Pojem praktický

Slovo:

praktický


Význam:

• vztahující se k praxi

• reálný, skutečný

• mající smysl pro realitu

• účelný, vhodnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do duchovědné psychologie, Filozofie, poznávací a intervenční interview, osobnost a její poznávání, prevence, formování chování a prožívání, sebeřízení, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, mravní výchova ve společnosti, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, profesní a studijní orientacei, nadané a tvořivé osobnosti, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, závady a poruchy myšlení, zdravá škola, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, vývoj, Glasser William, Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, osobnost dítěte, hlubinná psychologie, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, etapy tvořivosti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, vzdělání, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho typy, normalita a psychické zdraví, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, talenty a jejich třídění, Etický a morální charakter, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, edukační pluralismus, redefinování, fronésis, sofistikace, pragmatická pedagogika, sindefendologie, globální afázie, praktikes (z řeč.), practicality (angl.), epikantus, personal assistance support (angl.), realistické profese, Kant Immanuel (1724-1804), theory of triarchic ontelligence, practically (angl.), konvergující žák, alogodika, interdisciplinarita, politika, pragmatický, praktikum, metoda, management, avigace, common sense, reál, stáž, profesní kompetence, prudentia (lat.), eklekticismus, praktognostická dyskalkulie, praktognostická vývojová dyskalkulie, workshop, aplikovaný výzkum, periplus, slabozraký neslyšící člověk, ZŠP, realistic (angl.), Verstand (něm.), generalista, ratio practica (lat.), encyklopedismus, mezinárodní mobilita studentů, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, syndrom spasitele, praktika, Form-Lege-Test (F.L.T.), pragmatická lingvistika, Bacon Francis (1561-1626), Beyle Henri Marie (1783-1842), kompetence k učení, nedoslýchavý nevidomý člověk, dysexekutivní syndrom, Amthauer Rudolf, Bourdon Benjamin, majstrštyk, praktik, pragmatický kalkul, desikátor, instrumentální psychosociální opora, ABC analýza, astromedicínaKnihy

Zákon o ochranných známkách -- autor: Peřinová Eva, Pomaizlová Karin, Loučka Martin
Správní řád -- autor: Fiala Zdeněk, Frumarová Kateřina, Škurek Martin, Vetešník Pavel, . Eva Horzinko..
Antény prakticky -- autor: Jacek Matuszczyk
Celní zákon -- autor: Polák Pavel, Hájek Filip, Hrbek Ladislav
Žurnalistika v informační společnosti -- autor: Osvaldová Barbora, Tejkalová Alice

Komentáře ke slovu praktický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » praktické zdraví
následující slovo: » prakticky hluchoslepý člověk
slovo se nachází na stránce: P:103
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz