Pojem talent v otázkách a odpovědích

Slovo:

talent v otázkách a odpovědích


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Talent zraje v tichu, charakter se zakaluje v bouřích světa
(J.W. Goethe).
Vidět věci, i když jsou teprve v zárodku, to je genialita
(LAO C´).

1) Je talent vrozená predispozice, nebo něco, co je z ní třeba teprve rozvinout?
Talent má vrozenou predispozici (vlohu), ale projeví se tím více, čím je formován a rozvíjen podněty z prostředí, výchovou, vzděláváním, sebevýchovou a sebevzděláváním.
2) Na co všechno vlastně může člověk talent mít? Existuje nějaká kategorizace?
Talenty můžeme třídit na obecné (univerzální) a speciální (např. jazykové, matematické, pro jednotlivé vědy nebo pro jednotlivá umění, manažerské (organizační), sociální, pohybové, manuální). Jde o jakési subjekty možné, kapacitní, potenciální, které se během života mění na subjekty reálné, které více či méně naplňují danou vrozenou či zděděnou vlohu či potenci. Záleží na podnětech prostředí a na motivaci každého jedince.
3) Jaký je vztah pojmů talent-nadání?
Pojmy talent a nadání jsou často používány synonymně, jako pojmy označující totéž-nadprůměrnost v některé oblasti.
Je však možné a žádoucí tyto pojmy jemněji diferencovat.
Talent je v takových diferencujících případech označován za vyšší a speciálnější stupeň nadání a předpoklad tvůrčí činnosti. Talent má větší vztah k originalitě a k tzv. objektivní (primární) tvořivosti či kreativitě, která je významná nejenom pro člověka, který něco vytvoří (to by šlo pouze o sekundární, subjektivní kreativitu), ale je inovátorská i pro ostatní lidi. Tvorba, která je přínosná pro celé lidstvo je tvorba geniální.
První stupeň schopností a dovedností pak tvoří nadání, (které se projevuje např. adaptérskou, částečně zdokonalující a upravující činností), druhý vyšší a již inovátorský stupeň je talent a nejvyšší, mimořádně kreativní stupeň talentu je genialita. Jak genialita, tak talent a nadání předpokládá biologickou, genetickou vlohu, kterou je ovšem žádoucí rozvíjet, trénovat.
4) Rozpozná u svého dítěte lépe talent rodič, který sám vlohy v dané oblasti má?
Rodič, který sám má vlohy, schopnosti a dovednosti v dané oblasti skutečně většinou lépe rozpozná obdobný talent u svého dítě a také jej dítěti může pomoci rozvinout. To ovšem vyžaduje, má-li být rodič úspěšný i určité metodické a didaktické schopnosti a dovednosti.
5) Je možné dosti podivné tvrzení-jak se již několikrát objevilo v tisku, že lze talentové předpoklady poznat podle testu DNA?
Talentové předpoklady člověka pomocí testů DNA bude s velkou pravděpodobností možno v budoucnosti opravdu alespoň do jisté míry poznat. Zatím nám však testy DNA pomáhají diagnostikovat spíše jen normalitu, defekty a poruchy.
Musíme se proto v současnosti spokojit se odbornými psychology aplikovanými speciálními psychologickými diagnostickými metodami nadání, talentu a geniality, které jsou většinou poměrně adekvátně propracované.
6) Jaké faktory především talent potlačují?
Jsou činitelé, které potlačují talent a tím i tvořivost. Jsou to vlastně tzv. antikreativní faktory. Patří sem potlačovaná spontaneita dětí i dospělých, netolerování jejich někdy těžko pochopitelných nápadů, destruktivní kritika, srážení jejich sebedůvěry a samostatnosti. Potlačující je i časová tíseň pro talenty, kteří někdy vedle svých nadprůměrných schopností současně mají pomalejší psychické tempo, což občas vede např. učitele k mylné domněnce, že pomalí jedinci asi nejsou příliš talentovaní.
7) V jakých oblastech podle Vás lze talent nahradit například tréninkem, a kde nikoliv?
Např. sociálně praktický talent lze do jisté míry nahradit tréninkem, avšak většinou ne na stejnou úroveň vrozené nadprůměrné formy, která je intuitivnější.
8) Jak velkou roli hrají vrozené vlohy
v různých oblastech, například ve sportu, výtvarném umění či v hudbě?
Dá se to srovnávat?
Vrozené vlohy jsou důležité pro všechny talenty a zejména pro největší talenty, které označujeme za genialitu.
9) Dá se předpokládat, že když má některý z rodičů například pedagogický talent (resp. nadání), že ho "zdědí" i dítě?
Nelze jednoznačně předpokládat, že dítě po některém z rodičů podědí např. pedagogický talent.
10) Existuje například vůdcovský a pedagogický talent, nebo je to příliš konkrétní? Je talent vždy konkrétní, nebo je to širší oblast?
Talent může být univerzální i speciální, tedy konkrétní.
Vůdcovský talent také existuje, projevuje se tzv. dominantními tendencemi, přebíráním vůdčích pozic a rolí v různých skupinách a situacích.
Pedagogický talent se projevuje tvořivostí při adekvátním formování a kultivování osobnosti žáků a studentů, uměním zapojit do výchovného působení rozum, vůli i city, mít schopnost a dovednost poznat a pochopit druhého.
Literatura
KOHOUTEK, R. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002.
545 stran.
ISBN 80-214-2203-3.
VÁGNEROVÁ, M.- KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících.
Praha: Karolinum, 2008. 540 stran. ISBN 978 802 461 5387.

Komentáře ke slovu talent v otázkách a odpovědích


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » talent scouting (angl.)
následující slovo: » talentovanost a tvořivost
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3092
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz