Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dominus litis, kognitivní funkce, Paracelsus (1493-1541), Beyle Henri Marie (1783-1842), second brain, desidentifikace, delegace konfliktu, Demokritos (460-370 př.n.l.), Neisser Ulric, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), bioremediace, Life Span Socialization (angl.), psyché (řec.), projekce v psychologii, aktivizace, edukační interakce, konstelovaný komplex, biologická psychologie, disequilibrace, patinace, dynamické ekvilibrium, tychismus, idiognoze, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, pedeutocentrismus, ripping, socializace osobnosti, neurogeneze, teorie mentalizace, skaní, nonkognitivní, sur lie, kritické myšlení, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, kapilaritida, capillaritis, edukativní psychologie, biomarker, detradicionalizace, kognitivní blok, bazální stimulace, komputace, prediktor, pedoturbace, rhinosinusitis, deteritorializace, fyzioplastický, scapegoating process, zadržená smrt, separační proces, edukační realita, Mozartův efekt, psefologie, standardnost, logopedická intervence, pedagogická interakce, aktuální geneze, psychosociální klima školy, hypacusis perceptiva profesionalis, genetická kognitivní metody, formování identity, bronchiektazie, bukanýr, kortikální dysartrie, glotogonie, glotogeneze, koherence, kognice, žákovské portfolium, vizuomotorika, sociální konflikt, diverzifikace, projektový management, renderování, periodogram, emanace, tanatogeneze, sanogeneze, mind mapping (angl.), kognitivní imperativ, kosmochemie, normalizovat, obdukce, abstrakce, univerzálie, perseverace myšlení, desikace, postviktimizační, socioprocesuální, voluntarizace, psychologie adolescence, brain fog (angl.), Ostravský dospozitiv, viktimizace, Ravenův test inteligence, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), psychologie puberty, nonkognitivní vlastnosti, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, kinesiotaping, init, PID, soket, File descriptor, systemd, psychosomatika, gerontogeneze, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, vědomosti, formativní vlivy člověka, problémové děti a mládež, myšlení a jeho závady a poruchy, memoria (paměť) a její poruchy, memoria a její typy, představivost, erudice řešením problémů, percepčně motorické učení, evaluace dětí v mateřských školách, manager, Kačáni Vladislav, psychologický marker, familiární milieu, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, aplikované (užité, duševno, deficit spánku a odpočinku, Koffka Kurt, homeobox, kapacitace, pinocytóza, exocytóza, kolimace, master/slave, chromismus, martingale, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), legitimizace, Bench learning (ang. ), kapitalizace, introspektivismus, refeeding syndrome (angl.), monetizace, destalinizace, pedagogická komunikace, debonding, organizační učení, dificilní docilita, postnatální debonding, Learning Management System (LMS), škálovatelnost, konstrukt, subsidiace, fáze sociální komunikace, biodromální analýza, stimulologie, introspektivní, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, behaviorální konfirmace, router, kognitivní a učební strategie, volní složka osobnosti, vernalizace, vývojová psychologie, Problem Solving Process (angl.)), city v lidském životě, vnímání, kognitivní vývoj dětí a mládeže, adaptační metody a techniky, Vorwickelova typologie učitelů, sofistikace, operacionalistický, intervence, integrace, inhibice, inflace, introjekce, ireverzibilita, kolonizace, kognitivní, kauza, katageneze, indukce, indikátor, hydrometalurgie, hormon, gratifikace, globalizace, hypogenní, chemikálie, imprinting, identifikace, iatrofyzika, konsolidace, kontrarevoluce, patopsychologie, paralelizmus, parageneze, organicizmus, percepce, planace, psychofyzika, psychodiagnostika, psychika, polarízace, optimalizace, okluze, logika, kryoplanace, kryogeneze, koroze, maritimita, minerál, nitrifikace, mumifikace, multiprocessing, gerontopsychiatrie, germinace, bioklimatologie, autostabilní, autolýza, asociace, bioturbace, depergelace, dieta, diagram, diageneze, dezertifikace, asimilace, antropogeneze, akulturace, akomodace, akmé, adjustace, anaerobní, analýza, antioxidace, antecedence, anamorfóza, diseminace, emoce, gelivace, frakce, fotosyntéza, fotoreprodukce, geneze, geodemografie, geotermika, geochemie, geofyzika, geodynamika, fosilizace, fosforylace, etnogeneze, entropie, enkulturace, endocytóza, exhalace, explanace, fluoristat, faktor, extinkce, psychogenní, psycholingvistika, socializace emotivní, socializace kognitivní, paralogie, komunikace auditivní, socializace konativní, socializace behaviorální, management science, aneuryzma, DM (zkr.), kulturace, edukace hyperdominantní, implicitní paměť, Prizonizace, edukostrategie, kognitivní procesy, edukační instituce, prediktabilita, čiření, poissonovský, medicinizace, epifenomenalismus, regionalistika, Crohnova nemoc, sociální psychologie, akcelerační funkce, nitrocementace, reengineering, biokoncentrace, bioakumulace, interakční edukace, epigeneze, genetická epistemologie, mentální stres, tacitní znalost, kalmodulin, deindividualizace, traumatická krize, psychogeneze, Addisonova nemoc, organická psychická porucha, degradace intelektu, tylakoid, dekrepitace, G-proteiny, individuace, teselace, subfertilita, speciace, socializace, sklerotizace, surveillance, syntéza, ulmifikace, triáda, teleologie, tektogeneze, simulace, senzomotorika, relaxace, regelace, reakce, psychosomatický, reverzibilní, sapientace, senescence, semióza, sedimentace, exfoliace, heuristický, inverzní, sekundární viktimizace, elektrothermie, facilitátor, psychometrika, psychické ekvilibrium, výchovné vyučování, distorze - daňová, psychoimunologie, edukace ve třídě, dificility, sociální izolace, serotonin, terminologizace, industrializace, benchmarking, palingeneze, histogeneze, opsonizace, proteokatabolismus, orwo, adaptaceKnihy

Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Pedagogický proces a jeho řízení -- autor: Trojan Václav
Odvaha -- autor: Róna Jaroslav
Norimberský proces -- autor: Delpla François

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2200
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz