Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

mentální černý filtr, klamabilita, ambivertovanost, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, selfprotecting biases (angl.), self enhancing bias (angl.), herd instinct (angl.), profesní deformace učitelů, DK efekt, Midasův komplex, depresibilita, agresibilita, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do sociální psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, školní, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Dominanzstreben (něm.), dermatilománie, zvyk, Bayley Nancy (1899-1994), gestaltismus, dysmotivační syndrom, apetitivní, symptomy normální osobnosti, centrovert, hyperdominantní persona, autokratická persona, testové metody v psychologii, mocenský typ učitele, efekt falešného konsensu, Rosenzweig Saul, první dojem, komunikační klima defenzivní, racionalizace v psychologii, Cooley Charles Horton, confirmation bias (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), Wendy syndrom, apofenie, efekt jezera Wobegon, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Syndrom Wendy, distanciobilita, hindsight bias (angl.), mirror self (angl.), social desirability bias (angl.), overreporting (angl.), informační kaskáda, underreporting (angl.), práce a její motivace, poznávací metody psychiky a osobnosti, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, interakce, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, akronym KEMSAK, závady a poruchy pohybu, emoce, vrozené závady a poruchy, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, Famile a persona, schopnosti a nadání, sekundární psychické procesy, kreativní a talentované osoby, psychologie biologická, edukativní, Filozofie, novověká filozofie, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Quetelet L.A., Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Redfield Robert, hlubinná psychologie, adaptivní chování a prožívání, závady a poruchy myšlení, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, Jung, Glasser William, biologické determinanty osobnosti, Rodina a její sociální determinace, sebeřízení, formování chování a prožívání, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, sebevědomí zvýšené, nadané a tvořivé osobnosti, osobnost revmatická či reumatoidní, osobnost astmatická, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, didaktismus, didaxe, monochromatická koncepce času, egocentrická mluva, kognitivní rekonstrukce, polychromatická koncepce času, monochronická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, polychronická koncepce času, ambitendenční, kauzální atribuce, obskurantismus, entertainizace, voyerství, neurotický paradox, konformní hodnotová orientace, stihomam, externí lokalizace řízení, segmentace spotřebitelů, didaktizovat, Golemovský efekt, atribuční komponenta, egodefenzivní atribuce, genotropismus, psychosomatické ekvilibrium, vizualizátorský učební styl, ascendentní tendence, submisivní tendence, genetické předprogramování, punitivita, psychologismus, restriktivní funkce, favorizující, deprecionizující, centrální tendence, ambivert, neorenezance, neoklasicizmus, municipalizmus, princip, regionalizmus, schizoidní, revanšizmus, modernizmus, malevolence, didaktika, baissa, horizontalizmus, hostilita, izalobara, instinkt, sociologizmus, trend, atribuční teorie, efekt novosti, favorizace, psychické ekvilibrium, Hawthornský efekt, ambitendence, band wagon effect (angl.), deprecionizace, autodestruktivní tendence, submisivita, psychocismus, neofilie, horizontální typ člověka, inhibiční schopnost, neuroticismus, kulturní evropocentrismus, androcentrismus, chování typu A, osobnost a chování typu D, MMQ dotazník, kontaktivnost, pudy, furor analysandi, sekundární vulnerabilita, zákon symetrie ve tvarové psychologii, aparigraha, conatus essendi, arbitrovský typ, efekt planning fallacy, afázie transkortikální motorická (echolalická, dispoziční optimismus, trendifikace, mantinelismus, holistický kognitivní styl, self - serving bias (angl.), kontrafaktuální myšlení, suportivní orientace osobnosti, tranzitivismus v psychopatologii, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, publikační bias, egomaniak, arbitrovský syndrom, sebeaktualizační tendence, tendovat, heuristika symetrie, abjekce, Prosocial Tendencies Measure (PTM), externalita v psychologii, internalita, existenciální deprese, enneagram, zrcadlové já, hypogamie, hypergamie, homogenní skupina, centrální tendence v hodnocení, konzumerismus, retroreflektor, genotropní, kardiotropismus, individuocentrismus, teilhardismus, paganismus, prokrastinace, neurotropismus, megatrend, efekt shovívavosti, pregnantnost percepce, chyba kontrastu, filantropická hysterie, efekt atribuce, fundamentální atribuční chyba, adultomorfní, hormická psychologie, third - person effect, disowning projection(angl.), peutz-jeghersův syndrom, sleeper effect (angl.), diachronní, deromantizace, looking-glass-self (angl.), konativní perseverace, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Třídit slova -- autor: Buddeus Ondřej, Magidová Markéta

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz