Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sekundární psychotraumatizace, sekundární psychická traumatizace, psychická makrotraumata, hemung, Forerův efekt, Symptom Schecklist (SCL 90), Amthauer Rudolf, autokognice, psychosomatické choroby, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Stern William (1871-1938), Cattell James McKeen (1860-1944), Le Bon Gustav (1841-1931), Titchener Edward Bradford (1867-1927), mutizmus, syndrom burnout, gama typ konzumace alkoholu, delta typ konzumace alkoholu, limerent, limerence, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, morální, defekt u člověka, psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, Verny Thomas R., vnitřní dítě, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, resomatizace, emoční inteligence, doula, destabilizovaná psychika a osobnost, bonding (angl.), Janov Artur (nar. 1924), asortativnost, projekce v psychologii, psychická mikrotraumata, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), auxiliární funkce, emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, antimobbing, koherence, emanace, antibossing, indukovaný blud, komunikace destruktivní, folie au deux, inaktivita, Meisterův dotazník HPZ, introtenzivní, efekt perlorodky, Brentano Franz (1838-1917), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), burn out syndrom, Simon Herbert Alexander (1916-2001), optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, DIAROS, current concern (angl.), Mattis dementia rating scale (MDRS), vulnerabilní stres, biologická vulnerabilita, psychologická vulnerabilita, cortex cerebri (lat.), práce, formativní vlivy člověka, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, problémové děti a mládež, normalita a abnormalita osobnosti, pozornost a její závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie interevia, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, normalita statistická, determinanty chování a prožívání člověka, studijní maladaptace vysokoškoláků, duševno, adultopsychologie zralé dospělosti, longevita, představivost, myšlení a jeho závady a poruchy, healthy lifestyle, Disease, health (angl.), Motives (angl.), motorika člověka, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, normality (angl.), accident, afekty a jejich závady a poruchy, kreativita (tvořivost), sanity (angl.), intropunitivní osoby, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, gemelogická metoda, psychický parvuloismus, eliptická typologie učitelů, city v lidském životě, temperament jako personální složka, typologie učitelů podle Kurta Lewina, interpersonální konflikt, labor (lat.), kognitivní a učební strategie, psychická traumata, Avicenův pokus s beranem a vlkem, burnout a jeho fáze, anamnéza v psychologii, prenatální psychologie, vývojová psychologie, disabilities (angl.), netholismus, integrace osobnosti, mental maturity (angl.), faktitivní porucha, John/Joane genderová kasuistika, psychický diskomfort, character armoring (angl.), Caselmann Christian Theobald, psychický infantilismus, Ravenův test inteligence, feminoidní, maskuloidní, Malakas, perignóza, encefalopatie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, efektivita psychických stimulů, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, femininita, desenzibilizovat, konstituční, respitní, anxiozita, ontogenetická psychologie, centering, psychoticismus, peptický vřed, cyklotymie, trichotilomanie, sugestopedie, sugesce, stupor, suicidium, trauma, wellnesscentrum, ventil, neuroticismus, flash back, novoklasicismus, kandaulismus, sekundární viktimizace, dispozice v psychologii, edukace represivní, psychoimunologie, psychické ekvilibrium, egopatogenie, buffering effect, etnická menšina, dificility, intropunitivní reakce, maladaptivní profesní a studijní orientace, manický trias, artefiletika, spiritualizmus, somatizace, gerontopsychiatrie, frenologie, euforie, grafologie, hypnabilita, infantilizmus, image, elektrošok, determinant, autizmus, alergie, autoregulace, autosugesce, deprivovaný, brainwashing, konzistence, libido, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychotik, psychotronika, relaxace, puberta, psychofyzika, psychodiagnostika, okazionalizmus, mikrotrauma, oniomanie, paranoia, psychiatrie, perseverance, allopsychická orientace, emoční inkontinence, retroreflektor, funkční normalita, bilanční diagnostika, autoprojekce, postabortivní syndrom, vigilambulantní chování, skupinové vědomí, katexe, Conduct Disorder, androgynie, mentální stres, sociální klima ve škole, aktuální geneze, assessment (angl.), mikrotraumatizace, Assessment Centrum, antistresové programy, intrusions, life-span psychologie, profesiogram, kariérní poradenství, reward dependence, fundamentální atribuční chyba, self conception (angl.), Pygmalionský efekt, choreoterapie, antiepileptikum, psychická konstrikce, flashbacky, terciární psychická traumatizace, kvartérní psychická traumatizace, domestic violence (angl.), paravoltiž, quoad restitutionem, socioterapie, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace dívek, sociopatie, egodystonická sexuální orientace, katarzní afekt, retraumatizace, hyperarousal, disabilita, generalizovaná úzkostná porucha, puerperální, anxiogenní, grafomotorika, zoopsychologie, benjamin fenomen, zdraví, primární viktimizace, reviktimizace, asocianismus, večerní pessima, stigmatizované nemoci, kumulovaná krize, chronická bolest, telefonní skatologie, psychogenní algie, kefalea, hyperthyreoza, aktualizační tendence, deprivující, traumatická krize, syndrom opuštěného hnízda, hédonické tendence, jáství, abstinenčni syndromKnihy

Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol Yvonne
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia -- autor: Morinová Amy
Pastorační péče o psychicky nemocné -- autor: Opatrný Aleš
13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají -- autor: Morinová Amy

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz