Pojem systém

Slovo:

systém


Význam:

uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenekGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

logogeny, imageny, parasympatolytika, HVAC, kanban, blackout, neurohumorální, ECTS Label, Herbart Johann Friedrich (1770-1841), systém VOKS, motivace interní, rhinencephalon, ringi, social support system (angl.), Maslow, racionální psychoterapie, fragmentarizace, implementovat, ABO systém, neurokognitivní síť, ataktická (cerebelární) dysartrie, bootování, komparativní pedagogika, dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová), dysartrie hypokinetická (extrapyramidová), dysartrie ataktická (cerebelární), spiritus animales, dysregulace, neokorporativismus, homo, transformabilita, autapomorfie, suportivně orientovaný personální typ, karabina, funkční decerebrace, NFS skr., geocaching, lambda kalkul, corpora mamillaria, ius scriptum, gnu, behaviorální neurověda, hacking, cracking, ezak, ISTP, individuální osobnostní potenciál, second brain, Guilford Joy Paul (1897-1987), joch, TRINS (zkratka ve zdravotnictví), Titchener Edward Bradford (1867-1927), Sociální inženýrství, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), extrapyramidové příznaky, behaviorální inhibiční systém, social network (angl.), infosféra, OEM, deviantní subkultura, karcinoid, enkapse, kulturní relativismus, deskripční teorie, GIS (zkratka), predikční teorie, CNS, mechatronika, motýlí efekt, dysmenorhea, kalám, neocerebellum, multitasking, Hipokampus, nestrukturované pozorování, Fitnessgram (FG), Quickův test, homogenní skupina, organofosfáty, funkční normalita, Human Resource Information System, dram, junkční rytmus, fenmetrazin, koagulace, koherence, heterosexismus, funkční diagnostika, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), glosematika, algoritmické myšlení, blogger, hydronefróza, kesonová nemoc, sklerofyt, persekuce, General System Theory (GST), Euroguidance, Sapir- Whorfova hypotéza, geocaching, HEICS zkr., BATLS / BARTS zkr., ATLS zkr., geomatika, etnosémantika, mazeway, konfiguracionismus, gumsa, gumlao, GPS, koagel, systemd, POSIX, GID, UID, PID, soket, STDERR, HSS zkratka ve zdravotnictví, HSS insificience zkratka ve zdravotnictví, ESP zkratka, ECTS zkratka ve školství, syscall, init, System V, system of values (angl.), handgrip test ve zdravotnictví, instagram, negentropie, sociální atitudy, detection tools (angl.), systemizujícíí inteligence, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, runlevel, VOKS zkratka, ARAS zkratka ve zdravotnictví, cézaropapizmus, sociální mozek, prosociálnost v chování, substituce jako přizpůsobovací operace, motivace osobnosti, senilní atrofie mozku, aplikované (užité, duševno, memoria a její typy, myšlení (kogitace), normality (angl.), positions (angl.), psychoterapie ve zdravotnictví, afekty a jejich závady a poruchy, psychologické vědy, normalita statistická, VUR zkratka ve zdravotnictví, status praesens localis, hashtag, root, spiritualni bohatství, Inteoperability (angl, AFIS zkratka, vetokracie, oscilometr ve zdravotnictví, STRD zkratka, bošák, ANS zkratka, baroreflex, carcano, mezónium, Learning Management System (LMS), bipartismus, sociální akceptace, Half rooming in (angl.), zoolingvistika, proteobakterie, endokrinní systém, Cafeteria systém, Learning Management System (LMS), softshell, Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (něm.), polytrauma, šejkát, destalinizace, Affiliate marketing, SignWriting (angl.), ab-, typografický bod, axiologické posuny, Markionismus, celní cent, dromotropie, hypersplenismus, kardiakum, kandži, socializace osobnosti, ÚSES zkratka, common rail, trojjedinost mozku, persona typu C, kernel, Windows, UNIX, personální struktura, temperament jako personální složka, KERS, apelační systém, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, KDE, Gnome, BSD, Tux, bitcoin, dalitové, kedet, kite, deben, smartphone, škálovatelnost, Guillain-Barrého syndrom, Státní kapitalismus, reticulosis, burnout a jeho fáze, strukturované pozorování, holistický přístup, premedikace, psychoterapie, polyarchie, platforma, pinjin, rajonismus, rating, restrukturalizace, režim, reorganizace, reflex, redundance, pentatonika, paradigma, melotézie, mikrostav, management, makrostav, logistika, modalita, monobanka, operátor, oscilátor, nomenklatura, njája, monometalizmus, sánkhja, stabilizátor, videotelefon, vir, verticilióza, védánta, vagotonie, woodcraft, zoroastrizmus, aktor, intrastat, kaukliar, controlling, iatrokracie, unitarizmus, transuran, systematika, systémologie, synergetika, sympatikus, struktura, taoizmus, taxonomie, termovize, TGV, teorie, teleran, teleonomie, lanthanoid, langue, common law, config, cinemaskop, centralizmus, castrizmus, demokracie, distribuce, emulovat, enterovirus, e-mail, elektroanestezie, DOS, carizmus, byrokracie, alergie, amfetamin, akvapark, aktinoid, afunkce, android, angio-, autoreprodukce, biodiverzita, automatika, autarkie, antiblok systém, entropie, ergonomie, kanton, kapitál, Internet, interkom, interfejs, kapitalizmus, kazuistika, kult, kvazičástice, kolonializmus, kolaps, kód, hystereze, homotalizmus, fragmentace, franchising, filozofie, exciton, etika, gamagrafie, gaullizmus, homomorfizmus, hegelovství, halogen, hacker, právo, ortofotomapa, opus perfektum, etogenetika, junkční, antagonista, parasympatomimetika, informetrie, hippocampus, sambo, komunitární právo, LUCID, eklekticismus, NS zkr., nikotinový receptor, problémová rodina, trubka, attachement, inkoherentní myšlení, Bliss-komunikační systém, GNU/Linux, Ásové, Vánové, acquis communautaire, axiologická edukace, PT-zkr., APTT (zkr.), sebekoncepce, hermeneutický kruh, partitokracie, tex, teilhardismus, teres, sociální a kulturní antropologie, synkretická náboženství, familie, ekvilibrace, formální edukace, neurotropismus, Gilbertova nemoc (Gilbertův syndrom), imunotoxický, neurotoxický, hypocaustum, senzorický stres, Bloomova taxonomie, antientropický, interní motivace, first line management, partokracie, konzultační, VOKS soustava, aureus, clavicula, tutulus, PECS soustava, mnemotechnika, markery, extrapyramidový, katecholaminy, parasympatický, acetylcholin, bazální ganglia, neurotransmiter, atraktor, betamimetika, situační prevence kriminality, alfablokátory, betablokátory, RES, dromotropní, stableford, ratio decidendi, MODS, volné radikály, klientelismus, kompatibilní, cytokiny, dopamin, celiakie, interoperabilita, extrapyramidální, amygdala, EMS, systemická konstelace, nespecifická primární prevence, biliární, Pickova choroba, distorze - daňová, eufunkce, time management, kódování, areion, externí adaptace, interní adaptace, dominantní hodnoty, makrosociologie, imunodeficit, slender life, kognitivní dovednosti, neuroektoderm, dispozitiv, vzruch, antihistaminika, inhibitory, sociální kontrola, sociální mobilita, semiperiferie, sympodie, superantigen, EBV, ABSKnihy

Systém Franka Kinslowa The Kinslow System -- autor: Kinslow Frank J.
Kup si svou revoltu! -- autor: Heath Joseph, Potter Andrew
Systém Jóga v denním životě -- autor: Mahéšvaránanda Paramahansa svámí
Drak a systémy, elektrický systém, pohonná jednotka, nouzové vybavení - vrtulník -- autor: Petrásek, kolektiv
Integrovaný záchranný systém -- autor: Šenovský Michail, Adamec Vilém, Hanuška Zdeněk

Komentáře ke slovu systém


 
» přidat nový komentář

Systém neregistrovaný - Zed 02.04.2006 11:26
» reagovat
To asi ne ,že systém = soustava
 Navigace

předchozí slovo: » syscall, system call, systémové volání
následující slovo: » system capacity (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:133
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz