Pojem profesionalita

Slovo:

profesionalita


Význam:

odbornostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

professionalism (angl.)Knihy

Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v materskej škole -- autor: Jana Duchovičová
Vzdušné bitvy stíhacích dvouplošníků -- autor: Šnajdr Miroslav
Elvíra Antalová -- autor: Bachratý Bohumír
Nejkrásnější koně světa -- autor: Boiselleová Gabrielle

Komentáře ke slovu profesionalita


 
» přidat nový komentář

Profesionalita Jiří Pokorný 05.06.2015 20:59
» reagovat
Profesionál je člověk, který vykonává každou roli, ve které se aktuálně nachází, vysoce odborně, efektivně, kreativně, odpovědně, důsledně, s plným nasazením, s jistotou a lehkostí.
1. Odborně znamená, že:
a) Má k dispozici veškeré existující informace k dané problematice i širších souvislostí. Je tedy kompetentní věc provést, respektive o ní fundovaně rozhodovat. Konkrétně to znamená, že v neodkladných záležitostech má ve své paměti příslušné informace a dovede je rychle a efektivně použít. V ostatních vysoce komplikovaných záležitostech je schopen v relativně krátké době shromáždit, utřídit, vyhodnotit, zobecnit a posléze uplatnit potřebné informace pro úspěšné vyřešení daného problému. V širších souvislostech to znamená, že je schopen se neustále učit, tj. zpracovávat a do paměti ukládat stále nové informace
b) Má k dispozici potřebné obecné i speciální schopnosti a dovednosti provést danou činnost, resp. vyřešit daný problém rychle a efektivně. V širších souvislostech to znamená, že je schopen se poučit z každé zkušenosti (své i druhých) a zařadit ji do repertoáru své kompetence.
2. Efektivně znamená, že činnost probíhá rychle, účelně a je dosaženo optimálního stavu ( nejlepšího možného). Výsledek je spolehlivý a trvalý a uspokojuje potřeby cílového objektu.
3. Kreativně znamená, že k činnosti nebo problému přistupuje nezaujatě, pružně a originálně.
4. Odpovědně znamená, že bere v úvahu všechny souvislosti i všechny budoucí možné stavy a důsledky své činnosti. Pracuje pečlivě a snaží se, aby činnost sama i její výsledek neměly na nikoho a na nic žádné negativní důsledky či vlivy.
5. Důsledně znamená, že pracuje precizně a nevynechá žádný detail, který má vliv na průběh dané činnosti, resp. by mohl mít nějaké pozdější důsledky.
6. S plným nasazením znamená, že v danou chvíli, kdy se zabývá příslušnou činností, ji vykonává na 100 %, tzn. je zcela koncentrován na danou činnost (je do ní zcela ponořen a nenechá se ničím vyrušovat).
7. S jistotou znamená, že pracuje bez zaváhání, s přehledem a některé činnosti vykonává rutinně dokonale.
8. Vkládat do činnosti duši i srdce znamená, že pracuje s láskou a upřímným nadšením někomu pomoci, je si vědom morálních aspektů a uplatňuje je. Z činnosti i jejích výsledků se upřímně raduje a činnost sama mu přináší hluboké vnitřní uspokojení.
9.V každé situaci a při každé příležitosti je připraven udělat i něco navíc, co není přímo jeho povinností, ale co přinese druhým radost.
Profesionál je tedy člověk, který vykonává danou činnost s plným nasazením, erudicí a vkládá do ní duši i srdce. Bere vždy v úvahu všechny myslitelné souvislosti, které mohou mít vliv na úspěšný výsledek činnosti. Činnost vykonává lehce, ale jistě a vysoce racionálně. Domýšlí. důsledky své činnosti a uvažuje v dlouhodobější časové perspektivě. Předvídá možný vývoj věcí a událostí. Respektuje a řídí se vesmírnými zákonitostmi. Má odvahu porušit nedokonalá a špatná pravidla, která vytvořili nekompetentní lidé a jednat v zájmu všeobecného dobra a spravedlnosti. Každou činnost dovádí do zdárného konce a ověřuje si její pozitivní význam a vliv. Je vždy ochoten věci přehodnotit, pokud narazí na další zásadní poznatky nebo nové okolnosti. Nedělá věci, které snižují důstojnost druhých lidí. Bere v úvahu i estetická a morální hlediska svého počínání.
Dalo by se zjednodušeně říci, že profesionál je správný člověk, který na správném místě dělá správné věci ve správný čas.
 Navigace

předchozí slovo: » Profesional Practice(angl.
následující slovo: » profesionalizace
slovo se nachází na stránce: P:123
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz