Pojem reakce

Slovo:

reakce


Význam:

• činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu

• odpověď organizmu na určitý podnět

• síla vznikající jako odpověď na působení jiné síly

• děj, při kterém nastávájí chemické přeměny

• stav protikladný k stavu předcházejícímu, zvratGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abstinenčni syndrom, saturace potřeb v rodině, radikála, ERP ve zdravotnictví, prefrontální syndrom, aktivní přizpůsobovací procesy, pasivní přizpůsobovací procesy, normotymní člověk, hypertymní člověk, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do behaviorismu, biologické formativní vlivy, reaktivní agrese, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, metoda pozorování v psychologii, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, adaptivní chování a prožívání, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Aristotelés (384-322 př.n.l.), osobnost učitelů, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, behaviorální konfirmace, palatabilita potravy, patogen - patogenní, malarioterapie, ústojčivost, sarkoidóza, substitute learning (angl.), cirkaanuální biorytmus, sham-rage, Coolidgeův efekt, agrese benigní, defiant behavior, schodišťový fenomen (efekt), Hyperkinetic Reaction of Children (angl.), Cannonova emergentní reakce, patogenní situace, metoda tmavých brýlí v psychologii, populismus, polykondenzace, responsum (lat.), isomerasa, kontingentní reaktivita, postraumatická stresová porucha, glukoneogeneze, tvarová a celostní psychologie, averzní terapie, physical response (angl.), interindividuální, tigmotaxe, anafylaktický šok, glykovaný hemoglobin, vasoneurosa, copingové strategie, kulturní šok, UAR zkratka ve zdravotnictví, burnout- stav osobnostního vyhoření, anabolický, Edukativní determinanty psychiky, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, adaptační reakce pasivní, adaptivní reakce aktivní, rozhovor a jeho stadia, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, psychotické příznaky, dotazník jako výzkumná metoda, sebepoznání a sebeřízení, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, hypoemocionalita, agresivita u dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, mrzutost, podrážděnost, liminální, emoce mobilizující, autoinjektor adrenalinový, akatexie, Hormeze (Hormetický stres), responsiveness (angl.), agresivita, prevence, rodina a saturace potřeb, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, způsoby adaptace člověka, zvýšená psychosomatická tenze, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, aspontaneita, Famile a persona, edukativní, bradykinesis, startle, pracovní motivace a stimulace, psychonervová labilita, meteorotropismus, skupina schizofrenií, vrozené závady a poruchy, emoce, enoláza, evokativní interakce, acidóza, redukce, kondenzace, kopulace, metabolizmus, neutralizace, nukleogeneze, placeboefekt, polymerizace, propagace, psychogenie, reagovat, reaktivita, reaktivní, reaktor, reotaxe, katalyzátor, retardér, solonec, stechiometrie, stres, substituce, šok, telestezie, terminace, termochemie, termojaderný, vulkanizace, falometrie, polymerace, kompatibilní, kinetika, katalýza, SIRS, galvanický, alergie, anabolizmus, antigen, apatie, atom, autokláv, diatéza, eliminace, emoce, enzym, esterifikace, fotochemie, fototropie, frustrace, generalizace, iritovat, gram-, halogenace, heterolýza, homolýza, hydrolýza, hysterie, chemie, chemikálie, imunologie, imunosuprese, imunosupresivum, indikátor, inhibitor, ireverzibilita, volné radikály, uhličitany, fight or flight reaction (angl.), reaktometrie, iradiace afektu, detektor lži, cerebrotonie, alodynie, urticaria, funkční normalita, quick response, delayed response, antimanipulace, touché, Total Physical Response (zkratka TPR), tokamak, lavinová reakce, orientační reflex, fotoreakce, Apgar Virginia, reactio pathologica, reactio physiologica, separační reakce, reagence, reagens, fibrinogen, etologická adaptace, stress (angl.), projektivní metody psychologie, dominový efekt, perlokuční akt jazyka, periferní teorie emocí, imunogenní, epikutánní, implozivní terapie, koligace, hyperfagie, brainwriting, pavlovův reflex, Ganserův syndrom, xixi, elektivní mutismus, test-retest v psychologii, obranná reakce typu B, reflex Moorův, reflex Robinsonův, hypersenzitivní, patický afekt, hyperemotivita, emoční inkontinence, emoční nepřiléhavost, snížený arousal, alarmová fáze stresu, posttraumatická stresová porucha, fight or flight, sociální spouštěče, precipitující, asymbolie bolesti, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, dissociativní stupor, aldolizace, autoprotolýza, solvolýza, slower unwinding (angl.), antipsychiatrie, emoční tenacita, NSA zkr., fototyp

Komentáře ke slovu reakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » reagovat
následující slovo: » reakcionář
slovo se nachází na stránce: R:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz