Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

indefinitistické motivační teorie, pluralistické teorie motivace, monistické teorie motivace, socionika, Self-Directed Search (SDS), Anaximandros, Chronovizor, kreativní ekonomie, Chomsky Noam Avram, Kobasa Suzanne, Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Snyder C.R., integrativní psychoterapie, narativní psychoterapie, kritické myšlení, dobrověda, superteorie, konstruktivismus v pedagogice, martingale, Harris T.A., dromologie, teoretik, panfyzikalismus (panphysicalism), polylogismus (polylogism), koherentizmus, inkrementální validita, learned helplessness (angl.), generativní gramatika, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, Paretovo optimum, břitva Popperova, dialektická logika, polyfyletismus, monofyletismus, Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), Theory of Leadership (angl.), projektový management, androdidaktika, behaviorální, deterrence, teorie deskripční, The Big Bang Theory (angl.), didaskein, solipsizmus, glotální, Kanner Leo (1894 -1981), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), children´s inaive theories, efekt motýlích křídel, General System Theory (GST), glosém, rasismus, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), teorie explanační, psychoneuroimunologie, Ars et doctrina, dual coding theory (DCT), duální kódování, Malinowski Bronislav (1884-1942), Köhler Wolfgang (1887-1967), MacLean Paul D. (1913-2007)., Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, Searle, Austin, Cattell, periferní teorie emocí, psychodynamické teorie v psychologii, Theory of Knowledge (angl.), diegeze, katalaxie, Mixed Model Design (MMD), Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, development and life cource theory (angl.), Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, duševní vývoj člověka, VET zkratka v psychologii, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, mentalizyng (angl.), Vaněk Jan, Dougall William, Baldwin James M., Epikuros ze Sámu, Šeracký František, školní výkonnost, Maňák Josef, osobnost učitelů, osobnost dítěte, sebeřízení, osobnost a její poznávání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, rodina a saturace potřeb, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, Famile a persona, schopnosti a nadání, phenomanal field theory (angl.), Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Filozofie, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Normální a zdravá osobnost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, pozornost, škola a její formativní vlivy, Aristotelés (384-322 př.n.l.), Thorndike Edward L., CTT zkratka v humanitních vědách, IRT zkratka v humanitních vědáchí, Dubious Theories and Therapies (angl.), vývojově psychologické teorie osobnosti, oidipální stadium, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, naive theories (angl.), tónová (melodická) mluva, historismus v humanitních vědách, dietrológia, neodarwinismus, envigogika, heliocentrismus, pansexualismus, QTI zkratka ve školství, strategie noetické triangulace, Úvod do sociální psychologie, násilí, Jung, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, hlubinná psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Popper Karl Raimund, Gesell Arnold Lucius, předmět psychologie duševního vývoje, pracovní a osobní hodnocení, biologické formativní vlivy, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, saturace potřeb v rodině, Edukace, children´s implicite theories, standpoint theory, mikroekonomika, metrika, metateorie, mikrosocioiogie, monadologie, napizmus, muzika, monetarizmus, merkantilizmus, marxizmus, logika, lamarckizmus, laboratizmus, machiavelizmus, makroekonomie, marginalizmus, manažerizmus, malthuzianizmus, neobiogeneze, nervizmus, rétorika, rasizmus, psychoanalýza, scientologie, sémiotika, supergravitace, sociologie, socializmus, prognostika, prakticizmus, nomogeneze, nominalizmus, noetika, nukleogeneze, politologie, postulát, postindustrializmus, populacionizmus, kybernetika, kvantový, etika, estetika, epistemologie, externalizmus, falzifikace, futurologie, frenologie, fikcionalizmus, environmentalizmus, emergentní, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, didaktika, darwinizmus, behaviorizmus, fyziokratizmus, genologie, kataklyzma, intelektualizmus, informatika, kognitivní, kolorimetrie, kreacionizmus, korespondence, komunizmus, ideologie, hystereze, heliocentrizmus, gravimetrie, geopolitika, hermeneutika, heterogeneze, hypotéza, heuristika, supersymetrie, taktika, aplikabilita, grounded theory (angl.), verifikační experiment, evonomika, ofelimita, deskripční teorie, predikční teorie, operacionalizace, naratologie, experimentum crucis (lat.), adlerián, freudián, labelling theory (angl.), kleinián, endogenistické teorie evoluce, konceptuální dimenze znalostí, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, kauzální teorie, definiční paradigma, theory of triarchic ontelligence, attachment theory, Social Identity Theory (SIT), triangular theory of love, cognitive developmental theory (angl.), clustering theory, children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, personologie, Functional Theory of Attitude, body balance (angl.), faktualistické paradigma, behaviorální paradigma, Congruity Theory, Cognitive Dissonance Theory, Cognitive Response Theory, Theory of Reasoned Action, Theory of planned Behaviour, self - efficacy (angl.), transdisciplinární explorace, teorie H.C.Quaye, semiperiferie, atraktor, pedeutologie, kulturologie, cerebrocentrická teorie, vita activa, vita contemplativa, prekoncept, aluze, translatologie, technokratizmus, taxonomie, volonté générale, kontingence, dirigistický, environmentalismus, dirigimus, konceptuální znalosti, memetický, objev, genetická epistemologie, learning by doing (angl.), etogenika, sofistikace, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, Experiential Learning Theory, fluidika, Theory of Mind, miskoncepce, verboterapie, TOC Goldratta, polyparadigmatičnost, equity theory (angl.), social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Ústava mezi právem a politikou -- autor: Kysela Jan
Úvod do teorie verše -- autor: Ibrahim Robert

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz