Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, návyky, adultopsychologie interevia, represe jako přizpůsobovací operace, projekce jako přizpůsobovací operace, percepce a její závady a poruchy, motivace osobnosti, formativní vlivy člověka, adultopsychologie první dospělosti, longevita, Midasův komplex, motivy, DK efekt, afekty, normalita statistická, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, Efekt Dunninga a Kruegera, myšlení a jeho závady a poruchy, intropunitivní osoby, will (angl.), motivation (angl.), selfprotecting biases (angl.), senzitivita s intropunitivitou, charakteristika dětí, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, self enhancing bias (angl.), osobnost v psychologii, agresibilita, expectation and anticipation (angl.), normality (angl.), healthy lifestyle, Motives (angl.), depresibilita, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, herd instinct (angl.), profesní deformace učitelů, Vorwickelova typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, motivační analýza, intraindividuální konflikt, racionalizace v psychologii, mirror self (angl.), Cooley Charles Horton, sociální atitudy, symptomy normální osobnosti, centrovert, Bayley Nancy (1899-1994), halový efekt v psychologii, gestaltismus, atitudy v sociální psychologii, zvyk, prosociální deficit, apetitivní, dysmotivační syndrom, hindsight bias (angl.), social desirability bias (angl.), apofenie, confirmation bias (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), efekt jezera Wobegon, anchoring effect (angl.), Dominanzstreben (něm.), dermatilománie, efekt ukotvení v psychologii, Wendy syndrom, Syndrom Wendy, Koffka Kurt, underreporting (angl.), overreporting (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, informační kaskáda, distanciobilita, objectivity methods (angl.), psychologie puberty, asocianistická psychologie, celostní a tvarová psychologie, typy adaptace člověka, školní prostředí, vyučovací a učební styly, školní neúspěšnost, typy osobnosti učitelů a učitelek, genderové problémy člověka, vzdělávací potíže, senzitivní osoby s intropunitivitou, První česká školská psychologická poradna a klinika, tvořivost (kreativita), výchova a učení, novověká psychologie, středověká psychologie, pozorování, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, sebevýchova, únava a vyčerpání, únava, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, objektivnost poznávání psychiky, životní strategie, vůle a jednání člověka, pubertální stadium vývoje, stáří jako vývojová etapa, sebehodnocení, sociální kognice a percepce, perinatalita, persona a její poznávání, CHTD zkratka ve zdravotnictví, edukace hodnot, sebevědomí a jeho poruchy, patopsychologie ve školství, výsledky učení (vědomosti, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, CHTC zkratka ve zdravotnictví, nálady člověka, city zaměřené na vnější svět, Představivost a obrazotvornost, temperament a jeho poznávání, handicapované děti, autokognice a self-management, předškolní dítě, agrese a šikana, interview (rozhovor), PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, dospívání, postpubescence, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, perinatální období vývoje, dospělost, psychická traumata ve školství, konfliktové situace, schopnosti a dovednosti, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, psychosomatická tenze u dětí, genderové vlastnosti, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, motivace a stimulace chování a prožívání, Postmoderní směr psychologie, DIFICILITY chování a prožívání dětí, rodina a vývoj dětí, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, hyperdominantní persona, autokratická persona, externí lokalizace řízení, vnitřní lokalizace řízení, polychronická koncepce času, monochronická koncepce času, opus perfektum, segmentace spotřebitelů, psychologismus, genetické předprogramování, punitivita, polychromatická koncepce času, monochromatická koncepce času, stihomam, neurotický paradox, voyerství, konformní hodnotová orientace, kauzální atribuce, egocentrická mluva, kognitivní rekonstrukce, ambitendenční, restriktivní funkce, deprecionizující, teilhardismus, androcentrismus, kulturní evropocentrismus, individuocentrismus, paganismus, neurotropismus, megatrend, prokrastinace, psychosomatické ekvilibrium, vizualizátorský učební styl, ascendentní tendence, submisivní tendence, favorizující, atribuční komponenta, Golemovský efekt, genotropismus, egodefenzivní atribuce, didaktizovat, obskurantismus, entertainizace, princip, neorenezance, neoklasicizmus, regionalizmus, revanšizmus, trend, sociologizmus, schizoidní, municipalizmus, modernizmus, horizontalizmus, didaktika, baissa, hostilita, image, malevolence, izalobara, instinkt, psychocismus, submisivita, Hawthornský efekt, psychické ekvilibrium, atribuční teorie, band wagon effect (angl.), ambitendence, centrální tendence, benefektance, ambivert, efekt novosti, favorizace, acidobazická rovnováha, horizontální typ člověka, neofilie, neuroticismus, disociální porucha osobnosti, deprecionizace, autodestruktivní tendence, inhibiční schopnost, kardiotropismus, genotropní, internalita, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Dilthey Wilhelm (1833-1911), externalita v psychologii, sebeaktualizační tendence, reumatická osobnost, arbitrovský syndrom, persuasivně orientovaný personální typ, abjekce, tendovat, sekundární vulnerabilita, pudy, kontaktivnost, furor analysandi, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), heuristika symetrie, holistický kognitivní styl, mantinelismus, astmatická osobnost, normalita statistická, testové metody v psychologii, estetický typ učitele, mocenský typ učitele, efekt falešného konsensu, Rosenzweig Saul, první dojem, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, komunikační klima defenzivní, náboženský typ učitele, didaktismus, self - serving bias (angl.), kontrafaktuální myšlení, suportivní orientace osobnosti, tranzitivismus v psychopatologii, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, didaxe, publikační bias, egomaniak, chování typu A, osobnost typu D, deromantizace, diachronní, peutz-jeghersův syndrom, konativní perseverace, looking-glass-self (angl.), filantropická hysterie, third - person effect, disowning projection(angl.), sleeper effect (angl.), pregnantnost percepce, zrcadlové já, hypogamie, hypergamie, homogenní skupina, centrální tendence v hodnocení, efekt shovívavosti, konzumerismus, retroreflektor, chyba kontrastu, efekt atribuce, dispoziční optimismus, trendifikace, afázie transkortikální motorická (echolalická, aparigraha, humanistická psychologie, MMQ dotazník, zákon symetrie ve tvarové psychologii, gestalt terapie, efekt planning fallacy, projekce v psychologii, Lewin Kurt, hormická psychologie, fundamentální atribuční chyba, adultomorfní, enneagram, conatus essendi, arbitrovský typ, existenciální deprese, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Česká teorie -- autor: Gvoždiak Vít

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz