Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

myšlení a jeho závady a poruchy, kreativita (tvořivost), představivost, pozornost a její závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, afekty a jejich závady a poruchy, sanity (angl.), accident, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, intropunitivní osoby, normalita a abnormalita osobnosti, problémové děti a mládež, longevita, duševno, studijní maladaptace vysokoškoláků, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, adultopsychologie zralé dospělosti, adultopsychologie interevia, formativní vlivy člověka, Intrapsychické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, normality (angl.), health (angl.), behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, asocianistická psychologie, personalismus a charakterologie, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, experimentální psychologie, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, motorika člověka, Motives (angl.), healthy lifestyle, Disease, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), potřeby, osobnost v psychologii, normalita statistická, determinanty chování a prožívání člověka, prenatální psychologie, vývojová psychologie, burnout a jeho fáze, anamnéza v psychologii, práce, netholismus, disabilities (angl.), city v lidském životě, temperament jako personální složka, psychická traumata, Avicenův pokus s beranem a vlkem, cortex cerebri (lat.), psychická deprivace až subdeprivace, Ontogenetické stadium puberta a adolescence, Verny Thomas R., vnitřní dítě, doula, limerence, limerent, psychosomatická retardace, defekt u člověka, morální, zvýšený neuroticismus, eliptická typologie učitelů, typologie učitelů podle Kurta Lewina, faktitivní porucha, John/Joane genderová kasuistika, psychický diskomfort, feminoidní, character armoring (angl.), Caselmann Christian Theobald, gemelogická metoda, psychický parvuloismus, psychický infantilismus, Ravenův test inteligence, maskuloidní, efektivita psychických stimulů, integrace osobnosti, labor (lat.), kognitivní a učební strategie, interpersonální konflikt, mental maturity (angl.), perignóza, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, encefalopatie, Malakas, psychosociální zanedbanost dětí, talent a tvořivost dětí i dospělých, výchova a učení, hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, volba a výběr povolání a studia, školy podporující zdraví, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), typy adaptace člověka, prokreativní antikreativní podmínky, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, únava a vyčerpání, únava, starořečtí myslitelé, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, komunikace nonverbální, adaptace člověka v náročných situacích, bezpečnost práce, komunikace sociální, typy osobnosti učitelů a učitelek, genderové problémy člověka, kojenecké období vývoje, duševní pohoda, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, vývojové období batolete, mladší školní věk (prepuberta), psychometrika, perinatalita, stáří jako vývojová etapa, pubertální stadium vývoje, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na sebe, prehistorie filozofie, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, novorozenecké období vývoje dítěte, vzdělávací potíže, Submisivní a intropunitivní chování, vyučování, burnout efekt, sebevědomí a jeho poruchy, patopsychologie ve školství, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, psychometrika, stresory učitelů a učitelek, agrese a šikana, handicapované děti, autokognice a self-management, dotazník (questionnaire), PROFESIOGRAMY V PRAXI, schopnosti a dovednosti, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, vývoj jedince, předškolní dítě, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, sebevzdělávání, dospělost, batole (toddler), prepubescence, dospívání, perinatální období vývoje, způsobilost pro školní docházku, normální novorozeně, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, genderové vlastnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, stresy a psychická traumata na školách., Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, rodina a vývoj dětí, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, destabilizovaná psychika a osobnost, emoční inteligence, edukace represivní, psychické ekvilibrium, dispozice v psychologii, novoklasicismus, kandaulismus, psychoimunologie, allopsychická orientace, grafomotorika, puerperální, anxiogenní, emoční inkontinence, sekundární viktimizace, egopatogenie, dificility, flash back, neuroticismus, psychoticismus, etnická menšina, intropunitivní reakce, buffering effect, manický trias, artefiletika, maladaptivní profesní a studijní orientace, zoopsychologie, zdraví, syndrom opuštěného hnízda, traumatická krize, aktualizační tendence, deprivující, jáství, hédonické tendence, večerní pessima, stigmatizované nemoci, kefalea, hyperthyreoza, reviktimizace, primární viktimizace, sociopatie, disabilita, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, egodystonická sexuální orientace dívek, porucha sexuálního vyzrávání, retraumatizace, hyperarousal, katarzní afekt, egodystonická sexuální orientace, peptický vřed, centering, konzistence, libido, infantilizmus, image, hypnabilita, mikrotrauma, okazionalizmus, psychiatrie, perseverance, paranoia, oniomanie, grafologie, gerontopsychiatrie, autosugesce, autoregulace, autizmus, alergie, brainwashing, deprivovaný, frenologie, euforie, elektrošok, determinant, psychodiagnostika, psychofyzika, wellnesscentrum, ventil, trauma, suicidium, trichotilomanie, cyklotymie, ontogenetická psychologie, konstituční, respitní, anxiozita, sugestopedie, sugesce, psychotik, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychotronika, puberta, stupor, spiritualizmus, somatizace, relaxace, asocianismus, kumulovaná krize, sekundární vulnerabilita, optimální psychická zátěž, biologická vulnerabilita, psychologická vulnerabilita, vulnerabilní stres, Brentano Franz (1838-1917), efekt perlorodky, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), introtenzivní, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, projekce v psychologii, psychická mikrotraumata, auxiliární funkce, abúzus alkoholu typu epsilon, current concern (angl.), Meisterův dotazník HPZ, inaktivita, emoční zátěž, burn out syndrom, Janov Artur (nar. 1924), Amthauer Rudolf, Forerův efekt, hemung, sekundární psychotraumatizace, Symptom Schecklist (SCL 90), gama typ konzumace alkoholu, resomatizace, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, delta typ konzumace alkoholu, sekundární psychická traumatizace, psychická makrotraumata, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Stern William (1871-1938), Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), Le Bon Gustav (1841-1931), Titchener Edward Bradford (1867-1927), autokognice, psychosomatické choroby, mutizmus, syndrom burnout, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, funkční normalita, retroreflektor, bilanční diagnostika, katexe, Conduct Disorder, autoprojekce, postabortivní syndrom, intrusions, antistresové programy, vigilambulantní chování, skupinové vědomí, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, socioterapie, telefonní skatologie, psychogenní algie, chronická bolest, quoad restitutionem, sociální klima ve škole, assessment (angl.), aktuální geneze, androgynie, mentální stres, flashbacky, psychická konstrikce, emanace, femininita, desenzibilizovat, self conception (angl.), koherence, antimobbing, komunikace destruktivní, folie au deux, indukovaný blud, antibossing, Pygmalionský efekt, fundamentální atribuční chyba, domestic violence (angl.), paravoltiž, kvartérní psychická traumatizace, terciární psychická traumatizace, antiepileptikum, choreoterapie, reward dependence, life-span psychologie, profesiogram, kariérní poradenství, abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol Yvonne
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia -- autor: Morinová Amy

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz