Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

atribuce, Edukace, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, citové závady a poruchy, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, práce a její motivace, adaptivní chování a prožívání, teorie vývoje a utváření osobnosti, Rodina a její sociální determinace, PFA zkratka v psychologii, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost revmatická či reumatoidní, Závady a poruchy vůle a jednání, závady a poruchy paměti, závady a poruchy emotivity (citů, sebevědomí zvýšené, incentivy a jejich aplikace, nadané a tvořivé osobnosti, biologické determinanty osobnosti, pozice a role ve skupinách, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, hlubinná psychologie, Dotazník funkčnosti rodiny, rozhovor jako poznávací metoda, psychoterapeutická péče obětem násilí, akademické stresy, charakter a jeho utváření, sociální odkazování, proteandrismus, empatizující inteligence, konfrontační fobie, mesiášský komplex, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), paratelické chování, inadekvátnost emocí, tenzní situace, Negociační pozice, aktivní pozitivní imaginace, postbipolární svět, synthymie, parathymie, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, defenzivní styl chování, sleeveface, intelektualizace stresu, copingové strategie, bazální atribuční chyba, emergency (angl.), Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, reciproční prosocialita, pedagogicko psychologické výzkumy, životní stereotyp, mentální černý filtr, paradoxní nálada, psychologické intervence, situace konfliktové, preadaptace, strange situation (angl.), recipročni sociabilita, amentní stav, emergentní situace, praotés, efekt kobří, adaptační kapacita, Ostravský dospozitiv, acting out (angl.), self-compassion (angl.), nestandardní situace, standardní situace, sonomní, Ariadnina nit, crisis management (angl.), patogen - patogenní, fáze umírání, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsoby, sebepoznání a sebeřízení, prosociální a morální charakter, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, emoce, specifika národní kultury, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, Zjišťování záporů řídící práce, skupina schizofrenií, sociální interakce ve skupině, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, psychonervová labilita, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, lockdown (angl.), opinion level, fragilita mocenské pozice, Eureka efekt, ulek, management práce, závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, axióza, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, stresy a psychická mikrotraumata na školách, redukované vědomí, prevence syndromu vyhoření, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, posuzovací stupnice (škály), dotazník jako výzkumná metoda, ego resiling (angl.), determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, tvořiví a talentovaní lidé, normalita a psychické zdraví, kulturní znevýhodnění, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, poznávací a intervenční interview, Pozitiva a negativa a učitelské profese, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, závady a poruchy jednání a vůle, prevence, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, osobnost (persona), In silentio et spe fortitudo nostra (lat.), pracovní motivace a stimulace, psychická odolnost, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, EA zkratka v psychologii, Famile a persona, schopnosti a nadání, repristinace, katatýmně humanitní psychoterapie, rodina a saturace potřeb, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, adaptace v náročných situacích, anaforický, psychologický situacionismus, centrace, primární traumatizace, dominantní styl sociálního chování, stresholický, kognitivní rekonstrukce, přerámování (reframing) v psychologii, reatribuce, konstruktivní konflikt, in articulo mortis (lat.), in extremis (lat.), impunitivní reakce, systematická desenzibilizace, punitivita, pervazivní závada, hyperkinetické poruchy, krizová intervence, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, anticipační strategie člověka, fenomén opuštěného hnízda, paramimie, alogodika, sociální marketing, extrospekce, ad situationem, emoční stres, inscenační metoda, kontrérní myšlenky, monitorování situace, situační krize, implozivní terapie, inovativní manažer, referenční rámec, adaptivní manažer, paratymie, allopsychická dezorientace, mapping (angl.), idylizovat, multiciplita postoje, extrémnost postoje, egalitární postoj, predikativní funkce, styly sociální percepce, antecendence, impunitivita, anticipátor, momentka, šlamastyka, supernulový, situační, schizofrenie, román, robustní, projekce, pop-art, negativizmus, krize, transgrese, klima, kazuistika, ironie, intervence, hystereze, humoristika, heterosugesce, dramatizovat, dokumentaristika, crazy komedie, tragikomedie, tréma, emoční nepřiléhavost, evaluační opora, allopsychická orientace, AHA Erlebnis, casus socialis, atribuční chyba, kairofobie, archetypální masky, secondary appraisal, primary appraisal, buffering effect, traumatická událost, trik, sociální kurátor, aktivní sociální učení, luxace, situační prevence kriminality, Diderotův paradox, defusing, flashback, display rules, deja vu, Assessment Centre, metoda STAR, adrenalinový typ osobnosti, low-hopes typy, primární psychická traumatizace, subjektivní kvalita života, Situation, emocionální gramotnost, pugnické city, Meichenbaum Donald, atribuce externí, indefinitistické motivační teorie, patogenní situace, Kobasa Suzanne, schodišťový fenomen (efekt), anticipační myšlení, flooding therapy (angl.), expoziční terapie, happy slapping (angl.), dispoziční empatie, Jaspers Karl (1883-1969), stressful life events (angl.), situační hodnota, kompetence občanské, nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, antecepce, metaučení, intuitivní, hyperafiliantní osoba, high-hopes typy, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, makrostresory, ministresory, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, hyperkonformní osoba, konformní osoba, hyperprotektivní osoba, psychická eruptivita, hyperprotektivní persona, hyperkonformní persona, konformní persona, hyperafiliantní persona, první dojem, expresivní psaní, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, tolerance k frustraci, katastrofální, job stagnation (angl.), etnografický rozhovor, retroreflektor, refraiming (angl.), resilience image, autopsychoterapie, analýza in situ, adaptivní nevědomí, Amicus certus in re incerta cernitur., disaster management (angl.), adultomorfní, up to date (angl.), associating (angl.), morální dilema, coping self efficacy (angl.), efekt atribuce, profesní prekoncept, future pacing /fjúčr pejsing/ angl., behaviorální paradigma, definiční paradigma, self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, schizofrazie, antistresové programy, chování spontánní, alostáza, coping asistence (angl.), extrémní psychická zátěž, skryté poznatky, cinemapedagogika, interpersonální senzitivita, protivolní pozornost, svízelná situace, stresová tolerance, proaktivní osobnost, exogenní frustrace, metoda patrontašky, konzistence osobnosti, individuální přístup, reziduální stres, konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, stresogenní situace, stock of knowledge at hand (angl.), ratio status, behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, Deux ex machina., coping skills (angl.), normomotivovanost, psychologické intervence

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situace konfliktové
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz