Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Kobasa Suzanne, sekundární psychická traumatizace, primární psychická traumatizace, patogenní situace, indefinitistické motivační teorie, Meichenbaum Donald, atribuce externí, persuasivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, Life Satisfaction Scale (LSS), happy slapping (angl.), expoziční terapie, flooding therapy (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, schodišťový fenomen (efekt), pugnické city, emocionální gramotnost, první dojem, expresivní psaní, redefiniční schopnost a dovednost, hyperafiliantní persona, konformní persona, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, figura a pozadí v psychologii, tolerance k frustraci, antecepce, subjektivní kvalita života, anticipační myšlení, metaučení, katastrofální, psychická eruptivita, dispoziční empatie, Jaspers Karl (1883-1969), individuální přístup, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, skryté poznatky, konzistence osobnosti, exogenní frustrace, metoda patrontašky, stresogenní situace, stock of knowledge at hand (angl.), Deux ex machina., coping skills (angl.), sugestivní psychoterapie, abreaktivní psychoterapie, ratio status, behaviorální strategie, proaktivní osobnost, stresová tolerance, reflexivní styl učení, nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, kompetence občanské, situační hodnota, Watson John Broadus (1878-1958), stressful life events (angl.), job stagnation (angl.), intuitivní, protivolní pozornost, svízelná situace, interpersonální senzitivita, cinemapedagogika, etnografický rozhovor, extrémní psychická zátěž, hyperprotektivní osoba, hyperafiliantní osoba, mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, konfrontační fobie, empatizující inteligence, postbipolární svět, bazální atribuční chyba, inadekvátnost emocí, tenzní situace, aktivní pozitivní imaginace, synthymie, autarkie ve zvládání základních potřeb, sociální odkazování, sociální atitudy, Negociační pozice, emergency (angl.), emergentní situace, Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), John/Joane genderová kasuistika, adaptační kapacita, efekt kobří, amentní stav, praotés, self-compassion (angl.), nestandardní situace, efektivita psychických stimulů, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, Ariadnina nit, sonomní, standardní situace, psychologie adolescence, parathymie, kognitivní a učební strategie, low-hopes typy, high-hopes typy, Geréb George, atitudy v sociální psychologii, Bateson Gregory, burnout a jeho fáze, psychologický situacionismus, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, hyperkonformní osoba, konformní osoba, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, makrostresory, ministresory, fáze umírání, anaforický, pozornost, typologie školní třídy podle G.Gereba, typologie učitelů podle Kurta Lewina, interpersonální konflikt, prevence a její typy, intraindividuální konflikt, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, intelektualizace stresu, copingové strategie, sleeveface, defenzivní styl chování, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, normomotivovanost, reziduální stres, archetypální masky, secondary appraisal, primary appraisal, kairofobie, atribuční chyba, AHA Erlebnis, casus socialis, buffering effect, evaluační opora, luxace, situační prevence kriminality, blokátor, aktivní sociální učení, traumatická událost, sociální kurátor, allopsychická orientace, emoční nepřiléhavost, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, krizová intervence, hyperkinetické poruchy, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, paramimie, impunitivita, antecendence, benefektance, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, Diderotův paradox, defusing, klima, kazuistika, ironie, krize, momentka, pop-art, negativizmus, intervence, hystereze, crazy komedie, centrace, dokumentaristika, dramatizovat, humoristika, heterosugesce, projekce, robustní, Assessment Centre, trik, pseudomonas, deja vu, flashback, display rules, tréma, transgrese, schizofrenie, román, situační, supernulový, tragikomedie, šlamastyka, primární traumatizace, impunitivní reakce, self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, schizofrazie, definiční paradigma, behaviorální paradigma, HEICS zkr., future pacing /fjúčr pejsing/ angl., antistresové programy, vědomí, metoda STAR, sociální marketing, anticipátor, adrenalinový typ osobnosti, chování spontánní, retroreflektor, profesní prekoncept, efekt atribuce, autopsychoterapie, analýza in situ, adaptivní nevědomí, resilience image, alostáza, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), Amicus certus in re incerta cernitur., Kohoutek Rudolf, refraiming (angl.), morální dilema, associating (angl.), up to date (angl.), disaster management (angl.), adultomorfní, extrospekce, selektivní mutismus, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, anticipační strategie člověka, referenční rámec, styly sociální percepce, egalitární postoj, predikativní funkce, dominantní styl sociálního chování, stresholický, in articulo mortis (lat.), in extremis (lat.), konstruktivní konflikt, reatribuce, kognitivní rekonstrukce, přerámování (reframing) v psychologii, extrémnost postoje, multiciplita postoje, monitorování situace, situační krize, kontrérní myšlenky, inscenační metoda, ad situationem, emoční stres, implozivní terapie, alogodika, mapping (angl.), idylizovat, allopsychická dezorientace, paratymie, inovativní manažer, adaptivní manažer, atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Mezní situace -- autor: Jaspers Karl
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Kariéra pod kontrolou -- autor: Sue Marsha Petrie

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situační
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz