Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Midasův komplex, motivy, DK efekt, afekty, normalita statistická, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, Efekt Dunninga a Kruegera, herd instinct (angl.), profesní deformace učitelů, apofenie, confirmation bias (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), efekt jezera Wobegon, anchoring effect (angl.), Dominanzstreben (něm.), dermatilománie, efekt ukotvení v psychologii, longevita, adultopsychologie první dospělosti, normality (angl.), intropunitivní osoby, myšlení a jeho závady a poruchy, expectation and anticipation (angl.), agresibilita, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, Motives (angl.), healthy lifestyle, percepce a její závady a poruchy, motivace osobnosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, návyky, adultopsychologie interevia, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, represe jako přizpůsobovací operace, formativní vlivy člověka, projekce jako přizpůsobovací operace, Wendy syndrom, Syndrom Wendy, atitudy v sociální psychologii, Bayley Nancy (1899-1994), halový efekt v psychologii, zvyk, dysmotivační syndrom, centrovert, prosociální deficit, apetitivní, gestaltismus, hyperdominantní persona, Rosenzweig Saul, efekt falešného konsensu, testové metody v psychologii, komunikační klima defenzivní, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, autokratická persona, první dojem, symptomy normální osobnosti, motivační analýza, Koffka Kurt, underreporting (angl.), overreporting (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, informační kaskáda, distanciobilita, objectivity methods (angl.), psychologie puberty, social desirability bias (angl.), hindsight bias (angl.), intraindividuální konflikt, Vorwickelova typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, racionalizace v psychologii, sociální atitudy, mirror self (angl.), Cooley Charles Horton, personality (angl.), depresibilita, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, motivace a stimulace chování a prožívání, temperament a jeho poznávání, Představivost a obrazotvornost, novověká psychologie, středověká psychologie, pozorování, genderové vlastnosti, psychosomatická tenze u dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodové (genderové) studie, anormativni chovani dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, Postmoderní směr psychologie, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, novověká psychologie a pedagogika, adaptace člověka v náročných situacích, První česká školská psychologická poradna a klinika, genderové problémy člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, vzdělávací potíže, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, typy adaptace člověka, školní prostředí, sebevýchova, únava a vyčerpání, únava, výchova a učení, tvořivost (kreativita), vyučovací a učební styly, školní neúspěšnost, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, celostní a tvarová psychologie, asocianistická psychologie, behaviorismus a reflexologie, poradenská pedagogická psychologie, seniorita normální a abnormální, moralitas (lat.), mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, efektivní styly učení a vyučování, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, selfprotecting biases (angl.), self enhancing bias (angl.), osobnost v psychologii, motivation (angl.), will (angl.), charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, konfliktové situace, schopnosti a dovednosti, rodina a vývoj dětí, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, interview (rozhovor), agrese a šikana, postpubescence, perinatální období vývoje, dospělost, dospívání, předškolní dítě, handicapované děti, autokognice a self-management, estetický typ učitele, mocenský typ učitele, monochronická koncepce času, polychromatická koncepce času, monochromatická koncepce času, polychronická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, segmentace spotřebitelů, opus perfektum, externí lokalizace řízení, egocentrická mluva, kognitivní rekonstrukce, voyerství, obskurantismus, entertainizace, neurotický paradox, stihomam, ambitendenční, kauzální atribuce, konformní hodnotová orientace, punitivita, genetické předprogramování, vizualizátorský učební styl, genotropismus, egodefenzivní atribuce, psychosomatické ekvilibrium, kulturní evropocentrismus, individuocentrismus, teilhardismus, androcentrismus, didaktizovat, Golemovský efekt, deprecionizující, restriktivní funkce, psychologismus, favorizující, submisivní tendence, atribuční komponenta, ascendentní tendence, centrální tendence, benefektance, neorenezance, neoklasicizmus, municipalizmus, princip, regionalizmus, sociologizmus, schizoidní, revanšizmus, modernizmus, malevolence, horizontalizmus, didaktika, baissa, hostilita, image, izalobara, instinkt, trend, psychocismus, atribuční teorie, efekt novosti, favorizace, psychické ekvilibrium, Hawthornský efekt, ambivert, ambitendence, band wagon effect (angl.), deprecionizace, autodestruktivní tendence, horizontální typ člověka, neofilie, submisivita, acidobazická rovnováha, neuroticismus, inhibiční schopnost, disociální porucha osobnosti, paganismus, prokrastinace, mantinelismus, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), furor analysandi, holistický kognitivní styl, heuristika symetrie, Dilthey Wilhelm (1833-1911), abjekce, tendovat, sekundární vulnerabilita, pudy, zákon symetrie ve tvarové psychologii, gestalt terapie, humanistická psychologie, MMQ dotazník, osobnost typu D, kontaktivnost, chování typu A, Prosocial Tendencies Measure (PTM), internalita, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, tranzitivismus v psychopatologii, self - serving bias (angl.), egomaniak, publikační bias, náboženský typ učitele, didaktismus, didaxe, kontrafaktuální myšlení, suportivní orientace osobnosti, persuasivně orientovaný personální typ, sebeaktualizační tendence, externalita v psychologii, arbitrovský syndrom, reumatická osobnost, normalita statistická, astmatická osobnost, aparigraha, dispoziční optimismus, efekt shovívavosti, konzumerismus, retroreflektor, pregnantnost percepce, sleeper effect (angl.), deromantizace, diachronní, peutz-jeghersův syndrom, centrální tendence v hodnocení, homogenní skupina, kardiotropismus, neurotropismus, megatrend, genotropní, hypergamie, zrcadlové já, hypogamie, konativní perseverace, looking-glass-self (angl.), arbitrovský typ, existenciální deprese, enneagram, conatus essendi, projekce v psychologii, trendifikace, afázie transkortikální motorická (echolalická, efekt planning fallacy, adultomorfní, Lewin Kurt, filantropická hysterie, third - person effect, disowning projection(angl.), chyba kontrastu, efekt atribuce, hormická psychologie, fundamentální atribuční chyba, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Česká teorie -- autor: Gvoždiak Vít

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz