Pojem praktický

Slovo:

praktický


Význam:

• vztahující se k praxi

• reálný, skutečný

• mající smysl pro realitu

• účelný, vhodnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

nadané a tvořivé osobnosti, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, Souček Rudolf, sebeřízení, prevence, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, Filozofie, osobnost a její poznávání, Úvod do duchovědné psychologie, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do humanistické psychologie, školní, zdravá škola, Glasser William, hlubinná psychologie, vývoj, závady a poruchy myšlení, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, pracovní prostředí a psychosomatika, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, myšlení a kreativita, zvýšené psychosomatické tenze, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, rozhovor a jeho stadia, Metody zkoumání v psychologii, hyperkinetické závady a poruchy, Styly a strategie vyučování a učení, Etický a morální charakter, talenty a jejich třídění, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Mládí a jeho vývoj, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, normalita a psychické zdraví, kreativní a talentované osoby, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, schopnosti a nadání, násilí, Úvod do sociální psychologie, pragmatická pedagogika, sofistikace, edukační pluralismus, globální afázie, sindefendologie, interdisciplinarita, alogodika, redefinování, fronésis, theory of triarchic ontelligence, Kant Immanuel (1724-1804), konvergující žák, practically (angl.), praktikes (z řeč.), practicality (angl.), eklekticismus, prudentia (lat.), politika, pragmatický, metoda, management, avigace, common sense, praktikum, reál, praktognostická dyskalkulie, profesní kompetence, praktognostická vývojová dyskalkulie, aplikovaný výzkum, stáž, workshop, epikantus, personal assistance support (angl.), encyklopedismus, mezinárodní mobilita studentů, ratio practica (lat.), syndrom spasitele, praktika, majstrštyk, praktik, generalista, ZŠP, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, realistic (angl.), Verstand (něm.), pragmatický kalkul, desikátor, dysexekutivní syndrom, kompetence k učení, nedoslýchavý nevidomý člověk, slabozraký neslyšící člověk, realistické profese, periplus, Beyle Henri Marie (1783-1842), Form-Lege-Test (F.L.T.), instrumentální psychosociální opora, ABC analýza, Bourdon Benjamin, Amthauer Rudolf, pragmatická lingvistika, Bacon Francis (1561-1626), astromedicínaKnihy

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací – sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2018 -- autor: Voltnerová Karla Maderová Mgr. et Mgr.
Občanský zákoník. Praktický komentář (2 svazky) -- autor: Kindl Milan, Rozehnal Aleš, kolektiv
Správní řád -- autor: Fiala Zdeněk, Frumarová Kateřina, Škurek Martin, Vetešník Pavel, . Eva Horzinko..
Zákon o ochranných známkách. Praktický komentář (441/2003 Sb.) -- autor: Peřinová Eva , kolektiv
Život je boj - Praktický průvodce rakovinou pro nemocné a jejich blízké -- autor: Janáčková Laura

Komentáře ke slovu praktický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » praktické zdraví
následující slovo: » prakticky hluchoslepý člověk
slovo se nachází na stránce: P:103
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz