Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

parasympatolytika, logogeny, HVAC, kanban, ringi, imageny, blackout, systém VOKS, ECTS Label, motivace interní, rhinencephalon, neurohumorální, social support system (angl.), komparativní pedagogika, fragmentarizace, Maslow, implementovat, ABO systém, extrapyramidové příznaky, racionální psychoterapie, neurokognitivní síť, dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová), bootování, dysartrie hypokinetická (extrapyramidová), dysartrie ataktická (cerebelární), ataktická (cerebelární) dysartrie, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), spiritus animales, autapomorfie, transformabilita, suportivně orientovaný personální typ, gnu, behaviorální neurověda, neokorporativismus, homo, corpora mamillaria, lambda kalkul, ius scriptum, funkční decerebrace, karabina, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), joch, ezak, hacking, ISTP, individuální osobnostní potenciál, dysregulace, cracking, second brain, Titchener Edward Bradford (1867-1927), Sociální inženýrství, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Guilford Joy Paul (1897-1987), behaviorální inhibiční systém, hydronefróza, OEM, social network (angl.), deviantní subkultura, karcinoid, motýlí efekt, infosféra, enkapse, predikční teorie, deskripční teorie, CNS, mechatronika, kulturní relativismus, dysmenorhea, organofosfáty, multitasking, kalám, Hipokampus, nestrukturované pozorování, strukturované pozorování, neocerebellum, Fitnessgram (FG), funkční normalita, homogenní skupina, Human Resource Information System, dram, Quickův test, GIS (zkratka), junkční rytmus, heterosexismus, koagulace, funkční diagnostika, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), General System Theory (GST), koherence, glosematika, kesonová nemoc, blogger, sklerofyt, persekuce, algoritmické myšlení, Euroguidance, mazeway, HEICS zkr., Sapir- Whorfova hypotéza, BATLS / BARTS zkr., ATLS zkr., fenmetrazin, geocaching, geomatika, konfiguracionismus, gumsa, gumlao, etnosémantika, NFS skr., geocaching, UID, GID, PID, init, System V, systemd, POSIX, ECTS zkratka ve školství, ESP zkratka, syscall, STDERR, soket, runlevel, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, negentropie, instagram, sociální atitudy, carcano, mezónium, system of values (angl.), handgrip test ve zdravotnictví, ARAS zkratka ve zdravotnictví, VOKS zkratka, cézaropapizmus, systemizujícíí inteligence, detection tools (angl.), HSS zkratka ve zdravotnictví, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, duševno, aplikované (užité, normalita statistická, VUR zkratka ve zdravotnictví, STRD zkratka, senilní atrofie mozku, substituce jako přizpůsobovací operace, psychologické vědy, afekty a jejich závady a poruchy, myšlení (kogitace), memoria a její typy, motivace osobnosti, oscilometr ve zdravotnictví, bošák, spiritualni bohatství, root, Inteoperability (angl, prosociálnost v chování, sociální mozek, status praesens localis, hashtag, ANS zkratka, baroreflex, vetokracie, AFIS zkratka, apelační systém, KERS, Half rooming in (angl.), sociální akceptace, zoolingvistika, šejkát, destalinizace, Learning Management System (LMS), bipartismus, Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), softshell, polytrauma, endokrinní systém, proteobakterie, hypersplenismus, dromotropie, typografický bod, ab-, axiologické posuny, koagel, GPS, Affiliate marketing, SignWriting (angl.), kandži, kardiakum, socializace osobnosti, celní cent, Markionismus, Cafeteria systém, Learning Management System (LMS), Windows, kernel, UNIX, BSD, Tux, trojjedinost mozku, persona typu C, KDE, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, Gnome, temperament jako personální složka, personální struktura, Guillain-Barrého syndrom, Státní kapitalismus, kite, kedet, deben, common rail, ÚSES zkratka, bitcoin, dalitové, reticulosis, burnout a jeho fáze, škálovatelnost, smartphone, holistický přístup, neurotropismus, premedikace, psychoterapie, polyarchie, platforma, pinjin, rajonismus, rating, restrukturalizace, režim, reorganizace, reflex, redundance, pentatonika, paradigma, melotézie, mikrostav, management, makrostav, logistika, modalita, monobanka, operátor, oscilátor, nomenklatura, njája, monometalizmus, sánkhja, stabilizátor, verticilióza, videotelefon, védánta, vagotonie, unitarizmus, vir, woodcraft, kaukliar, aktor, controlling, iatrokracie, zoroastrizmus, transuran, TGV, systematika, systémologie, synergetika, sympatikus, struktura, taoizmus, taxonomie, termovize, teorie, teleran, teleonomie, lanthanoid, langue, common law, config, cinemaskop, centralizmus, castrizmus, demokracie, distribuce, emulovat, enterovirus, e-mail, elektroanestezie, DOS, carizmus, byrokracie, alergie, amfetamin, akvapark, aktinoid, afunkce, android, angio-, autoreprodukce, biodiverzita, automatika, autarkie, antiblok systém, entropie, ergonomie, kanton, kapitál, Internet, interkom, interfejs, kapitalizmus, kazuistika, kult, kvazičástice, kolonializmus, kolaps, kód, hystereze, homotalizmus, fragmentace, franchising, filozofie, exciton, etika, gamagrafie, gaullizmus, homomorfizmus, hegelovství, halogen, hacker, intrastat, právo, junkční, opus perfektum, antagonista, parasympatomimetika, nikotinový receptor, etogenetika, informetrie, LUCID, sambo, eklekticismus, NS zkr., hippocampus, problémová rodina, axiologická edukace, inkoherentní myšlení, trubka, Bliss-komunikační systém, GNU/Linux, mnemotechnika, attachement, Ásové, PT-zkr., acquis communautaire, APTT (zkr.), sebekoncepce, Vánové, komunitární právo, hermeneutický kruh, teres, tex, sociální a kulturní antropologie, synkretická náboženství, hypocaustum, teilhardismus, familie, Gilbertova nemoc (Gilbertův syndrom), formální edukace, imunotoxický, neurotoxický, ekvilibrace, senzorický stres, aureus, interní motivace, Bloomova taxonomie, first line management, partokracie, partitokracie, antientropický, konzultační, clavicula, tutulus, PECS soustava, VOKS soustava, markery, interní adaptace, parasympatický, extrapyramidový, acetylcholin, bazální ganglia, dromotropní, katecholaminy, neurotransmiter, alfablokátory, betamimetika, betablokátory, RES, atraktor, stableford, interoperabilita, volné radikály, ratio decidendi, klientelismus, kompatibilní, ortofotomapa, MODS, cytokiny, extrapyramidální, celiakie, amygdala, EMS, dopamin, situační prevence kriminality, systemická konstelace, distorze - daňová, biliární, eufunkce, time management, slender life, Pickova choroba, kódování, dominantní hodnoty, externí adaptace, makrosociologie, imunodeficit, areion, kognitivní dovednosti, semiperiferie, vzruch, neuroektoderm, antihistaminika, inhibitory, nespecifická primární prevence, dispozitiv, sociální kontrola, sympodie, superantigen, EBV, sociální mobilita, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa: The Kinslow System aneb Vaše cesta k zaručenému úspěchu, zdraví, lásce a šťastnému životu -- autor: Kinslow Frank J.
Efektivní systém řízení strategie -- autor: Kaplan Robert S., Norton David P.
Systém Jóga v denním životě -- autor: Mahéšvaránanda Paramahansa svámí
Politický systém České republiky -- autor: Vodička, Karel, Cabada, Ladislav
Drak a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka, nouzové vybavení - vrtulník -- autor: Petrásek, kolektiv

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » syscall, system call, systémové volání
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz