Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ius scriptum, ius positum, ius naturalis, Pragmatická sankce, investitura, juspozitivismus, jusnaturalismus, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), tutela, Access control ang., kantna, one brain, inkamerace, ius strictum, summum ius (lat.), adat, lex contractus, ubi lex, Res severa verum gaudium., ius generale, inkamerovat, dizertační práce, exkluzivita, Codes Iuris Canonici, census, nekompetence, kompaciscent, perpetuum silentium, micvot, micva, PHK zkratka ve zdravotnictví, burčák, ius manuarium (lat.), rezervát, kanonické právo, držba, zůstavitel, Taygetská skála, kvaziprecedent, exekut, exekvent, excisní, pandekty, movitý, civilista, prekarium, posesorní, species facti, matricaria recutita, Dictus unius, via iuris, Verus amor nullum novit habere modum, Neminem laedere (lat.), ferule, iura novit curia, in effigie, Suum cuique tribuere., rehabilitovat, erga omnes, genderová diskriminace, genderová rovnost, genderová senzitivita, ius gladii, persona sui juris, optimo iure, juniorát, in dubiis mutius, rektadoložka, intersticie, minorát, subdominantní hemisféra, timokracie, talion, paludamentum, iusta causa, Princeps legibus solutus., kompetence občanské, ius gentium, lex humana, lex naturalis, nesouhlasná lateralita, questio iuris, criminal law (angl.), ius tertii, theonomie, legitimismus, prekludovaný, souhlasná lateralita, uzurpátor, Amicus certus in re incerta cernitur., certus, státní občanství, obligatorní, jinotaj, Non licet vos esse (lat.)., humaniora, ius resistendi, atimie, Ubi societas, kaple, rektaindosace, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, novověká filozofie, prevence, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, pozice a role ve skupinách, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, sebevědomí normální, sebeřízení, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), sebevědomí zvýšené, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, prioritní a cílové hodnoty člověka, disociální a asociální chování dětí a mládeže, závislost na alkoholu, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mobilita, Úvod do patopsychologie, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, psychologické poznávací metody projektivní, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, Etický a morální charakter, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, edukativní, prostředí a psychosomatika člověka, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, účinná sociální komunikace, adaptivní chování a prožívání, normy chování pro sociální komunikaci, pangejtismus, Vera causa, Bis de eadem re ne sit actio, stranová preference, Civis Romanus sum (lat.), Res iudicata pro veritate habetur, dominikalista, manumisse, chamomilla recutita, Konvent (Fr., rei iudicatae, trafikant, kryptoanarchismus, peregrínus, kapování, indigenát, rektarubopis, collatio, forenzní psychologie, asha, převáděč, exekvovatelný, exekvovat, peculium, konfereace, mravní výchova, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, restriktivní opatření, zásada opportunity, Ius est ars boni et aequi, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, školská poradenská psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, psychoterapeutická péče obětem násilí, poruchy chování, CRPD zkratka, ususfructus, digesta, heres, pacta legitima, komicium, AFD zkratka ve zdravotnictví, human rights (angl.), PMM zkratka ve zdravotnictví, ESLP zkratka, pulmo dexter (lat.), definiens, faktótum, originární, par excellence, optovat, optant, opční, patent, patronát, posese, polyarchie, petice, per fas et nefas, opce, omni iure, kux, kverulant, kredit, korzár, konzumace, liberalizmus, majorát, nomologie, nomo-, nasciturus, monopol, preference, prejudice, temporálie, usu capio, taklid, šaría, suspenze, vertikální, veto, seniorát, yeoman, warrant, vetovat, sufražetka, subrogace, regál, purkrecht, prerogativa, prekluze, regredient, rehabilitace, statuta, status, species, renunciace, konstitucionalistika, kompenzace, civilistika, common law, cese, cedent, case-law, copyright, damnum, detence, descendent, delikt, de iure (lat.), beneficium, autentický, adjudikace, abstence, absoluce, abjurace, akcie, apelace, asiento, asertivní, asertivita, arbitráž, droit de suite, echt, justifikace, kánon, JUDr., intervence, intence, kapitál, kauce, koluze, kolizní, kognece, kazuistika, inovace, inhibice, forenzní, exteritorialita, ex lege, erepce, franchising, habilitace, ingres, imise, charta, hypotéka, iatrokracie, vinklář, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, redhibice, destigmatizace, a tempo, pubertas praecox vera, redempce, aviticita, Matricaria chamomilla, Artemisia absinthium, dilace, intercise, reces, ubrman, osvícenství, ius privatum (lat.), ius publicum (lat.), palindrom, alod, Panonie, usucapio, verus (lat.), imaginární historky, ipso iure, Conduct Disorder, komitiva, decemvir, propinace, denonsace, koimpérium, kognát, remonstrace, remonstrant, epištolní, fiduciant, fideikomisář, fideikomis, JUC., Ultra posse nemo tenetur, ius primae noctis, mora, krzno, stipulace, costae verae, pravomoc, injurecesse, New social sciences, juxta, markytánka, de lege ferenda, komisivní, intabulace, ius soli, ryzí sebevědomí, dromotropní, in dubio mitius, ius sanguinis, sociálně patologické chování, nunkupace, paranoidní porucha osobnosti, kodifikace, sociální pozice, in dubio pro reo, kapciózní, acquis, apatriditas, modality práva, kolektivní smlouva, kautela, legalita x legitimita, timesharing, swapce, droit de seigneur, podindosament, multikulturní společnost, verus, subsistentní normy, lex non scripta, ius utendi et fruendi, ius dispondendi, ius possidenti, Vigilantibus iura scripta sunt., man, hypochondrium, acquis communautaire, temporalia, politická exkluze, Servus nullum caput habet., socializovaná porucha chování, intronizace, abalon, disponování, kairos, yeoman, solicitovat, porucha chování ve vztahu k rodině, res nullius, Dieu en mon droit, lobus dexter, abandonKnihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Obchodné právo 1 -- autor: Ovečková Oľga, Csach Kristián
Európske menové právo a menové právo na Slovensku -- autor: Kubincová Soňa, Leitnerová Lucia

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » Pravidlo René Zazza (1910-1995)
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2372
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz