Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

one brain, investitura, inkamerace, inkamerovat, dizertační práce, Pragmatická sankce, ius naturalis, jusnaturalismus, juspozitivismus, ius positum, ius scriptum, exkluzivita, Codes Iuris Canonici, ubi lex, Dictus unius, via iuris, ius tertii, lex contractus, adat, ius generale, Res severa verum gaudium., summum ius (lat.), ius strictum, kantna, Access control ang., Taygetská skála, PHK zkratka ve zdravotnictví, kvaziprecedent, prekarium, posesorní, micva, micvot, ius manuarium (lat.), burčák, perpetuum silentium, kompaciscent, species facti, matricaria recutita, nekompetence, census, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), tutela, pandekty, excisní, civilista, movitý, exekut, exekvent, theonomie, legitimismus, in effigie, iura novit curia, ius gladii, persona sui juris, subdominantní hemisféra, ferule, Verus amor nullum novit habere modum, genderová senzitivita, rehabilitovat, Suum cuique tribuere., Neminem laedere (lat.), timokracie, talion, rektadoložka, definiens, faktótum, epištolní, in dubiis mutius, juniorát, paludamentum, minorát, intersticie, optimo iure, genderová rovnost, genderová diskriminace, nesouhlasná lateralita, lex naturalis, souhlasná lateralita, uzurpátor, humaniora, lex humana, kompetence občanské, prekludovaný, criminal law (angl.), questio iuris, ius gentium, ius resistendi, atimie, obligatorní, Princeps legibus solutus., iusta causa, erga omnes, státní občanství, certus, Ubi societas, Non licet vos esse (lat.)., jinotaj, Amicus certus in re incerta cernitur., zůstavitel, držba, sebeřízení, prevence, poruchy chování v MKN 10, media (angl.), sebevědomí zvýšené, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, sebevědomí normální, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, normy chování pro sociální komunikaci, školská poradenská psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, disociální a asociální chování dětí a mládeže, závislost na alkoholu, prosociální a morální charakter, mmorodinné a mimoškolní prostředí, výhova problémových dětí, potestas (lat.), Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, Etický a morální charakter, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, edukativní, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, trafikant, Civis Romanus sum (lat.), kryptoanarchismus, asha, převáděč, stranová preference, Bis de eadem re ne sit actio, dominikalista, Res iudicata pro veritate habetur, Vera causa, pangejtismus, exekvovatelný, exekvovat, rektaindosace, kaple, rezervát, kanonické právo, rektarubopis, indigenát, forenzní psychologie, collatio, peregrínus, kapování, rei iudicatae, Konvent (Fr., poruchy chování, CRPD zkratka, human rights (angl.), PMM zkratka ve zdravotnictví, Ius est ars boni et aequi, zásada opportunity, teorie vývoje a utváření osobnosti, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, mravní výchova, restriktivní opatření, ESLP zkratka, pulmo dexter (lat.), konfereace, peculium, manumisse, chamomilla recutita, pacta legitima, heres, AFD zkratka ve zdravotnictví, komicium, ususfructus, digesta, fiduciant, fideikomisář, optant, optovat, opční, opce, omni iure, originární, par excellence, petice, per fas et nefas, patronát, patent, nomologie, nomo-, kredit, korzár, konzumace, konstitucionalistika, kux, kverulant, nasciturus, monopol, majorát, liberalizmus, polyarchie, posese, šaría, taklid, suspenze, sufražetka, subrogace, temporálie, usu capio, warrant, vetovat, veto, vertikální, statuta, status, prerogativa, prekluze, prejudice, preference, purkrecht, regál, species, renunciace, rehabilitace, regredient, kompenzace, koluze, civilistika, common law, cese, cedent, case-law, copyright, damnum, detence, descendent, delikt, de iure (lat.), beneficium, autentický, adjudikace, abstence, absoluce, abjurace, akcie, apelace, asiento, asertivní, asertivita, arbitráž, droit de suite, echt, justifikace, JUDr., intervence, intence, kánon, kapitál, kolizní, kognece, kazuistika, kauce, inovace, inhibice, forenzní, exteritorialita, ex lege, erepce, franchising, habilitace, ingres, imise, charta, hypotéka, yeoman, seniorát, pubertas praecox vera, a tempo, reces, ubrman, usucapio, destigmatizace, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, intercise, aviticita, redempce, redhibice, verus (lat.), imaginární historky, palindrom, de lege ferenda, komisivní, hypochondrium, ius publicum (lat.), ius privatum (lat.), ipso iure, Panonie, alod, osvícenství, dilace, Artemisia absinthium, kognát, koimpérium, JUC., Ultra posse nemo tenetur, injurecesse, denonsace, decemvir, fideikomis, remonstrant, remonstrace, propinace, New social sciences, juxta, stipulace, komitiva, Conduct Disorder, Matricaria chamomilla, krzno, mora, markytánka, pravomoc, costae verae, ius primae noctis, acquis communautaire, temporalia, dromotropní, ryzí sebevědomí, in dubio mitius, in dubio pro reo, kapciózní, intabulace, ius soli, kodifikace, sociální pozice, sociálně patologické chování, ius sanguinis, timesharing, swapce, modality práva, kolektivní smlouva, vinklář, iatrokracie, apatriditas, acquis, droit de seigneur, podindosament, legalita x legitimita, kautela, paranoidní porucha osobnosti, nunkupace, ius dispondendi, ius possidenti, Servus nullum caput habet., socializovaná porucha chování, ius utendi et fruendi, subsistentní normy, politická exkluze, man, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, porucha chování ve vztahu k rodině, res nullius, disponování, kairos, verus, multikulturní společnost, abalon, intronizace, Dieu en mon droit, lobus dexter, solicitovat, yeoman, abandonKnihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Európske menové právo a menové právo na Slovensku -- autor: Kubincová Soňa, Leitnerová Lucia
Obchodní právo - obecná část. Soutěžní právo -- autor: Bejček Jan

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » Pravidlo René Zazza (1910-1995)
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2398
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz