Pojem reakce

Slovo:

reakce


Význam:

• činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu

• odpověď organizmu na určitý podnět

• síla vznikající jako odpověď na působení jiné síly

• děj, při kterém nastávájí chemické přeměny

• stav protikladný k stavu předcházejícímu, zvratGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

malarioterapie, populismus, polykondenzace, isomerasa, postraumatická stresová porucha, kontingentní reaktivita, metoda tmavých brýlí v psychologii, patogenní situace, defiant behavior, agrese benigní, schodišťový fenomen (efekt), Hyperkinetic Reaction of Children (angl.), Cannonova emergentní reakce, glukoneogeneze, tvarová a celostní psychologie, kulturní šok, copingové strategie, responsum (lat.), palatabilita potravy, reaktivní agrese, vasoneurosa, glykovaný hemoglobin, physical response (angl.), averzní terapie, interindividuální, tigmotaxe, anafylaktický šok, Coolidgeův efekt, sham-rage, reagence, separační reakce, reagens, fibrinogen, etologická adaptace, reactio physiologica, reactio pathologica, lavinová reakce, tokamak, reaktometrie, orientační reflex, Apgar Virginia, stress (angl.), projektivní metody psychologie, ústojčivost, enoláza, sarkoidóza, substitute learning (angl.), cirkaanuální biorytmus, anabolický, evokativní interakce, perlokuční akt jazyka, dominový efekt, periferní teorie emocí, imunogenní, fight or flight reaction (angl.), behaviorální konfirmace, radikála, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Úvod do mentální retardace, prevence, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy emotivity (citů, UAR zkratka ve zdravotnictví, patogen - patogenní, burnout- stav osobnostního vyhoření, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, aspontaneita, Famile a persona, způsoby adaptace člověka, rodina a saturace potřeb, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, drogové závislosti, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, hypertymní člověk, normotymní člověk, ERP ve zdravotnictví, Method of dark glasses (angl.), prefrontální syndrom, aktivní přizpůsobovací procesy, pasivní přizpůsobovací procesy, násilí, Úvod do behaviorismu, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, Aristotelés (384-322 př.n.l.), osobnost učitelů, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, metoda pozorování v psychologii, poznávací metody psychiky a osobnosti, Total Physical Response (zkratka TPR), touché, kopulace, kondenzace, metabolizmus, neutralizace, placeboefekt, nukleogeneze, kinetika, katalyzátor, inhibitor, indikátor, ireverzibilita, iritovat, katalýza, polymerizace, propagace, solonec, retardér, stechiometrie, stres, substituce, reotaxe, redukce, reagovat, psychogenie, reaktivita, reaktivní, reaktor, imunosupresivum, imunosuprese, eliminace, diatéza, emoce, enzym, esterifikace, autokláv, atom, alergie, acidóza, anabolizmus, antigen, apatie, fotochemie, fototropie, hysterie, hydrolýza, chemie, chemikálie, imunologie, homolýza, heterolýza, galvanický, frustrace, generalizace, gram-, halogenace, šok, telestezie, solvolýza, autoprotolýza, slower unwinding (angl.), antipsychiatrie, emoční tenacita, aldolizace, dissociativní stupor, sociální spouštěče, fight or flight, precipitující, asymbolie bolesti, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, NSA zkr., alarmová fáze stresu, funkční normalita, urticaria, quick response, delayed response, antimanipulace, alodynie, cerebrotonie, fotoreakce, implozivní terapie, epikutánní, iradiace afektu, detektor lži, posttraumatická stresová porucha, snížený arousal, SIRS, volné radikály, uhličitany, koligace, brainwriting, kompatibilní, polymerace, termochemie, terminace, termojaderný, vulkanizace, falometrie, pavlovův reflex, Ganserův syndrom, hyperemotivita, patický afekt, emoční inkontinence, emoční nepřiléhavost, hyperfagie, hypersenzitivní, reflex Robinsonův, elektivní mutismus, xixi, test-retest v psychologii, obranná reakce typu B, reflex Moorův, abstinenčni syndromKnihy

Reakce stavebních výrobků na oheň -- autor: Netopilová Miroslava, Kačíková Danica, Osvlad Anton
Energetická bezpečnost: Reakce na krizi -- autor: Švihlíková Ilona, kolektív autorov
Reakce organických sloučenin -- autor: Pacák Josef
Tváře merkavy -- autor: Halperin David
Nacistická kulturní politika v Protektorátu -- autor: Mohn Volker

Komentáře ke slovu reakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » reagovat
následující slovo: » reakcionář
slovo se nachází na stránce: R:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz