Pojem praktický

Slovo:

praktický


Význam:

• vztahující se k praxi

• reálný, skutečný

• mající smysl pro realitu

• účelný, vhodnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

astromedicína, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, osobnost a její poznávání, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, sebeřízení, expanzivní a extrapunitivní chování, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, prevence, formování chování a prožívání, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, hlubinná psychologie, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, vývoj, Glasser William, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, profesní a studijní orientacei, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, schopnosti a nadání, Edukace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, vzdělání, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, etapy tvořivosti, dysrealistický syndrom, reálpolitika, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, psychologická charakteristika žáků a žákyň, kreativní a talentované osoby, zvýšená psychosomatická tenze, normalita a psychické zdraví, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, talenty a jejich třídění, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, agresivita, rozhovor a jeho stadia, sebepoznání a sebeřízení, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, Metody zkoumání v psychologii, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, avigace, praktikes (z řeč.), globální afázie, pragmatická pedagogika, sofistikace, edukační pluralismus, redefinování, fronésis, practicality (angl.), alogodika, practically (angl.), konvergující žák, theory of triarchic ontelligence, Kant Immanuel (1724-1804), epikantus, personal assistance support (angl.), sindefendologie, interdisciplinarita, periplus, reál, common sense, management, metoda, politika, pragmatický, praktikum, stáž, eklekticismus, workshop, aplikovaný výzkum, praktognostická vývojová dyskalkulie, praktognostická dyskalkulie, profesní kompetence, prudentia (lat.), realistické profese, slabozraký neslyšící člověk, školská poradenská psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, generalista, ZŠP, realistic (angl.), Verstand (něm.), pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, Úvod do pedagogické psychologie, mezinárodní mobilita studentů, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, ratio practica (lat.), encyklopedismus, nedoslýchavý nevidomý člověk, Amthauer Rudolf, dysexekutivní syndrom, kompetence k učení, Beyle Henri Marie (1783-1842), Form-Lege-Test (F.L.T.), pragmatická lingvistika, Bacon Francis (1561-1626), Bourdon Benjamin, syndrom spasitele, instrumentální psychosociální opora, ABC analýza, desikátor, pragmatický kalkul, majstrštyk, praktik, praktika, Klugheit (něm)

Komentáře ke slovu praktický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » praktické zdraví
následující slovo: » prakticky hluchoslepý člověk
slovo se nachází na stránce: P:103
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz