Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, tychismus, metacognitive skills, kritické myšlení, biomarker, detradicionalizace, capillaritis, kapilaritida, delegace konfliktu, Demokritos (460-370 př.n.l.), Paracelsus (1493-1541), Beyle Henri Marie (1783-1842), bioremediace, Life Span Socialization (angl.), kognitivní funkce, dominus litis, Neisser Ulric, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), desidentifikace, second brain, edukativní psychologie, sur lie, refeeding syndrome (angl.), monetizace, destalinizace, desikace, introspektivismus, pedagogická komunikace, organizační učení, dificilní docilita, postnatální debonding, debonding, perseverace myšlení, socializace osobnosti, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, nonkognitivní, transdukce, pedeutocentrismus, neurogeneze, teorie mentalizace, skaní, ripping, disequilibrace, patinace, kortikální dysartrie, bukanýr, scapegoating process, zadržená smrt, kognitivní imperativ, mind mapping (angl.), normalizovat, kosmochemie, tanatogeneze, sanogeneze, separační proces, edukační realita, Mozartův efekt, psefologie, genetická kognitivní metody, formování identity, rhinosinusitis, pedoturbace, fyzioplastický, deteritorializace, komputace, prediktor, univerzálie, abstrakce, edukační interakce, kognitivní blok, bazální stimulace, sociální konflikt, aktivizace, projekce v psychologii, dynamické ekvilibrium, biologická psychologie, konstelovaný komplex, psyché (řec.), diverzifikace, projektový management, kognice, periodogram, emanace, obdukce, koherence, glotogeneze, renderování, vizuomotorika, žákovské portfolium, glotogonie, kapitalizace, Bench learning (ang. ), familiární milieu, evaluace dětí v mateřských školách, manager, Kačáni Vladislav, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, deficit spánku a odpočinku, erudice řešením problémů, percepčně motorické učení, aplikované (užité, duševno, psychologický marker, gerontogeneze, brain fog (angl.), postviktimizační, socioprocesuální, voluntarizace, Ostravský dospozitiv, anchoring effect (angl.), psychosomatika, viktimizace, Ravenův test inteligence, efekt ukotvení v psychologii, vědomosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, TKF zkratka ve zdravotnictví, sociální komunikace, role ve skupině, Disease, STIP zkratka ve zdravotnictví, MBCT zkratka ve zdravotnictví, osobnost v psychologii, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, mental well-being (angl.), psychodidaktika, problémové děti a mládež, formativní vlivy člověka, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, představivost, memoria a její typy, didaktika a psychodidaktika, working environment (angl.), myšlení a jeho závady a poruchy, memoria (paměť) a její poruchy, psychologie adolescence, psychologie puberty, volní složka osobnosti, vernalizace, vývojová psychologie, Problem Solving Process (angl.)), city v lidském životě, vnímání, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, adaptační metody a techniky, Vorwickelova typologie učitelů, škálovatelnost, Learning Management System (LMS), kapacitace, pinocytóza, exocytóza, kolimace, master/slave, chromismus, martingale, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), legitimizace, router, biodromální analýza, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, kinesiotaping, init, PID, nonkognitivní vlastnosti, soket, File descriptor, systemd, Koffka Kurt, homeobox, stimulologie, konstrukt, subsidiace, fáze sociální komunikace, introspektivní, behaviorální konfirmace, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, bronchiektazie, hypacusis perceptiva profesionalis, katageneze, ireverzibilita, introjekce, intervence, kauza, kognitivní, koroze, kontrarevoluce, konsolidace, kolonizace, integrace, inhibice, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, hormon, iatrofyzika, identifikace, inflace, indukce, indikátor, imprinting, kryogeneze, kryoplanace, psychika, polarízace, planace, percepce, psychodiagnostika, psychofyzika, reakce, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, patopsychologie, paralelizmus, multiprocessing, minerál, maritimita, logika, mumifikace, nitrifikace, parageneze, organicizmus, optimalizace, okluze, gratifikace, globalizace, bioturbace, bioklimatologie, autostabilní, autolýza, depergelace, dezertifikace, diseminace, dieta, diagram, diageneze, asociace, asimilace, akulturace, akomodace, akmé, adjustace, anaerobní, analýza, antropogeneze, antioxidace, antecedence, anamorfóza, emoce, endocytóza, geodemografie, geneze, gelivace, frakce, geodynamika, geofyzika, gerontopsychiatrie, germinace, geotermika, geochemie, fotosyntéza, fotoreprodukce, exhalace, etnogeneze, entropie, enkulturace, explanace, extinkce, fosilizace, fosforylace, fluoristat, faktor, regelace, relaxace, management science, aneuryzma, DM (zkr.), kulturace, regionalistika, Crohnova nemoc, deindividualizace, traumatická krize, psychogeneze, Addisonova nemoc, socializace behaviorální, socializace konativní, poissonovský, medicinizace, epifenomenalismus, čiření, implicitní paměť, edukace hyperdominantní, socializace emotivní, socializace kognitivní, paralogie, komunikace auditivní, organická psychická porucha, degradace intelektu, operacionalistický, interakční edukace, epigeneze, genetická epistemologie, sofistikace, aktuální geneze, psychosociální klima školy, standardnost, logopedická intervence, pedagogická interakce, mentální stres, bioakumulace, kalmodulin, tylakoid, dekrepitace, G-proteiny, tacitní znalost, reengineering, biokoncentrace, sociální psychologie, akcelerační funkce, nitrocementace, prediktabilita, Prizonizace, triáda, teleologie, tektogeneze, syntéza, ulmifikace, exfoliace, terminologizace, industrializace, benchmarking, heuristický, surveillance, subfertilita, semióza, sedimentace, sapientace, reverzibilní, senescence, senzomotorika, speciace, socializace, sklerotizace, simulace, serotonin, palingeneze, distorze - daňová, psychoimunologie, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, výchovné vyučování, teselace, edukostrategie, kognitivní procesy, edukační instituce, individuace, psychometrika, inverzní, opsonizace, proteokatabolismus, orwo, histogeneze, sociální izolace, dificility, sekundární viktimizace, elektrothermie, facilitátor, adaptaceKnihy

Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Pedagogický proces a jeho řízení -- autor: Trojan Václav
Tisov proces -- autor: Mathé Svätoslav
Norimberský proces -- autor: Delpla François

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2226
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz