Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ABS, kite, Windows, UNIX, BSD, Tux, Guillain-Barrého syndrom, Státní kapitalismus, reticulosis, škálovatelnost, smartphone, dalitové, bitcoin, kedet, deben, trojjedinost mozku, common rail, ÚSES zkratka, Learning Management System (LMS), Cafeteria systém, softshell, polytrauma, endokrinní systém, proteobakterie, bipartismus, Learning Content Management System (LCMS), Learning Management System (LMS), sociální akceptace, Pesso Boyden System Psychomotor Therapy (PBSP), kernel, GSM, zoolingvistika, runlevel, sociální mozek, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, HSS zkratka ve zdravotnictví, ESP zkratka, ECTS zkratka ve školství, syscall, POSIX, systemd, GID, UID, PID, init, System V, VOKS zkratka, Gnome, ARAS zkratka ve zdravotnictví, cézaropapizmus, systemizujícíí inteligence, detection tools (angl.), handgrip test ve zdravotnictví, system of values (angl.), instagram, negentropie, carcano, mezónium, apelační systém, KERS, KDE, Half rooming in (angl.), šejkát, spiritualni bohatství, imageny, cracking, hacking, ezak, ISTP, individuální osobnostní potenciál, dysregulace, spiritus animales, ECTS Label, systém VOKS, motivace interní, rhinencephalon, neurohumorální, blackout, logogeny, Guilford Joy Paul (1897-1987), parasympatolytika, HVAC, kanban, ringi, social support system (angl.), komparativní pedagogika, bootování, dysartrie ataktická (cerebelární), ataktická (cerebelární) dysartrie, neurokognitivní síť, racionální psychoterapie, Maslow, fragmentarizace, second brain, Sociální inženýrství, destalinizace, GPS, hypersplenismus, dromotropie, kardiakum, kandži, socializace osobnosti, celní cent, Markionismus, SignWriting (angl.), Affiliate marketing, ab-, typografický bod, axiologické posuny, koagel, geocaching, joch, NFS skr., lambda kalkul, corpora mamillaria, ius scriptum, funkční decerebrace, karabina, homo, neokorporativismus, transformabilita, autapomorfie, gnu, behaviorální neurověda, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), Inteoperability (angl, root, ARES, zájmy, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, ENS zkratka ve fyziologii, reflexní oblouk, tygří mozek, konektivita mozku, edukativní, PNS zkratka ve zdravotnictví, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, HSSP zkratka ve zdravotnictví, interakce, intrapunitivita, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, tvořiví a talentovaní lidé, talenty a jejich třídění, Úvod do duchovědné psychologie, mravnost a její výchova a sebvýchova, reálpolitika, interfunkční přístup, thalasokracie, ameša spenta, management práce, typy inteligence podle H.Gardnera, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, psychotické příznaky, inženýrská psychologie, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, prosociální a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, osobnost a jeji poznavani, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, Základní vrstvy lidského mozku, IZS zkratka ve zdravotnictví, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, status praesens localis, extropie, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, VNS zkratka ve zdravotnictví, deontologická etika, Edukace, nervous system plasticity (angl.), PCH zkratka ve zdravotnictví, CNS zkratka ve zdravotnictví, senilní atrofie mozku, VUR zkratka ve zdravotnictví, STRD zkratka, oscilometr ve zdravotnictví, bošák, ANS zkratka ve zdravotnictví, baroreflex, vetokracie, AFIS zkratka, hashtag, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, závady a poruchy vývoje řeči, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost a její poznávání, prevence, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, NISZP zkratka ve zdravotnictví, sekty, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Teoretická východiska psychologického poradenství, normy chování pro sociální komunikaci, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Koščo Jozef, Montessoriová Marie, Heidegger, Popper Karl Raimund, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, hlubinná psychologie, pozice a role ve skupinách, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, metoda pozorování v psychologii, implementovat, ABO systém, afunkce, struktura, transuran, TGV, termovize, teorie, teleran, teleonomie, taxonomie, taoizmus, systémologie, systematika, synergetika, sympatikus, stabilizátor, vagotonie, sánkhja, režim, restrukturalizace, reorganizace, reflex, redundance, rating, rajonismus, psychoterapie, premedikace, polyarchie, pinjin, pentatonika, unitarizmus, védánta, operátor, MODS, alfablokátory, RES, atraktor, katecholaminy, dromotropní, stableford, interoperabilita, extrapyramidální, torrent, propriocepce, amygdala, EMS, SMJ, ratio decidendi, verticilióza, volné radikály, klientelismus, kompatibilní, ortofotomapa, právo, aktor, kaukliar, controlling, iatrokracie, zoroastrizmus, woodcraft, vir, videotelefon, oscilátor, nomenklatura, situační prevence kriminality, centralizmus, exciton, etika, ergonomie, enterovirus, emulovat, e-mail, elektroanestezie, DOS, distribuce, demokracie, config, common law, cinemaskop, castrizmus, franchising, carizmus, byrokracie, biodiverzita, autoreprodukce, automatika, autarkie, antiblok systém, angio-, android, amfetamin, alergie, akvapark, aktinoid, fragmentace, gamagrafie, njája, kolaps, monometalizmus, monobanka, modalita, mikrostav, melotézie, management, makrostav, logistika, lanthanoid, langue, kvazičástice, kult, kolonializmus, kód, gaullizmus, kazuistika, kapitalizmus, kapitál, kanton, Internet, interkom, interfejs, hystereze, homotalizmus, homomorfizmus, hegelovství, halogen, hacker, betamimetika, systemická konstelace, extrapyramidové příznaky, neocerebellum, kulturní relativismus, enkapse, infosféra, social network (angl.), deviantní subkultura, karcinoid, motýlí efekt, organofosfáty, homogenní skupina, funkční normalita, Human Resource Information System, dram, Fitnessgram (FG), kalám, CNS, peristaltické čerpadlo, multitasking, Hipokampus, nestrukturované pozorování, strukturované pozorování, holistický přístup, neurotropismus, formální edukace, imunotoxický, neurotoxický, ekvilibrace, familie, teilhardismus, mechatronika, predikční teorie, teres, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), behaviorální inhibiční systém, hydronefróza, blogger, cytoskelet, kesonová nemoc, sklerofyt, persekuce, algoritmické myšlení, ISCN ve zdravotnictví, glosematika, koagulace, heterosexismus, funkční diagnostika, General System Theory (GST), deskripční teorie, Euroguidance, mazeway, konfiguracionismus, gumsa, gumlao, etnosémantika, geocaching, Sapir- Whorfova hypotéza, BATLS / BARTS zkr., ATLS zkr., fenmetrazin, junkční rytmus, GIS (zkratka), tex, sociální a kulturní antropologie, nespecifická primární prevence, kódování, attachement, trubka, inkoherentní myšlení, Bliss-komunikační systém, GNU/Linux, mnemotechnika, markery, interní adaptace, externí adaptace, dominantní hodnoty, makrosociologie, imunodeficit, areion, Pickova choroba, Vánové, biliární, distorze - daňová, eufunkce, time management, slender life, kognitivní dovednosti, semiperiferie, sympodie, sociální mobilita, sociální kontrola, dispozitiv, neuroektoderm, antihistaminika, Ásové, sebekoncepce, synkretická náboženství, partitokracie, hypocaustum, senzorický stres, aureus, clavicula, tutulus, PECS soustava, VOKS soustava, konzultační, antientropický, Bloomova taxonomie, interní motivace, first line management, partokracie, hermeneutický kruh, PT-zkr., sambo, LUCID, eklekticismus, NS zkr., hippocampus, informetrie, etogenetika, junkční, parasympatomimetika, nikotinový receptor, problémová rodina, axiologická edukace, acquis communautaire, multipolární

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » systém psychologických věd
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz