Pojem reakce

Slovo:

reakce


Význam:

• činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu

• odpověď organizmu na určitý podnět

• síla vznikající jako odpověď na působení jiné síly

• děj, při kterém nastávájí chemické přeměny

• stav protikladný k stavu předcházejícímu, zvratGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abstinenčni syndrom, Úvod do ontogenetické psychologie, reaktivní agrese, behaviorální konfirmace, radikála, Method of dark glasses (angl.), ERP ve zdravotnictví, prefrontální syndrom, aktivní přizpůsobovací procesy, pasivní přizpůsobovací procesy, normotymní člověk, hypertymní člověk, akademické stresy, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, responsum (lat.), násilí, Úvod do behaviorismu, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, metoda pozorování v psychologii, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, adaptivní chování a prožívání, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Aristotelés (384-322 př.n.l.), osobnost učitelů, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, palatabilita potravy, kulturní šok, Rodina a její sociální determinace, metoda tmavých brýlí v psychologii, enoláza, ústojčivost, sarkoidóza, substitute learning (angl.), cirkaanuální biorytmus, sham-rage, Coolidgeův efekt, agrese benigní, defiant behavior, schodišťový fenomen (efekt), Hyperkinetic Reaction of Children (angl.), Cannonova emergentní reakce, patogenní situace, populismus, copingové strategie, malarioterapie, polykondenzace, isomerasa, kontingentní reaktivita, postraumatická stresová porucha, glukoneogeneze, tvarová a celostní psychologie, averzní terapie, physical response (angl.), interindividuální, tigmotaxe, anafylaktický šok, glykovaný hemoglobin, vasoneurosa, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, závady a poruchy emotivity (citů, evokativní interakce, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoce, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, responsiveness (angl.), psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, adaptační reakce pasivní, adaptivní reakce aktivní, rozhovor a jeho stadia, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, skupina schizofrenií, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, psychotické příznaky, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, mentální retardace, prevence syndromu vyhoření, hypoemocionalita, agresivita u dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, mrzutost, podrážděnost, vrozené závady a poruchy, meteorotropismus, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Smyslové vnímání a vědomí člověka, UAR zkratka ve zdravotnictví, patogen - patogenní, burnout- stav osobnostního vyhoření, prevence, Úvod do mentální retardace, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, psychonervová labilita, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, aspontaneita, Famile a persona, edukativní, bradykinesis, startle, pracovní motivace a stimulace, anabolický, fight or flight reaction (angl.), acidóza, reaktor, kinetika, kondenzace, kopulace, metabolizmus, neutralizace, nukleogeneze, placeboefekt, polymerizace, propagace, psychogenie, reagovat, reaktivita, reaktivní, redukce, katalýza, reotaxe, retardér, solonec, stechiometrie, stres, substituce, šok, telestezie, terminace, termochemie, termojaderný, vulkanizace, falometrie, polymerace, katalyzátor, iritovat, volné radikály, frustrace, alergie, anabolizmus, antigen, apatie, atom, autokláv, diatéza, eliminace, emoce, enzym, esterifikace, fotochemie, fototropie, galvanický, ireverzibilita, generalizace, gram-, halogenace, heterolýza, homolýza, hydrolýza, hysterie, chemie, chemikálie, imunologie, imunosuprese, imunosupresivum, indikátor, inhibitor, kompatibilní, SIRS, imunogenní, lavinová reakce, epikutánní, iradiace afektu, detektor lži, cerebrotonie, alodynie, urticaria, funkční normalita, quick response, delayed response, antimanipulace, touché, Total Physical Response (zkratka TPR), tokamak, reaktometrie, implozivní terapie, orientační reflex, Apgar Virginia, reactio pathologica, reactio physiologica, separační reakce, reagence, reagens, fibrinogen, etologická adaptace, stress (angl.), projektivní metody psychologie, dominový efekt, perlokuční akt jazyka, periferní teorie emocí, fotoreakce, alarmová fáze stresu, uhličitany, emoční nepřiléhavost, koligace, brainwriting, pavlovův reflex, Ganserův syndrom, xixi, elektivní mutismus, test-retest v psychologii, obranná reakce typu B, reflex Moorův, reflex Robinsonův, hypersenzitivní, patický afekt, hyperemotivita, emoční inkontinence, hyperfagie, NSA zkr., snížený arousal, posttraumatická stresová porucha, fight or flight, sociální spouštěče, precipitující, asymbolie bolesti, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, dissociativní stupor, aldolizace, autoprotolýza, solvolýza, slower unwinding (angl.), antipsychiatrie, emoční tenacita, liminálníKnihy

Reakce stavebních výrobků na oheň -- autor: Netopilová Miroslava, Kačíková Danica, Osvlad Anton
Tváře merkavy -- autor: Halperin David
Nacistická kulturní politika v Protektorátu -- autor: Mohn Volker
Řetězová reakce -- autor: Kotleta František

Komentáře ke slovu reakce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » reagovat
následující slovo: » reakcionář
slovo se nachází na stránce: R:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz