Pojem Souček Rudolf

Slovo:

Souček Rudolf, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

PhDr. Rudolf Souček (1888-1954) byl středoškolský učitel psychologie a filozofie na středních školách v Brně a překladatel z francouzštiny a italštiny.
Vystudoval filozofii v Praze a psychologii v Paříži.
Za pobytu ve Francii ho ovlivnily zejména přední francouzští psychologové Alfred Binet (1857-1911) a Pierre Janet (1859-1947).
Rudolf Souček se ve své edukační práci a ve svých publikacích zabýval především psychologickými poznatky využitelnými v životě.
Popisoval i vzájemné působení vědomí (psychiky) a organismu člověka.
Poznatky z psychologie dovedl velmi inspirativně a srozumitelně vyučovat a předávat nejen studentům a
studentkám, ale i širokému okruhu čtenářů celé řady odborných a populárně vědeckých publikaci, které vytvořil.
Z knižních publikací:
Problém vůle (studie psychologická). Praha, 1920. 94 stran.
Problém psychofyzický v pojetí Binetově. Praha, 1921. 68 stran.
Psychologie všeobecná (vývoj psychologie a základní otázky), Praha 1924. 124 stran.
Kapitoly z praktické psychologie.
Praha: Melantrich,1930.
Charakter (Pokusy o analýzu osobnosti).
Praha. Česká grafická unie, 1946. 160 stran.
Stručné dějiny psychologie.
Praha: Česká grafická unie, 1946. 65 stran.
Jak se projevuje duše.
Praha: František Borový, 1947. 131 stran.
Psychoanalýza.
Praha: Česká grafická unie, 1948. 78 stran.
Záhady duševního života ve světle vědy.
Praha: Nová osvěta, 1948. 178 stran.
Z překladů Rudolfa Součka uvádíme:
Janet, P. Psychologické léčení. Praha Lékařské knihkupectví a nakladatelství, 1934. 226 stran.
(Překlad knihy doplnil Rudolf Souček studií o díle P. Janeta)Některá související slova

talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, sociální psychologie práce a řízení, need achievement theory (angl.), psychonervová labilita, normalita a psychické zdraví, TAS-20 zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, pracovní motivace a stimulace, nonpeakers (angl.), akronym KEMSAK, Etický a morální charakter, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, emoce, vrozené závady a poruchy, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, SMP zkratka v psychologii, RPM zkratka v psychologii, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, schopnosti a nadání, Famile a persona, integrita já proti zoufalství, EASP zkratka v humanitních vědách, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, zájmy, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, responzibilita a její poznávání, postoje a vztahy k povolání, introvertni orientace osobnosti, extravertní orientace člověka, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), poznávání dominantního chování, dotazník jako výzkumná metoda, dominantní chování, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, nezaměstnanost individuální, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, mentální retardace, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, prevence syndromu vyhoření, PMT zkraka v psychologii, Baumtest, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Metody zkoumání v psychologii, dlouhověkost, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, FTCD zkratka ve zdravotnictví, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, giant three theory, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, náročnost práce na psychosomatiku, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Pravidlo René Zazza (1910-1995), Číselný čtverec, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, pracovní a osobní hodnocení, Dotazník funkčnosti rodiny, předmět psychologie duševního vývoje, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Weber Ernst, Ribot T.A., Claparéde Edouard, Thorndike Edward L., předmět pedagogické psychologie, Gesell Arnold Lucius, Lersch Philipp, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), Janov Artur (nar. 1924), Brentano Franz (1838-1917), Rostohar, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), sociální profese, Amerling, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, drogové závislosti, Úvod do sociální psychologie, násilí, Baldwin James M., Šeracký František, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, sebeřízení, prevence, Úvod do mentální retardace, Filozofie, poznávací a intervenční interview, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, Vaněk Jan, Langmeier Josef, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, školní výkonnost, Masaryk T.G., Koščo Jozef, Švancara Josef, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, VET zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, výchova tvořivosti, sebevědomí zvýšené, TMT zkratka v psychologii, Jung Carl GustavKnihy

Automatizace a automatizační technika 1 -- autor: Beneš Pavel, Lacko Branislav, Maixner Ladislav, Šmejkal Ladislav, Voráček Rudolf, Král Jindřich, Janeček Josef, Künzel Gunnar, Semerád Jaroslav, Souček Pavel, Šulc Bohumil
Křížky / Kreuze -- autor: Mlynarič Martin, Prekop Rudolf, Stehlík Michal, Souček Martin
Obrazy života / Život v obrazech -- autor: Hájek Roman, Havlová Dominika

Komentáře ke slovu Souček Rudolf, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » sotiza
následující slovo: » součinnost a její druhy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2817
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz