Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

figura a pozadí v psychologii, tolerance k frustraci, katastrofální, redefiniční schopnost a dovednost, expresivní psaní, konformní persona, hyperafiliantní persona, první dojem, psychická eruptivita, metaučení, pugnické city, Meichenbaum Donald, atribuce externí, emocionální gramotnost, subjektivní kvalita života, anticipační myšlení, antecepce, hyperkonformní persona, hyperprotektivní persona, high-hopes typy, Geréb George, setting (angl.), low-hopes typy, atitudy v sociální psychologii, psychologický situacionismus, Bateson Gregory, psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, konformní osoba, hyperafiliantní osoba, hyperprotektivní osoba, hyperkonformní osoba, dificilita rychlosti řeči, ministresory, dificilita objemu řeči, indefinitistické motivační teorie, patogenní situace, etnografický rozhovor, extrémní psychická zátěž, cinemapedagogika, intuitivní, job stagnation (angl.), nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, interpersonální senzitivita, protivolní pozornost, metoda patrontašky, konzistence osobnosti, skryté poznatky, exogenní frustrace, proaktivní osobnost, svízelná situace, stresová tolerance, reflexivní styl učení, kompetence občanské, konformně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, schodišťový fenomen (efekt), persuasivně orientovaný personální typ, primární psychická traumatizace, Kobasa Suzanne, sekundární psychická traumatizace, flooding therapy (angl.), expoziční terapie, Watson John Broadus (1878-1958), stressful life events (angl.), situační hodnota, Jaspers Karl (1883-1969), dispoziční empatie, Life Satisfaction Scale (LSS), happy slapping (angl.), burnout a jeho fáze, fáze umírání, praotés, efekt kobří, adaptační kapacita, amentní stav, reciproční prosocialita, evaluace dětí v mateřských školách, strange situation (angl.), recipročni sociabilita, Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), psychologie adolescence, sonomní, Ariadnina nit, standardní situace, nestandardní situace, John/Joane genderová kasuistika, self-compassion (angl.), afekty, normalita statistická, normální a abnormální osobnost, normalita a abnormalita osobnosti, formativní vlivy člověka, memoria (paměť) a její poruchy, nálady a jejich závady a poruchy, vůle a její závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, racionalizace jako přizpůsobovací operace, negativismus jako přizpůsobovací operace, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, sociální klika, adultopsychologie první dospělosti, vědomosti, Izolace jako pasivní přizpůsobovací operace, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, efektivita psychických stimulů, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, typologie učitelů podle Kurta Lewina, pozornost, typologie školní třídy podle G.Gereba, interpersonální konflikt, intraindividuální konflikt, kognitivní a učební strategie, prevence a její typy, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, intelektualizace stresu, copingové strategie, anaforický, sleeveface, defenzivní styl chování, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, parathymie, synthymie, empatizující inteligence, konfrontační fobie, mesiášský komplex, bazální atribuční chyba, postbipolární svět, emergentní situace, emergency (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, sociální odkazování, autarkie ve zvládání základních potřeb, aktivní pozitivní imaginace, Negociační pozice, sociální atitudy, inadekvátnost emocí, tenzní situace, individuální přístup, konstelovaný komplex, AHA Erlebnis, casus socialis, atribuční chyba, allopsychická orientace, emoční nepřiléhavost, antecendence, paramimie, impunitivita, kairofobie, archetypální masky, traumatická událost, sociální kurátor, aktivní sociální učení, evaluační opora, buffering effect, secondary appraisal, primary appraisal, benefektance, selektivita pozornosti, impunitivní reakce, primární traumatizace, systematická desenzibilizace, in extremis (lat.), in articulo mortis (lat.), reatribuce, konstruktivní konflikt, pervazivní závada, hyperkinetické poruchy, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, vyhýbavé chování, hebefrenní schizofrenie, dissociativní fuga, krizová intervence, neurotický paradox, blokátor, luxace, krize, klima, kazuistika, momentka, negativizmus, projekce, pop-art, ironie, intervence, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, dramatizovat, heterosugesce, hystereze, humoristika, robustní, román, display rules, deja vu, pseudomonas, flashback, defusing, situační prevence kriminality, Diderotův paradox, Assessment Centre, trik, supernulový, situační, schizofrenie, šlamastyka, tragikomedie, tréma, transgrese, přerámování (reframing) v psychologii, kognitivní rekonstrukce, associating (angl.), refraiming (angl.), morální dilema, up to date (angl.), adultomorfní, Amicus certus in re incerta cernitur., Kohoutek Rudolf, disaster management (angl.), efekt atribuce, profesní prekoncept, self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, schizofrazie, definiční paradigma, behaviorální paradigma, HEICS zkr., future pacing /fjúčr pejsing/ angl., adaptivní nevědomí, analýza in situ, behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, sugestivní psychoterapie, ratio status, stock of knowledge at hand (angl.), dispoziční optimismus, stresogenní situace, Deux ex machina., coping skills (angl.), alostáza, resilience image, autopsychoterapie, coping self efficacy (angl.), coping asistence (angl.), normomotivovanost, reziduální stres, antistresové programy, vědomí, idylizovat, multiciplita postoje, extrémnost postoje, mapping (angl.), allopsychická dezorientace, adaptivní manažer, paratymie, egalitární postoj, predikativní funkce, anticipační strategie člověka, dominantní styl sociálního chování, stresholický, punitivita, fenomén opuštěného hnízda, styly sociální percepce, referenční rámec, inovativní manažer, alogodika, metoda STAR, sociální marketing, extrospekce, anticipátor, adrenalinový typ osobnosti, chování spontánní, retroreflektor, selektivní mutismus, ad situationem, monitorování situace, situační krize, implozivní terapie, kontrérní myšlenky, inscenační metoda, emoční stres, sociální psychologie, atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Dětská otolaryngologie -- autor: Kuchynková Zdeňka, kolektiv
Jednání a situace -- autor: Čapek Jakub

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situační
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz