Pojem psychologie

Slovo:

psychologie


Význam:

věda studující chování lidí, jejich prožívání, myšlení, city. Zabývá se příčinami lidského chování, osobností člověka, jeho schopnostmi a jejich testováním, temperamentem, vůlí, emoční stránkou.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, sebevědomí normální, sebevědomí snížené, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, závady a poruchy vědomí, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Vaněk Jan, Maňák Josef, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, school psychology (angl.), child psychology (angl.), Teoretická východiska psychologického poradenství, Souček Rudolf, Langmeier Josef, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, novověká filozofie, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, sebeřízení, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, prevence, Uvod do edukační psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Hradecká Milada, Švancara Josef, práce a její motivace, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, saturace potřeb v rodině, školní, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, pozice a role ve skupinách, vývoj, Mach Ernst, Ribot T.A., Bühlerová Ch., Aristotelés (384-322 př.n.l.), Baldwin James M., Dougall William, Pardel Tomáš, Koščo Jozef, Šeracký František, Cannon W.B., Claparéde Edouard, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, Jung, předmět psychologie duševního vývoje, předmět pedagogické psychologie, Thorndike Edward L., Steiner Rudolf, Ušinský K.D., pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Metody zkoumání v psychologii, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, emoční poruchy, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Styly a strategie vyučování a učení, účinná sociální komunikace, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, prostředí a psychosomatika člověka, pracovní prostředí a psychosomatika, náladovost člověka, talent v otázkách a odpovědích, hodnotové orientace (typy), dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, studijní a profesní poradenství, psychobiologie, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Úvod do patopsychologie, abnormal psychology (ang.), dušezpyt, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, psychologické poznávací metody projektivní, dotazník jako výzkumná metoda, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poradenství ve školství, PMT zkraka v psychologii, osobnost submisivní a intropunitivní, mobilita, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, schopnosti a nadání, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, zájmy, interakce, Famile a persona, OAZ zkratka v psychologii, kazuistická psychologie, klinická psychologie, klinický psycholog, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Mládí a jeho vývoj, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, doplňující pedagogické studium, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kreativní a talentované osoby, edukativní, emoce, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, Úvod do asocianistické psychologie, Úvod do vývojové psychologie, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, Psychologie duševního vývoje člověkaá, inženýrská psychologie, sociální psychologie práce a řízení, pracovní motivace a stimulace, Koláček Štěpán (1930-2011), psychologie biologická, osobnost (persona), tvořiví a talentovaní lidé, sociální interakce ve skupině, IACEP zkratka, intrapunitivita, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Katz David (1884-1953), Baumgartenová Franziska(1883-1971), Jung Carl Gustav, estopsychologie, afasie, splitting, Münsterberg Hugo (1863-1916), Selbst, contain (angl.), gerontopsychologie, pedopsychologie, New social sciences, logoterapie, pozitivní diskriminace, PAS zkratka ve zdravotnictví, naratologie, Schreibtischpsychologie (něm.), psychologie kultury, life-span psychologie, komparativní psychologie, duchovědná psychologie, Vilém Chmelař (1892-1988), Szondi Leopold (1893-1986), plató efekt, behaviorální, Konfucius (551-479 př.n.l.), Maslow, Alfred Adler, Krejčí, Komenský, Spranger, Psychology of Education (angl.), Developmental Psychology, McDougall W., Ross E.A., Stavěl Josef (1901-1986), Gestalt psychologie, Introduction to Psychology, Personality Psychology (angl.), General Psychology (angl.), Chapters from Social Psychology, atrakce ve skupině, adlerián, sen, synchronicita, superego, public relations, naučená bezmocnost, Multiple Inteligences Model, avidita, ustanovka, tapping, psychotechnika, psychopatologie, gestaltizmus, ergonomie, astropsychologie, artificializmus, glissando, grafologie, nomologie, kognitivní, kalibrace, psychoimunologie, bubbe psychologie, kritická psychologie, feministická psychologie, verstehende Psychologie, polyparadigmatičnost, diskurzivní psychologie, etogenika, jungián, adultopsychologie, nomotetický přístup, valeologická psychologie, mikroprostředí, forenzní discipliny, reverzal, reflektivita, psychometrie v magii, zrcadlení (pacing), selektivní interakce, selektivní retence, reatribuce, Rostohar, Čáda František, vývojová psychologie, eluze, Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), Chlup, geropsychologie, lifespan psychology (LP), perinatální psychologie, Conklin Edmund Smith, diferenciální psychologie, Schmidt H.D., Renzulli Joseph S., sebediskrepanční teorie, Continous Performance Test (CPT), Bourdon Benjamin, personalistická psychologie, tvarová a celostní psychologie, gestaltismus, Preyer, Secret Life of the Unborn Child, kognitivní disonance, existenciální analýza (EA), asocianismus v psychologii, pedagogicka psychologie a její úkoly, předmět psychologie práce, CTT zkratka v humanitních vědách, clinical psychology (angl.), emocionální inteligence jako konstrukt, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, pedagogicko psychologické výzkumy, Goodenoughová Florence Laura, poradenská pedagogická psychologie, fenomén koktejlové party, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Coctail Party Probleme, Coctail party phenomen, preadaptace, protopsychologie, VÚDPaP zkratka, PERMA (akronym), flourishing (angl.), Mehrabian Albert, Learning Style Questionnaire (LSQ), ideal realismus, cefaloid, terminal values, Wilhelm Wundt (1932-1920), Bechtěrev Vladimír Michajlovič (1857-1927), Köhler Wolfgang (1887-1967), Hermann Ebbinghaus (1850-1909), Standing Committee on Crisis, Brentano Franz (1838-1917), Šulek, Boroš, Bárta Boleslav, Pargament, psychodynamické teorie v psychologii, neuropsychologie, humaniora, CDS zkratka, life span development psychology, Lehmann Alfréd George Ludvig (1858-1921), Mill John Stuart (1806-1873), Master of Arts (MA, psychologie zdraví, Čečetka Juraj, Bain Alexander, edukativní psychologie, Lehr Ursula, Thomae Hans, mentální věk, Tardy Vladimír, IAAP zkratka v psychologii, Dratvová Albína (1892-1969), Lipmann Otto (1880-1933), Huarte Juan (1529-1588), Cattell James McKeen (1860-1944), kognitivní psychologie, IUPsyS zkratka v psychologii, Snyder C.R., Klages Ludwig (1872-1956), ambivalentníKnihy

Pedagogická psychologie pro učitele -- autor: Jedlička Richard, Koťa Jaroslav, Slavík Jan
Psychologie a doteková povolání -- autor: Vlček Václav
Obecná psychologie -- autor: Nakonečný Milan
Přehled psychologie -- autor: Kern Hanz
Nářek mrtvých -- autor: Hillman James

Komentáře ke slovu psychologie


 
» přidat nový komentář

zaměření ABZ slovníku neregistrovaný 10.11.2012 11:09
» reagovat
Zaměření slovníku ABZ.cz je opravdu širší než jenom na cizí slova. Nepovažuji to však za chybu. Je přece možno název ABZ slovník rozšířit o zaměření terminologické i encyklopedické nebo ho prostě přejmenovat na ABZ.cz slovník. Mnoho čtenářů slovníku si jeho širší zaměření pochvaluje.
 Navigace

předchozí slovo: » psychologický skalpel
následující slovo: » psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky
slovo se nachází na stránce: P:144
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz