Pojem princip

Slovo:

princip


Význam:

• základní myšlenka, předpoklad, obecná zákonitost

• výchozí zásada, pravidlo

• morální, etická zásada

• pravidlo či zákon týkající se podstaty nějakého přírodního jevu nebo fungování určitého přístroje

• základní či vrozená kvalita, tendence či vloha determinující vlastní podstatu či povahu určité bytosti nebo její přirozené chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Döringova typologie učitelů, city v lidském životě, prevence a její typy, kognitivní vývoj dětí a mládeže, asha, Státní kapitalismus, komunikační etika, termočlánek, Occamova břitva, heortologie, Anaximenes, nonmaleficience, druj, puruša, amae v edukaci, STDIN, hypotéza, Lustprinzip (něm.), Pleasure Principle (angl.), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, biomorfismus, systemizujícíí inteligence, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, bahá'í, šalom, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), Darwin Robert Charles (1809-1882), morální vědomí, causa essendi, ekvita ve zdravotní péči, Titchener Edward Bradford (1867-1927), SUR výcvik v psychoterapii, self - realization principle (angl.), pursuit of potentialities (angl.), Blut und Boden (něm.), Köhler Wolfgang (1887-1967), Triple Bottom Line, Paivio Allan, Ontogenetické stadium latence, gamifikace, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, adicionalita, faradayova klec, náboženský typ učitele, kakotopie, Agogika, serialita, břitva Popperova, břitva Humeova, zásada opportunity, erudice řešením problémů, didaktické testy, školy podporující zdraví, sebevýchova, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, bezpečnost práce, novověká psychologie a pedagogika, Představivost a obrazotvornost, starořečtí myslitelé, středověká psychologie, novověká psychologie, prokreativní antikreativní podmínky, klientelismus a ritualizované chování, výsledky učení (vědomosti, druhy učení, city zaměřené na sebe, pubertální stadium vývoje, sebehodnocení, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, prehistorie filozofie, vzdělávací potíže, charakter v psychologii, genderové vlastnosti, asocianistická psychologie, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, experimentální psychologie, moralitas (lat.), dospívání, senzitivita s intropunitivitou, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, projekční psychologické diagnostické metody, prevence ve zdravotnictví, mravní výchova, edukační psychologie, agrese a šikana, anormativni chovani dětí, duševní zdraví člověka, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, schopnosti a dovednosti, škola podporující zdraví, Edukometrické didaktické testy, dotazník (questionnaire), konfliktové situace, psychologie práce a řízení, Nietzsche Friedrich (1844-1900), Diploma Supplement Label, splendid isolation, realizmus, stereofotogrammetrie, stoicheion, subsidiarita, reaktivní, postulát, monizmus, metoda, nús (řec.), platforma, pluralizmus, sylabizmus, sylabotonizmus, heuristický, intranet, entelechie, etický kodex, Lister Joseph, wu wej, utilitarizmus, syntagma, tantrizmus, taoistický, trializmus, metafyzika, manicheizmus, demokracie, demiurg, demokrat, dualita, duální, brahma, axiom, altruizmus, anima, apriorní, arché, eudaimonizmus, fikcionalizmus, jin, jang, logika, logos, machiavelizmus, iracionalizmus, integrita, filozofie, generalizace, gnóze, hylozoizmus, panmixie, ius soli, konfiguracionismus, etnověda, akruální, zákon, Fundamental Principles of Pedagogy, civitas, adsorbce, teleologismus, princip hologramu, enkapse, elementární etika, korporátní bubnování, adheze, kaizen, morální charakter, mentalismus, regulativní, multikulturalita, machiavelistická inteligence, individuální přístup, agonální hry, Lee efekt, pneuma (řec.), machiavelista, fundamentum divisionis, principium sive lex rationis sufficientis (lat.), čučche, konceptuální znalosti, Nullum crimen sine lege., preterapie, čadó, similia similibus curantur, simple and elegant, diskriminace minorit, oportunistická edukace, edukace živelně náhodná, břitva Occamova, NICO zkr., opus perfektum, dualismus (v náboženství), automatizace, objev, heuristická explorace, konceptuální dimenze znalostí, hiao, ahimsa, standardizovaný, imorální, loci communes, satjágraha, ahinsáKnihy

Mimo princip identity -- autor: Kliková Alice
Princip subsidiarity správního řádu -- autor: Jemelka Luboš
Princip předběžné opatrnosti -- autor: Jung Matthieu
SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS -- autor: Krejčiřík Alexandr
Najvyšší princíp (kód lásky) - pracovná kniha -- autor: Loyd Alexander

Komentáře ke slovu princip


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » princezna
následující slovo: » princip hologramu
slovo se nachází na stránce: P:118
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz