Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

agresivita, zábavy v mládí, vývoj, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, metoda pozorování v psychologii, Glasser William, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, školní, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, Jung, Úvod do kognitivní psychologie, biologické determinanty osobnosti, charakter a jeho utváření, osobnost astmatická, osobnost revmatická či reumatoidní, sebevědomí zvýšené, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, hlubinná psychologie, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Quetelet L.A., Redfield Robert, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do humanistické psychologie, duševní vývoj člověka, Peter Pan Syndrom ( PPS), dermatilománie, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), efekt jezera Wobegon, apofenie, confirmation bias (angl.), Wendy syndrom, profesní deformace učitelů, Syndrom Wendy, distanciobilita, informační kaskáda, underreporting (angl.), overreporting (angl.), social desirability bias (angl.), hindsight bias (angl.), Dominanzstreben (něm.), herd instinct (angl.), Úvod do behaviorismu, pedagogicko psychologické výzkumy, násilí, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, mentální černý filtr, DK efekt, klamabilita, ambivertovanost, selfprotecting biases (angl.), self enhancing bias (angl.), depresibilita, agresibilita, Midasův komplex, kulturní znevýhodnění, burnout- stav osobnostního vyhoření, Cooley Charles Horton, osobnost a jeji poznavani, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, hodnotové orientace (typy), dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, prosociální a morální charakter, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, myšlení a kreativita, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, Etický a morální charakter, emoce, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, závislost na alkoholu, závady a poruchy pohybu, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, mythomanie, prokrastinátor, genetické predispozice, očekávání, agresivita u dětí, intelektuální obsese, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, stresy a psychická mikrotraumata na školách, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, vrozené závady a poruchy, akronym KEMSAK, formování chování a prožívání, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, poznávací a intervenční interview, afekty člověka a jejich zvládání, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, sebeřízení, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, sociální interakce ve skupině, kreativní a talentované osoby, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, psychologie biologická, edukativní, sekundární psychické procesy, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, mirror self (angl.), racionalizace v psychologii, baissa, polychronická koncepce času, psychologismus, genetické předprogramování, punitivita, segmentace spotřebitelů, externí lokalizace řízení, vnitřní lokalizace řízení, monochronická koncepce času, deprecionizující, polychromatická koncepce času, monochromatická koncepce času, egocentrická mluva, kognitivní rekonstrukce, ambitendenční, kauzální atribuce, konformní hodnotová orientace, restriktivní funkce, favorizující, neurotický paradox, kulturní evropocentrismus, megatrend, prokrastinace, paganismus, individuocentrismus, teilhardismus, androcentrismus, psychosomatické ekvilibrium, submisivní tendence, vizualizátorský učební styl, genotropismus, egodefenzivní atribuce, didaktizovat, Golemovský efekt, atribuční komponenta, ascendentní tendence, stihomam, voyerství, kardiotropismus, neoklasicizmus, sociologizmus, schizoidní, revanšizmus, regionalizmus, princip, neorenezance, municipalizmus, psychocismus, modernizmus, malevolence, izalobara, instinkt, hostilita, horizontalizmus, didaktika, trend, submisivita, obskurantismus, psychické ekvilibrium, entertainizace, centrální tendence, ambivert, ambitendence, band wagon effect (angl.), Hawthornský efekt, atribuční teorie, neofilie, efekt novosti, favorizace, deprecionizace, autodestruktivní tendence, inhibiční schopnost, neuroticismus, horizontální typ člověka, neurotropismus, genotropní, symptomy normální osobnosti, externalita v psychologii, tranzitivismus v psychopatologii, self - serving bias (angl.), kontrafaktuální myšlení, suportivní orientace osobnosti, arbitrovský syndrom, sebeaktualizační tendence, internalita, egomaniak, Prosocial Tendencies Measure (PTM), abjekce, tendovat, heuristika symetrie, holistický kognitivní styl, mantinelismus, furor analysandi, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, publikační bias, pudy, hyperdominantní persona, centrovert, apetitivní, dysmotivační syndrom, zvyk, Bayley Nancy (1899-1994), gestaltismus, autokratická persona, didaxe, první dojem, komunikační klima defenzivní, Rosenzweig Saul, efekt falešného konsensu, testové metody v psychologii, mocenský typ učitele, didaktismus, sekundární vulnerabilita, kontaktivnost, hypergamie, sleeper effect (angl.), disowning projection(angl.), looking-glass-self (angl.), konativní perseverace, deromantizace, diachronní, peutz-jeghersův syndrom, pregnantnost percepce, filantropická hysterie, efekt shovívavosti, konzumerismus, retroreflektor, centrální tendence v hodnocení, homogenní skupina, zrcadlové já, hypogamie, third - person effect, chyba kontrastu, chování typu A, afázie transkortikální motorická (echolalická, osobnost a chování typu D, MMQ dotazník, zákon symetrie ve tvarové psychologii, aparigraha, dispoziční optimismus, trendifikace, efekt planning fallacy, efekt atribuce, conatus essendi, arbitrovský typ, existenciální deprese, enneagram, adultomorfní, hormická psychologie, fundamentální atribuční chyba, sebedestrukceKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Třídit slova -- autor: Buddeus Ondřej, Magidová Markéta

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz