Pojem stát

Slovo:

stát


Upozornění:
vložil uživatel anonym0175* a ověřil editor

Význam:

politická organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

concordatum (lat.), odúmrť, park, NEP, bódhisattva, Státní kapitalismus, karabáč, demonymum, bipartismus, dynastická unie, personální unie, čivava, sionismus, adicionalita, pluralis majestaticus (lat.), WAN, fetišistický transvesticismus, pedagogicko psychologické výzkumy, oktroj, MMSE zkratka ve zdravotnictví, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do experimentální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, austinit, majority culture (angl.), koštovat, rapprochement, kurzarbeit, trafikant, kleptografie, Civilitas succesit barbarum (lat.), Praga caput rei publicae (lat.)., Pessima civitas, iredentista, psychologie kultury, kulturní analýza, státní správa, státní občanství, Schengenský prostor, eurozóna, tesaurace, ordoliberalismus, tarasko, santali, totonak, fernambuk, etatista, halt!, altepetl, džamáhíríje, Triple Bottom Line, inkamerovat, barbarismus, ETA, multitasking v humanitních vědách, Salus rei publicae suprema lex esto (lat.), minarchismus, P.I.S.A. zkratka, Bolzano Bernard (1781-1848), Familia est regnorum fundamentum (lat.)., L'état, vizualizační, Cosa Nostra (it.), Cattell James McKeen (1860-1944), neoguelfismus, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Výkonnost a kariéra, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, pracovní prostředí a psychosomatika, kariéra a nezaměstnanost, Independence Day, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, rozhovor na pracovišti, sebepoznání a sebeřízení, normalita a psychické zdraví, psychologie biologická, tvořiví a talentovaní lidé, závady a poruchy pohybu, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, hyperkinetické závady a poruchy, hodnotové orientace (typy), Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, prioritní a cílové hodnoty člověka, mobilita, výhova problémových dětí, Úvod do patopsychologie, výchova problémových dětí, nikotinismus jako závislost, závislost na alkoholu, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, edukativní, kreativní a talentované osoby, osobnost dítěte, Beneš Edvard, hlubinná psychologie, osobnost učitelů, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, biologické determinanty osobnosti, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, saturace potřeb v rodině, normy chování pro sociální komunikaci, zdravá škola, zábavy v mládí, MMSE a léčba kognitivy, anti-branding, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, Zásady a pravidla chování a jednání, zájmy, doplňující pedagogické studium, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Normální a zdravá osobnost, sebeřízení, formování chování a prožívání, vůle a diagnostika jejich závad, novověká filozofie, normální a abnormální stáří, poznávací a intervenční interview, bengálí, muskogí, monarchie, mise, libra, neoliberalizmus, nóta, olympiáda, notář, legace, kvintillon, konkordát, kongrua, konzul, koridor, kvadrilion, korzár, ostrakizmus, panarabizmus, regent, protekcionizmus, prolegomena, regrese, republika, rezidence, res publica, privatizace, primas, pence, parlament, pendler, peso, politika, pfund, kongres, konfederace, entente, ekonomika, dominium, etatizace, etatizmus, exteritorialita, euroregion, dolar, diplomacie, arbitráž, anektovat, country music, damping, dinár, deblokace, extradice, federace, kancléř, iredenta, koalice, komisař, kondominium, komunizmus, intervence, imperializmus, frank, fejeton, freetradizmus, gastarbeiter, hot money, herostratizmus, rijál, robustní, ECOMOG, welfare state, megakreativita, dominie, Principes mortales, Manaus, leviatan, státní obligace, acquis communautaire, amfiktyonie, deetizace, migrující, Index genderového rozvoje, sociální anomie, polis, denár, makrorovina, clo, Maghreb, Mašrek, perioik, góndí, mundari, ivrit, komplex maskulinity, Libérie, pokladniční poukázky, Attis, auspicie, charádž, oke, oka, ortopnoe, makrosociální opora, unie, tranzit, transnacionální, utopie, valuta, mediace, vízum, transmigrant, totalita, Senatus Populusque Romanus, satelit, standarta, superlegalizace, tetrarcha, suverenita, primární prevence, debelace, autokultivace osobnosti, ius sanguinis, etnická menšina, sociální labeling, navigační akt, multikulturní společnost, laissez faire, viktimnost, stanné právo, mediatizace, panevropa, konzistentní, NATO, eurocity, agrémentKnihy

O české státnosti (úvahy a polemiky) 1/ Český stát a Němci -- autor: Pavlíček Václav
Stát oběma nohama na zemi -- autor: Gregárek Matěj
Člověk a stát -- autor: Maritain Jacques
Stát a náboženství v Hegelově filosofii -- autor: Navrátilová Olga
Uzavřený obchodní stát -- autor: Fichte Johann Gottlieb

Komentáře ke slovu stát


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Státní kapitalismus
následující slovo: » statanestézie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2842
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz