Pojem škála

Slovo:

škála


Význam:

stupnice, uspořádáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

spektrum, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, poznávací a intervenční interview, sebeřízení, charakter a jeho utváření, PANSS zkratka ve zdravotnictví, WMS zkratka v psychologii, závady a poruchy motoriky, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, pracovní a osobní hodnocení, školská poradenská psychologie, normální a abnormální stáří, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, SDO-Scale, RSES zkratka ve vědách o člověku, BSSI zkratka ve zdravotnictví, BAI zkratka ve zdravotnictví, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, SWLS zkratka v psychologii, chazmofyt, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Stanford Binet Intelligence Scale, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, ŠB zkratka ve zdravotnictví, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, posuzovací stupnice (škály), postoje a vztahy k povolání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, dotazník jako výzkumná metoda, náročnost práce na psychosomatiku, disociální a asociální chování dětí a mládeže, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, rozhovor a jeho stadia, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, závady a poruchy pohybu, Zjišťování záporů řídící práce, inženýrská psychologie, TAS-20 zkratka v psychologii, schopnosti a nadání, MFS zkratka ve zdravotnictví, nunatek, DBDRS zkratka ve zdravotnictví, abri, petrofyt, Mattis dementia rating scale (MDRS), Beckova stupnice deprese, Rating Scale (angl.), Bayley Scales of Infant Development, Vineland Adaptive Behavior Scale (angl.), Childhood Autism Rating Scale, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Mood Scale (angl.), Rensis Likert (1903-1981), attitude scale, Tedium Scale (angl.), Likertovy škály, Cronbachův alfa koeficient, Cronbachova alfa, škrapy, aurignacien, Sygin, petrikolní živočich, GNU/Linux, prométeovský, paraliturgický, Social Readjustment Rating Scale, Self - Report Altruism Scale (SRA), ADAS zkratka ve zdravotnictví, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), ACFS zkratka, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, TPUS zkratka ve školství, CES zkratka ve školství, IADL zkratka ve zdravotnictví, rating list (angl.), Wechsler David, Orfeus, darwinova cena, ratingové škály, Global Deterioration Scale (GDS), Emotional Contagion Scale (ECS), variety (angl.), Eysenckův dotazník IVE, Taygetská skála, bipolární škála, Scylla, Charybda, KSAT- psychologická diagnostická metoda, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), scoping (angl.)Knihy

Skály a lidé -- autor: Hnyk Petr
František Skála -- autor: Skála František
František Skála - Grafika -- autor: Skála František, Jelínek Luboš, Jelínková Světlana
Skalní Pantheon a přírodní park na panství Malá Skála v Čechách -- autor: Effenberger Franz Ferdinand
Skála Vratanka -- autor: Wudy Robert

Komentáře ke slovu škála


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » škadrona, švadrona
následující slovo: » škála adaptability
slovo se nachází na stránce: S:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz