Pojem Souček Rudolf

Slovo:

Souček Rudolf, psycholog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

PhDr. Rudolf Souček (1888-1954) byl středoškolský učitel psychologie a filozofie na středních školách v Brně a překladatel z francouzštiny a italštiny.
Vystudoval filozofii v Praze a psychologii v Paříži.
Za pobytu ve Francii ho ovlivnily zejména přední francouzští psychologové Alfred Binet (1857-1911) a Pierre Janet (1859-1947).
Rudolf Souček se ve své edukační práci a ve svých publikacích zabýval především psychologickými poznatky využitelnými v životě.
Popisoval i vzájemné působení vědomí (psychiky) a organismu člověka.
Poznatky z psychologie dovedl velmi inspirativně a srozumitelně vyučovat a předávat nejen studentům a
studentkám, ale i širokému okruhu čtenářů celé řady odborných a populárně vědeckých publikaci, které vytvořil.
Z knižních publikací:
Problém vůle (studie psychologická). Praha, 1920. 94 stran.
Problém psychofyzický v pojetí Binetově. Praha, 1921. 68 stran.
Psychologie všeobecná (vývoj psychologie a základní otázky), Praha 1924. 124 stran.
Kapitoly z praktické psychologie.
Praha: Melantrich,1930.
Charakter (Pokusy o analýzu osobnosti).
Praha. Česká grafická unie, 1946. 160 stran.
Stručné dějiny psychologie.
Praha: Česká grafická unie, 1946. 65 stran.
Jak se projevuje duše.
Praha: František Borový, 1947. 131 stran.
Psychoanalýza.
Praha: Česká grafická unie, 1948. 78 stran.
Záhady duševního života ve světle vědy.
Praha: Nová osvěta, 1948. 178 stran.
Z překladů Rudolfa Součka uvádíme:
Janet, P. Psychologické léčení. Praha Lékařské knihkupectví a nakladatelství, 1934. 226 stran.
(Překlad knihy doplnil Rudolf Souček studií o díle P. Janeta)Některá související slova

vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, Úvod do mentální retardace, prevence, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Filozofie, novověká filozofie, sebeřízení, formování chování a prožívání, sebevědomí zvýšené, TMT zkratka v psychologii, výchova tvořivosti, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, BDAE zkratka v psychologii, VET zkratka v psychologii, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, způsoby adaptace člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, EASP zkratka v humanitních vědách, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, zájmy, interakce, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, násilí, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, pracovní a osobní hodnocení, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, saturace potřeb v rodině, Úvod do sociální psychologie, drogové závislosti, Rostohar, Brentano Franz (1838-1917), Amerling, sociální profese, Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), Wertheimer Max (1880-1943), Lazarus Richard Stanley (1922-2002), teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Janov Artur (nar. 1924), Jaspers Karl (1883-1969), psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, Šeracký František, Masaryk T.G., Baldwin James M., Ribot T.A., Weber Ernst, Koščo Jozef, Švancara Josef, Langmeier Josef, Vaněk Jan, osobnost učitelů, školní výkonnost, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Claparéde Edouard, Číselný čtverec, Pravidlo René Zazza (1910-1995), závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, Dotazník funkčnosti rodiny, předmět psychologie duševního vývoje, Thorndike Edward L., Lersch Philipp, Gesell Arnold Lucius, předmět pedagogické psychologie, Jung Carl GustavKnihy

Automatizace a automatizační technika 1 -- autor: Beneš Pavel, Lacko Branislav, Maixner Ladislav, Šmejkal Ladislav, Voráček Rudolf, Král Jindřich, Janeček Josef, Künzel Gunnar, Semerád Jaroslav, Souček Pavel, Šulc Bohumil
Křížky / Kreuze -- autor: Mlynarič Martin, Prekop Rudolf, Stehlík Michal, Souček Martin
Obrazy života / Život v obrazech -- autor: Hájek Roman, Havlová Dominika

Komentáře ke slovu Souček Rudolf, psycholog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » sotiza
následující slovo: » součinnost a její druhy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2700
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz