Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

standardní situace, sonomní, Ariadnina nit, emergentní situace, nestandardní situace, self-compassion (angl.), adaptační kapacita, Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), emergency (angl.), postbipolární svět, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, inadekvátnost emocí, tenzní situace, mesiášský komplex, konfrontační fobie, bazální atribuční chyba, proteandrismus, empatizující inteligence, efekt kobří, praotés, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, profesní dotazník, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, životní stereotyp, mentální černý filtr, recipročni sociabilita, reciproční prosocialita, amentní stav, strange situation (angl.), preadaptace, paradoxní nálada, psychologické intervence, situace konfliktové, Negociační pozice, sociální odkazování, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, konformní persona, hyperafiliantní persona, hyperprotektivní osoba, hyperafiliantní osoba, dificilita rychlosti řeči, hyperkonformní osoba, konformní osoba, první dojem, expresivní psaní, metaučení, anticipační myšlení, antecepce, subjektivní kvalita života, psychická eruptivita, katastrofální, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, tolerance k frustraci, dificilita objemu řeči, ministresory, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, defenzivní styl chování, sleeveface, symptomy normální osobnosti, pozitivní imaginace, aktivní pozitivní imaginace, synthymie, parathymie, intelektualizace stresu, copingové strategie, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, high-hopes typy, low-hopes typy, anaforický, fáze umírání, psychologický situacionismus, násilí, Úvod do behaviorismu, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, patogen - patogenní, formování chování a prožívání, sebeřízení, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, prevence, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, repristinace, In silentio et spe fortitudo nostra (lat.), katatýmně humanitní psychoterapie, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, adaptace v náročných situacích, rodina a saturace potřeb, charakter a jeho utváření, crisis management (angl.), zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, rozhovor jako poznávací metoda, Dotazník funkčnosti rodiny, závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí zvýšené, incentivy a jejich aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, závady a poruchy paměti, Závady a poruchy vůle a jednání, PFA zkratka v psychologii, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost revmatická či reumatoidní, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, osobnost učitelů, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Situation, emocionální gramotnost, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, generalizovaná úzkostná porucha, krizová intervence, hyperkinetické poruchy, primární traumatizace, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, panická porucha, vyhýbavé chování, allopsychická orientace, AHA Erlebnis, casus socialis, atribuční chyba, emoční nepřiléhavost, impunitivita, selektivita pozornosti, antecendence, paramimie, impunitivní reakce, in extremis (lat.), egalitární postoj, predikativní funkce, styly sociální percepce, referenční rámec, extrémnost postoje, multiciplita postoje, allopsychická dezorientace, mapping (angl.), idylizovat, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, reatribuce, konstruktivní konflikt, in articulo mortis (lat.), přerámování (reframing) v psychologii, kognitivní rekonstrukce, anticipační strategie člověka, dominantní styl sociálního chování, stresholický, kairofobie, archetypální masky, pop-art, negativizmus, momentka, krize, projekce, robustní, situační, schizofrenie, román, klima, kazuistika, dramatizovat, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, heterosugesce, humoristika, ironie, intervence, hystereze, supernulový, šlamastyka, sociální kurátor, aktivní sociální učení, luxace, situační prevence kriminality, traumatická událost, evaluační opora, secondary appraisal, primary appraisal, buffering effect, Diderotův paradox, defusing, tréma, transgrese, tragikomedie, trik, Assessment Centre, flashback, display rules, deja vu, paratymie, adaptivní manažer, stresová tolerance, proaktivní osobnost, exogenní frustrace, metoda patrontašky, svízelná situace, protivolní pozornost, extrémní psychická zátěž, cinemapedagogika, interpersonální senzitivita, konzistence osobnosti, skryté poznatky, ratio status, behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, Deux ex machina., stock of knowledge at hand (angl.), stresogenní situace, individuální přístup, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, etnografický rozhovor, intuitivní, Kobasa Suzanne, primární psychická traumatizace, schodišťový fenomen (efekt), flooding therapy (angl.), patogenní situace, indefinitistické motivační teorie, pugnické city, Meichenbaum Donald, atribuce externí, expoziční terapie, happy slapping (angl.), nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, job stagnation (angl.), kompetence občanské, situační hodnota, dispoziční empatie, Jaspers Karl (1883-1969), stressful life events (angl.), coping skills (angl.), normomotivovanost, adrenalinový typ osobnosti, anticipátor, metoda STAR, sociální marketing, retroreflektor, chování spontánní, efekt přihlížejícího, schizofrazie, antistresové programy, extrospekce, ad situationem, implozivní terapie, alogodika, inovativní manažer, situační krize, monitorování situace, emoční stres, inscenační metoda, kontrérní myšlenky, self-efficacy (angl.), definiční paradigma, autopsychoterapie, analýza in situ, adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., resilience image, alostáza, reziduální stres, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), disaster management (angl.), adultomorfní, profesní prekoncept, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., behaviorální paradigma, efekt atribuce, morální dilema, up to date (angl.), associating (angl.), refraiming (angl.), atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
První pomoc pro všechny situace -- autor: Malá Lucie, Peřan David
Kariéra pod kontrolou -- autor: Sue Marsha Petrie

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz