Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hyperkonformní osoba, konformní osoba, hyperafiliantní osoba, dificilita rychlosti řeči, dificilita objemu řeči, psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, ministresory, hyperprotektivní osoba, hyperprotektivní persona, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, tolerance k frustraci, expresivní psaní, první dojem, hyperkonformní persona, konformní persona, hyperafiliantní persona, setting (angl.), Geréb George, defenzivní styl chování, sleeveface, intelektualizace stresu, ofenzivní styl chování, Avicenův pokus s beranem a vlkem, typologie školní třídy podle G.Gereba, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, copingové strategie, anaforický, atitudy v sociální psychologii, low-hopes typy, high-hopes typy, Bateson Gregory, psychologický situacionismus, fáze umírání, burnout a jeho fáze, katastrofální, psychická eruptivita, stressful life events (angl.), situační hodnota, kompetence občanské, Watson John Broadus (1878-1958), Jaspers Karl (1883-1969), Life Satisfaction Scale (LSS), happy slapping (angl.), dispoziční empatie, reflexivní styl učení, nivelizující styl učení, extrémní psychická zátěž, cinemapedagogika, interpersonální senzitivita, etnografický rozhovor, intuitivní, reflektorický styl učení, job stagnation (angl.), expoziční terapie, flooding therapy (angl.), pugnické city, Meichenbaum Donald, atribuce externí, emocionální gramotnost, subjektivní kvalita života, metaučení, anticipační myšlení, antecepce, indefinitistické motivační teorie, patogenní situace, konformně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, schodišťový fenomen (efekt), persuasivně orientovaný personální typ, primární psychická traumatizace, Kobasa Suzanne, sekundární psychická traumatizace, pozornost, typologie učitelů podle Kurta Lewina, negativismus jako přizpůsobovací operace, Izolace jako pasivní přizpůsobovací operace, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, racionalizace jako přizpůsobovací operace, formativní vlivy člověka, memoria (paměť) a její poruchy, normální a abnormální osobnost, normalita a abnormalita osobnosti, vědomosti, adultopsychologie první dospělosti, evaluace dětí v mateřských školách, strange situation (angl.), recipročni sociabilita, afekty, normalita statistická, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, sociálni maladaptace vysokoškolských studentů a studentek, sociální klika, nálady a jejich závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, pessimism (angl.), compassion (angl.), excitement (angl.), healthy lifestyle, Motives (angl.), osobnost v psychologii, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, preadaptace, psychická způsobilost pro školu, prevence ve zdravotnictví, projekční psychologické diagnostické metody, vůle a její závady a poruchy, psychoterapie ve zdravotnictví, accident, role ve skupině, normality (angl.), reciproční prosocialita, amentní stav, tenzní situace, sociální atitudy, Negociační pozice, inadekvátnost emocí, paratelické chování, konfrontační fobie, mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), sociální odkazování, autarkie ve zvládání základních potřeb, prevence a její typy, intraindividuální konflikt, interpersonální konflikt, kognitivní a učební strategie, parathymie, aktivní pozitivní imaginace, synthymie, empatizující inteligence, bazální atribuční chyba, John/Joane genderová kasuistika, self-compassion (angl.), nestandardní situace, acting out (angl.), Ostravský dospozitiv, praotés, efekt kobří, adaptační kapacita, standardní situace, psychologie adolescence, emergentní situace, emergency (angl.), postbipolární svět, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, efektivita psychických stimulů, sonomní, Ariadnina nit, protivolní pozornost, svízelná situace, impunitivita, emoční nepřiléhavost, allopsychická orientace, paramimie, antecendence, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, benefektance, AHA Erlebnis, casus socialis, buffering effect, evaluační opora, traumatická událost, primary appraisal, secondary appraisal, atribuční chyba, kairofobie, archetypální masky, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, konstruktivní konflikt, in articulo mortis (lat.), in extremis (lat.), reatribuce, přerámování (reframing) v psychologii, dominantní styl sociálního chování, stresholický, kognitivní rekonstrukce, impunitivní reakce, primární traumatizace, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, krizová intervence, hyperkinetické poruchy, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, sociální kurátor, aktivní sociální učení, krize, klima, kazuistika, momentka, negativizmus, robustní, projekce, pop-art, ironie, intervence, dokumentaristika, crazy komedie, centrace, dramatizovat, heterosugesce, hystereze, humoristika, román, schizofrenie, flashback, display rules, deja vu, defusing, Diderotův paradox, blokátor, luxace, situační prevence kriminality, pseudomonas, Assessment Centre, šlamastyka, supernulový, situační, tragikomedie, transgrese, trik, tréma, anticipační strategie člověka, punitivita, analýza in situ, adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., autopsychoterapie, resilience image, coping asistence (angl.), coping self efficacy (angl.), alostáza, Kohoutek Rudolf, disaster management (angl.), efekt atribuce, profesní prekoncept, HEICS zkr., morální dilema, refraiming (angl.), adultomorfní, up to date (angl.), associating (angl.), reziduální stres, normomotivovanost, skryté poznatky, individuální přístup, konstelovaný komplex, konzistence osobnosti, metoda patrontašky, stresová tolerance, proaktivní osobnost, exogenní frustrace, dispoziční optimismus, stresogenní situace, sugestivní psychoterapie, Deux ex machina., coping skills (angl.), abreaktivní psychoterapie, behaviorální strategie, stock of knowledge at hand (angl.), ratio status, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., behaviorální paradigma, adaptivní manažer, paratymie, allopsychická dezorientace, inovativní manažer, alogodika, monitorování situace, situační krize, implozivní terapie, mapping (angl.), idylizovat, styly sociální percepce, referenční rámec, fenomén opuštěného hnízda, predikativní funkce, egalitární postoj, multiciplita postoje, extrémnost postoje, kontrérní myšlenky, inscenační metoda, vědomí, chování spontánní, retroreflektor, antistresové programy, schizofrazie, definiční paradigma, self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, adrenalinový typ osobnosti, anticipátor, ad situationem, emoční stres, sociální psychologie, selektivní mutismus, extrospekce, metoda STAR, sociální marketing, atribuceKnihy

Mezní situace -- autor: Jaspers Karl
Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Krizové situace výchovy a výuky -- autor: Svoboda Jan, Němcová Leona
Jiří Sozanský - mezní situace -- autor: Sozanský Jiří
Dětská otolaryngologie -- autor: Kuchynková Zdeňka, kolektiv

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situační
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz