Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

DK efekt, herd instinct (angl.), profesní deformace učitelů, Midasův komplex, agresibilita, self enhancing bias (angl.), depresibilita, Dominanzstreben (něm.), dermatilománie, confirmation bias (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), apofenie, efekt jezera Wobegon, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), selfprotecting biases (angl.), ambivertovanost, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, mentální černý filtr, klamabilita, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, Wendy syndrom, Syndrom Wendy, Rosenzweig Saul, efekt falešného konsensu, komunikační klima defenzivní, první dojem, hyperdominantní persona, autokratická persona, testové metody v psychologii, mocenský typ učitele, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, tranzitivismus v psychopatologii, egomaniak, publikační bias, didaktismus, didaxe, gestaltismus, Bayley Nancy (1899-1994), social desirability bias (angl.), hindsight bias (angl.), overreporting (angl.), underreporting (angl.), distanciobilita, informační kaskáda, mirror self (angl.), Cooley Charles Horton, dysmotivační syndrom, zvyk, apetitivní, centrovert, racionalizace v psychologii, symptomy normální osobnosti, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, Filozofie, novověká filozofie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, formování chování a prožívání, sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, schopnosti a nadání, interakce, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, adaptivní chování a prožívání, vývoj, Glasser William, rozhovor jako poznávací metoda, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, biologické formativní vlivy, školní, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, Jung, hlubinná psychologie, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí zvýšené, osobnost astmatická, osobnost revmatická či reumatoidní, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Quetelet L.A., Redfield Robert, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, self - serving bias (angl.), kontrafaktuální myšlení, kognitivní rekonstrukce, ambitendenční, kauzální atribuce, egocentrická mluva, monochromatická koncepce času, monochronická koncepce času, polychromatická koncepce času, konformní hodnotová orientace, stihomam, centrální tendence, ambivert, entertainizace, obskurantismus, neurotický paradox, voyerství, polychronická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, ascendentní tendence, submisivní tendence, atribuční komponenta, Golemovský efekt, egodefenzivní atribuce, didaktizovat, favorizující, deprecionizující, segmentace spotřebitelů, externí lokalizace řízení, punitivita, genetické předprogramování, restriktivní funkce, psychologismus, ambitendence, band wagon effect (angl.), neoklasicizmus, municipalizmus, neorenezance, princip, revanšizmus, regionalizmus, modernizmus, malevolence, didaktika, baissa, horizontalizmus, hostilita, izalobara, instinkt, schizoidní, sociologizmus, favorizace, deprecionizace, efekt novosti, atribuční teorie, Hawthornský efekt, psychické ekvilibrium, autodestruktivní tendence, inhibiční schopnost, psychocismus, trend, submisivita, neofilie, neuroticismus, horizontální typ člověka, genotropismus, vizualizátorský učební styl, dispoziční optimismus, trendifikace, aparigraha, zákon symetrie ve tvarové psychologii, osobnost a chování typu D, MMQ dotazník, afázie transkortikální motorická (echolalická, efekt planning fallacy, adultomorfní, hormická psychologie, enneagram, existenciální deprese, conatus essendi, arbitrovský typ, chování typu A, kontaktivnost, internalita, Prosocial Tendencies Measure (PTM), externalita v psychologii, sebeaktualizační tendence, suportivní orientace osobnosti, arbitrovský syndrom, abjekce, tendovat, sekundární vulnerabilita, pudy, furor analysandi, mantinelismus, heuristika symetrie, holistický kognitivní styl, fundamentální atribuční chyba, efekt atribuce, kardiotropismus, neurotropismus, genotropní, hypergamie, zrcadlové já, hypogamie, megatrend, prokrastinace, kulturní evropocentrismus, psychosomatické ekvilibrium, androcentrismus, teilhardismus, paganismus, individuocentrismus, homogenní skupina, centrální tendence v hodnocení, looking-glass-self (angl.), konativní perseverace, disowning projection(angl.), third - person effect, chyba kontrastu, filantropická hysterie, deromantizace, diachronní, konzumerismus, retroreflektor, efekt shovívavosti, pregnantnost percepce, peutz-jeghersův syndrom, sleeper effect (angl.), agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Česká teorie -- autor: Gvoždiak Vít
Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vlastimil

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz