Pojem psychika

Slovo:

psychika


Význam:

• duševno

• souhrn duševních vlastností, procesů a stavů

• vnitřní svět člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, sekty, Souček Rudolf, Vaněk Jan, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Šeracký František, osobnost dítěte, osobnost učitelů, funkcionálni faktor, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, Filozofie, závady a poruchy vývoje řeči, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, profesní a studijní orientacei, duševní vývoj člověka, formování chování a prožívání, sebeřízení, Úvod do mentální retardace, Weber Ernst, předmět patopsychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do ontogenetické psychologie, drogové závislosti, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, hlubinná psychologie, Jung, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, chyby při poznávání psychiky, rozhovor jako poznávací metoda, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, vývoj, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, nikotinismus jako závislost, studijní a profesní poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, poznávání dificilit, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, kariéra a nezaměstnanost, hyperkinetické závady a poruchy, Metody zkoumání v psychologii, náročnost práce na psychosomatiku, mravnost a její výchova a sebvýchova, Úvod do patopsychologie, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, psychologické poradenství ve školství, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poznávací metody projektivní, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, prostředí a psychosomatika člověka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, psychosomaticky traumatizované osoby, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, body oriented psychotherapy (angl.), schopnosti a nadání, zvýšená psychosomatická tenze, specifika národní kultury, sebepoznání a sebeřízení, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, pracovní prostředí a psychosomatika, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, klinická psychologie, kreativní a talentované osoby, edukativní, Zjišťování záporů řídící práce, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, grafoterapie, problémová rodina, psychogeneze, jáství, ideální já, sebekoncepce, automatické myšlenky, cerebrocentrická teorie, epifenomenalismus, pedagogická psychologie, psychometrie v magii, homo psychologicus, porucha osobnosti, narkoanalýza, harmonický vývoj, psychofarmakologie, peergenie (z angl.), personální profil, implantovaná certifikace, pedagogická interakce, Development Centrum (DC), subjekt potenciální, animoterapie, subjekt reálný, Theory of Mind, psychofyzický problém, biodromální, pervazivní závada, sapientace, psychotronní, dificilita, parentogenie, návyková látka, psychoterapie, psychedelický, kalibrace, interiorizace, konstituce, patopsychologie, psýcha, prekriminalita, psychotropní účinek, zoopsychologie, alteranční degrese osobnosti, autopychická orientace, locus of control, zvýšený psychoticismus, endotymní, autoanalýza, psychografie, epigeneze v psychologii, premorbidní, nevědomí, arteterapie, sebemonitorování, exogenistické teorie evoluce, zlatý věk dětské hry, subpersonalita, determinace psychiky a osobnosti, endokrinní systém, Determinanty normální osobnosti, vnitřní dítě, introspektivismus, teorie mentalizace, autointegrita, psychosociální devalvace, kazová osobnost, audiovizuální stimulátor, spiritualizace, over-self (angl.), determinace chování a prožívání, psychologický marker, vývojově psychologické teorie osobnosti, markanty v psychologii, základní metody poznávání osobnosti, organické psychosymptomy, autokognitivita, interiorizace, endopsychika, heautagogika, mikrosignály v psychologii, egodystonní závady a poruchy, PERMA (akronym), Self-Directed Search (SDS), subjektivní metody psychologie, teatroterapie, objektivní metody psychologie, projektivní metody psychologie, Stroop test CWT (angl.), egokoncepce, adultomorfní, psychochirurgie, pedagogická ergogenie, bodyterapie, psychognostika, psychologická katamnéza, abaissement du niveau mental, biologická psychologie, psychogram, poetoterapie, motologie, Bain Alexander, edukativní psychologie, pesimální zátěž, Rotter Julian B. (nar. 1916), pudy, ixotým jako typ, Blind Learning Attitude Test (BLAT), kardiognóze, halucinogenKnihy

Maligní onemocnění, psychika a stres -- autor: Adam Zdeněk, Klimeš Jeroným, Pour Luděk, Král Zdeněk, Onderková Alice, Čermák Aleš, Vorlíček Jiří
Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn -- autor: Mikšík Oldřich
Vliv psychiky na taneční výkon žáků a studentů -- autor: Vondrová Jarmila
Vědomí a svoboda -- autor: Soukupová Naďa
Vůně pro duši -- autor: Sakov Igor V.

Komentáře ke slovu psychika


 
» přidat nový komentář

muck neregistrovaný 10.10.2012 12:57
» reagovat
jste upe mucák stránčička :***
 Navigace

předchozí slovo: » psychický vulkanismus
následující slovo: » psycho-
slovo se nachází na stránce: P:143
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz