Pojem subjektivní

Slovo:

subjektivní


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• vztahující se k danému jedinci, pro něj příznačný, osobní

• nevěcný, předpojatý, zaujatý, jednostranný

• vyvstávající z mysli jedince, odehrávající se v ní, náležející k ní spíše než k vnější skutečnosti

• (fil.) existující pouze jako produkt vnímání, nemající samostatnou existenci

• (med.) pociťovaný, zakoušený pouze pacientem, nepřístupný rozpoznání či pozorování třetí osobouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

formování chování a prožívání, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, osobnosti s vážnými poruchami nálady, závady a poruchy paměti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, schema záznamu rozhovoru psychologa s dítětem, Smyslové vnímání a vědomí člověka, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, pozornost, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Úvod do humanistické psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, rozhovor jako poznávací metoda, hlubinná psychologie, osobnost dítěte, Maňák Josef, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, zábavy v mládí, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, nikotinismus jako závislost, studijní a profesní poradenství, prosociální a morální charakter, poznávání dificilit, adaptační reakce pasivní, Styly a strategie vyučování a učení, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, Úvod do patopsychologie, psychologické poznávací metody projektivní, dotazník jako výzkumná metoda, psychologické poradenství ve školství, mobilita, SEH zkratka ve zdravotnictví, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, emoce, Etický a morální charakter, Osobnost s poruchami základní životní nálady, tvořiví a talentovaní lidé, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, kariéra a nezaměstnanost, náladovost člověka, talent v otázkách a odpovědích, Potenciál-synonymum, Výkonnost a kariéra, osobnost a jeji poznavani, rozhovor na pracovišti, prostředí a psychosomatika člověka, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, akademické stresy, innovation (angl.), Golemovský efekt, mentální reprezentace, mentální mapa, hyperacusis, atribuční komponenta, mikrokreativita, mentální slovník, konotativní význam, Esse est percipi (lat.)., fotopsie, kariérové kotvy, implicitní diagnostikování, autostereotyp, heterostereotyp, edukační realita, patoplastický vliv, reaktance v humanitních vědách, narativní psychologie, měkká data, zážitkové hodnoty, apetenční, fenomenální svět, expresionizmus, lyrika, objektivizmus, objektivní, euforie, emoce, diskurz, dogmatizmus, dysforie, preromantizmus, subjektivizmus, solipsista, atribuční teorie, dysmorfofobie, egodystonická sexuální orientace dívek, flash back, autoatribuce, prekoncept, naučená bezmocnost, kreativizace, psychický vampyrismus, kantismus, interindividuální, syndrom zneuznaného genia, empirické psychologické diagnostické metody, hodnotová orientace, aspektabilita, apetenční chování, individuální priority, kváliá, ideální žák a žákyně, palatabilita potravy, bonum delectabile (lat.), subjektivní tvořivost, dojmologie, BI zkratka, komplex kompetentnosti, Evidentia (certitudo) subjectiva, adaptační poruchy, alfa a beta press v psychologii, beta press v psychologii, disordines accomodation (lat.), arbitrovský syndrom, narativní psychoterapie, self report (angl.), solipsizmus, SQUALA (zkratka), asymptomatický, efekt expektace při percepci, chyba kontrastu, heuristický experiment, definiční paradigma, profesní prekoncept, Subjective Well-Being (angl.), SPÚ dotazník, banální stres, instrumentální agrese, metacognitive skills, filozofický konstruktivismus, body image, Subjective Symptoms of Fatigue, autobiografická paměť, atributy, imaterialismus, anamnézaKnihy

Subjektivní vnímání tělesné zátěže -- autor: Daďová Klára
Subjektivní tělo a život. Esej o myšlení Michela Henryho -- autor: Jiskra Martin
Subjektivní Encyklopedie -- autor: Loskot Richard
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost -- autor: Skulová Potěšil
Súbjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe -- autor: Grúň Daniel

Komentáře ke slovu subjektivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » subjektivizmus, subjektivismus
následující slovo: » subjektivní tvořivost
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2861
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz