Pojem předmět psychologie zdraví a duševní hygieny

Slovo:

předmět psychologie zdraví a duševní hygieny


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Zdraví je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost choroby nebo vady.
V současné době se preferuje multidimenzionální (vícerozměrná) holistická koncepce (teorie, paradigma) člověka jako bio - eko - psycho - sociální jednoty. Zdraví je celostní a systémová záležitost. Je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu, osobnosti člověka a jeho životního prostředí. Je mj. také výslednicí jeho dědičných dispozic, životního stylu, ekologických, sociálních, ekonomických a zejména pracovních podmínek. Zdraví do značné míry ovlivňuje kvalitu života, protože ta je dána individuální úrovní tělesné a duševní činnosti i pracovní výkonnosti a úrovní tělesné, duševní a sociální pohody a spokojenosti.
Péče o zdraví je široce pojatý soubor zdravotnických, organizačních, ekonomických, psychologických, sociologických, pedagogických, rodinně výchovných a dalších prostředků, opatření a aktivit, jejichž smyslem je chránit, upevňovat, rozvíjet a navracet lidem zdraví. Těžiště péče o zdraví spočívá v rodinách, školách a na pracovištích. Ty zdravotní problémy, jejichž řešení přesahuje možnosti běžné občanské veřejnosti, se stávají předmětem profesních zdravotnických aktivit. Je zřejmé, že medicínská péče o zdraví má svoje hranice (J. Holčík, 2004). Stále větší význam má např. problematika pedagogiky, psychologie a sociologie zdraví.
Psychologie zdraví je jeden z nejmladších a v současnosti intenzívně rozpracovávaných vědních oborů. Zkoumá, jak psychologické (zejména osobnostní) proměnné spolupůsobí při vzniku nemocí i úrazů a jakým způsobem by se mělo ovlivňovat chování člověka a jeho prostředí, aby to prospělo jeho zdraví. Psychologie zdraví se především snaží identifikovat chování a prožívání člověka, které zvyšuje nebo snižuje riziko vývoje poruch a chorob. Je zaměřena primárně na prevenci závad a poruch zdraví.
Psychologie zdraví je důležitá i pro pedagogy, protože je učí takové komunikaci se žáky a studenty, která jejich zdraví neškodí, ale naopak mu prospívá.
Jaro Křivohlavý (2001) zařazuje do psychologie zdraví nemoci např. tuto problematiku: zdraví a kvalita života, psychoneuroimunologie, placebo, sociální opora, prevence ztráty nadšení (,,vyhoření“), cvičení paměti, pohybovou aktivitu, duševní hygienu, smysluplnost života, stres, kouření, drogy a alkohol, rizikový sex, přejídání, nehody a úrazy, zdravotně závažné jednání, psychika pacientů z nejčastější diagnózou (kardiovaskulární onemocnění a onkologické onemocnění), psychika stárnoucích a umírajících a způsoby zvládání bolestí a životních těžkostí.
Duševní hygiena (psychohygiena) je jakási předchůdkyně psychologie zdraví. V užším slova smyslu jde o prevenci výskytu duševních poruch a nemocí, úsilí o udržení psychické normality jedince. V současné době je zařazována jako jedna z kapitol či částí psychologie zdraví.
Autor první české vysokoškolské učebnice Duševní hygiena z roku 1984 profesor Libor Míček definoval duševní hygienu (psychohygienu) jako systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy.
V širším slova smyslu se duševní hygiena chápe jako studium vztahu mezi duševním zdravím a duševní poruchou (nemocí), zabývá se faktory a moderátory k udržování a posilování zdraví z pohledu psychického stavu jedince.

Komentáře ke slovu předmět psychologie zdraví a duševní hygieny


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » předmět psychologie práce
následující slovo: » předmět psychopatologie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2560
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz