Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

vulnerabilní stres, Mattis dementia rating scale (MDRS), psychologická vulnerabilita, biologická vulnerabilita, optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, DIAROS, current concern (angl.), abúzus alkoholu typu epsilon, auxiliární funkce, emoční zátěž, inaktivita, Meisterův dotazník HPZ, Brentano Franz (1838-1917), efekt perlorodky, Stern William (1871-1938), Cattell James McKeen (1860-1944), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Le Bon Gustav (1841-1931), syndrom burnout, Titchener Edward Bradford (1867-1927), bonding (angl.), Janov Artur (nar. 1924), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), introtenzivní, Spranger Eduard (1882-1963), Simon Herbert Alexander (1916-2001), burn out syndrom, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, kariérní poradenství, choreoterapie, profesiogram, life-span psychologie, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, antiepileptikum, domestic violence (angl.), psychická konstrikce, flashbacky, terciární psychická traumatizace, kvartérní psychická traumatizace, paravoltiž, Pygmalionský efekt, self conception (angl.), komunikace destruktivní, folie au deux, anxiózní typ učení, invulnerability (angl.), projekce v psychologii, psychická mikrotraumata, indukovaný blud, antibossing, femininita, desenzibilizovat, emanace, koherence, antimobbing, mutizmus, psychosomatické choroby, typologie učitelů podle Kurta Lewina, eliptická typologie učitelů, interpersonální konflikt, kognitivní a učební strategie, integrace osobnosti, labor (lat.), city v lidském životě, temperament jako personální složka, netholismus, vývojová psychologie, disabilities (angl.), Avicenův pokus s beranem a vlkem, psychická traumata, mental maturity (angl.), perignóza, John/Joane genderová kasuistika, psychický diskomfort, faktitivní porucha, character armoring (angl.), Ravenův test inteligence, Caselmann Christian Theobald, feminoidní, maskuloidní, encefalopatie, Malakas, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, efektivita psychických stimulů, prenatální psychologie, burnout a jeho fáze, gama typ konzumace alkoholu, Symptom Schecklist (SCL 90), delta typ konzumace alkoholu, kofeinismus, resomatizace, posttraumatická intervenční péče, Amthauer Rudolf, Forerův efekt, psychická makrotraumata, autokognice, sekundární psychická traumatizace, sekundární psychotraumatizace, hemung, emoční inteligence, destabilizovaná psychika a osobnost, psychosomatická retardace, defekt u člověka, psychická deprivace až subdeprivace, cortex cerebri (lat.), anamnéza v psychologii, práce, morální, limerent, vnitřní dítě, doula, Verny Thomas R., Ontogenetické stadium puberta a adolescence, limerence, intrusions, antistresové programy, trauma, suicidium, ventil, wellnesscentrum, cyklotymie, trichotilomanie, sugestopedie, sugesce, relaxace, puberta, somatizace, spiritualizmus, stupor, anxiozita, respitní, intropunitivní reakce, etnická menšina, maladaptivní profesní a studijní orientace, artefiletika, buffering effect, manický trias, flash back, neuroticismus, ontogenetická psychologie, konstituční, centering, peptický vřed, psychoticismus, psychotronika, psychotik, euforie, elektrošok, frenologie, gerontopsychiatrie, hypnabilita, grafologie, determinant, deprivovaný, autizmus, alergie, autoregulace, autosugesce, brainwashing, image, infantilizmus, psychodiagnostika, psychiatrie, psychofyzika, psychogenní, psychosomatický, psycholingvistika, perseverance, paranoia, libido, konzistence, mikrotrauma, okazionalizmus, oniomanie, egopatogenie, sekundární viktimizace, psychogenní algie, chronická bolest, telefonní skatologie, socioterapie, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, kumulovaná krize, asocianismus, hyperthyreoza, hédonické tendence, kefalea, stigmatizované nemoci, večerní pessima, mentální stres, androgynie, retroreflektor, funkční normalita, autoprojekce, postabortivní syndrom, vigilambulantní chování, skupinové vědomí, bilanční diagnostika, katexe, assessment (angl.), aktuální geneze, Assessment Centrum, mikrotraumatizace, Conduct Disorder, jáství, syndrom opuštěného hnízda, anxiogenní, emoční inkontinence, puerperální, grafomotorika, zdraví, zoopsychologie, allopsychická orientace, psychoimunologie, novoklasicismus, kandaulismus, dispozice v psychologii, edukace represivní, psychické ekvilibrium, benjamin fenomen, generalizovaná úzkostná porucha, primární viktimizace, retraumatizace, reviktimizace, deprivující, traumatická krize, aktualizační tendence, hyperarousal, katarzní afekt, sociopatie, disabilita, egodystonická sexuální orientace dívek, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace, abstinenčni syndromKnihy

Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol Yvonne
Raný psychický vývoj dítěte -- autor: Šulová Lenka
13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia -- autor: Morinová Amy
Psychická sebeobrana -- autor: Fortune Dion
Psychická útočiště -- autor: Steiner John

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz