Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

syndromologie, hypnogram, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, drogové závislosti, stenty, patterns (angl.), palatabilita potravy, brikoláž, senzomotorická edukabilita, senzomotorická docilita, FIM, euktetikum, Úvod do sociální psychologie, Úvod do experimentální psychologie, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, Jung, aetilita, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, Edukace, biologické formativní vlivy, školní, knot, meseta, Chomsky Noam Avram, prion, zeolit, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), rapakivi, Amthauer Rudolf, synkriticizmus, biomimetika, neuropsychologie, pedagogický konstruktivismus, funkce organizační struktury, analytický typ percepce, gracilní osobnostní konstituce, Organisation of the thesis (angl.), subcelulární, sférosiderit, konstruktivismus v pedagogice, narativ, eurooptimismus, indol, bulbus glandis (lat.), polylogismus (polylogism), exocytóza, rekapitalizace, radioautografie, fenyl, rentgenografie, personalistická psychologie, indoly, tvarová a celostní psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, knowledge structures (angl.), sebepoznání a sebeřízení, myšlení a kreativita, osobnost a jeji poznavani, Styly a strategie vyučování a učení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Etický a morální charakter, specifika národní kultury, sociální interakce ve skupině, myšlení v pracovním procesu, Základní vrstvy lidského mozku, výkonnost lidské paměti, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost submisivní a intropunitivní, psychologické poradenství ve školství, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), posuzovací stupnice (škály), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, osobní sebeposouzení a sebehodnocení, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, studijní a profesní poradenství, dyskonekce, gestalt (něm.), formování chování a prožívání, duševní vývoj člověka, sebeřízení, osobnost a její poznávání, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, charakter a jeho utváření, závady a poruchy intelektu, osobnost dítěte, videoendoskopie, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, biologické determinanty osobnosti, Filozofie, poznávací a intervenční interview, zájmy, interakce, schopnosti a nadání, kreativní a talentované osoby, psychologie biologická, edukativní, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, Smyslové vnímání a vědomí člověka, škola a její formativní vlivy, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Zásady a pravidla chování a jednání, mravní výchova ve společnosti, sexuální diformismus lidského mozku, substruktura, redundance, rastrovaný, rekurze, reorganizace, sociohistorie, restrukturalizace, progresivní, pemza, neotektonika, morfologie, nika, oligopol, patriarchát, oligopson, strukturní, syntagma, anechogenní, konstituční, hypoechogenní, hyperechogenní, konsociační demokracie, explanační teorie, grupoid, vitrifikace, tektologie, tektogeneze, temperament, textura, xylologie, trimortie, moaré, mikrostruktura, frotáž, fondán, gearing, genofor, grupa, granitoid, fládr, existenciální, artefakt, amorfní, biomechanika, biostatika, eutektikum, byrokracie, heterogenita, heterogenní, kontinuum, konstituce, léze (lése), lignit, metalografie, lyzozom, kombinatorika, kognitivní, homomorfizmus, homogenita, chitin, intence, karyologie, izomery, sociální pozice, etnická menšina, biomechatronika, test inteligence, sustentaculum, herniace, Fregeho trojúhelník, panosteitida, pyknosa, sociální opora, Pay Structures, muchláž, rodinná konstelace, IST zkratka, morfoplastický, konceptuální dimenze znalostí, egopsychologie, Philip Lersch (1898-1972), strukturálně funkcionální metoda, chromozomální aberace, teorie explanační, topografický, učení se ve spirále, organogram, omentum, Teacch, sociální dysfunkce, sociální eufunkce, granuloplazma, imunofluorescence, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, protofilament, Frontáž, Hipokampus, profesionalizace, sociolingvistika, jáství, sociální schéma, dekrepitace, egogram, amorfní nerost, konceptuální znalosti, modální osobnost, kinantropologie, anaplázie, Pickova choroba, izomorfismus, organigramy, subpopulace, status objektivní, faktor komplexity inteligence, kognitivní schéma, faktor plasticity inteligence, T-S-I R. Amthauera, harmonický vývoj, kognitivní restrukturace, stratovulkán, sociální a kulturní antropologie, mentální reprezentace, status subjektivní, psychosociální zralost osobnosti, porfyr, senzorický stres, akomodaceKnihy

Slovo a jeho struktura -- autor: Bednaříková Božena
Atomová fyzika a elektronová struktura látek -- autor: Daniš Stanislav
Český surrealismus 30. let -- autor: Čolakova Žoržeta
Základní struktura filosofie moderní doby -- autor: Henrich Dietrich
Zrazení snu? -- autor: Linek Lukáš

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura mozku
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz