Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

osobnost učitelů, osobnost dítěte, Švancara Josef, Kerchensteiner Georg, Maňák Josef, Vaněk Jan, Teoretická východiska psychologického poradenství, Langmeier Josef, reparability of psychic deprivation (angl.), psychic deprivation (angl.), Aristotelés (384-322 př.n.l.), předmět patopsychologie, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, adaptivní chování a prožívání, vývoj, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Úvod do mentální retardace, sebeřízení, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, sebevědomí snížené, závady a poruchy emotivity (citů, kulturní znevýhodnění, GAF zkratka, závady a poruchy pozornosti, zdravá škola, role a pozice dítěte mezi sourozenci, psychický parvuloismus, character armoring (angl.), faktitivní porucha, psychický diskomfort, gemelogická metoda, determinanty chování a prožívání člověka, psychometrika, duševní pohoda, burnout efekt, sanity (angl.), feminoidní, maskuloidní, disabilities (angl.), netholismus, vývojová psychologie, anamnéza v psychologii, Avicenův pokus s beranem a vlkem, psychická traumata, encefalopatie, perignóza, mental maturity (angl.), integrace osobnosti, Tardieu (Ambroise) syndrom, ES zkratka v humanitních vědách, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do behaviorismu, násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, duševní traumata ve školství, pedagogicko psychologické výzkumy, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, Filozofie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Styly a strategie vyučování a učení, účinná sociální komunikace, adaptační reakce pasivní, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoční poruchy, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, hyperkinetické závady a poruchy, dlouhověkost, edukativní a sociální zanedbanost, prostředí a psychosomatika člověka, pracovní prostředí a psychosomatika, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, talent v otázkách a odpovědích, kariéra a nezaměstnanost, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, psychobiologie, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, posuzovací stupnice (škály), mentální retardace, Úvod do patopsychologie, contagion mentale, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, dotazník jako výzkumná metoda, osobnost submisivní a intropunitivní, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, nikotinismus jako závislost, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, mobilita, psychologické poradenství ve školství, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, afekty člověka a jejich zvládání, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, výběr a volba povolání, akronym KEMSAK, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, vrozené závady a poruchy, emoce, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, psychonervová labilita, normalita a psychické zdraví, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, dekondice, edukativní, psychologie biologická, osobnost (persona), psychická odolnost, exekutivni funkce, cortex cerebri (lat.), psychická deprivace až subdeprivace, allopsychická orientace, psychoimunologie, psychické ekvilibrium, edukace represivní, emoční inkontinence, anxiogenní, zdraví, zoopsychologie, grafomotorika, puerperální, dispozice v psychologii, novoklasicismus, intropunitivní reakce, etnická menšina, flash back, neuroticismus, artefiletika, manický trias, kandaulismus, sekundární viktimizace, egopatogenie, buffering effect, benjamin fenomen, generalizovaná úzkostná porucha, jáství, syndrom opuštěného hnízda, traumatická krize, aktualizační tendence, hédonické tendence, stigmatizované nemoci, chronická bolest, kumulovaná krize, asocianismus, večerní pessima, deprivující, reviktimizace, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace dívek, sociopatie, disabilita, egodystonická sexuální orientace, katarzní afekt, primární viktimizace, retraumatizace, hyperarousal, psychoticismus, centering, libido, konzistence, infantilizmus, hypnabilita, mikrotrauma, okazionalizmus, psychiatrie, perseverance, paranoia, oniomanie, grafologie, gerontopsychiatrie, autosugesce, autoregulace, autizmus, alergie, brainwashing, deprivovaný, frenologie, euforie, elektrošok, determinant, psychodiagnostika, psychofyzika, ventil, trauma, suicidium, sugestopedie, wellnesscentrum, trichotilomanie, ontogenetická psychologie, konstituční, anxiozita, cyklotymie, sugesce, stupor, psychotik, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychotronika, puberta, spiritualizmus, somatizace, relaxace, psychogenní algie, telefonní skatologie, Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), introtenzivní, efekt perlorodky, Brentano Franz (1838-1917), Matějček Zdeněk (1922-2004), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), Janov Artur (nar. 1924), burn out syndrom, optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, Meisterův dotazník HPZ, inaktivita, emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, current concern (angl.), DIAROS, biologická vulnerabilita, psychologická vulnerabilita, vulnerabilní stres, Mattis dementia rating scale (MDRS), syndrom burnout, mutizmus, vnitřní dítě, doula, destabilizovaná psychika a osobnost, emoční inteligence, limerence, limerent, psychosomatická retardace, defekt u člověka, morální, dificilita psychosomatické pohody, resomatizace, posttraumatická intervenční péče, sekundární psychotraumatizace, psychická makrotraumata, autokognice, psychosomatické choroby, hemung, Amthauer Rudolf, kofeinismus, delta typ konzumace alkoholu, gama typ konzumace alkoholu, auxiliární funkce, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), postabortivní syndrom, autoprojekce, retroreflektor, funkční normalita, skupinové vědomí, vigilambulantní chování, psychická konstrikce, flashbacky, intrusions, antistresové programy, bilanční diagnostika, katexe, mentální stres, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, socioterapie, androgynie, aktuální geneze, Conduct Disorder, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, assessment (angl.), terciární psychická traumatizace, kvartérní psychická traumatizace, antibossing, antimobbing, emanace, femininita, indukovaný blud, folie au deux, asortativnost, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, desenzibilizovat, self conception (angl.), choreoterapie, antiepileptikum, domestic violence (angl.), paravoltiž, kariérní poradenství, life-span psychologie, Pygmalionský efekt, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 vecí, ktoré psychicky silné ženy nerobia -- autor: Morin Amy
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard
13 věcí, které psychicky silní rodiče nedělají -- autor: Morinová Amy

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz