Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, protofilament, Teacch, omentum, chromozomální aberace, imunofluorescence, granuloplazma, Philip Lersch (1898-1972), sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Lewin Kurt, strukturálně funkcionální metoda, teorie explanační, neuropsychologie, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), funkce organizační struktury, analytický typ percepce, pedagogický konstruktivismus, sexuální diformismus lidského mozku, topografický, organogram, učení se ve spirále, substruktura, egopsychologie, Fregeho trojúhelník, Frontáž, Hipokampus, muchláž, Pay Structures, rodinná konstelace, harmonický vývoj, kognitivní restrukturace, kognitivní schéma, faktor komplexity inteligence, faktor plasticity inteligence, T-S-I R. Amthauera, IST zkratka, konceptuální dimenze znalostí, nádor, herniace, HEICS zkr., panosteitida, sustentaculum, biomechatronika, morfoplastický, sociální opora, pyknosa, test inteligence, Organisation of the thesis (angl.), gracilní osobnostní konstituce, meseta, vnímání, typologie učitelů podle Kurta Lewina, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, kognitivní vývoj dětí a mládeže, porucha pohlavní identity u chlapců, porucha pohlavní identity dívek, indol, polylogismus (polylogism), bulbus glandis (lat.), personální struktura, knot, brikoláž, Kolaříková Olga (1927-2005), FIM, patterns (angl.), stenty, Olga Kolaříková (1927-2005), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, palatabilita potravy, senzomotorická edukabilita, senzomotorická docilita, Koffka Kurt, eurooptimismus, Moreno Jakob Levy, zeolit, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), Amthauer Rudolf, rapakivi, Chomsky Noam Avram, prion, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Titchener Edward Bradford (1867-1927), biomimetika, synkriticizmus, subcelulární, sférosiderit, rekapitalizace, exocytóza, narativ, konstruktivismus v pedagogice, indoly, tvarová a celostní psychologie, fenyl, radioautografie, rentgenografie, personalistická psychologie, stratovulkán, sociální a kulturní antropologie, lignit, léze (lése), lyzozom, metalografie, mikrostruktura, konvergence, kontinuum, kognitivní, kohorta, kombinatorika, konstituce, moaré, morfologie, progresivní, rastrovaný, redundance, rekurze, pemza, patriarchát, neotektonika, nika, oligopol, oligopson, karyologie, izomery, existenciální, fenomenologie, fládr, fondán, eutektikum, byrokracie, amorfní, artefakt, biomechanika, biostatika, formální, frotáž, homogenita, homomorfizmus, chitin, intence, heterogenní, heterogenita, gearing, genofor, granitoid, grupa, reorganizace, restrukturalizace, izomorfismus, hardiness, konceptuální znalosti, amorfní nerost, sociolingvistika, organigramy, Pickova choroba, superantigen, kinantropologie, modální osobnost, anaplázie, profesionalizace, jáství, mentální reprezentace, psychosociální zralost osobnosti, porfyr, senzorický stres, status subjektivní, status objektivní, sociální schéma, egogram, dekrepitace, subpopulace, etnická menšina, sociální pozice, textura, trimortie, xylologie, vitrifikace, temperament, tektologie, sociohistorie, strukturní, syntagma, tektogeneze, grupoid, van der Waalsovy síly, bazální ganglia, extrapyramidový, konsociační demokracie, inhibitory, explanační teorie, hyperechogenní, amyloidóza, konstituční, anechogenní, hypoechogenní, akomodaceKnihy

Slovo a jeho struktura -- autor: Bednaříková Božena
Struktura chování -- autor: Merleau-Ponty Maurice
Český surrealismus 30. let -- autor: Čolakova Žoržeta
Základní struktura filosofie moderní doby -- autor: Henrich Dietrich
Německá vysoká škola technická v Praze (1938 - 1945) -- autor: Josefovičová Milena

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura osobnosti
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz