Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

edukační interakce, kognitivní blok, bazální stimulace, sociální konflikt, aktivizace, projekce v psychologii, biologická psychologie, konstelovaný komplex, psyché (řec.), diverzifikace, projektový management, koherence, kognice, periodogram, emanace, glotogeneze, glotogonie, renderování, vizuomotorika, žákovské portfolium, dynamické ekvilibrium, patinace, tychismus, delegace konfliktu, Demokritos (460-370 př.n.l.), Neisser Ulric, idiognoze, vertebrogenní onemocnění, kritické myšlení, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), desidentifikace, bioremediace, Life Span Socialization (angl.), disequilibrace, Beyle Henri Marie (1783-1842), Paracelsus (1493-1541), second brain, dominus litis, kognitivní funkce, obdukce, abstrakce, standardnost, logopedická intervence, pedagogická interakce, aktuální geneze, psychosociální klima školy, hypacusis perceptiva profesionalis, genetická kognitivní metody, formování identity, bronchiektazie, sofistikace, operacionalistický, biokoncentrace, akcelerační funkce, nitrocementace, reengineering, bioakumulace, mentální stres, interakční edukace, epigeneze, genetická epistemologie, psefologie, Mozartův efekt, mind mapping (angl.), kognitivní imperativ, kortikální dysartrie, bukanýr, sanogeneze, tanatogeneze, univerzálie, normalizovat, kosmochemie, scapegoating process, zadržená smrt, prediktor, pedoturbace, rhinosinusitis, komputace, deteritorializace, separační proces, edukační realita, fyzioplastický, kapilaritida, capillaritis, behaviorální konfirmace, introspektivní, stimulologie, konstrukt, objektifikace, kaspázy, Koffka Kurt, homeobox, biomorfismus, subsidiace, fáze sociální komunikace, Vorwickelova typologie učitelů, vnímání, city v lidském životě, volní složka osobnosti, adaptační metody a techniky, kognitivní vývoj dětí a mládeže, biodromální analýza, router, kognitivní a učební strategie, kinesiotaping, entropie, brain fog (angl.), postviktimizační, socioprocesuální, voluntarizace, Ostravský dospozitiv, anchoring effect (angl.), viktimizace, Ravenův test inteligence, efekt ukotvení v psychologii, psychologie adolescence, psychologie puberty, init, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, PID, systemd, nonkognitivní vlastnosti, soket, File descriptor, vernalizace, vývojová psychologie, socializace osobnosti, neurogeneze, teorie mentalizace, skaní, perseverace myšlení, desikace, refeeding syndrome (angl.), monetizace, destalinizace, ripping, pedeutocentrismus, sur lie, edukativní psychologie, biomarker, detradicionalizace, nonkognitivní, thanatopsychologie, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, introspektivismus, pedagogická komunikace, cortex cerebri (lat.), legitimizace, chromismus, master/slave, Determinanty normální osobnosti, martingale, Problem Solving Process (angl.)), škálovatelnost, Learning Management System (LMS), kapacitace, pinocytóza, dificilní docilita, postnatální debonding, debonding, organizační učení, kapitalizace, exocytóza, kolimace, Bench learning (ang. ), tacitní znalost, kalmodulin, inflace, indukce, indikátor, imprinting, inhibice, integrace, ireverzibilita, introjekce, intervence, identifikace, iatrofyzika, globalizace, gerontopsychiatrie, germinace, geotermika, gratifikace, hormon, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, katageneze, kauza, okluze, nitrifikace, mumifikace, multiprocessing, optimalizace, organicizmus, patopsychologie, paralelizmus, parageneze, minerál, maritimita, konsolidace, kolonizace, kognitivní, kontrarevoluce, koroze, logika, kryoplanace, kryogeneze, geochemie, geofyzika, bioklimatologie, autostabilní, autolýza, asociace, bioturbace, depergelace, diagram, diageneze, dezertifikace, asimilace, antropogeneze, akulturace, akomodace, akmé, adjustace, anaerobní, analýza, antioxidace, antecedence, anamorfóza, dieta, diseminace, fotosyntéza, fotoreprodukce, fosilizace, fosforylace, frakce, gelivace, geodynamika, geodemografie, geneze, fluoristat, faktor, enkulturace, endocytóza, emoce, entropie, etnogeneze, extinkce, explanace, exhalace, percepce, planace, čiření, prediktabilita, Prizonizace, edukostrategie, epifenomenalismus, medicinizace, edukace hyperdominantní, implicitní paměť, poissonovský, kognitivní procesy, edukační instituce, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, psychometrika, inverzní, psychoimunologie, distorze - daňová, individuace, teselace, výchovné vyučování, komunikace auditivní, paralogie, deindividualizace, traumatická krize, psychogeneze, Addisonova nemoc, organická psychická porucha, degradace intelektu, tylakoid, dekrepitace, G-proteiny, Crohnova nemoc, regionalistika, socializace konativní, socializace emotivní, socializace kognitivní, socializace behaviorální, kulturace, management science, aneuryzma, DM (zkr.), sekundární viktimizace, elektrothermie, semióza, sedimentace, sapientace, reverzibilní, senescence, senzomotorika, socializace, sklerotizace, simulace, relaxace, regelace, psychodiagnostika, psychika, polarízace, psychofyzika, psychogenní, reakce, psychosomatický, psycholingvistika, speciace, subfertilita, histogeneze, palingeneze, serotonin, terminologizace, orwo, proteokatabolismus, facilitátor, sociální izolace, opsonizace, industrializace, benchmarking, tektogeneze, syntéza, surveillance, teleologie, triáda, heuristický, exfoliace, ulmifikace, adaptaceKnihy

Proces -- autor: Kafka Franz
Proces -- autor: Kafka Franz
Tisov proces -- autor: Mathé Svätoslav
Vlčí proces -- autor: Mackay Neil
Le Proces -- autor: Kafka Franz

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2159
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz