Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hyperafiliantní persona, první dojem, expresivní psaní, konformní persona, hyperkonformní persona, hyperafiliantní osoba, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, anticipační myšlení, antecepce, subjektivní kvalita života, metaučení, psychická eruptivita, tolerance k frustraci, katastrofální, konformní osoba, hyperkonformní osoba, psychologický situacionismus, Bateson Gregory, atitudy v sociální psychologii, burnout a jeho fáze, fáze umírání, intelektualizace stresu, copingové strategie, anaforický, low-hopes typy, high-hopes typy, ministresory, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, makrostresory, psychická deprivace až subdeprivace, Geréb George, setting (angl.), emocionální gramotnost, pugnické city, reflektorický styl učení, job stagnation (angl.), intuitivní, nivelizující styl učení, reflexivní styl učení, stressful life events (angl.), situační hodnota, kompetence občanské, etnografický rozhovor, extrémní psychická zátěž, stresová tolerance, proaktivní osobnost, exogenní frustrace, svízelná situace, protivolní pozornost, cinemapedagogika, interpersonální senzitivita, Watson John Broadus (1878-1958), Jaspers Karl (1883-1969), Kobasa Suzanne, sekundární psychická traumatizace, primární psychická traumatizace, patogenní situace, indefinitistické motivační teorie, Meichenbaum Donald, atribuce externí, persuasivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, Life Satisfaction Scale (LSS), happy slapping (angl.), dispoziční empatie, expoziční terapie, flooding therapy (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, schodišťový fenomen (efekt), sleeveface, defenzivní styl chování, afekty, evaluace dětí v mateřských školách, strange situation (angl.), normalita statistická, sociální klika, adultopsychologie první dospělosti, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, recipročni sociabilita, reciproční prosocialita, Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), John/Joane genderová kasuistika, adaptační kapacita, efekt kobří, amentní stav, praotés, vědomosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, prevence ve zdravotnictví, projekční psychologické diagnostické metody, vůle a její závady a poruchy, psychoterapie ve zdravotnictví, accident, psychická způsobilost pro školu, role ve skupině, normality (angl.), afekty a jejich závady a poruchy, nálady a jejich závady a poruchy, racionalizace jako přizpůsobovací operace, negativismus jako přizpůsobovací operace, Izolace jako pasivní přizpůsobovací operace, formativní vlivy člověka, normalita a abnormalita osobnosti, memoria (paměť) a její poruchy, normální a abnormální osobnost, self-compassion (angl.), nestandardní situace, parathymie, kognitivní a učební strategie, prevence a její typy, synthymie, aktivní pozitivní imaginace, Negociační pozice, sociální odkazování, autarkie ve zvládání základních potřeb, intraindividuální konflikt, interpersonální konflikt, symptomy normální osobnosti, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, pozitivní imaginace, typologie školní třídy podle G.Gereba, typologie učitelů podle Kurta Lewina, pozornost, sociální atitudy, tenzní situace, efektivita psychických stimulů, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, emergentní situace, Ariadnina nit, sonomní, standardní situace, psychologie adolescence, emergency (angl.), postbipolární svět, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, inadekvátnost emocí, mesiášský komplex, konfrontační fobie, bazální atribuční chyba, empatizující inteligence, metoda patrontašky, konzistence osobnosti, allopsychická orientace, AHA Erlebnis, casus socialis, emoční nepřiléhavost, impunitivita, benefektance, antecendence, paramimie, atribuční chyba, kairofobie, evaluační opora, traumatická událost, sociální kurátor, buffering effect, primary appraisal, archetypální masky, secondary appraisal, selektivita pozornosti, vyhýbavé chování, in extremis (lat.), impunitivní reakce, primární traumatizace, in articulo mortis (lat.), konstruktivní konflikt, kognitivní rekonstrukce, přerámování (reframing) v psychologii, reatribuce, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, hebefrenní schizofrenie, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, dissociativní fuga, neurotický paradox, hyperkinetické poruchy, krizová intervence, aktivní sociální učení, blokátor, krize, klima, kazuistika, momentka, negativizmus, robustní, projekce, pop-art, ironie, intervence, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, dramatizovat, heterosugesce, hystereze, humoristika, román, schizofrenie, flashback, display rules, deja vu, defusing, Diderotův paradox, luxace, situační prevence kriminality, pseudomonas, Assessment Centre, šlamastyka, supernulový, situační, tragikomedie, transgrese, trik, tréma, stresholický, dominantní styl sociálního chování, disaster management (angl.), adultomorfní, up to date (angl.), Kohoutek Rudolf, Amicus certus in re incerta cernitur., autopsychoterapie, analýza in situ, adaptivní nevědomí, associating (angl.), refraiming (angl.), future pacing /fjúčr pejsing/ angl., behaviorální paradigma, definiční paradigma, HEICS zkr., profesní prekoncept, morální dilema, efekt atribuce, resilience image, alostáza, stresogenní situace, stock of knowledge at hand (angl.), ratio status, dispoziční optimismus, konstelovaný komplex, skryté poznatky, individuální přístup, behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, reziduální stres, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), normomotivovanost, coping skills (angl.), sugestivní psychoterapie, Deux ex machina., self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, allopsychická dezorientace, mapping (angl.), idylizovat, paratymie, adaptivní manažer, implozivní terapie, alogodika, inovativní manažer, multiciplita postoje, extrémnost postoje, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, anticipační strategie člověka, referenční rámec, styly sociální percepce, egalitární postoj, predikativní funkce, situační krize, monitorování situace, retroreflektor, adrenalinový typ osobnosti, anticipátor, chování spontánní, vědomí, schizofrazie, antistresové programy, metoda STAR, sociální marketing, sociální psychologie, inscenační metoda, kontrérní myšlenky, emoční stres, ad situationem, extrospekce, selektivní mutismus, atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Mezní situace -- autor: Jaspers Karl
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Jednání a situace -- autor: Čapek Jakub

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situační
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz