Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Bain Alexander, Mill John Stuart (1806-1873), edukativní psychologie, mentální věk, Thomae Hans, Master of Arts (MA, psychologie zdraví, IAAP zkratka v psychologii, IUPsyS zkratka v psychologii, Tardy Vladimír, Čečetka Juraj, Bažány Miroslav, Lehr Ursula, flourishing (angl.), Secret Life of the Unborn Child, tvarová a celostní psychologie, Verny Thomas R., Preyer, gestaltismus, personalistická psychologie, transpersonální psychologie, Bourdon Benjamin, Continous Performance Test (CPT), sebediskrepanční teorie, Renzulli Joseph S., Snyder C.R., Jurovský Anton (1908-1985)-, Watson John Broadus (1878-1958), Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), life span development psychology, Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Köhler Wolfgang (1887-1967), Hermann Ebbinghaus (1850-1909), Learning Style Questionnaire (LSQ), ideal realismus, Mehrabian Albert, terminal values, Wilhelm Wundt (1932-1920), Neisser Ulric, Tomáš Akvinský (1225-1274), Klages Ludwig (1872-1956), kognitivní psychologie, Le Bon Gustav (1841-1931), Titchener Edward Bradford (1867-1927), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Stern William (1871-1938), Huarte Juan (1529-1588), Lipmann Otto (1880-1933), Dratvová Albína (1892-1969), Cattell James McKeen (1860-1944), Vives J.L., psychologie práce, protopsychologie, Jurčo Martin, Kačáni Vladislav, Taročková Tatiana, Sedláková Miluše psycholožka, motivy, Coctail party phenomen, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Chalupa Bohumír, fenomén koktejlové party, Coctail Party Probleme, Hraše Josef, Efekt Dunninga a Kruegera, normalita a abnormalita osobnosti, Psychodiagnostické metody, normální a abnormální osobnost, percepce a její závady a poruchy, psychologické vědy, motivace osobnosti, persona (osobnost) v psychologii, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, aplikované (užité, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, longevita, existenciální analýza (EA), lifespan psychology (LP), Lindner, Čáda František a psychologie, Chlup, motivační analýza, charakter jako personální složka, vývojová psychologie, prenatální psychologie, diferenciální psychologie, Schmidt H.D., Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), eluze, city v lidském životě, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, perinatální psychologie, Boroš Julius (1934 - 2004), Schürer Miroslav (1927-1990), Olga Kolaříková (1927-2005), Kolaříková Olga (1927-2005), Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), Koffka Kurt, geropsychologie, sociální atitudy, Conklin Edmund Smith, Hvozdík Ján, cefaloid, Standing Committee on Crisis, kritická psychologie, feministická psychologie, diskurzivní psychologie, etogenika, nomotetický přístup, verstehende Psychologie, sociální psychologie, selektivní interakce, selektivní retence, mikroprostředí, valeologická psychologie, polyparadigmatičnost, adultopsychologie, jungián, naratologie, New social sciences, Schreibtischpsychologie (něm.), komparativní psychologie, life-span psychologie, vědomí, logoterapie, adlerián, atrakce ve skupině, PAS zkratka ve zdravotnictví, pozitivní diskriminace, reatribuce, zrcadlení (pacing), nomologie, kognitivní, psychopatologie, psychotechnika, public relations, kalibrace, grafologie, astropsychologie, artificializmus, ergonomie, gestaltizmus, glissando, superego, synchronicita, reflektivita, bubbe psychologie, reverzal, forenzní discipliny, psychometrie v magii, psychoimunologie, avidita, sen, Multiple Inteligences Model, tapping, ustanovka, psychologie kultury, pedopsychologie, Wundt, Čáda, Krejčí, Rostohar, Čáda František, Komenský, Spranger, Szondi Leopold (1893-1986), plató efekt, Maslow, Alfred, Kratina, Bárta Boleslav, Boroš, neuropsychologie, humaniora, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), Brentano Franz (1838-1917), Hall Granville Stanley (1844-1924), CDS zkratka, humanistická psychologie, Šulek, Míček, Pargament, psychodynamické teorie v psychologii, behaviorální, Husserl Edmund (1859-1938), contain (angl.), splitting, Selbst, Münsterberg Hugo (1863-1916), duchovědná psychologie, analytický, afasie, estopsychologie, gerontopsychologie, Jung Carl Gustav, Baumgartenová Franziska(1883-1971), Katz David (1884-1953), Vilém Chmelař (1892-1988), Stavěl Josef (1901-1986), Developmental Psychology, Personality Psychology (angl.), Psychology of Education (angl.), Kohoutek Rudolf, Konfucius (551-479 př.n.l.), General Psychology (angl.), Chapters from Social Psychology, Ross E.A., McDougall W., Gestalt psychologie, Introduction to Psychology, ambivalentníKnihy

Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie
Pedagogická psychologie pro učitele -- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan
Přehled psychologie -- autor: Kern Hans, Mehl Christine, Nolz Hellgried
Psychologie a doteková povolání -- autor: Vlček Václav
Může být psychologie vědou? -- autor: Pokryškin A.L., Rybakov V.A.

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie adolescence
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz