Pojem psychika

Slovo:

psychika


Význam:

• duševno

• souhrn duševních vlastností, procesů a stavů

• vnitřní svět člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, chyby při poznávání psychiky, Jung, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, endopsychika, interiorizace, heautagogika, mikrosignály v psychologii, over-self (angl.), spiritualizace, zlatý věk dětské hry, determinace psychiky a osobnosti, endokrinní systém, Determinanty normální osobnosti, egodystonní závady a poruchy, autokognitivita, základní metody poznávání osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, markanty v psychologii, vývojově psychologické teorie osobnosti, organické psychosymptomy, psychologický marker, determinace chování a prožívání, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, závady a poruchy vývoje řeči, Filozofie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, body oriented psychotherapy (angl.), schopnosti a nadání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, funkcionálni faktor, Vaněk Jan, Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, předmět patopsychologie, Weber Ernst, Šeracký František, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, nadané a tvořivé osobnosti, sekty, charakter a jeho utváření, subpersonalita, vnitřní dítě, cerebrocentrická teorie, pedagogická psychologie, psychometrie v magii, homo psychologicus, epifenomenalismus, biodromální, autopychická orientace, locus of control, zvýšený psychoticismus, pervazivní závada, automatické myšlenky, sebekoncepce, porucha osobnosti, narkoanalýza, animoterapie, subjekt potenciální, ideální já, jáství, problémová rodina, grafoterapie, psychogeneze, zoopsychologie, alteranční degrese osobnosti, psychoterapie, psychotronní, sapientace, dificilita, psychedelický, psýcha, interiorizace, kalibrace, konstituce, patopsychologie, parentogenie, návyková látka, nevědomí, arteterapie, autoanalýza, endotymní, premorbidní, psychografie, prekriminalita, psychotropní účinek, epigeneze v psychologii, subjekt reálný, Theory of Mind, Rotter Julian B. (nar. 1916), pesimální zátěž, poetoterapie, psychogram, kardiognóze, Blind Learning Attitude Test (BLAT), abaissement du niveau mental, biologická psychologie, pudy, ixotým jako typ, motologie, Bain Alexander, psychosociální devalvace, kazová osobnost, audiovizuální stimulátor, introspektivismus, teorie mentalizace, autointegrita, edukativní psychologie, Self-Directed Search (SDS), PERMA (akronym), Stroop test CWT (angl.), projektivní metody psychologie, peergenie (z angl.), personální profil, implantovaná certifikace, sebemonitorování, harmonický vývoj, psychofarmakologie, psychofyzický problém, Development Centrum (DC), pedagogická interakce, exogenistické teorie evoluce, pedagogická ergogenie, egokoncepce, teatroterapie, subjektivní metody psychologie, objektivní metody psychologie, adultomorfní, psychologická katamnéza, psychochirurgie, bodyterapie, psychognostika, halucinogenKnihy

Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn -- autor: Mikšík Oldřich
Maligní onemocnění, psychika a stres -- autor: Adam Zdeněk, Klimeš Jeroným, Pour Luděk, Král Zdeněk, Onderková Alice, Čermák Aleš, Vorlíček Jiří
Divoká mysl -- autor: Plotkin Bill
Vliv psychiky na taneční výkon žáků a studentů -- autor: Vondrová Jarmila
Vědomí a svoboda -- autor: Soukupová Naďa

Komentáře ke slovu psychika


 
» přidat nový komentář

muck neregistrovaný 10.10.2012 12:57
» reagovat
jste upe mucák stránčička :***
 Navigace

předchozí slovo: » psychický vulkanismus
následující slovo: » psycho-
slovo se nachází na stránce: P:143
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz