Pojem rozhovor

Slovo:

rozhovor


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:


Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dialog, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, škola a její formativní vlivy, sebeřízení, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, rozhovor a jeho druhy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, creative interview (angl.), profesní a studijní orientacei, self-talk (angl.), závady a poruchy myšlení, saturace potřeb v rodině, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, rozhovor jako poznávací metoda, burnout- stav osobnostního vyhoření, Glasser William, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, PANSS zkratka ve zdravotnictví, kulturní znevýhodnění, zájmy, schopnosti a nadání, školská poradenská psychologie, introvertni orientace osobnosti, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, profesní orientace a její zjišťování, dominantní chování, poznávání dominantního chování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, extravertní orientace člověka, disociální a asociální chování dětí a mládeže, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, závady a poruchy mobility a pozornosti, Edukativní determinanty psychiky, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Famile a persona, sebepoznání a sebeřízení, kreativní a talentované osoby, edukativní, tvořiví a talentovaní lidé, talenty a jejich třídění, vrozené závady a poruchy, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, rozhovor na pracovišti, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, depth interview (angl.), pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, structured interview (angl.), rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, diskurz, standardizovaný rozhovor, narativní interview, metoda STAR, dialogické verbální metody, metoda etnografie, empirické kognitivní metody, retroreflektor, fiktivní dialog, standardizovaný interview, disputationes, semistrukturovaný rozhovor, pen and paper interview, PAPI zkratka, triangulace metod, triangulace zdrojů, exit interview, colloquium (lat.), semistrukturovaný interview, telefonní skatologie, leading (angl.), téma, dišputát, check-up, kolokvium, konverzace, pourparler, sympozium, talk show, téte á téte, autoreferenční metoda, Assessment Centre, Jízlivý, defusing, facilitátor, fialová hodina, katechetický interview, heuristický interview, Stimulated Recall Interview, behaviorální interview, Úvod do humanistické psychologie, Interview with the vampire, semistructured interview (angl.), empirické psychologické diagnostické metody, expertní interview, life - story interview (angl.), transkripce interview, explorační metody, MINI - zkratka ve zdravotnictví, hangout, interview polostrukturovaný, PCL- R zkratka ve zdravotnictví, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do personalismu a charakterologie, polostrukturovaný interview, hřebenové kladení otázek, examinační interview, korektivní interview, edukační interview, reedukační interview, rekreační interview, instruktážní interview, Autism Diagnostic Interview - R, subjektivní metody psychologie, diagnostický interview, dialogus (lt.), klinické metody v psychologii, dialogos (řec.), skryté poznatky, pourparler (franc.), In-depth interview, Feldgespräch (něm.), pilotáž ve výzkumu, terenní interview, inquire interview, interview bilanční

Komentáře ke slovu rozhovor


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » rozeta, roseta
následující slovo: » rozhovor a jeho druhy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2730
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz