Pojem studium

Slovo:

studium


Význam:

získávání poznatků, vzdělávání na středních a vysokých školách, studieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, anamnéza dítěte, profesní dotazník, násilí, biologické formativní vlivy, zdravá škola, Beneš Edvard, Šeracký František, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Blížkovský Bohumír, Bühlerová Ch., Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, vývoj, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, Čečetka Juraj, underachievers (angl.), overachiever (angl.), dizertační práce, Norm - Referenced Tests(NRTs), ECTS Label, validita predikční, humaniora, mater studiorum, fykologie, studia divina, studia humana, lambda kalkul, indoevropeistika, synagoga, The Journal of Men´s Studies, graduant, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, women studies, American Menˇs Studies Association (angl.), DPS zkratka ve školství, mode of study (angl.), programme requirements (angl.), adekvátní psychické kompetence, career education (angl.), Maňák Josef, Vaněk Jan, talenty a jejich třídění, tvořiví a talentovaní lidé, výběr a volba povolání, Etický a morální charakter, agresivita, Koláček Štěpán (1930-2011), IASP zkratka ve zdravotnictví, schopnosti a nadání, EQF zkratka v Evropské unii, klinický psycholog, klinická psychologie, kreativní a talentované osoby, sebepoznání a sebeřízení, psychotraumatické zážitky v životě, profesní orientace a její zjišťování, mravnost a její výchova a sebvýchova, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, duševní vývoj člověka, charakter a jeho utváření, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, sebeřízení, Úvod do duchovědné psychologie, výchova a její prostředky, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, doplňující pedagogické studium, Mládí a jeho vývoj, škola a její formativní vlivy, novověká filozofie, Filozofie, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, učení se ve spirále, portfolio žáka a studenta, radiologie, promoce, seizmika, seizmologie, stipendium, postgraduální, planetologie, nomologie, mikroseizmika, ortodoncie, paradox, patrologie, stroboskopie, Talmud, numerus clausus (lat.), genderová analýza, Paretovo pravidlo, studentské portfolio, Repetitio est mater studiorum., algologie, genderové hledisko, termochemie, xylologie, lukubration, Ph.D., makroseizmika, komeniologie, biometrika, biologie, biostatistika, bryologie, dialektologie, behaviorizmus, astronomie, akvaristika, antropologie, aprobace, arachnologie, doktor, elektronika, hepatologie, hemodynamika, horizont, index, interlingvistika, gravimetrie, geometrie, elektrostatika, fytopatologie, gemelilogie, geodemografie, memetika, FtF komunikace, access requirements, absolvovat, form of study, Introduction to Study, lifelong studies, kariérní zralost, kariérní a studijní nerozhodnost, oneirologie, optometrie, antropogeografie, difuzionismus, etnosémantika, bachelor studies (angl.), master studies (angl.), biennium, primární analýza dokumentů, Čáda František, environmental studies (angl.), svadhjája, sekundární analýza dokumentů, akademické stresory, doctoral studies (angl.), metoda komparativní, behaviorální, gender studies, kulturní relativismus, postgraduální studium, halka, postgraduální vzdělávání, studium generale, dekurion, kádrovák, pregraduální vzdělávání, palinologie, pretest, metaanalýza, ganttogram, relegace ( z lat.), podiatrie, formální edukace, prerekvizita, judaista, midraš, tokamak, infoserver, psychoonkologie, proteomika, predikční validita, genderové studie, case study method, psefologie, akustikaKnihy

K čertu ať táhne studium -- autor: Kulhánková Markéta
Archiv Matouše Konečného II -- autor: Růčková Markéta
Základy lékařské mikrobiologie a imunologie. Učební text pro bakalářské studium -- autor: Ryšková Olga
MBA studium v podmínkách české praxe -- autor: Otáhal Petr, kolektiv
Ošetřovatelská péče v chirurgii -- autor: Janíková Eva, Zeleníková Renáta

Komentáře ke slovu studium


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studio
následující slovo: » studium generale
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz