Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

common rail, deben, ÚSES zkratka, Learning Management System (LMS), softshell, Cafeteria systém, kite, kedet, reticulosis, Státní kapitalismus, škálovatelnost, smartphone, bitcoin, dalitové, polytrauma, endokrinní systém, destalinizace, šejkát, hypersplenismus, dromotropie, kandži, kardiakum, zoolingvistika, Half rooming in (angl.), bipartismus, proteobakterie, Learning Content Management System (LCMS), Learning Management System (LMS), Pesso Boyden System Psychomotor Therapy (PBSP), sociální akceptace, Guillain-Barrého syndrom, Tux, ARAS zkratka ve zdravotnictví, VOKS zkratka, cézaropapizmus, systemizujícíí inteligence, handgrip test ve zdravotnictví, detection tools (angl.), runlevel, System V, systemd, POSIX, GID, UID, init, PID, system of values (angl.), instagram, trojjedinost mozku, GSM, kernel, Windows, BSD, UNIX, Gnome, KDE, carcano, negentropie, mezónium, apelační systém, KERS, socializace osobnosti, celní cent, logogeny, imageny, parasympatolytika, HVAC, ringi, kanban, blackout, neurohumorální, spiritus animales, dysregulace, ECTS Label, systém VOKS, rhinencephalon, motivace interní, social support system (angl.), komparativní pedagogika, ABO systém, ARES, extrapyramidové příznaky, behaviorální inhibiční systém, blogger, hydronefróza, implementovat, fragmentarizace, dysartrie ataktická (cerebelární), bootování, ataktická (cerebelární) dysartrie, neurokognitivní síť, Maslow, racionální psychoterapie, individuální osobnostní potenciál, ISTP, NFS skr., geocaching, lambda kalkul, corpora mamillaria, funkční decerebrace, ius scriptum, GPS, koagel, SignWriting (angl.), Markionismus, Affiliate marketing, ab-, axiologické posuny, typografický bod, karabina, homo, Guilford Joy Paul (1897-1987), Sociální inženýrství, second brain, cracking, ezak, hacking, joch, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), transformabilita, neokorporativismus, autapomorfie, gnu, behaviorální neurověda, syscall, ECTS zkratka ve školství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, HSSP zkratka ve zdravotnictví, interakce, zájmy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, prevence, osobnost a její poznávání, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Úvod do duchovědné psychologie, Filozofie, PNS zkratka ve zdravotnictví, edukativní, edukativní a sociální zanedbanost, osobnost a jeji poznavani, pracovní prostředí a psychosomatika, myšlení a kreativita, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, Výkonnost a kariéra, hodnotové orientace (typy), prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Styly a strategie vyučování a učení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, pracovní motivace a stimulace, normalita a psychické zdraví, ENS zkratka ve fyziologii, reflexní oblouk, konektivita mozku, tygří mozek, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, IZS zkratka ve zdravotnictví, Základní vrstvy lidského mozku, inženýrská psychologie, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, nervous system plasticity (angl.), deontologická etika, PCH zkratka ve zdravotnictví, CNS zkratka ve zdravotnictví, VUR zkratka ve zdravotnictví, senilní atrofie mozku, extropie, VNS zkratka ve zdravotnictví, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, STRD zkratka, oscilometr ve zdravotnictví, Inteoperability (angl, spiritualni bohatství, sociální mozek, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, ESP zkratka, HSS zkratka ve zdravotnictví, root, status praesens localis, ANS zkratka ve zdravotnictví, bošák, baroreflex, vetokracie, hashtag, AFIS zkratka, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Koščo Jozef, osobnost dítěte, Montessoriová Marie, Heidegger, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Popper Karl Raimund, osobnost učitelů, Teoretická východiska psychologického poradenství, sekty, NISZP zkratka ve zdravotnictví, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, hlubinná psychologie, pozice a role ve skupinách, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Edukace, biologické formativní vlivy, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, metoda pozorování v psychologii, normy chování pro sociální komunikaci, cytoskelet, kesonová nemoc, systémologie, taoizmus, systematika, synergetika, struktura, sympatikus, taxonomie, teleonomie, transuran, unitarizmus, TGV, termovize, teleran, teorie, stabilizátor, sánkhja, polyarchie, premedikace, pinjin, pentatonika, operátor, oscilátor, psychoterapie, rajonismus, restrukturalizace, režim, reorganizace, reflex, rating, redundance, vagotonie, védánta, propriocepce, torrent, amygdala, EMS, MODS, SMJ, extrapyramidální, interoperabilita, atraktor, RES, katecholaminy, acetylcholin, stableford, dromotropní, ratio decidendi, volné radikály, zoroastrizmus, iatrokracie, woodcraft, vir, verticilióza, videotelefon, controlling, kaukliar, kompatibilní, klientelismus, ortofotomapa, právo, aktor, nomenklatura, njája, distribuce, DOS, demokracie, config, cinemaskop, common law, elektroanestezie, e-mail, exciton, fragmentace, etika, ergonomie, emulovat, enterovirus, centralizmus, castrizmus, amfetamin, android, alergie, akvapark, afunkce, aktinoid, angio-, antiblok systém, byrokracie, carizmus, biodiverzita, autoreprodukce, autarkie, automatika, franchising, gamagrafie, langue, lanthanoid, kvazičástice, kult, kolaps, kolonializmus, logistika, makrostav, monobanka, monometalizmus, modalita, mikrostav, management, melotézie, kód, kazuistika, homomorfizmus, homotalizmus, hegelovství, halogen, gaullizmus, hacker, hystereze, interfejs, kapitál, kapitalizmus, kanton, Internet, interkom, alfablokátory, betamimetika, neocerebellum, Fitnessgram (FG), kalám, peristaltické čerpadlo, Hipokampus, multitasking, dram, Human Resource Information System, karcinoid, deviantní subkultura, motýlí efekt, organofosfáty, funkční normalita, homogenní skupina, nestrukturované pozorování, strukturované pozorování, teres, tex, sociální a kulturní antropologie, synkretická náboženství, senzorický stres, hypocaustum, teilhardismus, familie, neurotropismus, holistický přístup, formální edukace, imunotoxický, ekvilibrace, neurotoxický, social network (angl.), infosféra, General System Theory (GST), Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Euroguidance, mazeway, gumsa, konfiguracionismus, funkční diagnostika, heterosexismus, persekuce, sklerofyt, algoritmické myšlení, ISCN ve zdravotnictví, koagulace, glosematika, gumlao, etnosémantika, predikční teorie, deskripční teorie, CNS, mechatronika, enkapse, kulturní relativismus, GIS (zkratka), junkční rytmus, Sapir- Whorfova hypotéza, geocaching, BATLS / BARTS zkr., ATLS zkr., fenmetrazin, aureus, clavicula, imunodeficit, makrosociologie, areion, kódování, biliární, Pickova choroba, dominantní hodnoty, externí adaptace, Bliss-komunikační systém, inkoherentní myšlení, GNU/Linux, mnemotechnika, interní adaptace, markery, distorze - daňová, eufunkce, neuroektoderm, dispozitiv, antihistaminika, nespecifická primární prevence, situační prevence kriminality, systemická konstelace, sociální kontrola, sociální mobilita, slender life, time management, kognitivní dovednosti, semiperiferie, sympodie, trubka, attachement, partitokracie, partokracie, hermeneutický kruh, komunitární právo, LUCID, sambo, first line management, interní motivace, PECS soustava, tutulus, VOKS soustava, konzultační, Bloomova taxonomie, antientropický, eklekticismus, NS zkr., acquis communautaire, axiologická edukace, PT-zkr., sebekoncepce, Ásové, Vánové, problémová rodina, nikotinový receptor, informetrie, hippocampus, etogenetika, junkční, parasympatomimetika, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
Politický systém České republiky -- autor: Vodička, Karel, Cabada, Ladislav
Integrovaný záchranný systém -- autor: Šenovský Michail, Adamec Vilém, Hanuška Zdeněk
Centrálny nervový systém -- autor: Brodal Per

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » systém psychologických věd
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz