Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kandži, kardiakum, socializace osobnosti, celní cent, SignWriting (angl.), Markionismus, dromotropie, hypersplenismus, sociální akceptace, Learning Management System (LMS), Half rooming in (angl.), zoolingvistika, destalinizace, šejkát, Affiliate marketing, ab-, funkční decerebrace, ius scriptum, karabina, homo, transformabilita, neokorporativismus, corpora mamillaria, lambda kalkul, axiologické posuny, typografický bod, koagel, GPS, NFS skr., geocaching, bipartismus, proteobakterie, BSD, UNIX, Tux, Guillain-Barrého syndrom, reticulosis, Státní kapitalismus, Windows, kernel, Gnome, KDE, temperament jako personální složka, personální struktura, trojjedinost mozku, persona typu C, burnout a jeho fáze, škálovatelnost, Cafeteria systém, Learning Management System (LMS), softshell, Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), endokrinní systém, polytrauma, ÚSES zkratka, common rail, dalitové, smartphone, bitcoin, kedet, deben, kite, autapomorfie, suportivně orientovaný personální typ, ABO systém, implementovat, extrapyramidové příznaky, behaviorální inhibiční systém, blogger, hydronefróza, fragmentarizace, Maslow, dysartrie hypokinetická (extrapyramidová), dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová), dysartrie ataktická (cerebelární), ataktická (cerebelární) dysartrie, racionální psychoterapie, neurokognitivní síť, kesonová nemoc, sklerofyt, Euroguidance, General System Theory (GST), mazeway, konfiguracionismus, gumlao, gumsa, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), funkční diagnostika, algoritmické myšlení, persekuce, glosematika, koherence, heterosexismus, koagulace, bootování, komparativní pedagogika, cracking, second brain, hacking, ezak, individuální osobnostní potenciál, ISTP, Guilford Joy Paul (1897-1987), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), behaviorální neurověda, gnu, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), joch, Sociální inženýrství, Titchener Edward Bradford (1867-1927), dysregulace, spiritus animales, parasympatolytika, logogeny, HVAC, kanban, social support system (angl.), ringi, imageny, blackout, ECTS Label, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), systém VOKS, motivace interní, neurohumorální, rhinencephalon, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, KERS, dotazník (questionnaire), PROFESIOGRAMY V PRAXI, Edukometrické didaktické testy, psychometrika v praxi, prepubescence, edukační psychologie, psychologie práce a řízení, schopnosti a dovednosti, duševní zdraví člověka, osobnosti typu A, normální prenatální vývoj a porod, normální novorozeně, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, dospívání, perinatální období vývoje, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, personalismus a charakterologie, behaviorismus a reflexologie, senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, psychologické poradenství na vysokých školách, psychosociální zanedbanost dětí, psychická traumata ve školství, sebevzdělávání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, rodina a vývoj dětí, zdraví, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, sebevýchova, didaktické testy, komunikace sociální, bezpečnost práce, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, senzitivní osoby s intropunitivitou, novorozenecké období vývoje dítěte, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, novověká psychologie a pedagogika, pozorování, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, stresy a psychická traumata na školách., postoje a vztahy, memory (angl.), postoj, systemd, POSIX, GID, UID, init, PID, soket, STDERR, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, sociální mozek, HSS zkratka ve zdravotnictví, ESP zkratka, syscall, ECTS zkratka ve školství, System V, runlevel, negentropie, instagram, sociální atitudy, carcano, apelační systém, mezónium, system of values (angl.), handgrip test ve zdravotnictví, VOKS zkratka, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, ARAS zkratka ve zdravotnictví, cézaropapizmus, detection tools (angl.), systemizujícíí inteligence, prosociálnost v chování, Inteoperability (angl, psychologické vědy, afekty a jejich závady a poruchy, myšlení (kogitace), memoria a její typy, substituce jako přizpůsobovací operace, motivace osobnosti, psychoterapie ve zdravotnictví, normality (angl.), osobnost v psychologii, motivation (angl.), personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, positions (angl.), Motives (angl.), senilní atrofie mozku, aplikované (užité, AFIS zkratka, vetokracie, hashtag, status praesens localis, spiritualni bohatství, root, baroreflex, ANS zkratka, normalita statistická, duševno, VUR zkratka ve zdravotnictví, STRD zkratka, bošák, oscilometr ve zdravotnictví, etnosémantika, geomatika, sympatikus, synergetika, struktura, stabilizátor, režim, sánkhja, systematika, systémologie, teorie, termovize, teleran, teleonomie, taoizmus, taxonomie, restrukturalizace, reorganizace, pentatonika, pinjin, paradigma, oscilátor, nomenklatura, operátor, platforma, polyarchie, redundance, reflex, rating, rajonismus, premedikace, psychoterapie, TGV, transuran, cytokiny, dopamin, MODS, ratio decidendi, klientelismus, volné radikály, EMS, amygdala, dromotropní, bazální ganglia, stableford, interoperabilita, extrapyramidální, celiakie, kompatibilní, ortofotomapa, videotelefon, vir, verticilióza, védánta, unitarizmus, vagotonie, woodcraft, zoroastrizmus, intrastat, právo, aktor, kaukliar, iatrokracie, controlling, njája, monometalizmus, distribuce, DOS, demokracie, config, cinemaskop, common law, elektroanestezie, e-mail, etika, exciton, ergonomie, entropie, emulovat, enterovirus, centralizmus, castrizmus, amfetamin, android, alergie, akvapark, afunkce, aktinoid, angio-, antiblok systém, byrokracie, carizmus, biodiverzita, autoreprodukce, autarkie, automatika, filozofie, fragmentace, kvazičástice, langue, kult, kolonializmus, kód, kolaps, lanthanoid, logistika, modalita, monobanka, mikrostav, melotézie, makrostav, management, kazuistika, kapitalizmus, halogen, hegelovství, hacker, gaullizmus, franchising, gamagrafie, homomorfizmus, homotalizmus, kanton, kapitál, Internet, interkom, hystereze, interfejs, acetylcholin, parasympatický, familie, ekvilibrace, teilhardismus, tex, sociální a kulturní antropologie, teres, neurotoxický, imunotoxický, strukturované pozorování, nestrukturované pozorování, holistický přístup, neurotropismus, Gilbertova nemoc (Gilbertův syndrom), formální edukace, synkretická náboženství, hypocaustum, interní motivace, Bloomova taxonomie, first line management, partokracie, hermeneutický kruh, partitokracie, antientropický, konzultační, aureus, senzorický stres, clavicula, tutulus, VOKS soustava, PECS soustava, Hipokampus, multitasking, predikční teorie, deskripční teorie, CNS, mechatronika, enkapse, kulturní relativismus, GIS (zkratka), junkční rytmus, Sapir- Whorfova hypotéza, geocaching, HEICS zkr., BATLS / BARTS zkr., fenmetrazin, ATLS zkr., infosféra, social network (angl.), dram, Human Resource Information System, Quickův test, Fitnessgram (FG), kalám, neocerebellum, funkční normalita, homogenní skupina, deviantní subkultura, OEM, karcinoid, motýlí efekt, organofosfáty, dysmenorhea, komunitární právo, sambo, sympodie, semiperiferie, superantigen, EBV, sociální kontrola, sociální mobilita, kognitivní dovednosti, slender life, Pickova choroba, kódování, biliární, distorze - daňová, time management, eufunkce, dispozitiv, neuroektoderm, RES, betablokátory, atraktor, neurotransmiter, extrapyramidový, katecholaminy, alfablokátory, betamimetika, antihistaminika, vzruch, inhibitory, nespecifická primární prevence, situační prevence kriminality, systemická konstelace, areion, imunodeficit, parasympatomimetika, antagonista, nikotinový receptor, problémová rodina, acquis communautaire, axiologická edukace, junkční, opus perfektum, eklekticismus, LUCID, NS zkr., hippocampus, etogenetika, informetrie, PT-zkr., APTT (zkr.), markery, mnemotechnika, interní adaptace, externí adaptace, makrosociologie, dominantní hodnoty, GNU/Linux, Bliss-komunikační systém, Vánové, sebekoncepce, Ásové, attachement, inkoherentní myšlení, trubka, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou -- autor: Heath Joseph, Potter Andrew
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
The Healing Self: Supercharge your immune system and stay well for life -- autor: Deepak Chopra, Rudolph E. Tanzi
Systém Jóga v denním životě -- autor: Mahéšvaránanda Paramahansa svámí

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » syscall, system call, systémové volání
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz