Pojem princip

Slovo:

princip


Význam:

• základní myšlenka, předpoklad, obecná zákonitost

• výchozí zásada, pravidlo

• morální, etická zásada

• pravidlo či zákon týkající se podstaty nějakého přírodního jevu nebo fungování určitého přístroje

• základní či vrozená kvalita, tendence či vloha determinující vlastní podstatu či povahu určité bytosti nebo její přirozené chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

faradayova klec, šalom, bahá'í, Occamova břitva, adicionalita, gamifikace, břitva Popperova, břitva Humeova, kakotopie, termočlánek, heortologie, druj, puruša, biomorfismus, systemizujícíí inteligence, asha, Státní kapitalismus, Anaximenes, nonmaleficience, komunikační etika, serialita, Agogika, morální charakter, kaizen, mentalismus, regulativní, machiavelistická inteligence, individuální přístup, Lee efekt, pneuma (řec.), machiavelista, multikulturalita, Diploma Supplement Label, morální vědomí, causa essendi, ekvita ve zdravotní péči, Triple Bottom Line, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), Köhler Wolfgang (1887-1967), self - realization principle (angl.), pursuit of potentialities (angl.), Blut und Boden (něm.), STDIN, amae v edukaci, altruismus, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, prevence, charakter a jeho utváření, výchova tvořivosti, osobnost učitelů, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, body oriented psychotherapy (angl.), škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, novověká filozofie, Filozofie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Prána (sanskrtsky), etika zodpovědnosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, mravní výchova, zásada opportunity, hypotéza, Lustprinzip (něm.), Pleasure Principle (angl.), Úvod do sociální psychologie, násilí, poznávací metody psychiky a osobnosti, hlubinná psychologie, Gesell Arnold Lucius, Cannon W.B., práce a její motivace, zdravá škola, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, agonální hry, adheze, nús (řec.), pluralizmus, postulát, reaktivní, monizmus, metoda, machiavelizmus, manicheizmus, metafyzika, realizmus, splendid isolation, syntagma, tantrizmus, taoistický, trializmus, sylabotonizmus, sylabizmus, stereofotogrammetrie, stoicheion, subsidiarita, logos, logika, brahma, demiurg, demokracie, demokrat, axiom, arché, altruizmus, anima, apriorní, dualita, duální, integrita, iracionalizmus, jang, jin, hylozoizmus, gnóze, eudaimonizmus, fikcionalizmus, generalizace, utilitarizmus, wu wej, heuristická explorace, konceptuální dimenze znalostí, principium sive lex rationis sufficientis (lat.), fundamentum divisionis, objev, dualismus (v náboženství), ahimsa, hiao, automatizace, teleologismus, princip hologramu, konfiguracionismus, akruální, Fundamental Principles of Pedagogy, korporátní bubnování, etnověda, civitas, enkapse, elementární etika, adsorbce, satjágraha, loci communes, diskriminace minorit, oportunistická edukace, edukace živelně náhodná, břitva Occamova, ius soli, panmixie, intranet, entelechie, etický kodex, simple and elegant, similia similibus curantur, NICO zkr., standardizovaný, imorální, čadó, preterapie, konceptuální znalosti, čučche, Nullum crimen sine lege., ahinsáKnihy

Mimo princip identity -- autor: Kliková Alice
Princip předběžné opatrnosti -- autor: Jung Matthieu
Princip subsidiarity správního řádu -- autor: Jemelka Luboš
Nejvyšší princip -- autor: Loyd Alexander
SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS -- autor: Krejčiřík Alexandr

Komentáře ke slovu princip


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » princezna
následující slovo: » princip hologramu
slovo se nachází na stránce: P:118
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz