Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

biologická vulnerabilita, psychologická vulnerabilita, sekundární vulnerabilita, optimální psychická zátěž, efekt perlorodky, Brentano Franz (1838-1917), vulnerabilní stres, Mattis dementia rating scale (MDRS), emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, inaktivita, Meisterův dotazník HPZ, DIAROS, current concern (angl.), introtenzivní, Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), Le Bon Gustav (1841-1931), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Titchener Edward Bradford (1867-1927), syndrom burnout, psychosomatické choroby, mutizmus, Stern William (1871-1938), Cattell James McKeen (1860-1944), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), burn out syndrom, Janov Artur (nar. 1924), bonding (angl.), auxiliární funkce, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), profesiogram, kariérní poradenství, life-span psychologie, reward dependence, Pygmalionský efekt, fundamentální atribuční chyba, choreoterapie, antiepileptikum, terciární psychická traumatizace, psychická konstrikce, kvartérní psychická traumatizace, paravoltiž, domestic violence (angl.), self conception (angl.), desenzibilizovat, anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, invulnerability (angl.), psychická mikrotraumata, asortativnost, projekce v psychologii, folie au deux, indukovaný blud, emanace, femininita, koherence, antimobbing, antibossing, autokognice, psychická makrotraumata, kognitivní a učební strategie, interpersonální konflikt, labor (lat.), integrace osobnosti, perignóza, mental maturity (angl.), typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, Avicenův pokus s beranem a vlkem, disabilities (angl.), psychická traumata, temperament jako personální složka, city v lidském životě, Malakas, encefalopatie, character armoring (angl.), faktitivní porucha, Caselmann Christian Theobald, Ravenův test inteligence, psychický parvuloismus, psychický infantilismus, John/Joane genderová kasuistika, psychický diskomfort, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, efektivita psychických stimulů, maskuloidní, feminoidní, netholismus, vývojová psychologie, kofeinismus, delta typ konzumace alkoholu, posttraumatická intervenční péče, resomatizace, destabilizovaná psychika a osobnost, emoční inteligence, gama typ konzumace alkoholu, Symptom Schecklist (SCL 90), sekundární psychotraumatizace, sekundární psychická traumatizace, hemung, Forerův efekt, Amthauer Rudolf, doula, vnitřní dítě, cortex cerebri (lat.), psychická deprivace až subdeprivace, práce, anamnéza v psychologii, prenatální psychologie, burnout a jeho fáze, psychosomatická retardace, defekt u člověka, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, Verny Thomas R., limerence, limerent, morální, flashbacky, intrusions, ventil, trauma, wellnesscentrum, trichotilomanie, anxiozita, cyklotymie, suicidium, sugestopedie, relaxace, puberta, somatizace, spiritualizmus, sugesce, stupor, respitní, konstituční, maladaptivní profesní a studijní orientace, intropunitivní reakce, artefiletika, manický trias, egopatogenie, buffering effect, etnická menšina, flash back, centering, ontogenetická psychologie, peptický vřed, psychoticismus, neuroticismus, psychotronika, psychotik, euforie, elektrošok, frenologie, gerontopsychiatrie, hypnabilita, grafologie, determinant, deprivovaný, autizmus, alergie, autoregulace, autosugesce, brainwashing, image, infantilizmus, psychodiagnostika, psychiatrie, psychofyzika, psychogenní, psychosomatický, psycholingvistika, perseverance, paranoia, libido, konzistence, mikrotrauma, okazionalizmus, oniomanie, sekundární viktimizace, kandaulismus, telefonní skatologie, psychogenní algie, socioterapie, quoad restitutionem, mentální stres, sociální klima ve škole, chronická bolest, kumulovaná krize, kefalea, hyperthyreoza, stigmatizované nemoci, večerní pessima, asocianismus, androgynie, aktuální geneze, autoprojekce, retroreflektor, postabortivní syndrom, skupinové vědomí, antistresové programy, vigilambulantní chování, funkční normalita, bilanční diagnostika, Assessment Centrum, assessment (angl.), mikrotraumatizace, Conduct Disorder, katexe, hédonické tendence, jáství, puerperální, anxiogenní, grafomotorika, zoopsychologie, benjamin fenomen, zdraví, emoční inkontinence, allopsychická orientace, dispozice v psychologii, novoklasicismus, edukace represivní, psychické ekvilibrium, psychoimunologie, generalizovaná úzkostná porucha, disabilita, reviktimizace, primární viktimizace, deprivující, aktualizační tendence, syndrom opuštěného hnízda, traumatická krize, retraumatizace, hyperarousal, egodystonická sexuální orientace dívek, sociopatie, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace, katarzní afekt, abstinenčni syndromKnihy

Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol Yvonne
13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
Raný psychický vývoj dítěte -- autor: Šulová Lenka
Pastorační péče o psychicky nemocné -- autor: Opatrný Aleš

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz