Pojem somatický

Slovo:

somatický


Význam:

vztahující se k tělu, tělesnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost mentálně anorektická, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Teoretická východiska psychologického poradenství, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost mentálně bulimická, morbus corporis (lat), duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, organická porucha osobnosti, osobnost dítěte, předmět patopsychologie, akademické stresy, drogové závislosti, Tardieu (Ambroise) syndrom, BI zkratka, faktitivní porucha, gemelogická metoda, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do personalismu a charakterologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zdravá škola, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, formování chování a prožívání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, dlouhověkost, stresy a psychická mikrotraumata na školách, zvýšená psychosomatická tenze, specifika národní kultury, Osobnost s poruchami základní životní nálady, vrozené závady a poruchy, Edukativní determinanty psychiky, výhova problémových dětí, somatizované deprese, závady a poruchy mobility a pozornosti, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, intrapunitivita, psychonervová labilita, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, způsoby adaptace člověka, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, edukativní, psychologie biologická, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, somatoskopický, Kapalínův index, mikrotraumatizace, psychická nadstavba, kognitivní doména, sociální klima ve škole, psychosociální zralost osobnosti, quoad restitutionem, nociceptivní stimul, funkční normalita, stigmata v genetice, bazální stimulace, femininita, kisna, minipuberta, hypokinéza, jáství, iatropatogenie, organická halucinóza, managerogenie, anxiozita, mikrotrauma, egopatogenie, somatoformní poruchy, dysplastik, interoreceptory, pelipatie, somatizační porucha, larvovaná deprese, FAS zkratka, asortativnost, defekt u člověka, somatopsychická závada či porucha, excesivní pláč, syndrom excesivního pláče, beta typ konzumenta alkoholu, delta typ konzumace alkoholu, disabilities (angl.), Failure to Thrive (FTT), maskuloidní, feminoidní, algie fyzická, pentaploid, psychická traumata, biologické indispozice edukace, psychická makrotraumata, body stimulation, mesoplastický, protivolní pozornost, abúzus alkoholu typu epsilon, auxiliární funkce, vulnerabilní stres, biologická vulnerabilita, sanoterapie, biosyntéza v psychologii, syndrom burnout, individuální osobnostní potenciál, sekundární vulnerabilita, alergieKnihy

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba -- autor: Šrámková Taťána
Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach -- autor: Čerňanová Andrea
Somatické vyšetření ve stomatologii -- autor: Šedý Jiří
Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu -- autor: Bílý Milan, Busta Jan, Suchý Jiří
Speciální pedagogika - Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální -- autor: Fischer Slavomil, Škoda Jiří

Komentáře ke slovu somatický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » somatické zdraví
následující slovo: » somatický potenciál
slovo se nachází na stránce: S:72
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz