Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Malinowski Bronislav (1884-1942), Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), Diesterweg Adolf (1790-1866), Köhler Wolfgang (1887-1967), Watson John Broadus (1878-1958), MacLean Paul D. (1913-2007)., Rotter Julian B. (nar. 1916), Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Ars et doctrina, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), diegeze, psychodynamické teorie v psychologii, periferní teorie emocí, Theory of Knowledge (angl.), KEMSAK zkratka, dual coding theory (DCT), duální kódování, Triune Brain Theory (angl.), Selye Hans (1907-1982), Kretschmer Ernst (1888-1964), pluralistické teorie motivace, monistické teorie motivace, Chomsky Noam Avram, indefinitistické motivační teorie, socionika, kreativní ekonomie, Self-Directed Search (SDS), Paivio Allan, Kobasa Suzanne, integrativní psychoterapie, Emotional Freedom Technique (EFT), konektivismus, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Snyder C.R., narativní psychoterapie, kritické myšlení, Searle, Austin, children´s inaive theories, children´s implicite theories, standpoint theory, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), General System Theory (GST), efekt motýlích křídel, Kanner Leo (1894 -1981), clustering theory, children´s naive theories, Social Identity Theory (SIT), personologie, Functional Theory of Attitude, attachment theory, theory of triarchic ontelligence, theory of multidimensionale intelligence, cognitive developmental theory (angl.), triangular theory of love, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Lewin Kurt, didaskein, deterrence, behaviorální, The Big Bang Theory (angl.), teorie deskripční, Cattell, psychoneuroimunologie, teorie explanační, Theory of Leadership (angl.), projektový management, morfizmus, koherence, rasismus, glosém, glotální, androdidaktika, solipsizmus, Chronovizor, Anaximandros, Dubious Theories and Therapies (angl.), personality (angl.), healthy lifestyle, osobnost v psychologii, memory (angl.), klasická hlubinná psychologie Alfreda Adlera, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, normality (angl.), memoria a její typy, QTI zkratka ve školství, strategie noetické triangulace, Kolaříková Olga (1927-2005), pansexualismus, Caselmann Christian Theobald, persona (osobnost) v psychologii, naive theories (angl.), tónová (melodická) mluva, behaviorismus a reflexologie, asocianistická psychologie, autokognice a self-management, vývoj jedince, perinatální období vývoje, agrese a šikana, dotazník (questionnaire), psychologie práce a řízení, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), poradenská pedagogická psychologie, celostní a tvarová psychologie, personalismus a charakterologie, psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, Olga Kolaříková (1927-2005), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, inkrementální validita, learned helplessness (angl.), dialektická logika, Harris T.A., martingale, Festinger Leon, dromologie, konstruktivismus v pedagogice, polyfyletismus, monofyletismus, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, superteorie, dobrověda, teorie mentalizace, generativní gramatika, ekonomický typ učitele, břitva Popperova, Paretovo optimum, teoretik, koherentizmus, sociální atitudy, konstrukt, kognitivní vývoj dětí a mládeže, historismus v humanitních vědách, envigogika, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, heliocentrismus, intraindividuální konflikt, Döringova typologie učitelů, panfyzikalismus (panphysicalism), polylogismus (polylogism), Lindner, katalaxie, Mixed Model Design (MMD), eliptická typologie učitelů, neodarwinismus, Cognitive Response Theory, Theory of Reasoned Action, metateorie, merkantilizmus, marxizmus, metoda, metrika, monadologie, mikrosocioiogie, mikroekonomika, marginalizmus, manažerizmus, laboratizmus, kybernetika, kvantový, lamarckizmus, logika, malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, monetarizmus, muzika, postulát, postindustrializmus, populacionizmus, prakticizmus, praxe, rasizmus, psychoanalýza, prognostika, politologie, paradigma, nervizmus, neobiogeneze, napizmus, noetika, nominalizmus, nukleogeneze, nomogeneze, kreacionizmus, korespondence, etika, estetika, epistemologie, externalizmus, falzifikace, frenologie, fikcionalizmus, fenomenologie, environmentalizmus, emergentní, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, didaktika, darwinizmus, behaviorizmus, futurologie, fyziokratizmus, informatika, informace, ideologie, intelektualizmus, kataklyzma, komunizmus, kolorimetrie, kognitivní, hystereze, hypotéza, gravimetrie, geopolitika, genologie, heliocentrizmus, hermeneutika, heuristika, heterogeneze, rétorika, scientologie, freudián, labelling theory (angl.), self - efficacy (angl.), adlerián, kleinián, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, endogenistické teorie evoluce, transdisciplinární explorace, interdisciplinární explorace, objev, genetická epistemologie, learning by doing (angl.), etogenika, sofistikace, monodisciplinární explorace, Ravenovy progresivní matrice, Experiential Learning Theory, konceptuální dimenze znalostí, experimentum crucis (lat.), behaviorální paradigma, definiční paradigma, kauzální teorie, faktualistické paradigma, body balance (angl.), Theory of planned Behaviour, Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, deskripční teorie, predikční teorie, grounded theory (angl.), verifikační experiment, naratologie, aplikabilita, evonomika, operacionalizace, ofelimita, fluidika, Theory of Mind, dirigimus, limerik, kontingence, environmentalismus, dirigistický, prekoncept, dopamin, aluze, volonté générale, translatologie, sociologie, socializmus, sémiotika, supergravitace, supersymetrie, technokratizmus, taxonomie, taktika, neurotransmiter, atraktor, verboterapie, TOC Goldratta, memetický, miskoncepce, polyparadigmatičnost, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), equity theory (angl.), konceptuální znalosti, cerebrocentrická teorie, teorie H.C.Quaye, semiperiferie, EBV, pedeutologie, kulturologie, vita activa, vita contemplativa, abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Teorie výchovy -- autor: Strouhal Martin
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

Teorie - další synonymum neregistrovaný 02.07.2019 19:45
» reagovat
Teorie - úsudek
 
synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   
> Honza K neregistrovaný 09.04.2019 06:51
» reagovat
  Hypotéza je předpoklad na základě zkušeností. Tedy soubor znalostí, který vyústí v předpokládaný jev. Teorie vzniká ověřením předpovědi hypotézy, jakožto důkazů správnosti hypotézy a tím je považována za pravdivé tvrzení. Pravda jako taková, je již fakt čí informace o faktu a ne teorie.Problém ovšem nastává v tom že předpoklad nevychází z teorie či hypotézy, ale ze znalostí již známých + nová zkušenost, což se dá obejít jiným pojetí faktů, než dosavadní a vzniká demagogie.
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz