Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Guillain-Barrého syndrom, Tux, BSD, Státní kapitalismus, reticulosis, smartphone, škálovatelnost, UNIX, Windows, KDE, KERS, Gnome, GSM, kernel, trojjedinost mozku, dalitové, bitcoin, endokrinní systém, polytrauma, proteobakterie, bipartismus, Learning Management System (LMS), Learning Content Management System (LCMS), softshell, Cafeteria systém, kite, kedet, deben, common rail, Learning Management System (LMS), ÚSES zkratka, apelační systém, mezónium, ESP zkratka, HSS zkratka ve zdravotnictví, ECTS zkratka ve školství, syscall, systemd, POSIX, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, sociální mozek, hashtag, AFIS zkratka, status praesens localis, root, Inteoperability (angl, spiritualni bohatství, GID, UID, handgrip test ve zdravotnictví, detection tools (angl.), system of values (angl.), instagram, carcano, negentropie, systemizujícíí inteligence, cézaropapizmus, init, PID, System V, runlevel, ARAS zkratka ve zdravotnictví, VOKS zkratka, sociální akceptace, Pesso Boyden System Psychomotor Therapy (PBSP), spiritus animales, dysregulace, individuální osobnostní potenciál, ECTS Label, systém VOKS, rhinencephalon, motivace interní, ISTP, ezak, Sociální inženýrství, joch, Guilford Joy Paul (1897-1987), second brain, hacking, cracking, neurohumorální, blackout, dysartrie ataktická (cerebelární), bootování, ataktická (cerebelární) dysartrie, neurokognitivní síť, Maslow, racionální psychoterapie, komparativní pedagogika, social support system (angl.), logogeny, imageny, parasympatolytika, HVAC, ringi, kanban, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), behaviorální neurověda, celní cent, socializace osobnosti, Markionismus, SignWriting (angl.), ab-, Affiliate marketing, kandži, kardiakum, zoolingvistika, Half rooming in (angl.), šejkát, destalinizace, dromotropie, hypersplenismus, typografický bod, axiologické posuny, homo, karabina, neokorporativismus, transformabilita, gnu, autapomorfie, funkční decerebrace, ius scriptum, GPS, koagel, geocaching, NFS skr., corpora mamillaria, lambda kalkul, vetokracie, baroreflex, reflexní oblouk, ENS zkratka ve fyziologii, pracovní motivace a stimulace, tygří mozek, konektivita mozku, PNS zkratka ve zdravotnictví, edukativní, normalita a psychické zdraví, myšlení v pracovním procesu, IZS zkratka ve zdravotnictví, Základní vrstvy lidského mozku, inženýrská psychologie, talenty a jejich třídění, tvořiví a talentovaní lidé, intrapunitivita, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, afekty člověka a jejich zvládání, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, HSSP zkratka ve zdravotnictví, schopnosti a nadání, zájmy, interakce, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, autonomní nervový systém, výkonnost lidské paměti, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychotické příznaky, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, psychologické poradenství ve školství, osobnost submisivní a intropunitivní, Úvod do patopsychologie, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), studijní a profesní poradenství, nikotinismus jako závislost, edukativní a sociální zanedbanost, osobnost a jeji poznavani, pracovní prostředí a psychosomatika, myšlení a kreativita, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, Výkonnost a kariéra, hodnotové orientace (typy), prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Styly a strategie vyučování a učení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Normální a zdravá osobnost, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, metoda pozorování v psychologii, pracovní a osobní hodnocení, normy chování pro sociální komunikaci, biologické formativní vlivy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, VUR zkratka ve zdravotnictví, senilní atrofie mozku, STRD zkratka, oscilometr ve zdravotnictví, ANS zkratka ve zdravotnictví, bošák, CNS zkratka ve zdravotnictví, PCH zkratka ve zdravotnictví, akademické stresy, teorie vývoje a utváření osobnosti, VNS zkratka ve zdravotnictví, extropie, nervous system plasticity (angl.), deontologická etika, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, charakter a jeho utváření, kulturní znevýhodnění, prevence, osobnost a její poznávání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, NISZP zkratka ve zdravotnictví, sekty, Heidegger, Montessoriová Marie, Popper Karl Raimund, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, pozice a role ve skupinách, hlubinná psychologie, Koščo Jozef, osobnost dítěte, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost učitelů, Teoretická východiska psychologického poradenství, fragmentarizace, implementovat, taxonomie, teleonomie, teleran, taoizmus, systémologie, synergetika, systematika, teorie, termovize, védánta, verticilióza, vagotonie, unitarizmus, TGV, transuran, sympatikus, struktura, psychoterapie, rajonismus, premedikace, polyarchie, pentatonika, pinjin, rating, redundance, sánkhja, stabilizátor, režim, restrukturalizace, reflex, reorganizace, videotelefon, vir, stableford, dromotropní, interoperabilita, extrapyramidální, propriocepce, torrent, acetylcholin, katecholaminy, situační prevence kriminality, systemická konstelace, betamimetika, alfablokátory, atraktor, RES, amygdala, EMS, kaukliar, aktor, controlling, iatrokracie, woodcraft, zoroastrizmus, právo, ortofotomapa, MODS, SMJ, ratio decidendi, volné radikály, kompatibilní, klientelismus, oscilátor, operátor, distribuce, DOS, elektroanestezie, demokracie, config, cinemaskop, common law, e-mail, emulovat, fragmentace, franchising, exciton, etika, enterovirus, ergonomie, centralizmus, castrizmus, amfetamin, android, alergie, akvapark, afunkce, aktinoid, angio-, antiblok systém, byrokracie, carizmus, biodiverzita, autoreprodukce, autarkie, automatika, gamagrafie, gaullizmus, logistika, makrostav, lanthanoid, langue, kult, kvazičástice, management, melotézie, njája, nomenklatura, monometalizmus, monobanka, mikrostav, modalita, kolonializmus, kolaps, homotalizmus, hystereze, homomorfizmus, hegelovství, hacker, halogen, interfejs, interkom, kazuistika, kód, kapitalizmus, kapitál, Internet, kanton, nespecifická primární prevence, antihistaminika, organofosfáty, motýlí efekt, karcinoid, homogenní skupina, funkční normalita, dram, Human Resource Information System, deviantní subkultura, social network (angl.), CNS, predikční teorie, mechatronika, kulturní relativismus, infosféra, enkapse, Fitnessgram (FG), neocerebellum, imunotoxický, formální edukace, neurotoxický, ekvilibrace, teilhardismus, familie, neurotropismus, holistický přístup, peristaltické čerpadlo, kalám, multitasking, Hipokampus, strukturované pozorování, nestrukturované pozorování, deskripční teorie, GIS (zkratka), persekuce, sklerofyt, algoritmické myšlení, ISCN ve zdravotnictví, koagulace, glosematika, kesonová nemoc, cytoskelet, ABO systém, ARES, extrapyramidové příznaky, behaviorální inhibiční systém, blogger, hydronefróza, heterosexismus, funkční diagnostika, Sapir- Whorfova hypotéza, geocaching, BATLS / BARTS zkr., ATLS zkr., junkční rytmus, fenmetrazin, etnosémantika, gumlao, General System Theory (GST), Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Euroguidance, mazeway, gumsa, konfiguracionismus, tex, teres, markery, mnemotechnika, interní adaptace, externí adaptace, makrosociologie, dominantní hodnoty, GNU/Linux, Bliss-komunikační systém, Vánové, sebekoncepce, Ásové, attachement, inkoherentní myšlení, trubka, imunodeficit, areion, sympodie, semiperiferie, sociální mobilita, sociální kontrola, neuroektoderm, dispozitiv, kognitivní dovednosti, slender life, Pickova choroba, kódování, biliární, distorze - daňová, time management, eufunkce, PT-zkr., acquis communautaire, konzultační, VOKS soustava, antientropický, Bloomova taxonomie, first line management, interní motivace, PECS soustava, tutulus, synkretická náboženství, sociální a kulturní antropologie, hypocaustum, senzorický stres, clavicula, aureus, partokracie, partitokracie, junkční, etogenetika, parasympatomimetika, nikotinový receptor, axiologická edukace, problémová rodina, informetrie, hippocampus, komunitární právo, hermeneutický kruh, sambo, LUCID, NS zkr., eklekticismus, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
Politický systém České republiky -- autor: Vodička, Karel, Cabada, Ladislav
Drak a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka, nouzové vybavení - vrtulník -- autor: Petrásek, kolektiv
Integrovaný záchranný systém -- autor: Šenovský Michail, Adamec Vilém, Hanuška Zdeněk

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » systém psychologických věd
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz