Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

testové metody v psychologii, estetický typ učitele, efekt falešného konsensu, Rosenzweig Saul, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, komunikační klima defenzivní, mocenský typ učitele, náboženský typ učitele, egomaniak, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, publikační bias, didaxe, didaktismus, první dojem, autokratická persona, prosociální deficit, apetitivní, centrovert, symptomy normální osobnosti, Döringova typologie učitelů, motivační analýza, dysmotivační syndrom, zvyk, gestaltismus, hyperdominantní persona, halový efekt v psychologii, Bayley Nancy (1899-1994), atitudy v sociální psychologii, tranzitivismus v psychopatologii, self - serving bias (angl.), furor analysandi, sekundární vulnerabilita, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), mantinelismus, heuristika symetrie, holistický kognitivní styl, pudy, kontaktivnost, zákon symetrie ve tvarové psychologii, gestalt terapie, MMQ dotazník, osobnost typu D, chování typu A, tendovat, abjekce, astmatická osobnost, reumatická osobnost, normalita statistická, suportivní orientace osobnosti, kontrafaktuální myšlení, arbitrovský syndrom, persuasivně orientovaný personální typ, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Dilthey Wilhelm (1833-1911), internalita, externalita v psychologii, sebeaktualizační tendence, Vorwickelova typologie učitelů, intraindividuální konflikt, návyky, adultopsychologie interevia, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, projekce jako přizpůsobovací operace, represe jako přizpůsobovací operace, adultopsychologie první dospělosti, longevita, normalita statistická, afekty, Efekt Dunninga a Kruegera, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, formativní vlivy člověka, motivace osobnosti, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, Motives (angl.), personality (angl.), depresibilita, osobnost v psychologii, healthy lifestyle, agresibilita, myšlení a jeho závady a poruchy, percepce a její závady a poruchy, intropunitivní osoby, normality (angl.), expectation and anticipation (angl.), Midasův komplex, motivy, Koffka Kurt, underreporting (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, informační kaskáda, objectivity methods (angl.), psychologie puberty, overreporting (angl.), social desirability bias (angl.), sociální atitudy, racionalizace v psychologii, Cooley Charles Horton, mirror self (angl.), hindsight bias (angl.), distanciobilita, Syndrom Wendy, Dominanzstreben (něm.), dermatilománie, profesní deformace učitelů, herd instinct (angl.), DK efekt, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), Wendy syndrom, confirmation bias (angl.), apofenie, efekt jezera Wobegon, humanistická psychologie, aparigraha, centrální tendence, benefektance, entertainizace, obskurantismus, neurotický paradox, voyerství, ambivert, ambitendence, atribuční teorie, efekt novosti, psychické ekvilibrium, Hawthornský efekt, band wagon effect (angl.), stihomam, konformní hodnotová orientace, vnitřní lokalizace řízení, polychronická koncepce času, externí lokalizace řízení, opus perfektum, segmentace spotřebitelů, monochronická koncepce času, polychromatická koncepce času, ambitendenční, kauzální atribuce, kognitivní rekonstrukce, egocentrická mluva, monochromatická koncepce času, favorizace, deprecionizace, modernizmus, malevolence, municipalizmus, neoklasicizmus, princip, neorenezance, izalobara, instinkt, didaktika, baissa, horizontalizmus, hostilita, image, regionalizmus, revanšizmus, neuroticismus, acidobazická rovnováha, disociální porucha osobnosti, inhibiční schopnost, autodestruktivní tendence, horizontální typ člověka, neofilie, sociologizmus, schizoidní, trend, psychocismus, submisivita, punitivita, genetické předprogramování, looking-glass-self (angl.), konativní perseverace, disowning projection(angl.), third - person effect, chyba kontrastu, filantropická hysterie, deromantizace, diachronní, efekt shovívavosti, konzumerismus, pregnantnost percepce, sleeper effect (angl.), peutz-jeghersův syndrom, efekt atribuce, fundamentální atribuční chyba, efekt planning fallacy, projekce v psychologii, afázie transkortikální motorická (echolalická, trendifikace, dispoziční optimismus, conatus essendi, arbitrovský typ, Lewin Kurt, hormická psychologie, adultomorfní, enneagram, existenciální deprese, retroreflektor, centrální tendence v hodnocení, didaktizovat, Golemovský efekt, egodefenzivní atribuce, genotropismus, psychosomatické ekvilibrium, vizualizátorský učební styl, atribuční komponenta, ascendentní tendence, restriktivní funkce, psychologismus, deprecionizující, favorizující, submisivní tendence, kulturní evropocentrismus, androcentrismus, hypergamie, genotropní, hypogamie, zrcadlové já, homogenní skupina, kardiotropismus, neurotropismus, individuocentrismus, teilhardismus, paganismus, prokrastinace, megatrend, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vlastimil

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz