Pojem studium

Slovo:

studium


Význam:

získávání poznatků, vzdělávání na středních a vysokých školách, studieGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akustika, biologické formativní vlivy, anamnéza dítěte, profesní dotazník, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, zdravá škola, Úvod do ontogenetické psychologie, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, vývoj, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, Bühlerová Ch., Šeracký František, Beneš Edvard, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Úvod do sociální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, Maňák Josef, lambda kalkul, fykologie, studia divina, studia humana, validita predikční, ECTS Label, underachievers (angl.), Čečetka Juraj, overachiever (angl.), dizertační práce, Norm - Referenced Tests(NRTs), indoevropeistika, pedagogicko psychologické výzkumy, mode of study (angl.), programme requirements (angl.), adekvátní psychické kompetence, career education (angl.), DPS zkratka ve školství, American Menˇs Studies Association (angl.), The Journal of Men´s Studies, synagoga, graduant, Facultas Studiorum Rerum Socialium Universitattis Masarykianae, women studies, Blížkovský Bohumír, Vaněk Jan, mater studiorum, sebepoznání a sebeřízení, klinický psycholog, klinická psychologie, kreativní a talentované osoby, IASP zkratka ve zdravotnictví, Koláček Štěpán (1930-2011), tvořiví a talentovaní lidé, talenty a jejich třídění, výběr a volba povolání, Etický a morální charakter, agresivita, psychotraumatické zážitky v životě, EQF zkratka v Evropské unii, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mravnost a její výchova a sebvýchova, profesní orientace a její zjišťování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, schopnosti a nadání, zájmy, Souček Rudolf, sebeřízení, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, Úvod do duchovědné psychologie, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, novověká filozofie, Filozofie, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, doplňující pedagogické studium, humaniora, učení se ve spirále, akvaristika, stroboskopie, ortodoncie, paradox, patrologie, planetologie, postgraduální, promoce, radiologie, seizmika, seizmologie, stipendium, Talmud, mikroseizmika, termochemie, xylologie, lukubration, Ph.D., genderové hledisko, algologie, genderová analýza, numerus clausus (lat.), Paretovo pravidlo, studentské portfolio, nomologie, makroseizmika, memetika, doktor, antropologie, aprobace, arachnologie, astronomie, behaviorizmus, biologie, biometrika, biostatistika, bryologie, dialektologie, elektronika, komeniologie, elektrostatika, fytopatologie, gemelilogie, geodemografie, geometrie, gravimetrie, hemodynamika, hepatologie, horizont, index, interlingvistika, Repetitio est mater studiorum., FtF komunikace, portfolio žáka a studenta, bachelor studies (angl.), antropogeografie, difuzionismus, etnosémantika, kariérní a studijní nerozhodnost, kariérní zralost, absolvovat, access requirements, form of study, Introduction to Study, lifelong studies, master studies (angl.), optometrie, doctoral studies (angl.), metoda komparativní, behaviorální, gender studies, akademické stresory, sekundární analýza dokumentů, primární analýza dokumentů, biennium, Čáda František, environmental studies (angl.), svadhjája, oneirologie, kulturní relativismus, pretest, podiatrie, metaanalýza, ganttogram, relegace ( z lat.), palinologie, pregraduální vzdělávání, postgraduální vzdělávání, halka, studium generale, dekurion, kádrovák, formální edukace, postgraduální studium, predikční validita, genderové studie, case study method, psefologie, proteomika, psychoonkologie, judaista, prerekvizita, midraš, tokamak, infoserver, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentekKnihy

První studium Starého zákona -- autor: Větrovec Pavel
Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610-1618 -- autor: Růčková Markéta
Základy lékařské mikrobiologie a imunologie. Učební text pro bakalářské studium -- autor: Ryšková Olga
K čertu ať táhne studium -- autor: Kulhánková Markéta
Mikroekonomie 1 pro bakalářské studium -- autor: Leitmanová Ivana Faltová, Alina Jiří, Petrách Filip

Komentáře ke slovu studium


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studio
následující slovo: » studium generale
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz