Pojem právo

Slovo:

právo


Upozornění:
vložil uživatel Irad a ověřil editor

Význam:

• normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů

• také právo ve smyslu oprávněníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abandon, inkamerovat, jusnaturalismus, juspozitivismus, ius positum, ius scriptum, ius naturalis, Pragmatická sankce, investitura, one brain, inkamerace, dizertační práce, Access control ang., exkluzivita, Codes Iuris Canonici, ius generale, Res severa verum gaudium., summum ius (lat.), ius strictum, adat, lex contractus, ubi lex, kantna, tutela, via iuris, prekarium, ius manuarium (lat.), burčák, perpetuum silentium, kompaciscent, micvot, micva, PHK zkratka ve zdravotnictví, Taygetská skála, kvaziprecedent, posesorní, Damnum non facit qui iure suo utitur (lat.), species facti, matricaria recutita, civilista, movitý, exekut, exekvent, excisní, pandekty, nekompetence, census, Dictus unius, ius tertii, držba, ius gladii, genderová rovnost, genderová senzitivita, rehabilitovat, Suum cuique tribuere., Neminem laedere (lat.), Verus amor nullum novit habere modum, ferule, iura novit curia, in effigie, persona sui juris, erga omnes, subdominantní hemisféra, timokracie, talion, paludamentum, minorát, intersticie, optimo iure, juniorát, in dubiis mutius, rektadoložka, genderová diskriminace, iusta causa, theonomie, souhlasná lateralita, legitimismus, prekludovaný, criminal law (angl.), questio iuris, ius gentium, kompetence občanské, lex humana, lex naturalis, nesouhlasná lateralita, uzurpátor, Princeps legibus solutus., humaniora, ius resistendi, atimie, Ubi societas, Non licet vos esse (lat.)., jinotaj, Amicus certus in re incerta cernitur., certus, státní občanství, obligatorní, zůstavitel, kanonické právo, faktótum, poruchy chování v MKN 10, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, novověká filozofie, prevence, sebeřízení, media (angl.), psychologie osobnosti učitele a učitelky, sebevědomí zvýšené, sebevědomí normální, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, normy chování pro sociální komunikaci, mravní výchova ve společnosti, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Úvod do experimentální psychologie, disociální a asociální chování dětí a mládeže, labour law (angl.), potestas (lat.), Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, závislost na alkoholu, poruchy a závady jazyka, prosociální a morální charakter, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Etický a morální charakter, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, edukativní, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, školská poradenská psychologie, Úvod do behaviorismu, rezervát, asha, dominikalista, Res iudicata pro veritate habetur, Vera causa, pangejtismus, Bis de eadem re ne sit actio, stranová preference, Civis Romanus sum (lat.), trafikant, kryptoanarchismus, převáděč, Konvent (Fr., exekvovatelný, exekvovat, forenzní psychologie, collatio, peregrínus, kapování, indigenát, rektarubopis, rektaindosace, kaple, rei iudicatae, chamomilla recutita, psychoterapeutická péče obětem násilí, human rights (angl.), drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, ASPD nebo APD zkratky ve zdravotnictví, mravní výchova, restriktivní opatření, zásada opportunity, Ius est ars boni et aequi, poruchy chování, CRPD zkratka, PMM zkratka ve zdravotnictví, manumisse, ESLP zkratka, pulmo dexter (lat.), AFD zkratka ve zdravotnictví, komicium, ususfructus, digesta, heres, pacta legitima, konfereace, peculium, definiens, epištolní, abjurace, opce, petice, per fas et nefas, patronát, patent, par excellence, originární, optovat, optant, opční, omni iure, posese, nomologie, nomo-, nasciturus, monopol, majorát, liberalizmus, kverulant, kux, kredit, korzár, polyarchie, preference, konstitucionalistika, sufražetka, warrant, vetovat, veto, vertikální, usu capio, temporálie, taklid, šaría, suspenze, subrogace, prejudice, statuta, status, species, renunciace, rehabilitace, regredient, regál, purkrecht, prerogativa, prekluze, konzumace, kompenzace, seniorát, case-law, descendent, delikt, de iure (lat.), damnum, copyright, common law, civilistika, cese, cedent, beneficium, droit de suite, autentický, asiento, asertivní, asertivita, arbitráž, apelace, akcie, adjudikace, abstence, absoluce, detence, echt, koluze, intence, kolizní, kognece, kazuistika, kauce, kapitál, kánon, justifikace, JUDr., intervence, inovace, erepce, inhibice, ingres, imise, charta, hypotéka, habilitace, franchising, forenzní, exteritorialita, ex lege, yeoman, iatrokracie, fiduciant, reces, dilace, intercise, aviticita, redempce, redhibice, Beati qui custodiunt iudicium in omni tempore, destigmatizace, a tempo, pubertas praecox vera, ubrman, Matricaria chamomilla, usucapio, verus (lat.), imaginární historky, ipso iure, Panonie, alod, osvícenství, ius privatum (lat.), ius publicum (lat.), palindrom, Artemisia absinthium, Conduct Disorder, komisivní, JUC., fideikomisář, fideikomis, remonstrant, remonstrace, propinace, decemvir, denonsace, koimpérium, kognát, Ultra posse nemo tenetur, komitiva, injurecesse, New social sciences, juxta, markytánka, pravomoc, costae verae, ius primae noctis, mora, krzno, stipulace, de lege ferenda, hypochondrium, vinklář, in dubio pro reo, kodifikace, sociální pozice, sociálně patologické chování, ius sanguinis, ius soli, intabulace, ryzí sebevědomí, dromotropní, in dubio mitius, kapciózní, nunkupace, timesharing, swapce, droit de seigneur, podindosament, legalita x legitimita, kautela, acquis, apatriditas, modality práva, kolektivní smlouva, paranoidní porucha osobnosti, multikulturní společnost, acquis communautaire, Servus nullum caput habet., temporalia, politická exkluze, man, Vigilantibus iura scripta sunt., lex non scripta, subsistentní normy, ius utendi et fruendi, ius dispondendi, ius possidenti, socializovaná porucha chování, verus, porucha chování ve vztahu k rodině, res nullius, Dieu en mon droit, lobus dexter, solicitovat, yeoman, intronizace, abalon, disponování, kairos, LL.M.Knihy

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III -- autor: Poláček Bohumil
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II -- autor: Poláček Bohumil
Obchodné právo I. Všeobecná časť, súťažné právo, právo obchodných spoločností a družstva -- autor: Mamojka Mojmír
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I -- autor: Poláček Bohumil
Európske menové právo a menové právo na Slovensku -- autor: Kubincová Soňa, Leitnerová Lucia

Komentáře ke slovu právo


 
» přidat nový komentář

Pojem právo neregistrovaný - Irad 16.12.2005 09:56
» reagovat
normativní systém, soubor právních norem a společenských vztahů; také právo = oprávnění
 Navigace

předchozí slovo: » Pravidlo René Zazza (1910-1995)
následující slovo: » právo veta
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2449
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz