Pojem princip

Slovo:

princip


Význam:

• základní myšlenka, předpoklad, obecná zákonitost

• výchozí zásada, pravidlo

• morální, etická zásada

• pravidlo či zákon týkající se podstaty nějakého přírodního jevu nebo fungování určitého přístroje

• základní či vrozená kvalita, tendence či vloha determinující vlastní podstatu či povahu určité bytosti nebo její přirozené chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Státní kapitalismus, komunikační etika, city v lidském životě, Döringova typologie učitelů, prevence a její typy, nonmaleficience, Anaximenes, bahá'í, Occamova břitva, termočlánek, heortologie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, asha, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, STDIN, amae v edukaci, hypotéza, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, druj, puruša, biomorfismus, systemizujícíí inteligence, šalom, faradayova klec, Darwin Robert Charles (1809-1882), Titchener Edward Bradford (1867-1927), Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), morální vědomí, causa essendi, SUR výcvik v psychoterapii, Köhler Wolfgang (1887-1967), Nietzsche Friedrich (1844-1900), self - realization principle (angl.), pursuit of potentialities (angl.), Blut und Boden (něm.), ekvita ve zdravotní péči, Triple Bottom Line, gamifikace, náboženský typ učitele, Ontogenetické stadium latence, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, adicionalita, kakotopie, břitva Humeova, Paivio Allan, Agogika, serialita, břitva Popperova, Lustprinzip (něm.), Pleasure Principle (angl.), novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, bezpečnost práce, školy podporující zdraví, didaktické testy, středověká psychologie, starořečtí myslitelé, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, genderové vlastnosti, charakter v psychologii, Představivost a obrazotvornost, sebevýchova, školní neúspěšnost, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, Submisivní a intropunitivní chování, druhy učení, výsledky učení (vědomosti, prehistorie filozofie, senzitivní osoby s intropunitivitou, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, klientelismus a ritualizované chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, senzitivita s intropunitivitou, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, asocianistická psychologie, experimentální psychologie, mravní výchova, prevence ve zdravotnictví, zásada opportunity, erudice řešením problémů, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, projekční psychologické diagnostické metody, poradenská pedagogická psychologie, moralitas (lat.), škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, schopnosti a dovednosti, duševní zdraví člověka, anormativni chovani dětí, konfliktové situace, dotazník (questionnaire), dospívání, edukační psychologie, agrese a šikana, Edukometrické didaktické testy, Diploma Supplement Label, multikulturalita, realizmus, reaktivní, splendid isolation, stereofotogrammetrie, stoicheion, postulát, pluralizmus, metoda, monizmus, nús (řec.), platforma, subsidiarita, sylabizmus, intranet, wu wej, heuristický, entelechie, etický kodex, utilitarizmus, trializmus, sylabotonizmus, syntagma, tantrizmus, taoistický, metafyzika, manicheizmus, demokracie, demiurg, demokrat, dualita, duální, brahma, axiom, altruizmus, anima, apriorní, arché, eudaimonizmus, fikcionalizmus, jin, jang, logika, logos, machiavelizmus, iracionalizmus, integrita, filozofie, generalizace, gnóze, hylozoizmus, Lister Joseph, panmixie, etnověda, civitas, konfiguracionismus, akruální, zákon, adsorbce, elementární etika, fundamentum divisionis, teleologismus, princip hologramu, enkapse, Fundamental Principles of Pedagogy, korporátní bubnování, morální charakter, machiavelistická inteligence, kaizen, mentalismus, regulativní, individuální přístup, machiavelista, adheze, agonální hry, Lee efekt, pneuma (řec.), principium sive lex rationis sufficientis (lat.), konceptuální dimenze znalostí, konceptuální znalosti, similia similibus curantur, čučche, Nullum crimen sine lege., preterapie, simple and elegant, břitva Occamova, ius soli, diskriminace minorit, oportunistická edukace, edukace živelně náhodná, čadó, NICO zkr., automatizace, hiao, dualismus (v náboženství), objev, heuristická explorace, ahimsa, satjágraha, opus perfektum, standardizovaný, imorální, loci communes, ahinsáKnihy

Mimo princip identity -- autor: Kliková Alice
Princip subsidiarity správního řádu -- autor: Jemelka Luboš
Princip předběžné opatrnosti -- autor: Jung Matthieu
SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS -- autor: Krejčiřík Alexandr
Nejvyšší princip -- autor: Loyd Alexander

Komentáře ke slovu princip


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » princezna
následující slovo: » princip hologramu
slovo se nachází na stránce: P:118
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz