Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abjekce, Prosocial Tendencies Measure (PTM), internalita, externalita v psychologii, tendovat, heuristika symetrie, sekundární vulnerabilita, furor analysandi, mantinelismus, holistický kognitivní styl, sebeaktualizační tendence, arbitrovský syndrom, egomaniak, publikační bias, didaxe, didaktismus, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, tranzitivismus v psychopatologii, suportivní orientace osobnosti, kontrafaktuální myšlení, self - serving bias (angl.), pudy, kontaktivnost, hormická psychologie, adultomorfní, enneagram, existenciální deprese, fundamentální atribuční chyba, efekt atribuce, disowning projection(angl.), third - person effect, filantropická hysterie, chyba kontrastu, arbitrovský typ, conatus essendi, zákon symetrie ve tvarové psychologii, MMQ dotazník, osobnost a chování typu D, chování typu A, aparigraha, dispoziční optimismus, efekt planning fallacy, afázie transkortikální motorická (echolalická, trendifikace, mocenský typ učitele, testové metody v psychologii, efekt ukotvení v psychologii, dermatilománie, Dominanzstreben (něm.), profesní deformace učitelů, anchoring effect (angl.), efekt jezera Wobegon, Wendy syndrom, Peter Pan Syndrom ( PPS), confirmation bias (angl.), apofenie, herd instinct (angl.), DK efekt, ambivertovanost, klamabilita, mentální černý filtr, Redfield Robert, selfprotecting biases (angl.), self enhancing bias (angl.), Midasův komplex, agresibilita, depresibilita, Syndrom Wendy, distanciobilita, gestaltismus, Bayley Nancy (1899-1994), zvyk, dysmotivační syndrom, hyperdominantní persona, autokratická persona, efekt falešného konsensu, Rosenzweig Saul, komunikační klima defenzivní, první dojem, apetitivní, centrovert, social desirability bias (angl.), overreporting (angl.), underreporting (angl.), informační kaskáda, hindsight bias (angl.), mirror self (angl.), symptomy normální osobnosti, racionalizace v psychologii, Cooley Charles Horton, looking-glass-self (angl.), konativní perseverace, Hawthornský efekt, band wagon effect (angl.), ambitendence, ambivert, psychické ekvilibrium, atribuční teorie, autodestruktivní tendence, deprecionizace, favorizace, efekt novosti, centrální tendence, entertainizace, kauzální atribuce, ambitendenční, kognitivní rekonstrukce, egocentrická mluva, konformní hodnotová orientace, stihomam, obskurantismus, voyerství, neurotický paradox, inhibiční schopnost, neuroticismus, malevolence, modernizmus, municipalizmus, neoklasicizmus, izalobara, instinkt, baissa, didaktika, horizontalizmus, hostilita, neorenezance, princip, psychocismus, submisivita, neofilie, horizontální typ člověka, trend, sociologizmus, regionalizmus, revanšizmus, schizoidní, monochromatická koncepce času, polychromatická koncepce času, kardiotropismus, genotropní, hypergamie, hypogamie, neurotropismus, megatrend, teilhardismus, individuocentrismus, paganismus, prokrastinace, zrcadlové já, homogenní skupina, sleeper effect (angl.), peutz-jeghersův syndrom, diachronní, deromantizace, pregnantnost percepce, efekt shovívavosti, centrální tendence v hodnocení, retroreflektor, konzumerismus, androcentrismus, kulturní evropocentrismus, punitivita, genetické předprogramování, psychologismus, restriktivní funkce, segmentace spotřebitelů, externí lokalizace řízení, monochronická koncepce času, polychronická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, deprecionizující, favorizující, egodefenzivní atribuce, genotropismus, vizualizátorský učební styl, psychosomatické ekvilibrium, didaktizovat, Golemovský efekt, submisivní tendence, ascendentní tendence, atribuční komponenta, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Česká teorie -- autor: Gvoždiak Vít
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan
Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vlastimil

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz