Pojem stát

Slovo:

stát


Upozornění:
vložil uživatel anonym0175* a ověřil editor

Význam:

politická organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

agrément, concordatum (lat.), Salus rei publicae suprema lex esto (lat.), Pessima civitas, Praga caput rei publicae (lat.)., personální unie, dynastická unie, čivava, sionismus, pluralis majestaticus (lat.), adicionalita, bipartismus, demonymum, park, odúmrť, NEP, multitasking v humanitních vědách, bódhisattva, karabáč, Státní kapitalismus, WAN, fetišistický transvesticismus, rapprochement, koštovat, kurzarbeit, trafikant, Civilitas succesit barbarum (lat.), kleptografie, majority culture (angl.), austinit, minarchismus, ETA, oktroj, státní správa, muskogí, bengálí, santali, tarasko, totonak, fernambuk, halt!, etatista, ordoliberalismus, tesaurace, kulturní analýza, psychologie kultury, iredentista, státní občanství, Triple Bottom Line, eurozóna, Schengenský prostor, altepetl, džamáhíríje, L'état, Familia est regnorum fundamentum (lat.)., vizualizační, Cosa Nostra (it.), neoguelfismus, Cattell James McKeen (1860-1944), Bolzano Bernard (1781-1848), P.I.S.A. zkratka, barbarismus, inkamerovat, MMSE zkratka ve zdravotnictví, pedagogicko psychologické výzkumy, ivrit, rozhovor a jeho typy, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, zájmy, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, normalita a psychické zdraví, tvořiví a talentovaní lidé, závady a poruchy pohybu, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, sebepoznání a sebeřízení, Independence Day, dlouhověkost, rodina a saturace potřeb, hodnotové orientace (typy), rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, závady a poruchy mobility a pozornosti, HDI zkratka, importovat, exportovat, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, teorie vývoje a utváření osobnosti, hlubinná psychologie, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, normy chování pro sociální komunikaci, zábavy v mládí, zdravá škola, adaptivní chování a prožívání, rozhovor jako poznávací metoda, Beneš Edvard, Smyslové vnímání a vědomí člověka, osobnost dítěte, osobnost učitelů, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, MMSE a léčba kognitivy, anti-branding, formování chování a prožívání, sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, mundari, góndí, anektovat, olympiáda, konkordát, konzul, koridor, korzár, kvadrilion, kvintillon, legace, libra, mise, monarchie, neoliberalizmus, nóta, notář, ostrakizmus, kongres, panarabizmus, parlament, pence, pendler, peso, pfund, politika, primas, privatizace, prolegomena, protekcionizmus, regent, regrese, kongrua, konfederace, res publica, exteritorialita, arbitráž, country music, damping, deblokace, dinár, diplomacie, dolar, dominium, ekonomika, entente, etatizace, etatizmus, euroregion, extradice, kondominium, federace, fejeton, frank, freetradizmus, gastarbeiter, herostratizmus, hot money, imperializmus, intervence, iredenta, kancléř, koalice, komisař, komunizmus, republika, rezidence, perioik, Principes mortales, ortopnoe, deetizace, amfiktyonie, migrující, Index genderového rozvoje, polis, sociální anomie, acquis communautaire, státní obligace, megakreativita, welfare state, ECOMOG, dominie, leviatan, navigační akt, Manaus, denár, makrorovina, Attis, pokladniční poukázky, auspicie, charádž, oka, oke, Libérie, komplex maskulinity, Mašrek, Maghreb, clo, makrosociální opora, multikulturní společnost, rijál, valuta, robustní, satelit, Senatus Populusque Romanus, standarta, superlegalizace, suverenita, tetrarcha, totalita, transmigrant, transnacionální, tranzit, unie, utopie, vízum, sociální labeling, mediace, primární prevence, debelace, mediatizace, stanné právo, panevropa, konzistentní, eurocity, NATO, viktimnost, laissez faire, ius sanguinis, autokultivace osobnosti, etnická menšina, iredentismusKnihy

O české státnosti (úvahy a polemiky) 1/ Český stát a Němci -- autor: Pavlíček Václav
Stát oběma nohama na zemi -- autor: Gregárek Matěj
Sociální stát, nerovnosti, politika -- autor: Linek Lukáš, Petrůšek Ivan
Člověk a stát -- autor: Maritain Jacques
Stát a náboženství v Hegelově filosofii -- autor: Navrátilová Olga

Komentáře ke slovu stát


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Státní kapitalismus
následující slovo: » statanestézie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3551
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz