Pojem princip

Slovo:

princip


Význam:

• základní myšlenka, předpoklad, obecná zákonitost

• výchozí zásada, pravidlo

• morální, etická zásada

• pravidlo či zákon týkající se podstaty nějakého přírodního jevu nebo fungování určitého přístroje

• základní či vrozená kvalita, tendence či vloha determinující vlastní podstatu či povahu určité bytosti nebo její přirozené chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hypotéza, amae v edukaci, Lustprinzip (něm.), Pleasure Principle (angl.), zásada opportunity, STDIN, systemizujícíí inteligence, asha, druj, puruša, biomorfismus, mravní výchova, Prána (sanskrtsky), Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, zdravá škola, práce a její motivace, Úvod do experimentální psychologie, násilí, etika zodpovědnosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Státní kapitalismus, komunikační etika, Triple Bottom Line, ekvita ve zdravotní péči, Agogika, serialita, břitva Popperova, causa essendi, morální vědomí, pursuit of potentialities (angl.), Blut und Boden (něm.), Köhler Wolfgang (1887-1967), Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), břitva Humeova, kakotopie, termočlánek, heortologie, Anaximenes, nonmaleficience, Occamova břitva, bahá'í, gamifikace, adicionalita, faradayova klec, šalom, poznávací metody psychiky a osobnosti, hlubinná psychologie, edukativní a sociální zanedbanost, agresivita, osobnost a jeji poznavani, Styly a strategie vyučování a učení, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Etický a morální charakter, emoce, kreativní a talentované osoby, arché (řec.), normalita a psychické zdraví, inženýrská psychologie, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, prosociální a morální charakter, dotazník jako výzkumná metoda, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, kategorický imperativ, osobnost submisivní a intropunitivní, psychologické poradenství ve školství, Historie psychologických aktivit ve školství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, schopnosti a nadání, body oriented psychotherapy (angl.), výchova tvořivosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, charakter a jeho utváření, altruismus, burnout- stav osobnostního vyhoření, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, Gesell Arnold Lucius, Cannon W.B., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Vztah edukační psychologie k jiným vědám, profesní a studijní orientacei, prevence, škola a její formativní vlivy, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, novověká filozofie, Filozofie, self - realization principle (angl.), Diploma Supplement Label, splendid isolation, realizmus, stereofotogrammetrie, stoicheion, subsidiarita, reaktivní, postulát, metoda, monizmus, nús (řec.), pluralizmus, sylabizmus, sylabotonizmus, intranet, entelechie, etický kodex, panmixie, wu wej, utilitarizmus, syntagma, tantrizmus, taoistický, trializmus, metafyzika, manicheizmus, demokracie, demiurg, demokrat, dualita, duální, brahma, axiom, altruizmus, anima, apriorní, arché, eudaimonizmus, fikcionalizmus, jin, logika, logos, machiavelizmus, jang, iracionalizmus, generalizace, gnóze, hylozoizmus, integrita, ius soli, diskriminace minorit, konfiguracionismus, etnověda, akruální, Fundamental Principles of Pedagogy, korporátní bubnování, civitas, adsorbce, teleologismus, princip hologramu, enkapse, elementární etika, adheze, agonální hry, kaizen, mentalismus, regulativní, multikulturalita, morální charakter, machiavelistická inteligence, Lee efekt, pneuma (řec.), machiavelista, individuální přístup, fundamentum divisionis, principium sive lex rationis sufficientis (lat.), čučche, Nullum crimen sine lege., preterapie, čadó, konceptuální znalosti, similia similibus curantur, oportunistická edukace, edukace živelně náhodná, břitva Occamova, simple and elegant, NICO zkr., standardizovaný, dualismus (v náboženství), objev, heuristická explorace, konceptuální dimenze znalostí, automatizace, hiao, imorální, loci communes, satjágraha, ahimsa, ahinsáKnihy

Princip subsidiarity správního řádu -- autor: Jemelka Luboš
Princip předběžné opatrnosti -- autor: Jung Matthieu
SMS - Střežení a ovládání objektů pomocí mobilu a SMS -- autor: Krejčiřík Alexandr
Najvyšší princíp (kód lásky) - pracovná kniha -- autor: Loyd Alexander
Nejvyšší princip -- autor: Loyd Alexander

Komentáře ke slovu princip


 
» přidat nový komentář

Princip Robert Dorian Dostalík 13.05.2021 23:56
» reagovat
schopnost nabytí teoretickým hlediskem dosažitelného stavu subjektivně maximálního rozvinutí schopnosti.
 Navigace

předchozí slovo: » princezna
následující slovo: » princip hologramu
slovo se nachází na stránce: P:118
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz