Pojem reakce

Slovo:

reakce


Význam:

• činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu

• odpověď organizmu na určitý podnět

• síla vznikající jako odpověď na působení jiné síly

• děj, při kterém nastávájí chemické přeměny

• stav protikladný k stavu předcházejícímu, zvratGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

behaviorální konfirmace, reaktivní agrese, radikála, Method of dark glasses (angl.), prefrontální syndrom, ERP ve zdravotnictví, palatabilita potravy, responsum (lat.), anafylaktický šok, tigmotaxe, glykovaný hemoglobin, vasoneurosa, kulturní šok, copingové strategie, aktivní přizpůsobovací procesy, pasivní přizpůsobovací procesy, saturace potřeb v rodině, Úvod do behaviorismu, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, poznávací metody psychiky a osobnosti, metoda pozorování v psychologii, násilí, Úvod do sociální psychologie, hypertymní člověk, normotymní člověk, akademické stresy, drogové závislosti, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, interindividuální, physical response (angl.), sarkoidóza, ústojčivost, substitute learning (angl.), cirkaanuální biorytmus, Coolidgeův efekt, sham-rage, enoláza, anabolický, perlokuční akt jazyka, dominový efekt, periferní teorie emocí, imunogenní, evokativní interakce, fight or flight reaction (angl.), agrese benigní, defiant behavior, kontingentní reaktivita, isomerasa, postraumatická stresová porucha, glukoneogeneze, averzní terapie, tvarová a celostní psychologie, polykondenzace, malarioterapie, Hyperkinetic Reaction of Children (angl.), schodišťový fenomen (efekt), Cannonova emergentní reakce, patogenní situace, populismus, metoda tmavých brýlí v psychologii, citové závady a poruchy, adaptivní chování a prožívání, skupina schizofrenií, meteorotropismus, vrozené závady a poruchy, emoce, agresivita, zvýšené psychosomatické tenze, psychonervová labilita, pracovní motivace a stimulace, aspontaneita, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Famile a persona, edukativní, startle, bradykinesis, sebepoznání a sebeřízení, responsiveness (angl.), adaptační reakce pasivní, hyperkinetické závady a poruchy, adaptivní reakce aktivní, účinná sociální komunikace, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, prostředí a psychosomatika člověka, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, edukativní a sociální zanedbanost, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, UAR zkratka ve zdravotnictví, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, patogen - patogenní, burnout- stav osobnostního vyhoření, Úvod do mentální retardace, prevence, závady a poruchy emotivity (citů, Rodina a její sociální determinace, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, Aristotelés (384-322 př.n.l.), osobnost učitelů, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, způsoby adaptace člověka, rodina a saturace potřeb, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, poznávací a intervenční interview, Úvod do duchovědné psychologie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, projektivní metody psychologie, stress (angl.), polymerizace, placeboefekt, propagace, psychogenie, reaktivita, reagovat, nukleogeneze, neutralizace, katalyzátor, katalýza, kinetika, kondenzace, metabolizmus, kopulace, reaktivní, reaktor, terminace, telestezie, termochemie, termojaderný, falometrie, vulkanizace, šok, substituce, reotaxe, redukce, retardér, solonec, stres, stechiometrie, iritovat, ireverzibilita, emoce, eliminace, enzym, esterifikace, fototropie, fotochemie, diatéza, autokláv, alergie, acidóza, anabolizmus, antigen, atom, apatie, frustrace, galvanický, imunologie, chemikálie, imunosuprese, imunosupresivum, inhibitor, indikátor, chemie, hysterie, gram-, generalizace, halogenace, heterolýza, hydrolýza, homolýza, polymerace, kompatibilní, cerebrotonie, detektor lži, alodynie, urticaria, quick response, funkční normalita, iradiace afektu, epikutánní, emoční tenacita, antipsychiatrie, NSA zkr., alarmová fáze stresu, fotoreakce, implozivní terapie, delayed response, antimanipulace, separační reakce, reactio physiologica, reagence, reagens, etologická adaptace, fibrinogen, reactio pathologica, Apgar Virginia, Total Physical Response (zkratka TPR), touché, tokamak, lavinová reakce, orientační reflex, reaktometrie, slower unwinding (angl.), solvolýza, test-retest v psychologii, elektivní mutismus, obranná reakce typu B, reflex Moorův, hypersenzitivní, reflex Robinsonův, xixi, Ganserův syndrom, SIRS, volné radikály, uhličitany, koligace, pavlovův reflex, brainwriting, patický afekt, hyperemotivita, asymbolie bolesti, precipitující, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, dissociativní stupor, autoprotolýza, aldolizace, sociální spouštěče, fight or flight, emoční nepřiléhavost, emoční inkontinence, hyperfagie, snížený arousal, posttraumatická stresová porucha, abstinenčni syndromKnihy

Reakce stavebních výrobků na oheň -- autor: Netopilová Miroslava, Kačíková Danica, Osvlad Anton
Tváře merkavy -- autor: Halperin David
Řetězová reakce -- autor: Kotleta František

Komentáře ke slovu reakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » reagovat
následující slovo: » reakcionář
slovo se nachází na stránce: R:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz