Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ambivalentní, Maňák Josef, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Souček Rudolf, Langmeier Josef, child psychology (angl.), school psychology (angl.), Vaněk Jan, osobnost dítěte, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Hradecká Milada, Švancara Josef, Pardel Tomáš, Koščo Jozef, Šeracký František, Dougall William, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, Mach Ernst, formování chování a prožívání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Uvod do edukační psychologie, prevence, sebeřízení, profesní a studijní orientacei, nadané a tvořivé osobnosti, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, závady a poruchy vědomí, sebevědomí snížené, sebevědomí normální, výchova tvořivosti, Baldwin James M., Ribot T.A., novověká filozofie, Úvod do kognitivní psychologie, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do humanistické psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, práce a její motivace, Bühlerová Ch., předmět psychologie duševního vývoje, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Cannon W.B., Claparéde Edouard, Thorndike Edward L., Steiner Rudolf, Ušinský K.D., předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, psychologické aspekty pracovní činnosti, hlubinná psychologie, Jung, vývoj, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, Úvod do duchovědné psychologie, Filozofie, emocionální inteligence jako konstrukt, sebepoznání a sebeřízení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, hodnotové orientace (typy), dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, zvýšená psychosomatická tenze, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, Psychologie duševního vývoje člověkaá, Úvod do vývojové psychologie, Úvod do asocianistické psychologie, emoce, vrozené závady a poruchy, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, závady a poruchy pohybu, psychobiologie, management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, dušesloví, dušezpyt, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, abnormal psychology (ang.), výchova problémových dětí, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, PMT zkraka v psychologii, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, výkonnost lidské paměti, inženýrská psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Pozitiva a negativa a učitelské profese, doplňující pedagogické studium, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, sociální psychologie práce a řízení, psychologie biologická, sociální interakce ve skupině, IACEP zkratka, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, osobnost (persona), pracovní motivace a stimulace, Koláček Štěpán (1930-2011), edukativní, zájmy, kreativní a talentované osoby, kazuistická psychologie, klinická psychologie, klinický psycholog, OAZ zkratka v psychologii, Famile a persona, schopnosti a nadání, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, pedagogicko psychologické výzkumy, clinical psychology (angl.), artificializmus, psychologie kultury, afasie, Katz David (1884-1953), Baumgartenová Franziska(1883-1971), Jung Carl Gustav, estopsychologie, gerontopsychologie, pedopsychologie, life-span psychologie, contain (angl.), komparativní psychologie, Schreibtischpsychologie (něm.), naratologie, New social sciences, logoterapie, pozitivní diskriminace, PAS zkratka ve zdravotnictví, splitting, Selbst, adlerián, Personality Psychology (angl.), Maslow, Szondi Leopold (1893-1986), plató efekt, behaviorální, Konfucius (551-479 př.n.l.), Psychology of Education (angl.), Developmental Psychology, General Psychology (angl.), Münsterberg Hugo (1863-1916), Chapters from Social Psychology, Introduction to Psychology, Gestalt psychologie, McDougall W., Ross E.A., Stavěl Josef (1901-1986), Vilém Chmelař (1892-1988), duchovědná psychologie, atrakce ve skupině, jungián, Spranger, psychotechnika, tapping, Multiple Inteligences Model, naučená bezmocnost, sen, synchronicita, superego, public relations, psychopatologie, avidita, nomologie, kognitivní, kalibrace, grafologie, glissando, gestaltizmus, ergonomie, astropsychologie, ustanovka, psychoimunologie, adultopsychologie, valeologická psychologie, nomotetický přístup, etogenika, diskurzivní psychologie, kritická psychologie, feministická psychologie, verstehende Psychologie, polyparadigmatičnost, mikroprostředí, bubbe psychologie, selektivní interakce, selektivní retence, reatribuce, zrcadlení (pacing), psychometrie v magii, forenzní discipliny, reverzal, reflektivita, Alfred Adler, Komenský, asocianismus v psychologii, Secret Life of the Unborn Child, eluze, Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), diferenciální psychologie, Schmidt H.D., gestaltismus, Preyer, tvarová a celostní psychologie, Chlup, personalistická psychologie, Renzulli Joseph S., sebediskrepanční teorie, Continous Performance Test (CPT), Bourdon Benjamin, PERMA (akronym), flourishing (angl.), vývojová psychologie, geropsychologie, Thomae Hans, VÚDPaP zkratka, pedagogicka psychologie a její úkoly, předmět psychologie práce, CTT zkratka v humanitních vědách, Goodenoughová Florence Laura, poradenská pedagogická psychologie, preadaptace, protopsychologie, Coctail party phenomen, Conklin Edmund Smith, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), existenciální analýza (EA), kognitivní disonance, lifespan psychology (LP), perinatální psychologie, Lehr Ursula, mentální věk, Krejčí, neuropsychologie, terminal values, Mehrabian Albert, Learning Style Questionnaire (LSQ), ideal realismus, cefaloid, Standing Committee on Crisis, Brentano Franz (1838-1917), humaniora, Hermann Ebbinghaus (1850-1909), CDS zkratka, psychodynamické teorie v psychologii, Pargament, Šulek, Boroš, Bárta Boleslav, Čáda František, Rostohar, Wilhelm Wundt (1932-1920), Köhler Wolfgang (1887-1967), edukativní psychologie, IUPsyS zkratka v psychologii, Bain Alexander, Mill John Stuart (1806-1873), Master of Arts (MA, psychologie zdraví, Čečetka Juraj, Tardy Vladimír, IAAP zkratka v psychologii, Snyder C.R., Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), Klages Ludwig (1872-1956), kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), Dratvová Albína (1892-1969), Lipmann Otto (1880-1933), Huarte Juan (1529-1588), Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), life span development psychology, folk psychology (ang.)Knihy

Pedagogická psychologie pro učitele -- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan
Psychologie a doteková povolání -- autor: Vlček Václav
Přehled psychologie -- autor: Kern, Hanz, Mehl, Christine, Nolz, Hellgried, Peter, Martin
Obecná psychologie -- autor: Nakonečný Milan
Přehled dějin reflexe psychologie osobnosti v našich zemích -- autor: Förster Josef

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz