Pojem reakce

Slovo:

reakce


Význam:

• činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu

• odpověď organizmu na určitý podnět

• síla vznikající jako odpověď na působení jiné síly

• děj, při kterém nastávájí chemické přeměny

• stav protikladný k stavu předcházejícímu, zvratGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

postraumatická stresová porucha, kontingentní reaktivita, glukoneogeneze, tvarová a celostní psychologie, physical response (angl.), averzní terapie, isomerasa, polykondenzace, patogenní situace, Cannonova emergentní reakce, metoda tmavých brýlí v psychologii, populismus, malarioterapie, interindividuální, tigmotaxe, behaviorální konfirmace, reaktivní agrese, radikála, Method of dark glasses (angl.), ERP ve zdravotnictví, palatabilita potravy, responsum (lat.), glykovaný hemoglobin, anafylaktický šok, vasoneurosa, copingové strategie, kulturní šok, Hyperkinetic Reaction of Children (angl.), schodišťový fenomen (efekt), etologická adaptace, fibrinogen, stress (angl.), projektivní metody psychologie, perlokuční akt jazyka, dominový efekt, reagens, reagence, Apgar Virginia, orientační reflex, reactio pathologica, reactio physiologica, separační reakce, periferní teorie emocí, imunogenní, sham-rage, cirkaanuální biorytmus, Coolidgeův efekt, agrese benigní, defiant behavior, substitute learning (angl.), sarkoidóza, evokativní interakce, fight or flight reaction (angl.), anabolický, enoláza, ústojčivost, prefrontální syndrom, aktivní přizpůsobovací procesy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, normální a abnormální stáří, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Úvod do mentální retardace, prevence, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, bradykinesis, edukativní, startle, pracovní motivace a stimulace, psychonervová labilita, Famile a persona, aspontaneita, způsoby adaptace člověka, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, burnout- stav osobnostního vyhoření, patogen - patogenní, násilí, Úvod do sociální psychologie, Úvod do behaviorismu, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, normotymní člověk, pasivní přizpůsobovací procesy, hypertymní člověk, akademické stresy, drogové závislosti, metoda pozorování v psychologii, poznávací metody psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, UAR zkratka ve zdravotnictví, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost učitelů, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Aristotelés (384-322 př.n.l.), reaktometrie, lavinová reakce, metabolizmus, kopulace, neutralizace, nukleogeneze, polymerizace, placeboefekt, kondenzace, kinetika, ireverzibilita, inhibitor, iritovat, katalýza, katalyzátor, propagace, psychogenie, stechiometrie, solonec, stres, substituce, šok, retardér, reotaxe, reaktivita, reagovat, reaktivní, reaktor, redukce, indikátor, imunosupresivum, eliminace, diatéza, emoce, enzym, fotochemie, esterifikace, autokláv, atom, alergie, acidóza, anabolizmus, antigen, apatie, fototropie, frustrace, chemie, hysterie, chemikálie, imunologie, imunosuprese, hydrolýza, homolýza, generalizace, galvanický, gram-, halogenace, heterolýza, telestezie, terminace, antipsychiatrie, slower unwinding (angl.), emoční tenacita, NSA zkr., implozivní terapie, alarmová fáze stresu, solvolýza, autoprotolýza, asymbolie bolesti, precipitující, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, dissociativní stupor, aldolizace, fotoreakce, epikutánní, antimanipulace, delayed response, touché, Total Physical Response (zkratka TPR), tokamak, quick response, funkční normalita, detektor lži, iradiace afektu, cerebrotonie, alodynie, urticaria, sociální spouštěče, fight or flight, uhličitany, SIRS, koligace, brainwriting, Ganserův syndrom, pavlovův reflex, volné radikály, kompatibilní, termojaderný, termochemie, vulkanizace, falometrie, polymerace, xixi, elektivní mutismus, emoční nepřiléhavost, emoční inkontinence, hyperfagie, snížený arousal, posttraumatická stresová porucha, hyperemotivita, patický afekt, obranná reakce typu B, test-retest v psychologii, reflex Moorův, reflex Robinsonův, hypersenzitivní, abstinenčni syndromKnihy

Reakce stavebních výrobků na oheň -- autor: Netopilová Miroslava, Kačíková Danica, Osvlad Anton
Tváře merkavy -- autor: Halperin David
Nacistická kulturní politika v Protektorátu -- autor: Mohn Volker
Řetězová reakce -- autor: Kotleta František

Komentáře ke slovu reakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » reagovat
následující slovo: » reakcionář
slovo se nachází na stránce: R:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz