Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abstinenčni syndrom, pracovní a osobní hodnocení, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, vývoj, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, zdravá škola, předmět patopsychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Úvod do personalismu a charakterologie, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Kerchensteiner Georg, Langmeier Josef, reparability of psychic deprivation (angl.), psychic deprivation (angl.), Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Švancara Josef, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, kulturní znevýhodnění, vývojová psychologie, encefalopatie, perignóza, mental maturity (angl.), integrace osobnosti, psychická traumata, Avicenův pokus s beranem a vlkem, disabilities (angl.), netholismus, anamnéza v psychologii, feminoidní, cortex cerebri (lat.), psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, defekt u člověka, morální, dificilita psychosomatické pohody, limerent, limerence, maskuloidní, psychický diskomfort, Úvod do behaviorismu, pedagogicko psychologické výzkumy, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, duševní traumata ve školství, ES zkratka v humanitních vědách, faktitivní porucha, Tardieu (Ambroise) syndrom, psychometrika, duševní pohoda, burnout efekt, sanity (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, gemelogická metoda, psychický parvuloismus, character armoring (angl.), GAF zkratka, duševní vývoj člověka, doula, agresivita, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, poznávání dificilit, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, emoce, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, akronym KEMSAK, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, normalita a psychické zdraví, výchova problémových dětí, prodromy, závady a poruchy mobility a pozornosti, agresivita u dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, mentální retardace, psychobiologie, výhova problémových dětí, prosociální a morální charakter, dotazník jako výzkumná metoda, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, nikotinismus dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, psychonervová labilita, osobnost (persona), burnout- stav osobnostního vyhoření, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Úvod do duchovědné psychologie, afekty člověka a jejich zvládání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, sebeřízení, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, pozornost, psychosomaticky traumatizované osoby, psychická odolnost, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, exekutivni funkce, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, dekondice, zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, vnitřní dítě, destabilizovaná psychika a osobnost, alergie, sekundární viktimizace, emoční inkontinence, allopsychická orientace, psychoimunologie, psychické ekvilibrium, edukace represivní, dispozice v psychologii, novoklasicismus, kandaulismus, egopatogenie, puerperální, buffering effect, manický trias, artefiletika, intropunitivní reakce, etnická menšina, flash back, neuroticismus, psychoticismus, anxiogenní, grafomotorika, ontogenetická psychologie, hyperarousal, jáství, syndrom opuštěného hnízda, traumatická krize, aktualizační tendence, deprivující, reviktimizace, primární viktimizace, retraumatizace, katarzní afekt, zoopsychologie, egodystonická sexuální orientace, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace dívek, sociopatie, disabilita, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, zdraví, centering, konstituční, stigmatizované nemoci, gerontopsychiatrie, oniomanie, okazionalizmus, mikrotrauma, libido, konzistence, infantilizmus, hypnabilita, grafologie, frenologie, perseverance, euforie, elektrošok, determinant, deprivovaný, brainwashing, autosugesce, autoregulace, autizmus, paranoia, psychiatrie, anxiozita, stupor, cyklotymie, trichotilomanie, wellnesscentrum, ventil, trauma, suicidium, sugestopedie, sugesce, spiritualizmus, psychodiagnostika, somatizace, relaxace, puberta, psychotronika, psychotik, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, hédonické tendence, večerní pessima, emoční inteligence, Meisterův dotazník HPZ, optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, psychologická vulnerabilita, vulnerabilní stres, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, current concern (angl.), inaktivita, efekt perlorodky, emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, auxiliární funkce, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, Brentano Franz (1838-1917), introtenzivní, indukovaný blud, psychická makrotraumata, resomatizace, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, delta typ konzumace alkoholu, gama typ konzumace alkoholu, Amthauer Rudolf, hemung, sekundární psychotraumatizace, autokognice, Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), psychosomatické choroby, mutizmus, syndrom burnout, Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), Janov Artur (nar. 1924), burn out syndrom, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Matějček Zdeněk (1922-2004), folie au deux, antibossing, asocianismus, aktuální geneze, retroreflektor, funkční normalita, bilanční diagnostika, katexe, Conduct Disorder, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, assessment (angl.), androgynie, postabortivní syndrom, mentální stres, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, socioterapie, telefonní skatologie, psychogenní algie, chronická bolest, kumulovaná krize, autoprojekce, skupinové vědomí, antimobbing, kariérní poradenství, emanace, femininita, desenzibilizovat, self conception (angl.), Pygmalionský efekt, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, life-span psychologie, choreoterapie, vigilambulantní chování, antiepileptikum, domestic violence (angl.), paravoltiž, kvartérní psychická traumatizace, terciární psychická traumatizace, psychická konstrikce, flashbacky, intrusions, antistresové programy, intropunitivní dificilita

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz