Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptace, systemd, viktimizace, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, brain fog (angl.), postviktimizační, socioprocesuální, voluntarizace, nonkognitivní vlastnosti, File descriptor, PID, gerontogeneze, init, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, kinesiotaping, homeobox, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, behaviorální konfirmace, introspektivní, stimulologie, psychosomatika, sakralizace, biodromální analýza, drogové závislosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychologický marker, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, hypotymní člověk, detox v medicině, poznávací procesy člověka, MBCT zkratka ve zdravotnictví, STIP zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, sociální komunikace, institucionalizace, manager, subsidiace, router, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biomarker, teorie mentalizace, skaní, ripping, pedeutocentrismus, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, nonkognitivní, sur lie, edukativní psychologie, detradicionalizace, socializace osobnosti, capillaritis, kapilaritida, kritické myšlení, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, tychismus, delegace konfliktu, desidentifikace, second brain, neurogeneze, desikace, vernalizace, pinocytóza, vývojová psychologie, Problem Solving Process (angl.)), škálovatelnost, Learning Management System (LMS), martingale, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), legitimizace, chromismus, master/slave, kapacitace, exocytóza, destalinizace, kolimace, Bench learning (ang. ), kapitalizace, organizační učení, dificilní docilita, postnatální debonding, debonding, pedagogická komunikace, introspektivismus, refeeding syndrome (angl.), monetizace, školská poradenská psychologie, Edukace, kognitivní funkce, myšlení v pracovním procesu, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, emoce, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, monomanická fixace, talenty a jejich třídění, tvořiví a talentovaní lidé, Koláček Štěpán (1930-2011), rozhovor a jeho typy, aging, koncepční (ideativní) apraxie, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, postliminalita, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, osobnost a jeji poznavani, dlouhověkost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, dotazník jako výzkumná metoda, testimony, svědectví, etapy tvořivosti, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, out placement, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), sebereflexivita, hodnotové orientace (typy), mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, poruchy a závady jazyka, výchova a její prostředky, saturace potřeb v rodině, Jung, Teoretická východiska psychologického poradenství, deficientní mentalizace, mentalizace, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, školní výkonnost, Švancara Josef, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, Glasser William, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, vývoj, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, způsoby adaptace člověka, novověká filozofie, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, biologické determinanty osobnosti, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, charakter a jeho utváření, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, dominus litis, Beyle Henri Marie (1783-1842), adjustace, maritimita, percepce, patopsychologie, paralelizmus, parageneze, organicizmus, optimalizace, okluze, nitrifikace, mumifikace, multiprocessing, minerál, logika, polarízace, kryoplanace, kryogeneze, koroze, kontrarevoluce, konsolidace, kolonizace, kognitivní, kauza, katageneze, ireverzibilita, introjekce, planace, psychika, integrace, senzomotorika, exfoliace, ulmifikace, triáda, teleologie, tektogeneze, surveillance, subfertilita, speciace, socializace, sklerotizace, simulace, senescence, psychodiagnostika, semióza, sedimentace, sapientace, reverzibilní, relaxace, regelace, reakce, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, intervence, inhibice, industrializace, depergelace, explanace, exhalace, etnogeneze, enkulturace, endocytóza, emoce, diseminace, dieta, diagram, diageneze, dezertifikace, bioturbace, faktor, bioklimatologie, autostabilní, autolýza, antropogeneze, antioxidace, antecedence, anamorfóza, anaerobní, akulturace, akomodace, akmé, extinkce, fluoristat, inflace, gerontopsychiatrie, indukce, indikátor, imprinting, identifikace, iatrofyzika, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, hormon, gratifikace, globalizace, germinace, fosforylace, geotermika, geochemie, geofyzika, geodynamika, geodemografie, geneze, gelivace, frakce, fotosyntéza, fotoreprodukce, fosilizace, benchmarking, terminologizace, bioremediace, prediktor, sanogeneze, mind mapping (angl.), kognitivní imperativ, kortikální dysartrie, scapegoating process, zadržená smrt, separační proces, edukační realita, fyzioplastický, deteritorializace, komputace, pedoturbace, kosmochemie, rhinosinusitis, psefologie, genetická kognitivní metody, formování identity, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, standardnost, logopedická intervence, pedagogická interakce, aktuální geneze, sofistikace, tanatogeneze, normalizovat, interakční edukace, sociální konflikt, Life Span Socialization (angl.), disequilibrace, patinace, dynamické ekvilibrium, biologická psychologie, konstelovaný komplex, psyché (řec.), aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, bazální stimulace, diverzifikace, univerzálie, projektový management, renderování, vizuomotorika, žákovské portfolium, glotogonie, glotogeneze, kognice, periodogram, emanace, obdukce, abstrakce, operacionalistický, epigeneze, palingeneze, distorze - daňová, poissonovský, medicinizace, epifenomenalismus, čiření, prediktabilita, edukostrategie, kognitivní procesy, edukační instituce, individuace, teselace, výchovné vyučování, psychoimunologie, edukace hyperdominantní, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, inverzní, sekundární viktimizace, elektrothermie, facilitátor, sociální izolace, opsonizace, proteokatabolismus, orwo, histogeneze, implicitní paměť, komunikace auditivní, genetická epistemologie, organická psychická porucha, mentální stres, bioakumulace, biokoncentrace, akcelerační funkce, nitrocementace, reengineering, tacitní znalost, kalmodulin, tylakoid, dekrepitace, degradace intelektu, deindividualizace, paralogie, traumatická krize, psychogeneze, Addisonova nemoc, regionalistika, management science, aneuryzma, kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, socializace emotivní, socializace kognitivní, Nabízíme přístup k okamžité půjčce v České republice.Knihy

Tuka proti republike -- autor: Fedorčák Peter
Vybrané stati II. -- autor: Solovjov Vladimír
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte -- autor: Stárek Lukáš
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces -- autor: Mulák Jiří
Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3043
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz