Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ambivalentní, Maňák Josef, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Souček Rudolf, Langmeier Josef, child psychology (angl.), school psychology (angl.), Vaněk Jan, osobnost dítěte, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Hradecká Milada, Švancara Josef, Pardel Tomáš, Koščo Jozef, Dougall William, Baldwin James M., autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, Ribot T.A., formování chování a prožívání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Uvod do edukační psychologie, prevence, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, nadané a tvořivé osobnosti, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, závady a poruchy vědomí, sebevědomí snížené, sebevědomí normální, výchova tvořivosti, Mach Ernst, Bühlerová Ch., Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Úvod do humanistické psychologie, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, pedagogicko psychologické výzkumy, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Aristotelés (384-322 př.n.l.), předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Cannon W.B., Claparéde Edouard, Thorndike Edward L., Steiner Rudolf, Ušinský K.D., předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, práce a její motivace, Jung, vývoj, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, Úvod do duchovědné psychologie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, clinical psychology (angl.), osobnost a jeji poznavani, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, sebepoznání a sebeřízení, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, Psychologie duševního vývoje člověkaá, Úvod do vývojové psychologie, Úvod do asocianistické psychologie, emoce, prosociální a morální charakter, disociální a asociální chování dětí a mládeže, výkonnost lidské paměti, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Lebenspsychologie (něm.), folk psychology (ang.), management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, dušesloví, dušezpyt, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, abnormal psychology (ang.), mravnost a její výchova a sebvýchova, psychobiologie, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, PMT zkraka v psychologii, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, vrozené závady a poruchy, závady a poruchy pohybu, normální a abnormální stáří, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, interakce, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, inženýrská psychologie, Koláček Štěpán (1930-2011), sociální psychologie práce a řízení, sociální interakce ve skupině, IACEP zkratka, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, osobnost (persona), pracovní motivace a stimulace, psychologie biologická, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, edukativní, kreativní a talentované osoby, kazuistická psychologie, klinická psychologie, klinický psycholog, OAZ zkratka v psychologii, Famile a persona, schopnosti a nadání, emocionální inteligence jako konstrukt, asocianismus v psychologii, artificializmus, life-span psychologie, Katz David (1884-1953), Baumgartenová Franziska(1883-1971), Jung Carl Gustav, estopsychologie, gerontopsychologie, pedopsychologie, psychologie kultury, komparativní psychologie, splitting, Schreibtischpsychologie (něm.), naratologie, New social sciences, logoterapie, pozitivní diskriminace, PAS zkratka ve zdravotnictví, atrakce ve skupině, afasie, contain (angl.), jungián, General Psychology (angl.), Szondi Leopold (1893-1986), plató efekt, behaviorální, Konfucius (551-479 př.n.l.), Psychology of Education (angl.), Developmental Psychology, Personality Psychology (angl.), Chapters from Social Psychology, Selbst, Introduction to Psychology, Gestalt psychologie, McDougall W., Ross E.A., Stavěl Josef (1901-1986), Vilém Chmelař (1892-1988), duchovědná psychologie, Münsterberg Hugo (1863-1916), adlerián, adultopsychologie, Alfred Adler, psychopatologie, Multiple Inteligences Model, naučená bezmocnost, sen, synchronicita, superego, public relations, psychotechnika, nomologie, ustanovka, kognitivní, kalibrace, grafologie, glissando, gestaltizmus, ergonomie, astropsychologie, tapping, avidita, nomotetický přístup, mikroprostředí, etogenika, diskurzivní psychologie, kritická psychologie, feministická psychologie, verstehende Psychologie, polyparadigmatičnost, valeologická psychologie, selektivní interakce, psychoimunologie, selektivní retence, reatribuce, zrcadlení (pacing), psychometrie v magii, forenzní discipliny, reverzal, reflektivita, bubbe psychologie, Maslow, Spranger, pedagogicka psychologie a její úkoly, tvarová a celostní psychologie, Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), diferenciální psychologie, Schmidt H.D., gestaltismus, Preyer, Secret Life of the Unborn Child, personalistická psychologie, vývojová psychologie, Renzulli Joseph S., sebediskrepanční teorie, Continous Performance Test (CPT), Bourdon Benjamin, PERMA (akronym), flourishing (angl.), Lehr Ursula, eluze, Chlup, mentální věk, Coctail party phenomen, předmět psychologie práce, CTT zkratka v humanitních vědách, Goodenoughová Florence Laura, poradenská pedagogická psychologie, preadaptace, protopsychologie, VÚDPaP zkratka, Coctail Party Probleme, geropsychologie, fenomén koktejlové party, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), existenciální analýza (EA), kognitivní disonance, lifespan psychology (LP), perinatální psychologie, Conklin Edmund Smith, Thomae Hans, edukativní psychologie, Komenský, humaniora, Mehrabian Albert, Learning Style Questionnaire (LSQ), ideal realismus, cefaloid, Standing Committee on Crisis, Brentano Franz (1838-1917), neuropsychologie, CDS zkratka, Wilhelm Wundt (1932-1920), psychodynamické teorie v psychologii, Pargament, Šulek, Boroš, Bárta Boleslav, Čáda František, Rostohar, Krejčí, terminal values, Hermann Ebbinghaus (1850-1909), Bain Alexander, Snyder C.R., Mill John Stuart (1806-1873), Master of Arts (MA, psychologie zdraví, Čečetka Juraj, Tardy Vladimír, IAAP zkratka v psychologii, IUPsyS zkratka v psychologii, Klages Ludwig (1872-1956), Köhler Wolfgang (1887-1967), kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), Dratvová Albína (1892-1969), Lipmann Otto (1880-1933), Huarte Juan (1529-1588), Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), life span development psychology, Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), denkpsychologie

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz