Pojem studium

Slovo:

studium


Význam:

získávání poznatků, vzdělávání na středních a vysokých školách, studieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akustika, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, profesní dotazník, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, biologické formativní vlivy, teorie vývoje a utváření osobnosti, zdravá škola, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, vývoj, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, Bühlerová Ch., Beneš Edvard, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Úvod do ontogenetické psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, Maňák Josef, lambda kalkul, fykologie, studia divina, studia humana, validita predikční, ECTS Label, underachievers (angl.), Čečetka Juraj, overachiever (angl.), dizertační práce, Norm - Referenced Tests(NRTs), indoevropeistika, women studies, mode of study (angl.), programme requirements (angl.), adekvátní psychické kompetence, career education (angl.), DPS zkratka ve školství, American Menˇs Studies Association (angl.), The Journal of Men´s Studies, synagoga, graduant, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, Blížkovský Bohumír, Vaněk Jan, mater studiorum, rozhovor a jeho typy, kreativní a talentované osoby, IASP zkratka ve zdravotnictví, Koláček Štěpán (1930-2011), tvořiví a talentovaní lidé, talenty a jejich třídění, výběr a volba povolání, Etický a morální charakter, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, psychotraumatické zážitky v životě, dlouhověkost, klinický psycholog, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, profesní orientace a její zjišťování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, LL.M., klinická psychologie, schopnosti a nadání, Souček Rudolf, sebeřízení, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, Úvod do duchovědné psychologie, EQF zkratka v Evropské unii, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, doplňující pedagogické studium, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, humaniora, učení se ve spirále, akvaristika, stroboskopie, ortodoncie, paradox, patrologie, planetologie, postgraduální, promoce, radiologie, seizmika, seizmologie, stipendium, Talmud, mikroseizmika, termochemie, xylologie, lukubration, Ph.D., genderové hledisko, algologie, genderová analýza, numerus clausus (lat.), Paretovo pravidlo, studentské portfolio, nomologie, makroseizmika, memetika, doktor, antropologie, aprobace, arachnologie, astronomie, behaviorizmus, biologie, biometrika, biostatistika, bryologie, dialektologie, elektronika, komeniologie, elektrostatika, fytopatologie, gemelilogie, geodemografie, geometrie, gravimetrie, hemodynamika, hepatologie, horizont, index, interlingvistika, Repetitio est mater studiorum., FtF komunikace, portfolio žáka a studenta, master studies (angl.), difuzionismus, etnosémantika, kariérní a studijní nerozhodnost, kariérní zralost, absolvovat, access requirements, form of study, Introduction to Study, lifelong studies, bachelor studies (angl.), doctoral studies (angl.), oneirologie, metoda komparativní, behaviorální, gender studies, akademické stresory, sekundární analýza dokumentů, primární analýza dokumentů, biennium, Čáda František, environmental studies (angl.), svadhjája, antropogeografie, optometrie, pretest, podiatrie, metaanalýza, ganttogram, relegace ( z lat.), palinologie, pregraduální vzdělávání, postgraduální vzdělávání, halka, studium generale, dekurion, kádrovák, formální edukace, kulturní relativismus, predikční validita, genderové studie, psefologie, proteomika, psychoonkologie, judaista, prerekvizita, midraš, tokamak, infoserver, postgraduální studium, full-time study (angl.)

Komentáře ke slovu studium


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studio
následující slovo: » studium generale
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz