Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ambivalentní, school psychology (angl.), výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Souček Rudolf, Langmeier Josef, child psychology (angl.), Vaněk Jan, nadané a tvořivé osobnosti, Maňák Josef, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Hradecká Milada, Švancara Josef, Pardel Tomáš, Koščo Jozef, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, Dougall William, prevence, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Uvod do edukační psychologie, sebeřízení, sebevědomí normální, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, závady a poruchy vědomí, sebevědomí snížené, Šeracký František, Baldwin James M., Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, školská poradenská psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, psychologické aspekty pracovní činnosti, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, práce a její motivace, poznávací metody psychiky a osobnosti, Mach Ernst, Ušinský K.D., Ribot T.A., Bühlerová Ch., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Cannon W.B., Claparéde Edouard, Thorndike Edward L., Steiner Rudolf, předmět pedagogické psychologie, citové závady a poruchy, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Jung, vývoj, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, pedagogicko psychologické výzkumy, talent v otázkách a odpovědích, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, hodnotové orientace (typy), dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, Psychologie duševního vývoje člověkaá, Úvod do vývojové psychologie, Úvod do asocianistické psychologie, prosociální a morální charakter, disociální a asociální chování dětí a mládeže, vrozené závady a poruchy, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Lebenspsychologie (něm.), folk psychology (ang.), management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, dušesloví, dušezpyt, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, abnormal psychology (ang.), mravnost a její výchova a sebvýchova, psychobiologie, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, PMT zkraka v psychologii, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, emoce, výkonnost lidské paměti, normální a abnormální stáří, rodina a saturace potřeb, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, zájmy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, interakce, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, závady a poruchy pohybu, pracovní motivace a stimulace, inženýrská psychologie, sociální psychologie práce a řízení, sociální interakce ve skupině, IACEP zkratka, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, osobnost (persona), Koláček Štěpán (1930-2011), schopnosti a nadání, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, kazuistická psychologie, klinická psychologie, klinický psycholog, OAZ zkratka v psychologii, Famile a persona, psychoterapeutická péče obětem násilí, emocionální inteligence jako konstrukt, artificializmus, psychologie kultury, afasie, Katz David (1884-1953), Baumgartenová Franziska(1883-1971), Jung Carl Gustav, estopsychologie, gerontopsychologie, pedopsychologie, life-span psychologie, contain (angl.), komparativní psychologie, Schreibtischpsychologie (něm.), naratologie, New social sciences, logoterapie, pozitivní diskriminace, PAS zkratka ve zdravotnictví, splitting, Selbst, adlerián, Personality Psychology (angl.), Maslow, Szondi Leopold (1893-1986), plató efekt, behaviorální, Konfucius (551-479 př.n.l.), Psychology of Education (angl.), Developmental Psychology, General Psychology (angl.), Münsterberg Hugo (1863-1916), Chapters from Social Psychology, Introduction to Psychology, Gestalt psychologie, McDougall W., Ross E.A., Stavěl Josef (1901-1986), Vilém Chmelař (1892-1988), duchovědná psychologie, atrakce ve skupině, jungián, Spranger, psychotechnika, tapping, Multiple Inteligences Model, naučená bezmocnost, sen, synchronicita, superego, public relations, psychopatologie, avidita, nomologie, kognitivní, kalibrace, grafologie, glissando, gestaltizmus, ergonomie, astropsychologie, ustanovka, psychoimunologie, adultopsychologie, valeologická psychologie, nomotetický přístup, etogenika, diskurzivní psychologie, kritická psychologie, feministická psychologie, verstehende Psychologie, polyparadigmatičnost, mikroprostředí, bubbe psychologie, selektivní interakce, selektivní retence, reatribuce, zrcadlení (pacing), psychometrie v magii, forenzní discipliny, reverzal, reflektivita, Alfred Adler, Komenský, clinical psychology (angl.), Preyer, vývojová psychologie, eluze, Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), diferenciální psychologie, Schmidt H.D., gestaltismus, Secret Life of the Unborn Child, geropsychologie, tvarová a celostní psychologie, personalistická psychologie, Renzulli Joseph S., sebediskrepanční teorie, Continous Performance Test (CPT), Bourdon Benjamin, PERMA (akronym), flourishing (angl.), Chlup, Conklin Edmund Smith, Thomae Hans, protopsychologie, asocianismus v psychologii, pedagogicka psychologie a její úkoly, předmět psychologie práce, CTT zkratka v humanitních vědách, Goodenoughová Florence Laura, poradenská pedagogická psychologie, preadaptace, VÚDPaP zkratka, perinatální psychologie, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), existenciální analýza (EA), kognitivní disonance, lifespan psychology (LP), Lehr Ursula, mentální věk, Krejčí, neuropsychologie, terminal values, Mehrabian Albert, Learning Style Questionnaire (LSQ), ideal realismus, cefaloid, Standing Committee on Crisis, Brentano Franz (1838-1917), humaniora, Hermann Ebbinghaus (1850-1909), CDS zkratka, psychodynamické teorie v psychologii, Pargament, Šulek, Boroš, Bárta Boleslav, Čáda František, Rostohar, Wilhelm Wundt (1932-1920), Köhler Wolfgang (1887-1967), edukativní psychologie, IUPsyS zkratka v psychologii, Bain Alexander, Mill John Stuart (1806-1873), Master of Arts (MA, psychologie zdraví, Čečetka Juraj, Tardy Vladimír, IAAP zkratka v psychologii, Snyder C.R., Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), Klages Ludwig (1872-1956), kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), Dratvová Albína (1892-1969), Lipmann Otto (1880-1933), Huarte Juan (1529-1588), Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), life span development psychology, denkpsychologie

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz