Pojem stát

Slovo:

stát


Upozornění:
vložil uživatel anonym0175* a ověřil editor

Význam:

politická organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

multitasking v humanitních vědách, ETA, minarchismus, Salus rei publicae suprema lex esto (lat.), Praga caput rei publicae (lat.)., Pessima civitas, Triple Bottom Line, inkamerovat, neoguelfismus, Cosa Nostra (it.), Cattell James McKeen (1860-1944), Bolzano Bernard (1781-1848), barbarismus, P.I.S.A. zkratka, personální unie, dynastická unie, concordatum (lat.), odúmrť, NEP, bódhisattva, Státní kapitalismus, karabáč, park, demonymum, sionismus, čivava, pluralis majestaticus (lat.), adicionalita, bipartismus, vizualizační, Familia est regnorum fundamentum (lat.)., muskogí, mundari, bengálí, santali, totonak, tarasko, ivrit, góndí, komplex maskulinity, Libérie, Mašrek, Maghreb, perioik, clo, fernambuk, halt!, eurozóna, státní občanství, Schengenský prostor, altepetl, L'état, džamáhíríje, státní správa, iredentista, ordoliberalismus, etatista, tesaurace, kulturní analýza, psychologie kultury, WAN, fetišistický transvesticismus, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, poznávací a intervenční interview, novověká filozofie, MMSE a léčba kognitivy, nadané a tvořivé osobnosti, anti-branding, formování chování a prožívání, vůle a diagnostika jejich závad, sebeřízení, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor na pracovišti, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, pracovní prostředí a psychosomatika, závady a poruchy pohybu, tvořiví a talentovaní lidé, kreativní a talentované osoby, zájmy, edukativní, psychologie biologická, normalita a psychické zdraví, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, oktroj, MMSE zkratka ve zdravotnictví, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, austinit, majority culture (angl.), koštovat, rapprochement, kurzarbeit, trafikant, kleptografie, Civilitas succesit barbarum (lat.), Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, rozhovor jako poznávací metoda, adaptivní chování a prožívání, hlubinná psychologie, Beneš Edvard, osobnost učitelů, osobnost dítěte, zdravá škola, zábavy v mládí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do humanistické psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, saturace potřeb v rodině, normy chování pro sociální komunikaci, oke, oka, legace, kvintillon, libra, mise, neoliberalizmus, monarchie, kvadrilion, korzár, kongres, konfederace, kongrua, konkordát, koridor, konzul, nóta, notář, politika, pfund, primas, privatizace, protekcionizmus, prolegomena, peso, pendler, ostrakizmus, olympiáda, panarabizmus, parlament, pence, kondominium, komunizmus, ekonomika, dominium, entente, etatizace, euroregion, etatizmus, dolar, diplomacie, arbitráž, anektovat, country music, damping, dinár, deblokace, exteritorialita, extradice, intervence, imperializmus, iredenta, kancléř, komisař, koalice, hot money, herostratizmus, fejeton, federace, frank, freetradizmus, gastarbeiter, regent, regrese, amfiktyonie, deetizace, migrující, Index genderového rozvoje, sociální anomie, polis, ortopnoe, makrosociální opora, autokultivace osobnosti, ius sanguinis, etnická menšina, sociální labeling, navigační akt, multikulturní společnost, acquis communautaire, státní obligace, makrorovina, denár, Attis, pokladniční poukázky, charádž, auspicie, Manaus, leviatan, welfare state, megakreativita, ECOMOG, dominie, Principes mortales, laissez faire, viktimnost, superlegalizace, standarta, suverenita, tetrarcha, transmigrant, totalita, Senatus Populusque Romanus, satelit, res publica, republika, rezidence, rijál, robustní, transnacionální, tranzit, stanné právo, mediatizace, panevropa, konzistentní, NATO, eurocity, debelace, primární prevence, utopie, unie, valuta, vízum, mediace, agrémentKnihy

O české státnosti (úvahy a polemiky) 1/ Český stát a Němci -- autor: Pavlíček Václav
Stát oběma nohama na zemi -- autor: Gregárek Matěj
Člověk a stát -- autor: Maritain Jacques
Stát a náboženství v Hegelově filosofii -- autor: Navrátilová Olga
Anarchie, stát a utopie -- autor: Nozick Robert

Komentáře ke slovu stát


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Státní kapitalismus
následující slovo: » statanestézie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2809
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz