Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

šejkát, zoolingvistika, Half rooming in (angl.), destalinizace, hypersplenismus, kardiakum, dromotropie, sociální akceptace, Learning Management System (LMS), Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), softshell, polytrauma, endokrinní systém, bipartismus, proteobakterie, kandži, socializace osobnosti, geocaching, GPS, NFS skr., lambda kalkul, ius scriptum, corpora mamillaria, koagel, axiologické posuny, Markionismus, celní cent, SignWriting (angl.), Affiliate marketing, typografický bod, ab-, Cafeteria systém, Learning Management System (LMS), personální struktura, temperament jako personální složka, Gnome, persona typu C, trojjedinost mozku, Windows, kernel, KDE, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, sociální atitudy, negentropie, carcano, mezónium, KERS, apelační systém, UNIX, BSD, kedet, bitcoin, kite, deben, ÚSES zkratka, common rail, dalitové, smartphone, Guillain-Barrého syndrom, Tux, Státní kapitalismus, reticulosis, škálovatelnost, burnout a jeho fáze, funkční decerebrace, karabina, racionální psychoterapie, neurokognitivní síť, ataktická (cerebelární) dysartrie, Maslow, fragmentarizace, ABO systém, implementovat, dysartrie ataktická (cerebelární), dysartrie hypokinetická (extrapyramidová), ringi, kanban, social support system (angl.), komparativní pedagogika, dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová), bootování, extrapyramidové příznaky, behaviorální inhibiční systém, heterosexismus, koagulace, funkční diagnostika, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Euroguidance, General System Theory (GST), koherence, glosematika, blogger, hydronefróza, kesonová nemoc, sklerofyt, algoritmické myšlení, persekuce, HVAC, parasympatolytika, Titchener Edward Bradford (1867-1927), joch, Sociální inženýrství, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), second brain, Guilford Joy Paul (1897-1987), TRINS (zkratka ve zdravotnictví), behaviorální neurověda, neokorporativismus, homo, transformabilita, autapomorfie, gnu, suportivně orientovaný personální typ, cracking, hacking, rhinencephalon, motivace interní, neurohumorální, blackout, logogeny, imageny, systém VOKS, ECTS Label, ISTP, ezak, individuální osobnostní potenciál, dysregulace, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), spiritus animales, instagram, system of values (angl.), osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, zdraví, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, organizační kultura pracoviště, normální novorozeně, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, sebevzdělávání, perinatální období vývoje, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), dospívání, prepubescence, PROFESIOGRAMY V PRAXI, psychologie práce a řízení, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, edukační psychologie, psychometrika, stresy a psychická traumata na školách., postoje a vztahy, edukace hodnot, vyučování, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, CHTC zkratka ve zdravotnictví, persona a její poznávání, perinatalita, sebehodnocení, pubertální stadium vývoje, mladší školní věk (prepuberta), zájmy, hodnoty, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, pozorování, novověká psychologie a pedagogika, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, komunikace sociální, bezpečnost práce, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), didaktické testy, sebevýchova, efektivní styly učení a vyučování, psychosociální zanedbanost dětí, HSS zkratka ve zdravotnictví, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, sociální mozek, ESP zkratka, ECTS zkratka ve školství, STDERR, syscall, prosociálnost v chování, Inteoperability (angl, AFIS zkratka, vetokracie, hashtag, status praesens localis, spiritualni bohatství, root, soket, POSIX, ARAS zkratka ve zdravotnictví, VOKS zkratka, cézaropapizmus, systemizujícíí inteligence, handgrip test ve zdravotnictví, detection tools (angl.), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, runlevel, GID, systemd, UID, PID, System V, init, baroreflex, ANS zkratka, osobnost v psychologii, motivation (angl.), personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, positions (angl.), Motives (angl.), postoj, memory (angl.), experimentální psychologie, psychologické poradenství na vysokých školách, personalismus a charakterologie, behaviorismus a reflexologie, senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, normality (angl.), psychoterapie ve zdravotnictví, normalita statistická, duševno, VUR zkratka ve zdravotnictví, STRD zkratka, bošák, oscilometr ve zdravotnictví, aplikované (užité, senilní atrofie mozku, psychologické vědy, afekty a jejich závady a poruchy, myšlení (kogitace), memoria a její typy, substituce jako přizpůsobovací operace, motivace osobnosti, mazeway, konfiguracionismus, synergetika, systematika, systémologie, sympatikus, struktura, sánkhja, stabilizátor, taoizmus, taxonomie, TGV, transuran, termovize, teorie, teleonomie, teleran, režim, restrukturalizace, pinjin, platforma, pentatonika, paradigma, operátor, oscilátor, polyarchie, premedikace, reflex, reorganizace, redundance, rating, psychoterapie, rajonismus, unitarizmus, vagotonie, EMS, amygdala, dopamin, cytokiny, ratio decidendi, MODS, extrapyramidální, celiakie, acetylcholin, parasympatický, bazální ganglia, dromotropní, interoperabilita, stableford, volné radikály, klientelismus, woodcraft, zoroastrizmus, vir, videotelefon, védánta, verticilióza, iatrokracie, controlling, ortofotomapa, kompatibilní, právo, intrastat, kaukliar, aktor, nomenklatura, njája, distribuce, DOS, elektroanestezie, demokracie, config, cinemaskop, common law, e-mail, emulovat, exciton, filozofie, etika, ergonomie, enterovirus, entropie, centralizmus, castrizmus, amfetamin, android, alergie, akvapark, afunkce, aktinoid, angio-, antiblok systém, byrokracie, carizmus, biodiverzita, autoreprodukce, autarkie, automatika, fragmentace, franchising, langue, lanthanoid, kvazičástice, kult, kolaps, kolonializmus, logistika, makrostav, monobanka, monometalizmus, modalita, mikrostav, management, melotézie, kód, kazuistika, hegelovství, homomorfizmus, halogen, hacker, gamagrafie, gaullizmus, homotalizmus, hystereze, kapitál, kapitalizmus, kanton, Internet, interfejs, interkom, extrapyramidový, katecholaminy, imunotoxický, Gilbertova nemoc (Gilbertův syndrom), formální edukace, neurotoxický, ekvilibrace, teilhardismus, familie, neurotropismus, holistický přístup, kalám, neocerebellum, multitasking, Hipokampus, strukturované pozorování, nestrukturované pozorování, tex, teres, konzultační, VOKS soustava, antientropický, Bloomova taxonomie, first line management, interní motivace, PECS soustava, tutulus, synkretická náboženství, sociální a kulturní antropologie, hypocaustum, senzorický stres, clavicula, aureus, Fitnessgram (FG), Quickův test, fenmetrazin, ATLS zkr., junkční rytmus, GIS (zkratka), predikční teorie, deskripční teorie, BATLS / BARTS zkr., HEICS zkr., gumlao, gumsa, etnosémantika, geomatika, Sapir- Whorfova hypotéza, geocaching, CNS, mechatronika, organofosfáty, dysmenorhea, homogenní skupina, funkční normalita, dram, Human Resource Information System, motýlí efekt, karcinoid, enkapse, kulturní relativismus, infosféra, social network (angl.), deviantní subkultura, OEM, partokracie, partitokracie, kognitivní dovednosti, slender life, time management, semiperiferie, sympodie, EBV, superantigen, eufunkce, distorze - daňová, imunodeficit, makrosociologie, areion, kódování, biliární, Pickova choroba, sociální mobilita, sociální kontrola, alfablokátory, betamimetika, betablokátory, RES, neurotransmiter, atraktor, situační prevence kriminality, systemická konstelace, neuroektoderm, dispozitiv, vzruch, antihistaminika, nespecifická primární prevence, inhibitory, dominantní hodnoty, externí adaptace, opus perfektum, etogenetika, junkční, antagonista, nikotinový receptor, parasympatomimetika, informetrie, hippocampus, komunitární právo, hermeneutický kruh, sambo, LUCID, NS zkr., eklekticismus, problémová rodina, axiologická edukace, Bliss-komunikační systém, inkoherentní myšlení, GNU/Linux, mnemotechnika, interní adaptace, markery, trubka, attachement, PT-zkr., acquis communautaire, APTT (zkr.), sebekoncepce, Ásové, Vánové, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa -- autor: Kinslow Frank
Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou -- autor: Heath Joseph, Potter Andrew
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
The Healing Self: Supercharge your immune system and stay well for life -- autor: Deepak Chopra, Rudolph E. Tanzi
Systém Jóga v denním životě -- autor: Mahéšvaránanda Paramahansa svámí

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » syscall, system call, systémové volání
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz