Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Psychodiagnostické metody, motivace osobnosti, persona (osobnost) v psychologii, normalita a abnormalita osobnosti, normální a abnormální osobnost, didaktika a psychodidaktika, psychologické vědy, percepce a její závady a poruchy, longevita, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, Taročková Tatiana, Kačáni Vladislav, protopsychologie, Sedláková Miluše psycholožka, Hraše Josef, aplikované (užité, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, Efekt Dunninga a Kruegera, psychodidaktika, normality (angl.), klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, senzitivita s intropunitivitou, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, personalismus a charakterologie, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, memory (angl.), motivation (angl.), healthy lifestyle, preadaptace, sociální skupina, Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, potřeby, osobnost v psychologii, personality (angl.), Jurčo Martin, motivy, Čáda František a psychologie, vývojová psychologie, prenatální psychologie, Lindner, Chlup, city v lidském životě, charakter jako personální složka, motivační analýza, eluze, Tiefenpsychologie (něm.), gestaltismus, Preyer, Verny Thomas R., Vives J.L., psychologie práce, Depth Psychology (angl.), diferenciální psychologie, Schmidt H.D., persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, geropsychologie, anchoring effect (angl.), existenciální analýza (EA), lifespan psychology (LP), efekt ukotvení v psychologii, Chalupa Bohumír, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, Kolaříková Olga (1927-2005), Olga Kolaříková (1927-2005), Hvozdík Ján, Conklin Edmund Smith, sociální atitudy, Koffka Kurt, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), Schürer Miroslav (1927-1990), perinatální psychologie, Boroš Julius (1934 - 2004), experimentální psychologie, celostní a tvarová psychologie, adaptace člověka v náročných situacích, novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, mládí, didaktické testy, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, sebevýchova, středověká psychologie, staří římští myslitelé, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, starořečtí myslitelé, pozorování, Tělesné, školní vysvědčení, tvořivost (kreativita), vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, senzitivní osoby s intropunitivitou, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, edukace hodnot, sebevědomí a jeho poruchy, patopsychologie ve školství, První česká školská psychologická poradna a klinika, genderové problémy člověka, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, školní prostředí, prokreativní antikreativní podmínky, typy osobnosti učitelů a učitelek, klientelismus a ritualizované chování, typy adaptace člověka, motivace a stimulace chování a prožívání, infantilismus osobnostní a školní docházka, vývoj jedince, předškolní dítě, batole (toddler), edukační psychologie, autokognice a self-management, Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), psychometrika v praxi, postpubescence, perinatální období vývoje, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, poradenská pedagogická psychologie, seniorita normální a abnormální, efektivní styly učení a vyučování, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, PROFESIOGRAMY V PRAXI, psychologie práce a řízení, závady a poruchy řeči, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, prenatální vývoj a porod, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodové (genderové) studie, normální prenatální vývoj a porod, schopnosti a dovednosti, životní styl, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, anormativni chovani dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, Secret Life of the Unborn Child, tvarová a celostní psychologie, life-span psychologie, komparativní psychologie, Schreibtischpsychologie (něm.), psychologie kultury, pedopsychologie, Jung Carl Gustav, estopsychologie, gerontopsychologie, naratologie, New social sciences, adlerián, jungián, adultopsychologie, atrakce ve skupině, PAS zkratka ve zdravotnictví, vědomí, logoterapie, pozitivní diskriminace, Baumgartenová Franziska(1883-1971), Katz David (1884-1953), Introduction to Psychology, Gestalt psychologie, McDougall W., Chapters from Social Psychology, General Psychology (angl.), Psychology of Education (angl.), Developmental Psychology, Personality Psychology (angl.), Ross E.A., Stavěl Josef (1901-1986), splitting, analytický, afasie, contain (angl.), Selbst, Vilém Chmelař (1892-1988), duchovědná psychologie, Münsterberg Hugo (1863-1916), nomotetický přístup, etogenika, superego, public relations, psychotechnika, synchronicita, sen, tapping, Multiple Inteligences Model, naučená bezmocnost, psychopatologie, nomologie, ergonomie, astropsychologie, artificializmus, gestaltizmus, glissando, kognitivní, kalibrace, grafologie, ustanovka, avidita, polyparadigmatičnost, valeologická psychologie, mikroprostředí, sociální psychologie, verstehende Psychologie, diskurzivní psychologie, kritická psychologie, feministická psychologie, selektivní interakce, selektivní retence, reflektivita, bubbe psychologie, psychoimunologie, reverzal, forenzní discipliny, reatribuce, zrcadlení (pacing), psychometrie v magii, Kohoutek Rudolf, Konfucius (551-479 př.n.l.), Le Bon Gustav (1841-1931), Klages Ludwig (1872-1956), kognitivní psychologie, Titchener Edward Bradford (1867-1927), Frankl Viktor Emil (1905-1997), IUPsyS zkratka v psychologii, Snyder C.R., Jurovský Anton (1908-1985)-, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Stern William (1871-1938), Neisser Ulric, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), Tomáš Akvinský (1225-1274), Huarte Juan (1529-1588), Cattell James McKeen (1860-1944), Dratvová Albína (1892-1969), Lipmann Otto (1880-1933), IAAP zkratka v psychologii, Tardy Vladimír, Bourdon Benjamin, PERMA (akronym), flourishing (angl.), Continous Performance Test (CPT), sebediskrepanční teorie, personalistická psychologie, transpersonální psychologie, Renzulli Joseph S., Lehr Ursula, Thomae Hans, psychologie zdraví, Bažány Miroslav, Čečetka Juraj, Master of Arts (MA, Mill John Stuart (1806-1873), mentální věk, edukativní psychologie, Bain Alexander, life span development psychology, Watson John Broadus (1878-1958), Rostohar, Krejčí, Wundt, Čáda František, Bárta Boleslav, Míček, Šulek, Boroš, Čáda, Komenský, plató efekt, behaviorální, Husserl Edmund (1859-1938), Szondi Leopold (1893-1986), Maslow, Spranger, Kratina, Alfred, Pargament, psychodynamické teorie v psychologii, Mehrabian Albert, Learning Style Questionnaire (LSQ), ideal realismus, terminal values, Wilhelm Wundt (1932-1920), Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), Köhler Wolfgang (1887-1967), Hermann Ebbinghaus (1850-1909), cefaloid, Standing Committee on Crisis, CDS zkratka, psychosociální zanedbanost, humanistická psychologie, humaniora, neuropsychologie, Hall Granville Stanley (1844-1924), Brentano Franz (1838-1917), Herbart Johann Friedrich (1770-1841), ambivalentníKnihy

Psychologie - přehled základních oborů -- autor: Nakonečný Milan
Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie
Může být psychologie vědou? -- autor: Pokryškin A.L., Rybakov V.A.
Pedagogická psychologie pro učitele -- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan
Psychologie a doteková povolání -- autor: Vlček Václav

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz