Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kardiakum, dromotropie, hypersplenismus, kandži, socializace osobnosti, Markionismus, celní cent, destalinizace, šejkát, bipartismus, proteobakterie, Learning Management System (LMS), sociální akceptace, zoolingvistika, Half rooming in (angl.), SignWriting (angl.), Affiliate marketing, ius scriptum, corpora mamillaria, funkční decerebrace, karabina, neokorporativismus, homo, lambda kalkul, NFS skr., typografický bod, ab-, axiologické posuny, koagel, geocaching, GPS, endokrinní systém, polytrauma, Windows, kernel, UNIX, BSD, Guillain-Barrého syndrom, Tux, trojjedinost mozku, persona typu C, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, KERS, KDE, Gnome, personální struktura, temperament jako personální složka, Státní kapitalismus, reticulosis, ÚSES zkratka, common rail, Learning Management System (LMS), Cafeteria systém, Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), softshell, deben, kite, škálovatelnost, burnout a jeho fáze, smartphone, dalitové, kedet, bitcoin, transformabilita, autapomorfie, implementovat, fragmentarizace, ABO systém, extrapyramidové příznaky, hydronefróza, behaviorální inhibiční systém, Maslow, racionální psychoterapie, dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová), bootování, dysartrie hypokinetická (extrapyramidová), dysartrie ataktická (cerebelární), neurokognitivní síť, ataktická (cerebelární) dysartrie, blogger, kesonová nemoc, General System Theory (GST), Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Euroguidance, mazeway, gumsa, konfiguracionismus, funkční diagnostika, heterosexismus, persekuce, sklerofyt, algoritmické myšlení, glosematika, koagulace, koherence, komparativní pedagogika, social support system (angl.), second brain, Guilford Joy Paul (1897-1987), cracking, hacking, ISTP, ezak, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Sociální inženýrství, gnu, suportivně orientovaný personální typ, behaviorální neurověda, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), Titchener Edward Bradford (1867-1927), joch, individuální osobnostní potenciál, dysregulace, logogeny, imageny, parasympatolytika, HVAC, ringi, kanban, blackout, neurohumorální, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), spiritus animales, ECTS Label, systém VOKS, rhinencephalon, motivace interní, apelační systém, mezónium, psychologie práce a řízení, schopnosti a dovednosti, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), psychometrika v praxi, Edukometrické didaktické testy, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, rodina a vývoj dětí, zdraví, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, normální novorozeně, normální prenatální vývoj a porod, edukační psychologie, prepubescence, psychologické poradenství na vysokých školách, psychosociální zanedbanost dětí, poradenská pedagogická psychologie, experimentální psychologie, behaviorismus a reflexologie, personalismus a charakterologie, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, perinatální období vývoje, dospívání, sebevzdělávání, psychická traumata ve školství, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, anormativni chovani dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), didaktické testy, sebevýchova, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, edukace hodnot, vyučování, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, novorozenecké období vývoje dítěte, senzitivní osoby s intropunitivitou, bezpečnost práce, komunikace sociální, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, prenatální vývoj a porod, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, stresy a psychická traumata na školách., postoje a vztahy, pozorování, novověká psychologie a pedagogika, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, senzitivita s intropunitivitou, soket, STDERR, POSIX, systemd, UID, GID, syscall, ECTS zkratka ve školství, prosociálnost v chování, Inteoperability (angl, sociální mozek, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, ESP zkratka, HSS zkratka ve zdravotnictví, PID, init, system of values (angl.), handgrip test ve zdravotnictví, instagram, negentropie, carcano, sociální atitudy, detection tools (angl.), systemizujícíí inteligence, runlevel, System V, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, VOKS zkratka, cézaropapizmus, ARAS zkratka ve zdravotnictví, spiritualni bohatství, root, psychoterapie ve zdravotnictví, normality (angl.), afekty a jejich závady a poruchy, psychologické vědy, memoria a její typy, myšlení (kogitace), positions (angl.), Motives (angl.), postoj, memory (angl.), motivation (angl.), osobnost v psychologii, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), motivace osobnosti, substituce jako přizpůsobovací operace, baroreflex, ANS zkratka, vetokracie, AFIS zkratka, status praesens localis, hashtag, bošák, oscilometr ve zdravotnictví, aplikované (užité, senilní atrofie mozku, duševno, normalita statistická, STRD zkratka, VUR zkratka ve zdravotnictví, gumlao, etnosémantika, sympatikus, synergetika, systematika, struktura, stabilizátor, režim, sánkhja, systémologie, taoizmus, termovize, TGV, teorie, teleran, taxonomie, teleonomie, restrukturalizace, reorganizace, pentatonika, pinjin, paradigma, oscilátor, nomenklatura, operátor, platforma, polyarchie, redundance, reflex, rating, rajonismus, premedikace, psychoterapie, transuran, unitarizmus, dopamin, EMS, cytokiny, MODS, volné radikály, ratio decidendi, amygdala, extrapyramidální, bazální ganglia, acetylcholin, dromotropní, stableford, celiakie, interoperabilita, klientelismus, kompatibilní, vir, woodcraft, videotelefon, verticilióza, vagotonie, védánta, zoroastrizmus, iatrokracie, právo, ortofotomapa, intrastat, aktor, controlling, kaukliar, njája, monometalizmus, distribuce, DOS, demokracie, config, cinemaskop, common law, elektroanestezie, e-mail, etika, exciton, ergonomie, entropie, emulovat, enterovirus, centralizmus, castrizmus, amfetamin, android, alergie, akvapark, afunkce, aktinoid, angio-, antiblok systém, byrokracie, carizmus, biodiverzita, autoreprodukce, autarkie, automatika, filozofie, fragmentace, kvazičástice, langue, kult, kolonializmus, kód, kolaps, lanthanoid, logistika, modalita, monobanka, mikrostav, melotézie, makrostav, management, kazuistika, kapitalizmus, halogen, hegelovství, hacker, gaullizmus, franchising, gamagrafie, homomorfizmus, homotalizmus, kanton, kapitál, Internet, interkom, hystereze, interfejs, parasympatický, extrapyramidový, ekvilibrace, neurotoxický, familie, teilhardismus, teres, tex, imunotoxický, Gilbertova nemoc (Gilbertův syndrom), nestrukturované pozorování, Hipokampus, strukturované pozorování, holistický přístup, formální edukace, neurotropismus, sociální a kulturní antropologie, synkretická náboženství, Bloomova taxonomie, antientropický, interní motivace, first line management, partitokracie, partokracie, konzultační, VOKS soustava, senzorický stres, hypocaustum, aureus, clavicula, PECS soustava, tutulus, multitasking, kalám, deskripční teorie, GIS (zkratka), predikční teorie, CNS, kulturní relativismus, mechatronika, junkční rytmus, fenmetrazin, geocaching, geomatika, Sapir- Whorfova hypotéza, HEICS zkr., ATLS zkr., BATLS / BARTS zkr., enkapse, infosféra, Human Resource Information System, funkční normalita, dram, Quickův test, neocerebellum, Fitnessgram (FG), homogenní skupina, organofosfáty, OEM, social network (angl.), deviantní subkultura, karcinoid, dysmenorhea, motýlí efekt, hermeneutický kruh, komunitární právo, semiperiferie, kognitivní dovednosti, sympodie, superantigen, sociální mobilita, EBV, slender life, time management, kódování, areion, Pickova choroba, biliární, eufunkce, distorze - daňová, sociální kontrola, dispozitiv, betablokátory, alfablokátory, RES, atraktor, katecholaminy, neurotransmiter, betamimetika, situační prevence kriminality, vzruch, neuroektoderm, antihistaminika, inhibitory, systemická konstelace, nespecifická primární prevence, imunodeficit, makrosociologie, antagonista, junkční, parasympatomimetika, nikotinový receptor, axiologická edukace, problémová rodina, opus perfektum, etogenetika, LUCID, sambo, eklekticismus, NS zkr., informetrie, hippocampus, acquis communautaire, PT-zkr., mnemotechnika, GNU/Linux, markery, interní adaptace, dominantní hodnoty, externí adaptace, Bliss-komunikační systém, inkoherentní myšlení, sebekoncepce, APTT (zkr.), Vánové, Ásové, trubka, attachement, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou -- autor: Heath Joseph, Potter Andrew
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
The Healing Self: Supercharge your immune system and stay well for life -- autor: Deepak Chopra, Rudolph E. Tanzi
Systém Jóga v denním životě -- autor: Mahéšvaránanda Paramahansa svámí

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » syscall, system call, systémové volání
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz