Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sekundární psychická traumatizace, primární psychická traumatizace, persuasivně orientovaný personální typ, Kobasa Suzanne, patogenní situace, atribuce externí, indefinitistické motivační teorie, konformně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, happy slapping (angl.), dispoziční empatie, Life Satisfaction Scale (LSS), expoziční terapie, schodišťový fenomen (efekt), flooding therapy (angl.), Meichenbaum Donald, pugnické city, expresivní psaní, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, první dojem, hyperafiliantní persona, hyperkonformní persona, konformní persona, tolerance k frustraci, katastrofální, subjektivní kvalita života, emocionální gramotnost, antecepce, anticipační myšlení, psychická eruptivita, metaučení, Jaspers Karl (1883-1969), Watson John Broadus (1878-1958), individuální přístup, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, skryté poznatky, konzistence osobnosti, exogenní frustrace, metoda patrontašky, stresogenní situace, stock of knowledge at hand (angl.), Deux ex machina., coping skills (angl.), sugestivní psychoterapie, abreaktivní psychoterapie, ratio status, behaviorální strategie, proaktivní osobnost, stresová tolerance, nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, reflexivní styl učení, kompetence občanské, stressful life events (angl.), situační hodnota, job stagnation (angl.), intuitivní, protivolní pozornost, svízelná situace, interpersonální senzitivita, cinemapedagogika, etnografický rozhovor, extrémní psychická zátěž, hyperprotektivní persona, hyperprotektivní osoba, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, inadekvátnost emocí, mesiášský komplex, konfrontační fobie, bazální atribuční chyba, empatizující inteligence, tenzní situace, sociální atitudy, synthymie, parathymie, aktivní pozitivní imaginace, autarkie ve zvládání základních potřeb, Negociační pozice, sociální odkazování, postbipolární svět, emergency (angl.), acting out (angl.), John/Joane genderová kasuistika, self-compassion (angl.), Ostravský dospozitiv, adaptační kapacita, praotés, efekt kobří, nestandardní situace, standardní situace, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, emergentní situace, efektivita psychických stimulů, Ariadnina nit, psychologie adolescence, sonomní, kognitivní a učební strategie, prevence a její typy, high-hopes typy, Geréb George, setting (angl.), low-hopes typy, atitudy v sociální psychologii, psychologický situacionismus, Bateson Gregory, psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, konformní osoba, hyperafiliantní osoba, hyperkonformní osoba, dificilita rychlosti řeči, ministresory, dificilita objemu řeči, burnout a jeho fáze, fáze umírání, typologie školní třídy podle G.Gereba, pozitivní imaginace, pozornost, typologie učitelů podle Kurta Lewina, intraindividuální konflikt, interpersonální konflikt, symptomy normální osobnosti, Avicenův pokus s beranem a vlkem, copingové strategie, anaforický, intelektualizace stresu, sleeveface, ofenzivní styl chování, defenzivní styl chování, normomotivovanost, reziduální stres, archetypální masky, secondary appraisal, primary appraisal, kairofobie, atribuční chyba, AHA Erlebnis, casus socialis, buffering effect, evaluační opora, luxace, situační prevence kriminality, blokátor, aktivní sociální učení, traumatická událost, sociální kurátor, allopsychická orientace, emoční nepřiléhavost, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, krizová intervence, hyperkinetické poruchy, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, paramimie, impunitivita, antecendence, benefektance, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, Diderotův paradox, defusing, klima, kazuistika, ironie, krize, momentka, pop-art, negativizmus, intervence, hystereze, crazy komedie, centrace, dokumentaristika, dramatizovat, humoristika, heterosugesce, projekce, robustní, Assessment Centre, trik, pseudomonas, deja vu, flashback, display rules, tréma, transgrese, schizofrenie, román, situační, supernulový, tragikomedie, šlamastyka, primární traumatizace, impunitivní reakce, self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, schizofrazie, definiční paradigma, behaviorální paradigma, HEICS zkr., future pacing /fjúčr pejsing/ angl., antistresové programy, vědomí, metoda STAR, sociální marketing, anticipátor, adrenalinový typ osobnosti, chování spontánní, retroreflektor, profesní prekoncept, efekt atribuce, autopsychoterapie, analýza in situ, adaptivní nevědomí, resilience image, alostáza, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), Amicus certus in re incerta cernitur., Kohoutek Rudolf, refraiming (angl.), morální dilema, associating (angl.), up to date (angl.), disaster management (angl.), adultomorfní, extrospekce, selektivní mutismus, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, anticipační strategie člověka, referenční rámec, styly sociální percepce, egalitární postoj, predikativní funkce, dominantní styl sociálního chování, stresholický, in articulo mortis (lat.), in extremis (lat.), konstruktivní konflikt, reatribuce, kognitivní rekonstrukce, přerámování (reframing) v psychologii, extrémnost postoje, multiciplita postoje, monitorování situace, situační krize, kontrérní myšlenky, inscenační metoda, ad situationem, emoční stres, implozivní terapie, alogodika, mapping (angl.), idylizovat, allopsychická dezorientace, paratymie, inovativní manažer, adaptivní manažer, atribuceKnihy

Situace -- autor: Brzák Michal
Situace -- autor: Murrer Ewald
Jednání a situace -- autor: Čapek Jakub
Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Nahé situace -- autor: Klodová Lenka

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situační
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz