Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

praotés, efekt kobří, adaptační kapacita, Ostravský dospozitiv, amentní stav, reciproční prosocialita, situace konfliktové, preadaptace, strange situation (angl.), recipročni sociabilita, acting out (angl.), self-compassion (angl.), emergency (angl.), postbipolární svět, bazální atribuční chyba, proteandrismus, emergentní situace, Ariadnina nit, nestandardní situace, standardní situace, sonomní, psychologické intervence, paradoxní nálada, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, profesní dotazník, Úvod do sociální psychologie, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, životní stereotyp, mentální černý filtr, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, empatizující inteligence, konfrontační fobie, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, hyperkonformní osoba, konformní osoba, ministresory, makrostresory, high-hopes typy, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, hyperafiliantní osoba, hyperprotektivní osoba, expresivní psaní, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, tolerance k frustraci, první dojem, hyperafiliantní persona, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, konformní persona, low-hopes typy, psychologický situacionismus, Negociační pozice, sociální odkazování, aktivní pozitivní imaginace, synthymie, tenzní situace, inadekvátnost emocí, mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, parathymie, pozitivní imaginace, intelektualizace stresu, copingové strategie, anaforický, fáze umírání, sleeveface, defenzivní styl chování, symptomy normální osobnosti, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, adaptace v náročných situacích, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, pracovní motivace a stimulace, psychická odolnost, psychologie biologická, edukativní, osobnost (persona), normalita a psychické zdraví, sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, psychonervová labilita, kreativní a talentované osoby, EA zkratka v psychologii, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, katatýmně humanitní psychoterapie, In silentio et spe fortitudo nostra (lat.), Famile a persona, schopnosti a nadání, repristinace, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, osobnost učitelů, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, rozhovor jako poznávací metoda, pozice a role ve skupinách, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zábavy v mládí, pracovní a osobní hodnocení, adaptivní chování a prožívání, citové závady a poruchy, práce a její motivace, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, patogen - patogenní, formování chování a prožívání, sebeřízení, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, prevence, charakter a jeho utváření, crisis management (angl.), závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí zvýšené, incentivy a jejich aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, závady a poruchy paměti, Závady a poruchy vůle a jednání, PFA zkratka v psychologii, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost revmatická či reumatoidní, katastrofální, psychická eruptivita, krizová intervence, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, hyperkinetické poruchy, pervazivní závada, in extremis (lat.), impunitivní reakce, primární traumatizace, systematická desenzibilizace, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, emoční nepřiléhavost, allopsychická orientace, AHA Erlebnis, casus socialis, impunitivita, paramimie, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, antecendence, in articulo mortis (lat.), konstruktivní konflikt, idylizovat, multiciplita postoje, extrémnost postoje, egalitární postoj, mapping (angl.), allopsychická dezorientace, inovativní manažer, adaptivní manažer, paratymie, predikativní funkce, styly sociální percepce, stresholický, kognitivní rekonstrukce, přerámování (reframing) v psychologii, reatribuce, dominantní styl sociálního chování, anticipační strategie člověka, referenční rámec, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, atribuční chyba, kairofobie, pop-art, negativizmus, momentka, krize, projekce, robustní, situační, schizofrenie, román, klima, kazuistika, dramatizovat, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, heterosugesce, humoristika, ironie, intervence, hystereze, supernulový, šlamastyka, traumatická událost, sociální kurátor, aktivní sociální učení, luxace, evaluační opora, buffering effect, archetypální masky, secondary appraisal, primary appraisal, situační prevence kriminality, Diderotův paradox, trik, tréma, transgrese, tragikomedie, Assessment Centre, deja vu, defusing, flashback, display rules, alogodika, implozivní terapie, extrémní psychická zátěž, cinemapedagogika, interpersonální senzitivita, protivolní pozornost, etnografický rozhovor, intuitivní, nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, job stagnation (angl.), svízelná situace, stresová tolerance, individuální přístup, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, stresogenní situace, skryté poznatky, konzistence osobnosti, proaktivní osobnost, exogenní frustrace, metoda patrontašky, kompetence občanské, situační hodnota, emocionální gramotnost, pugnické city, Meichenbaum Donald, atribuce externí, Situation, subjektivní kvalita života, metaučení, anticipační myšlení, antecepce, indefinitistické motivační teorie, patogenní situace, happy slapping (angl.), dispoziční empatie, Jaspers Karl (1883-1969), stressful life events (angl.), expoziční terapie, flooding therapy (angl.), Kobasa Suzanne, primární psychická traumatizace, schodišťový fenomen (efekt), stock of knowledge at hand (angl.), ratio status, schizofrazie, antistresové programy, chování spontánní, retroreflektor, efekt přihlížejícího, self-efficacy (angl.), future pacing /fjúčr pejsing/ angl., behaviorální paradigma, definiční paradigma, adrenalinový typ osobnosti, anticipátor, inscenační metoda, kontrérní myšlenky, monitorování situace, situační krize, emoční stres, ad situationem, metoda STAR, sociální marketing, extrospekce, profesní prekoncept, efekt atribuce, reziduální stres, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), alostáza, normomotivovanost, coping skills (angl.), behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, Deux ex machina., resilience image, autopsychoterapie, up to date (angl.), associating (angl.), refraiming (angl.), morální dilema, adultomorfní, disaster management (angl.), analýza in situ, adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Krizové situace ve škole -- autor: Kovaříková Miroslava
Dětská otolaryngologie -- autor: Kuchynková Zdeňka, kolektiv

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz