Pojem problematika

Slovo:

problematika


Význam:

okruh problémůGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, mravní výchova ve společnosti, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, poznávací a intervenční interview, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, psychologie osobnosti učitele a učitelky, doplňující pedagogické studium, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, myšlení v pracovním procesu, Famile a persona, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, Filozofie, osobnost a její poznávání, osobnost dítěte, Maňák Josef, Langmeier Josef, Švancara Josef, Lorenz Zacharius Konrád, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, Rodina a její sociální determinace, charakter a jeho utváření, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poradenství ve školství, mravnost a její výchova a sebvýchova, studijní a profesní poradenství, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, mobilita, dotazník jako výzkumná metoda, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, destruktivní hádka, Úvod do patopsychologie, mentální retardace, psychologické poznávací metody projektivní, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, osobnost a jeji poznavani, Výkonnost a kariéra, pracovní prostředí a psychosomatika, rozhovor na pracovišti, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, kariéra a nezaměstnanost, rozhovor a jeho typy, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Styly a strategie vyučování a učení, účinná sociální komunikace, dlouhověkost, hyperkinetické závady a poruchy, Jung, rozhovor jako poznávací metoda, kariérové poradenství, retrospektivní analytická studie, lingvodidaktik, estimace, transdisciplinární explorace, mikrorovina, politainment (angl.), algoritmické myšlení, Schavel Milan, Maslow, anomická pauza, Čáda František, prognostické myšlení, primární analýza dokumentů, Stankowski Adam, autentické učení, environmentalistika, stochastická prognostika, senologie, sunamitismus, aha fenomén, ufolog, referát, perinatologie, prolegomena, schizoafektivní porucha manická, schizoafektivní porucha depresivní, redefinice, valeologická psychologie, valeopsychologický, nutriční specialista, kontextové atributy, brainstorming pingpongový, konstruktivní konflikt, systémový přístup, balbutologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do experimentální psychologie, násilí, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, psychologické aspekty pracovní činnosti, adaptivní chování a prožívání, vývoj, zdravá škola, zábavy v mládí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, konfrontační povaha, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, trivializace, fachidiotismus, realistická orientace osobnosti, schodišťový fenomen (efekt), algoritmická orientace, Bildungskapital (něm.), Simon Herbert Alexander (1916-2001), intelektuální modální orientace osobnosti, environmentální senzitivita, transgenderová komunita, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, opozice konstruktivní, teoretické poznávací metody, redefiniční schopnost a dovednost, inkrementální validita, bohemikumKnihy

Problematika soudobé čerpací techniky -- autor: Melichar, Bláha
Geriatrická problematika v pastorální péči -- autor: Beksová Kateřina Brzáková
Problematika ISMS v manažerské informatice -- autor: Ondrák V., Sedlák P., Mazálek V.
Jak se žije dětem s postižením -- autor: Chvátalová, Helena
Krizové situace ve škole -- autor: Kovaříková Miroslava

Komentáře ke slovu problematika


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » problematický
následující slovo: » problémová familie
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz