Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

radioautografie, fenyl, rentgenografie, personalistická psychologie, tvarová a celostní psychologie, sférosiderit, subcelulární, zeolit, Chomsky Noam Avram, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), Amthauer Rudolf, rapakivi, indoly, rekapitalizace, knot, meseta, brikoláž, palatabilita potravy, senzomotorická edukabilita, bulbus glandis (lat.), polylogismus (polylogism), narativ, exocytóza, konstruktivismus v pedagogice, eurooptimismus, indol, prion, synkriticizmus, Teacch, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, omentum, chromozomální aberace, strukturálně funkcionální metoda, protofilament, imunofluorescence, Philip Lersch (1898-1972), egopsychologie, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, granuloplazma, teorie explanační, topografický, analytický typ percepce, funkce organizační struktury, Organisation of the thesis (angl.), gracilní osobnostní konstituce, biomimetika, neuropsychologie, pedagogický konstruktivismus, organogram, učení se ve spirále, substruktura, sexuální diformismus lidského mozku, senzomotorická docilita, euktetikum, duševní vývoj člověka, charakter a jeho utváření, formování chování a prožívání, sebeřízení, osobnost a její poznávání, závady a poruchy intelektu, nadané a tvořivé osobnosti, osobnost dítěte, videoendoskopie, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, zájmy, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, poznávací a intervenční interview, Filozofie, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, knowledge structures (angl.), předmět psychologie duševního vývoje, Úvod do ontogenetické psychologie, drogové závislosti, Úvod do sociální psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, patterns (angl.), FIM, stenty, hypnogram, syndromologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, rozhovor jako poznávací metoda, Jung, hlubinná psychologie, pracovní a osobní hodnocení, aetilita, Edukace, školní, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Fregeho trojúhelník, panosteitida, oligopol, nika, oligopson, patriarchát, pemza, neotektonika, morfologie, lyzozom, lignit, metalografie, mikrostruktura, moaré, progresivní, rastrovaný, tektologie, tektogeneze, temperament, textura, trimortie, syntagma, strukturní, rekurze, redundance, reorganizace, restrukturalizace, sociohistorie, léze (lése), kontinuum, fondán, fládr, frotáž, gearing, genofor, existenciální, eutektikum, artefakt, amorfní, biomechanika, biostatika, byrokracie, granitoid, grupa, karyologie, izomery, kognitivní, kombinatorika, konstituce, intence, chitin, heterogenita, heterogenní, homogenita, homomorfizmus, xylologie, vitrifikace, T-S-I R. Amthauera, faktor plasticity inteligence, kognitivní restrukturace, harmonický vývoj, Hipokampus, faktor komplexity inteligence, kognitivní schéma, porfyr, psychosociální zralost osobnosti, senzorický stres, sociální a kulturní antropologie, stratovulkán, Frontáž, muchláž, test inteligence, pyknosa, biomechatronika, sustentaculum, herniace, sociální opora, morfoplastický, Pay Structures, rodinná konstelace, IST zkratka, konceptuální dimenze znalostí, mentální reprezentace, status subjektivní, etnická menšina, sociální pozice, kinantropologie, modální osobnost, anaplázie, konsociační demokracie, explanační teorie, konstituční, grupoid, anechogenní, hypoechogenní, hyperechogenní, Pickova choroba, organigramy, egogram, sociální schéma, dekrepitace, subpopulace, status objektivní, jáství, profesionalizace, izomorfismus, konceptuální znalosti, amorfní nerost, sociolingvistika, akomodaceKnihy

Slovo a jeho struktura -- autor: Bednaříková Božena
Atomová fyzika a elektronová struktura látek -- autor: Daniš Stanislav
Český surrealismus 30. let -- autor: Čolakova Žoržeta
Německá vysoká škola technická v Praze (1938 - 1945) -- autor: Josefovičová Milena
Základní struktura filosofie moderní doby -- autor: Henrich Dietrich

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura osobnosti
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz