Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

internalita, Prosocial Tendencies Measure (PTM), externalita v psychologii, sebeaktualizační tendence, persuasivně orientovaný personální typ, Dilthey Wilhelm (1833-1911), abjekce, mantinelismus, holistický kognitivní styl, heuristika symetrie, tendovat, arbitrovský syndrom, reumatická osobnost, egomaniak, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, publikační bias, didaxe, didaktismus, tranzitivismus v psychopatologii, self - serving bias (angl.), astmatická osobnost, normalita statistická, suportivní orientace osobnosti, kontrafaktuální myšlení, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), furor analysandi, conatus essendi, arbitrovský typ, projekce v psychologii, efekt planning fallacy, afázie transkortikální motorická (echolalická, existenciální deprese, enneagram, fundamentální atribuční chyba, hormická psychologie, Lewin Kurt, adultomorfní, trendifikace, dispoziční optimismus, chování typu A, kontaktivnost, pudy, sekundární vulnerabilita, osobnost typu D, MMQ dotazník, aparigraha, humanistická psychologie, gestalt terapie, zákon symetrie ve tvarové psychologii, náboženský typ učitele, mocenský typ učitele, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Koffka Kurt, informační kaskáda, psychologie puberty, objectivity methods (angl.), underreporting (angl.), overreporting (angl.), Cooley Charles Horton, mirror self (angl.), hindsight bias (angl.), social desirability bias (angl.), distanciobilita, Syndrom Wendy, dermatilománie, efekt ukotvení v psychologii, Dominanzstreben (něm.), profesní deformace učitelů, herd instinct (angl.), anchoring effect (angl.), efekt jezera Wobegon, Wendy syndrom, Peter Pan Syndrom ( PPS), confirmation bias (angl.), apofenie, sociální atitudy, racionalizace v psychologii, autokratická persona, první dojem, hyperdominantní persona, gestaltismus, halový efekt v psychologii, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, komunikační klima defenzivní, estetický typ učitele, testové metody v psychologii, efekt falešného konsensu, Rosenzweig Saul, Bayley Nancy (1899-1994), atitudy v sociální psychologii, motivační analýza, Döringova typologie učitelů, Vorwickelova typologie učitelů, intraindividuální konflikt, symptomy normální osobnosti, centrovert, zvyk, dysmotivační syndrom, apetitivní, prosociální deficit, efekt atribuce, chyba kontrastu, Hawthornský efekt, psychické ekvilibrium, band wagon effect (angl.), ambitendence, ambivert, atribuční teorie, efekt novosti, inhibiční schopnost, autodestruktivní tendence, deprecionizace, favorizace, benefektance, centrální tendence, ambitendenční, kauzální atribuce, kognitivní rekonstrukce, egocentrická mluva, monochromatická koncepce času, konformní hodnotová orientace, stihomam, entertainizace, obskurantismus, voyerství, neurotický paradox, disociální porucha osobnosti, neuroticismus, malevolence, izalobara, modernizmus, municipalizmus, neoklasicizmus, instinkt, image, baissa, didaktika, horizontalizmus, hostilita, neorenezance, princip, submisivita, neofilie, horizontální typ člověka, acidobazická rovnováha, psychocismus, trend, regionalizmus, revanšizmus, schizoidní, sociologizmus, polychromatická koncepce času, monochronická koncepce času, zrcadlové já, hypogamie, homogenní skupina, centrální tendence v hodnocení, retroreflektor, hypergamie, genotropní, prokrastinace, megatrend, neurotropismus, kardiotropismus, konzumerismus, efekt shovívavosti, looking-glass-self (angl.), disowning projection(angl.), third - person effect, filantropická hysterie, konativní perseverace, deromantizace, pregnantnost percepce, sleeper effect (angl.), peutz-jeghersův syndrom, diachronní, paganismus, individuocentrismus, psychologismus, genetické předprogramování, restriktivní funkce, deprecionizující, favorizující, punitivita, segmentace spotřebitelů, polychronická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, opus perfektum, submisivní tendence, ascendentní tendence, psychosomatické ekvilibrium, kulturní evropocentrismus, androcentrismus, teilhardismus, vizualizátorský učební styl, genotropismus, atribuční komponenta, Golemovský efekt, didaktizovat, egodefenzivní atribuce, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vývoj světové literatury -- autor: Kobr Jaroslav
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz