Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

agresivita, metoda pozorování v psychologii, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, rozhovor jako poznávací metoda, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, vývoj, Glasser William, Úvod do kognitivní psychologie, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, osobnost astmatická, osobnost revmatická či reumatoidní, sebevědomí zvýšené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Jung, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Quetelet L.A., Redfield Robert, hlubinná psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do humanistické psychologie, kulturní znevýhodnění, Wendy syndrom, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), efekt jezera Wobegon, apofenie, confirmation bias (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), Syndrom Wendy, Dominanzstreben (něm.), distanciobilita, informační kaskáda, underreporting (angl.), overreporting (angl.), social desirability bias (angl.), hindsight bias (angl.), mirror self (angl.), dermatilománie, profesní deformace učitelů, Úvod do behaviorismu, mentální černý filtr, násilí, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, klamabilita, herd instinct (angl.), ambivertovanost, selfprotecting biases (angl.), self enhancing bias (angl.), depresibilita, agresibilita, Midasův komplex, DK efekt, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, racionalizace v psychologii, osobnost a jeji poznavani, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, závislost na alkoholu, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, Etický a morální charakter, prosociální a morální charakter, stresy a psychická mikrotraumata na školách, vrozené závady a poruchy, intelektuální obsese, sebedestrukce, mythomanie, prokrastinátor, genetické predispozice, očekávání, agresivita u dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, disociální a asociální chování dětí a mládeže, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, emoce, závady a poruchy pohybu, burnout- stav osobnostního vyhoření, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, Mládí a jeho vývoj, poznávací a intervenční interview, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, sebeřízení, formování chování a prožívání, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, akronym KEMSAK, edukativní, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, psychologie biologická, kreativní a talentované osoby, mravní výchova ve společnosti, sekundární psychické procesy, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Cooley Charles Horton, symptomy normální osobnosti, baissa, monochronická koncepce času, genetické předprogramování, punitivita, segmentace spotřebitelů, externí lokalizace řízení, vnitřní lokalizace řízení, polychronická koncepce času, polychromatická koncepce času, restriktivní funkce, monochromatická koncepce času, egocentrická mluva, kognitivní rekonstrukce, ambitendenční, kauzální atribuce, konformní hodnotová orientace, psychologismus, deprecionizující, neurotický paradox, psychosomatické ekvilibrium, prokrastinace, paganismus, individuocentrismus, teilhardismus, androcentrismus, kulturní evropocentrismus, vizualizátorský učební styl, favorizující, genotropismus, egodefenzivní atribuce, didaktizovat, Golemovský efekt, atribuční komponenta, ascendentní tendence, submisivní tendence, stihomam, voyerství, neurotropismus, neoklasicizmus, sociologizmus, schizoidní, revanšizmus, regionalizmus, princip, neorenezance, municipalizmus, psychocismus, modernizmus, malevolence, izalobara, instinkt, hostilita, horizontalizmus, didaktika, trend, submisivita, obskurantismus, psychické ekvilibrium, entertainizace, centrální tendence, ambivert, ambitendence, band wagon effect (angl.), Hawthornský efekt, atribuční teorie, neofilie, efekt novosti, favorizace, deprecionizace, autodestruktivní tendence, inhibiční schopnost, neuroticismus, horizontální typ člověka, megatrend, kardiotropismus, centrovert, internalita, self - serving bias (angl.), kontrafaktuální myšlení, suportivní orientace osobnosti, arbitrovský syndrom, sebeaktualizační tendence, externalita v psychologii, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, abjekce, tendovat, heuristika symetrie, holistický kognitivní styl, mantinelismus, furor analysandi, sekundární vulnerabilita, tranzitivismus v psychopatologii, egomaniak, kontaktivnost, autokratická persona, apetitivní, dysmotivační syndrom, zvyk, Bayley Nancy (1899-1994), gestaltismus, hyperdominantní persona, první dojem, publikační bias, komunikační klima defenzivní, Rosenzweig Saul, efekt falešného konsensu, testové metody v psychologii, mocenský typ učitele, didaktismus, didaxe, pudy, chování typu A, genotropní, pregnantnost percepce, looking-glass-self (angl.), konativní perseverace, deromantizace, diachronní, peutz-jeghersův syndrom, sleeper effect (angl.), efekt shovívavosti, third - person effect, konzumerismus, retroreflektor, centrální tendence v hodnocení, homogenní skupina, zrcadlové já, hypogamie, hypergamie, disowning projection(angl.), filantropická hysterie, osobnost a chování typu D, efekt planning fallacy, MMQ dotazník, zákon symetrie ve tvarové psychologii, aparigraha, dispoziční optimismus, trendifikace, afázie transkortikální motorická (echolalická, conatus essendi, chyba kontrastu, arbitrovský typ, existenciální deprese, enneagram, adultomorfní, hormická psychologie, fundamentální atribuční chyba, efekt atribuce, aquaholici

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz