Pojem psychika

Slovo:

psychika


Význam:

• duševno

• souhrn duševních vlastností, procesů a stavů

• vnitřní svět člověka



Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova



Některá související slova

Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, hlubinná psychologie, Jung, poznávací metody psychiky a osobnosti, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, chyby při poznávání psychiky, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, heautagogika, mikrosignály v psychologii, egodystonní závady a poruchy, autokognitivita, interiorizace, endopsychika, endokrinní systém, Determinanty normální osobnosti, spiritualizace, over-self (angl.), organické psychosymptomy, psychologický marker, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, základní metody poznávání osobnosti, determinace chování a prožívání, vývojově psychologické teorie osobnosti, markanty v psychologii, Weber Ernst, Šeracký František, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, schopnosti a nadání, klinická psychologie, kreativní a talentované osoby, edukativní, body oriented psychotherapy (angl.), zájmy, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, Souček Rudolf, Vaněk Jan, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, osobnost učitelů, funkcionálni faktor, sekty, charakter a jeho utváření, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, sebeřízení, formování chování a prožívání, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, determinace psychiky a osobnosti, zlatý věk dětské hry, cerebrocentrická teorie, pedagogická psychologie, psychometrie v magii, homo psychologicus, epifenomenalismus, biodromální, autopychická orientace, locus of control, zvýšený psychoticismus, pervazivní závada, automatické myšlenky, sebekoncepce, narkoanalýza, animoterapie, subjekt potenciální, subjekt reálný, porucha osobnosti, ideální já, problémová rodina, grafoterapie, psychogeneze, jáství, zoopsychologie, alteranční degrese osobnosti, psychoterapie, psychotronní, sapientace, dificilita, psychedelický, psýcha, interiorizace, kalibrace, konstituce, patopsychologie, parentogenie, návyková látka, nevědomí, arteterapie, autoanalýza, endotymní, premorbidní, psychografie, prekriminalita, psychotropní účinek, epigeneze v psychologii, Theory of Mind, psychofyzický problém, poetoterapie, psychogram, motologie, Bain Alexander, pesimální zátěž, Rotter Julian B. (nar. 1916), pudy, ixotým jako typ, Blind Learning Attitude Test (BLAT), kardiognóze, edukativní psychologie, Self-Directed Search (SDS), audiovizuální stimulátor, introspektivismus, vnitřní dítě, subpersonalita, kazová osobnost, psychosociální devalvace, PERMA (akronym), autointegrita, teorie mentalizace, biologická psychologie, abaissement du niveau mental, implantovaná certifikace, sebemonitorování, exogenistické teorie evoluce, pedagogická ergogenie, personální profil, peergenie (z angl.), Development Centrum (DC), pedagogická interakce, psychofarmakologie, harmonický vývoj, psychochirurgie, bodyterapie, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, Stroop test CWT (angl.), teatroterapie, egokoncepce, psychognostika, psychologická katamnéza, adultomorfní, halucinogen



Knihy

Maligní onemocnění, psychika a stres -- autor: Adam Zdeněk, Klimeš Jeroným, Pour Luděk, Král Zdeněk, Onderková Alice, Čermák Aleš, Vorlíček Jiří
Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn -- autor: Mikšík Oldřich
Divoká mysl -- autor: Plotkin Bill
Vliv psychiky na taneční výkon žáků a studentů -- autor: Vondrová Jarmila
Vědomí a svoboda -- autor: Soukupová Naďa

Komentáře ke slovu psychika


 
» přidat nový komentář

muck neregistrovaný 10.10.2012 12:57
» reagovat
jste upe mucák stránčička :***
 



Navigace

předchozí slovo: » psychický vulkanismus
následující slovo: » psycho-
slovo se nachází na stránce: P:143
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz