Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

atribuce, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, Edukace, školská poradenská psychologie, práce a její motivace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, pracovní a osobní hodnocení, citové závady a poruchy, teorie vývoje a utváření osobnosti, biologické determinanty osobnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost revmatická či reumatoidní, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy paměti, závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí zvýšené, incentivy a jejich aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, adaptivní chování a prožívání, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, rozhovor jako poznávací metoda, pozice a role ve skupinách, drogové závislosti, akademické stresy, crisis management (angl.), sociální odkazování, proteandrismus, empatizující inteligence, konfrontační fobie, mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, inadekvátnost emocí, tenzní situace, Negociační pozice, aktivní pozitivní imaginace, postbipolární svět, synthymie, parathymie, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, defenzivní styl chování, sleeveface, intelektualizace stresu, copingové strategie, bazální atribuční chyba, emergency (angl.), Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, reciproční prosocialita, pedagogicko psychologické výzkumy, životní stereotyp, mentální černý filtr, paradoxní nálada, psychologické intervence, situace konfliktové, preadaptace, strange situation (angl.), recipročni sociabilita, amentní stav, emergentní situace, praotés, efekt kobří, adaptační kapacita, Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), self-compassion (angl.), nestandardní situace, standardní situace, sonomní, Ariadnina nit, PFA zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, fáze umírání, agresivita, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsoby, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Etický a morální charakter, emoce, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, Zjišťování záporů řídící práce, skupina schizofrenií, sociální interakce ve skupině, tvořiví a talentovaní lidé, psychonervová labilita, psychologická charakteristika žáků a žákyň, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, osobnost (persona), redukované vědomí, fragilita mocenské pozice, Eureka efekt, ulek, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, axióza, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, prosociální a morální charakter, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, posuzovací stupnice (škály), dotazník jako výzkumná metoda, ego resiling (angl.), determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, stresy a psychická mikrotraumata na školách, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, patogen - patogenní, Filozofie, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Mládí a jeho vývoj, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, prevence, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, afekty člověka a jejich zvládání, psychosomaticky traumatizované osoby, psychická odolnost, interakce, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, EA zkratka v psychologii, Famile a persona, schopnosti a nadání, repristinace, In silentio et spe fortitudo nostra (lat.), katatýmně humanitní psychoterapie, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, adaptace v náročných situacích, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, anaforický, psychologický situacionismus, centrace, primární traumatizace, dominantní styl sociálního chování, stresholický, kognitivní rekonstrukce, přerámování (reframing) v psychologii, reatribuce, konstruktivní konflikt, in articulo mortis (lat.), in extremis (lat.), impunitivní reakce, systematická desenzibilizace, punitivita, pervazivní závada, hyperkinetické poruchy, krizová intervence, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, anticipační strategie člověka, fenomén opuštěného hnízda, paramimie, alogodika, sociální marketing, extrospekce, ad situationem, emoční stres, inscenační metoda, kontrérní myšlenky, monitorování situace, situační krize, implozivní terapie, inovativní manažer, referenční rámec, adaptivní manažer, paratymie, allopsychická dezorientace, mapping (angl.), idylizovat, multiciplita postoje, extrémnost postoje, egalitární postoj, predikativní funkce, styly sociální percepce, antecendence, impunitivita, anticipátor, momentka, šlamastyka, supernulový, situační, schizofrenie, román, robustní, projekce, pop-art, negativizmus, krize, transgrese, klima, kazuistika, ironie, intervence, hystereze, humoristika, heterosugesce, dramatizovat, dokumentaristika, crazy komedie, tragikomedie, tréma, emoční nepřiléhavost, evaluační opora, allopsychická orientace, AHA Erlebnis, casus socialis, atribuční chyba, kairofobie, archetypální masky, secondary appraisal, primary appraisal, buffering effect, traumatická událost, trik, sociální kurátor, aktivní sociální učení, luxace, situační prevence kriminality, Diderotův paradox, defusing, flashback, display rules, deja vu, Assessment Centre, metoda STAR, adrenalinový typ osobnosti, low-hopes typy, primární psychická traumatizace, subjektivní kvalita života, Situation, emocionální gramotnost, pugnické city, Meichenbaum Donald, atribuce externí, indefinitistické motivační teorie, patogenní situace, Kobasa Suzanne, schodišťový fenomen (efekt), anticipační myšlení, flooding therapy (angl.), expoziční terapie, happy slapping (angl.), dispoziční empatie, Jaspers Karl (1883-1969), stressful life events (angl.), situační hodnota, kompetence občanské, nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, antecepce, metaučení, intuitivní, hyperafiliantní osoba, high-hopes typy, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, ministresory, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, hyperkonformní osoba, konformní osoba, hyperprotektivní osoba, psychická eruptivita, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, konformní persona, hyperafiliantní persona, první dojem, expresivní psaní, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, tolerance k frustraci, katastrofální, job stagnation (angl.), etnografický rozhovor, retroreflektor, refraiming (angl.), resilience image, autopsychoterapie, analýza in situ, adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., disaster management (angl.), adultomorfní, up to date (angl.), associating (angl.), morální dilema, coping self efficacy (angl.), efekt atribuce, profesní prekoncept, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., behaviorální paradigma, definiční paradigma, self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, schizofrazie, antistresové programy, chování spontánní, alostáza, coping asistence (angl.), extrémní psychická zátěž, skryté poznatky, cinemapedagogika, interpersonální senzitivita, protivolní pozornost, svízelná situace, stresová tolerance, proaktivní osobnost, exogenní frustrace, metoda patrontašky, konzistence osobnosti, individuální přístup, reziduální stres, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, stresogenní situace, stock of knowledge at hand (angl.), ratio status, behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, Deux ex machina., coping skills (angl.), normomotivovanost, opinion levelKnihy

Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Krizové situace ve škole -- autor: Kovaříková Miroslava
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010 -- autor: Přibyl Stanislav
Dětská otolaryngologie -- autor: Kuchynková Zdeňka, kolektiv

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz