Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adat, lex contractus, ubi lex, Dictus unius, ius strictum, summum ius (lat.), exkluzivita, Codes Iuris Canonici, ius generale, Res severa verum gaudium., via iuris, ius tertii, kompetence občanské, lex humana, lex naturalis, nesouhlasná lateralita, ius gentium, questio iuris, theonomie, legitimismus, prekludovaný, criminal law (angl.), dizertační práce, inkamerovat, pandekty, nekompetence, census, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), excisní, exekvent, matricaria recutita, civilista, movitý, exekut, tutela, Access control ang., Pragmatická sankce, investitura, one brain, inkamerace, ius naturalis, ius scriptum, kantna, jusnaturalismus, juspozitivismus, ius positum, souhlasná lateralita, uzurpátor, intersticie, optimo iure, juniorát, in dubiis mutius, minorát, paludamentum, persona sui juris, subdominantní hemisféra, timokracie, talion, rektadoložka, definiens, remonstrace, propinace, decemvir, denonsace, remonstrant, fideikomis, faktótum, epištolní, fiduciant, fideikomisář, ius gladii, in effigie, Amicus certus in re incerta cernitur., certus, státní občanství, obligatorní, jinotaj, Non licet vos esse (lat.)., humaniora, ius resistendi, atimie, Ubi societas, Princeps legibus solutus., iusta causa, Neminem laedere (lat.), Verus amor nullum novit habere modum, ferule, iura novit curia, Suum cuique tribuere., rehabilitovat, erga omnes, genderová diskriminace, genderová rovnost, genderová senzitivita, species facti, posesorní, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, školská poradenská psychologie, normy chování pro sociální komunikaci, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, teorie vývoje a utváření osobnosti, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, human rights (angl.), PMM zkratka ve zdravotnictví, ESLP zkratka, pulmo dexter (lat.), CRPD zkratka, poruchy chování, mravní výchova, restriktivní opatření, zásada opportunity, Ius est ars boni et aequi, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchova a její prostředky, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, expanzivní a extrapunitivní chování, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, media (angl.), sebevědomí zvýšené, sebevědomí normální, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, poruchy chování v MKN 10, sebeřízení, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, novověká filozofie, prevence, AFD zkratka ve zdravotnictví, komicium, rektaindosace, kaple, rezervát, kanonické právo, rektarubopis, indigenát, forenzní psychologie, collatio, peregrínus, kapování, držba, zůstavitel, PHK zkratka ve zdravotnictví, Taygetská skála, kvaziprecedent, prekarium, micva, micvot, ius manuarium (lat.), burčák, perpetuum silentium, kompaciscent, exekvovat, exekvovatelný, manumisse, chamomilla recutita, Konvent (Fr., rei iudicatae, peculium, konfereace, ususfructus, digesta, heres, pacta legitima, dominikalista, Res iudicata pro veritate habetur, trafikant, kryptoanarchismus, asha, převáděč, Civis Romanus sum (lat.), stranová preference, Vera causa, pangejtismus, Bis de eadem re ne sit actio, koimpérium, kognát, opce, omni iure, nomologie, nomo-, opční, optant, patent, par excellence, originární, optovat, nasciturus, monopol, konzumace, konstitucionalistika, kompenzace, koluze, korzár, kredit, majorát, liberalizmus, kverulant, kux, patronát, per fas et nefas, subrogace, statuta, status, species, sufražetka, suspenze, usu capio, temporálie, taklid, šaría, renunciace, rehabilitace, preference, posese, polyarchie, petice, prejudice, prekluze, regredient, regál, purkrecht, prerogativa, kolizní, kognece, civilistika, cese, cedent, case-law, common law, copyright, descendent, delikt, de iure (lat.), damnum, beneficium, autentický, adjudikace, abstence, absoluce, abjurace, akcie, apelace, asiento, asertivní, asertivita, arbitráž, detence, droit de suite, intervence, intence, inovace, inhibice, JUDr., justifikace, kazuistika, kauce, kapitál, kánon, ingres, imise, exteritorialita, ex lege, erepce, echt, forenzní, franchising, charta, hypotéka, habilitace, vertikální, veto, ipso iure, Panonie, alod, osvícenství, imaginární historky, verus (lat.), pubertas praecox vera, reces, ubrman, usucapio, ius privatum (lat.), ius publicum (lat.), politická exkluze, man, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, temporalia, acquis communautaire, palindrom, de lege ferenda, komisivní, hypochondrium, a tempo, destigmatizace, pravomoc, costae verae, ius primae noctis, mora, markytánka, juxta, JUC., Ultra posse nemo tenetur, injurecesse, New social sciences, krzno, stipulace, aviticita, redempce, redhibice, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, intercise, dilace, komitiva, Conduct Disorder, Matricaria chamomilla, Artemisia absinthium, subsistentní normy, ius utendi et fruendi, timesharing, swapce, droit de seigneur, podindosament, kapciózní, in dubio pro reo, intabulace, ryzí sebevědomí, dromotropní, in dubio mitius, legalita x legitimita, kautela, seniorát, yeoman, warrant, vetovat, iatrokracie, vinklář, acquis, apatriditas, modality práva, kolektivní smlouva, ius soli, ius sanguinis, Dieu en mon droit, lobus dexter, solicitovat, yeoman, res nullius, porucha chování ve vztahu k rodině, ius dispondendi, ius possidenti, Servus nullum caput habet., socializovaná porucha chování, intronizace, abalon, paranoidní porucha osobnosti, kodifikace, sociální pozice, sociálně patologické chování, nunkupace, multikulturní společnost, disponování, kairos, verus, abandonKnihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Obchodní právo - obecná část. Soutěžní právo -- autor: Bejček Jan
Európske menové právo a menové právo na Slovensku -- autor: Kubincová Soňa, Leitnerová Lucia

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » Pravidlo René Zazza (1910-1995)
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2298
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz