Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

palatabilita potravy, brikoláž, senzomotorická edukabilita, senzomotorická docilita, FIM, euktetikum, knot, meseta, konstruktivismus v pedagogice, narativ, eurooptimismus, indol, bulbus glandis (lat.), polylogismus (polylogism), patterns (angl.), stenty, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, školní, Edukace, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, syndromologie, hypnogram, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, exocytóza, rekapitalizace, funkce organizační struktury, neuropsychologie, analytický typ percepce, Organisation of the thesis (angl.), biomimetika, gracilní osobnostní konstituce, pedagogický konstruktivismus, sexuální diformismus lidského mozku, topografický, teorie explanační, organogram, učení se ve spirále, substruktura, synkriticizmus, prion, radioautografie, fenyl, rentgenografie, personalistická psychologie, indoly, tvarová a celostní psychologie, sférosiderit, subcelulární, zeolit, Chomsky Noam Avram, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), Amthauer Rudolf, rapakivi, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, psychologie biologická, edukativní, gestalt (něm.), dyskonekce, sociální interakce ve skupině, myšlení v pracovním procesu, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, zájmy, Základní vrstvy lidského mozku, výkonnost lidské paměti, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, vrozené závady a poruchy, výběr a volba povolání, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, knowledge structures (angl.), předmět psychologie duševního vývoje, videoendoskopie, osobnost dítěte, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, hlubinná psychologie, Jung, pracovní a osobní hodnocení, aetilita, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, škola a její formativní vlivy, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, osobnost a její poznávání, charakter a jeho utváření, závady a poruchy intelektu, duševní vývoj člověka, formování chování a prožívání, sebeřízení, strukturálně funkcionální metoda, chromozomální aberace, progresivní, pemza, rastrovaný, redundance, reorganizace, rekurze, patriarchát, oligopson, moaré, mikrostruktura, morfologie, neotektonika, oligopol, nika, restrukturalizace, sociohistorie, vitrifikace, xylologie, grupoid, konstituční, hypoechogenní, anechogenní, trimortie, textura, syntagma, strukturní, tektogeneze, tektologie, temperament, metalografie, lyzozom, fondán, fládr, frotáž, gearing, granitoid, genofor, existenciální, eutektikum, artefakt, amorfní, biomechanika, biostatika, byrokracie, grupa, heterogenita, kombinatorika, kognitivní, konstituce, kontinuum, lignit, léze (lése), karyologie, izomery, homogenita, heterogenní, homomorfizmus, chitin, intence, hyperechogenní, explanační teorie, konceptuální dimenze znalostí, IST zkratka, morfoplastický, sociální opora, test inteligence, pyknosa, rodinná konstelace, Pay Structures, harmonický vývoj, kognitivní restrukturace, Hipokampus, Frontáž, muchláž, biomechatronika, sustentaculum, imunofluorescence, granuloplazma, protofilament, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, omentum, Teacch, sociální dysfunkce, sociální eufunkce, panosteitida, herniace, Fregeho trojúhelník, egopsychologie, Philip Lersch (1898-1972), T-S-I R. Amthauera, faktor plasticity inteligence, izomorfismus, organigramy, konceptuální znalosti, amorfní nerost, profesionalizace, sociolingvistika, Pickova choroba, anaplázie, sociální pozice, konsociační demokracie, etnická menšina, kinantropologie, modální osobnost, jáství, sociální schéma, senzorický stres, porfyr, sociální a kulturní antropologie, stratovulkán, faktor komplexity inteligence, kognitivní schéma, psychosociální zralost osobnosti, mentální reprezentace, dekrepitace, egogram, subpopulace, status objektivní, status subjektivní, akomodaceKnihy

Slovo a jeho struktura -- autor: Bednaříková Božena
Atomová fyzika a elektronová struktura látek -- autor: Daniš Stanislav
Český surrealismus 30. let -- autor: Čolakova Žoržeta
Základní struktura filosofie moderní doby -- autor: Henrich Dietrich
Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní, 2. přepracované vydání -- autor: Fiala Jaroslav, Frank Helmar, Kraus Ivo

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura mozku
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz