Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ius strictum, adat, lex contractus, ubi lex, summum ius (lat.), Res severa verum gaudium., dizertační práce, exkluzivita, Codes Iuris Canonici, ius generale, Dictus unius, via iuris, ius gentium, kompetence občanské, lex humana, lex naturalis, questio iuris, criminal law (angl.), ius tertii, theonomie, legitimismus, prekludovaný, inkamerovat, inkamerace, excisní, pandekty, nekompetence, census, exekvent, exekut, species facti, matricaria recutita, civilista, movitý, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), tutela, ius naturalis, Pragmatická sankce, investitura, one brain, ius scriptum, ius positum, Access control ang., kantna, jusnaturalismus, juspozitivismus, nesouhlasná lateralita, souhlasná lateralita, minorát, intersticie, optimo iure, juniorát, paludamentum, talion, ius gladii, persona sui juris, subdominantní hemisféra, timokracie, in dubiis mutius, rektadoložka, remonstrant, remonstrace, propinace, decemvir, fideikomis, fideikomisář, definiens, faktótum, epištolní, fiduciant, in effigie, iura novit curia, jinotaj, Amicus certus in re incerta cernitur., certus, státní občanství, Non licet vos esse (lat.)., Ubi societas, uzurpátor, humaniora, ius resistendi, atimie, obligatorní, Princeps legibus solutus., Suum cuique tribuere., Neminem laedere (lat.), Verus amor nullum novit habere modum, ferule, rehabilitovat, genderová senzitivita, iusta causa, erga omnes, genderová diskriminace, genderová rovnost, posesorní, prekarium, normy chování pro sociální komunikaci, školská poradenská psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, poruchy chování, CRPD zkratka, human rights (angl.), PMM zkratka ve zdravotnictví, Ius est ars boni et aequi, zásada opportunity, teorie vývoje a utváření osobnosti, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, mravní výchova, restriktivní opatření, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, sebevědomí normální, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, edukativní, doplňující pedagogické studium, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, expanzivní a extrapunitivní chování, sebeřízení, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), sebevědomí zvýšené, prevence, novověká filozofie, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, ESLP zkratka, pulmo dexter (lat.), rektarubopis, rektaindosace, kaple, rezervát, indigenát, kapování, exekvovat, forenzní psychologie, collatio, peregrínus, kanonické právo, držba, micva, PHK zkratka ve zdravotnictví, Taygetská skála, kvaziprecedent, micvot, kompaciscent, zůstavitel, ius manuarium (lat.), burčák, perpetuum silentium, exekvovatelný, převáděč, konfereace, peculium, manumisse, chamomilla recutita, pacta legitima, heres, AFD zkratka ve zdravotnictví, komicium, ususfructus, digesta, Konvent (Fr., rei iudicatae, Civis Romanus sum (lat.), trafikant, kryptoanarchismus, asha, stranová preference, Bis de eadem re ne sit actio, dominikalista, Res iudicata pro veritate habetur, Vera causa, pangejtismus, denonsace, koimpérium, opční, opce, omni iure, nomologie, optant, optovat, patronát, patent, par excellence, originární, nomo-, nasciturus, korzár, konzumace, konstitucionalistika, kompenzace, kredit, kux, monopol, majorát, liberalizmus, kverulant, per fas et nefas, petice, sufražetka, subrogace, statuta, status, suspenze, šaría, vertikální, usu capio, temporálie, taklid, species, renunciace, prejudice, preference, posese, polyarchie, prekluze, prerogativa, rehabilitace, regredient, regál, purkrecht, koluze, kolizní, civilistika, cese, cedent, case-law, common law, copyright, descendent, delikt, de iure (lat.), damnum, beneficium, autentický, adjudikace, abstence, absoluce, abjurace, akcie, apelace, asiento, asertivní, asertivita, arbitráž, detence, droit de suite, JUDr., intervence, intence, inovace, justifikace, kánon, kognece, kazuistika, kauce, kapitál, inhibice, ingres, exteritorialita, ex lege, erepce, echt, forenzní, franchising, imise, charta, hypotéka, habilitace, veto, vetovat, imaginární historky, ipso iure, Panonie, alod, verus (lat.), usucapio, a tempo, pubertas praecox vera, reces, ubrman, osvícenství, ius privatum (lat.), temporalia, politická exkluze, man, Vigilantibus iura scripta sunt., acquis communautaire, hypochondrium, ius publicum (lat.), palindrom, de lege ferenda, komisivní, destigmatizace, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, markytánka, pravomoc, costae verae, ius primae noctis, juxta, New social sciences, kognát, JUC., Ultra posse nemo tenetur, injurecesse, mora, krzno, intercise, aviticita, redempce, redhibice, dilace, Artemisia absinthium, stipulace, komitiva, Conduct Disorder, Matricaria chamomilla, lex non scripta, subsistentní normy, kapciózní, timesharing, swapce, droit de seigneur, in dubio pro reo, in dubio mitius, ius soli, intabulace, ryzí sebevědomí, dromotropní, podindosament, legalita x legitimita, iatrokracie, seniorát, yeoman, warrant, vinklář, kolektivní smlouva, kautela, acquis, apatriditas, modality práva, ius sanguinis, sociálně patologické chování, res nullius, Dieu en mon droit, lobus dexter, solicitovat, porucha chování ve vztahu k rodině, socializovaná porucha chování, ius utendi et fruendi, ius dispondendi, ius possidenti, Servus nullum caput habet., yeoman, intronizace, nunkupace, paranoidní porucha osobnosti, kodifikace, sociální pozice, multikulturní společnost, verus, abalon, disponování, kairos, abandonKnihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Európske menové právo a menové právo na Slovensku -- autor: Kubincová Soňa, Leitnerová Lucia
Finanční právo se zaměřením na daňové právo -- autor: Grossová Marie Emilie

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » Pravidlo René Zazza (1910-1995)
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2352
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz