Pojem reálný

Slovo:

reálný


Význam:

• skutečný, věcný, hmotný, střízlivý

• přepočítaný z běžných (proměnlivých nebo podléhajících inflaci) údajů, např. nominálníchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

fantom, sebevědomí normální, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, závady a poruchy vědomí, psychologické aspekty pracovní činnosti, organická porucha osobnosti, Realspace, homo narrans, profesní a studijní orientacei, sebeřízení, osobnost a její poznávání, pozice a role ve skupinách, pracovní a osobní hodnocení, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, teorie vývoje a utváření osobnosti, demýtizace, RLT zkratka ve zdravotnictví, RLE zkratka ve zdravotnictví, real space (angl.), vis absoluta, akademické stresy, Úvod do sociální psychologie, zábavy v mládí, Úvod do behaviorismu, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, spirituální kapitál, rozhovor a jeho typy, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, láska, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, psychologická charakteristika žáků a žákyň, sociální interakce ve skupině, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, vrozené závady a poruchy, myšlení v pracovním procesu, Normální a zdravá osobnost, interakce, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, psychologie osobnosti učitele a učitelky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, factum (lat.), normalita a psychické zdraví, Famile a persona, generativita proti stagnaci v dospělosti, kreativní a talentované osoby, edukativní, hartiterapie, biohacking (angl.), pracovní motivace a stimulace, sebeidealizace, real values (angl.), futuristický, proklamativní edukace, hypochondrická porucha, okázalá spotřeba, fenomenální svět, Per genus proximum et differentiam specificam, výběrový soubor, výběrové charakteristiky, interpersonální atraktivita, obsolentní, visiting professor, jáství, tarifofobie, postformální myšlení, idylický, halucinovat, edukace ambiciozní, realizované kurikulum, metanarativní příběh, simulátor, ireálný, konduktance, kontinuum, maximalistický, praktický, realistický, utopie, pseudoiluze, vakuum, ortofotomapa, kontrární otázky, profesní orientace, sourozenecká rivalita, konstruktivní myšlení, báchorka, bigorexie, emergentní kreativita, validita zjevná, chimerický, advaita, iluzivnost, validita predikční, formální autorita, Baiting, indeterminismus, Facial Feedback Hypothesis, idyličnost, aktuální mimořádné nadání, autentická resilience, affirmative action (angl.), kontrafaktuální myšlení, sebediskrepanční teorie, komplexní číslo, manifestované nadání, dysexekutivní syndrom, real-life (angl.), tvrdá data, gnoseologický naivismus, damnum emergens, reaktance v humanitních vědách, legendarizace, noesis, pravá iluze, magické myšlení, faktualistické paradigma, superžena, irealizmus, ireální, adultomorfní, analýza in situ, relativizace stresu, wishful thinking (angl.), supermuž, modus irrealis (lat.)

Komentáře ke slovu reálný


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » reálné vědy
následující slovo: » reálný stres
slovo se nachází na stránce: R:17
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz