Pojem styl

Slovo:

styl


Význam:

sloh, způsob, celkový rázGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

QTI zkratka ve školství, outstanding style (angl.), bauhaus, developmental assets (angl.), alkorexie, prediktivní genomika, bradyfrazie, Dotazník interpersonální diagnózy, RIOT GRRRL, brutalismus, runlevel, helicopter parent (angl.), pozitivně transitivní skupiny, mode (angl.), slow parenting (angl.), over controling (angl.), adjuvantní racionální psychoterapie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, idle parentship (angl.), tradition (angl.), detox v medicině, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, saturace potřeb v rodině, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, normy chování pro sociální komunikaci, zábavy v mládí, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, zdravá škola, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, autokratický styl řízení, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do humanistické psychologie, násilí, psychoterapeutická péče obětem násilí, dub, retrománie, Problem Solving Style (angl.), Accommodating Style (angl.), communication styles (angl.), diabetes mellitus II typu, Compromising Style (angl.), Withdrawing Style (angl.), populismus, flourishing (angl.), Assertive Style (angl.), Démosthenés, field independent, psychoedukace, vigilante style, confrontative style )angl.), Heuristische versus algorithmische Orientierung, LOHAS, analytický kognitivní styl, Straight Edge (SXE), lohasiané, Shostrom Everett L., Cicero M.T., flair, teaching style (angl.), psychohygiena edukace, organizační učení, rodinné kurikulum, wellness (angl.), funkctional skills (angl.), amiš, dripping, Open-Oriented/Perceiving Learning Style, Closure-Oriented/Judging Learning Style ng Learnig Style, metaučení, vizuální styl učení, homo luhas, autorehabilitace, suportive communication (angl.), vita formula (lat.), akademická kultura, imagemaker /imidžmejker/, osobní paradigma, Glasser William, pracovní prostředí a psychosomatika, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, agresivita, myšlení a kreativita, prostředí a psychosomatika člověka, osobnost a jeji poznavani, účinná sociální komunikace, kariéra a nezaměstnanost, Výkonnost a kariéra, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, mikromanagement, life style (angl.), cognition styl (angl.), osobnost (persona), extrapunitivita a agresivní chování, akronym KEMSAK, cultural capital (angl.), sociální interakce ve skupině, Styly a strategie vyučování a učení, rozhovor a jeho stadia, destruktivismus, sebereflexivita, brahmačarja, mmorodinné a mimoškolní prostředí, psychologické poznávací metody projektivní, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, Úvod do patopsychologie, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, prosociální a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, nikotinismus jako závislost, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, životní styl člověka a jeho poznávání, prevence, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, životní sloh, životní způsob, poznávací a intervenční interview, Úvod do duchovědné psychologie, osobnost a její poznávání, sebevědomí zvýšené, nadané a tvořivé osobnosti, Epikuros ze Sámu, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Rodina a její sociální determinace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, rodina a saturace potřeb, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, psychosomaticky traumatizované osoby, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, karcinogenní osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), thrash, synthi-rock, swing, stylizovat, tradicionál, thrash-black metal, art deco, rastaman, metrosexuál, stylistika, straddle, rokenrol, rock'billy, rave, safari, sárí, spirituál, soul, sociolekt, primární prevence, egogenie, vita activa, vita contemplativa, metakognice, autoprezentace, ideální norma v psychologii, manga, modus operandi, puritanismus, anime, meden agan (řec.), atribuční styl, personalizace učení, nespecifická primární prevence, kognitivní styl, sebedestruktivní chování, etnická menšina, westernizace, egopatogenie, anarchoautonomy, punk, poetika, figura, delfín, catch as catch can, bullish, flop, folk-music, gongorizmus, funk, folk-rock, bop, boogie-woogie, bel canto, beebop, artificializmus, biedermeier, black-metal, blues, bluegrass, blejzr, gothic-rock, grunge, móda, minimalizmus, mainstream, kraul, naivní, new age music, oldtime-jazz, new wave, new romance, jazz rock, industrial, heavy metal, hard-rock, hard-core music, heika, homespun, idiolekt, chanel, house music, societizace, metakognitivní znalosti, kubofuturismus, emo styl, Lebensformen (něm.), metacognition (angl.), Cloisonismus, corporate design, lifestyle (angl.), scénář života, Learning Style Inventory (angl.), work-life balance (angl.), teorie kontingence, reflexivní žák, psychorehabilitace, pseudokalkulastenie, styly učení, positive thinking (angl.), Rensis Likert (1903-1981), learning styles (angl.), INCIP (zkratka), powerjóga, racionální psychoterapie, Learning Style Inventory (LSI), nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, simplex cognitive learning style (angl.), impulzivní učební styl, zouk, asiaticum dicendi genus, genus orationis Asiaticum, Learning Style Questionnaire (LSQ), apollónský styl osobnosti, Interpersonal Check List (ICL), ekonomicky orientovaný životní styl, living style (angl.), lifestyles (angl.), xenocentrismus, adlerovská psychoterapie, KEMSAK zkratka, dancejóga, retrostyl, domestic violence (angl.), Total Physical Response (zkratka TPR), verbalizátorský učební styl, sambo, welness, valeopsychologický, vizualizátorský učební styl, Diogenův syndrom, primordiální prevence, leadership, rastafari, valeologická psychologie, valeologie, psychagogika, Taiko, Feng šuej, metakognitivní učební strategie, time out, antikreativní faktory, hyperhedonismus, hypokinetický typ, ZŽS- občanské sdružení, dipylon, koronární osobnost, preventivní medicina, diagogé, prastyl, etnicita, relativní deprivace, vulgární epikureismus, deviantní subkultura, determinanty zdraví, nadeira, megatrend, asianismus, atticismus, fikellura, provitální, personální spiritualita, noetický horizont, mainstreaming, Les Nabis, afroKnihy

Móda, krása a životní styl - A Cup of Style -- autor: Ehrenbergerová Lucie, Ehrenbergerová Nicole
Emoce v medicíně II a III -- autor: Höschl Cyril
Duševní zdraví a životní styl -- autor: Raboch Jiří
Životní styl v informační společnosti -- autor: Kolesárová Karolína
Láska jako životní styl -- autor: Chapman Gary

Komentáře ke slovu styl


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » stygobionti
následující slovo: » styl učení
slovo se nachází na stránce: S:106
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz