Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

rekapitalizace, indoly, exocytóza, narativ, eurooptimismus, konstruktivismus v pedagogice, tvarová a celostní psychologie, personalistická psychologie, sférosiderit, subcelulární, fenyl, radioautografie, rentgenografie, indol, polylogismus (polylogism), FIM, euktetikum, patterns (angl.), stenty, hypnogram, senzomotorická docilita, senzomotorická edukabilita, meseta, bulbus glandis (lat.), knot, brikoláž, palatabilita potravy, rapakivi, Amthauer Rudolf, teorie explanační, strukturálně funkcionální metoda, topografický, organogram, učení se ve spirále, chromozomální aberace, omentum, imunofluorescence, granuloplazma, protofilament, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, Teacch, substruktura, sexuální diformismus lidského mozku, prion, synkriticizmus, Chomsky Noam Avram, zeolit, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), biomimetika, gracilní osobnostní konstituce, neuropsychologie, pedagogický konstruktivismus, funkce organizační struktury, analytický typ percepce, Organisation of the thesis (angl.), syndromologie, pedagogicko psychologické výzkumy, poznávací a intervenční interview, Filozofie, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, duševní vývoj člověka, charakter a jeho utváření, formování chování a prožívání, sebeřízení, osobnost a její poznávání, mravní výchova ve společnosti, Zásady a pravidla chování a jednání, gestalt (něm.), psychologie biologická, dyskonekce, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, edukativní, kreativní a talentované osoby, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, doplňující pedagogické studium, interakce, zájmy, schopnosti a nadání, závady a poruchy intelektu, nadané a tvořivé osobnosti, Edukace, školská poradenská psychologie, školní, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do experimentální psychologie, aetilita, pracovní a osobní hodnocení, osobnost dítěte, videoendoskopie, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, knowledge structures (angl.), předmět psychologie duševního vývoje, závady a poruchy myšlení, psychologické aspekty pracovní činnosti, rozhovor jako poznávací metoda, Jung, hlubinná psychologie, sociální dysfunkce, sociální eufunkce, oligopson, oligopol, patriarchát, pemza, rastrovaný, progresivní, nika, neotektonika, metalografie, lyzozom, mikrostruktura, moaré, morfologie, redundance, rekurze, textura, temperament, trimortie, xylologie, vitrifikace, tektologie, tektogeneze, restrukturalizace, reorganizace, sociohistorie, strukturní, syntagma, lignit, léze (lése), fondán, fládr, frotáž, gearing, genofor, existenciální, eutektikum, artefakt, amorfní, biomechanika, biostatika, byrokracie, granitoid, grupa, kognitivní, karyologie, kombinatorika, konstituce, kontinuum, izomery, intence, heterogenní, heterogenita, homogenita, homomorfizmus, chitin, grupoid, konstituční, Hipokampus, harmonický vývoj, Frontáž, muchláž, Pay Structures, kognitivní restrukturace, T-S-I R. Amthauera, stratovulkán, sociální a kulturní antropologie, kognitivní schéma, faktor komplexity inteligence, faktor plasticity inteligence, rodinná konstelace, IST zkratka, panosteitida, herniace, Fregeho trojúhelník, egopsychologie, Philip Lersch (1898-1972), sustentaculum, biomechatronika, morfoplastický, konceptuální dimenze znalostí, sociální opora, pyknosa, test inteligence, senzorický stres, porfyr, modální osobnost, kinantropologie, anaplázie, Pickova choroba, organigramy, etnická menšina, sociální pozice, hypoechogenní, anechogenní, hyperechogenní, explanační teorie, konsociační demokracie, izomorfismus, konceptuální znalosti, status objektivní, subpopulace, status subjektivní, mentální reprezentace, psychosociální zralost osobnosti, dekrepitace, egogram, sociolingvistika, amorfní nerost, profesionalizace, jáství, sociální schéma, akomodaceKnihy

Slovo a jeho struktura -- autor: Bednaříková Božena
Atomová fyzika a elektronová struktura látek -- autor: Daniš Stanislav
Český surrealismus 30. let -- autor: Čolakova Žoržeta
Základní struktura filosofie moderní doby -- autor: Henrich Dietrich
Struktura moderní lyriky -- autor: Friedrich Hugo

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura mozku
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz