Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

socializace osobnosti, kandži, celní cent, Markionismus, Affiliate marketing, SignWriting (angl.), kardiakum, dromotropie, zoolingvistika, Half rooming in (angl.), šejkát, destalinizace, hypersplenismus, ab-, typografický bod, funkční decerebrace, ius scriptum, karabina, homo, transformabilita, neokorporativismus, corpora mamillaria, lambda kalkul, koagel, axiologické posuny, GPS, geocaching, NFS skr., Pesso Boyden System Psychomotor Therapy (PBSP), sociální akceptace, reticulosis, Státní kapitalismus, škálovatelnost, smartphone, bitcoin, dalitové, Guillain-Barrého syndrom, Tux, kernel, trojjedinost mozku, Windows, UNIX, BSD, kedet, kite, proteobakterie, endokrinní systém, bipartismus, Learning Content Management System (LCMS), Learning Management System (LMS), polytrauma, softshell, common rail, deben, ÚSES zkratka, Learning Management System (LMS), Cafeteria systém, autapomorfie, gnu, extrapyramidové příznaky, ABO systém, behaviorální inhibiční systém, hydronefróza, cytoskelet, blogger, ARES, implementovat, neurokognitivní síť, ataktická (cerebelární) dysartrie, racionální psychoterapie, Maslow, fragmentarizace, kesonová nemoc, sklerofyt, General System Theory (GST), Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Euroguidance, mazeway, gumsa, konfiguracionismus, funkční diagnostika, heterosexismus, algoritmické myšlení, persekuce, ISCN ve zdravotnictví, glosematika, koagulace, dysartrie ataktická (cerebelární), bootování, ezak, hacking, ISTP, individuální osobnostní potenciál, spiritus animales, dysregulace, cracking, second brain, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), behaviorální neurověda, joch, Sociální inženýrství, Guilford Joy Paul (1897-1987), ECTS Label, systém VOKS, kanban, HVAC, ringi, social support system (angl.), komparativní pedagogika, parasympatolytika, logogeny, rhinencephalon, motivace interní, neurohumorální, blackout, imageny, GSM, Gnome, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Montessoriová Marie, Koščo Jozef, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, NISZP zkratka ve zdravotnictví, sekty, výchova tvořivosti, Heidegger, Popper Karl Raimund, biologické formativní vlivy, normy chování pro sociální komunikaci, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, metoda pozorování v psychologii, pracovní a osobní hodnocení, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, pozice a role ve skupinách, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, schopnosti a nadání, Famile a persona, HSSP zkratka ve zdravotnictví, zájmy, interakce, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, prevence, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, GID, systemd, UID, PID, System V, init, POSIX, syscall, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, sociální mozek, HSS zkratka ve zdravotnictví, ESP zkratka, ECTS zkratka ve školství, runlevel, VOKS zkratka, carcano, negentropie, mezónium, apelační systém, KDE, KERS, instagram, system of values (angl.), cézaropapizmus, ARAS zkratka ve zdravotnictví, systemizujícíí inteligence, detection tools (angl.), handgrip test ve zdravotnictví, Inteoperability (angl, spiritualni bohatství, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, VNS zkratka ve zdravotnictví, extropie, nervous system plasticity (angl.), deontologická etika, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, PCH zkratka ve zdravotnictví, CNS zkratka ve zdravotnictví, AFIS zkratka, vetokracie, hashtag, status praesens localis, root, baroreflex, ANS zkratka ve zdravotnictví, VUR zkratka ve zdravotnictví, senilní atrofie mozku, STRD zkratka, oscilometr ve zdravotnictví, bošák, gumlao, etnosémantika, stabilizátor, struktura, sánkhja, režim, reorganizace, restrukturalizace, sympatikus, synergetika, taxonomie, teleonomie, taoizmus, systémologie, systematika, reflex, redundance, operátor, oscilátor, nomenklatura, njája, monobanka, monometalizmus, pentatonika, pinjin, rajonismus, rating, psychoterapie, premedikace, polyarchie, teleran, teorie, klientelismus, volné radikály, kompatibilní, ortofotomapa, aktor, právo, ratio decidendi, MODS, propriocepce, torrent, amygdala, EMS, SMJ, kaukliar, controlling, unitarizmus, vagotonie, transuran, TGV, termovize, védánta, verticilióza, zoroastrizmus, iatrokracie, woodcraft, vir, videotelefon, modalita, mikrostav, demokracie, distribuce, config, common law, centralizmus, cinemaskop, DOS, elektroanestezie, ergonomie, etika, enterovirus, emulovat, e-mail, castrizmus, carizmus, amfetamin, android, alergie, akvapark, afunkce, aktinoid, angio-, antiblok systém, biodiverzita, byrokracie, autoreprodukce, automatika, autarkie, exciton, fragmentace, kolonializmus, kult, kolaps, kód, kapitalizmus, kazuistika, kvazičástice, langue, management, melotézie, makrostav, logistika, lanthanoid, kapitál, kanton, hacker, halogen, gaullizmus, gamagrafie, franchising, hegelovství, homomorfizmus, interkom, Internet, interfejs, hystereze, homotalizmus, extrapyramidální, interoperabilita, familie, ekvilibrace, teilhardismus, tex, sociální a kulturní antropologie, teres, neurotoxický, imunotoxický, strukturované pozorování, nestrukturované pozorování, holistický přístup, neurotropismus, formální edukace, synkretická náboženství, hypocaustum, Bloomova taxonomie, antientropický, interní motivace, first line management, partitokracie, partokracie, konzultační, VOKS soustava, aureus, senzorický stres, clavicula, tutulus, PECS soustava, Hipokampus, multitasking, predikční teorie, deskripční teorie, CNS, mechatronika, enkapse, kulturní relativismus, GIS (zkratka), junkční rytmus, Sapir- Whorfova hypotéza, geocaching, BATLS / BARTS zkr., ATLS zkr., fenmetrazin, infosféra, social network (angl.), Fitnessgram (FG), dram, neocerebellum, kalám, peristaltické čerpadlo, Human Resource Information System, funkční normalita, karcinoid, deviantní subkultura, motýlí efekt, organofosfáty, homogenní skupina, hermeneutický kruh, komunitární právo, kognitivní dovednosti, slender life, semiperiferie, sympodie, sociální kontrola, sociální mobilita, time management, eufunkce, kódování, areion, Pickova choroba, biliární, distorze - daňová, dispozitiv, neuroektoderm, katecholaminy, atraktor, acetylcholin, dromotropní, stableford, RES, alfablokátory, nespecifická primární prevence, antihistaminika, systemická konstelace, situační prevence kriminality, betamimetika, imunodeficit, makrosociologie, parasympatomimetika, junkční, nikotinový receptor, problémová rodina, acquis communautaire, axiologická edukace, etogenetika, informetrie, LUCID, sambo, eklekticismus, NS zkr., hippocampus, PT-zkr., sebekoncepce, markery, mnemotechnika, interní adaptace, externí adaptace, dominantní hodnoty, GNU/Linux, Bliss-komunikační systém, Ásové, Vánové, attachement, trubka, inkoherentní myšlení, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou -- autor: Heath Joseph, Potter Andrew
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
Politický systém České republiky -- autor: Vodička, Karel, Cabada, Ladislav
Drak a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka, nouzové vybavení - vrtulník -- autor: Petrásek, kolektiv

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » systém psychologických věd
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz