Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

vývoj, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, Jung, hlubinná psychologie, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, role a pozice dítěte mezi sourozenci, práce a její motivace, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, Ušinský K.D., Steiner Rudolf, Pardel Tomáš, Koščo Jozef, Šeracký František, Švancara Josef, Hradecká Milada, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Dougall William, Baldwin James M., Cannon W.B., Claparéde Edouard, Thorndike Edward L., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Bühlerová Ch., Mach Ernst, Ribot T.A., školní, Edukace, protopsychologie, VÚDPaP zkratka, Coctail party phenomen, preadaptace, poradenská pedagogická psychologie, CTT zkratka v humanitních vědách, Goodenoughová Florence Laura, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, lifespan psychology (LP), perinatální psychologie, Conklin Edmund Smith, kognitivní disonance, existenciální analýza (EA), efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), předmět psychologie práce, pedagogicka psychologie a její úkoly, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, emocionální inteligence jako konstrukt, clinical psychology (angl.), asocianismus v psychologii, pedagogicko psychologické výzkumy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, Maňák Josef, Vaněk Jan, doplňující pedagogické studium, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, zájmy, interakce, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, Mládí a jeho vývoj, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, schopnosti a nadání, Famile a persona, intrapunitivita, tvořiví a talentovaní lidé, osobnost (persona), IACEP zkratka, sociální interakce ve skupině, inženýrská psychologie, sociální psychologie práce a řízení, pracovní motivace a stimulace, Koláček Štěpán (1930-2011), klinická psychologie, klinický psycholog, OAZ zkratka v psychologii, kazuistická psychologie, kreativní a talentované osoby, psychologie biologická, edukativní, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, sebevědomí normální, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí snížené, závady a poruchy vědomí, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Langmeier Josef, child psychology (angl.), school psychology (angl.), Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, sebeřízení, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, prevence, Uvod do edukační psychologie, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, geropsychologie, Chlup, naratologie, New social sciences, logoterapie, Schreibtischpsychologie (něm.), komparativní psychologie, pedopsychologie, psychologie kultury, life-span psychologie, pozitivní diskriminace, PAS zkratka ve zdravotnictví, nomotetický přístup, etogenika, diskurzivní psychologie, adultopsychologie, jungián, atrakce ve skupině, adlerián, gerontopsychologie, estopsychologie, Ross E.A., Stavěl Josef (1901-1986), Vilém Chmelař (1892-1988), McDougall W., Gestalt psychologie, Chapters from Social Psychology, Introduction to Psychology, duchovědná psychologie, Münsterberg Hugo (1863-1916), Katz David (1884-1953), Baumgartenová Franziska(1883-1971), Jung Carl Gustav, afasie, splitting, Selbst, contain (angl.), kritická psychologie, feministická psychologie, public relations, psychotechnika, psychopatologie, superego, synchronicita, naučená bezmocnost, sen, nomologie, kognitivní, ergonomie, astropsychologie, artificializmus, gestaltizmus, glissando, kalibrace, grafologie, Multiple Inteligences Model, tapping, selektivní interakce, selektivní retence, reatribuce, mikroprostředí, valeologická psychologie, verstehende Psychologie, polyparadigmatičnost, zrcadlení (pacing), psychometrie v magii, psychoimunologie, avidita, ustanovka, bubbe psychologie, reflektivita, forenzní discipliny, reverzal, General Psychology (angl.), Personality Psychology (angl.), Mill John Stuart (1806-1873), Master of Arts (MA, psychologie zdraví, Bain Alexander, edukativní psychologie, Thomae Hans, mentální věk, Čečetka Juraj, Tardy Vladimír, kognitivní psychologie, Cattell James McKeen (1860-1944), Dratvová Albína (1892-1969), Klages Ludwig (1872-1956), Snyder C.R., IAAP zkratka v psychologii, IUPsyS zkratka v psychologii, Lehr Ursula, flourishing (angl.), diferenciální psychologie, Schmidt H.D., gestaltismus, Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), vývojová psychologie, eluze, Preyer, Secret Life of the Unborn Child, Continous Performance Test (CPT), Bourdon Benjamin, PERMA (akronym), sebediskrepanční teorie, Renzulli Joseph S., tvarová a celostní psychologie, personalistická psychologie, Lipmann Otto (1880-1933), Huarte Juan (1529-1588), Rostohar, Krejčí, Komenský, Čáda František, Bárta Boleslav, Šulek, Boroš, Spranger, Alfred Adler, Konfucius (551-479 př.n.l.), Psychology of Education (angl.), Developmental Psychology, behaviorální, plató efekt, Maslow, Szondi Leopold (1893-1986), Pargament, psychodynamické teorie v psychologii, Hermann Ebbinghaus (1850-1909), Wilhelm Wundt (1932-1920), terminal values, Köhler Wolfgang (1887-1967), Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), life span development psychology, Mehrabian Albert, Learning Style Questionnaire (LSQ), neuropsychologie, humaniora, CDS zkratka, Brentano Franz (1838-1917), Standing Committee on Crisis, ideal realismus, cefaloid, ambivalentníKnihy

Pedagogická psychologie pro učitele -- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan
Nářek mrtvých -- autor: Hillman James, Shamdasani Sonu
Obecná psychologie -- autor: Nakonečný Milan
Přehled psychologie -- autor: Kern Hanz
Významné postavy americké psychologie -- autor: Soudková Miluše

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz