Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, adaptivní chování a prožívání, Glasser William, Jung, Quetelet L.A., Redfield Robert, hlubinná psychologie, závady a poruchy myšlení, poznávací metody psychiky a osobnosti, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, školní, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, práce a její motivace, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, osobnost dítěte, osobnost učitelů, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, osobnost astmatická, duševní vývoj člověka, burnout- stav osobnostního vyhoření, osobnost a její poznávání, sebeřízení, formování chování a prožívání, osobnost revmatická či reumatoidní, sebevědomí zvýšené, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, dermatilománie, efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Dominanzstreben (něm.), profesní deformace učitelů, Midasův komplex, DK efekt, herd instinct (angl.), efekt jezera Wobegon, apofenie, informační kaskáda, underreporting (angl.), overreporting (angl.), distanciobilita, Syndrom Wendy, confirmation bias (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), Wendy syndrom, agresibilita, depresibilita, násilí, Úvod do sociální psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do humanistické psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, ambivertovanost, selfprotecting biases (angl.), self enhancing bias (angl.), klamabilita, mentální černý filtr, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, vůle a diagnostika jejich závad, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, talent v otázkách a odpovědích, adaptační reakce pasivní, hodnotové orientace (typy), psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, náladovost člověka, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšená psychosomatická tenze, rozhovor na pracovišti, pracovní prostředí a psychosomatika, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, edukativní a sociální zanedbanost, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, poznávání dificilit, osobnost submisivní a intropunitivní, mobilita, psychologické poradenství ve školství, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Úvod do patopsychologie, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, Historie psychologických aktivit ve školství, prosociální a morální charakter, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závislost na alkoholu, studijní a profesní poradenství, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, myšlení a kreativita, Efekt Davida Alana Dunniga a Justina Krugera, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, afekty člověka a jejich zvládání, Mládí a jeho vývoj, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Extrapunitivní a agresivní osobnost, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, extrapunitivita a agresivní chování, akronym KEMSAK, závady a poruchy pohybu, Etický a morální charakter, emoce, vrozené závady a poruchy, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, sekundární psychické procesy, kreativní a talentované osoby, psychologie biologická, edukativní, social desirability bias (angl.), hindsight bias (angl.), punitivita, segmentace spotřebitelů, externí lokalizace řízení, genetické předprogramování, psychologismus, favorizující, deprecionizující, restriktivní funkce, vnitřní lokalizace řízení, polychronická koncepce času, ambitendenční, kauzální atribuce, konformní hodnotová orientace, kognitivní rekonstrukce, egocentrická mluva, monochronická koncepce času, polychromatická koncepce času, monochromatická koncepce času, submisivní tendence, ascendentní tendence, paganismus, individuocentrismus, teilhardismus, prokrastinace, megatrend, genotropní, kardiotropismus, neurotropismus, androcentrismus, kulturní evropocentrismus, didaktizovat, Golemovský efekt, atribuční komponenta, egodefenzivní atribuce, genotropismus, psychosomatické ekvilibrium, vizualizátorský učební styl, stihomam, neurotický paradox, regionalizmus, princip, neorenezance, revanšizmus, schizoidní, psychocismus, trend, sociologizmus, neoklasicizmus, municipalizmus, horizontalizmus, didaktika, baissa, hostilita, instinkt, modernizmus, malevolence, izalobara, submisivita, neofilie, ambitendence, band wagon effect (angl.), Hawthornský efekt, ambivert, centrální tendence, voyerství, obskurantismus, entertainizace, psychické ekvilibrium, atribuční teorie, inhibiční schopnost, neuroticismus, horizontální typ člověka, autodestruktivní tendence, deprecionizace, efekt novosti, favorizace, hypergamie, hypogamie, self - serving bias (angl.), kontrafaktuální myšlení, suportivní orientace osobnosti, tranzitivismus v psychopatologii, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, didaxe, publikační bias, egomaniak, arbitrovský syndrom, sebeaktualizační tendence, heuristika symetrie, holistický kognitivní styl, mantinelismus, tendovat, abjekce, externalita v psychologii, internalita, Prosocial Tendencies Measure (PTM), didaktismus, mocenský typ učitele, apetitivní, dysmotivační syndrom, zvyk, centrovert, symptomy normální osobnosti, mirror self (angl.), Cooley Charles Horton, racionalizace v psychologii, Bayley Nancy (1899-1994), gestaltismus, Rosenzweig Saul, efekt falešného konsensu, testové metody v psychologii, komunikační klima defenzivní, první dojem, hyperdominantní persona, autokratická persona, furor analysandi, sekundární vulnerabilita, konativní perseverace, deromantizace, diachronní, looking-glass-self (angl.), disowning projection(angl.), chyba kontrastu, filantropická hysterie, third - person effect, peutz-jeghersův syndrom, sleeper effect (angl.), centrální tendence v hodnocení, homogenní skupina, zrcadlové já, retroreflektor, konzumerismus, pregnantnost percepce, efekt shovívavosti, efekt atribuce, fundamentální atribuční chyba, zákon symetrie ve tvarové psychologii, aparigraha, dispoziční optimismus, MMQ dotazník, osobnost a chování typu D, pudy, kontaktivnost, chování typu A, trendifikace, afázie transkortikální motorická (echolalická, enneagram, adultomorfní, hormická psychologie, existenciální deprese, arbitrovský typ, efekt planning fallacy, conatus essendi, agresivitaKnihy

Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou (+CD) -- autor: Holasová Markéta
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů -- autor: Nedomová Zdenka
Třídit slova -- autor: Buddeus Ondřej, Magidová Markéta
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz