Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, práce a její motivace, poznávací metody psychiky a osobnosti, vývoj, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, biologické formativní vlivy, školní, rozhovor jako poznávací metoda, Glasser William, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí zvýšené, charakter a jeho utváření, osobnost astmatická, osobnost revmatická či reumatoidní, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Redfield Robert, hlubinná psychologie, Jung, Quetelet L.A., osobnost dítěte, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do behaviorismu, confirmation bias (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), Wendy syndrom, apofenie, efekt jezera Wobegon, dermatilománie, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Syndrom Wendy, distanciobilita, hindsight bias (angl.), mirror self (angl.), Cooley Charles Horton, social desirability bias (angl.), overreporting (angl.), informační kaskáda, underreporting (angl.), Dominanzstreben (něm.), profesní deformace učitelů, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, mentální černý filtr, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, násilí, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, klamabilita, ambivertovanost, Midasův komplex, DK efekt, herd instinct (angl.), agresibilita, depresibilita, selfprotecting biases (angl.), self enhancing bias (angl.), kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, rozhovor a jeho typy, dlouhověkost, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, hodnotové orientace (typy), sebepoznání a sebeřízení, agresivita, emoce, vrozené závady a poruchy, závady a poruchy pohybu, Etický a morální charakter, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, intelektuální obsese, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, agresivita u dětí, očekávání, mythomanie, prokrastinátor, genetické predispozice, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, závislost na alkoholu, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, normální a abnormální stáří, Normální a zdravá osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Filozofie, novověká filozofie, sebeřízení, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, edukativní, kreativní a talentované osoby, sekundární psychické procesy, psychologie biologická, pracovní motivace a stimulace, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, Famile a persona, schopnosti a nadání, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, racionalizace v psychologii, symptomy normální osobnosti, externí lokalizace řízení, vnitřní lokalizace řízení, polychronická koncepce času, segmentace spotřebitelů, punitivita, restriktivní funkce, psychologismus, genetické předprogramování, monochronická koncepce času, polychromatická koncepce času, kauzální atribuce, konformní hodnotová orientace, stihomam, ambitendenční, kognitivní rekonstrukce, monochromatická koncepce času, egocentrická mluva, deprecionizující, favorizující, teilhardismus, androcentrismus, kulturní evropocentrismus, individuocentrismus, paganismus, neurotropismus, megatrend, prokrastinace, psychosomatické ekvilibrium, vizualizátorský učební styl, atribuční komponenta, ascendentní tendence, submisivní tendence, Golemovský efekt, didaktizovat, genotropismus, egodefenzivní atribuce, neurotický paradox, voyerství, princip, neorenezance, neoklasicizmus, regionalizmus, revanšizmus, trend, sociologizmus, schizoidní, municipalizmus, modernizmus, horizontalizmus, didaktika, baissa, hostilita, instinkt, malevolence, izalobara, psychocismus, submisivita, band wagon effect (angl.), Hawthornský efekt, psychické ekvilibrium, ambitendence, ambivert, obskurantismus, entertainizace, centrální tendence, atribuční teorie, efekt novosti, neuroticismus, horizontální typ člověka, neofilie, inhibiční schopnost, autodestruktivní tendence, favorizace, deprecionizace, kardiotropismus, genotropní, sebeaktualizační tendence, externalita v psychologii, internalita, arbitrovský syndrom, suportivní orientace osobnosti, tranzitivismus v psychopatologii, self - serving bias (angl.), kontrafaktuální myšlení, Prosocial Tendencies Measure (PTM), abjekce, furor analysandi, sekundární vulnerabilita, pudy, mantinelismus, holistický kognitivní styl, tendovat, heuristika symetrie, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, egomaniak, gestaltismus, hyperdominantní persona, autokratická persona, Bayley Nancy (1899-1994), zvyk, centrovert, apetitivní, dysmotivační syndrom, první dojem, komunikační klima defenzivní, didaktismus, didaxe, publikační bias, mocenský typ učitele, testové metody v psychologii, Rosenzweig Saul, efekt falešného konsensu, kontaktivnost, chování typu A, diachronní, peutz-jeghersův syndrom, sleeper effect (angl.), deromantizace, konativní perseverace, third - person effect, disowning projection(angl.), looking-glass-self (angl.), pregnantnost percepce, efekt shovívavosti, zrcadlové já, hypogamie, hypergamie, homogenní skupina, centrální tendence v hodnocení, konzumerismus, retroreflektor, filantropická hysterie, chyba kontrastu, dispoziční optimismus, trendifikace, afázie transkortikální motorická (echolalická, aparigraha, zákon symetrie ve tvarové psychologii, osobnost a chování typu D, MMQ dotazník, efekt planning fallacy, conatus essendi, hormická psychologie, fundamentální atribuční chyba, efekt atribuce, adultomorfní, enneagram, arbitrovský typ, existenciální deprese, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Česká teorie. Tendence moderní české sémiotiky -- autor: Gvoždiak Vít
Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vlastimil

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz