Pojem stát

Slovo:

stát


Upozornění:
vložil uživatel anonym0175* a ověřil editor

Význam:

politická organizace lidské společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

multitasking v humanitních vědách, Metamfetamin, Triple Bottom Line, minarchismus, Salus rei publicae suprema lex esto (lat.), Praga caput rei publicae (lat.)., Pessima civitas, inkamerovat, barbarismus, Cattell James McKeen (1860-1944), neoguelfismus, Stern William (1871-1938), Fromm Erich (1900-1980), P.I.S.A. zkratka, Bolzano Bernard (1781-1848), personální unie, dynastická unie, odúmrť, park, concordatum (lat.), NEP, Státní kapitalismus, karabáč, demonymum, bipartismus, sionismus, čivava, pluralis majestaticus (lat.), Ontogenetické stadium latence, adicionalita, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, Cosa Nostra (it.), Tomáš Akvinský (1225-1274), tarasko, santali, totonak, fernambuk, etatista, halt!, bengálí, muskogí, clo, Maghreb, perioik, góndí, mundari, ivrit, ordoliberalismus, tesaurace, džamáhíríje, Konfucius (551-479 př.n.l.), L'état, Familia est regnorum fundamentum (lat.)., Augustinus Aurelius (354-430 n.l.), vizualizační, altepetl, Schengenský prostor, psychologie kultury, kulturní analýza, iredentista, státní správa, eurozóna, státní občanství, WAN, fetišistický transvesticismus, škola podporující zdraví, konfliktové situace, normální kojenec, duševní zdraví člověka, rodové (genderové) studie, zdraví, stresory učitelů a učitelek, Edukometrické didaktické testy, sebevzdělávání, moralitas (lat.), perinatální období vývoje, batole (toddler), interview (rozhovor), autokognice a self-management, Postmoderní směr psychologie, genderové vlastnosti, genderové problémy člověka, klientelismus a ritualizované chování, psychomotorická instabilita dětí, prehistorie filozofie, edukace hodnot, etika a mravní výchova, tvořivost (kreativita), didaktické testy, novověká psychologie, středověká psychologie, adaptace člověka v náročných situacích, únava, školy podporující zdraví, únava a vyčerpání, talent a tvořivost dětí i dospělých, seniorita normální a abnormální, genderový management jazyka (GMJ), kleptografie, majority culture (angl.), Aurelius Augustinus, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Civilitas succesit barbarum (lat.), trafikant, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, rapprochement, koštovat, kurzarbeit, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, Rule Galdwater, peážovat, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, asocianistická psychologie, personalismus a charakterologie, psychologické poradenství na vysokých školách, experimentální psychologie, will (angl.), motorika člověka, longevita, normalita statistická, percepce a její závady a poruchy, normality (angl.), healthy lifestyle, sociální skupina, Mašrek, komplex maskulinity, libra, legace, kvintillon, mise, monarchie, nóta, neoliberalizmus, kvadrilion, korzár, kongres, konfederace, kongrua, konkordát, koridor, konzul, notář, olympiáda, primas, politika, privatizace, prolegomena, regent, protekcionizmus, pfund, peso, panarabizmus, ostrakizmus, parita, parlament, pendler, pence, kondominium, komunizmus, ekonomika, dominium, entente, etatizace, euroregion, etatizmus, dolar, diplomacie, arbitráž, anektovat, country music, damping, dinár, deblokace, exteritorialita, extradice, intervence, imperializmus, iredenta, kancléř, komisař, koalice, hot money, herostratizmus, fejeton, federace, formální, frank, gastarbeiter, freetradizmus, republika, res publica, sociální anomie, polis, acquis communautaire, státní obligace, welfare state, megakreativita, Index genderového rozvoje, migrující, navigační akt, multikulturní společnost, makrosociální opora, ortopnoe, amfiktyonie, deetizace, statiny, ECOMOG, auspicie, pokladniční poukázky, charádž, oka, Libérie, oke, Attis, makrorovina, Principes mortales, dominie, leviatan, Manaus, Féničané, denár, sociální labeling, etnická menšina, transmigrant, totalita, transnacionální, tranzit, utopie, unie, tetrarcha, suverenita, rijál, rezidence, satelit, Senatus Populusque Romanus, superlegalizace, standarta, valuta, vízum, NATO, eurocity, viktimnost, laissez faire, autokultivace osobnosti, ius sanguinis, panevropa, stanné právo, mediace, intrastat, Jehova, primární prevence, mediatizace, debelace, agrémentKnihy

Stát oběma nohama na zemi -- autor: Gregárek Matěj
Člověk a stát -- autor: Maritain Jacques
Stát a náboženství v Hegelově filosofii -- autor: Navrátilová Olga
Islámský stát – Apokalypsa -- autor: McCants William
Anarchie, stát a utopie -- autor: Nozick Robert

Komentáře ke slovu stát


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Státní kapitalismus
následující slovo: » State Departement
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2627
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz