Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, role a pozice dítěte mezi sourozenci, psychologické aspekty pracovní činnosti, citové závady a poruchy, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, vývoj, adaptivní chování a prožívání, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, Langmeier Josef, reparability of psychic deprivation (angl.), Švancara Josef, Kerchensteiner Georg, Aristotelés (384-322 př.n.l.), předmět patopsychologie, osobnost dítěte, osobnost učitelů, psychic deprivation (angl.), Vaněk Jan, Maňák Josef, násilí, anamnéza dítěte, Avicenův pokus s beranem a vlkem, disabilities (angl.), netholismus, vývojová psychologie, psychická traumata, integrace osobnosti, encefalopatie, perignóza, mental maturity (angl.), anamnéza v psychologii, cortex cerebri (lat.), limerent, limerence, vnitřní dítě, doula, dificilita psychosomatické pohody, morální, psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, defekt u člověka, maskuloidní, feminoidní, akademické stresy, duševní traumata ve školství, pedagogicko psychologické výzkumy, ES zkratka v humanitních vědách, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Tardieu (Ambroise) syndrom, psychometrika, psychický parvuloismus, character armoring (angl.), faktitivní porucha, psychický diskomfort, gemelogická metoda, determinanty chování a prožívání člověka, duševní pohoda, burnout efekt, sanity (angl.), závady a poruchy pozornosti, GAF zkratka, zvýšené psychosomatické tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, emoce, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, prostředí a psychosomatika člověka, pracovní prostředí a psychosomatika, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychotraumatické zážitky v životě, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, osobnost (persona), psychická odolnost, exekutivni funkce, psychologie biologická, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, akronym KEMSAK, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, edukativní a sociální zanedbanost, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, emoční poruchy, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, nikotinismus jako závislost, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Styly a strategie vyučování a učení, kariéra a nezaměstnanost, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, talent v otázkách a odpovědích, dlouhověkost, účinná sociální komunikace, adaptační reakce pasivní, hyperkinetické závady a poruchy, edukativní, kreativní a talentované osoby, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, formování chování a prožívání, sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, Famile a persona, schopnosti a nadání, dekondice, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, psychosomaticky traumatizované osoby, afekty člověka a jejich zvládání, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, destabilizovaná psychika a osobnost, emoční inteligence, dispozice v psychologii, novoklasicismus, kandaulismus, sekundární viktimizace, edukace represivní, psychické ekvilibrium, anxiogenní, emoční inkontinence, allopsychická orientace, psychoimunologie, egopatogenie, buffering effect, neuroticismus, psychoticismus, centering, ontogenetická psychologie, flash back, etnická menšina, manický trias, artefiletika, intropunitivní reakce, puerperální, grafomotorika, deprivující, reviktimizace, primární viktimizace, retraumatizace, aktualizační tendence, traumatická krize, hédonické tendence, jáství, syndrom opuštěného hnízda, hyperarousal, katarzní afekt, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, zdraví, zoopsychologie, disabilita, sociopatie, egodystonická sexuální orientace, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace dívek, konstituční, anxiozita, konzistence, infantilizmus, hypnabilita, grafologie, libido, mikrotrauma, paranoia, oniomanie, okazionalizmus, gerontopsychiatrie, frenologie, autosugesce, autoregulace, autizmus, alergie, brainwashing, deprivovaný, euforie, elektrošok, determinant, perseverance, psychiatrie, suicidium, sugestopedie, sugesce, stupor, trauma, ventil, cyklotymie, trichotilomanie, wellnesscentrum, spiritualizmus, somatizace, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, psychodiagnostika, psychosomatický, psychotik, relaxace, puberta, psychotronika, stigmatizované nemoci, večerní pessima, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, current concern (angl.), Meisterův dotazník HPZ, vulnerabilní stres, psychologická vulnerabilita, Brentano Franz (1838-1917), optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, inaktivita, emoční zátěž, anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, folie au deux, indukovaný blud, invulnerability (angl.), asortativnost, abúzus alkoholu typu epsilon, auxiliární funkce, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), efekt perlorodky, introtenzivní, Amthauer Rudolf, hemung, sekundární psychotraumatizace, psychická makrotraumata, gama typ konzumace alkoholu, delta typ konzumace alkoholu, resomatizace, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, autokognice, psychosomatické choroby, burn out syndrom, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Matějček Zdeněk (1922-2004), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), Janov Artur (nar. 1924), bonding (angl.), mutizmus, syndrom burnout, Cattell James McKeen (1860-1944), antibossing, antimobbing, Conduct Disorder, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, assessment (angl.), katexe, bilanční diagnostika, autoprojekce, retroreflektor, funkční normalita, aktuální geneze, androgynie, psychogenní algie, chronická bolest, kumulovaná krize, asocianismus, telefonní skatologie, socioterapie, mentální stres, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, postabortivní syndrom, skupinové vědomí, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, life-span psychologie, kariérní poradenství, Pygmalionský efekt, self conception (angl.), emanace, femininita, desenzibilizovat, choreoterapie, antiepileptikum, flashbacky, intrusions, antistresové programy, vigilambulantní chování, psychická konstrikce, terciární psychická traumatizace, domestic violence (angl.), paravoltiž, kvartérní psychická traumatizace, abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 vecí, ktoré psychicky silné ženy nerobia -- autor: Morin Amy
Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol, Yvonne
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz