Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, Steiner Rudolf, Ušinský K.D., předmět pedagogické psychologie, Thorndike Edward L., Claparéde Edouard, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Cannon W.B., předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, pozice a role ve skupinách, vývoj, hlubinná psychologie, Jung, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, lifespan psychology (LP), perinatální psychologie, Conklin Edmund Smith, kognitivní disonance, existenciální analýza (EA), efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), geropsychologie, Chlup, diferenciální psychologie, Schmidt H.D., Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), vývojová psychologie, eluze, fenomén koktejlové party, Coctail Party Probleme, clinical psychology (angl.), asocianismus v psychologii, pedagogicka psychologie a její úkoly, emocionální inteligence jako konstrukt, pedagogicko psychologické výzkumy, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, předmět psychologie práce, CTT zkratka v humanitních vědách, VÚDPaP zkratka, Coctail party phenomen, protopsychologie, preadaptace, Goodenoughová Florence Laura, poradenská pedagogická psychologie, Bühlerová Ch., Ribot T.A., normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Filozofie, novověká filozofie, osobnost a její poznávání, Uvod do edukační psychologie, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, zájmy, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, prevence, sebeřízení, Maňák Josef, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Vaněk Jan, school psychology (angl.), Langmeier Josef, child psychology (angl.), Hradecká Milada, Švancara Josef, Baldwin James M., Mach Ernst, Dougall William, Šeracký František, Pardel Tomáš, Koščo Jozef, Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, závady a poruchy vědomí, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, sebevědomí snížené, sebevědomí normální, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, gestaltismus, Preyer, logoterapie, pozitivní diskriminace, PAS zkratka ve zdravotnictví, New social sciences, naratologie, komparativní psychologie, Schreibtischpsychologie (něm.), atrakce ve skupině, adlerián, diskurzivní psychologie, kritická psychologie, feministická psychologie, etogenika, nomotetický přístup, jungián, adultopsychologie, life-span psychologie, psychologie kultury, Münsterberg Hugo (1863-1916), Selbst, contain (angl.), duchovědná psychologie, Vilém Chmelař (1892-1988), Ross E.A., Stavěl Josef (1901-1986), splitting, afasie, gerontopsychologie, pedopsychologie, estopsychologie, Jung Carl Gustav, Katz David (1884-1953), Baumgartenová Franziska(1883-1971), verstehende Psychologie, polyparadigmatičnost, psychotechnika, psychopatologie, nomologie, public relations, superego, sen, synchronicita, kognitivní, kalibrace, astropsychologie, artificializmus, ergonomie, gestaltizmus, grafologie, glissando, naučená bezmocnost, Multiple Inteligences Model, reatribuce, zrcadlení (pacing), psychometrie v magii, selektivní retence, selektivní interakce, valeologická psychologie, mikroprostředí, forenzní discipliny, reverzal, ustanovka, tapping, avidita, psychoimunologie, reflektivita, bubbe psychologie, McDougall W., Gestalt psychologie, Snyder C.R., Klages Ludwig (1872-1956), kognitivní psychologie, IUPsyS zkratka v psychologii, IAAP zkratka v psychologii, Čečetka Juraj, Tardy Vladimír, Cattell James McKeen (1860-1944), Dratvová Albína (1892-1969), Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), Köhler Wolfgang (1887-1967), life span development psychology, Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), Lipmann Otto (1880-1933), Huarte Juan (1529-1588), psychologie zdraví, Master of Arts (MA, sebediskrepanční teorie, Continous Performance Test (CPT), Bourdon Benjamin, Renzulli Joseph S., personalistická psychologie, Secret Life of the Unborn Child, tvarová a celostní psychologie, PERMA (akronym), flourishing (angl.), Bain Alexander, Mill John Stuart (1806-1873), edukativní psychologie, mentální věk, Lehr Ursula, Thomae Hans, Hermann Ebbinghaus (1850-1909), Wilhelm Wundt (1932-1920), Maslow, Szondi Leopold (1893-1986), plató efekt, Alfred Adler, Spranger, Krejčí, Komenský, behaviorální, Konfucius (551-479 př.n.l.), Chapters from Social Psychology, Introduction to Psychology, General Psychology (angl.), Personality Psychology (angl.), Psychology of Education (angl.), Developmental Psychology, Rostohar, Čáda František, cefaloid, Standing Committee on Crisis, Brentano Franz (1838-1917), ideal realismus, Learning Style Questionnaire (LSQ), terminal values, Mehrabian Albert, neuropsychologie, humaniora, Boroš, Bárta Boleslav, Šulek, Pargament, CDS zkratka, psychodynamické teorie v psychologii, ambivalentníKnihy

Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie
Pedagogická psychologie pro učitele -- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan
Může být psychologie vědou? -- autor: Pokryškin A.L., Rybakov V.A.
Psychologie a doteková povolání -- autor: Vlček Václav
Obecná psychologie -- autor: Nakonečný Milan

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz