Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

topografický, teorie explanační, organogram, učení se ve spirále, substruktura, strukturálně funkcionální metoda, chromozomální aberace, protofilament, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, Teacch, omentum, sexuální diformismus lidského mozku, pedagogický konstruktivismus, Titchener Edward Bradford (1867-1927), Dilthey Wilhelm (1833-1911), biomimetika, synkriticizmus, prion, gracilní osobnostní konstituce, Organisation of the thesis (angl.), neuropsychologie, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), funkce organizační struktury, analytický typ percepce, imunofluorescence, granuloplazma, konceptuální dimenze znalostí, IST zkratka, morfoplastický, sociální opora, pyknosa, rodinná konstelace, Pay Structures, harmonický vývoj, Hipokampus, Frontáž, muchláž, test inteligence, biomechatronika, Philip Lersch (1898-1972), egopsychologie, sociální eufunkce, sociální dysfunkce, Lewin Kurt, Fregeho trojúhelník, panosteitida, sustentaculum, nádor, herniace, HEICS zkr., Chomsky Noam Avram, zeolit, Koffka Kurt, senzomotorická docilita, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Olga Kolaříková (1927-2005), Kolaříková Olga (1927-2005), senzomotorická edukabilita, palatabilita potravy, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, kognitivní vývoj dětí a mládeže, knot, brikoláž, FIM, patterns (angl.), percepce a její závady a poruchy, normální a abnormální osobnost, myšlení (kogitace), psychologické vědy, health (angl.), normalita a abnormalita osobnosti, formativní vlivy člověka, stenty, studijní maladaptace vysokoškoláků, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, persona (osobnost) v psychologii, typologie učitelů podle Kurta Lewina, meseta, rentgenografie, radioautografie, personalistická psychologie, tvarová a celostní psychologie, indoly, fenyl, sférosiderit, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), Amthauer Rudolf, rapakivi, subcelulární, rekapitalizace, exocytóza, personální struktura, bulbus glandis (lat.), porucha pohlavní identity dívek, porucha pohlavní identity u chlapců, vnímání, polylogismus (polylogism), indol, narativ, konstruktivismus v pedagogice, Moreno Jakob Levy, eurooptimismus, kognitivní restrukturace, T-S-I R. Amthauera, metalografie, lyzozom, mikrostruktura, moaré, morfologie, lignit, léze (lése), kombinatorika, konstituce, kontinuum, konvergence, neotektonika, nika, rekurze, redundance, reorganizace, restrukturalizace, sociohistorie, rastrovaný, progresivní, oligopol, oligopson, patriarchát, pemza, kohorta, kognitivní, fenomenologie, existenciální, fládr, fondán, formální, eutektikum, byrokracie, amorfní, artefakt, biomechanika, biostatika, frotáž, gearing, chitin, homomorfizmus, intence, izomery, karyologie, homogenita, heterogenní, genofor, granitoid, grupa, heterogenita, strukturní, syntagma, profesionalizace, sociolingvistika, jáství, sociální schéma, egogram, amorfní nerost, konceptuální znalosti, Pickova choroba, organigramy, hardiness, izomorfismus, dekrepitace, subpopulace, stratovulkán, sociální a kulturní antropologie, kognitivní schéma, faktor komplexity inteligence, faktor plasticity inteligence, senzorický stres, porfyr, status objektivní, status subjektivní, mentální reprezentace, psychosociální zralost osobnosti, anaplázie, modální osobnost, grupoid, vitrifikace, van der Waalsovy síly, amyloidóza, konstituční, xylologie, trimortie, tektogeneze, tektologie, temperament, textura, anechogenní, hypoechogenní, sociální pozice, etnická menšina, superantigen, kinantropologie, inhibitory, konsociační demokracie, hyperechogenní, explanační teorie, bazální ganglia, extrapyramidový, akomodaceKnihy

Slovo a jeho struktura -- autor: Bednaříková Božena
Struktura chování -- autor: Merleau-Ponty Maurice
Český surrealismus 30. let -- autor: Čolakova Žoržeta
Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní, 2. přepracované vydání -- autor: Fiala Jaroslav, Frank Helmar, Kraus Ivo
Základní struktura filosofie moderní doby -- autor: Henrich Dietrich

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura osobnosti
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz