Pojem psychika

Slovo:

psychika


Význam:

• duševno

• souhrn duševních vlastností, procesů a stavů

• vnitřní svět člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Šeracký František, osobnost dítěte, osobnost učitelů, funkcionálni faktor, Weber Ernst, předmět patopsychologie, hlubinná psychologie, Jung, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Vaněk Jan, Souček Rudolf, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, charakter a jeho utváření, sekty, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, chyby při poznávání psychiky, rozhovor jako poznávací metoda, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, vývojově psychologické teorie osobnosti, markanty v psychologii, základní metody poznávání osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, vývoj, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, poznávání dificilit, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, specifika národní kultury, zvýšená psychosomatická tenze, sebepoznání a sebeřízení, Osobní pracovní motivovanost, mravnost a její výchova a sebvýchova, prevence syndromu vyhoření, mentální retardace, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poznávací metody projektivní, Zjišťování záporů řídící práce, edukativní, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, Filozofie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, body oriented psychotherapy (angl.), zájmy, schopnosti a nadání, klinická psychologie, kreativní a talentované osoby, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, determinace chování a prožívání, psychologický marker, sebekoncepce, automatické myšlenky, problémová rodina, grafoterapie, psychogeneze, homo psychologicus, psychometrie v magii, biodromální, pervazivní závada, epifenomenalismus, cerebrocentrická teorie, pedagogická psychologie, jáství, ideální já, Development Centrum (DC), psychofyzický problém, pedagogická interakce, psychofarmakologie, harmonický vývoj, Theory of Mind, subjekt reálný, porucha osobnosti, narkoanalýza, animoterapie, subjekt potenciální, zvýšený psychoticismus, locus of control, psychotronní, psychoterapie, sapientace, dificilita, parentogenie, psychedelický, psýcha, interiorizace, kalibrace, konstituce, patopsychologie, návyková látka, prekriminalita, endotymní, autoanalýza, alteranční degrese osobnosti, zoopsychologie, autopychická orientace, arteterapie, nevědomí, psychotropní účinek, epigeneze v psychologii, psychografie, premorbidní, peergenie (z angl.), personální profil, audiovizuální stimulátor, kazová osobnost, introspektivismus, vnitřní dítě, subpersonalita, psychosociální devalvace, teorie mentalizace, edukativní psychologie, Bain Alexander, Self-Directed Search (SDS), PERMA (akronym), autointegrita, zlatý věk dětské hry, determinace psychiky a osobnosti, mikrosignály v psychologii, heautagogika, egodystonní závady a poruchy, autokognitivita, organické psychosymptomy, interiorizace, endopsychika, endokrinní systém, Determinanty normální osobnosti, spiritualizace, over-self (angl.), motologie, psychogram, psychologická katamnéza, psychognostika, adultomorfní, egokoncepce, teatroterapie, bodyterapie, psychochirurgie, implantovaná certifikace, sebemonitorování, exogenistické teorie evoluce, pedagogická ergogenie, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, kardiognóze, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Rotter Julian B. (nar. 1916), pesimální zátěž, poetoterapie, ixotým jako typ, pudy, projektivní metody psychologie, Stroop test CWT (angl.), abaissement du niveau mental, biologická psychologie, halucinogenKnihy

Maligní onemocnění, psychika a stres -- autor: Adam Zdeněk, Klimeš Jeroným, Pour Luděk, Král Zdeněk, Onderková Alice, Čermák Aleš, Vorlíček Jiří
Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn -- autor: Mikšík Oldřich
Vliv psychiky na taneční výkon žáků a studentů -- autor: Vondrová Jarmila
Vědomí a svoboda -- autor: Soukupová Naďa
Vůně pro duši. Úvod do aromapsychologie -- autor: Sakov Igor V.

Komentáře ke slovu psychika


 
» přidat nový komentář

muck neregistrovaný 10.10.2012 12:57
» reagovat
jste upe mucák stránčička :***
 Navigace

předchozí slovo: » psychický vulkanismus
následující slovo: » psycho-
slovo se nachází na stránce: P:143
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz