Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

projekce v psychologii, aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, psyché (řec.), konstelovaný komplex, patinace, dynamické ekvilibrium, biologická psychologie, bazální stimulace, sociální konflikt, glotogonie, glotogeneze, koherence, kognice, žákovské portfolium, vizuomotorika, diverzifikace, projektový management, renderování, disequilibrace, Life Span Socialization (angl.), biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, tychismus, metacognitive skills, kritické myšlení, detradicionalizace, capillaritis, kapilaritida, delegace konfliktu, Demokritos (460-370 př.n.l.), kognitivní funkce, Paracelsus (1493-1541), Beyle Henri Marie (1783-1842), bioremediace, dominus litis, second brain, Neisser Ulric, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), desidentifikace, periodogram, emanace, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, standardnost, logopedická intervence, bronchiektazie, formování identity, Mozartův efekt, psefologie, genetická kognitivní metody, pedagogická interakce, aktuální geneze, mentální stres, bioakumulace, biokoncentrace, akcelerační funkce, genetická epistemologie, epigeneze, sofistikace, operacionalistický, interakční edukace, rhinosinusitis, pedoturbace, tanatogeneze, sanogeneze, mind mapping (angl.), kognitivní imperativ, kosmochemie, normalizovat, obdukce, abstrakce, univerzálie, kortikální dysartrie, bukanýr, deteritorializace, komputace, prediktor, fyzioplastický, edukační realita, scapegoating process, zadržená smrt, separační proces, biomarker, edukativní psychologie, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, behaviorální konfirmace, homeobox, Koffka Kurt, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, kinesiotaping, introspektivní, stimulologie, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, adaptační metody a techniky, Vorwickelova typologie učitelů, router, biodromální analýza, konstrukt, subsidiace, fáze sociální komunikace, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, init, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, brain fog (angl.), Ravenův test inteligence, viktimizace, psychologický marker, gerontogeneze, psychosomatika, postviktimizační, socioprocesuální, File descriptor, systemd, PID, soket, nonkognitivní vlastnosti, voluntarizace, psychologie adolescence, psychologie puberty, vnímání, city v lidském životě, destalinizace, desikace, perseverace myšlení, socializace osobnosti, monetizace, refeeding syndrome (angl.), debonding, pedagogická komunikace, introspektivismus, neurogeneze, teorie mentalizace, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, nonkognitivní, sur lie, multimodální terapie Lazaruse, transdukce, skaní, ripping, pedeutocentrismus, postnatální debonding, dificilní docilita, Learning Management System (LMS), martingale, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), škálovatelnost, Problem Solving Process (angl.)), volní složka osobnosti, vernalizace, vývojová psychologie, legitimizace, chromismus, Bench learning (ang. ), kapitalizace, organizační učení, kolimace, exocytóza, master/slave, kapacitace, pinocytóza, nitrocementace, reengineering, inflace, indukce, indikátor, imprinting, inhibice, integrace, ireverzibilita, introjekce, intervence, identifikace, iatrofyzika, globalizace, gerontopsychiatrie, germinace, geotermika, gratifikace, hormon, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, katageneze, kauza, optimalizace, okluze, nitrifikace, mumifikace, organicizmus, parageneze, percepce, patopsychologie, paralelizmus, multiprocessing, minerál, kontrarevoluce, konsolidace, kolonizace, kognitivní, koroze, kryogeneze, maritimita, logika, kryoplanace, geochemie, geofyzika, bioklimatologie, autostabilní, autolýza, asociace, bioturbace, depergelace, diagram, diageneze, dezertifikace, asimilace, antropogeneze, akulturace, akomodace, akmé, adjustace, anaerobní, analýza, antioxidace, antecedence, anamorfóza, dieta, diseminace, fotosyntéza, fotoreprodukce, fosilizace, fosforylace, frakce, gelivace, geodynamika, geodemografie, geneze, fluoristat, faktor, enkulturace, endocytóza, emoce, entropie, etnogeneze, extinkce, explanace, exhalace, planace, polarízace, medicinizace, epifenomenalismus, čiření, prediktabilita, poissonovský, implicitní paměť, paralogie, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, Prizonizace, edukostrategie, distorze - daňová, psychoimunologie, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, výchovné vyučování, teselace, kognitivní procesy, edukační instituce, individuace, socializace kognitivní, socializace emotivní, degradace intelektu, organická psychická porucha, deindividualizace, traumatická krize, G-proteiny, dekrepitace, tacitní znalost, kalmodulin, tylakoid, psychogeneze, Addisonova nemoc, kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, DM (zkr.), aneuryzma, Crohnova nemoc, regionalistika, management science, psychometrika, inverzní, senzomotorika, senescence, semióza, sedimentace, simulace, sklerotizace, subfertilita, speciace, socializace, sapientace, reverzibilní, psychogenní, psychofyzika, psychodiagnostika, psychika, psycholingvistika, psychosomatický, relaxace, regelace, reakce, surveillance, syntéza, proteokatabolismus, orwo, histogeneze, palingeneze, opsonizace, sociální izolace, sekundární viktimizace, elektrothermie, facilitátor, serotonin, terminologizace, triáda, teleologie, tektogeneze, ulmifikace, exfoliace, industrializace, benchmarking, heuristický, adaptaceKnihy

Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Proces -- autor: Kafka Franz
Tisov proces -- autor: Mathé Svätoslav
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve -- autor: Vörösová Gabriela

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2178
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz