Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sanity (angl.), determinanty chování a prožívání člověka, gemelogická metoda, burnout efekt, duševní pohoda, ES zkratka v humanitních vědách, Tardieu (Ambroise) syndrom, psychometrika, psychický parvuloismus, character armoring (angl.), perignóza, mental maturity (angl.), integrace osobnosti, encefalopatie, maskuloidní, faktitivní porucha, psychický diskomfort, feminoidní, pedagogicko psychologické výzkumy, duševní traumata ve školství, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, psychická traumata, Avicenův pokus s beranem a vlkem, psychická makrotraumata, autokognice, psychosomatické choroby, sekundární psychotraumatizace, hemung, delta typ konzumace alkoholu, gama typ konzumace alkoholu, Amthauer Rudolf, mutizmus, syndrom burnout, Matějček Zdeněk (1922-2004), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), introtenzivní, Simon Herbert Alexander (1916-2001), burn out syndrom, Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), Janov Artur (nar. 1924), kofeinismus, posttraumatická intervenční péče, psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, defekt u člověka, cortex cerebri (lat.), anamnéza v psychologii, disabilities (angl.), netholismus, vývojová psychologie, morální, dificilita psychosomatické pohody, destabilizovaná psychika a osobnost, emoční inteligence, resomatizace, doula, vnitřní dítě, limerent, limerence, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, pozornost, afekty člověka a jejich zvládání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, Famile a persona, schopnosti a nadání, dekondice, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, předmět patopsychologie, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Kerchensteiner Georg, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Švancara Josef, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, role a pozice dítěte mezi sourozenci, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, vývoj, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, Maňák Josef, Vaněk Jan, závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí snížené, nadané a tvořivé osobnosti, závady a poruchy pozornosti, GAF zkratka, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, Langmeier Josef, reparability of psychic deprivation (angl.), psychic deprivation (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, efekt perlorodky, Brentano Franz (1838-1917), artefiletika, intropunitivní reakce, etnická menšina, manický trias, buffering effect, kandaulismus, sekundární viktimizace, egopatogenie, flash back, neuroticismus, cyklotymie, trichotilomanie, wellnesscentrum, anxiozita, konstituční, psychoticismus, centering, ontogenetická psychologie, novoklasicismus, dispozice v psychologii, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, zdraví, disabilita, sociopatie, egodystonická sexuální orientace, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace dívek, zoopsychologie, grafomotorika, psychoimunologie, psychické ekvilibrium, edukace represivní, allopsychická orientace, emoční inkontinence, puerperální, anxiogenní, ventil, trauma, hypnabilita, grafologie, gerontopsychiatrie, infantilizmus, konzistence, okazionalizmus, mikrotrauma, libido, frenologie, euforie, autoregulace, autizmus, alergie, autosugesce, brainwashing, elektrošok, determinant, deprivovaný, oniomanie, paranoia, somatizace, relaxace, puberta, spiritualizmus, stupor, suicidium, sugestopedie, sugesce, psychotronika, psychotik, psychodiagnostika, psychiatrie, perseverance, psychofyzika, psychogenní, psychosomatický, psycholingvistika, katarzní afekt, hyperarousal, desenzibilizovat, self conception (angl.), Pygmalionský efekt, femininita, emanace, indukovaný blud, antibossing, antimobbing, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, paravoltiž, kvartérní psychická traumatizace, terciární psychická traumatizace, domestic violence (angl.), antiepileptikum, life-span psychologie, kariérní poradenství, choreoterapie, folie au deux, komunikace destruktivní, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, current concern (angl.), vulnerabilní stres, psychologická vulnerabilita, optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, Meisterův dotazník HPZ, inaktivita, asortativnost, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), auxiliární funkce, emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, psychická konstrikce, flashbacky, asocianismus, večerní pessima, stigmatizované nemoci, kumulovaná krize, chronická bolest, socioterapie, telefonní skatologie, psychogenní algie, hédonické tendence, jáství, reviktimizace, primární viktimizace, retraumatizace, deprivující, aktualizační tendence, syndrom opuštěného hnízda, traumatická krize, quoad restitutionem, sociální klima ve škole, autoprojekce, retroreflektor, funkční normalita, postabortivní syndrom, skupinové vědomí, intrusions, antistresové programy, vigilambulantní chování, bilanční diagnostika, katexe, aktuální geneze, androgynie, mentální stres, assessment (angl.), Assessment Centrum, Conduct Disorder, mikrotraumatizace, abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 vecí, ktoré psychicky silné ženy nerobia -- autor: Morin Amy
Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol, Yvonne
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz