Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

entropie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, kinesiotaping, homeobox, biomorfismus, init, PID, voluntarizace, socioprocesuální, nonkognitivní vlastnosti, File descriptor, systemd, kaspázy, objektifikace, Problem Solving Process (angl.)), vývojová psychologie, škálovatelnost, Learning Management System (LMS), martingale, vernalizace, router, introspektivní, behaviorální konfirmace, stimulologie, subsidiace, biodromální analýza, postviktimizační, brain fog (angl.), hypotymní člověk, pedagogicko psychologické výzkumy, detox v medicině, poznávací procesy člověka, MBCT zkratka ve zdravotnictví, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, STIP zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, viktimizace, psychosomatika, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, gerontogeneze, sakralizace, sociální komunikace, institucionalizace, manager, psychologický marker, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), kapilaritida, capillaritis, kritické myšlení, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, detradicionalizace, biomarker, thanatopsychologie, biologické indispozice edukace, nonkognitivní, sur lie, edukativní psychologie, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, bioremediace, Beyle Henri Marie (1783-1842), Life Span Socialization (angl.), disequilibrace, patinace, kognitivní funkce, dominus litis, tychismus, delegace konfliktu, desidentifikace, second brain, multimodální terapie Lazaruse, transdukce, kapitalizace, Bench learning (ang. ), organizační učení, dificilní docilita, postnatální debonding, kolimace, exocytóza, chromismus, legitimizace, master/slave, kapacitace, pinocytóza, debonding, pedagogická komunikace, teorie mentalizace, neurogeneze, skaní, ripping, pedeutocentrismus, socializace osobnosti, desikace, introspektivismus, refeeding syndrome (angl.), monetizace, destalinizace, násilí, Úvod do behaviorismu, kreativní a talentované osoby, edukativní, postliminalita, Famile a persona, schopnosti a nadání, psychologie biologická, koncepční (ideativní) apraxie, tvořiví a talentovaní lidé, talenty a jejich třídění, myšlení v pracovním procesu, Koláček Štěpán (1930-2011), aging, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, monomanická fixace, výkonnost lidské paměti, adaptační reakce pasivní, hodnotové orientace (typy), hyperkinetické závady a poruchy, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, Styly a strategie vyučování a učení, Metody zkoumání v psychologii, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, náladovost člověka, Výkonnost a kariéra, myšlení a kreativita, zvýšené psychosomatické tenze, emoce, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, edukativní a sociální zanedbanost, pracovní prostředí a psychosomatika, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, závady a poruchy myšlení, adaptivní chování a prožívání, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, pozice a role ve skupinách, vývoj, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, hlubinná psychologie, Jung, Glasser William, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, Švancara Josef, školní výkonnost, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, charakter a jeho utváření, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Filozofie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, mentalizace, deficientní mentalizace, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, dynamické ekvilibrium, biologická psychologie, multiprocessing, mumifikace, minerál, maritimita, logika, nitrifikace, okluze, paralelizmus, patopsychologie, parageneze, organicizmus, optimalizace, kryoplanace, kryogeneze, introjekce, ireverzibilita, intervence, integrace, inhibice, katageneze, kauza, kontrarevoluce, koroze, konsolidace, kolonizace, kognitivní, percepce, planace, simulace, sklerotizace, senzomotorika, senescence, semióza, socializace, speciace, teleologie, triáda, tektogeneze, surveillance, subfertilita, sedimentace, sapientace, psychofyzika, psychogenní, psychodiagnostika, psychika, polarízace, psycholingvistika, psychosomatický, reverzibilní, relaxace, regelace, reakce, inflace, indukce, diagram, dieta, diageneze, dezertifikace, depergelace, diseminace, emoce, exhalace, explanace, etnogeneze, enkulturace, endocytóza, bioturbace, bioklimatologie, akulturace, anaerobní, akomodace, akmé, adjustace, anamorfóza, antecedence, autostabilní, autolýza, antropogeneze, antioxidace, extinkce, faktor, gratifikace, hormon, globalizace, gerontopsychiatrie, germinace, hydrometalurgie, hypogenní, imprinting, indikátor, identifikace, iatrofyzika, chemikálie, geotermika, geochemie, fotoreprodukce, fotosyntéza, fosilizace, fosforylace, fluoristat, frakce, gelivace, geofyzika, geodynamika, geodemografie, geneze, ulmifikace, exfoliace, pedoturbace, prediktor, rhinosinusitis, psefologie, genetická kognitivní metody, komputace, deteritorializace, zadržená smrt, scapegoating process, separační proces, edukační realita, fyzioplastický, formování identity, hypacusis perceptiva profesionalis, epigeneze, interakční edukace, genetická epistemologie, mentální stres, bioakumulace, operacionalistický, sofistikace, standardnost, psychosociální klima školy, logopedická intervence, pedagogická interakce, aktuální geneze, kortikální dysartrie, kognitivní imperativ, projektový management, diverzifikace, renderování, vizuomotorika, žákovské portfolium, sociální konflikt, bazální stimulace, psyché (řec.), konstelovaný komplex, aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, glotogonie, glotogeneze, kosmochemie, normalizovat, tanatogeneze, sanogeneze, mind mapping (angl.), univerzálie, abstrakce, kognice, periodogram, emanace, obdukce, biokoncentrace, akcelerační funkce, distorze - daňová, výchovné vyučování, psychoimunologie, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, teselace, individuace, prediktabilita, čiření, edukostrategie, kognitivní procesy, edukační instituce, inverzní, sekundární viktimizace, palingeneze, histogeneze, terminologizace, industrializace, benchmarking, orwo, proteokatabolismus, elektrothermie, facilitátor, sociální izolace, opsonizace, epifenomenalismus, medicinizace, deindividualizace, organická psychická porucha, traumatická krize, psychogeneze, Addisonova nemoc, degradace intelektu, dekrepitace, reengineering, nitrocementace, tacitní znalost, kalmodulin, tylakoid, regionalistika, management science, komunikace auditivní, paralogie, edukace hyperdominantní, implicitní paměť, poissonovský, socializace kognitivní, socializace emotivní, aneuryzma, kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, adaptaceKnihy

Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Vybrané stati II. -- autor: Solovjov Vladimír
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces -- autor: Mulák Jiří
Doprovázení v ošetřovatelství II -- autor: Špirudová Lenka

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2400
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz