Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

adaptační kapacita, efekt kobří, Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), John/Joane genderová kasuistika, praotés, amentní stav, evaluace dětí v mateřských školách, strange situation (angl.), recipročni sociabilita, reciproční prosocialita, self-compassion (angl.), nestandardní situace, emergentní situace, emergency (angl.), postbipolární svět, bazální atribuční chyba, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, efektivita psychických stimulů, standardní situace, psychologie adolescence, sonomní, Ariadnina nit, afekty, normalita statistická, vůle a její závady a poruchy, projekční psychologické diagnostické metody, afekty a jejich závady a poruchy, nálady a jejich závady a poruchy, memoria (paměť) a její poruchy, prevence ve zdravotnictví, psychoterapie ve zdravotnictví, psychická způsobilost pro školu, role ve skupině, normality (angl.), accident, normální a abnormální osobnost, normalita a abnormalita osobnosti, adultopsychologie první dospělosti, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, sociální klika, vědomosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, formativní vlivy člověka, racionalizace jako přizpůsobovací operace, negativismus jako přizpůsobovací operace, Izolace jako pasivní přizpůsobovací operace, empatizující inteligence, konfrontační fobie, atitudy v sociální psychologii, Bateson Gregory, low-hopes typy, high-hopes typy, Geréb George, psychologický situacionismus, burnout a jeho fáze, intelektualizace stresu, copingové strategie, anaforický, fáze umírání, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, hyperafiliantní osoba, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, konformní osoba, hyperkonformní osoba, makrostresory, ministresory, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, sleeveface, defenzivní styl chování, sociální odkazování, Negociační pozice, autarkie ve zvládání základních potřeb, aktivní pozitivní imaginace, synthymie, sociální atitudy, tenzní situace, mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, inadekvátnost emocí, parathymie, kognitivní a učební strategie, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, typologie školní třídy podle G.Gereba, pozornost, prevence a její typy, intraindividuální konflikt, interpersonální konflikt, typologie učitelů podle Kurta Lewina, preadaptace, excitement (angl.), infantilismus osobnostní a školní docházka, strukturální vlastnosti osobnosti, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, novověká psychologie a pedagogika, pozorování, Tělesné, paměť člověka, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, rodina a vývoj dětí, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, normální novorozeně, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, závady a poruchy řeči, drogové a jiné závislosti dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, komunikace sociální, situace konfliktové, typy osobnosti učitelů a učitelek, První česká školská psychologická poradna a klinika, klientelismus a ritualizované chování, typy adaptace člověka, školní prostředí, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, psychomotorická instabilita dětí, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, mládí, únava a vyčerpání, únava, adaptace člověka v náročných situacích, didaktické testy, sebevýchova, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, normální kojenec, organizační kultura pracoviště, celostní a tvarová psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, personalismus a charakterologie, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, vlivy přírody na duševno, seniorita normální a abnormální, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, psychosociální zanedbanost dětí, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, senzitivita s intropunitivitou, Motives (angl.), healthy lifestyle, pessimism (angl.), compassion (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), neuroticismus a neurotické závady a poruchy, will (angl.), motivation (angl.), osobnost v psychologii, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, stresory učitelů a učitelek, dotazník (questionnaire), interview (rozhovor), psychometrika v praxi, agrese a šikana, sociometrie v praxi, PROFESIOGRAMY V PRAXI, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, konfliktové situace, handicapované děti, autokognice a self-management, perinatální období vývoje, dospělost, sebevzdělávání, psychická traumata ve školství, postpubescence, dospívání, vývoj jedince, předškolní dítě, batole (toddler), prepubescence, konformní persona, hyperafiliantní persona, primární traumatizace, impunitivní reakce, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, hyperkinetické poruchy, in extremis (lat.), in articulo mortis (lat.), kognitivní rekonstrukce, přerámování (reframing) v psychologii, reatribuce, konstruktivní konflikt, krizová intervence, neurotický paradox, benefektance, antecendence, paramimie, impunitivita, selektivita pozornosti, vyhýbavé chování, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, stresholický, dominantní styl sociálního chování, inovativní manažer, alogodika, adaptivní manažer, paratymie, allopsychická dezorientace, implozivní terapie, situační krize, sociální psychologie, inscenační metoda, kontrérní myšlenky, monitorování situace, mapping (angl.), idylizovat, referenční rámec, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, anticipační strategie člověka, styly sociální percepce, sociální učení, multiciplita postoje, extrémnost postoje, egalitární postoj, predikativní funkce, emoční nepřiléhavost, allopsychická orientace, projekce, robustní, pop-art, negativizmus, momentka, román, schizofrenie, tragikomedie, šlamastyka, supernulový, situační, krize, klima, dramatizovat, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, heterosugesce, humoristika, kazuistika, ironie, intervence, hystereze, transgrese, tréma, buffering effect, primary appraisal, evaluační opora, traumatická událost, sociální kurátor, secondary appraisal, archetypální masky, AHA Erlebnis, casus socialis, atribuční chyba, kairofobie, aktivní sociální učení, blokátor, deja vu, pseudomonas, Assessment Centre, trik, display rules, flashback, luxace, situační prevence kriminality, Diderotův paradox, defusing, emoční stres, ad situationem, situační hodnota, stressful life events (angl.), kompetence občanské, reflexivní styl učení, nivelizující styl učení, Watson John Broadus (1878-1958), Jaspers Karl (1883-1969), expoziční terapie, Life Satisfaction Scale (LSS), happy slapping (angl.), dispoziční empatie, reflektorický styl učení, job stagnation (angl.), svízelná situace, stresová tolerance, proaktivní osobnost, exogenní frustrace, protivolní pozornost, interpersonální senzitivita, intuitivní, etnografický rozhovor, extrémní psychická zátěž, cinemapedagogika, flooding therapy (angl.), schodišťový fenomen (efekt), metaučení, psychická eruptivita, anticipační myšlení, antecepce, subjektivní kvalita života, katastrofální, tolerance k frustraci, první dojem, expresivní psaní, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, emocionální gramotnost, pugnické city, primární psychická traumatizace, persuasivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, sekundární psychická traumatizace, Kobasa Suzanne, Meichenbaum Donald, atribuce externí, indefinitistické motivační teorie, patogenní situace, metoda patrontašky, konzistence osobnosti, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., HEICS zkr., behaviorální paradigma, definiční paradigma, self-efficacy (angl.), profesní prekoncept, efekt atribuce, up to date (angl.), associating (angl.), refraiming (angl.), morální dilema, efekt přihlížejícího, schizofrazie, metoda STAR, sociální marketing, extrospekce, selektivní mutismus, anticipátor, adrenalinový typ osobnosti, antistresové programy, vědomí, chování spontánní, retroreflektor, adultomorfní, disaster management (angl.), behaviorální strategie, ratio status, abreaktivní psychoterapie, sugestivní psychoterapie, Deux ex machina., stock of knowledge at hand (angl.), stresogenní situace, skryté poznatky, individuální přístup, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, coping skills (angl.), normomotivovanost, analýza in situ, adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., Kohoutek Rudolf, autopsychoterapie, resilience image, reziduální stres, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), alostáza, atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Dětská otolaryngologie -- autor: Kuchynková Zdeňka, kolektiv
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 -- autor: Přibyl Stanislav

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz