Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psyché (řec.), projekce v psychologii, aktivizace, edukační interakce, konstelovaný komplex, biologická psychologie, disequilibrace, patinace, dynamické ekvilibrium, kognitivní blok, bazální stimulace, žákovské portfolium, glotogonie, glotogeneze, koherence, vizuomotorika, renderování, sociální konflikt, diverzifikace, projektový management, Life Span Socialization (angl.), bioremediace, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, kritické myšlení, kapilaritida, biomarker, detradicionalizace, capillaritis, tychismus, delegace konfliktu, dominus litis, kognitivní funkce, Paracelsus (1493-1541), Beyle Henri Marie (1783-1842), second brain, desidentifikace, Demokritos (460-370 př.n.l.), Neisser Ulric, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), kognice, periodogram, bronchiektazie, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, standardnost, formování identity, genetická kognitivní metody, rhinosinusitis, Mozartův efekt, psefologie, logopedická intervence, pedagogická interakce, genetická epistemologie, mentální stres, bioakumulace, biokoncentrace, epigeneze, interakční edukace, aktuální geneze, sofistikace, operacionalistický, pedoturbace, prediktor, kosmochemie, tanatogeneze, sanogeneze, mind mapping (angl.), normalizovat, univerzálie, emanace, obdukce, abstrakce, kognitivní imperativ, kortikální dysartrie, fyzioplastický, deteritorializace, komputace, edukační realita, separační proces, bukanýr, scapegoating process, zadržená smrt, edukativní psychologie, sur lie, homeobox, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, Koffka Kurt, kinesiotaping, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, behaviorální konfirmace, introspektivní, router, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, adaptační metody a techniky, biodromální analýza, fáze sociální komunikace, stimulologie, konstrukt, subsidiace, init, PID, viktimizace, Ravenův test inteligence, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), psychosomatika, gerontogeneze, manager, Kačáni Vladislav, psychologický marker, Ostravský dospozitiv, brain fog (angl.), nonkognitivní vlastnosti, soket, File descriptor, systemd, psychologie puberty, psychologie adolescence, postviktimizační, socioprocesuální, voluntarizace, Vorwickelova typologie učitelů, vnímání, monetizace, destalinizace, desikace, perseverace myšlení, refeeding syndrome (angl.), introspektivismus, postnatální debonding, debonding, pedagogická komunikace, socializace osobnosti, neurogeneze, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, nonkognitivní, transdukce, pedeutocentrismus, teorie mentalizace, skaní, ripping, dificilní docilita, organizační učení, škálovatelnost, Learning Management System (LMS), martingale, Determinanty normální osobnosti, Problem Solving Process (angl.)), vývojová psychologie, city v lidském životě, volní složka osobnosti, vernalizace, cortex cerebri (lat.), legitimizace, kolimace, Bench learning (ang. ), kapitalizace, exocytóza, pinocytóza, chromismus, master/slave, kapacitace, akcelerační funkce, nitrocementace, inflace, indukce, indikátor, imprinting, inhibice, integrace, ireverzibilita, introjekce, intervence, identifikace, iatrofyzika, globalizace, gerontopsychiatrie, germinace, geotermika, gratifikace, hormon, chemikálie, hypogenní, hydrometalurgie, katageneze, kauza, optimalizace, okluze, nitrifikace, mumifikace, organicizmus, parageneze, percepce, patopsychologie, paralelizmus, multiprocessing, minerál, kontrarevoluce, konsolidace, kolonizace, kognitivní, koroze, kryogeneze, maritimita, logika, kryoplanace, geochemie, geofyzika, bioklimatologie, autostabilní, autolýza, asociace, bioturbace, depergelace, diagram, diageneze, dezertifikace, asimilace, antropogeneze, akulturace, akomodace, akmé, adjustace, anaerobní, analýza, antioxidace, antecedence, anamorfóza, dieta, diseminace, fotosyntéza, fotoreprodukce, fosilizace, fosforylace, frakce, gelivace, geodynamika, geodemografie, geneze, fluoristat, faktor, enkulturace, endocytóza, emoce, entropie, etnogeneze, extinkce, explanace, exhalace, planace, polarízace, medicinizace, epifenomenalismus, čiření, prediktabilita, poissonovský, implicitní paměť, paralogie, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, Prizonizace, edukostrategie, distorze - daňová, psychoimunologie, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, výchovné vyučování, teselace, kognitivní procesy, edukační instituce, individuace, socializace kognitivní, socializace emotivní, G-proteiny, degradace intelektu, organická psychická porucha, deindividualizace, dekrepitace, tylakoid, reengineering, tacitní znalost, kalmodulin, traumatická krize, psychogeneze, DM (zkr.), kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, aneuryzma, management science, Addisonova nemoc, Crohnova nemoc, regionalistika, psychometrika, inverzní, senzomotorika, senescence, semióza, sedimentace, simulace, sklerotizace, subfertilita, speciace, socializace, sapientace, reverzibilní, psychogenní, psychofyzika, psychodiagnostika, psychika, psycholingvistika, psychosomatický, relaxace, regelace, reakce, surveillance, syntéza, proteokatabolismus, orwo, histogeneze, palingeneze, opsonizace, sociální izolace, sekundární viktimizace, elektrothermie, facilitátor, serotonin, terminologizace, triáda, teleologie, tektogeneze, ulmifikace, exfoliace, industrializace, benchmarking, heuristický, adaptaceKnihy

Proces s protektorátní vládou -- autor: Janečková Eva
Tuka -- autor: Fedorčák Peter
Tisov proces -- autor: Mathé Svätoslav
Norimberský proces -- autor: Delpla François
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve -- autor: Vörösová Gabriela

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2186
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz