Pojem princip

Slovo:

princip


Význam:

• základní myšlenka, předpoklad, obecná zákonitost

• výchozí zásada, pravidlo

• morální, etická zásada

• pravidlo či zákon týkající se podstaty nějakého přírodního jevu nebo fungování určitého přístroje

• základní či vrozená kvalita, tendence či vloha determinující vlastní podstatu či povahu určité bytosti nebo její přirozené chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

břitva Popperova, břitva Humeova, kakotopie, náboženský typ učitele, serialita, Agogika, causa essendi, ekvita ve zdravotní péči, Triple Bottom Line, Paivio Allan, gamifikace, Ontogenetické stadium latence, Occamova břitva, termočlánek, heortologie, Anaximenes, bahá'í, šalom, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, adicionalita, faradayova klec, morální vědomí, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), machiavelistická inteligence, morální charakter, kaizen, mentalismus, individuální přístup, machiavelista, adheze, agonální hry, Lee efekt, pneuma (řec.), regulativní, multikulturalita, Köhler Wolfgang (1887-1967), SUR výcvik v psychoterapii, Titchener Edward Bradford (1867-1927), Darwin Robert Charles (1809-1882), Blut und Boden (něm.), pursuit of potentialities (angl.), Diploma Supplement Label, Nietzsche Friedrich (1844-1900), self - realization principle (angl.), nonmaleficience, komunikační etika, asocianistická psychologie, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, moralitas (lat.), klasická hlubinná psychologie S. Freuda, senzitivita s intropunitivitou, projekční psychologické diagnostické metody, prevence ve zdravotnictví, mravní výchova, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, dospívání, edukační psychologie, škola podporující zdraví, schopnosti a dovednosti, duševní zdraví člověka, anormativni chovani dětí, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, agrese a šikana, Edukometrické didaktické testy, dotazník (questionnaire), sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, erudice řešením problémů, asha, druj, puruša, biomorfismus, kognitivní vývoj dětí a mládeže, prevence a její typy, Státní kapitalismus, city v lidském životě, Döringova typologie učitelů, systemizujícíí inteligence, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, hypotéza, Lustprinzip (něm.), Pleasure Principle (angl.), zásada opportunity, amae v edukaci, STDIN, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, korporátní bubnování, Fundamental Principles of Pedagogy, platforma, pluralizmus, postulát, reaktivní, nús (řec.), monizmus, machiavelizmus, manicheizmus, metafyzika, metoda, realizmus, splendid isolation, syntagma, tantrizmus, taoistický, trializmus, sylabotonizmus, sylabizmus, stereofotogrammetrie, stoicheion, subsidiarita, logos, logika, demiurg, demokracie, demokrat, dualita, brahma, axiom, altruizmus, anima, apriorní, arché, duální, eudaimonizmus, integrita, iracionalizmus, jang, jin, hylozoizmus, gnóze, fikcionalizmus, filozofie, generalizace, utilitarizmus, wu wej, objev, heuristická explorace, konceptuální dimenze znalostí, principium sive lex rationis sufficientis (lat.), dualismus (v náboženství), automatizace, loci communes, satjágraha, ahimsa, hiao, fundamentum divisionis, teleologismus, etnověda, konfiguracionismus, akruální, zákon, civitas, adsorbce, princip hologramu, enkapse, elementární etika, imorální, standardizovaný, panmixie, ius soli, diskriminace minorit, oportunistická edukace, Lister Joseph, etický kodex, intranet, heuristický, entelechie, edukace živelně náhodná, břitva Occamova, preterapie, čadó, NICO zkr., opus perfektum, Nullum crimen sine lege., čučche, simple and elegant, similia similibus curantur, konceptuální znalosti, ahinsáKnihy

Mimo princip identity -- autor: Kliková Alice
Princip předběžné opatrnosti -- autor: Jung Matthieu
Princip subsidiarity správního řádu -- autor: Jemelka Luboš
SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS -- autor: Krejčiřík Alexandr
Nejvyšší princip -- autor: Loyd Alexander

Komentáře ke slovu princip


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » princezna
následující slovo: » princip hologramu
slovo se nachází na stránce: P:118
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz