Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

HSS zkratka ve zdravotnictví, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, sociální mozek, ESP zkratka, ECTS zkratka ve školství, soket, STDERR, syscall, prosociálnost v chování, Inteoperability (angl, vetokracie, baroreflex, ANS zkratka ve zdravotnictví, AFIS zkratka, hashtag, spiritualni bohatství, root, status praesens localis, POSIX, systemd, handgrip test ve zdravotnictví, detection tools (angl.), systemizujícíí inteligence, system of values (angl.), instagram, carcano, sociální atitudy, negentropie, cézaropapizmus, ARAS zkratka ve zdravotnictví, PID, UID, GID, init, System V, VOKS zkratka, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, runlevel, bošák, oscilometr ve zdravotnictví, behaviorismus a reflexologie, personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, senzitivita s intropunitivitou, motivation (angl.), postoj, memory (angl.), psychologické poradenství na vysokých školách, psychosociální zanedbanost dětí, sebevzdělávání, perinatální období vývoje, dospívání, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), osobnost v psychologii, personality (angl.), senilní atrofie mozku, substituce jako přizpůsobovací operace, motivace osobnosti, aplikované (užité, duševno, STRD zkratka, VUR zkratka ve zdravotnictví, normalita statistická, memoria a její typy, myšlení (kogitace), positions (angl.), Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, normality (angl.), psychoterapie ve zdravotnictví, psychologické vědy, afekty a jejich závady a poruchy, mezónium, apelační systém, ab-, Affiliate marketing, SignWriting (angl.), typografický bod, axiologické posuny, geocaching, GPS, koagel, Markionismus, celní cent, destalinizace, šejkát, zoolingvistika, hypersplenismus, dromotropie, socializace osobnosti, kandži, kardiakum, NFS skr., lambda kalkul, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), behaviorální neurověda, gnu, joch, Titchener Edward Bradford (1867-1927), Guilford Joy Paul (1897-1987), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Sociální inženýrství, suportivně orientovaný personální typ, autapomorfie, funkční decerebrace, ius scriptum, corpora mamillaria, karabina, homo, transformabilita, neokorporativismus, Half rooming in (angl.), sociální akceptace, Tux, BSD, UNIX, perinatální stadium vývoje, prenatální stadium vývoje, reticulosis, Státní kapitalismus, Guillain-Barrého syndrom, Windows, kernel, KDE, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, KERS, Gnome, temperament jako personální složka, trojjedinost mozku, persona typu C, personální struktura, burnout a jeho fáze, škálovatelnost, Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), softshell, Cafeteria systém, polytrauma, endokrinní systém, Learning Management System (LMS), bipartismus, proteobakterie, Learning Management System (LMS), ÚSES zkratka, bitcoin, dalitové, smartphone, kedet, kite, common rail, deben, prepubescence, edukační psychologie, činitelé pracovního prostředí, Foglar Jaroslav, styly učení a vyučování, typy pracovního prostředí a osobnostní orientace, stres člověka a choroby, posuzování pracovníků, podmínky tvořivosti, osobnost typu C, PCH zkratka ve zdravotnictví, kogitace (myšlení), sociální psychologie rodiny, osvětlení a barevná úprava, ozvučení a hluk, motivace sociální, sociální komunikace a interakce, autodidakce (sebevzdělávání), sociální psychologie školy, Vlivy mimorodinného a mimoškolního prostředí, pedagogicko psychologická poradenská péče, parciální nedostatky řeči, psychologické aspekty pracovního prostředí, pracovní činnosti, faktory pracovního prostředí, pracovní výkon člověka, pozorování při verbální komunikaci, sociální mobilita, předmět sociální psychologie, socializace osobnosti člověka, syndrom profesního vyhoření, Psychologické aspekty při řešení výrobních nástrojů, individuální psychologie Alfreda Adlera, humanistická koncepce v psychologii, sociologizující směr v psychologii, duchovědný směr v psychologii, příčiny závad a poruch zdraví, řešení výrobních nástrojů, osobnost a zdraví, efektivní způsoby adaptace, psychologie kognitivní, psychologie duchovědná (rozumějící), biologické formativní vlivy, normy chování pro sociální komunikaci, metoda pozorování v psychologii, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, pracovní a osobní hodnocení, práce a její motivace, Heidegger, Montessoriová Marie, Koščo Jozef, Popper Karl Raimund, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, psychologické aspekty pracovní činnosti, pozice a role ve skupinách, hlubinná psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, transakční analýza v psychologii, deontologická etika, extropie, nervous system plasticity (angl.), přizpůsobovací metody a techniky, psychologie humanistická, výchova a její zkoumání, úspěšné studium, VNS zkratka ve zdravotnictví, akademické stresy, Úvod do sociální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, klasifikace sociálních skupin, pozice ve skupinách, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, paměť člověka, pozorování, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, sebevýchova, didaktické testy, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, bezpečnost práce, závady a poruchy řeči, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, psychologie práce a řízení, PROFESIOGRAMY V PRAXI, psychometrika, Edukometrické didaktické testy, dotazník (questionnaire), normální novorozeně, normální prenatální vývoj a porod, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, zdraví, rodina a vývoj dětí, duševní zdraví člověka, osobnosti typu A, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, ontogenetická stadia lidského jedince, genialita a tvořivost, dějiny psychologie, vývojové stadium prepuberty, vývojová etapa puberty, kognitivismus v psychologii, životopis, vývojová etapa puberty, postmoderní sociologizující směr psychologie, pracovní prostředí a jeho vliv, historie výchovného poradenství, klasifikace psychických jevů, normalita osobnosti, psychologické vysokoškolské poradenství, CNS zkratka ve zdravotnictví, aktivní adaptační reakce, sociálně a pedagogicky anormativní děti, intropunitivní zaměření osobnosti, normální osobnost člověka, ADLER Alfred, edukace hodnot, vyučování, CHTC zkratka ve zdravotnictví, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, typy osobnosti učitelů a učitelek, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, persona a její poznávání, hodnoty, hodnocení dětí v mateřských školách, zdravý životní styl, psychologie vyučování a výchovy, sebehodnocení, perinatalita, mladší školní věk (prepuberta), pubertální stadium vývoje, second brain, cracking, zoroastrizmus, iatrokracie, controlling, woodcraft, vir, védánta, verticilióza, videotelefon, kaukliar, aktor, volné radikály, ratio decidendi, MODS, klientelismus, kompatibilní, intrastat, právo, ortofotomapa, vagotonie, unitarizmus, struktura, sympatikus, synergetika, stabilizátor, sánkhja, reorganizace, restrukturalizace, režim, systematika, systémologie, termovize, TGV, transuran, teorie, teleran, taoizmus, taxonomie, teleonomie, cytokiny, dopamin, neuroektoderm, dispozitiv, sociální kontrola, vzruch, antihistaminika, systemická konstelace, nespecifická primární prevence, inhibitory, sociální mobilita, EBV, slender life, time management, eufunkce, kognitivní dovednosti, semiperiferie, superantigen, maladaptivní profesní a studijní orientace, sympodie, situační prevence kriminality, betamimetika, stableford, dromotropní, bazální ganglia, interoperabilita, celiakie, EMS, amygdala, extrapyramidální, acetylcholin, parasympatický, RES, betablokátory, alfablokátory, atraktor, neurotransmiter, extrapyramidový, katecholaminy, reflex, redundance, emulovat, enterovirus, entropie, e-mail, elektroanestezie, demokracie, distribuce, DOS, ergonomie, etika, gaullizmus, hacker, halogen, gamagrafie, franchising, exciton, filozofie, fragmentace, config, common law, android, angio-, antiblok systém, amfetamin, alergie, afunkce, aktinoid, akvapark, autarkie, automatika, castrizmus, centralizmus, cinemaskop, carizmus, byrokracie, autoreprodukce, biodiverzita, hegelovství, homomorfizmus, njája, nomenklatura, operátor, monometalizmus, monobanka, melotézie, mikrostav, modalita, oscilátor, paradigma, psychoterapie, rajonismus, rating, premedikace, polyarchie, pentatonika, pinjin, platforma, management, makrostav, kanton, kapitál, kapitalizmus, Internet, interkom, homotalizmus, hystereze, interfejs, kazuistika, kód, langue, lanthanoid, logistika, kvazičástice, kult, kolaps, kolonializmus, distorze - daňová, biliární, gumsa, konfiguracionismus, mazeway, gumlao, etnosémantika, Sapir- Whorfova hypotéza, geocaching, geomatika, Euroguidance, General System Theory (GST), glosematika, algoritmické myšlení, persekuce, koherence, koagulace, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), funkční diagnostika, heterosexismus, HEICS zkr., BATLS / BARTS zkr., OEM, social network (angl.), infosféra, deviantní subkultura, karcinoid, organofosfáty, dysmenorhea, motýlí efekt, enkapse, kulturní relativismus, junkční rytmus, fenmetrazin, ATLS zkr., GIS (zkratka), deskripční teorie, mechatronika, CNS, predikční teorie, sklerofyt, kesonová nemoc, blackout, neurohumorální, rhinencephalon, imageny, logogeny, kanban, HVAC, parasympatolytika, motivace interní, systém VOKS, ISTP, ezak, hacking, individuální osobnostní potenciál, dysregulace, ECTS Label, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), spiritus animales, ringi, humanistická psychologie, implementovat, fragmentarizace, Maslow, ABO systém, extrapyramidové příznaky, blogger, hydronefróza, behaviorální inhibiční systém, racionální psychoterapie, neurokognitivní síť, bootování, komparativní pedagogika, social support system (angl.), dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová), dysartrie hypokinetická (extrapyramidová), ataktická (cerebelární) dysartrie, dysartrie ataktická (cerebelární), homogenní skupina, funkční normalita, parasympatomimetika, antagonista, junkční, nikotinový receptor, problémová rodina, PT-zkr., acquis communautaire, axiologická edukace, opus perfektum, etogenetika, LUCID, sambo, komunitární právo, eklekticismus, NS zkr., informetrie, sociální učení, hippocampus, APTT (zkr.), sebekoncepce, dominantní hodnoty, externí adaptace, interní adaptace, makrosociologie, imunodeficit, Pickova choroba, kódování, areion, markery, mnemotechnika, attachement, Ásové, Vánové, trubka, inkoherentní myšlení, GNU/Linux, Bliss-komunikační systém, hermeneutický kruh, partitokracie, formální edukace, neurotropismus, holistický přístup, Gilbertova nemoc (Gilbertův syndrom), imunotoxický, familie, ekvilibrace, neurotoxický, strukturované pozorování, nestrukturované pozorování, Quickův test, dram, Human Resource Information System, Fitnessgram (FG), neocerebellum, Hipokampus, multitasking, kalám, teilhardismus, tex, konzultační, sociální psychologie, VOKS soustava, antientropický, Bloomova taxonomie, partokracie, first line management, interní motivace, PECS soustava, tutulus, synkretická náboženství, sociální a kulturní antropologie, teres, hypocaustum, senzorický stres, clavicula, aureus, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa -- autor: Kinslow Frank
Efektivní systém řízení strategie -- autor: Kaplan Robert S., Norton David P.
Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou -- autor: Heath Joseph, Potter Andrew
The Healing Self: Supercharge your immune system and stay well for life -- autor: Chopra Deepak, Tanzi Rudolph E.
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » systém psychologických věd
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz