Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

palatabilita potravy, brikoláž, knot, senzomotorická edukabilita, senzomotorická docilita, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Koffka Kurt, kognitivní vývoj dětí a mládeže, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, porucha pohlavní identity dívek, personální struktura, bulbus glandis (lat.), porucha pohlavní identity u chlapců, vnímání, typologie učitelů podle Kurta Lewina, meseta, Olga Kolaříková (1927-2005), Kolaříková Olga (1927-2005), myšlení (kogitace), percepce a její závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, psychologické vědy, health (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, Motives (angl.), normalita a abnormalita osobnosti, formativní vlivy člověka, patterns (angl.), FIM, stenty, studijní maladaptace vysokoškoláků, persona (osobnost) v psychologii, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, polylogismus (polylogism), indol, biomimetika, Titchener Edward Bradford (1867-1927), Dilthey Wilhelm (1833-1911), synkriticizmus, prion, zeolit, Chomsky Noam Avram, gracilní osobnostní konstituce, Organisation of the thesis (angl.), pedagogický konstruktivismus, sexuální diformismus lidského mozku, substruktura, neuropsychologie, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), analytický typ percepce, funkce organizační struktury, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), Amthauer Rudolf, exocytóza, rekapitalizace, indoly, narativ, konstruktivismus v pedagogice, eurooptimismus, Moreno Jakob Levy, tvarová a celostní psychologie, personalistická psychologie, subcelulární, rapakivi, sférosiderit, fenyl, rentgenografie, radioautografie, personality (angl.), hypnogram, volba a výběr povolání a studia, mládí, únava a vyčerpání, didaktické testy, sebevýchova, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), únava, komunikace sociální, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, novověká psychologie a pedagogika, Tělesné, poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, hodnoty, testy inteligence, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, kojenecké období vývoje, sociální kognice a percepce, sebehodnocení, učení sociální, výsledky učení (vědomosti, Submisivní a intropunitivní chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, školní prostředí, První česká školská psychologická poradna a klinika, senzitivní osoby s intropunitivitou, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, genderové vlastnosti, postoje a vztahy, talent a tvořivost dětí i dospělých, psychologické poradenství na vysokých školách, celostní a tvarová psychologie, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, postpubescence, sebevzdělávání, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, syndromologie, osobnost v psychologii, potřeby, memory (angl.), klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, senzitivita s intropunitivitou, vývoj jedince, autokognice a self-management, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, zdraví, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, drogové a jiné závislosti dětí, normální kojenec, organizační kultura pracoviště, Edukometrické didaktické testy, psychometrika, sociometrie v praxi, konfliktové situace, schopnosti a dovednosti, životní styl, učení se ve spirále, organogram, rekurze, redundance, rastrovaný, reorganizace, restrukturalizace, strukturní, sociohistorie, progresivní, pemza, neotektonika, morfologie, moaré, nika, oligopol, patriarchát, oligopson, syntagma, tektogeneze, anechogenní, konstituční, amyloidóza, hypoechogenní, hyperechogenní, bazální ganglia, explanační teorie, van der Waalsovy síly, grupoid, temperament, tektologie, textura, trimortie, vitrifikace, xylologie, mikrostruktura, metalografie, frotáž, formální, fondán, gearing, genofor, grupa, granitoid, fládr, fenomenologie, biomechanika, artefakt, amorfní, biostatika, byrokracie, existenciální, eutektikum, heterogenita, heterogenní, kontinuum, konstituce, kombinatorika, konvergence, léze (lése), lyzozom, lignit, kohorta, kognitivní, homomorfizmus, homogenita, chitin, intence, karyologie, izomery, extrapyramidový, konsociační demokracie, biomechatronika, test inteligence, pyknosa, sustentaculum, nádor, HEICS zkr., herniace, sociální opora, morfoplastický, muchláž, Frontáž, Hipokampus, Pay Structures, rodinná konstelace, konceptuální dimenze znalostí, IST zkratka, panosteitida, Fregeho trojúhelník, omentum, Teacch, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, chromozomální aberace, strukturálně funkcionální metoda, topografický, teorie explanační, protofilament, imunofluorescence, Philip Lersch (1898-1972), egopsychologie, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, granuloplazma, Lewin Kurt, harmonický vývoj, kognitivní restrukturace, izomorfismus, hardiness, organigramy, konceptuální znalosti, amorfní nerost, profesionalizace, sociolingvistika, Pickova choroba, anaplázie, sociální pozice, inhibitory, etnická menšina, superantigen, modální osobnost, kinantropologie, jáství, sociální schéma, stratovulkán, sociální a kulturní antropologie, senzorický stres, kognitivní schéma, faktor komplexity inteligence, T-S-I R. Amthauera, faktor plasticity inteligence, porfyr, psychosociální zralost osobnosti, dekrepitace, egogram, subpopulace, status objektivní, mentální reprezentace, status subjektivní, akomodaceKnihy

Slovo a jeho struktura -- autor: Bednaříková Božena
Český surrealismus 30. let -- autor: Čolakova Žoržeta
Základní struktura filosofie moderní doby -- autor: Henrich Dietrich
Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní, 2. přepracované vydání -- autor: Fiala Jaroslav, Frank Helmar, Kraus Ivo
Německá vysoká škola technická v Praze (1938 - 1945) -- autor: Josefovičová Milena

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura osobnosti
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz