Pojem princip

Slovo:

princip


Význam:

• základní myšlenka, předpoklad, obecná zákonitost

• výchozí zásada, pravidlo

• morální, etická zásada

• pravidlo či zákon týkající se podstaty nějakého přírodního jevu nebo fungování určitého přístroje

• základní či vrozená kvalita, tendence či vloha determinující vlastní podstatu či povahu určité bytosti nebo její přirozené chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Anaximenes, nonmaleficience, komunikační etika, Státní kapitalismus, heortologie, termočlánek, faradayova klec, šalom, bahá'í, Occamova břitva, asha, druj, hypotéza, Lustprinzip (něm.), Pleasure Principle (angl.), zásada opportunity, amae v edukaci, STDIN, puruša, biomorfismus, systemizujícíí inteligence, adicionalita, gamifikace, Diploma Supplement Label, self - realization principle (angl.), pursuit of potentialities (angl.), Blut und Boden (něm.), multikulturalita, regulativní, machiavelistická inteligence, morální charakter, kaizen, mentalismus, Köhler Wolfgang (1887-1967), Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), serialita, břitva Popperova, břitva Humeova, kakotopie, Agogika, Triple Bottom Line, morální vědomí, causa essendi, ekvita ve zdravotní péči, mravní výchova, Prána (sanskrtsky), Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, mravní výchova ve společnosti, Filozofie, novověká filozofie, profesní a studijní orientacei, prevence, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, psychologie osobnosti učitele a učitelky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, inženýrská psychologie, emoce, Etický a morální charakter, agresivita, normalita a psychické zdraví, arché (řec.), body oriented psychotherapy (angl.), schopnosti a nadání, kreativní a talentované osoby, burnout- stav osobnostního vyhoření, altruismus, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, zdravá škola, práce a její motivace, Úvod do experimentální psychologie, násilí, etika zodpovědnosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, hlubinná psychologie, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchova tvořivosti, charakter a jeho utváření, osobnost učitelů, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Gesell Arnold Lucius, Cannon W.B., Aristotelés (384-322 př.n.l.), individuální přístup, machiavelista, postulát, reaktivní, realizmus, splendid isolation, pluralizmus, nús (řec.), manicheizmus, metafyzika, metoda, monizmus, stereofotogrammetrie, stoicheion, taoistický, trializmus, utilitarizmus, wu wej, tantrizmus, syntagma, subsidiarita, sylabizmus, sylabotonizmus, machiavelizmus, logos, demiurg, demokracie, demokrat, dualita, brahma, axiom, altruizmus, anima, apriorní, arché, duální, eudaimonizmus, iracionalizmus, jang, jin, logika, integrita, hylozoizmus, fikcionalizmus, generalizace, gnóze, intranet, entelechie, teleologismus, princip hologramu, enkapse, elementární etika, fundamentum divisionis, principium sive lex rationis sufficientis (lat.), dualismus (v náboženství), objev, heuristická explorace, konceptuální dimenze znalostí, adsorbce, civitas, adheze, agonální hry, Lee efekt, pneuma (řec.), korporátní bubnování, Fundamental Principles of Pedagogy, etnověda, konfiguracionismus, akruální, automatizace, hiao, edukace živelně náhodná, břitva Occamova, simple and elegant, similia similibus curantur, oportunistická edukace, diskriminace minorit, etický kodex, panmixie, ius soli, konceptuální znalosti, čučche, imorální, loci communes, satjágraha, ahimsa, standardizovaný, NICO zkr., Nullum crimen sine lege., preterapie, čadó, ahinsáKnihy

Princip subsidiarity správního řádu -- autor: Jemelka Luboš
Princip předběžné opatrnosti -- autor: Jung Matthieu
Vědomí - Prvotní princip ve-smíru -- autor: Krutina Jiří
Princíp ústnosti v civilnom konaní ako element spravodlivého konania a jeho autenticita - CD -- autor: Ševcová Katarína
SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS -- autor: Krejčiřík Alexandr

Komentáře ke slovu princip


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » princezna
následující slovo: » princip hologramu
slovo se nachází na stránce: P:118
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz