Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychosomatické choroby, mutizmus, syndrom burnout, autokognice, psychická makrotraumata, sekundární psychotraumatizace, sekundární psychická traumatizace, Titchener Edward Bradford (1867-1927), Le Bon Gustav (1841-1931), Janov Artur (nar. 1924), burn out syndrom, bonding (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Stern William (1871-1938), hemung, Forerův efekt, vnitřní dítě, doula, destabilizovaná psychika a osobnost, Verny Thomas R., Ontogenetické stadium puberta a adolescence, limerent, limerence, emoční inteligence, resomatizace, Symptom Schecklist (SCL 90), Amthauer Rudolf, gama typ konzumace alkoholu, delta typ konzumace alkoholu, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, psychická mikrotraumata, projekce v psychologii, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, folie au deux, indukovaný blud, femininita, desenzibilizovat, emanace, koherence, antibossing, antimobbing, auxiliární funkce, abúzus alkoholu typu epsilon, optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, Brentano Franz (1838-1917), efekt perlorodky, Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), introtenzivní, psychologická vulnerabilita, vulnerabilní stres, inaktivita, emoční zátěž, Meisterův dotazník HPZ, current concern (angl.), Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, morální, defekt u člověka, adultopsychologie zralé dospělosti, longevita, duševno, adultopsychologie interevia, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, studijní maladaptace vysokoškoláků, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, psychický infantilismus, Ravenův test inteligence, psychický parvuloismus, gemelogická metoda, normalita statistická, determinanty chování a prožívání člověka, formativní vlivy člověka, problémové děti a mládež, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, intropunitivní osoby, accident, normality (angl.), Disease, health (angl.), sanity (angl.), afekty a jejich závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, normalita a abnormalita osobnosti, pozornost a její závady a poruchy, představivost, kreativita (tvořivost), myšlení a jeho závady a poruchy, Caselmann Christian Theobald, character armoring (angl.), Avicenův pokus s beranem a vlkem, disabilities (angl.), netholismus, psychická traumata, temperament jako personální složka, eliptická typologie učitelů, city v lidském životě, vývojová psychologie, prenatální psychologie, psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, cortex cerebri (lat.), práce, burnout a jeho fáze, anamnéza v psychologii, typologie učitelů podle Kurta Lewina, interpersonální konflikt, maskuloidní, efektivita psychických stimulů, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, feminoidní, psychický diskomfort, faktitivní porucha, John/Joane genderová kasuistika, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, encefalopatie, labor (lat.), kognitivní a učební strategie, integrace osobnosti, mental maturity (angl.), Malakas, perignóza, self conception (angl.), Pygmalionský efekt, respitní, anxiozita, cyklotymie, konstituční, ontogenetická psychologie, peptický vřed, centering, trichotilomanie, wellnesscentrum, sugesce, stupor, sugestopedie, suicidium, ventil, trauma, psychoticismus, neuroticismus, kandaulismus, sekundární viktimizace, egopatogenie, novoklasicismus, dispozice v psychologii, psychické ekvilibrium, edukace represivní, buffering effect, manický trias, dificility, flash back, etnická menšina, intropunitivní reakce, artefiletika, maladaptivní profesní a studijní orientace, spiritualizmus, somatizace, gerontopsychiatrie, frenologie, euforie, grafologie, hypnabilita, infantilizmus, image, elektrošok, determinant, autizmus, alergie, autoregulace, autosugesce, deprivovaný, brainwashing, konzistence, libido, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychotik, psychotronika, relaxace, puberta, psychofyzika, psychodiagnostika, okazionalizmus, mikrotrauma, oniomanie, paranoia, psychiatrie, perseverance, psychoimunologie, allopsychická orientace, bilanční diagnostika, katexe, Conduct Disorder, funkční normalita, retroreflektor, postabortivní syndrom, autoprojekce, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, mentální stres, androgynie, assessment (angl.), aktuální geneze, skupinové vědomí, vigilambulantní chování, kariérní poradenství, choreoterapie, antiepileptikum, profesiogram, life-span psychologie, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, domestic violence (angl.), paravoltiž, intrusions, antistresové programy, flashbacky, psychická konstrikce, kvartérní psychická traumatizace, terciární psychická traumatizace, socioterapie, telefonní skatologie, egodystonická sexuální orientace dívek, sociopatie, disabilita, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace, hyperarousal, katarzní afekt, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, anxiogenní, emoční inkontinence, puerperální, grafomotorika, zdraví, zoopsychologie, retraumatizace, primární viktimizace, večerní pessima, stigmatizované nemoci, kefalea, asocianismus, kumulovaná krize, psychogenní algie, chronická bolest, hyperthyreoza, hédonické tendence, deprivující, reviktimizace, aktualizační tendence, traumatická krize, jáství, syndrom opuštěného hnízda, abstinenčni syndromKnihy

Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol Yvonne
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia -- autor: Morinová Amy
Pastorační péče o psychicky nemocné -- autor: Opatrný Aleš
13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají -- autor: Morinová Amy

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz