Pojem studium

Slovo:

studium


Význam:

získávání poznatků, vzdělávání na středních a vysokých školách, studieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, biologické formativní vlivy, zdravá škola, psychologické aspekty pracovní činnosti, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, profesní dotazník, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, závady a poruchy myšlení, vývoj, Maňák Josef, Blížkovský Bohumír, Vaněk Jan, Souček Rudolf, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Bühlerová Ch., Šeracký František, Beneš Edvard, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, Norm - Referenced Tests(NRTs), dizertační práce, lambda kalkul, indoevropeistika, mode of study (angl.), overachiever (angl.), Čečetka Juraj, studia humana, studia divina, validita predikční, ECTS Label, underachievers (angl.), programme requirements (angl.), adekvátní psychické kompetence, women studies, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, pedagogicko psychologické výzkumy, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, graduant, synagoga, career education (angl.), DPS zkratka ve školství, American Menˇs Studies Association (angl.), The Journal of Men´s Studies, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, psychotraumatické zážitky v životě, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, Styly a strategie vyučování a učení, agresivita, Etický a morální charakter, Koláček Štěpán (1930-2011), IASP zkratka ve zdravotnictví, tvořiví a talentovaní lidé, talenty a jejich třídění, výběr a volba povolání, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, profesní orientace a její zjišťování, psychologické poradenství ve školství, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, schema projektu a posudku závěrečné práce na vysoké škole, mravnost a její výchova a sebvýchova, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, studijní a profesní poradenství, prioritní a cílové hodnoty člověka, kreativní a talentované osoby, klinická psychologie, Úvod do duchovědné psychologie, sebeřízení, novověká filozofie, Filozofie, normální a abnormální stáří, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, profesní a studijní orientacei, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, EQF zkratka v Evropské unii, schopnosti a nadání, klinický psycholog, doplňující pedagogické studium, poruchy a závady jazyka, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, fykologie, humaniora, seizmika, radiologie, seizmologie, stipendium, stroboskopie, promoce, postgraduální, ortodoncie, nomologie, paradox, patrologie, planetologie, Talmud, termochemie, studentské portfolio, Paretovo pravidlo, Repetitio est mater studiorum., memetika, FtF komunikace, numerus clausus (lat.), genderová analýza, lukubration, xylologie, Ph.D., genderové hledisko, algologie, mikroseizmika, makroseizmika, biostatistika, biometrika, bryologie, dialektologie, doktor, biologie, behaviorizmus, antropologie, akvaristika, aprobace, arachnologie, astronomie, elektronika, elektrostatika, horizont, hepatologie, index, interlingvistika, komeniologie, hemodynamika, gravimetrie, fytopatologie, gemelilogie, geodemografie, geometrie, pretest, metaanalýza, lifelong studies, Introduction to Study, bachelor studies (angl.), master studies (angl.), doctoral studies (angl.), form of study, access requirements, etnosémantika, difuzionismus, kariérní a studijní nerozhodnost, kariérní zralost, absolvovat, metoda komparativní, behaviorální, svadhjája, environmental studies (angl.), portfolio žáka a studenta, učení se ve spirále, mater studiorum, Čáda František, biennium, gender studies, akademické stresory, sekundární analýza dokumentů, primární analýza dokumentů, antropogeografie, oneirologie, kádrovák, dekurion, podiatrie, formální edukace, predikční validita, studium generale, halka, relegace ( z lat.), ganttogram, palinologie, pregraduální vzdělávání, postgraduální vzdělávání, genderové studie, case study method, infoserver, tokamak, postgraduální studium, kulturní relativismus, optometrie, midraš, prerekvizita, psefologie, proteomika, psychoonkologie, judaista, akustikaKnihy

První studium Starého zákona -- autor: Větrovec Pavel
Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610-1618 -- autor: Růčková Markéta
K čertu ať táhne studium -- autor: Kulhánková Markéta
Základy lékařské mikrobiologie a imunologie. Učební text pro bakalářské studium -- autor: Ryšková Olga
MBA studium v podmínkách české praxe -- autor: Otáhal Petr, kolektiv

Komentáře ke slovu studium


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studio
následující slovo: » studium generale
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz