Pojem Souček Rudolf

Slovo:

Souček Rudolf, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

PhDr. Rudolf Souček (1888-1954) byl středoškolský učitel psychologie a filozofie na středních školách v Brně a překladatel z francouzštiny a italštiny.
Vystudoval filozofii v Praze a psychologii v Paříži.
Za pobytu ve Francii ho ovlivnily zejména přední francouzští psychologové Alfred Binet (1857-1911) a Pierre Janet (1859-1947).
Rudolf Souček se ve své edukační práci a ve svých publikacích zabýval především psychologickými poznatky využitelnými v životě.
Popisoval i vzájemné působení vědomí (psychiky) a organismu člověka.
Poznatky z psychologie dovedl velmi inspirativně a srozumitelně vyučovat a předávat nejen studentům a
studentkám, ale i širokému okruhu čtenářů celé řady odborných a populárně vědeckých publikaci, které vytvořil.
Z knižních publikací:
Problém vůle (studie psychologická). Praha, 1920. 94 stran.
Problém psychofyzický v pojetí Binetově. Praha, 1921. 68 stran.
Psychologie všeobecná (vývoj psychologie a základní otázky), Praha 1924. 124 stran.
Kapitoly z praktické psychologie.
Praha: Melantrich,1930.
Charakter (Pokusy o analýzu osobnosti).
Praha. Česká grafická unie, 1946. 160 stran.
Stručné dějiny psychologie.
Praha: Česká grafická unie, 1946. 65 stran.
Jak se projevuje duše.
Praha: František Borový, 1947. 131 stran.
Psychoanalýza.
Praha: Česká grafická unie, 1948. 78 stran.
Záhady duševního života ve světle vědy.
Praha: Nová osvěta, 1948. 178 stran.
Z překladů Rudolfa Součka uvádíme:
Janet, P. Psychologické léčení. Praha Lékařské knihkupectví a nakladatelství, 1934. 226 stran.
(Překlad knihy doplnil Rudolf Souček studií o díle P. Janeta)Některá související slova

Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, psychosomaticky traumatizované osoby, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, Úvod do mentální retardace, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, poznávací a intervenční interview, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, závady a poruchy pohybu, akronym KEMSAK, need achievement theory (angl.), nonpeakers (angl.), vrozené závady a poruchy, emoce, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, zvýšené psychosomatické tenze, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, sociální psychologie práce a řízení, sociální interakce ve skupině, Famile a persona, integrita já proti zoufalství, schopnosti a nadání, EASP zkratka v humanitních vědách, zájmy, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, RPM zkratka v psychologii, SMP zkratka v psychologii, psychonervová labilita, talenty a jejich třídění, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, TAS-20 zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, sebeřízení, formování chování a prožívání, saturace potřeb v rodině, role a pozice dítěte mezi sourozenci, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, normy chování pro sociální komunikaci, pracovní a osobní hodnocení, Pravidlo René Zazza (1910-1995), Číselný čtverec, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Brentano Franz (1838-1917), Wertheimer Max (1880-1943), Rostohar, Amerling, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), sociální profese, Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), Úvod do sociální psychologie, násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Janov Artur (nar. 1924), pedagogicko psychologické výzkumy, Dotazník funkčnosti rodiny, předmět psychologie duševního vývoje, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Langmeier Josef, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, sebevědomí zvýšené, TMT zkratka v psychologii, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, BDAE zkratka v psychologii, VET zkratka v psychologii, Vaněk Jan, osobnost učitelů, Claparéde Edouard, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Thorndike Edward L., Lersch Philipp, předmět pedagogické psychologie, Gesell Arnold Lucius, Weber Ernst, Ribot T.A., Švancara Josef, školní výkonnost, Koščo Jozef, Masaryk T.G., Baldwin James M., Šeracký František, Jung Carl GustavKnihy

Automatizace a automatizační technika 1 -- autor: Beneš Pavel, Lacko Branislav, Maixner Ladislav, Šmejkal Ladislav, Voráček Rudolf, Král Jindřich, Janeček Josef, Künzel Gunnar, Semerád Jaroslav, Souček Pavel, Šulc Bohumil
Křížky / Kreuze -- autor: Mlynarič Martin, Prekop Rudolf, Stehlík Michal, Souček Martin
Obrazy života / Život v obrazech -- autor: Hájek Roman, Havlová Dominika

Komentáře ke slovu Souček Rudolf, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » sotiza
následující slovo: » součinnost a její druhy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2771
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz