Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

typologie učitelů podle Kurta Lewina, meseta, vnímání, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, kognitivní vývoj dětí a mládeže, brikoláž, knot, porucha pohlavní identity u chlapců, porucha pohlavní identity dívek, eurooptimismus, Moreno Jakob Levy, indol, polylogismus (polylogism), personální struktura, bulbus glandis (lat.), palatabilita potravy, senzomotorická edukabilita, persona (osobnost) v psychologii, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, studijní maladaptace vysokoškoláků, formativní vlivy člověka, normalita a abnormalita osobnosti, percepce a její závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, stenty, patterns (angl.), Koffka Kurt, senzomotorická docilita, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Olga Kolaříková (1927-2005), FIM, Kolaříková Olga (1927-2005), konstruktivismus v pedagogice, narativ, Organisation of the thesis (angl.), analytický typ percepce, funkce organizační struktury, gracilní osobnostní konstituce, Dilthey Wilhelm (1833-1911), biomimetika, Titchener Edward Bradford (1867-1927), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), neuropsychologie, organogram, topografický, učení se ve spirále, substruktura, pedagogický konstruktivismus, sexuální diformismus lidského mozku, synkriticizmus, prion, personalistická psychologie, rentgenografie, radioautografie, tvarová a celostní psychologie, indoly, exocytóza, rekapitalizace, fenyl, sférosiderit, zeolit, Chomsky Noam Avram, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), Amthauer Rudolf, subcelulární, rapakivi, myšlení (kogitace), psychologické vědy, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, Tělesné, novověká psychologie a pedagogika, únava, komunikace sociální, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, genderové vlastnosti, postoje a vztahy, únava a vyčerpání, mládí, senzitivní osoby s intropunitivitou, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, výsledky učení (vědomosti, Submisivní a intropunitivní chování, školní prostředí, vyučovací a učební styly, didaktické testy, volba a výběr povolání a studia, sebevýchova, tvořivost (kreativita), poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, senzitivita s intropunitivitou, memory (angl.), personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, celostní a tvarová psychologie, potřeby, syndromologie, Motives (angl.), health (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, hypnogram, psychologické poradenství na vysokých školách, talent a tvořivost dětí i dospělých, životní styl, konfliktové situace, sociometrie v praxi, schopnosti a dovednosti, organizační kultura pracoviště, zdraví, normální kojenec, Edukometrické didaktické testy, psychometrika v praxi, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), sebevzdělávání, postpubescence, autokognice a self-management, vývoj jedince, teorie explanační, strukturálně funkcionální metoda, rastrovaný, progresivní, pemza, redundance, rekurze, restrukturalizace, reorganizace, patriarchát, oligopson, moaré, mikrostruktura, morfologie, neotektonika, oligopol, nika, sociohistorie, strukturní, amyloidóza, van der Waalsovy síly, grupoid, konstituční, anechogenní, hyperechogenní, hypoechogenní, vitrifikace, xylologie, tektogeneze, syntagma, tektologie, temperament, trimortie, textura, metalografie, lyzozom, formální, fondán, fládr, frotáž, gearing, granitoid, genofor, fenomenologie, existenciální, artefakt, amorfní, biomechanika, biostatika, eutektikum, byrokracie, grupa, heterogenita, konstituce, kombinatorika, kohorta, kontinuum, konvergence, lignit, léze (lése), kognitivní, karyologie, homogenita, heterogenní, homomorfizmus, chitin, izomery, intence, explanační teorie, bazální ganglia, sociální opora, morfoplastický, konceptuální dimenze znalostí, pyknosa, test inteligence, sustentaculum, biomechatronika, IST zkratka, rodinná konstelace, harmonický vývoj, kognitivní restrukturace, Hipokampus, Frontáž, Pay Structures, muchláž, nádor, herniace, protofilament, imunofluorescence, granuloplazma, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, Teacch, chromozomální aberace, omentum, Lewin Kurt, sociální dysfunkce, panosteitida, HEICS zkr., Fregeho trojúhelník, egopsychologie, sociální eufunkce, Philip Lersch (1898-1972), T-S-I R. Amthauera, faktor plasticity inteligence, organigramy, Pickova choroba, anaplázie, hardiness, izomorfismus, amorfní nerost, konceptuální znalosti, modální osobnost, kinantropologie, konsociační demokracie, extrapyramidový, inhibitory, sociální pozice, superantigen, etnická menšina, sociolingvistika, profesionalizace, senzorický stres, porfyr, psychosociální zralost osobnosti, sociální a kulturní antropologie, stratovulkán, faktor komplexity inteligence, kognitivní schéma, mentální reprezentace, status subjektivní, sociální schéma, jáství, egogram, dekrepitace, status objektivní, subpopulace, akomodaceKnihy

Slovo a jeho struktura -- autor: Bednaříková Božena
Atomová fyzika a elektronová struktura látek -- autor: Daniš Stanislav
Český surrealismus 30. let -- autor: Čolakova Žoržeta
Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní, 2. přepracované vydání -- autor: Fiala Jaroslav, Frank Helmar, Kraus Ivo
Německá vysoká škola technická v Praze (1938 - 1945) -- autor: Josefovičová Milena

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura osobnosti
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz