Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

persuasivně orientovaný personální typ, sebeaktualizační tendence, arbitrovský syndrom, reumatická osobnost, astmatická osobnost, externalita v psychologii, internalita, tendovat, abjekce, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Prosocial Tendencies Measure (PTM), normalita statistická, suportivní orientace osobnosti, didaktismus, didaxe, náboženský typ učitele, mocenský typ učitele, estetický typ učitele, publikační bias, egomaniak, kontrafaktuální myšlení, self - serving bias (angl.), tranzitivismus v psychopatologii, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, heuristika symetrie, holistický kognitivní styl, efekt planning fallacy, projekce v psychologii, afázie transkortikální motorická (echolalická, trendifikace, dispoziční optimismus, conatus essendi, arbitrovský typ, Lewin Kurt, adultomorfní, enneagram, existenciální deprese, aparigraha, humanistická psychologie, sekundární vulnerabilita, pudy, furor analysandi, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), mantinelismus, kontaktivnost, chování typu A, gestalt terapie, zákon symetrie ve tvarové psychologii, MMQ dotazník, osobnost typu D, testové metody v psychologii, efekt falešného konsensu, objectivity methods (angl.), psychologie puberty, distanciobilita, Syndrom Wendy, Wendy syndrom, informační kaskáda, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, social desirability bias (angl.), overreporting (angl.), underreporting (angl.), Koffka Kurt, Peter Pan Syndrom ( PPS), confirmation bias (angl.), herd instinct (angl.), profesní deformace učitelů, DK efekt, motivy, Midasův komplex, Dominanzstreben (něm.), dermatilománie, apofenie, efekt jezera Wobegon, anchoring effect (angl.), efekt ukotvení v psychologii, hindsight bias (angl.), mirror self (angl.), halový efekt v psychologii, gestaltismus, Bayley Nancy (1899-1994), atitudy v sociální psychologii, zvyk, hyperdominantní persona, autokratická persona, Rosenzweig Saul, komunikační klima defenzivní, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, první dojem, dysmotivační syndrom, apetitivní, intraindividuální konflikt, racionalizace v psychologii, sociální atitudy, Cooley Charles Horton, Vorwickelova typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, prosociální deficit, centrovert, symptomy normální osobnosti, motivační analýza, hormická psychologie, fundamentální atribuční chyba, band wagon effect (angl.), Hawthornský efekt, ambitendence, ambivert, benefektance, psychické ekvilibrium, atribuční teorie, autodestruktivní tendence, deprecionizace, favorizace, efekt novosti, centrální tendence, entertainizace, kognitivní rekonstrukce, ambitendenční, egocentrická mluva, monochromatická koncepce času, polychromatická koncepce času, kauzální atribuce, konformní hodnotová orientace, obskurantismus, voyerství, neurotický paradox, stihomam, inhibiční schopnost, disociální porucha osobnosti, malevolence, izalobara, modernizmus, municipalizmus, neoklasicizmus, instinkt, image, baissa, didaktika, horizontalizmus, hostilita, neorenezance, princip, neofilie, submisivita, horizontální typ člověka, acidobazická rovnováha, neuroticismus, psychocismus, trend, regionalizmus, revanšizmus, schizoidní, sociologizmus, monochronická koncepce času, polychronická koncepce času, homogenní skupina, zrcadlové já, centrální tendence v hodnocení, retroreflektor, konzumerismus, hypogamie, hypergamie, megatrend, neurotropismus, kardiotropismus, genotropní, efekt shovívavosti, pregnantnost percepce, third - person effect, disowning projection(angl.), filantropická hysterie, chyba kontrastu, efekt atribuce, looking-glass-self (angl.), konativní perseverace, sleeper effect (angl.), peutz-jeghersův syndrom, diachronní, deromantizace, prokrastinace, paganismus, restriktivní funkce, psychologismus, deprecionizující, favorizující, submisivní tendence, genetické předprogramování, punitivita, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, opus perfektum, segmentace spotřebitelů, ascendentní tendence, atribuční komponenta, kulturní evropocentrismus, androcentrismus, teilhardismus, individuocentrismus, psychosomatické ekvilibrium, vizualizátorský učební styl, Golemovský efekt, didaktizovat, egodefenzivní atribuce, genotropismus, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry - tendence - proměny. -- autor: Krafl Pavel, kol.
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz