Pojem teorie

Slovo:

teorie


Význam:

• dobře podložený a konzistentní systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů (a umožňující jejich predikci), vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy, jejichž platnost byla opakovaně prokázána experimentálně či pozorováním

• vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)

• soubor pravidel nějaké oblasti umění nebo nějakých dovedností (op. praxe)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

didaskein, deterrence, behaviorální, The Big Bang Theory (angl.), teorie deskripční, psychoneuroimunologie, teorie explanační, Theory of Leadership (angl.), projektový management, morfizmus, koherence, rasismus, glosém, glotální, androdidaktika, solipsizmus, Cattell, Austin, Diesterweg Adolf (1790-1866), Ars et doctrina, Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), Malinowski Bronislav (1884-1942), Watson John Broadus (1878-1958), Köhler Wolfgang (1887-1967), dual coding theory (DCT), duální kódování, psychodynamické teorie v psychologii, periferní teorie emocí, Searle, diegeze, Theory of Knowledge (angl.), Triune Brain Theory (angl.), KEMSAK zkratka, Lewin Kurt, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Cognitive Dissonance Theory, Congruity Theory, body balance (angl.), Theory of planned Behaviour, Theory of Reasoned Action, Functional Theory of Attitude, Cognitive Response Theory, faktualistické paradigma, behaviorální paradigma, operacionalizace, ofelimita, evonomika, predikční teorie, deskripční teorie, definiční paradigma, kauzální teorie, personologie, Social Identity Theory (SIT), Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), children´s inaive theories, children´s implicite theories, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), Kanner Leo (1894 -1981), General System Theory (GST), efekt motýlích křídel, standpoint theory, clustering theory, theory of triarchic ontelligence, attachment theory, triangular theory of love, cognitive developmental theory (angl.), children´s naive theories, theory of multidimensionale intelligence, Skinner Burrhus Frederic (1904-1990), Rotter Julian B. (nar. 1916), Mixed Model Design (MMD), katalaxie, panfyzikalismus (panphysicalism), neodarwinismus, eliptická typologie učitelů, intraindividuální konflikt, Döringova typologie učitelů, polylogismus (polylogism), Lindner, konstruktivismus v pedagogice, martingale, Harris T.A., dromologie, Festinger Leon, koherentizmus, teoretik, kognitivní vývoj dětí a mládeže, konstrukt, QTI zkratka ve školství, strategie noetické triangulace, Kolaříková Olga (1927-2005), pansexualismus, Caselmann Christian Theobald, naive theories (angl.), tónová (melodická) mluva, Olga Kolaříková (1927-2005), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, historismus v humanitních vědách, sociální atitudy, envigogika, heliocentrismus, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, inkrementální validita, learned helplessness (angl.), Kobasa Suzanne, integrativní psychoterapie, narativní psychoterapie, Chomsky Noam Avram, monistické teorie motivace, indefinitistické motivační teorie, pluralistické teorie motivace, kritické myšlení, Snyder C.R., Kretschmer Ernst (1888-1964), Selye Hans (1907-1982), MacLean Paul D. (1913-2007)., Simon Herbert Alexander (1916-2001), konektivismus, Popelová (Otáhalová) Jiřina(1904-1985), Emotional Freedom Technique (EFT), socionika, Paivio Allan, břitva Popperova, Paretovo optimum, generativní gramatika, ekonomický typ učitele, monofyletismus, dialektická logika, polyfyletismus, teorie mentalizace, Teoria sine praxi sicut currus sine axi, kreativní ekonomie, Self-Directed Search (SDS), Chronovizor, Anaximandros, superteorie, dobrověda, aplikabilita, grounded theory (angl.), malthuzianizmus, makroekonomie, machiavelizmus, manažerizmus, marginalizmus, merkantilizmus, marxizmus, logika, lamarckizmus, korespondence, komunizmus, kolorimetrie, kreacionizmus, kvantový, laboratizmus, kybernetika, metateorie, metoda, nomogeneze, nominalizmus, noetika, nukleogeneze, paradigma, populacionizmus, politologie, nervizmus, neobiogeneze, mikrosocioiogie, mikroekonomika, metrika, monadologie, monetarizmus, napizmus, muzika, kognitivní, kataklyzma, estetika, epistemologie, environmentalizmus, etika, externalizmus, fenomenologie, falzifikace, emergentní, didaktika, artificializmus, analogon, alef, autogeneze, autogonie, darwinizmus, behaviorizmus, fikcionalizmus, frenologie, hystereze, hypotéza, heuristika, ideologie, informace, intelektualizmus, informatika, heterogeneze, hermeneutika, fyziokratizmus, futurologie, genologie, geopolitika, heliocentrizmus, gravimetrie, postindustrializmus, postulát, learning by doing (angl.), fluidika, Theory of Mind, genetická epistemologie, objev, sofistikace, etogenika, social impact theory (angl.), social exchange theory (angl.), TOC Goldratta, memetický, konceptuální znalosti, verboterapie, miskoncepce, equity theory (angl.), polyparadigmatičnost, Experiential Learning Theory, Ravenovy progresivní matrice, interakcionistické teorie evoluce, exogenistické teorie evoluce, endogenistické teorie evoluce, konceptuální dimenze znalostí, experimentum crucis (lat.), verifikační experiment, naratologie, kleinián, adlerián, interdisciplinární explorace, monodisciplinární explorace, transdisciplinární explorace, self - efficacy (angl.), freudián, labelling theory (angl.), cerebrocentrická teorie, vita activa, supersymetrie, supergravitace, sociologie, taktika, taxonomie, translatologie, technokratizmus, socializmus, sémiotika, prognostika, praxe, prakticizmus, psychoanalýza, rasizmus, scientologie, rétorika, volonté générale, kontingence, semiperiferie, EBV, atraktor, teorie H.C.Quaye, pedeutologie, vita contemplativa, kulturologie, neurotransmiter, prekoncept, dirigimus, limerik, environmentalismus, dirigistický, dopamin, aluze, abiogenezeKnihy

Nádherná teorie
Teorie transportu v kondensované látce (Teorie kond. stavu II) -- autor: Lipavský Pavel
Od evoluční teorie k nové teorii stvoření -- autor: Lee Sang Hun
Teorie výchovy -- autor: Strouhal Martin
Praktikum teorie práva -- autor: Gerloch Aleš

Komentáře ke slovu teorie


 
» přidat nový komentář

synonymum Kůň se safírovýma očima 20.12.2013 17:39
» reagovat
Synonymum je taky hypotéza. Teorie je vlastne myšlenka, která není nijak dokázaná. Teorie se ale casem může potvrdit. Pak už to teorie neni, jsou to už jen holý fakta.
 
>   yvosch*** 29.01.2015 23:24
» reagovat
  Fakt: jednotlivý poznatek odvozený či ověřený experimentálně nebo pozorováním, který byl opakovaně potvrzen a je považován za "pravdivý" (je však důležité uvědomit si, že "pravda" ve vědě nikdy nemá konečnou platnost – to, co je v současnosti považováno za "fakt", může být zítra pozměněno nebo vyvráceno).

Hypotéza: Předběžný výrok o přírodních jevech, z něhož plynou výzkumně ověřitelné závěry. Pokud se tento závěr (na základě faktů) ukáže jako pravdivý, můžeme s vyšší pravděpodobností prohlásit, že hypotéza je správná (pravdivá). Pokud se ukáže jako chybný, můžeme původní hypotézu pozměnit nebo úplně opustit. Na základě hypotéz můžeme vytvořit složitější soudy a vysvětlení.

Zákon: Zjednodušené a převážně deskriptivní (odpovídá na otázku "jak?" spíše než "proč?") zobecnění týkající se určité oblasti přírodních jevů – čili toho, jak určitá oblast světa "funguje" (za určených podmínek).

Teorie: systém pojmů a tvrzení vysvětlující určitý okruh jevů, umožňující predikci, vytvořený na základě vědecké metody a zahrnující fakta, zákony, soudy a hypotézy (opakovaně ověřené a potvrzené).
   Navigace

předchozí slovo: » Teoria sine praxi sicut currus sine axi, praxis sine teoria sicut currus sine via (lat.)
následující slovo: » teorie deskripční
slovo se nachází na stránce: T:26
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz