Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

fenyl, sférosiderit, radioautografie, rentgenografie, tvarová a celostní psychologie, personalistická psychologie, subcelulární, rapakivi, prion, synkriticizmus, Chomsky Noam Avram, zeolit, Amthauer Rudolf, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), indoly, rekapitalizace, personální struktura, bulbus glandis (lat.), porucha pohlavní identity dívek, porucha pohlavní identity u chlapců, meseta, vnímání, polylogismus (polylogism), indol, narativ, exocytóza, konstruktivismus v pedagogice, Moreno Jakob Levy, eurooptimismus, biomimetika, Titchener Edward Bradford (1867-1927), protofilament, imunofluorescence, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, Teacch, chromozomální aberace, omentum, granuloplazma, Lewin Kurt, egopsychologie, Fregeho trojúhelník, Philip Lersch (1898-1972), sociální eufunkce, sociální dysfunkce, strukturálně funkcionální metoda, teorie explanační, funkce organizační struktury, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), analytický typ percepce, Organisation of the thesis (angl.), Dilthey Wilhelm (1833-1911), gracilní osobnostní konstituce, neuropsychologie, pedagogický konstruktivismus, organogram, topografický, učení se ve spirále, substruktura, sexuální diformismus lidského mozku, typologie učitelů podle Kurta Lewina, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, talent a tvořivost dětí i dospělých, psychologické poradenství na vysokých školách, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, postpubescence, sebevzdělávání, poradenská pedagogická psychologie, celostní a tvarová psychologie, senzitivita s intropunitivitou, memory (angl.), klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, vývoj jedince, autokognice a self-management, zdraví, normální kojenec, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, organizační kultura pracoviště, schopnosti a dovednosti, Edukometrické didaktické testy, psychometrika v praxi, sociometrie v praxi, konfliktové situace, životní styl, potřeby, syndromologie, Olga Kolaříková (1927-2005), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Kolaříková Olga (1927-2005), FIM, stenty, patterns (angl.), Koffka Kurt, senzomotorická docilita, knot, kognitivní vývoj dětí a mládeže, brikoláž, palatabilita potravy, senzomotorická edukabilita, studijní maladaptace vysokoškoláků, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, Motives (angl.), health (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, hypnogram, psychologické vědy, myšlení (kogitace), formativní vlivy člověka, persona (osobnost) v psychologii, normalita a abnormalita osobnosti, normální a abnormální osobnost, percepce a její závady a poruchy, panosteitida, HEICS zkr., oligopol, nika, oligopson, patriarchát, progresivní, pemza, neotektonika, morfologie, lignit, léze (lése), lyzozom, metalografie, moaré, mikrostruktura, rastrovaný, redundance, temperament, tektologie, textura, trimortie, vitrifikace, xylologie, tektogeneze, syntagma, reorganizace, rekurze, restrukturalizace, sociohistorie, strukturní, konvergence, kontinuum, fládr, fenomenologie, fondán, formální, gearing, frotáž, existenciální, eutektikum, artefakt, amorfní, biomechanika, biostatika, byrokracie, genofor, granitoid, karyologie, izomery, kognitivní, kohorta, konstituce, kombinatorika, intence, chitin, heterogenita, grupa, heterogenní, homogenita, homomorfizmus, grupoid, van der Waalsovy síly, faktor komplexity inteligence, kognitivní schéma, faktor plasticity inteligence, T-S-I R. Amthauera, harmonický vývoj, kognitivní restrukturace, stratovulkán, sociální a kulturní antropologie, mentální reprezentace, status subjektivní, psychosociální zralost osobnosti, porfyr, senzorický stres, Hipokampus, Frontáž, test inteligence, pyknosa, biomechatronika, sustentaculum, herniace, nádor, sociální opora, morfoplastický, Pay Structures, muchláž, rodinná konstelace, IST zkratka, konceptuální dimenze znalostí, status objektivní, subpopulace, konsociační demokracie, extrapyramidový, inhibitory, sociální pozice, superantigen, etnická menšina, bazální ganglia, explanační teorie, konstituční, amyloidóza, anechogenní, hypoechogenní, hyperechogenní, kinantropologie, modální osobnost, profesionalizace, sociolingvistika, jáství, sociální schéma, dekrepitace, egogram, amorfní nerost, konceptuální znalosti, Pickova choroba, anaplázie, organigramy, hardiness, izomorfismus, akomodaceKnihy

Slovo a jeho struktura -- autor: Bednaříková Božena
Český surrealismus 30. let -- autor: Čolakova Žoržeta
Struktura chování -- autor: Merleau-Ponty Maurice
Německá vysoká škola technická v Praze (1938 - 1945) -- autor: Josefovičová Milena
Základní struktura filosofie moderní doby -- autor: Henrich Dietrich

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura osobnosti
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz