Pojem psychika

Slovo:

psychika


Význam:

• duševno

• souhrn duševních vlastností, procesů a stavů

• vnitřní svět člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

předmět patopsychologie, předmět pedagogické psychologie, Weber Ernst, Šeracký František, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, rozhovor jako poznávací metoda, chyby při poznávání psychiky, Jung, hlubinná psychologie, osobnost dítěte, osobnost učitelů, sekty, nadané a tvořivé osobnosti, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, funkcionálni faktor, Vaněk Jan, Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, vývoj, poznávací metody psychiky a osobnosti, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, základní metody poznávání osobnosti, psychologický marker, determinace chování a prožívání, vývojově psychologické teorie osobnosti, markanty v psychologii, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebepoznání a sebeřízení, zvýšené psychosomatické tenze, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, pracovní prostředí a psychosomatika, prostředí a psychosomatika člověka, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, kreativní a talentované osoby, edukativní, Zjišťování záporů řídící práce, výběr a volba povolání, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, nikotinismus jako závislost, studijní a profesní poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, poznávání dificilit, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Výkonnost a kariéra, kariéra a nezaměstnanost, hyperkinetické závady a poruchy, Metody zkoumání v psychologii, klinická psychologie, schopnosti a nadání, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, Filozofie, závady a poruchy vývoje řeči, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, body oriented psychotherapy (angl.), Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, organické psychosymptomy, autokognitivita, automatické myšlenky, homo psychologicus, sebekoncepce, problémová rodina, grafoterapie, psychometrie v magii, pedagogická psychologie, pervazivní závada, biodromální, epifenomenalismus, cerebrocentrická teorie, psychogeneze, jáství, psychofyzický problém, Theory of Mind, Development Centrum (DC), pedagogická interakce, psychofarmakologie, subjekt reálný, subjekt potenciální, ideální já, porucha osobnosti, narkoanalýza, animoterapie, zvýšený psychoticismus, locus of control, psychotronní, psychoterapie, sapientace, dificilita, parentogenie, psychedelický, psýcha, interiorizace, kalibrace, konstituce, patopsychologie, návyková látka, prekriminalita, endotymní, autoanalýza, alteranční degrese osobnosti, zoopsychologie, autopychická orientace, arteterapie, nevědomí, psychotropní účinek, epigeneze v psychologii, psychografie, premorbidní, harmonický vývoj, peergenie (z angl.), psychosociální devalvace, teorie mentalizace, kazová osobnost, audiovizuální stimulátor, introspektivismus, autointegrita, PERMA (akronym), motologie, Bain Alexander, edukativní psychologie, Self-Directed Search (SDS), vnitřní dítě, subpersonalita, interiorizace, endopsychika, heautagogika, mikrosignály v psychologii, egodystonní závady a poruchy, over-self (angl.), spiritualizace, zlatý věk dětské hry, determinace psychiky a osobnosti, endokrinní systém, Determinanty normální osobnosti, psychogram, poetoterapie, psychognostika, bodyterapie, psychologická katamnéza, adultomorfní, egokoncepce, psychochirurgie, pedagogická ergogenie, personální profil, implantovaná certifikace, sebemonitorování, exogenistické teorie evoluce, teatroterapie, subjektivní metody psychologie, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ixotým jako typ, kardiognóze, Rotter Julian B. (nar. 1916), pesimální zátěž, pudy, biologická psychologie, objektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, Stroop test CWT (angl.), abaissement du niveau mental, halucinogenKnihy

Maligní onemocnění, psychika a stres -- autor: Adam Zdeněk, Klimeš Jeroným, Pour Luděk, Král Zdeněk, Onderková Alice, Čermák Aleš, Vorlíček Jiří
Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn -- autor: Mikšík Oldřich
Vědomí a svoboda -- autor: Soukupová Naďa
Tajemství psychiky -- autor: Rýdlová Jarmila
Péče o psychiku onkologicky nemocných -- autor: Dostálová Olga

Komentáře ke slovu psychika


 
» přidat nový komentář

muck neregistrovaný 10.10.2012 12:57
» reagovat
jste upe mucák stránčička :***
 Navigace

předchozí slovo: » psychický vulkanismus
následující slovo: » psycho-
slovo se nachází na stránce: P:143
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz