedukace, interpersonální konflikt, intraindividuální konflikt, prosociální chování a prožívání, via positiva (lat.), ASD zkratka ve zdravotnictví, revers ve zdravotnictví, problémové děti a mládež, percepce a její závady a poruchy, psychoterapie ve zdravotnictví, normality (angl.), Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie první dospělosti, mezidruhový neutralismus v biologii, autokognice a autoregulace, normalita statistická, sociální klika, konfliktové situace, škola podporující zdraví, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), prokreativní antikreativní podmínky, typy osobnosti učitelů a učitelek, První česká školská psychologická poradna a klinika, mládí, školy podporující zdraví, pozorování, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, adaptace člověka v náročných situacích, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, mladší školní věk (prepuberta), perinatalita, sociální kognice a percepce, sebehodnocení, životní strategie, persona a její poznávání, druhy učení, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, CHTC zkratka ve zdravotnictví, Představivost a obrazotvornost, temperament a jeho poznávání, zdraví, rodina a vývoj dětí, anormativni chovani dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, normální prenatální vývoj a porod, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, motivace a stimulace chování a prožívání, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, DIFICILITY chování a prožívání dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, stresy a psychická traumata na školách., vnímání, typologie školní třídy podle G.Gereba, benefit finding, mentoring, metoda human relation, psychosociální klima školy, psychosociální atmosféra, sociální atrakce, sociální klima ve škole, psychologický echo efekt, prosociální lež, agitující, psychogenní algie, konsekvencionalismus, self - efficacy (angl.), positive thinking (angl.), recipientní pozitivní komunikace, psychowalkman, Teacch, transfer učení, hidden curriculum, autostereotyp, pozitivní diskriminace, fototaxe, fototropismus, reinterpretace, pozitivní myšlení, HBs, press relations, postraumatický růst, eustres, kultivace emocí, lactobacilus, psychoterapie, biofilie, diapozitiv, ferotypie, polaroid, artefiletika, oxid dusnatý, buffery v psychologii, Stockholmský syndrom, pozitivní sociometrický status, afiliativní styl, referenční skupina, optimistický, evaluační opora, základní životní nálada, biologizace, benefektance, autopsychoterapie, protektivní faktory, Eliášův syndrom, autisté, publikační bias, chronotropie, batmotropie, jusnaturalismus, juspozitivismus, Meichenbaum Donald, proenvironmentální chování, malarioterapie, ius positum, prenatální učení, received social support, symptomy normální osobnosti, sociometrický status, egofilie, Positive Aging (angl.), prosociální deficit, pozitivní evaluace, psychosomatická akcelerace, Geréb George, Bateson Gregory, burnout a jeho fáze, PERMA (akronym), flourishing (angl.), autorita neformální, eustáze, kompetence sociální a personální, Scheler Max (1874-1928), learned pessimism (angl.), hédonistická morálka, Pygmalion efekt, Rogers, suportivní psychoterapie, behaviorální strategie, prosociálnost, relatedness (angl.), heuristika afektivní, reumatická osobnost, positive affect balance (angl.), mobilizující konflikt, affirmative action (angl.), autokognice, externalita v psychologii, Snyder C.R., emotional contagion, psychologická metanoia, internalita, atrakceKnihy

Pozitivní myšlení -- autor: Hadfield Sue
Pozitivní psychologií proti depresi -- autor: Akhtar Miriam
Síla pozitivního přístupu -- autor: Gordon Jon
Pozitivní leader -- autor: Mühlfeit Jan
Pozitivní přístup k dosažení úspěchu -- autor: Stone W. Clement, Hill Napoleon

Komentáře ke slovu pozitivní, positivní


 
» přidat nový komentář

Phorma neregistrovaný 17.03.2011 17:30
» reagovat
ik lieve positiv
 Navigace

předchozí slovo: » pozitivní transfer
následující slovo: » pozitivum, positivum
slovo se nachází na stránce: P:102
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz