Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

didaxe, publikační bias, didaktismus, náboženský typ učitele, estetický typ učitele, mocenský typ učitele, egomaniak, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, suportivní orientace osobnosti, normalita statistická, kontrafaktuální myšlení, self - serving bias (angl.), tranzitivismus v psychopatologii, testové metody v psychologii, efekt falešného konsensu, Bayley Nancy (1899-1994), halový efekt v psychologii, atitudy v sociální psychologii, zvyk, dysmotivační syndrom, gestaltismus, hyperdominantní persona, komunikační klima defenzivní, Rosenzweig Saul, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, první dojem, autokratická persona, astmatická osobnost, reumatická osobnost, chování typu A, osobnost typu D, kontaktivnost, pudy, sekundární vulnerabilita, MMQ dotazník, zákon symetrie ve tvarové psychologii, dispoziční optimismus, trendifikace, aparigraha, humanistická psychologie, gestalt terapie, furor analysandi, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), externalita v psychologii, internalita, sebeaktualizační tendence, persuasivně orientovaný personální typ, arbitrovský syndrom, Prosocial Tendencies Measure (PTM), Dilthey Wilhelm (1833-1911), holistický kognitivní styl, mantinelismus, heuristika symetrie, tendovat, abjekce, apetitivní, prosociální deficit, normalita statistická, afekty, Efekt Dunninga a Kruegera, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, Midasův komplex, motivy, Dominanzstreben (něm.), dermatilománie, profesní deformace učitelů, herd instinct (angl.), DK efekt, longevita, adultopsychologie první dospělosti, percepce a její závady a poruchy, motivace osobnosti, myšlení a jeho závady a poruchy, intropunitivní osoby, normality (angl.), formativní vlivy člověka, projekce jako přizpůsobovací operace, návyky, adultopsychologie interevia, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, represe jako přizpůsobovací operace, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Cooley Charles Horton, sociální atitudy, mirror self (angl.), hindsight bias (angl.), social desirability bias (angl.), racionalizace v psychologii, intraindividuální konflikt, symptomy normální osobnosti, centrovert, motivační analýza, Döringova typologie učitelů, Vorwickelova typologie učitelů, overreporting (angl.), underreporting (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), Wendy syndrom, confirmation bias (angl.), apofenie, efekt jezera Wobegon, Syndrom Wendy, distanciobilita, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, Koffka Kurt, informační kaskáda, psychologie puberty, objectivity methods (angl.), afázie transkortikální motorická (echolalická, efekt planning fallacy, benefektance, ambivert, centrální tendence, entertainizace, obskurantismus, ambitendence, band wagon effect (angl.), efekt novosti, favorizace, atribuční teorie, psychické ekvilibrium, Hawthornský efekt, voyerství, neurotický paradox, monochronická koncepce času, polychromatická koncepce času, polychronická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, monochromatická koncepce času, egocentrická mluva, konformní hodnotová orientace, stihomam, kauzální atribuce, ambitendenční, kognitivní rekonstrukce, deprecionizace, autodestruktivní tendence, modernizmus, malevolence, municipalizmus, neoklasicizmus, neorenezance, izalobara, instinkt, didaktika, baissa, horizontalizmus, hostilita, image, princip, regionalizmus, acidobazická rovnováha, horizontální typ člověka, neuroticismus, disociální porucha osobnosti, inhibiční schopnost, neofilie, submisivita, schizoidní, revanšizmus, sociologizmus, trend, psychocismus, opus perfektum, segmentace spotřebitelů, diachronní, peutz-jeghersův syndrom, deromantizace, konativní perseverace, looking-glass-self (angl.), sleeper effect (angl.), pregnantnost percepce, centrální tendence v hodnocení, homogenní skupina, retroreflektor, konzumerismus, efekt shovívavosti, disowning projection(angl.), third - person effect, existenciální deprese, enneagram, arbitrovský typ, conatus essendi, projekce v psychologii, adultomorfní, Lewin Kurt, chyba kontrastu, filantropická hysterie, efekt atribuce, fundamentální atribuční chyba, hormická psychologie, zrcadlové já, hypogamie, atribuční komponenta, ascendentní tendence, Golemovský efekt, didaktizovat, egodefenzivní atribuce, submisivní tendence, favorizující, genetické předprogramování, punitivita, psychologismus, restriktivní funkce, deprecionizující, genotropismus, vizualizátorský učební styl, neurotropismus, megatrend, kardiotropismus, genotropní, hypergamie, prokrastinace, paganismus, kulturní evropocentrismus, psychosomatické ekvilibrium, androcentrismus, teilhardismus, individuocentrismus, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Česká teorie -- autor: Gvoždiak Vít
Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vlastimil

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz