Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

duševní traumata ve školství, pedagogicko psychologické výzkumy, ES zkratka v humanitních vědách, Tardieu (Ambroise) syndrom, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, psychometrika, duševní pohoda, character armoring (angl.), faktitivní porucha, psychický diskomfort, psychický parvuloismus, gemelogická metoda, burnout efekt, sanity (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, feminoidní, maskuloidní, delta typ konzumace alkoholu, gama typ konzumace alkoholu, Amthauer Rudolf, kofeinismus, posttraumatická intervenční péče, destabilizovaná psychika a osobnost, emoční inteligence, resomatizace, hemung, sekundární psychotraumatizace, Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), Janov Artur (nar. 1924), syndrom burnout, mutizmus, psychická makrotraumata, autokognice, psychosomatické choroby, doula, vnitřní dítě, Avicenův pokus s beranem a vlkem, disabilities (angl.), netholismus, psychická traumata, integrace osobnosti, encefalopatie, perignóza, mental maturity (angl.), vývojová psychologie, anamnéza v psychologii, dificilita psychosomatické pohody, limerent, limerence, morální, defekt u člověka, cortex cerebri (lat.), psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychická odolnost, exekutivni funkce, psychologie biologická, osobnost (persona), normalita a psychické zdraví, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, psychonervová labilita, edukativní, kreativní a talentované osoby, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, Famile a persona, schopnosti a nadání, dekondice, Filozofie, novověká filozofie, psychic deprivation (angl.), Vaněk Jan, Maňák Josef, reparability of psychic deprivation (angl.), Langmeier Josef, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět patopsychologie, Švancara Josef, Kerchensteiner Georg, Aristotelés (384-322 př.n.l.), výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, Úvod do mentální retardace, sebeřízení, formování chování a prožívání, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy emotivity (citů, závady a poruchy pozornosti, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, GAF zkratka, burn out syndrom, Simon Herbert Alexander (1916-2001), manický trias, artefiletika, intropunitivní reakce, buffering effect, egopatogenie, novoklasicismus, kandaulismus, sekundární viktimizace, etnická menšina, flash back, anxiozita, cyklotymie, trichotilomanie, konstituční, ontogenetická psychologie, neuroticismus, psychoticismus, centering, dispozice v psychologii, edukace represivní, sociopatie, disabilita, generalizovaná úzkostná porucha, egodystonická sexuální orientace dívek, porucha sexuálního vyzrávání, hyperarousal, katarzní afekt, egodystonická sexuální orientace, benjamin fenomen, zdraví, allopsychická orientace, psychoimunologie, psychické ekvilibrium, emoční inkontinence, anxiogenní, zoopsychologie, grafomotorika, puerperální, wellnesscentrum, ventil, hypnabilita, grafologie, gerontopsychiatrie, infantilizmus, konzistence, okazionalizmus, mikrotrauma, libido, frenologie, euforie, autoregulace, autizmus, alergie, autosugesce, brainwashing, elektrošok, determinant, deprivovaný, oniomanie, paranoia, spiritualizmus, somatizace, relaxace, stupor, sugesce, trauma, suicidium, sugestopedie, puberta, psychotronika, psychodiagnostika, psychiatrie, perseverance, psychofyzika, psychogenní, psychotik, psychosomatický, psycholingvistika, retraumatizace, primární viktimizace, antibossing, antimobbing, emanace, indukovaný blud, folie au deux, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, femininita, desenzibilizovat, kariérní poradenství, choreoterapie, antiepileptikum, life-span psychologie, reward dependence, self conception (angl.), Pygmalionský efekt, fundamentální atribuční chyba, asortativnost, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, Brentano Franz (1838-1917), efekt perlorodky, Matějček Zdeněk (1922-2004), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), introtenzivní, psychologická vulnerabilita, vulnerabilní stres, emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, auxiliární funkce, inaktivita, Meisterův dotazník HPZ, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, current concern (angl.), domestic violence (angl.), paravoltiž, psychogenní algie, chronická bolest, kumulovaná krize, telefonní skatologie, socioterapie, mentální stres, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, asocianismus, večerní pessima, aktualizační tendence, deprivující, reviktimizace, traumatická krize, syndrom opuštěného hnízda, stigmatizované nemoci, hédonické tendence, jáství, androgynie, aktuální geneze, antistresové programy, vigilambulantní chování, skupinové vědomí, intrusions, flashbacky, kvartérní psychická traumatizace, terciární psychická traumatizace, psychická konstrikce, postabortivní syndrom, autoprojekce, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, assessment (angl.), Conduct Disorder, katexe, retroreflektor, funkční normalita, bilanční diagnostika, abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 vecí, ktoré psychicky silné ženy nerobia -- autor: Morin Amy
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol, Yvonne

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz