Pojem psychika

Slovo:

psychika


Význam:

• duševno

• souhrn duševních vlastností, procesů a stavů

• vnitřní svět člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

halucinogen, Souček Rudolf, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, předmět patopsychologie, Weber Ernst, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, osobnost učitelů, funkcionálni faktor, Vaněk Jan, Teoretická východiska psychologického poradenství, Jung, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, sekty, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, sebeřízení, hlubinná psychologie, chyby při poznávání psychiky, osobnost a její poznávání, Úvod do kognitivní psychologie, markanty v psychologii, základní metody poznávání osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, vývoj, Úvod do mentální retardace, vůle a diagnostika jejich závad, determinace chování a prožívání, Edukativní determinanty psychiky, sebepoznání a sebeřízení, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, Metody zkoumání v psychologii, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, Osobní pracovní motivovanost, mravnost a její výchova a sebvýchova, mmorodinné a mimoškolní prostředí, specifika národní kultury, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poznávací metody projektivní, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, etnopsychologie, zvýšená psychosomatická tenze, vrozené závady a poruchy, závady a poruchy vývoje řeči, výchova a její prostředky, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výběr a volba povolání, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, body oriented psychotherapy (angl.), schopnosti a nadání, klinická psychologie, kreativní a talentované osoby, edukativní, Zjišťování záporů řídící práce, vývojově psychologické teorie osobnosti, psychologický marker, interiorizace, jáství, epifenomenalismus, cerebrocentrická teorie, pedagogická psychologie, psychometrie v magii, homo psychologicus, automatické myšlenky, sebekoncepce, problémová rodina, grafoterapie, psychogeneze, ideální já, pervazivní závada, porucha osobnosti, narkoanalýza, animoterapie, subjekt potenciální, subjekt reálný, Theory of Mind, psychofyzický problém, Development Centrum (DC), pedagogická interakce, psychofarmakologie, biodromální, zvýšený psychoticismus, peergenie (z angl.), návyková látka, kalibrace, konstituce, patopsychologie, psýcha, psychedelický, psychoterapie, psychotronní, sapientace, dificilita, parentogenie, prekriminalita, locus of control, psychotropní účinek, epigeneze v psychologii, psychografie, premorbidní, nevědomí, arteterapie, autoanalýza, endotymní, alteranční degrese osobnosti, zoopsychologie, autopychická orientace, harmonický vývoj, personální profil, organické psychosymptomy, zlatý věk dětské hry, Self-Directed Search (SDS), PERMA (akronym), autointegrita, teorie mentalizace, psychosociální devalvace, kazová osobnost, audiovizuální stimulátor, introspektivismus, vnitřní dítě, subpersonalita, determinace psychiky a osobnosti, Bain Alexander, endokrinní systém, Determinanty normální osobnosti, spiritualizace, over-self (angl.), endopsychika, interiorizace, heautagogika, mikrosignály v psychologii, egodystonní závady a poruchy, autokognitivita, edukativní psychologie, motologie, implantovaná certifikace, subjektivní metody psychologie, sebemonitorování, exogenistické teorie evoluce, pedagogická ergogenie, psychochirurgie, bodyterapie, psychognostika, psychologická katamnéza, adultomorfní, egokoncepce, teatroterapie, objektivní metody psychologie, psychogram, projektivní metody psychologie, Stroop test CWT (angl.), abaissement du niveau mental, biologická psychologie, pudy, ixotým jako typ, Blind Learning Attitude Test (BLAT), kardiognóze, Rotter Julian B. (nar. 1916), pesimální zátěž, poetoterapie, soulcraft (angl.)

Komentáře ke slovu psychika


 
» přidat nový komentář

muck neregistrovaný 10.10.2012 12:57
» reagovat
jste upe mucák stránčička :***
 Navigace

předchozí slovo: » psychický vulkanismus
následující slovo: » psycho-
slovo se nachází na stránce: P:143
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz