Pojem reakce

Slovo:

reakce


Význam:

• činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu

• odpověď organizmu na určitý podnět

• síla vznikající jako odpověď na působení jiné síly

• děj, při kterém nastávájí chemické přeměny

• stav protikladný k stavu předcházejícímu, zvratGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

typologie učitelů podle Kurta Lewina, city v lidském životě, responsum (lat.), psychometrické metody, palatabilita potravy, behaviorální konfirmace, reaktivní agrese, kulturní šok, copingové strategie, interindividuální, physical response (angl.), averzní terapie, tigmotaxe, anafylaktický šok, vasoneurosa, glykovaný hemoglobin, radikála, genderový management jazyka (GMJ), percepce a její závady a poruchy, represe jako přizpůsobovací operace, Izolace jako pasivní přizpůsobovací operace, afekty a jejich závady a poruchy, psychoterapie ve zdravotnictví, anxiety (angl.), standardnost poznávací metody, longevita, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, standardnost v diagnostice, Method of dark glasses (angl.), ERP ve zdravotnictví, motivy, afekty, prefrontální syndrom, tvarová a celostní psychologie, glukoneogeneze, ústojčivost, enoláza, anabolický, sarkoidóza, substitute learning (angl.), Watson John Broadus (1878-1958), cirkaanuální biorytmus, evokativní interakce, fight or flight reaction (angl.), projektivní metody psychologie, stress (angl.), etologická adaptace, dominový efekt, perlokuční akt jazyka, imunogenní, periferní teorie emocí, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), sham-rage, malarioterapie, populismus, metoda tmavých brýlí v psychologii, polykondenzace, isomerasa, postraumatická stresová porucha, kontingentní reaktivita, Forerův efekt, patogenní situace, agrese benigní, Coolidgeův efekt, defiant behavior, schodišťový fenomen (efekt), Cannonova emergentní reakce, Hyperkinetic Reaction of Children (angl.), fury (angl.), compassion (angl.), výchova a učení, mládí, komunikace nonverbální, hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace sociální, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., strukturální vlastnosti osobnosti, temperament a jeho poznávání, starořečtí myslitelé, pozorování, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, životní strategie, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, kojenecké období vývoje, vývojové období batolete, perinatalita, stáří jako vývojová etapa, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, psychomotorická instabilita dětí, novorozenecké období vývoje dítěte, prehistorie filozofie, vzdělávací potíže, city zaměřené na sebe, druhy učení, prenatální vývoj a porod, drogové a jiné závislosti dětí, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychická traumata ve školství, perinatální období vývoje, batole (toddler), postpubescence, celostní a tvarová psychologie, behaviorismus a reflexologie, personality (angl.), Motives (angl.), osobnost v psychologii, motivation (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), předškolní dítě, vývoj jedince, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, normální novorozeně, rodina a vývoj dětí, anormativni chovani dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, normální kojenec, konfliktové situace, psychometrika, agrese a šikana, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, sociometrie v praxi, dotazník (questionnaire), fibrinogen, reagens, reagovat, psychogenie, propagace, reaktivita, reaktivní, redukce, reaktor, polymerizace, placeboefekt, kondenzace, kompetence, kinetika, kopulace, metabolizmus, nukleogeneze, neutralizace, reotaxe, retardér, falometrie, vulkanizace, termojaderný, polymerace, kompatibilní, kyslíkové radikály, volné radikály, termochemie, terminace, stechiometrie, solonec, stres, substituce, telestezie, šok, katalyzátor, katalýza, esterifikace, enzym, emoce, fotochemie, fototropie, galvanický, frustrace, eliminace, diatéza, anabolizmus, alergie, acidóza, antigen, apatie, autokláv, atom, generalizace, gradient, imunosupresivum, imunosuprese, imunologie, indikátor, inhibitor, iritovat, ireverzibilita, chemikálie, chemie, halogenace, gram-, heterolýza, homolýza, hysterie, hydrolýza, SIRS, kyslík O2, selektivní mutismus, fotoreakce, implozivní terapie, epikutánní, iradiace afektu, cerebrotonie, detektor lži, alarmová fáze stresu, beta-laktamáza, ARDS, PCR, slower unwinding (angl.), Troponin, antipsychiatrie, NSA zkr., emoční tenacita, alodynie, urticaria, Apgar Virginia, orientační reflex, reaktometrie, reactio pathologica, reactio physiologica, reagence, separační reakce, lavinová reakce, tokamak, quick response, funkční normalita, delayed response, antimanipulace, Total Physical Response (zkratka TPR), touché, solvolýza, autoprotolýza, elektivní mutismus, xixi, EBV, test-retest v psychologii, obranná reakce typu B, reflex Moorův, apgar skóre, Ganserův syndrom, neurotransmiter, uhličitany, serotonin, koligace, brainwriting, glukokortikoidy, pavlovův reflex, reflex Robinsonův, psychometrika, precipitující, sociální spouštěče, fight or flight, asymbolie bolesti, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, aldolizace, dissociativní stupor, posttraumatická stresová porucha, snížený arousal, patický afekt, hypersenzitivní, hyperemotivita, emoční inkontinence, hyperfagie, emoční nepřiléhavost, abstinenčni syndromKnihy

Reakce stavebních výrobků na oheň -- autor: Netopilová Miroslava, Kačíková Danica, Osvlad Anton
Tváře merkavy - Rané židovské reakce na Ezechielovu vizi -- autor: Halperin David
Nacistická kulturní politika v Protektorátu -- autor: Mohn Volker
Reakce organických sloučenin -- autor: Pacák Josef
Řetězová reakce -- autor: Kotleta František

Komentáře ke slovu reakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » reagovat
následující slovo: » reakcionář
slovo se nachází na stránce: R:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz