Pojem princip

Slovo:

princip


Význam:

• základní myšlenka, předpoklad, obecná zákonitost

• výchozí zásada, pravidlo

• morální, etická zásada

• pravidlo či zákon týkající se podstaty nějakého přírodního jevu nebo fungování určitého přístroje

• základní či vrozená kvalita, tendence či vloha determinující vlastní podstatu či povahu určité bytosti nebo její přirozené chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ahinsá, Pleasure Principle (angl.), asha, druj, puruša, biomorfismus, systemizujícíí inteligence, STDIN, amae v edukaci, hypotéza, Lustprinzip (něm.), zásada opportunity, komunikační etika, mravní výchova, Prána (sanskrtsky), etika zodpovědnosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Státní kapitalismus, nonmaleficience, zdravá škola, serialita, pursuit of potentialities (angl.), Blut und Boden (něm.), Köhler Wolfgang (1887-1967), Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), morální vědomí, causa essendi, ekvita ve zdravotní péči, Triple Bottom Line, Agogika, břitva Popperova, Anaximenes, břitva Humeova, kakotopie, gamifikace, adicionalita, faradayova klec, šalom, bahá'í, Occamova břitva, termočlánek, heortologie, školská poradenská psychologie, práce a její motivace, Diploma Supplement Label, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, schopnosti a nadání, kreativní a talentované osoby, arché (řec.), normalita a psychické zdraví, inženýrská psychologie, emoce, Etický a morální charakter, agresivita, osobnost a jeji poznavani, prosociální a morální charakter, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, kategorický imperativ, typy inteligence podle H.Gardnera, management práce, body oriented psychotherapy (angl.), psychologie osobnosti učitele a učitelky, poznávací metody psychiky a osobnosti, charakter a jeho utváření, hlubinná psychologie, Gesell Arnold Lucius, Cannon W.B., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost učitelů, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchova tvořivosti, altruismus, mravní výchova ve společnosti, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, prevence, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, Filozofie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, self - realization principle (angl.), multikulturalita, altruizmus, subsidiarita, monizmus, nús (řec.), pluralizmus, postulát, reaktivní, realizmus, splendid isolation, stereofotogrammetrie, stoicheion, sylabizmus, metafyzika, sylabotonizmus, syntagma, tantrizmus, taoistický, trializmus, utilitarizmus, wu wej, intranet, entelechie, metoda, manicheizmus, panmixie, duální, anima, apriorní, arché, axiom, brahma, demiurg, demokracie, demokrat, dualita, eudaimonizmus, machiavelizmus, fikcionalizmus, generalizace, gnóze, hylozoizmus, integrita, iracionalizmus, jang, jin, logika, logos, etický kodex, ius soli, regulativní, korporátní bubnování, princip hologramu, enkapse, elementární etika, adsorbce, civitas, etnověda, konfiguracionismus, akruální, Fundamental Principles of Pedagogy, adheze, fundamentum divisionis, agonální hry, Lee efekt, pneuma (řec.), machiavelista, individuální přístup, machiavelistická inteligence, morální charakter, kaizen, mentalismus, teleologismus, principium sive lex rationis sufficientis (lat.), diskriminace minorit, čadó, oportunistická edukace, edukace živelně náhodná, břitva Occamova, simple and elegant, similia similibus curantur, konceptuální znalosti, čučche, Nullum crimen sine lege., preterapie, NICO zkr., konceptuální dimenze znalostí, standardizovaný, imorální, loci communes, satjágraha, ahimsa, hiao, automatizace, dualismus (v náboženství), objev, heuristická explorace, reálpolitikaKnihy

Princip subsidiarity správního řádu -- autor: Jemelka Luboš
Princip předběžné opatrnosti -- autor: Jung Matthieu
Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD -- autor: Ševcová Katarína
SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS -- autor: Krejčiřík Alexandr
Najvyšší princíp (kód lásky) - pracovná kniha -- autor: Loyd Alexander

Komentáře ke slovu princip


 
» přidat nový komentář

Princip abc 13.05.2021 23:56
» reagovat
schopnost nabytí teoretickým hlediskem dosažitelného stavu subjektivně maximálního rozvinutí schopnosti.
 Navigace

předchozí slovo: » princezna
následující slovo: » princip hologramu
slovo se nachází na stránce: P:118
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz