Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, school psychology (angl.), child psychology (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, Souček Rudolf, Langmeier Josef, Hradecká Milada, Švancara Josef, Mach Ernst, Ribot T.A., Bühlerová Ch., Baldwin James M., Dougall William, Pardel Tomáš, Koščo Jozef, Šeracký František, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, sebeřízení, prevence, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Uvod do edukační psychologie, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí normální, charakter a jeho utváření, závady a poruchy vědomí, sebevědomí snížené, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Cannon W.B., Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, emocionální inteligence jako konstrukt, clinical psychology (angl.), asocianismus v psychologii, pedagogicko psychologické výzkumy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, předmět pedagogické psychologie, Ušinský K.D., Claparéde Edouard, Thorndike Edward L., Steiner Rudolf, Jung, vývoj, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, role a pozice dítěte mezi sourozenci, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, zvýšené psychosomatické tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, Psychologie duševního vývoje člověkaá, sebepoznání a sebeřízení, pracovní prostředí a psychosomatika, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, prostředí a psychosomatika člověka, Úvod do vývojové psychologie, Úvod do asocianistické psychologie, sociální psychologie práce a řízení, sociální interakce ve skupině, IACEP zkratka, inženýrská psychologie, závady a poruchy pohybu, emoce, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, náladovost člověka, talent v otázkách a odpovědích, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoční poruchy, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, studijní a profesní poradenství, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávání dificilit, hodnotové orientace (typy), dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, účinná sociální komunikace, Styly a strategie vyučování a učení, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, rodina a saturace potřeb, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, kreativní a talentované osoby, kazuistická psychologie, klinická psychologie, edukativní, psychologie biologická, osobnost (persona), pracovní motivace a stimulace, Koláček Štěpán (1930-2011), klinický psycholog, OAZ zkratka v psychologii, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, interakce, zájmy, Famile a persona, schopnosti a nadání, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, pedagogicka psychologie a její úkoly, předmět psychologie práce, estopsychologie, gerontopsychologie, pedopsychologie, psychologie kultury, Jung Carl Gustav, Baumgartenová Franziska(1883-1971), splitting, afasie, Katz David (1884-1953), life-span psychologie, komparativní psychologie, PAS zkratka ve zdravotnictví, atrakce ve skupině, adlerián, pozitivní diskriminace, logoterapie, Schreibtischpsychologie (něm.), naratologie, New social sciences, contain (angl.), Selbst, Psychology of Education (angl.), Developmental Psychology, Personality Psychology (angl.), Konfucius (551-479 př.n.l.), behaviorální, Maslow, Szondi Leopold (1893-1986), plató efekt, General Psychology (angl.), Chapters from Social Psychology, Vilém Chmelař (1892-1988), duchovědná psychologie, Münsterberg Hugo (1863-1916), Stavěl Josef (1901-1986), Ross E.A., Introduction to Psychology, Gestalt psychologie, McDougall W., jungián, adultopsychologie, synchronicita, superego, public relations, psychotechnika, sen, naučená bezmocnost, ustanovka, tapping, Multiple Inteligences Model, psychopatologie, nomologie, ergonomie, astropsychologie, artificializmus, gestaltizmus, glissando, kognitivní, kalibrace, grafologie, avidita, psychoimunologie, verstehende Psychologie, polyparadigmatičnost, valeologická psychologie, feministická psychologie, kritická psychologie, nomotetický přístup, etogenika, diskurzivní psychologie, mikroprostředí, selektivní interakce, reverzal, reflektivita, bubbe psychologie, forenzní discipliny, psychometrie v magii, selektivní retence, reatribuce, zrcadlení (pacing), Alfred Adler, Spranger, Preyer, Secret Life of the Unborn Child, tvarová a celostní psychologie, personalistická psychologie, gestaltismus, Schmidt H.D., Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), diferenciální psychologie, Renzulli Joseph S., sebediskrepanční teorie, Thomae Hans, mentální věk, edukativní psychologie, Lehr Ursula, flourishing (angl.), Continous Performance Test (CPT), Bourdon Benjamin, PERMA (akronym), eluze, vývojová psychologie, VÚDPaP zkratka, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, protopsychologie, preadaptace, CTT zkratka v humanitních vědách, Goodenoughová Florence Laura, poradenská pedagogická psychologie, fenomén koktejlové party, efekt ukotvení v psychologii, Conklin Edmund Smith, geropsychologie, Chlup, perinatální psychologie, lifespan psychology (LP), anchoring effect (angl.), existenciální analýza (EA), kognitivní disonance, Bain Alexander, Mill John Stuart (1806-1873), Brentano Franz (1838-1917), neuropsychologie, humaniora, Standing Committee on Crisis, cefaloid, Mehrabian Albert, Learning Style Questionnaire (LSQ), ideal realismus, CDS zkratka, psychodynamické teorie v psychologii, Rostohar, Krejčí, Komenský, Čáda František, Bárta Boleslav, Pargament, Šulek, Boroš, terminal values, Wilhelm Wundt (1932-1920), IUPsyS zkratka v psychologii, Snyder C.R., Klages Ludwig (1872-1956), IAAP zkratka v psychologii, Tardy Vladimír, Master of Arts (MA, psychologie zdraví, Čečetka Juraj, kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), Köhler Wolfgang (1887-1967), Hermann Ebbinghaus (1850-1909), life span development psychology, Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), Dratvová Albína (1892-1969), Lipmann Otto (1880-1933), Huarte Juan (1529-1588), ambivalentníKnihy

Pedagogická psychologie pro učitele -- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan
Nářek mrtvých -- autor: Hillman James, Shamdasani Sonu
Obecná psychologie -- autor: Nakonečný Milan
Přehled psychologie -- autor: Kern Hans, Mehl Christine, Nolz Hellgried
Významné postavy americké psychologie -- autor: Soudková Miluše

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz