Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, bazální stimulace, psyché (řec.), konstelovaný komplex, patinace, dynamické ekvilibrium, biologická psychologie, sociální konflikt, diverzifikace, glotogeneze, kognice, periodogram, glotogonie, žákovské portfolium, projektový management, renderování, vizuomotorika, disequilibrace, Life Span Socialization (angl.), kritické myšlení, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, kapilaritida, capillaritis, edukativní psychologie, biomarker, detradicionalizace, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, kognitivní funkce, Beyle Henri Marie (1783-1842), bioremediace, dominus litis, second brain, tychismus, delegace konfliktu, desidentifikace, emanace, obdukce, logopedická intervence, pedagogická interakce, aktuální geneze, standardnost, psychosociální klima školy, genetická kognitivní metody, formování identity, hypacusis perceptiva profesionalis, sofistikace, operacionalistický, biokoncentrace, akcelerační funkce, nitrocementace, bioakumulace, mentální stres, interakční edukace, epigeneze, genetická epistemologie, psefologie, rhinosinusitis, sanogeneze, mind mapping (angl.), kognitivní imperativ, tanatogeneze, kosmochemie, abstrakce, univerzálie, normalizovat, kortikální dysartrie, scapegoating process, komputace, prediktor, pedoturbace, deteritorializace, fyzioplastický, zadržená smrt, separační proces, edukační realita, sur lie, nonkognitivní, systemd, PID, init, File descriptor, nonkognitivní vlastnosti, postviktimizační, socioprocesuální, voluntarizace, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, behaviorální konfirmace, introspektivní, stimulologie, objektifikace, kaspázy, kinesiotaping, homeobox, biomorfismus, brain fog (angl.), Ostravský dospozitiv, MBCT zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, poznávací procesy člověka, detox v medicině, deficientní mentalizace, mentalizace, hypotymní člověk, sociální komunikace, institucionalizace, viktimizace, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), psychosomatika, gerontogeneze, manager, psychologický marker, sakralizace, subsidiace, biodromální analýza, monetizace, destalinizace, desikace, refeeding syndrome (angl.), introspektivismus, postnatální debonding, debonding, pedagogická komunikace, socializace osobnosti, neurogeneze, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, transdukce, pedeutocentrismus, teorie mentalizace, skaní, ripping, dificilní docilita, organizační učení, Learning Management System (LMS), martingale, Determinanty normální osobnosti, škálovatelnost, Problem Solving Process (angl.)), router, vernalizace, vývojová psychologie, cortex cerebri (lat.), legitimizace, kolimace, Bench learning (ang. ), kapitalizace, exocytóza, pinocytóza, chromismus, master/slave, kapacitace, reengineering, tacitní znalost, indukce, indikátor, imprinting, inflace, inhibice, introjekce, intervence, integrace, identifikace, iatrofyzika, globalizace, gerontopsychiatrie, germinace, gratifikace, hormon, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, ireverzibilita, katageneze, mumifikace, multiprocessing, minerál, nitrifikace, okluze, parageneze, organicizmus, optimalizace, maritimita, logika, kolonizace, kognitivní, kauza, konsolidace, kontrarevoluce, kryoplanace, kryogeneze, koroze, geotermika, geochemie, bioturbace, bioklimatologie, autostabilní, depergelace, dezertifikace, dieta, diagram, diageneze, autolýza, antropogeneze, akomodace, akmé, adjustace, akulturace, anaerobní, antioxidace, antecedence, anamorfóza, diseminace, emoce, frakce, fotosyntéza, fotoreprodukce, gelivace, geneze, geofyzika, geodynamika, geodemografie, fosilizace, fosforylace, etnogeneze, enkulturace, endocytóza, exhalace, explanace, fluoristat, faktor, extinkce, paralelizmus, patopsychologie, prediktabilita, edukostrategie, kognitivní procesy, čiření, epifenomenalismus, implicitní paměť, poissonovský, medicinizace, edukační instituce, individuace, psychické ekvilibrium, inverzní, sekundární viktimizace, edukace ve třídě, psychoimunologie, teselace, výchovné vyučování, distorze - daňová, edukace hyperdominantní, komunikace auditivní, deindividualizace, traumatická krize, psychogeneze, organická psychická porucha, degradace intelektu, kalmodulin, tylakoid, dekrepitace, Addisonova nemoc, regionalistika, socializace emotivní, socializace kognitivní, paralogie, socializace konativní, socializace behaviorální, management science, aneuryzma, kulturace, elektrothermie, facilitátor, reverzibilní, relaxace, regelace, sapientace, sedimentace, senzomotorika, senescence, semióza, reakce, psychosomatický, polarízace, planace, percepce, psychika, psychodiagnostika, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, simulace, sklerotizace, palingeneze, terminologizace, industrializace, histogeneze, orwo, sociální izolace, opsonizace, proteokatabolismus, benchmarking, exfoliace, subfertilita, speciace, socializace, surveillance, tektogeneze, ulmifikace, triáda, teleologie, adaptaceKnihy

Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces -- autor: Mulák Jiří
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Osvětimský proces -- autor: Hessová Annette
Pedagogický proces a jeho řízení -- autor: Trojan Václav

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2314
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz