Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, amentní stav, praotés, efekt kobří, strange situation (angl.), evaluace dětí v mateřských školách, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, sociální klika, normalita statistická, afekty, adaptační kapacita, Ostravský dospozitiv, Ariadnina nit, sonomní, efektivita psychických stimulů, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, emergentní situace, psychologie adolescence, standardní situace, acting out (angl.), John/Joane genderová kasuistika, self-compassion (angl.), nestandardní situace, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, adultopsychologie první dospělosti, accident, normality (angl.), psychoterapie ve zdravotnictví, prevence ve zdravotnictví, projekční psychologické diagnostické metody, role ve skupině, psychická způsobilost pro školu, pessimism (angl.), compassion (angl.), excitement (angl.), preadaptace, vůle a její závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, negativismus jako přizpůsobovací operace, Izolace jako pasivní přizpůsobovací operace, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, vědomosti, racionalizace jako přizpůsobovací operace, formativní vlivy člověka, nálady a jejich závady a poruchy, memoria (paměť) a její poruchy, normální a abnormální osobnost, normalita a abnormalita osobnosti, emergency (angl.), postbipolární svět, burnout a jeho fáze, fáze umírání, psychologický situacionismus, Bateson Gregory, atitudy v sociální psychologii, anaforický, copingové strategie, ofenzivní styl chování, defenzivní styl chování, sleeveface, intelektualizace stresu, low-hopes typy, high-hopes typy, hyperkonformní osoba, dificilita rychlosti řeči, konformní osoba, hyperafiliantní osoba, hyperprotektivní osoba, dificilita objemu řeči, ministresory, Geréb George, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, Avicenův pokus s beranem a vlkem, symptomy normální osobnosti, tenzní situace, inadekvátnost emocí, sociální atitudy, Negociační pozice, sociální odkazování, paratelické chování, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), bazální atribuční chyba, empatizující inteligence, konfrontační fobie, mesiášský komplex, autarkie ve zvládání základních potřeb, aktivní pozitivní imaginace, typologie učitelů podle Kurta Lewina, pozornost, typologie školní třídy podle G.Gereba, pozitivní imaginace, interpersonální konflikt, intraindividuální konflikt, synthymie, parathymie, kognitivní a učební strategie, prevence a její typy, healthy lifestyle, Motives (angl.), Tělesné, pozorování, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, únava a vyčerpání, únava, adaptace člověka v náročných situacích, situace konfliktové, strukturální vlastnosti osobnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, disharmonická a abnormální osobnost dětí, drogové a jiné závislosti dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, mládí, didaktické testy, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, psychomotorická instabilita dětí, senzitivní osoby s intropunitivitou, novorozenecké období vývoje dítěte, Submisivní a intropunitivní chování, výsledky učení (vědomosti, nálady člověka, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na sebe, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, klientelismus a ritualizované chování, typy adaptace člověka, školní prostředí, vyučovací a učební styly, rodina a vývoj dětí, osobnosti typu A, psychosociální zanedbanost dětí, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, talent a tvořivost dětí i dospělých, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, sebevzdělávání, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), celostní a tvarová psychologie, personalismus a charakterologie, motivation (angl.), osobnost v psychologii, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, will (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, senzitivita s intropunitivitou, dospělost, perinatální období vývoje, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, PROFESIOGRAMY V PRAXI, sociometrie v praxi, dotazník (questionnaire), schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, duševní zdraví člověka, normální novorozeně, normální kojenec, organizační kultura pracoviště, stresory učitelů a učitelek, interview (rozhovor), batole (toddler), prepubescence, dospívání, postpubescence, předškolní dítě, vývoj jedince, psychometrika v praxi, agrese a šikana, handicapované děti, autokognice a self-management, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, impunitivní reakce, in extremis (lat.), primární traumatizace, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, in articulo mortis (lat.), konstruktivní konflikt, stresholický, kognitivní rekonstrukce, přerámování (reframing) v psychologii, reatribuce, hyperkinetické poruchy, krizová intervence, benefektance, selektivita pozornosti, antecendence, paramimie, impunitivita, vyhýbavé chování, panická porucha, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, generalizovaná úzkostná porucha, dominantní styl sociálního chování, anticipační strategie člověka, alogodika, implozivní terapie, inovativní manažer, adaptivní manažer, paratymie, situační krize, monitorování situace, emoční stres, sociální psychologie, inscenační metoda, kontrérní myšlenky, allopsychická dezorientace, mapping (angl.), styly sociální percepce, referenční rámec, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, sociální učení, predikativní funkce, idylizovat, multiciplita postoje, extrémnost postoje, egalitární postoj, emoční nepřiléhavost, allopsychická orientace, projekce, robustní, pop-art, negativizmus, momentka, román, schizofrenie, tragikomedie, šlamastyka, supernulový, situační, krize, klima, dramatizovat, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, heterosugesce, humoristika, kazuistika, ironie, intervence, hystereze, transgrese, tréma, buffering effect, primary appraisal, evaluační opora, traumatická událost, sociální kurátor, secondary appraisal, archetypální masky, AHA Erlebnis, casus socialis, atribuční chyba, kairofobie, aktivní sociální učení, blokátor, deja vu, pseudomonas, Assessment Centre, trik, display rules, flashback, luxace, situační prevence kriminality, Diderotův paradox, defusing, ad situationem, selektivní mutismus, Watson John Broadus (1878-1958), Jaspers Karl (1883-1969), stressful life events (angl.), situační hodnota, kompetence občanské, dispoziční empatie, happy slapping (angl.), schodišťový fenomen (efekt), flooding therapy (angl.), expoziční terapie, Life Satisfaction Scale (LSS), reflexivní styl učení, nivelizující styl učení, protivolní pozornost, interpersonální senzitivita, svízelná situace, stresová tolerance, proaktivní osobnost, cinemapedagogika, extrémní psychická zátěž, reflektorický styl učení, job stagnation (angl.), intuitivní, etnografický rozhovor, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, katastrofální, tolerance k frustraci, psychická eruptivita, metaučení, anticipační myšlení, figura a pozadí v psychologii, redefiniční schopnost a dovednost, konformní persona, hyperafiliantní persona, první dojem, expresivní psaní, antecepce, subjektivní kvalita života, Kobasa Suzanne, sekundární psychická traumatizace, primární psychická traumatizace, persuasivně orientovaný personální typ, patogenní situace, indefinitistické motivační teorie, emocionální gramotnost, pugnické city, Meichenbaum Donald, atribuce externí, exogenní frustrace, metoda patrontašky, HEICS zkr., profesní prekoncept, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., behaviorální paradigma, definiční paradigma, efekt atribuce, morální dilema, adultomorfní, up to date (angl.), associating (angl.), refraiming (angl.), self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, anticipátor, metoda STAR, sociální marketing, extrospekce, adrenalinový typ osobnosti, retroreflektor, schizofrazie, antistresové programy, vědomí, chování spontánní, disaster management (angl.), Kohoutek Rudolf, ratio status, stock of knowledge at hand (angl.), behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, sugestivní psychoterapie, stresogenní situace, dispoziční optimismus, konzistence osobnosti, skryté poznatky, individuální přístup, konstelovaný komplex, Deux ex machina., coping skills (angl.), autopsychoterapie, analýza in situ, adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., resilience image, alostáza, normomotivovanost, reziduální stres, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Dětská otolaryngologie -- autor: Kuchynková Zdeňka, kolektiv
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 -- autor: Přibyl Stanislav
První pomoc pro všechny situace -- autor: Malá Lucie, Peřan David

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz