Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

theonomie, legitimismus, prekludovaný, criminal law (angl.), ius tertii, via iuris, lex contractus, ubi lex, Binet Alfred (1857-1911), Dictus unius, questio iuris, ius gentium, humaniora, ius resistendi, atimie, Ubi societas, uzurpátor, souhlasná lateralita, kompetence občanské, lex humana, lex naturalis, nesouhlasná lateralita, adat, Pretexting, jusnaturalismus, juspozitivismus, ius positum, ius scriptum, Access control ang., Salter Andrew, nekompetence, census, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), tutela, ius naturalis, Pragmatická sankce, Codes Iuris Canonici, ius generale, summum ius (lat.), ius strictum, exkluzivita, dizertační práce, investitura, inkamerace, inkamerovat, Non licet vos esse (lat.)., jinotaj, in dubiis mutius, rektadoložka, definiens, faktótum, juniorát, optimo iure, talion, paludamentum, minorát, intersticie, epištolní, fiduciant, decemvir, denonsace, koimpérium, kognát, propinace, remonstrace, fideikomisář, fideikomis, remonstrant, timokracie, subdominantní hemisféra, iusta causa, erga omnes, genderová diskriminace, genderová rovnost, Princeps legibus solutus., aberace, Amicus certus in re incerta cernitur., certus, státní občanství, obligatorní, genderová senzitivita, rehabilitovat, in effigie, obročí, ius gladii, persona sui juris, iura novit curia, ferule, Suum cuique tribuere., Neminem laedere (lat.), Verus amor nullum novit habere modum, pandekty, excisní, mravní výchova, normality (angl.), respitní péče ve zdravotnictví, restriktivní opatření, positions (angl.), chivalric (angl.), experimentální psychologie, asocianistická psychologie, spánek a snění a jeho závady a poruchy, healthy lifestyle, PSI zkratka ve zdravotnictví, normalita statistická, komicium, ususfructus, digesta, heres, ESLP zkratka, human rights (angl.), zásada opportunity, poruchy chování, CRPD zkratka, Caselmann Christian Theobald, psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, adaptace člověka v náročných situacích, novověká psychologie, starořečtí myslitelé, temperament a jeho poznávání, sebevýchova, hodnocení a klasifikace ve škole, etika a mravní výchova, prehistorie filozofie, vyučovací a učební styly, zkoušení (examinace) ve školách, charakter v psychologii, genderové vlastnosti, batole (toddler), dospívání, perinatální období vývoje, moralitas (lat.), psychologie práce a řízení, duševní zdraví člověka, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, anormativni chovani dětí, zdraví, pacta legitima, konfereace, burčák, perpetuum silentium, rejstřík, kompaciscent, ius manuarium (lat.), zůstavitel, kaple, rezervát, kanonické právo, držba, micvot, micva, civilista, movitý, exekut, exekvent, species facti, posesorní, Taygetská skála, kvaziprecedent, prekarium, rektaindosace, rektarubopis, dominikalista, Res iudicata pro veritate habetur, Bis de eadem re ne sit actio, Civis Romanus sum (lat.), rei iudicatae, Konvent (Fr., peculium, manumisse, psychologie puberty, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, trafikant, kryptoanarchismus, asertivní chování, collatio, peregrínus, indigenát, forenzní psychologie, exekvovat, asha, převáděč, exekvovatelný, JUC., Ultra posse nemo tenetur, opční, opce, omni iure, nomologie, optant, optovat, patronát, patent, par excellence, originární, nomo-, nasciturus, konzumace, konstitucionalistika, kompenzace, koluze, korzár, kux, monopol, majorát, liberalizmus, kverulant, per fas et nefas, petice, subrogace, statuta, status, species, sufražetka, suspenze, tribun, temporálie, taklid, šaría, renunciace, rehabilitace, prejudice, preference, posese, polyarchie, prekluze, prerogativa, regredient, regál, purkrecht, kolizní, kognece, civilistika, cese, cedent, case-law, common law, copyright, descendent, delikt, de iure (lat.), damnum, beneficium, asiento, adjudikace, abstence, absoluce, abjurace, akcie, apelace, asertivní, asertivita, arbitráž, detence, droit de suite, intervence, intence, inovace, inhibice, JUDr., justifikace, kazuistika, kauce, kapitál, kánon, ingres, imise, exteritorialita, ex lege, erepce, echt, forenzní, franchising, charta, hypotéka, habilitace, usu capio, veto, alod, osvícenství, ius privatum (lat.), ius publicum (lat.), Panonie, ipso iure, ubrman, usucapio, verus (lat.), imaginární historky, palindrom, de lege ferenda, man, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, subsistentní normy, politická exkluze, temporalia, komisivní, hypochondrium, acquis communautaire, reces, pubertas praecox vera, ius primae noctis, mora, krzno, stipulace, costae verae, pravomoc, injurecesse, New social sciences, juxta, markytánka, komitiva, Conduct Disorder, redhibice, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, destigmatizace, a tempo, redempce, aviticita, Artemisia absinthium, dilace, intercise, ius utendi et fruendi, ius dispondendi, swapce, droit de seigneur, podindosament, legalita x legitimita, timesharing, kapciózní, ryzí sebevědomí, dromotropní, in dubio mitius, in dubio pro reo, kautela, acquis, seniorát, yeoman, warrant, vetovat, iatrokracie, vinklář, apatriditas, modality práva, kolektivní smlouva, intabulace, ius soli, lobus dexter, solicitovat, yeoman, intronizace, Dieu en mon droit, res nullius, ius possidenti, Servus nullum caput habet., socializovaná porucha chování, porucha chování ve vztahu k rodině, abalon, disponování, kodifikace, sociální pozice, sociálně patologické chování, ius sanguinis, paranoidní porucha osobnosti, nunkupace, kairos, verus, multikulturní společnost, abandonKnihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Obchodní právo - obecná část. Soutěžní právo -- autor: Bejček Jan
Finančné právo v Čechách a na Slovensku - II. diel - Finančné právo na Slovensku -- autor: Pauličková Alena

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » pravá iluze
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2206
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz