Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

morální, dificilita psychosomatické pohody, limerent, defekt u člověka, psychosomatická retardace, cortex cerebri (lat.), psychická deprivace až subdeprivace, limerence, vnitřní dítě, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, delta typ konzumace alkoholu, resomatizace, emoční inteligence, doula, destabilizovaná psychika a osobnost, anamnéza v psychologii, vývojová psychologie, psychický diskomfort, feminoidní, maskuloidní, faktitivní porucha, character armoring (angl.), gemelogická metoda, psychický parvuloismus, encefalopatie, perignóza, disabilities (angl.), netholismus, Avicenův pokus s beranem a vlkem, psychická traumata, mental maturity (angl.), integrace osobnosti, gama typ konzumace alkoholu, Amthauer Rudolf, vulnerabilní stres, Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, psychologická vulnerabilita, biologická vulnerabilita, optimální psychická zátěž, sekundární vulnerabilita, current concern (angl.), Meisterův dotazník HPZ, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), asortativnost, auxiliární funkce, abúzus alkoholu typu epsilon, inaktivita, emoční zátěž, Brentano Franz (1838-1917), efekt perlorodky, psychosomatické choroby, mutizmus, syndrom burnout, autokognice, psychická makrotraumata, hemung, sekundární psychotraumatizace, Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), introtenzivní, Matějček Zdeněk (1922-2004), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Janov Artur (nar. 1924), burn out syndrom, determinanty chování a prožívání člověka, sanity (angl.), Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost učitelů, psychic deprivation (angl.), reparability of psychic deprivation (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, Langmeier Josef, osobnost dítěte, Švancara Josef, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět patopsychologie, Kerchensteiner Georg, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, etika a estetika ve společnosti, GAF zkratka, závady a poruchy pozornosti, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí snížené, vývoj, adaptivní chování a prožívání, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, anamnéza dítěte, akademické stresy, duševní traumata ve školství, duševní pohoda, burnout efekt, psychometrika, Tardieu (Ambroise) syndrom, pedagogicko psychologické výzkumy, ES zkratka v humanitních vědách, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, zdravá škola, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, invulnerability (angl.), anxiózní typ učení, centering, ontogenetická psychologie, konstituční, psychoticismus, neuroticismus, etnická menšina, flash back, anxiozita, cyklotymie, suicidium, sugestopedie, sugesce, trauma, ventil, trichotilomanie, wellnesscentrum, intropunitivní reakce, artefiletika, allopsychická orientace, psychoimunologie, psychické ekvilibrium, emoční inkontinence, anxiogenní, grafomotorika, puerperální, edukace represivní, dispozice v psychologii, buffering effect, manický trias, egopatogenie, sekundární viktimizace, novoklasicismus, kandaulismus, stupor, spiritualizmus, gerontopsychiatrie, frenologie, euforie, grafologie, hypnabilita, konzistence, infantilizmus, elektrošok, determinant, autizmus, alergie, autoregulace, autosugesce, deprivovaný, brainwashing, libido, mikrotrauma, psychotik, psychosomatický, psycholingvistika, psychotronika, puberta, somatizace, relaxace, psychogenní, psychofyzika, oniomanie, okazionalizmus, paranoia, perseverance, psychodiagnostika, psychiatrie, zoopsychologie, zdraví, flashbacky, intrusions, antistresové programy, psychická konstrikce, terciární psychická traumatizace, paravoltiž, kvartérní psychická traumatizace, vigilambulantní chování, skupinové vědomí, bilanční diagnostika, katexe, Conduct Disorder, funkční normalita, retroreflektor, postabortivní syndrom, autoprojekce, domestic violence (angl.), antiepileptikum, antimobbing, emanace, femininita, antibossing, indukovaný blud, komunikace destruktivní, folie au deux, desenzibilizovat, self conception (angl.), kariérní poradenství, choreoterapie, life-span psychologie, reward dependence, Pygmalionský efekt, fundamentální atribuční chyba, mikrotraumatizace, Assessment Centrum, primární viktimizace, retraumatizace, hyperarousal, reviktimizace, deprivující, traumatická krize, aktualizační tendence, katarzní afekt, egodystonická sexuální orientace, generalizovaná úzkostná porucha, benjamin fenomen, disabilita, sociopatie, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace dívek, syndrom opuštěného hnízda, jáství, sociální klima ve škole, quoad restitutionem, socioterapie, mentální stres, androgynie, assessment (angl.), aktuální geneze, telefonní skatologie, psychogenní algie, stigmatizované nemoci, hédonické tendence, večerní pessima, asocianismus, chronická bolest, kumulovaná krize, abstinenčni syndromKnihy

13 vecí, ktoré psychicky silní rodičia nerobia -- autor: Morin Amy
13 vecí, ktoré psychicky silné ženy nerobia -- autor: Morin Amy
13 věcí, které psychicky silné ženy nedělají -- autor: Morinová Amy
Psychický nátlak v rodině -- autor: Poncet-Bonissol, Yvonne
Psychický vývoj dítěte a výchova -- autor: Jedlička Richard

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz