Pojem reakce

Slovo:

reakce


Význam:

• činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu

• odpověď organizmu na určitý podnět

• síla vznikající jako odpověď na působení jiné síly

• děj, při kterém nastávájí chemické přeměny

• stav protikladný k stavu předcházejícímu, zvratGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, akademické stresy, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, hypertymní člověk, normotymní člověk, Method of dark glasses (angl.), radikála, ERP ve zdravotnictví, prefrontální syndrom, pasivní přizpůsobovací procesy, aktivní přizpůsobovací procesy, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost učitelů, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy emotivity (citů, UAR zkratka ve zdravotnictví, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Aristotelés (384-322 př.n.l.), rozhovor jako poznávací metoda, metoda pozorování v psychologii, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, vývoj, adaptivní chování a prožívání, behaviorální konfirmace, reaktivní agrese, Cannonova emergentní reakce, Hyperkinetic Reaction of Children (angl.), schodišťový fenomen (efekt), patogenní situace, metoda tmavých brýlí v psychologii, malarioterapie, populismus, defiant behavior, agrese benigní, sarkoidóza, ústojčivost, substitute learning (angl.), cirkaanuální biorytmus, Coolidgeův efekt, sham-rage, polykondenzace, isomerasa, vasoneurosa, glykovaný hemoglobin, anafylaktický šok, copingové strategie, kulturní šok, palatabilita potravy, responsum (lat.), tigmotaxe, interindividuální, postraumatická stresová porucha, kontingentní reaktivita, glukoneogeneze, tvarová a celostní psychologie, physical response (angl.), averzní terapie, patogen - patogenní, burnout- stav osobnostního vyhoření, adaptační reakce pasivní, hyperkinetické závady a poruchy, dlouhověkost, adaptivní reakce aktivní, účinná sociální komunikace, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, rozhovor a jeho stadia, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, responsiveness (angl.), prostředí a psychosomatika člověka, edukativní a sociální zanedbanost, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, emoční poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, mentální retardace, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, Úvod do patopsychologie, prevence syndromu vyhoření, agresivita u dětí, hypoemocionalita, introvertni orientace osobnosti, psychologické poznávací metody projektivní, stresy a psychická mikrotraumata na školách, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, psychotické příznaky, dotazník jako výzkumná metoda, Edukativní determinanty psychiky, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Úvod do mentální retardace, prevence, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, poznávací a intervenční interview, Úvod do duchovědné psychologie, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, meteorotropismus, psychonervová labilita, pracovní motivace a stimulace, skupina schizofrenií, vrozené závady a poruchy, zvýšená psychosomatická tenze, emoce, startle, bradykinesis, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, aspontaneita, edukativní, Famile a persona, enoláza, anabolický, reagovat, psychogenie, propagace, reaktivita, reaktivní, redukce, reaktor, polymerizace, placeboefekt, kondenzace, kinetika, kopulace, metabolizmus, nukleogeneze, neutralizace, reotaxe, retardér, falometrie, vulkanizace, termojaderný, polymerace, kompatibilní, SIRS, volné radikály, termochemie, terminace, stechiometrie, solonec, stres, substituce, telestezie, šok, katalyzátor, katalýza, enzym, emoce, eliminace, esterifikace, fotochemie, frustrace, fototropie, diatéza, autokláv, alergie, acidóza, anabolizmus, antigen, atom, apatie, galvanický, generalizace, imunosupresivum, imunosuprese, imunologie, indikátor, inhibitor, iritovat, ireverzibilita, chemikálie, chemie, halogenace, gram-, heterolýza, homolýza, hysterie, hydrolýza, uhličitany, koligace, touché, antimanipulace, delayed response, Total Physical Response (zkratka TPR), tokamak, reaktometrie, lavinová reakce, quick response, funkční normalita, iradiace afektu, epikutánní, detektor lži, cerebrotonie, urticaria, alodynie, orientační reflex, Apgar Virginia, perlokuční akt jazyka, dominový efekt, projektivní metody psychologie, periferní teorie emocí, imunogenní, evokativní interakce, fight or flight reaction (angl.), stress (angl.), etologická adaptace, reactio physiologica, reactio pathologica, separační reakce, reagence, fibrinogen, reagens, fotoreakce, implozivní terapie, patický afekt, hypersenzitivní, reflex Robinsonův, hyperemotivita, emoční inkontinence, hyperfagie, emoční nepřiléhavost, reflex Moorův, obranná reakce typu B, pavlovův reflex, brainwriting, Ganserův syndrom, xixi, test-retest v psychologii, elektivní mutismus, snížený arousal, posttraumatická stresová porucha, slower unwinding (angl.), solvolýza, antipsychiatrie, emoční tenacita, alarmová fáze stresu, NSA zkr., autoprotolýza, aldolizace, sociální spouštěče, fight or flight, precipitující, asymbolie bolesti, dissociativní stupor, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, abstinenčni syndromKnihy

Reakce stavebních výrobků na oheň -- autor: Netopilová Miroslava, Kačíková Danica, Osvlad Anton
Tváře merkavy -- autor: Halperin David
Nacistická kulturní politika v Protektorátu -- autor: Mohn Volker
Řetězová reakce -- autor: Kotleta František

Komentáře ke slovu reakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » reagovat
následující slovo: » reakcionář
slovo se nachází na stránce: R:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz