Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

karabina, funkční decerebrace, homo, neokorporativismus, transformabilita, ius scriptum, corpora mamillaria, GPS, koagel, geocaching, NFS skr., lambda kalkul, autapomorfie, gnu, ezak, hacking, ISTP, individuální osobnostní potenciál, dysregulace, cracking, second brain, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), behaviorální neurověda, joch, Sociální inženýrství, Guilford Joy Paul (1897-1987), axiologické posuny, typografický bod, Learning Content Management System (LCMS), bipartismus, Learning Management System (LMS), sociální akceptace, Pesso Boyden System Psychomotor Therapy (PBSP), proteobakterie, endokrinní systém, Learning Management System (LMS), ÚSES zkratka, Cafeteria systém, softshell, polytrauma, Half rooming in (angl.), zoolingvistika, Markionismus, celní cent, SignWriting (angl.), Affiliate marketing, ab-, socializace osobnosti, kandži, destalinizace, šejkát, hypersplenismus, dromotropie, kardiakum, spiritus animales, ECTS Label, funkční diagnostika, heterosexismus, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), Euroguidance, koagulace, glosematika, sklerofyt, kesonová nemoc, persekuce, algoritmické myšlení, ISCN ve zdravotnictví, mazeway, konfiguracionismus, junkční rytmus, fenmetrazin, GIS (zkratka), deskripční teorie, predikční teorie, ATLS zkr., BATLS / BARTS zkr., gumlao, gumsa, etnosémantika, geocaching, Sapir- Whorfova hypotéza, cytoskelet, blogger, HVAC, parasympatolytika, kanban, ringi, social support system (angl.), logogeny, imageny, motivace interní, systém VOKS, rhinencephalon, neurohumorální, blackout, komparativní pedagogika, bootování, ABO systém, ARES, extrapyramidové příznaky, behaviorální inhibiční systém, hydronefróza, implementovat, fragmentarizace, ataktická (cerebelární) dysartrie, dysartrie ataktická (cerebelární), neurokognitivní síť, racionální psychoterapie, Maslow, common rail, deben, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, biologické formativní vlivy, normy chování pro sociální komunikaci, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, CNS zkratka ve zdravotnictví, PCH zkratka ve zdravotnictví, senilní atrofie mozku, VUR zkratka ve zdravotnictví, STRD zkratka, nervous system plasticity (angl.), deontologická etika, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, akademické stresy, VNS zkratka ve zdravotnictví, extropie, metoda pozorování v psychologii, pracovní a osobní hodnocení, NISZP zkratka ve zdravotnictví, charakter a jeho utváření, sekty, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, etika a estetika ve společnosti, prevence, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, pozice a role ve skupinách, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, Popper Karl Raimund, Heidegger, osobnost učitelů, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost dítěte, Koščo Jozef, Montessoriová Marie, oscilometr ve zdravotnictví, bošák, KDE, KERS, Gnome, GSM, trojjedinost mozku, apelační systém, mezónium, system of values (angl.), handgrip test ve zdravotnictví, instagram, negentropie, carcano, kernel, Windows, dalitové, smartphone, bitcoin, kedet, kite, škálovatelnost, reticulosis, BSD, UNIX, Tux, Guillain-Barrého syndrom, Státní kapitalismus, detection tools (angl.), systemizujícíí inteligence, Inteoperability (angl, spiritualni bohatství, sociální mozek, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, HSS zkratka ve zdravotnictví, root, status praesens localis, baroreflex, ANS zkratka ve zdravotnictví, vetokracie, AFIS zkratka, hashtag, ESP zkratka, ECTS zkratka ve školství, runlevel, System V, VOKS zkratka, ARAS zkratka ve zdravotnictví, cézaropapizmus, init, PID, POSIX, syscall, systemd, GID, UID, CNS, mechatronika, reflex, reorganizace, redundance, rating, rajonismus, restrukturalizace, režim, sympatikus, synergetika, struktura, stabilizátor, sánkhja, psychoterapie, premedikace, monobanka, monometalizmus, modalita, mikrostav, melotézie, njája, nomenklatura, pinjin, polyarchie, pentatonika, oscilátor, operátor, systematika, systémologie, controlling, kaukliar, iatrokracie, zoroastrizmus, woodcraft, aktor, právo, volné radikály, ratio decidendi, klientelismus, kompatibilní, ortofotomapa, vir, videotelefon, teleran, teorie, teleonomie, taxonomie, taoizmus, termovize, TGV, védánta, verticilióza, vagotonie, unitarizmus, transuran, management, makrostav, common law, config, cinemaskop, centralizmus, castrizmus, demokracie, distribuce, emulovat, enterovirus, e-mail, elektroanestezie, DOS, carizmus, byrokracie, alergie, amfetamin, akvapark, aktinoid, afunkce, android, angio-, autoreprodukce, biodiverzita, automatika, autarkie, antiblok systém, ergonomie, etika, kazuistika, kód, kapitalizmus, kapitál, kanton, kolaps, kolonializmus, lanthanoid, logistika, langue, kvazičástice, kult, Internet, interkom, gamagrafie, gaullizmus, franchising, fragmentace, exciton, hacker, halogen, hystereze, interfejs, homotalizmus, homomorfizmus, hegelovství, MODS, SMJ, tutulus, clavicula, PECS soustava, VOKS soustava, konzultační, aureus, senzorický stres, teres, tex, sociální a kulturní antropologie, synkretická náboženství, hypocaustum, antientropický, Bloomova taxonomie, eklekticismus, LUCID, NS zkr., hippocampus, informetrie, sambo, komunitární právo, first line management, interní motivace, partokracie, partitokracie, hermeneutický kruh, teilhardismus, familie, homogenní skupina, organofosfáty, funkční normalita, Human Resource Information System, dram, motýlí efekt, karcinoid, enkapse, kulturní relativismus, infosféra, social network (angl.), deviantní subkultura, Fitnessgram (FG), neocerebellum, formální edukace, neurotropismus, imunotoxický, neurotoxický, ekvilibrace, holistický přístup, strukturované pozorování, peristaltické čerpadlo, kalám, multitasking, Hipokampus, nestrukturované pozorování, etogenetika, junkční, neuroektoderm, dispozitiv, antihistaminika, nespecifická primární prevence, systemická konstelace, sociální kontrola, sociální mobilita, slender life, time management, kognitivní dovednosti, semiperiferie, sympodie, situační prevence kriminality, betamimetika, extrapyramidální, interoperabilita, torrent, amygdala, EMS, stableford, dromotropní, RES, alfablokátory, atraktor, katecholaminy, acetylcholin, eufunkce, distorze - daňová, Ásové, Vánové, attachement, trubka, inkoherentní myšlení, sebekoncepce, PT-zkr., nikotinový receptor, parasympatomimetika, problémová rodina, axiologická edukace, acquis communautaire, Bliss-komunikační systém, GNU/Linux, areion, imunodeficit, kódování, Pickova choroba, biliární, makrosociologie, dominantní hodnoty, mnemotechnika, markery, interní adaptace, externí adaptace, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou -- autor: Heath Joseph, Potter Andrew
Systém Diabla -- autor: Kvalténi Roman
Tělo východu mysl západu -- autor: Judith Anodea
Politický systém České republiky -- autor: Vodička, Karel, Cabada, Ladislav

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » systém psychologických věd
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz