Pojem subjektivní

Slovo:

subjektivní


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• vztahující se k danému jedinci, pro něj příznačný, osobní

• nevěcný, předpojatý, zaujatý, jednostranný

• vyvstávající z mysli jedince, odehrávající se v ní, náležející k ní spíše než k vnější skutečnosti

• (fil.) existující pouze jako produkt vnímání, nemající samostatnou existenci

• (med.) pociťovaný, zakoušený pouze pacientem, nepřístupný rozpoznání či pozorování třetí osobouGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

talent a tvořivost dětí i dospělých, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, sebevzdělávání, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, experimentální psychologie, vlivy přírody na duševno, dospívání, autokognice a self-management, dotazník (questionnaire), sociometrie v praxi, konfliktové situace, škola podporující zdraví, stresory učitelů a učitelek, Edukometrické didaktické testy, handicapované děti, psychometrika, interview (rozhovor), charakteristika dětí, will (angl.), Evidentia (certitudo) subjectiva, subjektivní tvořivost, racionalizace jako přizpůsobovací operace, percepce a její závady a poruchy, hyperkonzumní typ osobnosti, adaptační poruchy, beta press v psychologii, psychologie puberty, disordines accomodation (lat.), memoria (paměť) a její poruchy, myšlení a jeho závady a poruchy, pessimism (angl.), personality (angl.), osobnost v psychologii, komplex kompetentnosti, BI zkratka, Disease, dojmologie, accident, normality (angl.), organizační kultura pracoviště, duševní zdraví člověka, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, První česká školská psychologická poradna a klinika, etika a mravní výchova, prokreativní antikreativní podmínky, školní prostředí, tvořivost (kreativita), poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, patopsychologie ve školství, výsledky učení (vědomosti, pubertální stadium vývoje, stáří jako vývojová etapa, sociální kognice a percepce, sebehodnocení, úraz (trauma), vůle a jednání člověka, city zaměřené na sebe, city zaměřené na vnější svět, nálady člověka, sebevýchova, didaktické testy, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, postoje a vztahy, genderové vlastnosti, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, rodové (genderové) studie, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, únava, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace sociální, paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, alfa a beta press v psychologii, bonum delectabile (lat.), mikrokreativita, atribuční komponenta, Golemovský efekt, mentální reprezentace, Esse est percipi (lat.)., konotativní význam, fenomenální svět, apetenční, mentální slovník, mentální mapa, hyperacusis, reaktance v humanitních vědách, patoplastický vliv, implicitní diagnostikování, autostereotyp, zážitkové hodnoty, měkká data, fotopsie, kariérové kotvy, narativní psychologie, egodystonická sexuální orientace dívek, dysmorfofobie, expresionizmus, lyrika, objektivizmus, objektivní, euforie, emoce, diskurz, dogmatizmus, dysforie, preromantizmus, subjektivizmus, dificility, solipsista, atribuční teorie, flash back, autoatribuce, prekoncept, naučená bezmocnost, kreativizace, heterostereotyp, edukační realita, individuální priority, kváliá, ideální žák a žákyně, apetenční chování, arbitrovský syndrom, narativní psychoterapie, Life Satisfaction Scale (LSS), metacognitive skills, filozofický konstruktivismus, aspektabilita, interindividuální, imagination (angl.), kognitivní a učební strategie, palatabilita potravy, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, city v lidském životě, personální struktura, syndrom zneuznaného genia, empirické psychologické diagnostické metody, hodnotová orientace, instrumentální agrese, banální stres, chyba kontrastu, efekt expektace při percepci, self report (angl.), solipsizmus, profesní prekoncept, definiční paradigma, psychický vampyrismus, kantismus, heuristický experiment, SQUALA (zkratka), asymptomatický, Subjective Symptoms of Fatigue, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), body image, imaterialismus, atributy, Subjective Well-Being (angl.), SPÚ dotazník, autobiografická paměť, anamnézaKnihy

Mozek a vnitřní svět -- autor: Solms Mark, Turnbull Oliver
Subjektivní vnímání tělesné zátěže -- autor: Daďová Klára
Subjektivní tělo a život. Esej o myšlení Michela Henryho -- autor: Jiskra Martin
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě – jejich systém a efektivnost -- autor: Skulová Potěšil
O subjektivním hodnocení zvuku -- autor: Otčenášek Zdeněk

Komentáře ke slovu subjektivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » subjektivizmus, subjektivismus
následující slovo: » subjektivní tvořivost
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2675
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz