Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

indefinitistické motivační teorie, patogenní situace, atribuce externí, Meichenbaum Donald, emocionální gramotnost, pugnické city, Kobasa Suzanne, primární psychická traumatizace, dispoziční empatie, Jaspers Karl (1883-1969), happy slapping (angl.), expoziční terapie, schodišťový fenomen (efekt), flooding therapy (angl.), Situation, subjektivní kvalita života, první dojem, expresivní psaní, hyperafiliantní persona, konformní persona, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, anticipační myšlení, antecepce, metaučení, psychická eruptivita, tolerance k frustraci, katastrofální, stressful life events (angl.), situační hodnota, dispoziční optimismus, stresogenní situace, konstelovaný komplex, individuální přístup, konzistence osobnosti, skryté poznatky, stock of knowledge at hand (angl.), ratio status, normomotivovanost, reziduální stres, coping skills (angl.), Deux ex machina., behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, metoda patrontašky, exogenní frustrace, intuitivní, etnografický rozhovor, job stagnation (angl.), reflektorický styl učení, kompetence občanské, nivelizující styl učení, extrémní psychická zátěž, cinemapedagogika, stresová tolerance, proaktivní osobnost, svízelná situace, protivolní pozornost, interpersonální senzitivita, hyperprotektivní osoba, hyperafiliantní osoba, standardní situace, sonomní, nestandardní situace, self-compassion (angl.), Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), Ariadnina nit, emergentní situace, empatizující inteligence, konfrontační fobie, proteandrismus, bazální atribuční chyba, emergency (angl.), postbipolární svět, adaptační kapacita, efekt kobří, paradoxní nálada, psychologické intervence, mentální černý filtr, životní stereotyp, crisis management (angl.), PFA zkratka v psychologii, situace konfliktové, preadaptace, amentní stav, praotés, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, strange situation (angl.), mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), low-hopes typy, high-hopes typy, psychologický situacionismus, fáze umírání, copingové strategie, anaforický, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, hyperkonformní osoba, konformní osoba, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, makrostresory, ministresory, intelektualizace stresu, sleeveface, sociální odkazování, aktivní pozitivní imaginace, Negociační pozice, tenzní situace, paratelické chování, inadekvátnost emocí, synthymie, parathymie, ofenzivní styl chování, defenzivní styl chování, Avicenův pokus s beranem a vlkem, symptomy normální osobnosti, pozitivní imaginace, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), secondary appraisal, primary appraisal, archetypální masky, kairofobie, casus socialis, atribuční chyba, buffering effect, evaluační opora, situační prevence kriminality, Diderotův paradox, luxace, aktivní sociální učení, traumatická událost, sociální kurátor, AHA Erlebnis, allopsychická orientace, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, neurotický paradox, krizová intervence, pervazivní závada, hyperkinetické poruchy, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, impunitivita, emoční nepřiléhavost, paramimie, antecendence, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, defusing, flashback, kazuistika, ironie, klima, krize, negativizmus, momentka, intervence, hystereze, crazy komedie, centrace, dokumentaristika, dramatizovat, humoristika, heterosugesce, pop-art, projekce, tréma, transgrese, trik, Assessment Centre, display rules, deja vu, tragikomedie, šlamastyka, román, robustní, schizofrenie, situační, supernulový, systematická desenzibilizace, primární traumatizace, schizofrazie, antistresové programy, efekt přihlížejícího, self-efficacy (angl.), behaviorální paradigma, definiční paradigma, chování spontánní, retroreflektor, extrospekce, ad situationem, sociální marketing, metoda STAR, adrenalinový typ osobnosti, anticipátor, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., profesní prekoncept, adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., analýza in situ, autopsychoterapie, alostáza, resilience image, disaster management (angl.), adultomorfní, morální dilema, efekt atribuce, refraiming (angl.), associating (angl.), up to date (angl.), emoční stres, inscenační metoda, anticipační strategie člověka, dominantní styl sociálního chování, punitivita, fenomén opuštěného hnízda, styly sociální percepce, referenční rámec, stresholický, kognitivní rekonstrukce, in extremis (lat.), impunitivní reakce, in articulo mortis (lat.), konstruktivní konflikt, přerámování (reframing) v psychologii, reatribuce, predikativní funkce, egalitární postoj, alogodika, inovativní manažer, implozivní terapie, situační krize, kontrérní myšlenky, monitorování situace, adaptivní manažer, paratymie, multiciplita postoje, extrémnost postoje, idylizovat, mapping (angl.), allopsychická dezorientace, atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Empatická a asertivní komunikace -- autor: Lošťáková Olga
Dětská otolaryngologie -- autor: Kuchynková Zdeňka, kolektiv

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz