Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

behaviorální, Theory of Leadership (angl.), projektový management, deterrence, didaskein, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), androdidaktika, solipsizmus, General System Theory (GST), efekt motýlích křídel, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), rasismus, glotální, glosém, teorie explanační, psychoneuroimunologie, duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), dual coding theory (DCT), Ars et doctrina, Köhler Wolfgang (1887-1967), Malinowski Bronislav (1884-1942), KEMSAK zkratka, Theory of Knowledge (angl.), Austin, Cattell, Searle, periferní teorie emocí, diegeze, psychodynamické teorie v psychologii, Kanner Leo (1894 -1981), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), behaviorální paradigma, definiční paradigma, faktualistické paradigma, body balance (angl.), Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, kauzální teorie, deskripční teorie, aplikabilita, grounded theory (angl.), evonomika, ofelimita, predikční teorie, operacionalizace, Theory of planned Behaviour, Theory of Reasoned Action, children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, clustering theory, standpoint theory, children´s inaive theories, children´s implicite theories, cognitive developmental theory (angl.), triangular theory of love, Functional Theory of Attitude, Cognitive Response Theory, personologie, Social Identity Theory (SIT), theory of triarchic ontelligence, attachment theory, Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Rotter Julian B. (nar. 1916), Mixed Model Design (MMD), katalaxie, panfyzikalismus (panphysicalism), neodarwinismus, dietrológia, envigogika, historismus v humanitních vědách, polylogismus (polylogism), koherentizmus, Harris T.A., inkrementální validita, martingale, konstruktivismus v pedagogice, teoretik, dromologie, heliocentrismus, strategie noetické triangulace, Baldwin James M., oidipální stadium, Dougall William, mentalizyng (angl.), VET zkratka v psychologii, development and life cource theory (angl.), vývojově psychologické teorie osobnosti, CTT zkratka v humanitních vědách, pansexualismus, QTI zkratka ve školství, tónová (melodická) mluva, naive theories (angl.), IRT zkratka v humanitních vědáchí, Dubious Theories and Therapies (angl.), learned helplessness (angl.), dialektická logika, narativní psychoterapie, kritické myšlení, integrativní psychoterapie, Kobasa Suzanne, monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, Snyder C.R., Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Selye Hans (1907-1982), MacLean Paul D. (1913-2007)., Kretschmer Ernst (1888-1964), Simon Herbert Alexander (1916-2001), Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, pluralistické teorie motivace, indefinitistické motivační teorie, generativní gramatika, teorie mentalizace, Paretovo optimum, břitva Popperova, polyfyletismus, monofyletismus, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, superteorie, Self-Directed Search (SDS), socionika, kreativní ekonomie, Chronovizor, dobrověda, Anaximandros, verifikační experiment, naratologie, machiavelizmus, logika, lamarckizmus, makroekonomie, malthuzianizmus, marginalizmus, manažerizmus, laboratizmus, kybernetika, kolorimetrie, kognitivní, komunizmus, korespondence, kvantový, kreacionizmus, marxizmus, merkantilizmus, nervizmus, neobiogeneze, noetika, nominalizmus, nukleogeneze, nomogeneze, napizmus, muzika, metrika, metateorie, mikroekonomika, mikrosocioiogie, monetarizmus, monadologie, kataklyzma, intelektualizmus, environmentalizmus, emergentní, epistemologie, estetika, externalizmus, etika, didaktika, darwinizmus, analogon, alef, artificializmus, autogeneze, behaviorizmus, autogonie, falzifikace, fikcionalizmus, heuristika, heterogeneze, hypotéza, hystereze, informatika, ideologie, hermeneutika, heliocentrizmus, futurologie, frenologie, fyziokratizmus, genologie, gravimetrie, geopolitika, politologie, populacionizmus, Theory of Mind, social impact theory (angl.), fluidika, learning by doing (angl.), objev, genetická epistemologie, social exchange theory (angl.), equity theory (angl.), memetický, konceptuální znalosti, TOC Goldratta, verboterapie, polyparadigmatičnost, miskoncepce, etogenika, sofistikace, endogenistické teorie evoluce, kleinián, exogenistické teorie evoluce, interakcionistické teorie evoluce, experimentum crucis (lat.), konceptuální dimenze znalostí, adlerián, freudián, monodisciplinární explorace, Experiential Learning Theory, interdisciplinární explorace, transdisciplinární explorace, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), cerebrocentrická teorie, vita activa, socializmus, sémiotika, sociologie, supergravitace, taktika, supersymetrie, scientologie, rétorika, postulát, postindustrializmus, prakticizmus, prognostika, rasizmus, psychoanalýza, taxonomie, technokratizmus, semiperiferie, atraktor, teorie H.C.Quaye, pedeutologie, vita contemplativa, kulturologie, prekoncept, aluze, volonté générale, translatologie, kontingence, dirigimus, dirigistický, environmentalismus, abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Teorie výchovy -- autor: Strouhal Martin
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz