Pojem styl

Slovo:

styl


Význam:

sloh, způsob, celkový rázGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afro, slow parenting (angl.), developmental assets (angl.), brutalismus, runlevel, adjuvantní racionální psychoterapie, ICL zkratka v psychologické diagnostice, idle parentship (angl.), over controling (angl.), helicopter parent (angl.), outstanding style (angl.), pozitivně transitivní skupiny, mode (angl.), dub, retrománie, funkctional skills (angl.), amiš, dripping, bauhaus, QTI zkratka ve školství, rodinné kurikulum, akademické stresy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, násilí, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, pedagogicko psychologické výzkumy, alkorexie, autokratický styl řízení, detox v medicině, tradition (angl.), bradyfrazie, Dotazník interpersonální diagnózy, RIOT GRRRL, prediktivní genomika, wellness (angl.), flair, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, LOHAS, communication styles (angl.), diabetes mellitus II typu, Démosthenés, field independent, analytický kognitivní styl, Straight Edge (SXE), lohasiané, Heuristische versus algorithmische Orientierung, Problem Solving Style (angl.), psychoedukace, vigilante style, confrontative style )angl.), karcinogenní osobnost, Malinowski Bronislav (1884-1942), asiaticum dicendi genus, genus orationis Asiaticum, Accommodating Style (angl.), Compromising Style (angl.), teaching style (angl.), suportive communication (angl.), psychohygiena edukace, organizační učení, Open-Oriented/Perceiving Learning Style, Closure-Oriented/Judging Learning Style ng Learnig Style, vita formula (lat.), akademická kultura, imagemaker /imidžmejker/, autorehabilitace, Withdrawing Style (angl.), metaučení, vizuální styl učení, homo luhas, Cicero M.T., Shostrom Everett L., populismus, flourishing (angl.), Assertive Style (angl.), saturace potřeb v rodině, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zouk, life style (angl.), vrozené závady a poruchy, akronym KEMSAK, cultural capital (angl.), sociální interakce ve skupině, extrapunitivita a agresivní chování, osobnost (persona), mikromanagement, cognition styl (angl.), myšlení a kreativita, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Etický a morální charakter, agresivita, psychologie osobnosti učitele a učitelky, brahmačarja, life choicess, nezaměstnanost individuální, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), destruktivismus, sebereflexivita, mmorodinné a mimoškolní prostředí, osobnost a jeji poznavani, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, prosociální a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Extrapunitivní a agresivní osobnost, výchova a její prostředky, normy chování pro sociální komunikaci, Epikuros ze Sámu, sebevědomí zvýšené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, formování chování a prožívání, hlubinná psychologie, Glasser William, osobní paradigma, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, zdravá škola, zábavy v mládí, burnout- stav osobnostního vyhoření, prevence, rodina a saturace potřeb, škola a její formativní vlivy, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychosomaticky traumatizované osoby, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, expanzivní a extrapunitivní chování, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, životní styl člověka a jeho poznávání, psychodidaktika ve školství, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Úvod do duchovědné psychologie, osobnost a její poznávání, životní způsob, životní sloh, Learning Style Questionnaire (LSQ), impulzivní učební styl, artificializmus, straddle, thrash-black metal, tradicionál, thrash, synthi-rock, swing, stylizovat, stylistika, spirituál, rastaman, soul, sociolekt, sárí, safari, rokenrol, rock'billy, rave, metrosexuál, art deco, poetika, westernizace, ideální norma v psychologii, vita activa, vita contemplativa, metakognice, autoprezentace, meden agan (řec.), atribuční styl, egopatogenie, primární prevence, anarchoautonomy, etnická menšina, sebedestruktivní chování, personalizace učení, nespecifická primární prevence, kognitivní styl, egogenie, punk, oldtime-jazz, anime, bop, folk-rock, folk-music, flop, figura, delfín, catch as catch can, bullish, boogie-woogie, gongorizmus, blues, bluegrass, blejzr, black-metal, biedermeier, bel canto, beebop, funk, gothic-rock, new wave, jazz rock, new romance, new age music, naivní, móda, minimalizmus, mainstream, kraul, industrial, grunge, idiolekt, chanel, house music, homespun, heika, heavy metal, hard-rock, hard-core music, manga, puritanismus, Learning Style Inventory (LSI), INCIP (zkratka), emo styl, Lebensformen (něm.), metacognition (angl.), work-life balance (angl.), teorie kontingence, Rensis Likert (1903-1981), learning styles (angl.), positive thinking (angl.), Cloisonismus, styly učení, reflexivní žák, psychorehabilitace, pseudokalkulastenie, domestic violence (angl.), Total Physical Response (zkratka TPR), vulgární epikureismus, kubofuturismus, corporate design, determinanty zdraví, retrostyl, nivelizující styl učení, reflektorický styl učení, simplex cognitive learning style (angl.), apollónský styl osobnosti, Interpersonal Check List (ICL), KEMSAK zkratka, dancejóga, adlerovská psychoterapie, Learning Style Inventory (angl.), xenocentrismus, ekonomicky orientovaný životní styl, living style (angl.), lifestyles (angl.), racionální psychoterapie, powerjóga, lifestyle (angl.), scénář života, deviantní subkultura, relativní deprivace, modus operandi, hyperhedonismus, verbalizátorský učební styl, sambo, welness, valeopsychologický, valeologická psychologie, valeologie, antikreativní faktory, hypokinetický typ, Diogenův syndrom, time out, metakognitivní učební strategie, psychagogika, Taiko, Feng šuej, metakognitivní znalosti, societizace, vizualizátorský učební styl, rastafari, etnicita, mainstreaming, koronární osobnost, preventivní medicina, diagogé, prastyl, nadeira, megatrend, noetický horizont, Les Nabis, leadership, personální spiritualita, provitální, asianismus, atticismus, fikellura, dipylon, ZŽS- občanské sdružení, primordiální prevence, narativní terapie

Komentáře ke slovu styl


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » stygobionti
následující slovo: » styl učení
slovo se nachází na stránce: S:106
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz