Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

formativní vlivy člověka, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, problémové děti a mládež, normalita a abnormalita osobnosti, myšlení a jeho závady a poruchy, představivost, pozornost a její závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, adultopsychologie interevia, adultopsychologie zralé dospělosti, gemelogická metoda, psychický parvuloismus, psychický infantilismus, Ravenův test inteligence, determinanty chování a prožívání člověka, normalita statistická, longevita, duševno, studijní maladaptace vysokoškoláků, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, kreativita (tvořivost), afekty a jejich závady a poruchy, will (angl.), potřeby, osobnost v psychologii, personality (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, charakteristika dětí, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, intropunitivní osoby, sanity (angl.), accident, normality (angl.), Motives (angl.), healthy lifestyle, Disease, health (angl.), Caselmann Christian Theobald, character armoring (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, defekt u člověka, morální, cortex cerebri (lat.), práce, vývojová psychologie, prenatální psychologie, burnout a jeho fáze, anamnéza v psychologii, zvýšený neuroticismus, limerent, emoční inteligence, resomatizace, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, destabilizovaná psychika a osobnost, doula, limerence, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, Verny Thomas R., vnitřní dítě, netholismus, disabilities (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, encefalopatie, Malakas, efektivita psychických stimulů, maskuloidní, faktitivní porucha, John/Joane genderová kasuistika, psychický diskomfort, feminoidní, perignóza, mental maturity (angl.), city v lidském životě, temperament jako personální složka, psychická traumata, Avicenův pokus s beranem a vlkem, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, integrace osobnosti, labor (lat.), kognitivní a učební strategie, interpersonální konflikt, behaviorismus a reflexologie, asocianistická psychologie, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, starořečtí myslitelé, bezpečnost práce, adaptace člověka v náročných situacích, školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, únava, komunikace nonverbální, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, psychosomatická tenze u dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, volba a výběr povolání a studia, sebevýchova, Submisivní a intropunitivní chování, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, psychomotorická instabilita dětí, patopsychologie ve školství, sebevědomí a jeho poruchy, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na sebe, vyučování, burnout efekt, senzitivní osoby s intropunitivitou, novorozenecké období vývoje dítěte, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, genderové problémy člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, prokreativní antikreativní podmínky, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, dospívání, perinatální období vývoje, dospělost, sebevzdělávání, prepubescence, batole (toddler), handicapované děti, autokognice a self-management, vývoj jedince, předškolní dítě, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychologické poradenství na vysokých školách, poradenská pedagogická psychologie, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, vlivy přírody na duševno, seniorita normální a abnormální, moralitas (lat.), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, psychosociální zanedbanost dětí, agrese a šikana, psychometrika v praxi, anormativni chovani dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, rodové (genderové) studie, hereditární (genetické) závady a poruchy, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, psychologie práce a řízení, škola podporující zdraví, normální prenatální vývoj a porod, normální novorozeně, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, delta typ konzumace alkoholu, gama typ konzumace alkoholu, dispozice v psychologii, novoklasicismus, kandaulismus, sekundární viktimizace, edukace represivní, psychické ekvilibrium, anxiogenní, emoční inkontinence, allopsychická orientace, psychoimunologie, egopatogenie, buffering effect, flash back, neuroticismus, psychoticismus, peptický vřed, dificility, etnická menšina, manický trias, artefiletika, maladaptivní profesní a studijní orientace, intropunitivní reakce, puerperální, grafomotorika, aktualizační tendence, deprivující, reviktimizace, primární viktimizace, traumatická krize, syndrom opuštěného hnízda, kefalea, hyperthyreoza, hédonické tendence, jáství, retraumatizace, hyperarousal, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, zdraví, zoopsychologie, disabilita, sociopatie, katarzní afekt, egodystonická sexuální orientace, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace dívek, centering, ontogenetická psychologie, konzistence, infantilizmus, image, hypnabilita, libido, mikrotrauma, perseverance, paranoia, oniomanie, okazionalizmus, grafologie, gerontopsychiatrie, autosugesce, autoregulace, autizmus, alergie, brainwashing, deprivovaný, frenologie, euforie, elektrošok, determinant, psychiatrie, psychodiagnostika, ventil, trauma, suicidium, sugestopedie, wellnesscentrum, trichotilomanie, konstituční, respitní, anxiozita, cyklotymie, sugesce, stupor, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, psychotik, psychotronika, spiritualizmus, somatizace, relaxace, puberta, stigmatizované nemoci, večerní pessima, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, current concern (angl.), Meisterův dotazník HPZ, vulnerabilní stres, psychologická vulnerabilita, Brentano Franz (1838-1917), optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, inaktivita, emoční zátěž, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, folie au deux, psychická mikrotraumata, projekce v psychologii, abúzus alkoholu typu epsilon, auxiliární funkce, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, efekt perlorodky, introtenzivní, psychická makrotraumata, autokognice, psychosomatické choroby, mutizmus, sekundární psychická traumatizace, sekundární psychotraumatizace, Symptom Schecklist (SCL 90), Amthauer Rudolf, Forerův efekt, hemung, syndrom burnout, Titchener Edward Bradford (1867-1927), burn out syndrom, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), Janov Artur (nar. 1924), bonding (angl.), Le Bon Gustav (1841-1931), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Stern William (1871-1938), Cattell James McKeen (1860-1944), indukovaný blud, antibossing, katexe, Conduct Disorder, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, bilanční diagnostika, funkční normalita, skupinové vědomí, postabortivní syndrom, autoprojekce, retroreflektor, assessment (angl.), aktuální geneze, psychogenní algie, chronická bolest, kumulovaná krize, asocianismus, telefonní skatologie, socioterapie, androgynie, mentální stres, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, vigilambulantní chování, antistresové programy, Pygmalionský efekt, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, life-span psychologie, self conception (angl.), desenzibilizovat, antimobbing, koherence, emanace, femininita, profesiogram, kariérní poradenství, terciární psychická traumatizace, psychická konstrikce, flashbacky, intrusions, kvartérní psychická traumatizace, paravoltiž, choreoterapie, antiepileptikum, domestic violence (angl.), abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol Yvonne
13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia -- autor: Morinová Amy

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz