Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, Motives (angl.), healthy lifestyle, osobnost v psychologii, potřeby, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, memory (angl.), motivation (angl.), preadaptace, sociální skupina, normální a abnormální osobnost, normalita a abnormalita osobnosti, Psychodiagnostické metody, motivace osobnosti, percepce a její závady a poruchy, psychologické vědy, normality (angl.), psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, perinatální období vývoje, postpubescence, vývoj jedince, předškolní dítě, batole (toddler), seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, asocianistická psychologie, personalismus a charakterologie, psychologické poradenství na vysokých školách, celostní a tvarová psychologie, experimentální psychologie, persona (osobnost) v psychologii, longevita, Hvozdík Ján, Conklin Edmund Smith, sociální atitudy, geropsychologie, Koffka Kurt, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), Schürer Miroslav (1927-1990), perinatální psychologie, Boroš Julius (1934 - 2004), persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, city v lidském životě, vývojová psychologie, prenatální psychologie, eluze, Čáda František a psychologie, Lindner, charakter jako personální složka, motivační analýza, Chlup, Olga Kolaříková (1927-2005), Kolaříková Olga (1927-2005), Sedláková Miluše psycholožka, Taročková Tatiana, Kačáni Vladislav, protopsychologie, Hraše Josef, Efekt Dunninga a Kruegera, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, aplikované (užité, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, Jurčo Martin, motivy, anchoring effect (angl.), existenciální analýza (EA), lifespan psychology (LP), efekt ukotvení v psychologii, Chalupa Bohumír, Coctail party phenomen, Coctail Party Probleme, fenomén koktejlové party, edukační psychologie, autokognice a self-management, senzitivní osoby s intropunitivitou, První česká školská psychologická poradna a klinika, genderové problémy člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, prehistorie filozofie, vzdělávací potíže, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, klientelismus a ritualizované chování, typy adaptace člověka, tvořivost (kreativita), školní vysvědčení, hodnocení a klasifikace ve škole, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, školní prostředí, vyučovací a učební styly, sebevědomí a jeho poruchy, edukace hodnot, perinatalita, stáří jako vývojová etapa, mladší školní věk (prepuberta), vývojové období batolete, hry dětí předškolního věku, sociální kognice a percepce, intelektové závady a poruchy, CTT zkratka v humanitních vědách, sebehodnocení, životní strategie, metakognice ve školství, city zaměřené na sebe, Goodenoughová Florence Laura, vyučování, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, nálady člověka, výchova a učení, sebevýchova, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), psychometrika, PROFESIOGRAMY V PRAXI, psychologie práce a řízení, normální prenatální vývoj a porod, schopnosti a dovednosti, životní styl, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, středověká psychologie, staří římští myslitelé, starořečtí myslitelé, pozorování, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, didaktické testy, mládí, adaptace člověka v náročných situacích, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, motivace a stimulace chování a prožívání, strukturální vlastnosti osobnosti, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), estopsychologie, gerontopsychologie, pedopsychologie, psychologie kultury, Jung Carl Gustav, Baumgartenová Franziska(1883-1971), analytický, afasie, Katz David (1884-1953), life-span psychologie, komparativní psychologie, pozitivní diskriminace, PAS zkratka ve zdravotnictví, atrakce ve skupině, adlerián, logoterapie, vědomí, Schreibtischpsychologie (něm.), naratologie, New social sciences, splitting, contain (angl.), Psychology of Education (angl.), Developmental Psychology, Personality Psychology (angl.), General Psychology (angl.), Kohoutek Rudolf, Konfucius (551-479 př.n.l.), plató efekt, behaviorální, Husserl Edmund (1859-1938), Chapters from Social Psychology, Introduction to Psychology, duchovědná psychologie, Münsterberg Hugo (1863-1916), Selbst, Vilém Chmelař (1892-1988), Stavěl Josef (1901-1986), Gestalt psychologie, McDougall W., Ross E.A., jungián, adultopsychologie, synchronicita, superego, public relations, psychotechnika, sen, naučená bezmocnost, ustanovka, tapping, Multiple Inteligences Model, psychopatologie, nomologie, ergonomie, astropsychologie, artificializmus, gestaltizmus, glissando, kognitivní, kalibrace, grafologie, avidita, psychoimunologie, verstehende Psychologie, sociální psychologie, polyparadigmatičnost, valeologická psychologie, feministická psychologie, kritická psychologie, nomotetický přístup, etogenika, diskurzivní psychologie, mikroprostředí, selektivní interakce, reverzal, reflektivita, bubbe psychologie, forenzní discipliny, psychometrie v magii, selektivní retence, reatribuce, zrcadlení (pacing), Szondi Leopold (1893-1986), Maslow, Čečetka Juraj, Tardy Vladimír, IAAP zkratka v psychologii, IUPsyS zkratka v psychologii, Bažány Miroslav, psychologie zdraví, Bain Alexander, Mill John Stuart (1806-1873), Master of Arts (MA, Snyder C.R., Jurovský Anton (1908-1985)-, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Stern William (1871-1938), Cattell James McKeen (1860-1944), kognitivní psychologie, Klages Ludwig (1872-1956), Frankl Viktor Emil (1905-1997), Titchener Edward Bradford (1867-1927), Le Bon Gustav (1841-1931), edukativní psychologie, mentální věk, Preyer, Verny Thomas R., Secret Life of the Unborn Child, tvarová a celostní psychologie, gestaltismus, Vives J.L., diferenciální psychologie, Schmidt H.D., psychologie práce, personalistická psychologie, transpersonální psychologie, flourishing (angl.), Lehr Ursula, Thomae Hans, PERMA (akronym), Bourdon Benjamin, Renzulli Joseph S., sebediskrepanční teorie, Continous Performance Test (CPT), Dratvová Albína (1892-1969), Lipmann Otto (1880-1933), Pargament, Míček, Šulek, Boroš, psychodynamické teorie v psychologii, humanistická psychologie, humaniora, CDS zkratka, psychosociální zanedbanost, Bárta Boleslav, Čáda František, Spranger, Kratina, Alfred, Komenský, Čáda, Rostohar, Krejčí, Wundt, neuropsychologie, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), life span development psychology, Watson John Broadus (1878-1958), Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), Köhler Wolfgang (1887-1967), Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Huarte Juan (1529-1588), Tomáš Akvinský (1225-1274), Neisser Ulric, Hermann Ebbinghaus (1850-1909), Wilhelm Wundt (1932-1920), Standing Committee on Crisis, Hall Granville Stanley (1844-1924), Brentano Franz (1838-1917), cefaloid, ideal realismus, terminal values, Mehrabian Albert, Learning Style Questionnaire (LSQ), ambivalentníKnihy

Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie
Pedagogická psychologie pro učitele -- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan
Přehled psychologie -- autor: Kern Hans, Mehl Christine, Nolz Hellgried
Obecná psychologie -- autor: Nakonečný Milan
Dějiny psychologie do konce 19. století -- autor: Nakonečný Milan

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz