Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Amicus certus in re incerta cernitur., certus, státní občanství, obligatorní, jinotaj, Non licet vos esse (lat.)., ius resistendi, atimie, Ubi societas, aberace, Princeps legibus solutus., rehabilitovat, Suum cuique tribuere., Neminem laedere (lat.), Verus amor nullum novit habere modum, genderová senzitivita, genderová rovnost, iusta causa, erga omnes, genderová diskriminace, humaniora, uzurpátor, Dictus unius, via iuris, ius tertii, theonomie, Binet Alfred (1857-1911), ubi lex, Pretexting, adat, lex contractus, legitimismus, prekludovaný, lex naturalis, nesouhlasná lateralita, souhlasná lateralita, lex humana, kompetence občanské, criminal law (angl.), questio iuris, ius gentium, ferule, iura novit curia, kognát, JUC., Ultra posse nemo tenetur, injurecesse, koimpérium, denonsace, remonstrace, propinace, decemvir, New social sciences, juxta, krzno, stipulace, komitiva, Conduct Disorder, mora, ius primae noctis, markytánka, pravomoc, costae verae, remonstrant, fideikomis, timokracie, talion, paludamentum, minorát, subdominantní hemisféra, persona sui juris, in effigie, obročí, ius gladii, intersticie, optimo iure, epištolní, fiduciant, fideikomisář, faktótum, definiens, juniorát, in dubiis mutius, rektadoložka, ius strictum, summum ius (lat.), Res iudicata pro veritate habetur, Bis de eadem re ne sit actio, Civis Romanus sum (lat.), trafikant, dominikalista, rei iudicatae, psychologie puberty, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Konvent (Fr., kryptoanarchismus, asha, collatio, peregrínus, indigenát, rektarubopis, asertivní chování, forenzní psychologie, převáděč, exekvovatelný, exekvovat, manumisse, peculium, PSI zkratka ve zdravotnictví, normalita statistická, zásada opportunity, poruchy chování, restriktivní opatření, respitní péče ve zdravotnictví, positions (angl.), mravní výchova, normality (angl.), CRPD zkratka, Caselmann Christian Theobald, heres, pacta legitima, konfereace, digesta, ususfructus, human rights (angl.), ESLP zkratka, komicium, rektaindosace, kaple, Salter Andrew, Access control ang., jusnaturalismus, juspozitivismus, tutela, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), pandekty, nekompetence, census, ius positum, ius scriptum, dizertační práce, exkluzivita, Codes Iuris Canonici, ius generale, inkamerovat, inkamerace, ius naturalis, Pragmatická sankce, investitura, excisní, exekvent, burčák, perpetuum silentium, rejstřík, kompaciscent, ius manuarium (lat.), zůstavitel, rezervát, kanonické právo, držba, micvot, micva, civilista, movitý, exekut, species facti, posesorní, Taygetská skála, kvaziprecedent, prekarium, Artemisia absinthium, dilace, nomo-, nasciturus, monopol, majorát, nomologie, omni iure, optant, opční, opce, liberalizmus, kverulant, koluze, kolizní, kognece, kazuistika, kompenzace, konstitucionalistika, kux, korzár, konzumace, optovat, originární, regredient, regál, purkrecht, prerogativa, rehabilitace, renunciace, statuta, status, species, prekluze, prejudice, patronát, patent, par excellence, per fas et nefas, petice, preference, posese, polyarchie, kauce, kapitál, civilistika, cese, cedent, case-law, common law, copyright, delikt, de iure (lat.), damnum, beneficium, asiento, adjudikace, abstence, absoluce, abjurace, akcie, apelace, asertivní, asertivita, arbitráž, descendent, detence, inovace, inhibice, ingres, imise, intence, intervence, kánon, justifikace, JUDr., charta, hypotéka, erepce, echt, droit de suite, ex lege, exteritorialita, habilitace, franchising, forenzní, subrogace, sufražetka, man, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, subsistentní normy, politická exkluze, temporalia, komisivní, hypochondrium, acquis communautaire, ius utendi et fruendi, ius dispondendi, Dieu en mon droit, lobus dexter, solicitovat, yeoman, res nullius, porucha chování ve vztahu k rodině, ius possidenti, Servus nullum caput habet., socializovaná porucha chování, de lege ferenda, palindrom, destigmatizace, a tempo, pubertas praecox vera, reces, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, redhibice, intercise, aviticita, redempce, ubrman, usucapio, osvícenství, ius privatum (lat.), ius publicum (lat.), alod, Panonie, verus (lat.), imaginární historky, ipso iure, intronizace, abalon, kolektivní smlouva, vinklář, iatrokracie, seniorát, modality práva, apatriditas, legalita x legitimita, kautela, acquis, yeoman, warrant, taklid, šaría, suspenze, temporálie, tribun, vetovat, veto, usu capio, podindosament, droit de seigneur, paranoidní porucha osobnosti, kodifikace, sociální pozice, sociálně patologické chování, nunkupace, multikulturní společnost, disponování, kairos, verus, ius sanguinis, ius soli, kapciózní, timesharing, swapce, in dubio pro reo, in dubio mitius, intabulace, ryzí sebevědomí, dromotropní, abandonKnihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Finančné právo v Čechách a na Slovensku - II. diel - Finančné právo na Slovensku -- autor: Pauličková Alena
Finanční právo se zaměřením na daňové právo -- autor: Grossová Marie Emilie

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » pravá iluze
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2178
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz