Pojem reakce

Slovo:

reakce


Význam:

• činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu

• odpověď organizmu na určitý podnět

• síla vznikající jako odpověď na působení jiné síly

• děj, při kterém nastávájí chemické přeměny

• stav protikladný k stavu předcházejícímu, zvratGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

interindividuální, physical response (angl.), averzní terapie, tigmotaxe, anafylaktický šok, vasoneurosa, glykovaný hemoglobin, tvarová a celostní psychologie, glukoneogeneze, malarioterapie, populismus, polykondenzace, isomerasa, postraumatická stresová porucha, kontingentní reaktivita, copingové strategie, kulturní šok, standardnost v diagnostice, Method of dark glasses (angl.), genderový management jazyka (GMJ), ERP ve zdravotnictví, motivy, afekty, prefrontální syndrom, radikála, behaviorální konfirmace, city v lidském životě, responsum (lat.), typologie učitelů podle Kurta Lewina, psychometrické metody, reaktivní agrese, palatabilita potravy, metoda tmavých brýlí v psychologii, Forerův efekt, perlokuční akt jazyka, dominový efekt, projektivní metody psychologie, periferní teorie emocí, imunogenní, evokativní interakce, fight or flight reaction (angl.), stress (angl.), etologická adaptace, reactio physiologica, reactio pathologica, separační reakce, reagence, fibrinogen, reagens, anabolický, enoláza, defiant behavior, agrese benigní, schodišťový fenomen (efekt), Hyperkinetic Reaction of Children (angl.), patogenní situace, Cannonova emergentní reakce, Coolidgeův efekt, sham-rage, sarkoidóza, ústojčivost, substitute learning (angl.), cirkaanuální biorytmus, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Watson John Broadus (1878-1958), maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, longevita, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, drogové a jiné závislosti dětí, postoje a vztahy, psychosomatická tenze u dětí, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, normální novorozeně, normální kojenec, normální prenatální vývoj a porod, duševní zdraví člověka, anormativni chovani dětí, rodina a vývoj dětí, pozorování, starořečtí myslitelé, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, poznávání psychiky a osobnosti, novorozenecké období vývoje dítěte, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, prehistorie filozofie, školní neúspěšnost, zkoušení (examinace) ve školách, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace sociální, komunikace nonverbální, mládí, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, konfliktové situace, sociometrie v praxi, personality (angl.), Motives (angl.), compassion (angl.), osobnost v psychologii, motivation (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), fury (angl.), anxiety (angl.), represe jako přizpůsobovací operace, Izolace jako pasivní přizpůsobovací operace, percepce a její závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, standardnost poznávací metody, psychoterapie ve zdravotnictví, behaviorismus a reflexologie, celostní a tvarová psychologie, agrese a šikana, vývoj jedince, psychometrika v praxi, interview (rozhovor), dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, předškolní dítě, batole (toddler), seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, psychická traumata ve školství, postpubescence, perinatální období vývoje, Apgar Virginia, orientační reflex, polymerizace, placeboefekt, nukleogeneze, propagace, psychogenie, reaktivita, reagovat, neutralizace, metabolizmus, katalyzátor, katalýza, kinetika, kompetence, kopulace, kondenzace, reaktivní, reaktor, termochemie, terminace, telestezie, termojaderný, vulkanizace, polymerace, falometrie, šok, substituce, reotaxe, redukce, retardér, solonec, stres, stechiometrie, iritovat, ireverzibilita, enzym, emoce, eliminace, esterifikace, fotochemie, frustrace, fototropie, diatéza, autokláv, alergie, acidóza, anabolizmus, antigen, atom, apatie, galvanický, generalizace, imunologie, chemikálie, imunosuprese, imunosupresivum, inhibitor, indikátor, chemie, hysterie, gram-, gradient, halogenace, heterolýza, hydrolýza, homolýza, kompatibilní, volné radikály, NSA zkr., emoční tenacita, antipsychiatrie, beta-laktamáza, alarmová fáze stresu, fotoreakce, implozivní terapie, Troponin, ARDS, aldolizace, dissociativní stupor, autoprotolýza, solvolýza, PCR, slower unwinding (angl.), selektivní mutismus, epikutánní, touché, antimanipulace, Total Physical Response (zkratka TPR), tokamak, reaktometrie, lavinová reakce, delayed response, quick response, detektor lži, iradiace afektu, cerebrotonie, alodynie, funkční normalita, urticaria, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, asymbolie bolesti, Ganserův syndrom, neurotransmiter, glukokortikoidy, EBV, xixi, test-retest v psychologii, elektivní mutismus, pavlovův reflex, brainwriting, SIRS, kyslíkové radikály, kyslík O2, serotonin, koligace, uhličitany, obranná reakce typu B, apgar skóre, snížený arousal, hyperfagie, posttraumatická stresová porucha, fight or flight, precipitující, sociální spouštěče, emoční nepřiléhavost, emoční inkontinence, reflex Robinsonův, reflex Moorův, psychometrika, hypersenzitivní, hyperemotivita, patický afekt, abstinenčni syndromKnihy

Reakce stavebních výrobků na oheň -- autor: Netopilová Miroslava, Kačíková Danica, Osvlad Anton
Tváře merkavy -- autor: Halperin David
Reakce organických sloučenin -- autor: Pacák Josef
Nacistická kulturní politika v Protektorátu -- autor: Mohn Volker
Chytrá kniha do kapsy - Chemie - Nezbedné reakce -- autor: Green Dan, Basher Simon

Komentáře ke slovu reakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » reagovat
následující slovo: » reakcionář
slovo se nachází na stránce: R:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz