Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

patogenní situace, Kobasa Suzanne, sekundární psychická traumatizace, indefinitistické motivační teorie, atribuce externí, pugnické city, Meichenbaum Donald, primární psychická traumatizace, persuasivně orientovaný personální typ, expoziční terapie, Life Satisfaction Scale (LSS), flooding therapy (angl.), schodišťový fenomen (efekt), konformně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, emocionální gramotnost, subjektivní kvalita života, hyperafiliantní persona, první dojem, expresivní psaní, konformní persona, hyperkonformní persona, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, anticipační myšlení, antecepce, metaučení, psychická eruptivita, tolerance k frustraci, katastrofální, happy slapping (angl.), dispoziční empatie, skryté poznatky, individuální přístup, konstelovaný komplex, konzistence osobnosti, metoda patrontašky, proaktivní osobnost, exogenní frustrace, dispoziční optimismus, stresogenní situace, sugestivní psychoterapie, Deux ex machina., abreaktivní psychoterapie, behaviorální strategie, stock of knowledge at hand (angl.), ratio status, stresová tolerance, svízelná situace, kompetence občanské, reflexivní styl učení, nivelizující styl učení, situační hodnota, stressful life events (angl.), Jaspers Karl (1883-1969), Watson John Broadus (1878-1958), reflektorický styl učení, job stagnation (angl.), interpersonální senzitivita, protivolní pozornost, cinemapedagogika, extrémní psychická zátěž, intuitivní, etnografický rozhovor, hyperafiliantní osoba, konformní osoba, empatizující inteligence, konfrontační fobie, mesiášský komplex, bazální atribuční chyba, postbipolární svět, emergentní situace, emergency (angl.), sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, sociální odkazování, autarkie ve zvládání základních potřeb, Negociační pozice, sociální atitudy, inadekvátnost emocí, tenzní situace, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, efektivita psychických stimulů, efekt kobří, adaptační kapacita, Ostravský dospozitiv, praotés, amentní stav, recipročni sociabilita, reciproční prosocialita, acting out (angl.), John/Joane genderová kasuistika, sonomní, Ariadnina nit, psychologie adolescence, standardní situace, self-compassion (angl.), nestandardní situace, aktivní pozitivní imaginace, synthymie, atitudy v sociální psychologii, low-hopes typy, high-hopes typy, Bateson Gregory, psychologický situacionismus, fáze umírání, burnout a jeho fáze, Geréb George, setting (angl.), dificilita rychlosti řeči, hyperkonformní osoba, dificilita objemu řeči, ministresory, psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, anaforický, copingové strategie, interpersonální konflikt, typologie učitelů podle Kurta Lewina, pozornost, intraindividuální konflikt, prevence a její typy, parathymie, kognitivní a učební strategie, typologie školní třídy podle G.Gereba, pozitivní imaginace, sleeveface, intelektualizace stresu, defenzivní styl chování, ofenzivní styl chování, symptomy normální osobnosti, Avicenův pokus s beranem a vlkem, coping skills (angl.), normomotivovanost, kairofobie, archetypální masky, secondary appraisal, atribuční chyba, casus socialis, allopsychická orientace, AHA Erlebnis, primary appraisal, buffering effect, blokátor, luxace, aktivní sociální učení, sociální kurátor, evaluační opora, traumatická událost, emoční nepřiléhavost, impunitivita, krizová intervence, neurotický paradox, dissociativní fuga, hyperkinetické poruchy, pervazivní závada, primární traumatizace, systematická desenzibilizace, hebefrenní schizofrenie, generalizovaná úzkostná porucha, antecendence, paramimie, benefektance, selektivita pozornosti, panická porucha, vyhýbavé chování, situační prevence kriminality, Diderotův paradox, klima, kazuistika, ironie, krize, momentka, pop-art, negativizmus, intervence, hystereze, crazy komedie, centrace, dokumentaristika, dramatizovat, humoristika, heterosugesce, projekce, robustní, pseudomonas, Assessment Centre, trik, deja vu, display rules, defusing, flashback, tréma, transgrese, schizofrenie, román, situační, supernulový, tragikomedie, šlamastyka, impunitivní reakce, in extremis (lat.), definiční paradigma, self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, behaviorální paradigma, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., profesní prekoncept, HEICS zkr., schizofrazie, antistresové programy, anticipátor, metoda STAR, adrenalinový typ osobnosti, retroreflektor, vědomí, chování spontánní, efekt atribuce, morální dilema, resilience image, autopsychoterapie, analýza in situ, alostáza, coping self efficacy (angl.), reziduální stres, coping asistence (angl.), adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., associating (angl.), refraiming (angl.), up to date (angl.), adultomorfní, Kohoutek Rudolf, disaster management (angl.), sociální marketing, extrospekce, referenční rámec, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, styly sociální percepce, predikativní funkce, extrémnost postoje, egalitární postoj, anticipační strategie člověka, dominantní styl sociálního chování, konstruktivní konflikt, in articulo mortis (lat.), reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, stresholický, kognitivní rekonstrukce, multiciplita postoje, idylizovat, kontrérní myšlenky, monitorování situace, inscenační metoda, emoční stres, selektivní mutismus, ad situationem, situační krize, implozivní terapie, allopsychická dezorientace, mapping (angl.), paratymie, adaptivní manažer, alogodika, inovativní manažer, atribuceKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Mezní situace -- autor: Jaspers Karl
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Jednání a situace -- autor: Čapek Jakub

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situační
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz