Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, adaptivní chování a prožívání, vývoj, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, zdravá škola, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, předmět patopsychologie, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí snížené, GAF zkratka, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy emotivity (citů, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Švancara Josef, Kerchensteiner Georg, Maňák Josef, Vaněk Jan, Langmeier Josef, reparability of psychic deprivation (angl.), psychic deprivation (angl.), Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, psychická traumata, Avicenův pokus s beranem a vlkem, disabilities (angl.), netholismus, integrace osobnosti, mental maturity (angl.), feminoidní, maskuloidní, encefalopatie, perignóza, vývojová psychologie, anamnéza v psychologii, dificilita psychosomatické pohody, limerent, limerence, vnitřní dítě, morální, defekt u člověka, cortex cerebri (lat.), psychická deprivace až subdeprivace, psychosomatická retardace, psychický diskomfort, faktitivní porucha, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, duševní traumata ve školství, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, ES zkratka v humanitních vědách, determinanty chování a prožívání člověka, gemelogická metoda, psychický parvuloismus, character armoring (angl.), sanity (angl.), burnout efekt, Tardieu (Ambroise) syndrom, psychometrika, duševní pohoda, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, extrapunitivita a agresivní chování, psychonervová labilita, normalita a psychické zdraví, osobnost (persona), intrapunitivita, akronym KEMSAK, emoce, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, prevence syndromu vyhoření, mentální retardace, psychobiologie, výchova problémových dětí, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, prodromy, závady a poruchy mobility a pozornosti, agresivita u dětí, výhova problémových dětí, dotazník jako výzkumná metoda, nikotinismus dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychická odolnost, exekutivni funkce, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, sebeřízení, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, pozornost, afekty člověka a jejich zvládání, dekondice, zájmy, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, schopnosti a nadání, Famile a persona, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, doula, destabilizovaná psychika a osobnost, edukace represivní, dispozice v psychologii, novoklasicismus, kandaulismus, psychické ekvilibrium, psychoimunologie, puerperální, anxiogenní, emoční inkontinence, allopsychická orientace, sekundární viktimizace, egopatogenie, flash back, neuroticismus, psychoticismus, centering, etnická menšina, intropunitivní reakce, buffering effect, manický trias, artefiletika, grafomotorika, zoopsychologie, aktualizační tendence, deprivující, reviktimizace, primární viktimizace, traumatická krize, syndrom opuštěného hnízda, stigmatizované nemoci, hédonické tendence, jáství, retraumatizace, hyperarousal, disabilita, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, zdraví, sociopatie, egodystonická sexuální orientace dívek, katarzní afekt, egodystonická sexuální orientace, porucha sexuálního vyzrávání, ontogenetická psychologie, konstituční, konzistence, infantilizmus, hypnabilita, grafologie, libido, mikrotrauma, perseverance, paranoia, oniomanie, okazionalizmus, gerontopsychiatrie, frenologie, autosugesce, autoregulace, autizmus, alergie, brainwashing, deprivovaný, euforie, elektrošok, determinant, psychiatrie, psychodiagnostika, trauma, suicidium, sugestopedie, sugesce, ventil, wellnesscentrum, anxiozita, cyklotymie, trichotilomanie, stupor, spiritualizmus, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, psychotik, psychotronika, somatizace, relaxace, puberta, večerní pessima, asocianismus, vulnerabilní stres, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, current concern (angl.), psychologická vulnerabilita, biologická vulnerabilita, efekt perlorodky, Brentano Franz (1838-1917), optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, Meisterův dotazník HPZ, inaktivita, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, komunikace destruktivní, folie au deux, asortativnost, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), emoční zátěž, abúzus alkoholu typu epsilon, auxiliární funkce, introtenzivní, Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), gama typ konzumace alkoholu, Amthauer Rudolf, hemung, sekundární psychotraumatizace, delta typ konzumace alkoholu, kofeinismus, emoční inteligence, resomatizace, posttraumatická intervenční péče, psychická makrotraumata, autokognice, Janov Artur (nar. 1924), burn out syndrom, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Matějček Zdeněk (1922-2004), bonding (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), psychosomatické choroby, mutizmus, syndrom burnout, indukovaný blud, antibossing, katexe, Conduct Disorder, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, bilanční diagnostika, funkční normalita, postabortivní syndrom, autoprojekce, retroreflektor, assessment (angl.), aktuální geneze, telefonní skatologie, psychogenní algie, chronická bolest, kumulovaná krize, socioterapie, quoad restitutionem, androgynie, mentální stres, sociální klima ve škole, skupinové vědomí, vigilambulantní chování, Pygmalionský efekt, fundamentální atribuční chyba, reward dependence, life-span psychologie, self conception (angl.), desenzibilizovat, antimobbing, emanace, femininita, kariérní poradenství, choreoterapie, psychická konstrikce, flashbacky, intrusions, antistresové programy, terciární psychická traumatizace, kvartérní psychická traumatizace, antiepileptikum, domestic violence (angl.), paravoltiž, abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 vecí, ktoré psychicky silné ženy nerobia -- autor: Morin Amy
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
13 věcí, které psychicky silní rodiče nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz