Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akomodace, syndromologie, bulbus glandis (lat.), meseta, knot, brikoláž, palatabilita potravy, senzomotorická edukabilita, senzomotorická docilita, euktetikum, FIM, patterns (angl.), stenty, hypnogram, pedagogicko psychologické výzkumy, indol, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, Edukace, školní, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, aetilita, pracovní a osobní hodnocení, polylogismus (polylogism), eurooptimismus, závady a poruchy myšlení, zeolit, substruktura, sexuální diformismus lidského mozku, pedagogický konstruktivismus, neuropsychologie, funkce organizační struktury, analytický typ percepce, Organisation of the thesis (angl.), gracilní osobnostní konstituce, biomimetika, synkriticizmus, prion, Chomsky Noam Avram, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), konstruktivismus v pedagogice, Amthauer Rudolf, rapakivi, subcelulární, sférosiderit, fenyl, radioautografie, rentgenografie, personalistická psychologie, tvarová a celostní psychologie, indoly, rekapitalizace, exocytóza, narativ, psychologické aspekty pracovní činnosti, rozhovor jako poznávací metoda, organogram, sebepoznání a sebeřízení, psychologie biologická, gestalt (něm.), dyskonekce, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, Základní vrstvy lidského mozku, výkonnost lidské paměti, výběr a volba povolání, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, osobnost a jeji poznavani, kreativní a talentované osoby, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), osobní sebeposouzení a sebehodnocení, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, narativní terapie, edukativní, schopnosti a nadání, Jung, formování chování a prožívání, hlubinná psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, knowledge structures (angl.), videoendoskopie, osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, závady a poruchy intelektu, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, sebeřízení, zájmy, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, učení se ve spirále, topografický, amorfní, restrukturalizace, morfologie, neotektonika, nika, oligopol, oligopson, patriarchát, pemza, progresivní, rastrovaný, redundance, rekurze, reorganizace, sociohistorie, mikrostruktura, strukturní, syntagma, tektogeneze, tektologie, temperament, textura, trimortie, xylologie, vitrifikace, grupoid, konstituční, anechogenní, hypoechogenní, moaré, metalografie, explanační teorie, grupa, artefakt, biomechanika, biostatika, byrokracie, eutektikum, existenciální, fládr, fondán, frotáž, gearing, genofor, granitoid, heterogenita, lyzozom, heterogenní, homogenita, homomorfizmus, chitin, intence, izomery, karyologie, kognitivní, kombinatorika, konstituce, kontinuum, léze (lése), lignit, hyperechogenní, konsociační demokracie, teorie explanační, herniace, Frontáž, muchláž, Pay Structures, rodinná konstelace, IST zkratka, konceptuální dimenze znalostí, morfoplastický, sociální opora, pyknosa, test inteligence, biomechatronika, sustentaculum, panosteitida, harmonický vývoj, Fregeho trojúhelník, egopsychologie, Philip Lersch (1898-1972), sociální eufunkce, sociální dysfunkce, granuloplazma, imunofluorescence, protofilament, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, Teacch, omentum, chromozomální aberace, strukturálně funkcionální metoda, Hipokampus, kognitivní restrukturace, sociální pozice, sociální schéma, etnická menšina, kinantropologie, modální osobnost, anaplázie, Pickova choroba, organigramy, izomorfismus, konceptuální znalosti, amorfní nerost, sociolingvistika, profesionalizace, jáství, egogram, T-S-I R. Amthauera, dekrepitace, subpopulace, status objektivní, status subjektivní, mentální reprezentace, psychosociální zralost osobnosti, porfyr, senzorický stres, sociální a kulturní antropologie, stratovulkán, kognitivní schéma, faktor komplexity inteligence, faktor plasticity inteligence, innativismus

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura mozku
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz