Pojem praktický

Slovo:

praktický


Význam:

• vztahující se k praxi

• reálný, skutečný

• mající smysl pro realitu

• účelný, vhodnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, osobnost a její poznávání, Úvod do duchovědné psychologie, Filozofie, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, prevence, sebeřízení, vývoj, Glasser William, hlubinná psychologie, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, nadané a tvořivé osobnosti, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, Souček Rudolf, schopnosti a nadání, kreativní a talentované osoby, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, studijní a profesní poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, vzdělání, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, Úvod do patopsychologie, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), psychologické poradenství ve školství, dotazník jako výzkumná metoda, rozhovor a jeho stadia, Metody zkoumání v psychologii, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, talenty a jejich třídění, tvořiví a talentovaní lidé, normalita a psychické zdraví, myšlení v pracovním procesu, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor a jeho typy, hyperkinetické závady a poruchy, Styly a strategie vyučování a učení, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, pracovní prostředí a psychosomatika, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, školní, Edukace, redefinování, fronésis, praktikes (z řeč.), edukační pluralismus, sofistikace, sindefendologie, globální afázie, pragmatická pedagogika, practicality (angl.), practically (angl.), personal assistance support (angl.), realistické profese, periplus, epikantus, Kant Immanuel (1724-1804), konvergující žák, theory of triarchic ontelligence, alogodika, interdisciplinarita, politika, pragmatický, praktikum, metoda, management, avigace, common sense, reál, stáž, profesní kompetence, prudentia (lat.), eklekticismus, praktognostická dyskalkulie, praktognostická vývojová dyskalkulie, workshop, aplikovaný výzkum, slabozraký neslyšící člověk, nedoslýchavý nevidomý člověk, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Verstand (něm.), realistic (angl.), ratio practica (lat.), generalista, ZŠP, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, násilí, Úvod do experimentální psychologie, mezinárodní mobilita studentů, encyklopedismus, pragmatická lingvistika, Bacon Francis (1561-1626), Amthauer Rudolf, Form-Lege-Test (F.L.T.), Beyle Henri Marie (1783-1842), dysexekutivní syndrom, kompetence k učení, Bourdon Benjamin, instrumentální psychosociální opora, praktik, praktika, syndrom spasitele, majstrštyk, pragmatický kalkul, ABC analýza, desikátor, astromedicínaKnihy

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací – sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2018 -- autor: Voltnerová Karla Maderová Mgr. et Mgr.
Občanský zákoník. Praktický komentář (2 svazky) -- autor: Kindl Milan, Rozehnal Aleš, kolektiv
Zákon o ochranných známkách -- autor: Peřinová Eva, Pomaizlová Karin, Loučka Martin
Správní řád -- autor: Fiala Zdeněk, Frumarová Kateřina, Škurek Martin, Vetešník Pavel, . Eva Horzinko..
Naše bylinky v tradiční čínské medicíně -- autor: Garran Thomas Avery

Komentáře ke slovu praktický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » praktické zdraví
následující slovo: » prakticky hluchoslepý člověk
slovo se nachází na stránce: P:103
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz