Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abandon, dizertační práce, juspozitivismus, ius positum, ius scriptum, ius naturalis, Pragmatická sankce, investitura, one brain, inkamerace, inkamerovat, exkluzivita, kantna, Codes Iuris Canonici, ius generale, Res severa verum gaudium., summum ius (lat.), ius strictum, adat, lex contractus, ubi lex, Dictus unius, jusnaturalismus, Access control ang., ius tertii, posesorní, burčák, perpetuum silentium, kompaciscent, micvot, micva, PHK zkratka ve zdravotnictví, Taygetská skála, kvaziprecedent, prekarium, species facti, tutela, matricaria recutita, civilista, movitý, exekut, exekvent, excisní, pandekty, nekompetence, census, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), via iuris, theonomie, zůstavitel, persona sui juris, genderová senzitivita, rehabilitovat, Suum cuique tribuere., Neminem laedere (lat.), Verus amor nullum novit habere modum, ferule, iura novit curia, in effigie, ius gladii, subdominantní hemisféra, genderová diskriminace, timokracie, talion, paludamentum, minorát, intersticie, optimo iure, juniorát, in dubiis mutius, rektadoložka, definiens, genderová rovnost, erga omnes, legitimismus, uzurpátor, prekludovaný, criminal law (angl.), questio iuris, ius gentium, kompetence občanské, lex humana, lex naturalis, nesouhlasná lateralita, souhlasná lateralita, humaniora, iusta causa, ius resistendi, atimie, Ubi societas, Non licet vos esse (lat.)., jinotaj, Amicus certus in re incerta cernitur., certus, státní občanství, obligatorní, Princeps legibus solutus., ius manuarium (lat.), držba, epištolní, media (angl.), expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, novověká filozofie, prevence, sebeřízení, poruchy chování v MKN 10, sebevědomí zvýšené, mravní výchova ve společnosti, sebevědomí normální, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, normy chování pro sociální komunikaci, školská poradenská psychologie, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Úvod do behaviorismu, závislost na alkoholu, potestas (lat.), Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, prosociální a morální charakter, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Etický a morální charakter, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, edukativní, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Úvod do experimentální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, kanonické právo, převáděč, Res iudicata pro veritate habetur, Vera causa, pangejtismus, Bis de eadem re ne sit actio, stranová preference, Civis Romanus sum (lat.), trafikant, kryptoanarchismus, asha, exekvovatelný, rei iudicatae, exekvovat, forenzní psychologie, collatio, peregrínus, kapování, indigenát, rektarubopis, rektaindosace, kaple, rezervát, dominikalista, Konvent (Fr., drogové závislosti, PMM zkratka ve zdravotnictví, teorie vývoje a utváření osobnosti, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, mravní výchova, restriktivní opatření, zásada opportunity, Ius est ars boni et aequi, poruchy chování, CRPD zkratka, human rights (angl.), ESLP zkratka, chamomilla recutita, pulmo dexter (lat.), AFD zkratka ve zdravotnictví, komicium, ususfructus, digesta, heres, pacta legitima, konfereace, peculium, manumisse, faktótum, fiduciant, abjurace, omni iure, per fas et nefas, patronát, patent, par excellence, originární, optovat, optant, opční, opce, nomologie, polyarchie, nomo-, nasciturus, monopol, majorát, liberalizmus, kverulant, kux, kredit, korzár, petice, posese, konstitucionalistika, subrogace, vetovat, veto, vertikální, usu capio, temporálie, taklid, šaría, suspenze, sufražetka, statuta, preference, status, species, renunciace, rehabilitace, regredient, regál, purkrecht, prerogativa, prekluze, prejudice, konzumace, kompenzace, yeoman, case-law, descendent, delikt, de iure (lat.), damnum, copyright, common law, civilistika, cese, cedent, beneficium, droit de suite, autentický, asiento, asertivní, asertivita, arbitráž, apelace, akcie, adjudikace, abstence, absoluce, detence, echt, koluze, intence, kolizní, kognece, kazuistika, kauce, kapitál, kánon, justifikace, JUDr., intervence, inovace, erepce, inhibice, ingres, imise, charta, hypotéka, habilitace, franchising, forenzní, exteritorialita, ex lege, warrant, seniorát, fideikomisář, ubrman, intercise, aviticita, redempce, redhibice, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, destigmatizace, a tempo, pubertas praecox vera, reces, usucapio, Artemisia absinthium, verus (lat.), imaginární historky, ipso iure, Panonie, alod, osvícenství, ius privatum (lat.), ius publicum (lat.), palindrom, de lege ferenda, dilace, Matricaria chamomilla, hypochondrium, Ultra posse nemo tenetur, fideikomis, remonstrant, remonstrace, propinace, decemvir, denonsace, koimpérium, kognát, JUC., injurecesse, Conduct Disorder, New social sciences, juxta, markytánka, pravomoc, costae verae, ius primae noctis, mora, krzno, stipulace, komitiva, komisivní, acquis communautaire, iatrokracie, kapciózní, sociální pozice, sociálně patologické chování, ius sanguinis, ius soli, intabulace, ryzí sebevědomí, dromotropní, in dubio mitius, in dubio pro reo, timesharing, paranoidní porucha osobnosti, swapce, droit de seigneur, podindosament, legalita x legitimita, kautela, acquis, apatriditas, modality práva, kolektivní smlouva, vinklář, kodifikace, nunkupace, temporalia, socializovaná porucha chování, politická exkluze, man, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, subsistentní normy, ius utendi et fruendi, ius dispondendi, ius possidenti, Servus nullum caput habet., porucha chování ve vztahu k rodině, multikulturní společnost, res nullius, Dieu en mon droit, lobus dexter, solicitovat, yeoman, intronizace, abalon, disponování, kairos, verus, labour law (angl.)Knihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Obchodné právo I. Všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva -- autor: Mamojka Mojmír
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Európske menové právo a menové právo na Slovensku -- autor: Kubincová Soňa, Leitnerová Lucia

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » Pravidlo René Zazza (1910-1995)
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2429
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz