Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

via iuris, ius tertii, theonomie, legitimismus, Dictus unius, Binet Alfred (1857-1911), Pretexting, adat, lex contractus, ubi lex, prekludovaný, criminal law (angl.), souhlasná lateralita, uzurpátor, humaniora, ius resistendi, nesouhlasná lateralita, lex naturalis, questio iuris, ius gentium, kompetence občanské, lex humana, ius strictum, summum ius (lat.), Salter Andrew, Access control ang., jusnaturalismus, juspozitivismus, tutela, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), excisní, pandekty, nekompetence, census, ius positum, ius scriptum, dizertační práce, exkluzivita, Codes Iuris Canonici, ius generale, inkamerovat, inkamerace, ius naturalis, Pragmatická sankce, investitura, atimie, Ubi societas, optimo iure, juniorát, in dubiis mutius, rektadoložka, intersticie, minorát, subdominantní hemisféra, timokracie, talion, paludamentum, definiens, faktótum, propinace, decemvir, denonsace, koimpérium, remonstrace, remonstrant, epištolní, fiduciant, fideikomisář, fideikomis, persona sui juris, ius gladii, aberace, Princeps legibus solutus., iusta causa, erga omnes, obligatorní, státní občanství, Non licet vos esse (lat.)., jinotaj, Amicus certus in re incerta cernitur., certus, genderová diskriminace, genderová rovnost, ferule, iura novit curia, in effigie, obročí, Verus amor nullum novit habere modum, Neminem laedere (lat.), genderová senzitivita, rehabilitovat, Suum cuique tribuere., exekvent, exekut, chivalric (angl.), positions (angl.), mravní výchova, normality (angl.), healthy lifestyle, spánek a snění a jeho závady a poruchy, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, experimentální psychologie, asocianistická psychologie, respitní péče ve zdravotnictví, restriktivní opatření, human rights (angl.), ESLP zkratka, komicium, ususfructus, Caselmann Christian Theobald, CRPD zkratka, PSI zkratka ve zdravotnictví, normalita statistická, zásada opportunity, poruchy chování, moralitas (lat.), perinatální období vývoje, hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, adaptace člověka v náročných situacích, novověká psychologie, zkoušení (examinace) ve školách, vyučovací a učební styly, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, sebevědomí a jeho poruchy, etika a mravní výchova, prehistorie filozofie, starořečtí myslitelé, temperament a jeho poznávání, duševní zdraví člověka, psychologie práce a řízení, batole (toddler), dospívání, zdraví, anormativni chovani dětí, charakter v psychologii, genderové vlastnosti, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, digesta, heres, zůstavitel, ius manuarium (lat.), burčák, perpetuum silentium, držba, kanonické právo, rektarubopis, rektaindosace, kaple, rezervát, rejstřík, kompaciscent, posesorní, species facti, civilista, movitý, prekarium, kvaziprecedent, micvot, micva, Taygetská skála, indigenát, peregrínus, Konvent (Fr., rei iudicatae, dominikalista, Res iudicata pro veritate habetur, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, psychologie puberty, pacta legitima, konfereace, peculium, manumisse, Bis de eadem re ne sit actio, Civis Romanus sum (lat.), exekvovat, forenzní psychologie, asertivní chování, collatio, exekvovatelný, převáděč, trafikant, kryptoanarchismus, asha, kognát, JUC., opční, opce, omni iure, nomologie, optant, optovat, patronát, patent, par excellence, originární, nomo-, nasciturus, konzumace, konstitucionalistika, kompenzace, koluze, korzár, kux, monopol, majorát, liberalizmus, kverulant, per fas et nefas, petice, subrogace, statuta, status, species, sufražetka, suspenze, tribun, temporálie, taklid, šaría, renunciace, rehabilitace, prejudice, preference, posese, polyarchie, prekluze, prerogativa, regredient, regál, purkrecht, kolizní, kognece, civilistika, cese, cedent, case-law, common law, copyright, descendent, delikt, de iure (lat.), damnum, beneficium, asiento, adjudikace, abstence, absoluce, abjurace, akcie, apelace, asertivní, asertivita, arbitráž, detence, droit de suite, intervence, intence, inovace, inhibice, JUDr., justifikace, kazuistika, kauce, kapitál, kánon, ingres, imise, exteritorialita, ex lege, erepce, echt, forenzní, franchising, charta, hypotéka, habilitace, usu capio, veto, Panonie, alod, osvícenství, ius privatum (lat.), ipso iure, imaginární historky, reces, ubrman, usucapio, verus (lat.), ius publicum (lat.), palindrom, man, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, subsistentní normy, politická exkluze, temporalia, de lege ferenda, komisivní, hypochondrium, acquis communautaire, pubertas praecox vera, a tempo, costae verae, ius primae noctis, mora, krzno, pravomoc, markytánka, Ultra posse nemo tenetur, injurecesse, New social sciences, juxta, stipulace, komitiva, redempce, redhibice, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, destigmatizace, aviticita, intercise, Conduct Disorder, Artemisia absinthium, dilace, ius utendi et fruendi, ius dispondendi, swapce, droit de seigneur, podindosament, legalita x legitimita, timesharing, kapciózní, ryzí sebevědomí, dromotropní, in dubio mitius, in dubio pro reo, kautela, acquis, seniorát, yeoman, warrant, vetovat, iatrokracie, vinklář, apatriditas, modality práva, kolektivní smlouva, intabulace, ius soli, lobus dexter, solicitovat, yeoman, intronizace, Dieu en mon droit, res nullius, ius possidenti, Servus nullum caput habet., socializovaná porucha chování, porucha chování ve vztahu k rodině, abalon, disponování, kodifikace, sociální pozice, sociálně patologické chování, ius sanguinis, paranoidní porucha osobnosti, nunkupace, kairos, verus, multikulturní společnost, abandonKnihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Obchodní právo - obecná část. Soutěžní právo -- autor: Bejček Jan
Finančné právo v Čechách a na Slovensku - II. diel - Finančné právo na Slovensku -- autor: Pauličková Alena

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » pravá iluze
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2214
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz