Pojem práce

Slovo:

práce


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Cílevědomá lidská činnost, jejíž výsledky jsou závislé na objektivních podmínkách (přírodního a sociálního) prostředí ve kterých probíhá a na vlastnostech (rysech) osobnosti, která je vykonává. Zejména jde o fyzické a psychické tj.psychosomatické předpoklady a odbornou připravenost.
Práce je vysoce komplexní lidská aktivita, která má vliv např. na osobní spokojenost a pohodu člověka, jeho ekonomicko- sociální hodnocení a uznání, osobní identitu, sebevědomí a sebehodnocení a úroveň interakční sociální kooperativnosti.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akcidence, adaptivní chování a prožívání, Úvod do sociální psychologie, profesní dotazník, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, školní, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, vývoj, psychoterapeutická péče obětem násilí, nadané a tvořivé osobnosti, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, telehealth, sekty, výchova tvořivosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, předmět pedagogické psychologie, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Maňák Josef, osobnost dítěte, Šeracký František, Kerchensteiner Georg, Úvod do pedagogické psychologie, drogové závislosti, formování chování a prožívání, job searching (angl.), computing skills (angl.), outstanding job (angl.), workload (angl.), perignóza, full-time job (angl.), voluntary work (angl.), night work (angl.), home office (angl.), child labour (angl.), paperwork (angl.), good work (angl.), sociální inkluze, effort (angl.), defence of dissertation (angl.), wrapped work (angl.), semi-skilled jobs (angl.), akademické stresy, yellow journalism (angl.), pedagogicko psychologické výzkumy, teamwork (angl.), předmět psychologie práce, WD anglická zkratka, GJ anglická zkratka, yellow press (angl.), žlutá žurnalistika, homeworking (angl.), monografie odborná, job description (angl.), job satisfaction (angl.), jaob satisfaction (angl.), working on-call (angl.), teleworking (angl.), profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, unifer, náročnost práce na psychosomatiku, výběr a volba povolání, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, hodnotové orientace (typy), psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, mravnost a její výchova a sebvýchova, inženýrská psychologie, závady a poruchy mobility a pozornosti, partial-time job, late works, negativní medializování, pozitivní medializování, management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, D.A.T. zkratka v psychologii, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, edukogenie, prevence syndromu vyhoření, labour market performance (angl.), KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Zjišťování záporů řídící práce, sociální psychologie práce a řízení, sebeřízení, psychodidaktika ve školství, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, způsoby adaptace člověka, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, novověká filozofie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, sociální interakce ve skupině, job markets (angl.), talenty a jejich třídění, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, pracovní motivace a stimulace, mikromanagement, work performance (angl.), kreativní a talentované osoby, poruchy a závady jazyka, klinická psychologie, klinický psycholog, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, M.S.W. zkratka titulu, ažurita, akord, Paretovo pravidlo, ergonomický, workflow, intervize, bolševik, sociální exkluze, street social work, behaviorální příznaky stresu, time management, ráčna, biblioterapie, inaptus, absentérství, sociální adaptabilita, ergasiofobie, altrustické hodnoty, traktor, reminiscenční terapie, Job Enrichment, Job Evaluation, overwork (angl.), plagiátorství, komptoir, objev, emocionální únava, dominantní hodnoty, Labor improbus omnia vincit ., interní marketing, efektivita týmu, ekonomická exkluze, modus operandi, altruistické hodnoty, off-shoring, team-work, Job Analysis, ergonomie, invalida, instrumentace, headhunting, galeje, fuška, fréza, ergometrie, job, ergo-, doktor, dizertace, diplomka, digestoř, atonalita, invalidita, kompozice, šomáž, recruitment, šichta, studie, spillover, sicflajš, režim, responzorium, poster, kontrapunkt, penzum, operace, modeling, mechanizace, manufaktura, kordonet, Job Enlargement, arenda, kontoár, ILO (skr.), length of the thesis (angl.), creativity and novelty of the outcomes (angl.), Dratvová Albína (1892-1969), Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), sanoterapie, internalita, externalita v psychologii, bioenergetika, katorga, normostrana, dizertační práce, mecítma, homo, multitasking v humanitních vědách, oldomáš, Organisation of the thesis (angl.), flinkárna, kancelář, flair, praktika, stretto, peer review (angl.), spánkový deficit, organizační učení, litratmosféra, melouch, štrikování, ergonomika, duplikovat, Purim, Sine labore non panis in ore (lat.), Language and stylistic appropriateness (angl.), chosen topic (angl.), koakce, Atlasův syndrom, eklektická psychoterapie, profesní prekoncept, bodyterapie, dekomodifikace, genderová segregace, šontat, túra, labore inaptus (lat.), infoserver, lotofág, taylorizace, procesuální závislost, pedagogická ergogenie, stabilní profesní kariéra, labore aptus (lat.), kontoárista, casework (angl.), body work (angl.), sanace rodiny, Job kluby, kompetence sociální a personální, maňana, kaizen, vita laboris (lat.), semiprofese, pospolnost, social work (angl.), scénář života, ilegální komunikace ve škole, Krčméry Vladimír (nar.1960), Schavel Milan, tvrdé kompetence, set skillsKnihy

Ako písať záverečné a kvalifikačné práce -- autor: Katuščák Dušan
Teorie sociální práce I -- autor: Mátel Andrej
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce -- autor: Katuščák Dušan
Sociální práce v systému koordinované rehabilitace -- autor: Vacková Jitka, kolektiv
Práce, nebo důchod? -- autor: Bédiová Monika, Rašticová Martina, kol.

Komentáře ke slovu práce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » PR zkratka
následující slovo: » pracovní kariéra
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2743
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz