Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Half rooming in (angl.), Pesso Boyden System Psychomotor Therapy (PBSP), zoolingvistika, šejkát, hypersplenismus, destalinizace, sociální akceptace, Learning Management System (LMS), polytrauma, softshell, endokrinní systém, proteobakterie, Learning Content Management System (LCMS), bipartismus, dromotropie, kardiakum, axiologické posuny, typografický bod, koagel, GPS, NFS skr., geocaching, ab-, Affiliate marketing, socializace osobnosti, kandži, celní cent, Markionismus, SignWriting (angl.), Cafeteria systém, Learning Management System (LMS), Gnome, KDE, GSM, trojjedinost mozku, Windows, kernel, KERS, apelační systém, instagram, system of values (angl.), negentropie, carcano, mezónium, UNIX, BSD, kedet, bitcoin, kite, deben, ÚSES zkratka, common rail, dalitové, smartphone, Guillain-Barrého syndrom, Tux, Státní kapitalismus, reticulosis, škálovatelnost, lambda kalkul, corpora mamillaria, neurokognitivní síť, ataktická (cerebelární) dysartrie, racionální psychoterapie, Maslow, implementovat, fragmentarizace, dysartrie ataktická (cerebelární), bootování, kanban, HVAC, ringi, social support system (angl.), komparativní pedagogika, ARES, ABO systém, algoritmické myšlení, persekuce, ISCN ve zdravotnictví, glosematika, heterosexismus, koagulace, sklerofyt, kesonová nemoc, behaviorální inhibiční systém, extrapyramidové příznaky, hydronefróza, blogger, cytoskelet, parasympatolytika, logogeny, behaviorální neurověda, gnu, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), joch, Guilford Joy Paul (1897-1987), Sociální inženýrství, autapomorfie, transformabilita, funkční decerebrace, ius scriptum, karabina, homo, neokorporativismus, second brain, cracking, motivace interní, systém VOKS, rhinencephalon, neurohumorální, imageny, blackout, ECTS Label, spiritus animales, ezak, hacking, ISTP, individuální osobnostní potenciál, dysregulace, handgrip test ve zdravotnictví, detection tools (angl.), profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, prevence, osobnost a její poznávání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, NISZP zkratka ve zdravotnictví, sekty, Montessoriová Marie, Koščo Jozef, Heidegger, Popper Karl Raimund, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, osobnost dítěte, osobnost učitelů, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, konektivita mozku, tygří mozek, RAS zkratka v anatomii, edukativní, kreativní a talentované osoby, PNS zkratka ve zdravotnictví, reflexní oblouk, ENS zkratka ve fyziologii, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, Famile a persona, schopnosti a nadání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, zájmy, HSSP zkratka ve zdravotnictví, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, pozice a role ve skupinách, psychologické aspekty pracovní činnosti, spiritualni bohatství, root, Inteoperability (angl, sociální mozek, HSS zkratka ve zdravotnictví, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, status praesens localis, hashtag, ANS zkratka ve zdravotnictví, bošák, baroreflex, vetokracie, AFIS zkratka, ESP zkratka, ECTS zkratka ve školství, runlevel, System V, VOKS zkratka, ARAS zkratka ve zdravotnictví, systemizujícíí inteligence, cézaropapizmus, init, PID, POSIX, syscall, systemd, GID, UID, oscilometr ve zdravotnictví, STRD zkratka, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, nervous system plasticity (angl.), deontologická etika, PCH zkratka ve zdravotnictví, CNS zkratka ve zdravotnictví, VUR zkratka ve zdravotnictví, senilní atrofie mozku, extropie, VNS zkratka ve zdravotnictví, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, funkční diagnostika, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), struktura, sympatikus, stabilizátor, sánkhja, restrukturalizace, režim, synergetika, systematika, teleran, teorie, teleonomie, taxonomie, systémologie, taoizmus, reorganizace, reflex, oscilátor, pentatonika, operátor, nomenklatura, monometalizmus, njája, pinjin, polyarchie, rating, redundance, rajonismus, psychoterapie, premedikace, termovize, TGV, MODS, SMJ, ratio decidendi, volné radikály, kompatibilní, klientelismus, EMS, amygdala, interoperabilita, stableford, extrapyramidální, torrent, propriocepce, ortofotomapa, právo, verticilióza, videotelefon, védánta, vagotonie, transuran, unitarizmus, vir, woodcraft, kaukliar, aktor, controlling, iatrokracie, zoroastrizmus, monobanka, modalita, demokracie, distribuce, config, common law, centralizmus, cinemaskop, DOS, elektroanestezie, ergonomie, etika, enterovirus, emulovat, e-mail, castrizmus, carizmus, amfetamin, android, alergie, akvapark, afunkce, aktinoid, angio-, antiblok systém, biodiverzita, byrokracie, autoreprodukce, automatika, autarkie, exciton, fragmentace, kult, kvazičástice, kolonializmus, kolaps, kazuistika, kód, langue, lanthanoid, melotézie, mikrostav, management, makrostav, logistika, kapitalizmus, kapitál, halogen, hegelovství, hacker, gaullizmus, franchising, gamagrafie, homomorfizmus, homotalizmus, Internet, kanton, interkom, interfejs, hystereze, dromotropní, acetylcholin, neurotropismus, holistický přístup, formální edukace, imunotoxický, ekvilibrace, neurotoxický, strukturované pozorování, nestrukturované pozorování, neocerebellum, Fitnessgram (FG), kalám, peristaltické čerpadlo, Hipokampus, multitasking, familie, teilhardismus, tutulus, clavicula, PECS soustava, VOKS soustava, antientropický, konzultační, aureus, senzorický stres, teres, tex, sociální a kulturní antropologie, synkretická náboženství, hypocaustum, dram, Human Resource Information System, Sapir- Whorfova hypotéza, geocaching, BATLS / BARTS zkr., ATLS zkr., junkční rytmus, fenmetrazin, etnosémantika, gumlao, Euroguidance, General System Theory (GST), mazeway, konfiguracionismus, gumsa, GIS (zkratka), deskripční teorie, karcinoid, deviantní subkultura, motýlí efekt, organofosfáty, funkční normalita, homogenní skupina, social network (angl.), infosféra, CNS, predikční teorie, mechatronika, kulturní relativismus, enkapse, Bloomova taxonomie, interní motivace, distorze - daňová, biliární, eufunkce, time management, kognitivní dovednosti, slender life, Pickova choroba, kódování, dominantní hodnoty, externí adaptace, makrosociologie, imunodeficit, areion, semiperiferie, sympodie, betamimetika, situační prevence kriminality, alfablokátory, RES, katecholaminy, atraktor, systemická konstelace, nespecifická primární prevence, sociální kontrola, sociální mobilita, dispozitiv, neuroektoderm, antihistaminika, interní adaptace, markery, NS zkr., eklekticismus, hippocampus, informetrie, junkční, etogenetika, LUCID, sambo, partokracie, first line management, partitokracie, hermeneutický kruh, komunitární právo, parasympatomimetika, nikotinový receptor, trubka, attachement, inkoherentní myšlení, Bliss-komunikační systém, mnemotechnika, GNU/Linux, Ásové, Vánové, axiologická edukace, problémová rodina, acquis communautaire, PT-zkr., sebekoncepce, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou -- autor: Heath Joseph, Potter Andrew
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
Tělo východu mysl západu -- autor: Judith Anodea
Politický systém České republiky -- autor: Vodička, Karel, Cabada, Ladislav

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » systém psychologických věd
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz