Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie interevia, adultopsychologie zralé dospělosti, longevita, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, normální a abnormální osobnost, normalita a abnormalita osobnosti, problémové děti a mládež, formativní vlivy člověka, duševno, studijní maladaptace vysokoškoláků, Ravenův test inteligence, Caselmann Christian Theobald, character armoring (angl.), faktitivní porucha, psychický infantilismus, psychický parvuloismus, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, normalita statistická, determinanty chování a prožívání člověka, gemelogická metoda, pozornost a její závady a poruchy, představivost, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, motorika člověka, Motives (angl.), osobnost v psychologii, potřeby, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), healthy lifestyle, Disease, sanity (angl.), afekty a jejich závady a poruchy, kreativita (tvořivost), myšlení a jeho závady a poruchy, intropunitivní osoby, didaktika a psychodidaktika, health (angl.), normality (angl.), accident, psychodidaktika, John/Joane genderová kasuistika, psychický diskomfort, defekt u člověka, morální, zvýšený neuroticismus, limerent, psychosomatická retardace, psychická deprivace až subdeprivace, burnout a jeho fáze, anamnéza v psychologii, práce, cortex cerebri (lat.), limerence, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, delta typ konzumace alkoholu, gama typ konzumace alkoholu, resomatizace, emoční inteligence, Verny Thomas R., vnitřní dítě, doula, destabilizovaná psychika a osobnost, prenatální psychologie, vývojová psychologie, Malakas, perignóza, mental maturity (angl.), integrace osobnosti, encefalopatie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, feminoidní, maskuloidní, efektivita psychických stimulů, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, labor (lat.), kognitivní a učební strategie, psychická traumata, Avicenův pokus s beranem a vlkem, disabilities (angl.), netholismus, temperament jako personální složka, city v lidském životě, interpersonální konflikt, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, starořečtí myslitelé, novověká psychologie, adaptace člověka v náročných situacích, bezpečnost práce, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, komunikace nonverbální, únava, novorozenecké období vývoje dítěte, genderové problémy člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, senzitivní osoby s intropunitivitou, psychomotorická instabilita dětí, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, prokreativní antikreativní podmínky, poznávání psychiky a osobnosti, sebevýchova, volba a výběr povolání a studia, školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, výchova a učení, hodnocení a klasifikace ve škole, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, sebevzdělávání, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), dospělost, perinatální období vývoje, předškolní dítě, batole (toddler), prepubescence, dospívání, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, personalismus a charakterologie, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, vývoj jedince, autokognice a self-management, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, normální novorozeně, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, zdraví, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, stresory učitelů a učitelek, psychometrika v praxi, agrese a šikana, handicapované děti, dotazník (questionnaire), PROFESIOGRAMY V PRAXI, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, Symptom Schecklist (SCL 90), Amthauer Rudolf, novoklasicismus, kandaulismus, sekundární viktimizace, egopatogenie, dispozice v psychologii, edukace represivní, emoční inkontinence, allopsychická orientace, psychoimunologie, psychické ekvilibrium, buffering effect, manický trias, neuroticismus, psychoticismus, peptický vřed, centering, flash back, dificility, artefiletika, maladaptivní profesní a studijní orientace, intropunitivní reakce, etnická menšina, anxiogenní, puerperální, deprivující, reviktimizace, primární viktimizace, retraumatizace, aktualizační tendence, traumatická krize, hyperthyreoza, hédonické tendence, jáství, syndrom opuštěného hnízda, hyperarousal, katarzní afekt, benjamin fenomen, zdraví, zoopsychologie, grafomotorika, generalizovaná úzkostná porucha, disabilita, egodystonická sexuální orientace, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace dívek, sociopatie, ontogenetická psychologie, konstituční, konzistence, infantilizmus, image, hypnabilita, libido, mikrotrauma, perseverance, paranoia, oniomanie, okazionalizmus, grafologie, gerontopsychiatrie, autosugesce, autoregulace, autizmus, alergie, brainwashing, deprivovaný, frenologie, euforie, elektrošok, determinant, psychiatrie, psychodiagnostika, trauma, suicidium, sugestopedie, sugesce, ventil, wellnesscentrum, respitní, anxiozita, cyklotymie, trichotilomanie, stupor, spiritualizmus, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, psychotik, psychotronika, somatizace, relaxace, puberta, kefalea, stigmatizované nemoci, DIAROS, current concern (angl.), Meisterův dotazník HPZ, inaktivita, Mattis dementia rating scale (MDRS), vulnerabilní stres, optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, psychologická vulnerabilita, emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, folie au deux, indukovaný blud, invulnerability (angl.), psychická mikrotraumata, auxiliární funkce, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, projekce v psychologii, Brentano Franz (1838-1917), efekt perlorodky, psychosomatické choroby, mutizmus, syndrom burnout, Titchener Edward Bradford (1867-1927), autokognice, psychická makrotraumata, Forerův efekt, hemung, sekundární psychotraumatizace, sekundární psychická traumatizace, Le Bon Gustav (1841-1931), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), introtenzivní, burn out syndrom, Janov Artur (nar. 1924), Stern William (1871-1938), Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), antibossing, antimobbing, Conduct Disorder, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, assessment (angl.), katexe, bilanční diagnostika, postabortivní syndrom, autoprojekce, retroreflektor, funkční normalita, aktuální geneze, androgynie, chronická bolest, kumulovaná krize, asocianismus, večerní pessima, psychogenní algie, telefonní skatologie, mentální stres, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, socioterapie, skupinové vědomí, vigilambulantní chování, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, life-span psychologie, profesiogram, Pygmalionský efekt, self conception (angl.), koherence, emanace, femininita, desenzibilizovat, kariérní poradenství, choreoterapie, psychická konstrikce, flashbacky, intrusions, antistresové programy, terciární psychická traumatizace, kvartérní psychická traumatizace, antiepileptikum, domestic violence (angl.), paravoltiž, abstinenčni syndromKnihy

13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol Yvonne
13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia -- autor: Morinová Amy
13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají -- autor: Morinová Amy

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz