Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

jinotaj, Amicus certus in re incerta cernitur., certus, státní občanství, Non licet vos esse (lat.)., Ubi societas, humaniora, ius resistendi, atimie, obligatorní, aberace, genderová senzitivita, rehabilitovat, Suum cuique tribuere., Neminem laedere (lat.), genderová rovnost, genderová diskriminace, Princeps legibus solutus., iusta causa, erga omnes, uzurpátor, souhlasná lateralita, ubi lex, Binet Alfred (1857-1911), Dictus unius, via iuris, lex contractus, adat, summum ius (lat.), ius strictum, Pretexting, ius tertii, theonomie, kompetence občanské, lex humana, lex naturalis, nesouhlasná lateralita, ius gentium, questio iuris, legitimismus, prekludovaný, criminal law (angl.), Verus amor nullum novit habere modum, ferule, koimpérium, kognát, JUC., Ultra posse nemo tenetur, denonsace, decemvir, remonstrant, remonstrace, propinace, injurecesse, New social sciences, mora, krzno, stipulace, komitiva, ius primae noctis, costae verae, juxta, markytánka, pravomoc, fideikomis, fideikomisář, subdominantní hemisféra, timokracie, talion, paludamentum, persona sui juris, ius gladii, iura novit curia, in effigie, obročí, minorát, intersticie, faktótum, epištolní, fiduciant, definiens, rektadoložka, optimo iure, juniorát, in dubiis mutius, ius generale, Codes Iuris Canonici, rei iudicatae, dominikalista, Res iudicata pro veritate habetur, Bis de eadem re ne sit actio, Konvent (Fr., Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, peculium, manumisse, psychologie puberty, Civis Romanus sum (lat.), trafikant, forenzní psychologie, asertivní chování, collatio, peregrínus, exekvovat, exekvovatelný, kryptoanarchismus, asha, převáděč, konfereace, pacta legitima, respitní péče ve zdravotnictví, restriktivní opatření, PSI zkratka ve zdravotnictví, normalita statistická, normality (angl.), mravní výchova, healthy lifestyle, chivalric (angl.), positions (angl.), zásada opportunity, poruchy chování, ususfructus, digesta, heres, komicium, ESLP zkratka, CRPD zkratka, Caselmann Christian Theobald, human rights (angl.), indigenát, rektarubopis, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), tutela, Salter Andrew, Access control ang., census, nekompetence, exekvent, excisní, pandekty, jusnaturalismus, juspozitivismus, inkamerace, inkamerovat, dizertační práce, exkluzivita, investitura, Pragmatická sankce, ius positum, ius scriptum, ius naturalis, exekut, movitý, zůstavitel, ius manuarium (lat.), burčák, perpetuum silentium, držba, kanonické právo, rektaindosace, kaple, rezervát, rejstřík, kompaciscent, posesorní, species facti, civilista, prekarium, kvaziprecedent, micvot, micva, Taygetská skála, Conduct Disorder, Artemisia absinthium, nomo-, nasciturus, monopol, majorát, nomologie, omni iure, optant, opční, opce, liberalizmus, kverulant, koluze, kolizní, kognece, kazuistika, kompenzace, konstitucionalistika, kux, korzár, konzumace, optovat, originární, regredient, regál, purkrecht, prerogativa, rehabilitace, renunciace, statuta, status, species, prekluze, prejudice, patronát, patent, par excellence, per fas et nefas, petice, preference, posese, polyarchie, kauce, kapitál, civilistika, cese, cedent, case-law, common law, copyright, delikt, de iure (lat.), damnum, beneficium, asiento, adjudikace, abstence, absoluce, abjurace, akcie, apelace, asertivní, asertivita, arbitráž, descendent, detence, inovace, inhibice, ingres, imise, intence, intervence, kánon, justifikace, JUDr., charta, hypotéka, erepce, echt, droit de suite, ex lege, exteritorialita, habilitace, franchising, forenzní, subrogace, sufražetka, politická exkluze, man, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, temporalia, acquis communautaire, de lege ferenda, komisivní, hypochondrium, subsistentní normy, ius utendi et fruendi, res nullius, Dieu en mon droit, lobus dexter, solicitovat, porucha chování ve vztahu k rodině, socializovaná porucha chování, ius dispondendi, ius possidenti, Servus nullum caput habet., palindrom, ius publicum (lat.), Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, destigmatizace, a tempo, pubertas praecox vera, redhibice, redempce, dilace, intercise, aviticita, reces, ubrman, alod, osvícenství, ius privatum (lat.), Panonie, ipso iure, usucapio, verus (lat.), imaginární historky, yeoman, intronizace, modality práva, kolektivní smlouva, vinklář, iatrokracie, apatriditas, acquis, podindosament, legalita x legitimita, kautela, seniorát, yeoman, temporálie, taklid, šaría, suspenze, tribun, usu capio, warrant, vetovat, veto, droit de seigneur, swapce, nunkupace, paranoidní porucha osobnosti, kodifikace, sociální pozice, multikulturní společnost, verus, abalon, disponování, kairos, sociálně patologické chování, ius sanguinis, in dubio pro reo, kapciózní, timesharing, in dubio mitius, dromotropní, ius soli, intabulace, ryzí sebevědomí, abandonKnihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Finanční právo se zaměřením na daňové právo -- autor: Grossová Marie Emilie
Finančné právo v Čechách a na Slovensku - II. diel - Finančné právo na Slovensku -- autor: Pauličková Alena

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » pravá iluze
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2193
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz