Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ABS, kedet, trojjedinost mozku, kernel, Windows, UNIX, BSD, Tux, Guillain-Barrého syndrom, Státní kapitalismus, reticulosis, škálovatelnost, smartphone, dalitové, bitcoin, kite, Gnome, deben, common rail, ÚSES zkratka, Learning Management System (LMS), Cafeteria systém, softshell, polytrauma, endokrinní systém, proteobakterie, bipartismus, Learning Content Management System (LCMS), Learning Management System (LMS), sociální akceptace, GSM, KDE, Half rooming in (angl.), init, spiritualni bohatství, Inteoperability (angl, sociální mozek, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, HSS zkratka ve zdravotnictví, ESP zkratka, ECTS zkratka ve školství, syscall, POSIX, systemd, GID, UID, PID, System V, KERS, runlevel, VOKS zkratka, ARAS zkratka ve zdravotnictví, cézaropapizmus, systemizujícíí inteligence, detection tools (angl.), handgrip test ve zdravotnictví, system of values (angl.), instagram, negentropie, carcano, mezónium, apelační systém, Pesso Boyden System Psychomotor Therapy (PBSP), zoolingvistika, status praesens localis, blackout, second brain, cracking, hacking, ezak, ISTP, individuální osobnostní potenciál, dysregulace, spiritus animales, ECTS Label, systém VOKS, motivace interní, rhinencephalon, neurohumorální, imageny, Sociální inženýrství, logogeny, parasympatolytika, HVAC, kanban, ringi, social support system (angl.), komparativní pedagogika, bootování, dysartrie ataktická (cerebelární), ataktická (cerebelární) dysartrie, neurokognitivní síť, racionální psychoterapie, Maslow, Guilford Joy Paul (1897-1987), joch, šejkát, koagel, destalinizace, hypersplenismus, dromotropie, kardiakum, kandži, socializace osobnosti, celní cent, Markionismus, SignWriting (angl.), Affiliate marketing, ab-, typografický bod, axiologické posuny, GPS, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), geocaching, NFS skr., lambda kalkul, corpora mamillaria, ius scriptum, funkční decerebrace, karabina, homo, neokorporativismus, transformabilita, autapomorfie, gnu, behaviorální neurověda, root, hashtag, implementovat, zájmy, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, ENS zkratka ve fyziologii, reflexní oblouk, tygří mozek, konektivita mozku, edukativní, PNS zkratka ve zdravotnictví, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, HSSP zkratka ve zdravotnictví, interakce, intrapunitivita, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, tvořiví a talentovaní lidé, talenty a jejich třídění, Filozofie, psychotické příznaky, interfunkční přístup, thalasokracie, ameša spenta, management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, inženýrská psychologie, stresy a psychická mikrotraumata na školách, prosociální a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, hodnotové orientace (typy), osobnost a jeji poznavani, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, Základní vrstvy lidského mozku, IZS zkratka ve zdravotnictví, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Úvod do duchovědné psychologie, AFIS zkratka, akademické stresy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, VNS zkratka ve zdravotnictví, biologické formativní vlivy, extropie, deontologická etika, nervous system plasticity (angl.), PCH zkratka ve zdravotnictví, CNS zkratka ve zdravotnictví, senilní atrofie mozku, VUR zkratka ve zdravotnictví, STRD zkratka, oscilometr ve zdravotnictví, bošák, ANS zkratka ve zdravotnictví, baroreflex, vetokracie, Edukace, normy chování pro sociální komunikaci, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, prevence, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, NISZP zkratka ve zdravotnictví, sekty, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, metoda pozorování v psychologii, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Koščo Jozef, Montessoriová Marie, Heidegger, Popper Karl Raimund, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, pozice a role ve skupinách, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, fragmentarizace, ARES, afunkce, struktura, unitarizmus, transuran, TGV, termovize, teorie, teleran, teleonomie, taxonomie, taoizmus, systémologie, systematika, synergetika, sympatikus, stabilizátor, védánta, sánkhja, režim, restrukturalizace, reorganizace, reflex, redundance, rating, rajonismus, psychoterapie, premedikace, polyarchie, pinjin, pentatonika, vagotonie, verticilióza, operátor, SMJ, alfablokátory, RES, atraktor, katecholaminy, acetylcholin, dromotropní, stableford, interoperabilita, extrapyramidální, torrent, propriocepce, amygdala, EMS, MODS, videotelefon, ratio decidendi, volné radikály, klientelismus, kompatibilní, ortofotomapa, právo, aktor, kaukliar, controlling, iatrokracie, zoroastrizmus, woodcraft, vir, oscilátor, nomenklatura, situační prevence kriminality, centralizmus, exciton, etika, ergonomie, enterovirus, emulovat, e-mail, elektroanestezie, DOS, distribuce, demokracie, config, common law, cinemaskop, castrizmus, franchising, carizmus, byrokracie, biodiverzita, autoreprodukce, automatika, autarkie, antiblok systém, angio-, android, amfetamin, alergie, akvapark, aktinoid, fragmentace, gamagrafie, njája, kolaps, monometalizmus, monobanka, modalita, mikrostav, melotézie, management, makrostav, logistika, lanthanoid, langue, kvazičástice, kult, kolonializmus, kód, gaullizmus, kazuistika, kapitalizmus, kapitál, kanton, Internet, interkom, interfejs, hystereze, homotalizmus, homomorfizmus, hegelovství, halogen, hacker, betamimetika, systemická konstelace, ABO systém, Fitnessgram (FG), mechatronika, kulturní relativismus, enkapse, infosféra, social network (angl.), deviantní subkultura, karcinoid, motýlí efekt, organofosfáty, homogenní skupina, funkční normalita, Human Resource Information System, dram, neocerebellum, predikční teorie, kalám, peristaltické čerpadlo, multitasking, Hipokampus, nestrukturované pozorování, strukturované pozorování, holistický přístup, neurotropismus, formální edukace, imunotoxický, neurotoxický, ekvilibrace, familie, CNS, deskripční teorie, tex, funkční diagnostika, extrapyramidové příznaky, behaviorální inhibiční systém, hydronefróza, blogger, cytoskelet, kesonová nemoc, sklerofyt, persekuce, algoritmické myšlení, ISCN ve zdravotnictví, glosematika, koagulace, heterosexismus, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), GIS (zkratka), General System Theory (GST), Euroguidance, mazeway, konfiguracionismus, gumsa, gumlao, etnosémantika, geocaching, Sapir- Whorfova hypotéza, BATLS / BARTS zkr., ATLS zkr., fenmetrazin, junkční rytmus, teilhardismus, teres, nespecifická primární prevence, kódování, attachement, trubka, inkoherentní myšlení, Bliss-komunikační systém, GNU/Linux, mnemotechnika, markery, interní adaptace, externí adaptace, dominantní hodnoty, makrosociologie, imunodeficit, areion, Pickova choroba, Vánové, biliární, distorze - daňová, eufunkce, time management, slender life, kognitivní dovednosti, semiperiferie, sympodie, sociální mobilita, sociální kontrola, dispozitiv, neuroektoderm, antihistaminika, Ásové, sebekoncepce, sociální a kulturní antropologie, partokracie, synkretická náboženství, hypocaustum, senzorický stres, aureus, clavicula, tutulus, PECS soustava, VOKS soustava, konzultační, antientropický, Bloomova taxonomie, interní motivace, first line management, partitokracie, PT-zkr., hermeneutický kruh, sambo, LUCID, eklekticismus, NS zkr., hippocampus, informetrie, etogenetika, junkční, parasympatomimetika, nikotinový receptor, problémová rodina, axiologická edukace, acquis communautaire, reálpolitikaKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
Politický systém České republiky -- autor: Vodička, Karel, Cabada, Ladislav
Lightroom - Sedmibodový systém -- autor: Kelby Scott
Drak a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka, nouzové vybavení - vrtulník -- autor: Petrásek, kolektiv

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » systém psychologických věd
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz