Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Dilthey Wilhelm (1833-1911), Stern William (1871-1938), Cattell James McKeen (1860-1944), Le Bon Gustav (1841-1931), Titchener Edward Bradford (1867-1927), mutizmus, syndrom burnout, bonding (angl.), Janov Artur (nar. 1924), introtenzivní, efekt perlorodky, Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), burn out syndrom, Simon Herbert Alexander (1916-2001), psychosomatické choroby, autokognice, kofeinismus, delta typ konzumace alkoholu, posttraumatická intervenční péče, resomatizace, destabilizovaná psychika a osobnost, emoční inteligence, gama typ konzumace alkoholu, Symptom Schecklist (SCL 90), sekundární psychická traumatizace, psychická makrotraumata, sekundární psychotraumatizace, hemung, Amthauer Rudolf, Forerův efekt, Brentano Franz (1838-1917), optimální psychická zátěž, indukovaný blud, antibossing, antimobbing, folie au deux, komunikace destruktivní, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, koherence, emanace, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, Pygmalionský efekt, self conception (angl.), femininita, desenzibilizovat, psychická mikrotraumata, projekce v psychologii, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, vulnerabilní stres, psychologická vulnerabilita, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, current concern (angl.), Meisterův dotazník HPZ, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, auxiliární funkce, abúzus alkoholu typu epsilon, inaktivita, emoční zátěž, doula, vnitřní dítě, gemelogická metoda, psychický parvuloismus, psychický infantilismus, determinanty chování a prožívání člověka, normalita statistická, studijní maladaptace vysokoškoláků, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, Ravenův test inteligence, Caselmann Christian Theobald, feminoidní, maskuloidní, psychický diskomfort, John/Joane genderová kasuistika, character armoring (angl.), faktitivní porucha, duševno, longevita, pozornost a její závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, představivost, myšlení a jeho závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, kreativita (tvořivost), normalita a abnormalita osobnosti, problémové děti a mládež, adultopsychologie interevia, adultopsychologie zralé dospělosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, formativní vlivy člověka, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, efektivita psychických stimulů, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, anamnéza v psychologii, práce, cortex cerebri (lat.), burnout a jeho fáze, prenatální psychologie, netholismus, vývojová psychologie, psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, Verny Thomas R., limerence, limerent, defekt u člověka, morální, disabilities (angl.), Avicenův pokus s beranem a vlkem, mental maturity (angl.), integrace osobnosti, perignóza, Malakas, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, encefalopatie, labor (lat.), kognitivní a učební strategie, temperament jako personální složka, psychická traumata, city v lidském životě, eliptická typologie učitelů, interpersonální konflikt, typologie učitelů podle Kurta Lewina, life-span psychologie, profesiogram, anxiozita, cyklotymie, trichotilomanie, respitní, konstituční, centering, ontogenetická psychologie, wellnesscentrum, ventil, stupor, spiritualizmus, sugesce, sugestopedie, trauma, suicidium, peptický vřed, psychoticismus, egopatogenie, buffering effect, sekundární viktimizace, kandaulismus, dispozice v psychologii, novoklasicismus, manický trias, artefiletika, flash back, neuroticismus, dificility, etnická menšina, maladaptivní profesní a studijní orientace, intropunitivní reakce, somatizace, relaxace, gerontopsychiatrie, frenologie, euforie, grafologie, hypnabilita, infantilizmus, image, elektrošok, determinant, autizmus, alergie, autoregulace, autosugesce, deprivovaný, brainwashing, konzistence, libido, psycholingvistika, psychogenní, psychosomatický, psychotik, puberta, psychotronika, psychofyzika, psychodiagnostika, okazionalizmus, mikrotrauma, oniomanie, paranoia, psychiatrie, perseverance, edukace represivní, psychické ekvilibrium, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, assessment (angl.), Conduct Disorder, katexe, funkční normalita, bilanční diagnostika, aktuální geneze, androgynie, telefonní skatologie, psychogenní algie, socioterapie, quoad restitutionem, mentální stres, sociální klima ve škole, retroreflektor, autoprojekce, paravoltiž, kvartérní psychická traumatizace, domestic violence (angl.), antiepileptikum, kariérní poradenství, choreoterapie, terciární psychická traumatizace, psychická konstrikce, skupinové vědomí, postabortivní syndrom, vigilambulantní chování, antistresové programy, flashbacky, intrusions, chronická bolest, kumulovaná krize, disabilita, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, sociopatie, egodystonická sexuální orientace dívek, egodystonická sexuální orientace, porucha sexuálního vyzrávání, zdraví, zoopsychologie, allopsychická orientace, psychoimunologie, emoční inkontinence, anxiogenní, grafomotorika, puerperální, katarzní afekt, hyperarousal, hyperthyreoza, hédonické tendence, kefalea, stigmatizované nemoci, asocianismus, večerní pessima, jáství, syndrom opuštěného hnízda, primární viktimizace, retraumatizace, reviktimizace, deprivující, traumatická krize, aktualizační tendence, abstinenčni syndromKnihy

Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol Yvonne
13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají -- autor: Morinová Amy
Pastorační péče o psychicky nemocné -- autor: Opatrný Aleš

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz