Pojem škála

Slovo:

škála


Význam:

stupnice, uspořádáníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

spektrum, pracovní a osobní hodnocení, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, sebeřízení, charakter a jeho utváření, PANSS zkratka ve zdravotnictví, WMS zkratka v psychologii, závady a poruchy motoriky, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, psychologie osobnosti učitele a učitelky, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, SDO-Scale, RSES zkratka ve vědách o člověku, BSSI zkratka ve zdravotnictví, BAI zkratka ve zdravotnictví, BDI-I zkratka ve zdravotnictví, SWLS zkratka v psychologii, normální a abnormální stáří, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, nunatek, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, scoping (angl.), ŠB zkratka ve zdravotnictví, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, posuzovací stupnice (škály), postoje a vztahy k povolání, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, dotazník jako výzkumná metoda, náročnost práce na psychosomatiku, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, MFS zkratka ve zdravotnictví, rozhovor a jeho stadia, sebepoznání a sebeřízení, zvýšená psychosomatická tenze, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, závady a poruchy pohybu, Zjišťování záporů řídící práce, inženýrská psychologie, TAS-20 zkratka v psychologii, schopnosti a nadání, chazmofyt, Stanford Binet Intelligence Scale, abri, Rensis Likert (1903-1981), Social Readjustment Rating Scale, Mattis dementia rating scale (MDRS), Beckova stupnice deprese, Rating Scale (angl.), Bayley Scales of Infant Development, Vineland Adaptive Behavior Scale (angl.), Childhood Autism Rating Scale, Skalen zur Service - und Kundenorientierung, Mood Scale (angl.), petrofyt, Self - Report Altruism Scale (SRA), attitude scale, Likertovy škály, Cronbachův alfa koeficient, Cronbachova alfa, škrapy, aurignacien, Sygin, petrikolní živočich, GNU/Linux, paraliturgický, Tedium Scale (angl.), Emotional Contagion Scale (ECS), DBDRS zkratka ve zdravotnictví, ratingové škály, ADAS zkratka ve zdravotnictví, ACFS zkratka, BADLS zkratka ve zdravotnictvi, TPUS zkratka ve školství, CES zkratka ve školství, IADL zkratka ve zdravotnictví, rating list (angl.), Wechsler David, Orfeus, darwinova cena, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS), Global Deterioration Scale (GDS), variety (angl.), Eysenckův dotazník IVE, Taygetská skála, bipolární škála, Scylla, Charybda, KSAT- psychologická diagnostická metoda, Satisfaction with Life Scale (SWLS), Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), GCS zkratka ve zdravotnictví

Komentáře ke slovu škála


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » škadrona, švadrona
následující slovo: » škála adaptability
slovo se nachází na stránce: S:142
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz