Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Demokritos (460-370 př.n.l.), Neisser Ulric, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), desidentifikace, delegace konfliktu, tychismus, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, second brain, dominus litis, patinace, dynamické ekvilibrium, biologická psychologie, konstelovaný komplex, disequilibrace, Life Span Socialization (angl.), kognitivní funkce, Paracelsus (1493-1541), Beyle Henri Marie (1783-1842), bioremediace, kritické myšlení, kapilaritida, neurogeneze, teorie mentalizace, skaní, ripping, socializace osobnosti, perseverace myšlení, refeeding syndrome (angl.), monetizace, destalinizace, desikace, pedeutocentrismus, transdukce, edukativní psychologie, biomarker, detradicionalizace, capillaritis, sur lie, nonkognitivní, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, psyché (řec.), projekce v psychologii, separační proces, edukační realita, fyzioplastický, deteritorializace, zadržená smrt, scapegoating process, mind mapping (angl.), kognitivní imperativ, kortikální dysartrie, bukanýr, komputace, prediktor, bronchiektazie, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, standardnost, formování identity, genetická kognitivní metody, pedoturbace, rhinosinusitis, Mozartův efekt, psefologie, sanogeneze, tanatogeneze, projektový management, renderování, vizuomotorika, žákovské portfolium, diverzifikace, sociální konflikt, aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, bazální stimulace, glotogonie, glotogeneze, abstrakce, univerzálie, normalizovat, kosmochemie, obdukce, emanace, koherence, kognice, periodogram, introspektivismus, pedagogická komunikace, psychosomatika, viktimizace, Ravenův test inteligence, efekt ukotvení v psychologii, gerontogeneze, psychologický marker, familiární milieu, evaluace dětí v mateřských školách, manager, Kačáni Vladislav, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, nonkognitivní vlastnosti, soket, File descriptor, systemd, psychologie puberty, psychologie adolescence, brain fog (angl.), postviktimizační, socioprocesuální, voluntarizace, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, deficit spánku a odpočinku, working environment (angl.), myšlení a jeho závady a poruchy, memoria (paměť) a její poruchy, memoria a její typy, didaktika a psychodidaktika, psychodidaktika, sociální komunikace, role ve skupině, Disease, mental well-being (angl.), představivost, problémové děti a mládež, erudice řešením problémů, percepčně motorické učení, aplikované (užité, duševno, vědomosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, formativní vlivy člověka, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, PID, init, martingale, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), legitimizace, Learning Management System (LMS), škálovatelnost, volní složka osobnosti, vernalizace, vývojová psychologie, Problem Solving Process (angl.)), chromismus, master/slave, organizační učení, dificilní docilita, postnatální debonding, debonding, kapitalizace, Bench learning (ang. ), kapacitace, pinocytóza, exocytóza, kolimace, city v lidském životě, vnímání, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, behaviorální konfirmace, homeobox, Koffka Kurt, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, kinesiotaping, introspektivní, stimulologie, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, adaptační metody a techniky, Vorwickelova typologie učitelů, router, biodromální analýza, konstrukt, subsidiace, fáze sociální komunikace, logopedická intervence, pedagogická interakce, ireverzibilita, introjekce, intervence, integrace, katageneze, kauza, kontrarevoluce, konsolidace, kolonizace, kognitivní, inhibice, inflace, hypogenní, hydrometalurgie, hormon, gratifikace, chemikálie, iatrofyzika, indukce, indikátor, imprinting, identifikace, koroze, kryogeneze, planace, percepce, patopsychologie, paralelizmus, polarízace, psychika, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, psychodiagnostika, parageneze, organicizmus, minerál, maritimita, logika, kryoplanace, multiprocessing, mumifikace, optimalizace, okluze, nitrifikace, globalizace, gerontopsychiatrie, bioturbace, bioklimatologie, autostabilní, autolýza, depergelace, dezertifikace, diseminace, dieta, diagram, diageneze, asociace, asimilace, akulturace, akomodace, akmé, adjustace, anaerobní, analýza, antropogeneze, antioxidace, antecedence, anamorfóza, emoce, endocytóza, geneze, gelivace, frakce, fotosyntéza, geodemografie, geodynamika, germinace, geotermika, geochemie, geofyzika, fotoreprodukce, fosilizace, exhalace, etnogeneze, entropie, enkulturace, explanace, extinkce, fosforylace, fluoristat, faktor, psychosomatický, reakce, kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, socializace emotivní, DM (zkr.), aneuryzma, Addisonova nemoc, Crohnova nemoc, regionalistika, management science, socializace kognitivní, paralogie, čiření, prediktabilita, Prizonizace, edukostrategie, epifenomenalismus, medicinizace, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, implicitní paměť, poissonovský, psychogeneze, traumatická krize, mentální stres, bioakumulace, biokoncentrace, sociální psychologie, genetická epistemologie, epigeneze, aktuální geneze, sofistikace, operacionalistický, interakční edukace, akcelerační funkce, nitrocementace, G-proteiny, degradace intelektu, organická psychická porucha, deindividualizace, dekrepitace, tylakoid, reengineering, tacitní znalost, kalmodulin, kognitivní procesy, edukační instituce, syntéza, surveillance, subfertilita, speciace, tektogeneze, teleologie, heuristický, exfoliace, ulmifikace, triáda, socializace, sklerotizace, sapientace, reverzibilní, relaxace, regelace, sedimentace, semióza, simulace, senzomotorika, senescence, benchmarking, industrializace, psychické ekvilibrium, psychometrika, inverzní, sekundární viktimizace, edukace ve třídě, psychoimunologie, individuace, teselace, výchovné vyučování, distorze - daňová, elektrothermie, facilitátor, histogeneze, palingeneze, serotonin, terminologizace, orwo, proteokatabolismus, dificility, sociální izolace, opsonizace, adaptaceKnihy

Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Spor o proces a událost -- autor: Ajvaz Michal, Pauknerová Karolína
Pedagogický proces a jeho řízení -- autor: Trojan Václav
Norimberský proces -- autor: Delpla François

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2208
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz