Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

smartphone, škálovatelnost, dalitové, bitcoin, kite, kedet, reticulosis, Státní kapitalismus, Windows, kernel, UNIX, BSD, Guillain-Barrého syndrom, Tux, deben, common rail, Learning Management System (LMS), Learning Content Management System (LCMS), sociální akceptace, Pesso Boyden System Psychomotor Therapy (PBSP), zoolingvistika, Half rooming in (angl.), bipartismus, proteobakterie, Learning Management System (LMS), ÚSES zkratka, Cafeteria systém, softshell, endokrinní systém, polytrauma, trojjedinost mozku, GSM, GID, systemd, UID, PID, System V, init, POSIX, syscall, sociální mozek, Inteoperability (angl, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, HSS zkratka ve zdravotnictví, ECTS zkratka ve školství, ESP zkratka, runlevel, VOKS zkratka, mezónium, carcano, apelační systém, KERS, Gnome, KDE, negentropie, instagram, cézaropapizmus, ARAS zkratka ve zdravotnictví, systemizujícíí inteligence, detection tools (angl.), system of values (angl.), handgrip test ve zdravotnictví, šejkát, destalinizace, motivace interní, systém VOKS, rhinencephalon, neurohumorální, imageny, blackout, ECTS Label, spiritus animales, hacking, cracking, ezak, ISTP, dysregulace, individuální osobnostní potenciál, logogeny, parasympatolytika, racionální psychoterapie, neurokognitivní síť, Maslow, fragmentarizace, ARES, implementovat, ataktická (cerebelární) dysartrie, dysartrie ataktická (cerebelární), kanban, HVAC, ringi, social support system (angl.), bootování, komparativní pedagogika, second brain, Guilford Joy Paul (1897-1987), ab-, Affiliate marketing, typografický bod, axiologické posuny, GPS, koagel, SignWriting (angl.), Markionismus, dromotropie, hypersplenismus, kardiakum, kandži, celní cent, socializace osobnosti, geocaching, NFS skr., gnu, autapomorfie, behaviorální neurověda, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), Sociální inženýrství, joch, transformabilita, neokorporativismus, corpora mamillaria, lambda kalkul, ius scriptum, funkční decerebrace, homo, karabina, spiritualni bohatství, root, schopnosti a nadání, Famile a persona, HSSP zkratka ve zdravotnictví, zájmy, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, kreativní a talentované osoby, PNS zkratka ve zdravotnictví, ENS zkratka ve fyziologii, pracovní motivace a stimulace, reflexní oblouk, tygří mozek, edukativní, konektivita mozku, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, normalita a psychické zdraví, myšlení v pracovním procesu, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychotické příznaky, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), management práce, ameša spenta, typy inteligence podle H.Gardnera, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, prosociální a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, IZS zkratka ve zdravotnictví, Základní vrstvy lidského mozku, inženýrská psychologie, talenty a jejich třídění, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, autonomní nervový systém, výkonnost lidské paměti, hodnotové orientace (typy), psychologická charakteristika žáků a žákyň, osobnost a jeji poznavani, myšlení a kreativita, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, závady a poruchy vývoje řeči, osobnost a její poznávání, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, VNS zkratka ve zdravotnictví, akademické stresy, Úvod do sociální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, extropie, deontologická etika, baroreflex, ANS zkratka ve zdravotnictví, vetokracie, AFIS zkratka, status praesens localis, hashtag, bošák, oscilometr ve zdravotnictví, PCH zkratka ve zdravotnictví, nervous system plasticity (angl.), CNS zkratka ve zdravotnictví, senilní atrofie mozku, STRD zkratka, VUR zkratka ve zdravotnictví, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, výchova tvořivosti, sekty, nadané a tvořivé osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, NISZP zkratka ve zdravotnictví, charakter a jeho utváření, formování chování a prožívání, prevence, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, osobnost učitelů, osobnost dítěte, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, metoda pozorování v psychologii, biologické formativní vlivy, normy chování pro sociální komunikaci, pozice a role ve skupinách, hlubinná psychologie, Montessoriová Marie, Koščo Jozef, Heidegger, Popper Karl Raimund, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, ABO systém, extrapyramidové příznaky, taoizmus, taxonomie, systémologie, systematika, sympatikus, synergetika, teleonomie, teleran, unitarizmus, vagotonie, transuran, TGV, teorie, termovize, struktura, stabilizátor, premedikace, psychoterapie, polyarchie, pinjin, oscilátor, pentatonika, rajonismus, rating, režim, sánkhja, restrukturalizace, reorganizace, redundance, reflex, védánta, verticilióza, extrapyramidální, interoperabilita, torrent, propriocepce, EMS, amygdala, stableford, dromotropní, alfablokátory, betamimetika, RES, atraktor, acetylcholin, katecholaminy, SMJ, MODS, iatrokracie, controlling, zoroastrizmus, woodcraft, videotelefon, vir, kaukliar, aktor, volné radikály, ratio decidendi, klientelismus, kompatibilní, právo, ortofotomapa, operátor, nomenklatura, distribuce, DOS, demokracie, config, cinemaskop, common law, elektroanestezie, e-mail, exciton, fragmentace, etika, ergonomie, emulovat, enterovirus, centralizmus, castrizmus, amfetamin, android, alergie, akvapark, afunkce, aktinoid, angio-, antiblok systém, byrokracie, carizmus, biodiverzita, autoreprodukce, autarkie, automatika, franchising, gamagrafie, lanthanoid, logistika, langue, kvazičástice, kolonializmus, kult, makrostav, management, monometalizmus, njája, monobanka, modalita, melotézie, mikrostav, kolaps, kód, homomorfizmus, homotalizmus, hegelovství, halogen, gaullizmus, hacker, hystereze, interfejs, kapitalizmus, kazuistika, kapitál, kanton, interkom, Internet, situační prevence kriminality, systemická konstelace, funkční normalita, homogenní skupina, Human Resource Information System, dram, neocerebellum, Fitnessgram (FG), organofosfáty, motýlí efekt, enkapse, kulturní relativismus, infosféra, social network (angl.), karcinoid, deviantní subkultura, kalám, peristaltické čerpadlo, ekvilibrace, neurotoxický, familie, teilhardismus, teres, tex, imunotoxický, formální edukace, Hipokampus, multitasking, nestrukturované pozorování, strukturované pozorování, neurotropismus, holistický přístup, mechatronika, CNS, glosematika, ISCN ve zdravotnictví, koagulace, heterosexismus, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), funkční diagnostika, algoritmické myšlení, persekuce, hydronefróza, behaviorální inhibiční systém, blogger, cytoskelet, sklerofyt, kesonová nemoc, General System Theory (GST), Euroguidance, fenmetrazin, ATLS zkr., junkční rytmus, GIS (zkratka), predikční teorie, deskripční teorie, BATLS / BARTS zkr., Sapir- Whorfova hypotéza, konfiguracionismus, mazeway, gumsa, gumlao, geocaching, etnosémantika, sociální a kulturní antropologie, synkretická náboženství, externí adaptace, interní adaptace, dominantní hodnoty, makrosociologie, areion, imunodeficit, markery, mnemotechnika, attachement, Ásové, trubka, inkoherentní myšlení, GNU/Linux, Bliss-komunikační systém, kódování, Pickova choroba, sociální kontrola, sociální mobilita, dispozitiv, neuroektoderm, nespecifická primární prevence, antihistaminika, sympodie, semiperiferie, distorze - daňová, biliární, eufunkce, time management, kognitivní dovednosti, slender life, Vánové, sebekoncepce, Bloomova taxonomie, antientropický, interní motivace, first line management, partitokracie, partokracie, konzultační, VOKS soustava, senzorický stres, hypocaustum, aureus, clavicula, PECS soustava, tutulus, hermeneutický kruh, sambo, nikotinový receptor, parasympatomimetika, problémová rodina, axiologická edukace, PT-zkr., acquis communautaire, junkční, etogenetika, eklekticismus, LUCID, NS zkr., hippocampus, informetrie, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
The Healing Self : Supercharge your immune system and stay well for life -- autor: Chopra Deepak
Politický systém České republiky -- autor: Vodička, Karel, Cabada, Ladislav
Drak a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka, nouzové vybavení - vrtulník -- autor: Petrásek, kolektiv

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » systém psychologických věd
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz