Pojem předmět pedagogické psychologie

Slovo:

předmět pedagogické psychologie


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Pedagogická psychologie biodromálně zkoumá psychologické zákonitosti kladů i nedostatků procesu vzdělávání a výchovy (ve školách, rodinách i dalších institucích) i sebevzdělávání a sebevýchovy, a to vždy v souvislosti s biologickými, sociálními, věkovými (vývojovými) a individuálními zvláštnostmi psychiky a osobnosti dětí, mládeže i dospělých.
Pedagogickou psychologii můžeme také definovat jako soustavu poznatků o zákonitostech změn navozených v psychice, osobnosti, chování a prožívání člověka během výchovně vzdělávacího procesu, jako vědu o psychologických zákonitostech biodromální edukace, vzdělávání a výchovy i sebevzdělávání a sebevýchovy dětí, mládeže i dospělých.
Pedagogická psychologie se zabývá také uváděním, aplikací psychologických poznatků do edukační praxe škol, rodin i jiných institucí. Zkoumá změny v osobnosti jedince podmíněné a navozené především výchovně vzdělávacím procesem, avšak vždy s přihlédnutím k dalším činitelům (např. individuálním, biologickým, zdravotním, genetickým). Zdá se, že poznatek, citový zážitek, každý zvyk nějak mění osobnost. Právě těmito změnami vyvolanými primárně vzdělávacími a výchovnými i sebe vzdělávacími a sebevýchovými a autoregulačními stimuly, se zabývá pedagogická psychologie, která usiluje o řešení např.:
 otázek poznávání a utváření (rozvoje) psychiky a osobnosti žáků a žákyň (dětí i dospělých),
 zvláštností jednotlivých vývojových etap osobnosti ve vztahu k vyučování a výchově,
 personalizace a individuace ˇžákyň a žáků a studentů a studentek edukačním procesem,
socializace žáků, žákyň a studentek a studentů edukačním procesem,
kognitivizace žáků a žákyň edukačním procesem,
kreativizace žákyň a žáků a studentů a studentek edukačním procesem,
axiologizace žáků a žákyň a studentů a studentek pedagogickým procesem,
emocionalizace žáků, žákyň, studentek a studentů edukačním procesem,
motivace a stimulace, příp. i inhibice žáků a žákyň edukačním procesem,
problémů psychologických základů vyučovacího procesu,
 otázek účinnosti didaktických postupů,
 předpokladů racionalizace vyučování a výchovné práce,
problémů zdraví a psychomotoriky a jejich rozvoje ve výchovně vzdělávacím procesu,
 zjišťování příčin špatného školního prospěchu žáků,
problémů psychologických základů výchovy (tělesné, intelektuální, estetické, polytechnické, volní, charakterové, citové a mravní),
problému kázně z hlediska psychologického,
problémů psychologie žákovského kolektivu, jeho utváření a ovlivňování,
 vlivu základních činitelů vývoje na psychiku a osobnost (zdravotní stav, dědičnost, prostředí, výchova, sebevýchova),
problémů mechanismů utváření duševních zvláštností (např. socializace, nápodoba, identifikace) během výchovné a vzdělávací činnosti,
 poznávání talentovaných a kreativních žákyň a žáků a péče o ně,
konstrukce metod poznávání psychiky a osobnosti žáků a žákyň, studentek a studentů.
Předložený obsah pedagogické psychologie netvoří a ani nemůže tvořit úplný a ohraničený okruh všech již známých a budoucích poznatků v této oblasti.
Jde pouze o část, která zastupuje celek, a to takovou část, která je užitečná pro psychology pedagogy a vychovatele všech typů (včetně rodičů).

Komentáře ke slovu předmět pedagogické psychologie


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » předmět patopsychologie
následující slovo: » předmět psychologických věd
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2559
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz