Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Chlup, Lindner, Čáda František a psychologie, motivační analýza, charakter jako personální složka, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, city v lidském životě, vývojová psychologie, prenatální psychologie, Schmidt H.D., psychologie práce, diferenciální psychologie, Depth Psychology (angl.), eluze, Tiefenpsychologie (něm.), geropsychologie, sociální atitudy, lifespan psychology (LP), Kolaříková Olga (1927-2005), existenciální analýza (EA), anchoring effect (angl.), Chalupa Bohumír, efekt ukotvení v psychologii, Olga Kolaříková (1927-2005), Schürer Miroslav (1927-1990), Hvozdík Ján, Conklin Edmund Smith, Koffka Kurt, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), perinatální psychologie, Boroš Julius (1934 - 2004), Vives J.L., gestaltismus, Bažány Miroslav, Čečetka Juraj, Tardy Vladimír, psychologie zdraví, Master of Arts (MA, Bain Alexander, Mill John Stuart (1806-1873), IAAP zkratka v psychologii, IUPsyS zkratka v psychologii, Le Bon Gustav (1841-1931), Klages Ludwig (1872-1956), Titchener Edward Bradford (1867-1927), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Snyder C.R., Jurovský Anton (1908-1985)-, edukativní psychologie, mentální věk, personalistická psychologie, transpersonální psychologie, tvarová a celostní psychologie, Secret Life of the Unborn Child, Preyer, Verny Thomas R., Renzulli Joseph S., sebediskrepanční teorie, Lehr Ursula, Thomae Hans, flourishing (angl.), PERMA (akronym), Continous Performance Test (CPT), Bourdon Benjamin, fenomén koktejlové party, Coctail Party Probleme, celostní a tvarová psychologie, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, poradenská pedagogická psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, memory (angl.), senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, psychometrika v praxi, autokognice a self-management, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, psychologie práce a řízení, PROFESIOGRAMY V PRAXI, edukační psychologie, vývoj jedince, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), perinatální období vývoje, postpubescence, předškolní dítě, batole (toddler), motivation (angl.), potřeby, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, Efekt Dunninga a Kruegera, aplikované (užité, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, persona (osobnost) v psychologii, longevita, Hraše Josef, Sedláková Miluše psycholožka, motivy, Coctail party phenomen, Jurčo Martin, protopsychologie, Taročková Tatiana, Kačáni Vladislav, motivace osobnosti, Psychodiagnostické metody, healthy lifestyle, preadaptace, Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, osobnost v psychologii, personality (angl.), sociální skupina, normality (angl.), normální a abnormální osobnost, normalita a abnormalita osobnosti, percepce a její závady a poruchy, psychologické vědy, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, kognitivní psychologie, Dilthey Wilhelm (1833-1911), atrakce ve skupině, adlerián, jungián, PAS zkratka ve zdravotnictví, pozitivní diskriminace, vědomí, logoterapie, adultopsychologie, nomotetický přístup, verstehende Psychologie, sociální psychologie, feministická psychologie, kritická psychologie, etogenika, diskurzivní psychologie, New social sciences, naratologie, Katz David (1884-1953), Baumgartenová Franziska(1883-1971), afasie, analytický, contain (angl.), splitting, Jung Carl Gustav, estopsychologie, komparativní psychologie, Schreibtischpsychologie (něm.), life-span psychologie, psychologie kultury, gerontopsychologie, pedopsychologie, polyparadigmatičnost, valeologická psychologie, psychotechnika, psychopatologie, nomologie, public relations, superego, sen, synchronicita, kognitivní, kalibrace, astropsychologie, artificializmus, ergonomie, gestaltizmus, grafologie, glissando, naučená bezmocnost, Multiple Inteligences Model, zrcadlení (pacing), psychometrie v magii, reatribuce, selektivní retence, mikroprostředí, selektivní interakce, forenzní discipliny, reverzal, ustanovka, tapping, avidita, psychoimunologie, reflektivita, bubbe psychologie, Selbst, Münsterberg Hugo (1863-1916), Standing Committee on Crisis, Hall Granville Stanley (1844-1924), Brentano Franz (1838-1917), cefaloid, ideal realismus, Mehrabian Albert, Learning Style Questionnaire (LSQ), Herbart Johann Friedrich (1770-1841), neuropsychologie, psychodynamické teorie v psychologii, Pargament, humanistická psychologie, psychosociální zanedbanost, humaniora, CDS zkratka, terminal values, Wilhelm Wundt (1932-1920), Huarte Juan (1529-1588), Tomáš Akvinský (1225-1274), Lipmann Otto (1880-1933), Dratvová Albína (1892-1969), Stern William (1871-1938), Cattell James McKeen (1860-1944), Neisser Ulric, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Köhler Wolfgang (1887-1967), Hermann Ebbinghaus (1850-1909), Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), Watson John Broadus (1878-1958), Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), life span development psychology, Míček, Šulek, Personality Psychology (angl.), General Psychology (angl.), Developmental Psychology, Psychology of Education (angl.), Konfucius (551-479 př.n.l.), Kohoutek Rudolf, Chapters from Social Psychology, Introduction to Psychology, Vilém Chmelař (1892-1988), duchovědná psychologie, Stavěl Josef (1901-1986), Ross E.A., Gestalt psychologie, McDougall W., Husserl Edmund (1859-1938), behaviorální, Krejčí, Wundt, Rostohar, Čáda František, Boroš, Bárta Boleslav, Čáda, Komenský, Szondi Leopold (1893-1986), plató efekt, Maslow, Alfred, Spranger, Kratina, ambivalentníKnihy

Psychologie -- autor: Nekonečný Milan
Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie
Může být psychologie vědou? -- autor: Pokryškin A.L., Rybakov V.A.
Pedagogická psychologie pro učitele -- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan
Přehled psychologie -- autor: Kern Hans, Mehl Christine, Nolz Hellgried

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie adolescence
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz