Pojem škála

Slovo:

škála


Význam:

stupnice, uspořádáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

spektrum, citové závady a poruchy, psychologie osobnosti učitele a učitelky, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, sebeřízení, charakter a jeho utváření, PANSS zkratka ve zdravotnictví, WMS zkratka v psychologii, závady a poruchy motoriky, závady a poruchy myšlení, pracovní a osobní hodnocení, MFS zkratka ve zdravotnictví, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, SDO-Scale, RSES zkratka ve vědách o člověku, BSSI zkratka ve zdravotnictví, BAI zkratka ve zdravotnictví, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, schopnosti a nadání, chazmofyt, náročnost práce na psychosomatiku, GCS zkratka ve zdravotnictví, Koupit Nembutal, scoping (angl.), ŠB zkratka ve zdravotnictví, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, posuzovací stupnice (škály), postoje a vztahy k povolání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, dotazník jako výzkumná metoda, disociální a asociální chování dětí a mládeže, TAS-20 zkratka v psychologii, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, rozhovor a jeho stadia, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, závady a poruchy pohybu, Zjišťování záporů řídící práce, inženýrská psychologie, SWLS zkratka v psychologii, nunatek, abri, petrofyt, Social Readjustment Rating Scale, Mattis dementia rating scale (MDRS), Beckova stupnice deprese, Rating Scale (angl.), Bayley Scales of Infant Development, Vineland Adaptive Behavior Scale (angl.), Childhood Autism Rating Scale, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Mood Scale (angl.), Rensis Likert (1903-1981), attitude scale, Self - Report Altruism Scale (SRA), Likertovy škály, Cronbachův alfa koeficient, Cronbachova alfa, škrapy, aurignacien, Sygin, petrikolní živočich, GNU/Linux, prométeovský, paraliturgický, Tedium Scale (angl.), Emotional Contagion Scale (ECS), Stanford Binet Intelligence Scale, darwinova cena, DBDRS zkratka ve zdravotnictví, ADAS zkratka ve zdravotnictví, ACFS zkratka, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, TPUS zkratka ve školství, CES zkratka ve školství, IADL zkratka ve zdravotnictví, rating list (angl.), Wechsler David, Orfeus, ratingové škály, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), Global Deterioration Scale (GDS), variety (angl.), Eysenckův dotazník IVE, Taygetská skála, bipolární škála, Scylla, Charybda, KSAT- psychologická diagnostická metoda, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), Koupit ketamin

Komentáře ke slovu škála


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » škadrona, švadrona
následující slovo: » škála adaptability
slovo se nachází na stránce: S:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz