Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kaspázy, biomorfismus, objektifikace, behaviorální konfirmace, stimulologie, introspektivní, homeobox, Koffka Kurt, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, init, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, kinesiotaping, konstrukt, subsidiace, city v lidském životě, vnímání, volní složka osobnosti, vernalizace, Problem Solving Process (angl.)), vývojová psychologie, Vorwickelova typologie učitelů, adaptační metody a techniky, biodromální analýza, fáze sociální komunikace, router, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, PID, systemd, evaluace dětí v mateřských školách, familiární milieu, manager, Kačáni Vladislav, gerontogeneze, psychologický marker, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, deficit spánku a odpočinku, erudice řešením problémů, vědomosti, percepčně motorické učení, aplikované (užité, duševno, psychosomatika, viktimizace, psychologie adolescence, voluntarizace, psychologie puberty, nonkognitivní vlastnosti, File descriptor, soket, socioprocesuální, postviktimizační, efekt ukotvení v psychologii, Ravenův test inteligence, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, brain fog (angl.), škálovatelnost, Learning Management System (LMS), capillaritis, detradicionalizace, kapilaritida, kritické myšlení, biosyntéza v psychologii, metacognitive skills, biomarker, edukativní psychologie, biologické indispozice edukace, multimodální terapie Lazaruse, thanatopsychologie, nonkognitivní, sur lie, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, kognitivní funkce, dominus litis, Paracelsus (1493-1541), Beyle Henri Marie (1783-1842), Life Span Socialization (angl.), bioremediace, second brain, desidentifikace, delegace konfliktu, tychismus, Demokritos (460-370 př.n.l.), Neisser Ulric, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), transdukce, pedeutocentrismus, exocytóza, pinocytóza, kolimace, Bench learning (ang. ), organizační učení, kapitalizace, kapacitace, master/slave, Determinanty normální osobnosti, martingale, cortex cerebri (lat.), legitimizace, chromismus, dificilní docilita, postnatální debonding, socializace osobnosti, perseverace myšlení, neurogeneze, teorie mentalizace, ripping, skaní, desikace, destalinizace, pedagogická komunikace, debonding, introspektivismus, refeeding syndrome (angl.), monetizace, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, novověká psychologie, středověká psychologie, pozorování, postoje a vztahy, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, bezpečnost práce, adaptace člověka v náročných situacích, patopsychologie ve školství, edukace hodnot, vzdělávací potíže, psychomotorická instabilita dětí, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, druhy učení, výsledky učení (vědomosti, city zaměřené na vnější svět, nálady člověka, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na sebe, vyučování, První česká školská psychologická poradna a klinika, genderové problémy člověka, sebevýchova, výchova a učení, mládí, únava a vyčerpání, komunikace nonverbální, únava, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, prokreativní antikreativní podmínky, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, normální novorozeně, způsobilost pro školní docházku, personality (angl.), osobnost v psychologii, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, STIP zkratka ve zdravotnictví, MBCT zkratka ve zdravotnictví, memory (angl.), will (angl.), klasická hlubinná psychologie S. Freuda, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, TKF zkratka ve zdravotnictví, sociální komunikace, memoria a její typy, memoria (paměť) a její poruchy, představivost, problémové děti a mládež, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, formativní vlivy člověka, myšlení a jeho závady a poruchy, working environment (angl.), Disease, role ve skupině, mental well-being (angl.), psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, asocianistická psychologie, personalismus a charakterologie, agrese a šikana, interview (rozhovor), handicapované děti, autokognice a self-management, vývoj jedince, edukační psychologie, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), životní styl, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, předškolní dítě, batole (toddler), psychologické poradenství na vysokých školách, seniorita normální a abnormální, poradenská pedagogická psychologie, celostní a tvarová psychologie, experimentální psychologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), dospívání, prepubescence, postpubescence, sebevzdělávání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, disequilibrace, patinace, optimalizace, organicizmus, okluze, nitrifikace, multiprocessing, mumifikace, parageneze, paralelizmus, polarízace, psychika, planace, percepce, patopsychologie, minerál, maritimita, kauza, kognitivní, katageneze, ireverzibilita, intervence, introjekce, kolonizace, konsolidace, kryoplanace, logika, kryogeneze, koroze, kontrarevoluce, psychodiagnostika, psychofyzika, tektogeneze, teleologie, syntéza, surveillance, speciace, subfertilita, triáda, ulmifikace, industrializace, terminologizace, benchmarking, heuristický, exfoliace, socializace, sklerotizace, regelace, relaxace, reakce, psychosomatický, psychogenní, psycholingvistika, reverzibilní, sapientace, senzomotorika, simulace, senescence, semióza, sedimentace, integrace, inhibice, diagram, dieta, diageneze, dezertifikace, bioturbace, depergelace, diseminace, emoce, etnogeneze, exhalace, entropie, enkulturace, endocytóza, bioklimatologie, autostabilní, anaerobní, analýza, akulturace, akomodace, adjustace, akmé, anamorfóza, antecedence, asociace, autolýza, asimilace, antropogeneze, antioxidace, explanace, extinkce, hydrometalurgie, hypogenní, hormon, gratifikace, gerontopsychiatrie, globalizace, chemikálie, iatrofyzika, indukce, inflace, indikátor, imprinting, identifikace, germinace, geotermika, fotoreprodukce, fotosyntéza, fosilizace, fosforylace, faktor, fluoristat, frakce, gelivace, geofyzika, geochemie, geodynamika, geodemografie, geneze, serotonin, palingeneze, komputace, deteritorializace, prediktor, pedoturbace, Mozartův efekt, rhinosinusitis, fyzioplastický, edukační realita, bukanýr, kortikální dysartrie, scapegoating process, zadržená smrt, separační proces, psefologie, genetická kognitivní metody, sofistikace, aktuální geneze, operacionalistický, interakční edukace, genetická epistemologie, epigeneze, pedagogická interakce, logopedická intervence, bronchiektazie, formování identity, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, standardnost, kognitivní imperativ, mind mapping (angl.), bazální stimulace, kognitivní blok, sociální konflikt, diverzifikace, renderování, projektový management, edukační interakce, aktivizace, biologická psychologie, dynamické ekvilibrium, konstelovaný komplex, psyché (řec.), projekce v psychologii, vizuomotorika, žákovské portfolium, univerzálie, abstrakce, normalizovat, kosmochemie, sanogeneze, tanatogeneze, obdukce, emanace, glotogeneze, glotogonie, koherence, kognice, periodogram, mentální stres, bioakumulace, kognitivní procesy, edukostrategie, edukační instituce, individuace, výchovné vyučování, teselace, Prizonizace, prediktabilita, poissonovský, implicitní paměť, medicinizace, epifenomenalismus, čiření, distorze - daňová, psychoimunologie, sociální izolace, dificility, opsonizace, proteokatabolismus, histogeneze, orwo, facilitátor, elektrothermie, psychické ekvilibrium, edukace ve třídě, psychometrika, inverzní, sekundární viktimizace, edukace hyperdominantní, komunikace auditivní, dekrepitace, tylakoid, G-proteiny, degradace intelektu, deindividualizace, organická psychická porucha, kalmodulin, tacitní znalost, sociální psychologie, biokoncentrace, akcelerační funkce, nitrocementace, reengineering, traumatická krize, psychogeneze, socializace konativní, socializace behaviorální, socializace emotivní, socializace kognitivní, paralogie, kulturace, DM (zkr.), Crohnova nemoc, Addisonova nemoc, regionalistika, management science, aneuryzma, adaptaceKnihy

Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Pedagogický proces a jeho řízení -- autor: Trojan Václav
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve -- autor: Vörösová Gabriela
Spor o proces a událost -- autor: Ajvaz Michal, Pauknerová Karolína,

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2247
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz