Pojem stát

Slovo:

stát


Upozornění:
vložil uživatel anonym0175* a ověřil editor

Význam:

politická organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

agrément, park, multitasking v humanitních vědách, minarchismus, Salus rei publicae suprema lex esto (lat.), Pessima civitas, Praga caput rei publicae (lat.)., personální unie, dynastická unie, čivava, sionismus, pluralis majestaticus (lat.), adicionalita, bipartismus, demonymum, odúmrť, Triple Bottom Line, concordatum (lat.), NEP, bódhisattva, karabáč, Státní kapitalismus, WAN, fetišistický transvesticismus, rapprochement, koštovat, kurzarbeit, trafikant, Civilitas succesit barbarum (lat.), kleptografie, ETA, inkamerovat, austinit, iredentista, mundari, muskogí, bengálí, santali, tarasko, totonak, fernambuk, halt!, etatista, ordoliberalismus, tesaurace, kulturní analýza, psychologie kultury, státní správa, barbarismus, státní občanství, eurozóna, Schengenský prostor, altepetl, džamáhíríje, L'état, Familia est regnorum fundamentum (lat.)., vizualizační, Cosa Nostra (it.), neoguelfismus, Cattell James McKeen (1860-1944), Bolzano Bernard (1781-1848), P.I.S.A. zkratka, majority culture (angl.), MMSE zkratka ve zdravotnictví, góndí, sebepoznání a sebeřízení, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, zájmy, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, závady a poruchy pohybu, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, Independence Day, Smyslové vnímání a vědomí člověka, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, hodnotové orientace (typy), rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Normální a zdravá osobnost, oktroj, adaptivní chování a prožívání, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, normy chování pro sociální komunikaci, zábavy v mládí, zdravá škola, rozhovor jako poznávací metoda, normální a abnormální stáří, hlubinná psychologie, Beneš Edvard, osobnost dítěte, osobnost učitelů, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, MMSE a léčba kognitivy, anti-branding, formování chování a prožívání, sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, ivrit, perioik, anektovat, olympiáda, konkordát, konzul, koridor, korzár, kvadrilion, kvintillon, legace, libra, mise, monarchie, neoliberalizmus, nóta, notář, ostrakizmus, kongres, panarabizmus, parlament, pence, pendler, peso, pfund, politika, primas, privatizace, prolegomena, protekcionizmus, regent, regrese, kongrua, konfederace, res publica, exteritorialita, arbitráž, country music, damping, deblokace, dinár, diplomacie, dolar, dominium, ekonomika, entente, etatizace, etatizmus, euroregion, extradice, kondominium, federace, fejeton, frank, freetradizmus, gastarbeiter, herostratizmus, hot money, imperializmus, intervence, iredenta, kancléř, koalice, komisař, komunizmus, republika, rezidence, clo, Principes mortales, ortopnoe, deetizace, amfiktyonie, migrující, Index genderového rozvoje, polis, sociální anomie, acquis communautaire, státní obligace, megakreativita, welfare state, ECOMOG, dominie, leviatan, navigační akt, Manaus, denár, makrorovina, Attis, pokladniční poukázky, auspicie, charádž, oka, oke, Libérie, komplex maskulinity, Mašrek, Maghreb, makrosociální opora, multikulturní společnost, rijál, valuta, robustní, satelit, Senatus Populusque Romanus, standarta, superlegalizace, suverenita, tetrarcha, totalita, transmigrant, transnacionální, tranzit, unie, utopie, vízum, sociální labeling, mediace, primární prevence, debelace, mediatizace, stanné právo, panevropa, konzistentní, eurocity, NATO, viktimnost, laissez faire, ius sanguinis, autokultivace osobnosti, etnická menšina, HDI zkratkaKnihy

O české státnosti (úvahy a polemiky) 1/ Český stát a Němci -- autor: Pavlíček Václav
Stát oběma nohama na zemi -- autor: Gregárek Matěj
Sociální stát, nerovnosti, politika -- autor: Linek Lukáš, Petrůšek Ivan
Člověk a stát -- autor: Maritain Jacques
Stát a náboženství v Hegelově filosofii -- autor: Navrátilová Olga

Komentáře ke slovu stát


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Státní kapitalismus
následující slovo: » statanestézie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2890
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz