Pojem Souček Rudolf

Slovo:

Souček Rudolf, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

PhDr. Rudolf Souček (1888-1954) byl středoškolský učitel psychologie a filozofie na středních školách v Brně a překladatel z francouzštiny a italštiny.
Vystudoval filozofii v Praze a psychologii v Paříži.
Za pobytu ve Francii ho ovlivnily zejména přední francouzští psychologové Alfred Binet (1857-1911) a Pierre Janet (1859-1947).
Rudolf Souček se ve své edukační práci a ve svých publikacích zabýval především psychologickými poznatky využitelnými v životě.
Popisoval i vzájemné působení vědomí (psychiky) a organismu člověka.
Poznatky z psychologie dovedl velmi inspirativně a srozumitelně vyučovat a předávat nejen studentům a
studentkám, ale i širokému okruhu čtenářů celé řady odborných a populárně vědeckých publikaci, které vytvořil.
Z knižních publikací:
Problém vůle (studie psychologická). Praha, 1920. 94 stran.
Problém psychofyzický v pojetí Binetově. Praha, 1921. 68 stran.
Psychologie všeobecná (vývoj psychologie a základní otázky), Praha 1924. 124 stran.
Kapitoly z praktické psychologie.
Praha: Melantrich,1930.
Charakter (Pokusy o analýzu osobnosti).
Praha. Česká grafická unie, 1946. 160 stran.
Stručné dějiny psychologie.
Praha: Česká grafická unie, 1946. 65 stran.
Jak se projevuje duše.
Praha: František Borový, 1947. 131 stran.
Psychoanalýza.
Praha: Česká grafická unie, 1948. 78 stran.
Záhady duševního života ve světle vědy.
Praha: Nová osvěta, 1948. 178 stran.
Z překladů Rudolfa Součka uvádíme:
Janet, P. Psychologické léčení. Praha Lékařské knihkupectví a nakladatelství, 1934. 226 stran.
(Překlad knihy doplnil Rudolf Souček studií o díle P. Janeta)Některá související slova

Jung Carl Gustav, výkonnost lidské paměti, talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, sociální psychologie práce a řízení, need achievement theory (angl.), nonpeakers (angl.), akronym KEMSAK, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, normalita a psychické zdraví, vrozené závady a poruchy, emoce, Etický a morální charakter, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, myšlení a kreativita, zvýšená psychosomatická tenze, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, psychonervová labilita, pracovní motivace a stimulace, osobnost a jeji poznavani, interakce, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, zájmy, kreativní a talentované osoby, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, EASP zkratka v humanitních vědách, schopnosti a nadání, Famile a persona, integrita já proti zoufalství, RPM zkratka v psychologii, SMP zkratka v psychologii, TAS-20 zkratka v psychologii, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, talent v otázkách a odpovědích, rodina a saturace potřeb, mentální retardace, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), responzibilita a její poznávání, postoje a vztahy k povolání, introvertni orientace osobnosti, extravertní orientace člověka, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, postoje a vztahy k vedoucímu a spolupracovníkům, prevence syndromu vyhoření, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, nezaměstnanost individuální, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, T skupiny v psychologii, Millerovo magické číslo, poznávání dominantního chování, dominantní chování, dlouhověkost, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Metody zkoumání v psychologii, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, dotazník jako výzkumná metoda, náročnost práce na psychosomatiku, giant three theory, mravnost a její výchova a sebvýchova, FTCD zkratka ve zdravotnictví, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Baumtest, PMT zkraka v psychologii, mravní výchova ve společnosti, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), Dotazník funkčnosti rodiny, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Pravidlo René Zazza (1910-1995), Číselný čtverec, předmět psychologie duševního vývoje, role a pozice dítěte mezi sourozenci, předmět pedagogické psychologie, Gesell Arnold Lucius, Lersch Philipp, Thorndike Edward L., Claparéde Edouard, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Weber Ernst, Ribot T.A., normy chování pro sociální komunikaci, saturace potřeb v rodině, Masaryk T.G., Janov Artur (nar. 1924), sociální profese, Amerling, Rostohar, Brentano Franz (1838-1917), Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), Jaspers Karl (1883-1969), pedagogicko psychologické výzkumy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Baldwin James M., Koščo Jozef, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Psychosociální a edukativní zanedbanost, prevence, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Úvod do mentální retardace, sebeřízení, Švancara Josef, Rodina a její sociální determinace, školní výkonnost, osobnost učitelů, Vaněk Jan, Langmeier Josef, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, výchova tvořivosti, formování chování a prožívání, sebevědomí zvýšené, TMT zkratka v psychologii, BDAE zkratka v psychologii, VET zkratka v psychologii, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, Millerovo magické číslo

Komentáře ke slovu Souček Rudolf, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » sotiza
následující slovo: » součinnost a její druhy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2922
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz