Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, citové závady a poruchy, adaptivní chování a prožívání, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, rozhovor jako poznávací metoda, pozice a role ve skupinách, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, násilí, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, předmět psychologie duševního vývoje, osobnost dítěte, PFA zkratka v psychologii, crisis management (angl.), osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost revmatická či reumatoidní, Závady a poruchy vůle a jednání, charakter a jeho utváření, patogen - patogenní, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, závady a poruchy paměti, závady a poruchy emotivity (citů, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, sebevědomí zvýšené, incentivy a jejich aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, profesní dotazník, Úvod do sociální psychologie, empatizující inteligence, proteandrismus, konfrontační fobie, mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), bazální atribuční chyba, postbipolární svět, sonomní, Ariadnina nit, emergentní situace, emergency (angl.), paratelické chování, inadekvátnost emocí, symptomy normální osobnosti, pozitivní imaginace, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, defenzivní styl chování, parathymie, synthymie, tenzní situace, Negociační pozice, sociální odkazování, aktivní pozitivní imaginace, standardní situace, nestandardní situace, životní stereotyp, pedagogicko psychologické výzkumy, mentální černý filtr, paradoxní nálada, psychologické intervence, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, situace konfliktové, preadaptace, adaptační kapacita, Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), self-compassion (angl.), efekt kobří, praotés, strange situation (angl.), recipročni sociabilita, reciproční prosocialita, amentní stav, sebeřízení, prevence, kariéra a nezaměstnanost, náladovost člověka, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, účinná sociální komunikace, adaptační reakce pasivní, hyperkinetické závady a poruchy, dlouhověkost, přizpůsobování se a jeho způsoby, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, Etický a morální charakter, emoce, specifika národní kultury, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor na pracovišti, edukativní a sociální zanedbanost, prostředí a psychosomatika člověka, pracovní prostředí a psychosomatika, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, Styly a strategie vyučování a učení, rozhovor a jeho stadia, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poznávací metody projektivní, ego resiling (angl.), osobnost submisivní a intropunitivní, determinanty psychiky a osobnosti, posuzovací stupnice (škály), výhova problémových dětí, Lilian, prevence syndromu vyhoření, Úvod do patopsychologie, výchova problémových dětí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, emoční poruchy, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, adaptace v náročných situacích, rodina a saturace potřeb, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, Filozofie, poznávací a intervenční interview, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, pracovní motivace a stimulace, osobnost (persona), psychická odolnost, psychologie biologická, edukativní, normalita a psychické zdraví, psychonervová labilita, Zjišťování záporů řídící práce, skupina schizofrenií, sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, kreativní a talentované osoby, EA zkratka v psychologii, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, interakce, katatýmně humanitní psychoterapie, Famile a persona, schopnosti a nadání, repristinace, In silentio et spe fortitudo nostra (lat.), sleeveface, intelektualizace stresu, reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, konstruktivní konflikt, in articulo mortis (lat.), in extremis (lat.), kognitivní rekonstrukce, stresholický, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, anticipační strategie člověka, dominantní styl sociálního chování, impunitivní reakce, primární traumatizace, generalizovaná úzkostná porucha, hebefrenní schizofrenie, panická porucha, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, dissociativní fuga, neurotický paradox, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, hyperkinetické poruchy, krizová intervence, referenční rámec, styly sociální percepce, inscenační metoda, emoční stres, kontrérní myšlenky, monitorování situace, situační krize, ad situationem, extrospekce, adrenalinový typ osobnosti, anticipátor, metoda STAR, sociální marketing, implozivní terapie, alogodika, multiciplita postoje, extrémnost postoje, egalitární postoj, predikativní funkce, idylizovat, mapping (angl.), inovativní manažer, adaptivní manažer, paratymie, allopsychická dezorientace, antecendence, paramimie, robustní, román, projekce, pop-art, negativizmus, schizofrenie, situační, transgrese, tragikomedie, šlamastyka, supernulový, momentka, krize, dramatizovat, heterosugesce, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, humoristika, hystereze, klima, kazuistika, ironie, intervence, tréma, trik, archetypální masky, kairofobie, secondary appraisal, primary appraisal, buffering effect, atribuční chyba, casus socialis, impunitivita, emoční nepřiléhavost, allopsychická orientace, AHA Erlebnis, evaluační opora, traumatická událost, flashback, display rules, deja vu, Assessment Centre, defusing, Diderotův paradox, sociální kurátor, aktivní sociální učení, luxace, situační prevence kriminality, retroreflektor, chování spontánní, emocionální gramotnost, Situation, pugnické city, Meichenbaum Donald, atribuce externí, subjektivní kvalita života, antecepce, katastrofální, psychická eruptivita, metaučení, anticipační myšlení, indefinitistické motivační teorie, patogenní situace, Jaspers Karl (1883-1969), dispoziční empatie, stressful life events (angl.), situační hodnota, kompetence občanské, happy slapping (angl.), expoziční terapie, Kobasa Suzanne, primární psychická traumatizace, schodišťový fenomen (efekt), flooding therapy (angl.), tolerance k frustraci, figura a pozadí v psychologii, psychická deprivace až subdeprivace, setting (angl.), makrostresory, ministresory, dificilita objemu řeči, high-hopes typy, low-hopes typy, copingové strategie, anaforický, fáze umírání, psychologický situacionismus, dificilita rychlosti řeči, hyperkonformní osoba, hyperafiliantní persona, první dojem, expresivní psaní, redefiniční schopnost a dovednost, konformní persona, hyperkonformní persona, konformní osoba, hyperafiliantní osoba, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, adaptivní nevědomí, analýza in situ, Amicus certus in re incerta cernitur., disaster management (angl.), adultomorfní, autopsychoterapie, resilience image, reziduální stres, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), alostáza, up to date (angl.), associating (angl.), self-efficacy (angl.), definiční paradigma, efekt přihlížejícího, schizofrazie, antistresové programy, behaviorální paradigma, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., refraiming (angl.), morální dilema, efekt atribuce, profesní prekoncept, normomotivovanost, coping skills (angl.), svízelná situace, protivolní pozornost, stresová tolerance, proaktivní osobnost, exogenní frustrace, interpersonální senzitivita, cinemapedagogika, job stagnation (angl.), intuitivní, etnografický rozhovor, extrémní psychická zátěž, metoda patrontašky, konzistence osobnosti, ratio status, behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, Deux ex machina., stock of knowledge at hand (angl.), stresogenní situace, skryté poznatky, individuální přístup, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, atribuceKnihy

Krizové situace ve škole -- autor: Kovaříková Miroslava
Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Empatická a asertivní komunikace -- autor: Lošťáková Olga

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz