Pojem specifika národní kultury

Slovo:

specifika národní kultury


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Patří sem vliv jazyka, národnosti, módy, morálky, vědy a umění, státního zřízení, ideologie, hustoty obyvatelstva, rasových zvláštností, ekonomické situace, obyčejů, tabu, zábav, duchovních a kulturních tradic, historického povědomí lidí, právního stavu, kulturního společenství daného národy, společenskými vrstvami, vliv sociálních podmínek a prostorových podmínek. Kultura je jakési kolektivní programování mysli, které odlišuje příslušníky jedné skupiny či kategorie od jiné (Hofstede, 1999). Je odevzdávána převážně učením, výchovou, socializací, nikoliv geneticky.
Velký materiálně-technický pokrok civilizace s sebou přináší stále více požitků a pohodlí. Tím však dochází i ke zvýšení celkové zchoulostivělosti (astenizaci) člověka.
Např. hustota osídlení posiluje konkurenci, nutí k častým kontaktům mezi jednotlivci i mezi skupinami, je stimulujícím faktorem kulturního vývoje. Přelidnění (zejména ve městech) má ovšem řadu záporů, je zdrojem chudoby, psychosociálních a zdravotních poruch i vyšší narkomanie a sebevražednosti
Současná globalizace vyžaduje, aby si lidé trénovali a osvojili, nejen své národní ale i adekvátní interkulturní komunikační kompetence, tj. takové dovednosti a rysy jejich osobnosti (chování i prožívání), které jim umožní adekvátně komunikovat a fungovat ve více kulturním kontextu. Jinak se nevyhnou interkulturním šokům, protože budou vstupovat nepřipraveni do komunikačního procesu s odlišnými kulturami, jejichž příslušníci mají často velmi odlišný jazyk, symboly, artefakty , komunikační etiketu a specifické kognitivní, volní a emocionální struktury psychiky a osobnosti i specifické hodnoty, konvence, komplimenty, zdvořilosti, rituály, ceremoniály, právní a morální i zdravotní a hygienické normy, náboženská pravidla, vzorce chování a prožívání i odlišné hodnocení skutečnosti.
Vzájemné působení všech sociálních, individuálně psychologických, biologických aj. vlivů je u každého člověka odlišné, proto je každý člověk jiný, zvláštní, neopakovatelný.
Chceme-li osobnost skutečně poznat, musíme získat nejen informace biologické a somatické o jejím aktuálním funkčním stavu organismu, ale např. i informace kulturní, historické, psychosociální, spirituální, vývojové, anamnestické.

Komentáře ke slovu specifika národní kultury


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » specifičnost, specifita
následující slovo: » specifikace
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2931
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz