Pojem psychika

Slovo:

psychika


Význam:

• duševno

• souhrn duševních vlastností, procesů a stavů

• vnitřní svět člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

halucinogen, Souček Rudolf, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, Weber Ernst, Šeracký František, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, osobnost učitelů, funkcionálni faktor, Vaněk Jan, Teoretická východiska psychologického poradenství, hlubinná psychologie, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, sekty, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Jung, osobnost a její poznávání, Úvod do kognitivní psychologie, základní metody poznávání osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, chyby při poznávání psychiky, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Úvod do mentální retardace, vůle a diagnostika jejich závad, vývojově psychologické teorie osobnosti, mravnost a její výchova a sebvýchova, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, Metody zkoumání v psychologii, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Osobní pracovní motivovanost, Edukativní determinanty psychiky, vrozené závady a poruchy, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poznávací metody projektivní, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, specifika národní kultury, výběr a volba povolání, závady a poruchy vývoje řeči, způsoby adaptace člověka, Filozofie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, Zjišťování záporů řídící práce, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, body oriented psychotherapy (angl.), schopnosti a nadání, klinická psychologie, kreativní a talentované osoby, edukativní, markanty v psychologii, determinace chování a prožívání, interiorizace, jáství, epifenomenalismus, cerebrocentrická teorie, pedagogická psychologie, psychometrie v magii, homo psychologicus, automatické myšlenky, sebekoncepce, problémová rodina, grafoterapie, psychogeneze, ideální já, pervazivní závada, porucha osobnosti, narkoanalýza, animoterapie, subjekt potenciální, subjekt reálný, Theory of Mind, psychofyzický problém, Development Centrum (DC), pedagogická interakce, psychofarmakologie, biodromální, zvýšený psychoticismus, peergenie (z angl.), návyková látka, kalibrace, konstituce, patopsychologie, psýcha, psychedelický, psychoterapie, psychotronní, sapientace, dificilita, parentogenie, prekriminalita, locus of control, psychotropní účinek, epigeneze v psychologii, psychografie, premorbidní, nevědomí, arteterapie, autoanalýza, endotymní, alteranční degrese osobnosti, zoopsychologie, autopychická orientace, harmonický vývoj, personální profil, psychologický marker, zlatý věk dětské hry, Self-Directed Search (SDS), PERMA (akronym), autointegrita, teorie mentalizace, psychosociální devalvace, kazová osobnost, audiovizuální stimulátor, introspektivismus, vnitřní dítě, subpersonalita, determinace psychiky a osobnosti, Bain Alexander, endokrinní systém, Determinanty normální osobnosti, spiritualizace, over-self (angl.), endopsychika, interiorizace, heautagogika, mikrosignály v psychologii, egodystonní závady a poruchy, autokognitivita, organické psychosymptomy, edukativní psychologie, motologie, implantovaná certifikace, subjektivní metody psychologie, sebemonitorování, exogenistické teorie evoluce, pedagogická ergogenie, psychochirurgie, bodyterapie, psychognostika, psychologická katamnéza, adultomorfní, egokoncepce, teatroterapie, objektivní metody psychologie, psychogram, projektivní metody psychologie, Stroop test CWT (angl.), abaissement du niveau mental, biologická psychologie, pudy, ixotým jako typ, Blind Learning Attitude Test (BLAT), kardiognóze, Rotter Julian B. (nar. 1916), pesimální zátěž, poetoterapie, etnopsychologieKnihy

Maligní onemocnění, psychika a stres -- autor: Adam Zdeněk, Klimeš Jeroným, Pour Luděk, Král Zdeněk, Onderková Alice, Čermák Aleš, Vorlíček Jiří
Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn -- autor: Mikšík Oldřich
Psychika Die Psyche -- autor: Meier Billy Eduard Albert
Vliv psychiky na taneční výkon žáků a studentů -- autor: Vondrová Jarmila
Vědomí a svoboda -- autor: Soukupová Naďa

Komentáře ke slovu psychika


 
» přidat nový komentář

muck neregistrovaný 10.10.2012 12:57
» reagovat
jste upe mucák stránčička :***
 Navigace

předchozí slovo: » psychický vulkanismus
následující slovo: » psycho-
slovo se nachází na stránce: P:143
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz