Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abstinenčni syndrom, pracovní a osobní hodnocení, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, vývoj, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, zdravá škola, předmět patopsychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Úvod do personalismu a charakterologie, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Kerchensteiner Georg, Langmeier Josef, reparability of psychic deprivation (angl.), psychic deprivation (angl.), Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Švancara Josef, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, kulturní znevýhodnění, netholismus, maskuloidní, encefalopatie, perignóza, mental maturity (angl.), integrace osobnosti, psychická traumata, Avicenův pokus s beranem a vlkem, disabilities (angl.), vývojová psychologie, psychický diskomfort, anamnéza v psychologii, cortex cerebri (lat.), psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, defekt u člověka, morální, dificilita psychosomatické pohody, limerent, feminoidní, faktitivní porucha, Úvod do behaviorismu, duševní traumata ve školství, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, character armoring (angl.), ES zkratka v humanitních vědách, Tardieu (Ambroise) syndrom, psychometrika, duševní pohoda, burnout efekt, sanity (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, gemelogická metoda, psychický parvuloismus, GAF zkratka, duševní vývoj člověka, vnitřní dítě, myšlení a kreativita, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, psychologická charakteristika žáků a žákyň, emoce, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, akronym KEMSAK, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, psychonervová labilita, normalita a psychické zdraví, dlouhověkost, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychická odolnost, výhova problémových dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, agresivita u dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, mentální retardace, psychobiologie, výchova problémových dětí, dotazník jako výzkumná metoda, poznávání dificilit, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, nikotinismus dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, osobnost (persona), exekutivni funkce, burnout- stav osobnostního vyhoření, novověká filozofie, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, expanzivní a extrapunitivní chování, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, sebeřízení, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, škola a její formativní vlivy, pozornost, psychologie biologická, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, dekondice, zájmy, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, afekty člověka a jejich zvládání, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, limerence, doula, alergie, sekundární viktimizace, emoční inkontinence, allopsychická orientace, psychoimunologie, psychické ekvilibrium, edukace represivní, dispozice v psychologii, novoklasicismus, kandaulismus, egopatogenie, puerperální, buffering effect, manický trias, artefiletika, intropunitivní reakce, etnická menšina, flash back, neuroticismus, psychoticismus, anxiogenní, grafomotorika, ontogenetická psychologie, retraumatizace, hédonické tendence, jáství, syndrom opuštěného hnízda, traumatická krize, aktualizační tendence, deprivující, reviktimizace, primární viktimizace, hyperarousal, zoopsychologie, katarzní afekt, egodystonická sexuální orientace, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace dívek, sociopatie, disabilita, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, zdraví, centering, konstituční, večerní pessima, gerontopsychiatrie, oniomanie, okazionalizmus, mikrotrauma, libido, konzistence, infantilizmus, hypnabilita, grafologie, frenologie, perseverance, euforie, elektrošok, determinant, deprivovaný, brainwashing, autosugesce, autoregulace, autizmus, paranoia, psychiatrie, anxiozita, stupor, cyklotymie, trichotilomanie, wellnesscentrum, ventil, trauma, suicidium, sugestopedie, sugesce, spiritualizmus, psychodiagnostika, somatizace, relaxace, puberta, psychotronika, psychotik, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, stigmatizované nemoci, asocianismus, destabilizovaná psychika a osobnost, current concern (angl.), Brentano Franz (1838-1917), optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, psychologická vulnerabilita, vulnerabilní stres, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, Meisterův dotazník HPZ, introtenzivní, inaktivita, emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, auxiliární funkce, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, efekt perlorodky, Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), folie au deux, sekundární psychotraumatizace, emoční inteligence, resomatizace, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, delta typ konzumace alkoholu, gama typ konzumace alkoholu, Amthauer Rudolf, hemung, psychická makrotraumata, Matějček Zdeněk (1922-2004), autokognice, psychosomatické choroby, mutizmus, syndrom burnout, Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), Janov Artur (nar. 1924), burn out syndrom, Simon Herbert Alexander (1916-2001), komunikace destruktivní, indukovaný blud, kumulovaná krize, assessment (angl.), autoprojekce, retroreflektor, funkční normalita, bilanční diagnostika, katexe, Conduct Disorder, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, aktuální geneze, skupinové vědomí, androgynie, mentální stres, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, socioterapie, telefonní skatologie, psychogenní algie, chronická bolest, postabortivní syndrom, vigilambulantní chování, antibossing, life-span psychologie, antimobbing, emanace, femininita, desenzibilizovat, self conception (angl.), Pygmalionský efekt, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, kariérní poradenství, antistresové programy, choreoterapie, antiepileptikum, domestic violence (angl.), paravoltiž, kvartérní psychická traumatizace, terciární psychická traumatizace, psychická konstrikce, flashbacky, intrusions, prodromyKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 vecí, ktoré psychicky silné ženy nerobia -- autor: Morin Amy
13 věcí, které psychicky silní rodiče nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz