Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

publikační bias, egomaniak, didaxe, didaktismus, náboženský typ učitele, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, tranzitivismus v psychopatologii, normalita statistická, astmatická osobnost, suportivní orientace osobnosti, kontrafaktuální myšlení, self - serving bias (angl.), mocenský typ učitele, estetický typ učitele, gestaltismus, hyperdominantní persona, halový efekt v psychologii, Bayley Nancy (1899-1994), atitudy v sociální psychologii, autokratická persona, první dojem, efekt falešného konsensu, testové metody v psychologii, Rosenzweig Saul, komunikační klima defenzivní, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, reumatická osobnost, arbitrovský syndrom, osobnost typu D, MMQ dotazník, chování typu A, kontaktivnost, pudy, zákon symetrie ve tvarové psychologii, gestalt terapie, trendifikace, afázie transkortikální motorická (echolalická, dispoziční optimismus, aparigraha, humanistická psychologie, sekundární vulnerabilita, furor analysandi, internalita, Prosocial Tendencies Measure (PTM), externalita v psychologii, sebeaktualizační tendence, persuasivně orientovaný personální typ, Dilthey Wilhelm (1833-1911), abjekce, mantinelismus, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), holistický kognitivní styl, heuristika symetrie, tendovat, zvyk, dysmotivační syndrom, Midasův komplex, motivy, afekty, normalita statistická, Efekt Dunninga a Kruegera, DK efekt, herd instinct (angl.), efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), dermatilománie, Dominanzstreben (něm.), profesní deformace učitelů, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy, formativní vlivy člověka, projekce jako přizpůsobovací operace, motivace osobnosti, percepce a její závady a poruchy, myšlení a jeho závady a poruchy, represe jako přizpůsobovací operace, Biologicko psychologické faktory školní neúspěšnosti, adultopsychologie první dospělosti, longevita, adultopsychologie interevia, návyky, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, efekt jezera Wobegon, apofenie, racionalizace v psychologii, intraindividuální konflikt, sociální atitudy, Cooley Charles Horton, mirror self (angl.), Vorwickelova typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, prosociální deficit, apetitivní, centrovert, symptomy normální osobnosti, motivační analýza, hindsight bias (angl.), social desirability bias (angl.), Syndrom Wendy, distanciobilita, Wendy syndrom, Peter Pan Syndrom ( PPS), confirmation bias (angl.), objectivity methods (angl.), psychologie puberty, underreporting (angl.), overreporting (angl.), Koffka Kurt, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, informační kaskáda, efekt planning fallacy, projekce v psychologii, benefektance, ambivert, centrální tendence, entertainizace, obskurantismus, ambitendence, band wagon effect (angl.), efekt novosti, favorizace, atribuční teorie, psychické ekvilibrium, Hawthornský efekt, voyerství, neurotický paradox, monochronická koncepce času, polychromatická koncepce času, polychronická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, monochromatická koncepce času, egocentrická mluva, konformní hodnotová orientace, stihomam, kauzální atribuce, ambitendenční, kognitivní rekonstrukce, deprecionizace, autodestruktivní tendence, modernizmus, malevolence, municipalizmus, neoklasicizmus, neorenezance, izalobara, instinkt, didaktika, baissa, horizontalizmus, hostilita, image, princip, regionalizmus, acidobazická rovnováha, horizontální typ člověka, neuroticismus, disociální porucha osobnosti, inhibiční schopnost, neofilie, submisivita, schizoidní, revanšizmus, sociologizmus, trend, psychocismus, opus perfektum, segmentace spotřebitelů, peutz-jeghersův syndrom, sleeper effect (angl.), diachronní, deromantizace, konativní perseverace, pregnantnost percepce, efekt shovívavosti, homogenní skupina, zrcadlové já, centrální tendence v hodnocení, retroreflektor, konzumerismus, looking-glass-self (angl.), disowning projection(angl.), enneagram, adultomorfní, existenciální deprese, arbitrovský typ, conatus essendi, Lewin Kurt, hormická psychologie, filantropická hysterie, third - person effect, chyba kontrastu, efekt atribuce, fundamentální atribuční chyba, hypogamie, hypergamie, atribuční komponenta, ascendentní tendence, Golemovský efekt, didaktizovat, egodefenzivní atribuce, submisivní tendence, favorizující, genetické předprogramování, punitivita, psychologismus, restriktivní funkce, deprecionizující, genotropismus, vizualizátorský učební styl, megatrend, prokrastinace, neurotropismus, kardiotropismus, genotropní, paganismus, individuocentrismus, psychosomatické ekvilibrium, kulturní evropocentrismus, androcentrismus, teilhardismus, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vlastimil

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz