Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, Efekt Dunninga a Kruegera, longevita, adultopsychologie první dospělosti, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, návyky, adultopsychologie interevia, normalita statistická, afekty, Dominanzstreben (něm.), dermatilománie, efekt ukotvení v psychologii, profesní deformace učitelů, herd instinct (angl.), Midasův komplex, motivy, DK efekt, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, represe jako přizpůsobovací operace, personality (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, Motives (angl.), depresibilita, osobnost v psychologii, motivation (angl.), selfprotecting biases (angl.), self enhancing bias (angl.), healthy lifestyle, agresibilita, motivace osobnosti, formativní vlivy člověka, projekce jako přizpůsobovací operace, percepce a její závady a poruchy, myšlení a jeho závady a poruchy, expectation and anticipation (angl.), normality (angl.), intropunitivní osoby, anchoring effect (angl.), efekt jezera Wobegon, centrovert, prosociální deficit, apetitivní, symptomy normální osobnosti, motivační analýza, intraindividuální konflikt, Vorwickelova typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, dysmotivační syndrom, zvyk, autokratická persona, první dojem, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, hyperdominantní persona, gestaltismus, atitudy v sociální psychologii, Bayley Nancy (1899-1994), halový efekt v psychologii, racionalizace v psychologii, sociální atitudy, distanciobilita, objectivity methods (angl.), psychologie puberty, Syndrom Wendy, Wendy syndrom, apofenie, confirmation bias (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), informační kaskáda, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, hindsight bias (angl.), mirror self (angl.), Cooley Charles Horton, social desirability bias (angl.), overreporting (angl.), Koffka Kurt, underreporting (angl.), will (angl.), senzitivita s intropunitivitou, adaptace člověka v náročných situacích, novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, únava, únava a vyčerpání, tvořivost (kreativita), výchova a učení, sebevýchova, středověká psychologie, pozorování, genderové vlastnosti, psychosomatická tenze u dětí, postoje a vztahy, motivace a stimulace chování a prožívání, strukturální vlastnosti osobnosti, Představivost a obrazotvornost, temperament a jeho poznávání, charakter v psychologii, školní neúspěšnost, vyučovací a učební styly, výsledky učení (vědomosti, edukace hodnot, sebevědomí a jeho poruchy, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, CHTD zkratka ve zdravotnictví, CHTC zkratka ve zdravotnictví, nálady člověka, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, školní prostředí, genderové problémy člověka, První česká školská psychologická poradna a klinika, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, senzitivní osoby s intropunitivitou, stresy a psychická traumata na školách., psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), dospělost, perinatální období vývoje, předškolní dítě, dospívání, postpubescence, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, efektivní styly učení a vyučování, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, charakteristika dětí, behaviorismus a reflexologie, asocianistická psychologie, seniorita normální a abnormální, poradenská pedagogická psychologie, celostní a tvarová psychologie, autokognice a self-management, handicapované děti, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, anormativni chovani dětí, rodové (genderové) studie, Postmoderní směr psychologie, DIFICILITY chování a prožívání dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, stresory učitelů a učitelek, interview (rozhovor), agrese a šikana, dotazník (questionnaire), PROFESIOGRAMY V PRAXI, schopnosti a dovednosti, konfliktové situace, komunikační klima defenzivní, Rosenzweig Saul, polychronická koncepce času, monochronická koncepce času, polychromatická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, punitivita, segmentace spotřebitelů, opus perfektum, monochromatická koncepce času, egocentrická mluva, neurotický paradox, voyerství, obskurantismus, stihomam, konformní hodnotová orientace, kognitivní rekonstrukce, ambitendenční, kauzální atribuce, genetické předprogramování, psychologismus, kulturní evropocentrismus, psychosomatické ekvilibrium, vizualizátorský učební styl, androcentrismus, teilhardismus, prokrastinace, paganismus, individuocentrismus, genotropismus, egodefenzivní atribuce, favorizující, deprecionizující, restriktivní funkce, submisivní tendence, ascendentní tendence, didaktizovat, Golemovský efekt, atribuční komponenta, entertainizace, centrální tendence, princip, neorenezance, neoklasicizmus, regionalizmus, revanšizmus, trend, sociologizmus, schizoidní, municipalizmus, modernizmus, horizontalizmus, didaktika, baissa, hostilita, image, malevolence, izalobara, instinkt, psychocismus, submisivita, psychické ekvilibrium, atribuční teorie, efekt novosti, Hawthornský efekt, band wagon effect (angl.), benefektance, ambivert, ambitendence, favorizace, deprecionizace, acidobazická rovnováha, horizontální typ člověka, neofilie, neuroticismus, disociální porucha osobnosti, autodestruktivní tendence, inhibiční schopnost, megatrend, neurotropismus, abjekce, tendovat, heuristika symetrie, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Prosocial Tendencies Measure (PTM), sebeaktualizační tendence, externalita v psychologii, internalita, holistický kognitivní styl, mantinelismus, chování typu A, osobnost typu D, MMQ dotazník, kontaktivnost, pudy, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), furor analysandi, sekundární vulnerabilita, persuasivně orientovaný personální typ, arbitrovský syndrom, didaktismus, didaxe, publikační bias, náboženský typ učitele, mocenský typ učitele, efekt falešného konsensu, testové metody v psychologii, estetický typ učitele, egomaniak, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, normalita statistická, astmatická osobnost, reumatická osobnost, suportivní orientace osobnosti, kontrafaktuální myšlení, tranzitivismus v psychopatologii, self - serving bias (angl.), zákon symetrie ve tvarové psychologii, gestalt terapie, peutz-jeghersův syndrom, sleeper effect (angl.), pregnantnost percepce, diachronní, deromantizace, disowning projection(angl.), looking-glass-self (angl.), konativní perseverace, efekt shovívavosti, konzumerismus, hypergamie, genotropní, kardiotropismus, hypogamie, zrcadlové já, retroreflektor, centrální tendence v hodnocení, homogenní skupina, third - person effect, filantropická hysterie, efekt planning fallacy, projekce v psychologii, conatus essendi, afázie transkortikální motorická (echolalická, trendifikace, humanistická psychologie, aparigraha, dispoziční optimismus, arbitrovský typ, existenciální deprese, fundamentální atribuční chyba, efekt atribuce, chyba kontrastu, hormická psychologie, Lewin Kurt, enneagram, adultomorfní, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Česká teorie -- autor: Gvoždiak Vít
Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vlastimil

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz