Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, defekt u člověka, cortex cerebri (lat.), anamnéza v psychologii, netholismus, vývojová psychologie, morální, dificilita psychosomatické pohody, destabilizovaná psychika a osobnost, emoční inteligence, resomatizace, doula, vnitřní dítě, limerent, limerence, disabilities (angl.), Avicenův pokus s beranem a vlkem, gemelogická metoda, psychický parvuloismus, character armoring (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, sanity (angl.), duševní pohoda, burnout efekt, faktitivní porucha, psychický diskomfort, mental maturity (angl.), integrace osobnosti, psychická traumata, perignóza, encefalopatie, feminoidní, maskuloidní, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, psychologická vulnerabilita, optimální psychická zátěž, Brentano Franz (1838-1917), introtenzivní, efekt perlorodky, vulnerabilní stres, Mattis dementia rating scale (MDRS), emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, auxiliární funkce, inaktivita, Meisterův dotazník HPZ, DIAROS, current concern (angl.), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), Matějček Zdeněk (1922-2004), sekundární psychotraumatizace, psychická makrotraumata, autokognice, hemung, Amthauer Rudolf, delta typ konzumace alkoholu, gama typ konzumace alkoholu, psychosomatické choroby, mutizmus, burn out syndrom, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Janov Artur (nar. 1924), bonding (angl.), syndrom burnout, Cattell James McKeen (1860-1944), psychometrika, Tardieu (Ambroise) syndrom, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Langmeier Josef, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, reparability of psychic deprivation (angl.), psychic deprivation (angl.), Švancara Josef, Kerchensteiner Georg, Aristotelés (384-322 př.n.l.), osobnost dítěte, osobnost učitelů, Vaněk Jan, Maňák Josef, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí snížené, Úvod do mentální retardace, sebeřízení, etika a estetika ve společnosti, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy emotivity (citů, GAF zkratka, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, předmět patopsychologie, předmět psychologie duševního vývoje, Úvod do behaviorismu, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, duševní traumata ve školství, pedagogicko psychologické výzkumy, ES zkratka v humanitních vědách, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, vývoj, Dotazník funkčnosti rodiny, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zdravá škola, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, psychoticismus, centering, ontogenetická psychologie, neuroticismus, flash back, intropunitivní reakce, etnická menšina, konstituční, anxiozita, trauma, suicidium, sugestopedie, ventil, wellnesscentrum, cyklotymie, trichotilomanie, artefiletika, manický trias, emoční inkontinence, allopsychická orientace, psychoimunologie, anxiogenní, puerperální, zoopsychologie, grafomotorika, psychické ekvilibrium, edukace represivní, egopatogenie, buffering effect, sekundární viktimizace, kandaulismus, dispozice v psychologii, novoklasicismus, sugesce, stupor, grafologie, gerontopsychiatrie, frenologie, hypnabilita, infantilizmus, libido, konzistence, euforie, elektrošok, autoregulace, autizmus, alergie, autosugesce, brainwashing, determinant, deprivovaný, mikrotrauma, okazionalizmus, psychotronika, psychotik, psychosomatický, puberta, relaxace, spiritualizmus, somatizace, psycholingvistika, psychogenní, paranoia, oniomanie, perseverance, psychiatrie, psychofyzika, psychodiagnostika, zdraví, benjamin fenomen, terciární psychická traumatizace, psychická konstrikce, flashbacky, kvartérní psychická traumatizace, paravoltiž, antiepileptikum, domestic violence (angl.), intrusions, antistresové programy, retroreflektor, funkční normalita, bilanční diagnostika, autoprojekce, postabortivní syndrom, vigilambulantní chování, skupinové vědomí, choreoterapie, kariérní poradenství, indukovaný blud, antibossing, antimobbing, folie au deux, komunikace destruktivní, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, emanace, femininita, reward dependence, life-span psychologie, fundamentální atribuční chyba, Pygmalionský efekt, desenzibilizovat, self conception (angl.), katexe, Conduct Disorder, deprivující, reviktimizace, primární viktimizace, aktualizační tendence, traumatická krize, jáství, syndrom opuštěného hnízda, retraumatizace, hyperarousal, sociopatie, disabilita, generalizovaná úzkostná porucha, egodystonická sexuální orientace dívek, porucha sexuálního vyzrávání, katarzní afekt, egodystonická sexuální orientace, hédonické tendence, stigmatizované nemoci, androgynie, mentální stres, sociální klima ve škole, aktuální geneze, assessment (angl.), mikrotraumatizace, Assessment Centrum, quoad restitutionem, socioterapie, asocianismus, večerní pessima, kumulovaná krize, chronická bolest, telefonní skatologie, psychogenní algie, abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 vecí, ktoré psychicky silné ženy nerobia -- autor: Morin Amy
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol, Yvonne
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz